herb powiatuPowiat Starogardzki

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Starogardzki

Obszar (km²)

1 345

porównaj z
Liczba mieszkańców

122 000

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Bobowo

2 871
Miasto Czarna Woda3 273
Gmina Kaliska   5 036 
Gmina Lubichowo     5 732 
Gmina Osieczna            2 990 
Gmina Osiek  2 498
Gmina Skarszewy   13 556 
Miasto Skórcz    3 213
Gmina Skórcz4 609
Gmina Smętowo Graniczne5 113
Miasto Starogard Gdański50 529
Gmina Starogard Gdański12 597
Gmina Zblewo10 576

 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

33 500

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

72 300

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

14 800

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

53

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7 061

porównaj z
Liczba rolników

4 500

porównaj z
Liczba bezrobotnych

13 000

porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

ok. 2

Budżet

Dochody ogółem 59 611 589
   
w tym dochody własne 6 732 861 zł

porównaj z
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Sławomir Neumann
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane
13,8 km2 - 1,06 %
 
w tym tereny:
 • mieszkaniowe: 11,46 km2
 • przemysłowe: 1,45 km2
 • inne: 0,89 km2
Lasy
565,98 km2 - 43,63 %
 
w tym:
 • lasy państwowe: 491,16 km2
 • lasy prywatne: 74,14 km2
 • lasy komunalne: 0,68 km2
 
Użytki rolne

655,56 km2 - 50,53 %

Nieużytki
28,6 km2 - 2,2 %
 
Wody

31,75 km2 - 2,45 %

Inne

1,56 km2 - 0,12 %

Zaopatrzenie w wodę

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe

 • brak

ujęcia komunalne - wody podziemne 

 • Miasto Starogard Gdański: 2 ujęcia (Wierzyca - 8 studni, Południe - 21 studni) - 98% 
 • Gmina Starogard: 2 ujęcia - 72% 
 • Gmina Smętowo Graniczne: 1 ujęcie - 90% 
 • Gmina Osiek: 1 ujęcie (2 studnie ) - 85% 
 • Gmina Lubichowo: 52% 
 • Gmina Skórcz: 92%, (studnie indywidualne 8%)
 • Miasto Czarna Woda: 2% studni 98
 • Miasto Skórcz: 2 ujęcia - 95% 
 • Gmina Osieczna: 4 ujęcia (Osieczna, Klaniny, Zimne Zdroje, Osówek) - 85 % 
 • Gmina Bobowo: 1 ujęcie (3 studnie) - 100 % 
 • Gmina Zblewo: 1 ujęcie (7 studni) – 90,8% 
 • Gmina Kaliska: 92 % 

studnie indywidualne - pozostałe zaopatrzenie dla celów komunalnych

ujęcia przemysłowe - wody podziemne

 • Miasto Starogard Gdański - ujęcia własne: Polpharma, Szpital Kocborowo, Zakłady Obuwnicze "Neptun", Famos, Stado Ogierów 
 • Gmina Osieczna: 1 ujęcie - tartak

ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe 

 • Miasto Starogard Gdański: Polpharma z Wierzycy, Polmos z Wierzycy 
 • Miasto Czarna Woda: Zakłady Płyt Pilśniowych z Wdy
 • Miasto Czarna Woda: STEICO S.A. Czarnków 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Starogard Gdański - 120
 • Gmina Starogard - 45
 • Gmina Smętowo Graniczne - 82
 • Gmina Osiek - 80
 • Gmina Lubichowo - 98
 • Gmina Skórcz - 90
 • Gmina Osieczna - 133
 • Miasto Czarna Woda –79
 • Miasto Skórcz – 85
 • Gmina Bobowo - 49
 • Gmina Zblewo – 74
 • Gmina Kaliska - 72
 • Miasto i Gmina Skarszewy - 85
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych w powiecie: 10 534 ( z wodociągów)

 • Miasto Starogard Gdański: 5 412
 • Gmina Starogard: 430 
 • Gmina Smętowo Graniczne: 450 
 • Gmina Osiek: 450
 • Gmina Lubichowo: brak danych
 • Gmina Skórcz: 344
 • Miasto Czarna Woda: 230 
 • Gmina Osieczna: 374
 • Miasto Skórcz - 348 (śr./d/ zużycie wody)
 • Gmina Bobowo:- 132,0
 • Gmina Zblewo: 833
 • Gmina Kaliska: 350
 • Miasto i Gmina Skarszewy: 831

do celów przemysłowych

 • Miasto Starogard Gdański: 47,5
 • Gmina Starogard: 168
 • Gmina Smętowo Graniczne: brak danych
 • Gmina Osiek: brak danych
 • Gmina Lubichowo: 11
 • Gmina Skórcz: 291
 • Miasto Czarna Woda: 67 
 • Gmina Osieczna: brak danych
 • Gmina Bobowo: brak danych
 • Gmina Zblewo: 92
 • Gmina Kaliska: 12
 • Miasto i Gmina Skarszewy: 293

 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Starogard Gdański - 98%
 • Gmina Starogard Gdański - 77%
 • Miasto Czarna Woda - 98%
 • Gmina Osieczna - 94,2 %
 • Gmina Osiek - 93 %
 • Gmina Skórcz - 81 %
 • Gmina Bobowo - 75 %
 • Miasto Skórcz - 98%
 • Miasto Skarszewy - 93 %
 • Gmina Skarszewy - 60%
 • Gmina Kaliska - 92%
 • Gmina Lubichowo - 42%
 • Gmina Smętowo Graniczne -78%
 • Gmina Zblewo - 91%

Stopień zwodociągowania w powiecie - 88,8 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Starogard Gdański - 2,03
 • Gmina Starogard Gdański - 2,00
 • Miasto Czarna Woda - 1,37
 • Gmina Osieczna - 1,24
 • Gmina Osiek - 1,65
 • Gmina Skórcz - 1,40
 • Gmina Bobowo - 1,65
 • Miasto Skórcz - 1,65
 • Gmina Kaliska - 1,50
 • Gmina Lubichowo - 1,60
 • Gmina Smętowo Graniczne - 1,66
 • Gmina Zblewo - 1,96
 • Miasto i Gmina Skarszewy - 1,73
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 100%
 • parametrów bakteriologicznych - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (wielkość produkcji śr.[m³/d] ; % zaopatrzenia miasta/gminy; % zaopatrzenia powiatu)

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,STAR - WiK"- miasto Starogard Gd. (6030; 100; 51,28%)
 • Gminne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., w Skarszewach (1124; 100; 9,55%) 
 • P.W. "ZOJAX" Jan Wildman, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo (925; 90,8; 7,86%) 
 • Urząd Gminy Kaliska (541; 100; 4,60%) 
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie (424; 100; 4,18%) 
 • Urząd Gminy Skórcz (443;90; 4,14%) 
 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne (455; - ;3,87%) 
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz (464; 100; 3,73%) 
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie - gmina Starogard Gd. (356,1; 68,7; 3,03%) 
 • Urząd Gminy Bobowo (234; 100; 1,95%) 
 • Urząd Gminy Osieczna (195,6; 52,3; 1,66%) 
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi SZLACHTA - gm. Osieczna (8,4; 47,7; 1,52%) 
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Kooperol"- gmina Starogard Gd. (139,7; 26,9; 1,19%) 
 • Urząd Gminy Osiek 88 m3 w r.2004
 • Urząd Gminy Lubichowo (58; 42; 0,49%) 
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Star-Wik" - gmina Starogard Gd. (22,5; 10,3; 0,19%)
   

SUMA: 11715,3 - 100%

Ścieki

Oczyszczalnie komunalne

Oczyszczalnia Ścieków Starogard Gdański:

 • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR WiK Sp. z o.o.
 • % ogólnej ilości cieków oczyszczanych z powiatu: 83,81%
 • przepustowość 16 000 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 70 000
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. 8 789 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,4, CHZT 93,8, fosfor 89,7, azot og 89,5, zawiesina 96,0
 • odbiornik: rzeka Wierzyca
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 1 175 tsm/rok
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i przyrodnicze wykorzystanie

Oczyszczalnia ścieków Skarszewy:

 • użytkownik: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu: 8,11%
 • przepustowość 1 630 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 15 000
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 850 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny,
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,3, CHZT 97,7, fosfor 88, azot og 84,4, zawiesina 97,0
 • ilość wytworzonych odpadów ściekowych 170 tsm/rok
 • odbiornik: rzeka Wietcisa,
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i przyrodnicze wykorzystanie

Oczyszczalnia ścieków Zblewo:

 • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZOJAX" Jan Wildman
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,91%
 • przepustowość 1 260 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 3 000
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. 200 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, mechaniczny
 • odbiornik: rzeka Piesienica
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 12 tsm/rok
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie

Oczyszczalnia ścieków Skórcz:

 • przepustowość 750 [m3/dobę]
 • użytkownik: Urząd Miasta Skórcz
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,65%
 • obciążenie [RLM] 5 000
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 173 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 92,3, CHZT 95,8, fosfor 89,4, azot og 83,2, zawiesina 95,4
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 220,
 • odbiornik: rzeka Szoryca
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie

Oczyszczalnia ścieków Lubichowo:

 • użytkownik: Urząd Gminy Lubichowo
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,26%
 • przepustowość 260 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 2 500
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. 132 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,5, CHZT 97,8, fosfor 93,2, azot og 80,1, zawiesina 97,2
 • ilośc wytworzonych osadów ściekowych 25 tsm/rok
 • odbiornik: rzeka Żelgoszczówka
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych

Oczyszczalnia ścieków Kokoszkowy:

 • użytkownik: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,20%
 • przepustowość 266 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 130
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 126 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 98,24, CHZT 99,63, fosfor 78,8, azot og 89,12, zawiesina 96,27
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,2 tsm/rok
 • odbiornik: rów melioracyjny
 • sposób zagospodarowania osadów: składowanie

Oczyszczalnia ścieków Kaliska:

 • użytkownik: Urząd Gminy Kaliska
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 0,95%
 • przepustowość 500 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 4 000
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 100 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,2, CHZT 95,4, fosfor 93,8, azot og 96,7,zawiesina 90,7
 • ilość wytworzonych osadów ściekowych 26 tsm/rok
 • odbiornik: kanał rzeki Wdy
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i przyrodnicze wykorzystanie

Oczyszczalnia ścieków Szpęgawsk:

 • użytkownik: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 0,73%
 • przepustowość 150 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 100
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 77 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,21, CHZT 96,45, fosfor 83,77, azot og 91,60, zawiesina 98,0,
 • ilośc wytworzonych osadów ściekowych 0,2 tsm/rok
 • odbiornik: rów melioracyjny
 • sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i przyrodnicze wykorzystanie

Oczyszczalnia ścieków Kopytkowo (w modernizacji):

 • użytkownik: Urząd Gminy Smętowo Graniczne
 • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 0,38%
 • przepustowość 122 [m3/dobę]
 • obciążenie [RLM] 1 420
 • rzeczywista ilość ścieków wpływająca śr. 40 [m3/dobę]
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
 • odbiornik rów melioracyjny
 • sposób zagospodarowania osadów: brak danych
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Zblewo - 21,5
 • Gmina Czarna Woda - 40
 • Gmina Kaliska - 20
 • miasto Skórcz - 25
 • Gmina Skórcz - 8,7
 • Gmina Lubichowo - 50
 • Gmina Smętowo Graniczne - 13,7
 • Gmina Bobowo - 0
 • Gmina Osiek - 0
 • Gmina Osieczna - 0
 • Gmina Starogard - 22
 • miasto Starogard - 85
 • Gmina Skarszewy - 5
 • Miasto Skarszewy - 80

Stopień skanalizowania w powiecie - ok. 49,6%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Zblewo - 1,56
 • Gmina Zblewo - 1,56
 • Czarna Woda (miasto) - 3,00  (ścieki odprowadzane do oczyszczalni przemysłowej)
 • Gmina Kaliska - 1,85
 • Skórcz (miasto) - 2,25
 • Starogard Gdański (miasto) - 2,72
 • Gmina Lubichowo - 2,20
 • Gmina Smętowo Graniczne - 1,55 
 • Gmina Starogard Gdański - 3,21
 • Gmina i Miasto Skarszewy - 2,51
Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 • lokalizacja Owidz, ul. Droga Owidzka 12
 • przepustowość 19 300 m3/d , zrzut do rzeki Wierzycy

Zakłady Płyt Pilśniowych "Czarna Woda" S.A. w upadłości

 • lokalizacja Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
 • użytkownik: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (oczyszczalnia rolnicza - obszar łąk na terenie gminy Kaliska
  Czarna Woda)
 • przepustowość 8 350 m3/dobę, zrzut do rzeki Wdy, przyjmuje scieki komunalne z miasta

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe

W BUDOWIE

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd.
 • rzeka Piesienica - Zblewo
 • rzeka Szoryca -Skórcz
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska
 • rzeka Żelgoszczówka - Lubichowo
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk
Monitoring jakości wody
 • W powiecie znajdują 32 punkty kontrolne w tym 14 kąpielisk i 18 miejsc zwyczajowo użytkowanych do kąpieli, w ciągu roku wykonywanych jest 99 kontroli w 45 kąpieliskach i 54 miejscach zwyczajowo użytkowanych do kąpieli.
Monitoring jakości wody

brak danych

Elektrownie wodne

Lp. Nazwa elektrowni Miejscowość Nazwa rzeki Moc elektrowni
w [MW]
Przepustowość [m3/s]
1. Elektrownia wodna Kolincz Kolincz Wierzyca 0,0407 8
2. Elektrownia wodna Owidz Owidz Wierzyca 0,195 7
3. Elektrowmia wodna Czarnocińskie Piece Czarnocińskie Piece Wierzyca 0,136 6
4. Elektrownia wodna Starogard Gd. Starogard Gd. Wierzyca 0,4 6,35
5. Elektrownia wodna Nowa Wieś Rzeczna Nowa Wieś Rzeczna Piesienica 0,075 10
6. Elektrownia wodna Wdecki Młyn Wdecki Młyn Wda 0,065 10
7. Elektrownia wodna "Dolina" Skarszewy Wietcisa 0,035 3,6
8. Elektrownia wodna przy młynie Skarszewy Skarszewy Wietcisa 0,06 4,1
9. Stanisław Pawłowski Młyńsk Struga Młyńska 0,0022 0,3

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe - ok. 2.5 km na rz. Kochanka

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • pojazdów ciężarowych - 3 786
 • pojazdów osobowych - 25 011
Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach

(ruch średniodobowy - ilość pojazdów /dobę):

 • drogi powiatowe:
  • Starogard Gd.-Lubichowo - 2 185
  • Starogard Gd.-Skarszewy - 2 694
  • na odcinku Frank-Kaliska - 2 345
 • drogi wojewódzkie (pomiary z 2000 r./prognoza na 2005 r.):
  • nr 222 - Starogard Gd. (gr. miasta) 6 891/8 043
  • Starogard Gd. (gr. miasta) - Jabłowo 4 712/7 617
  • Godziszewo-Starogard Gd. (gr. miasta) 3 885/8 150
  • Jabłowo-Skórcz (gr. miasta) 2 489/5 251
  • Skórcz (gr. miasta) 2 489/3 067
  • nr 214 - Skórcz (gr. miasta) - Głuche 2 527/2 966
Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • pociąg
 • autobus
Mobilność mieszkańców % podróży dziennych odbywanych

brak danych

Uciążliwości związane z komunikacją drogową
 • korki
 • spaliny
 • hałas

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • ciepło z miejskiej sieci: 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy oraz olej opałowy: 3
 • gaz z butli, gaz z sieci: 4
 • inne - energia elektryczna: 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Jabłowska 17, moc łączna 2 X 60, 2 MW, nośnik energii - węgiel kamienny (miał)

kotłownie

 • Zakład Energetyki Cieplnej Star-Pec Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Owidzka 20: Rejonowa Ciepłownia "Południe" KS-101 Starogard Gd., ul. Pomorska 26, cztery kotły o mocy 11,63 MW każdy, nośnik energii węgiel kamienny (miał)
 • Kotłownia osiedlowa KS-301 Starogard Gd., Al. Woj. Polskiego 27, moc 2 X 1,125 MW, nośnik energii olej opałowy
 • Kotłownia osiedlowa KS-313 w Starogardzie Gd., ul. J. Iwaszkiewicza 1, moc 2 X 0,35 MW, nośnik energii węgiel kamienny;
 • Kotłownia osiedlowa KS-322 w Starogardzie Gd., ul. Traugutta 56, moc 3 X1,105 MW, nośnik energii węgiel kamienny
 • Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach, os. Sikorskiego 13
 • Kotłownia miejska KM-1 w Skarszewach, os. Sikorskiego, łącznej mocy 3,720 MW, nośnik energii węgiel kamienny (miał)
 • Kotłownia olejowa KO-2 w Skarszewach, Pl. Halera 18, moc 0,465 MW, nośnik energii olej opalowy
 • Kotłownia olejowa KO-3 w Skarszewach, ul. Kościuszki 2/10, moc 0,505 MW, nośnik energii olej opalowy
 • Kotłownia olejowa w Kamierowskich Piecach, moc 0,290 MW, nośnik energii olej opałowy.
Główne źródła emisji

Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A., Starogard Gd., ul. Pelplińska 19

"Centrozłom" Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Litewska 16, Odlewnia Żeliwa, Starogard Gd., ul. Traugutta 56

 • SO2 - 1,65 t/rok
 • NO2 - 1,27 t/rok
 • pył - 23,055 t/rok

Fabryka Mebli Okrętowych "Famos", Starogard Gd., ul. Gdańska 37

 • SO2 - 52,89 t/rok
 • NO2 - 15,57 t/rok
 • pył - 23,51 t/rok

Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie Gd. S.A., Starogard Gd., ul. Skarszewska 1

 • SO2 - 104,7 t/rok
 • NO2 - 38,09 t/rok
 • pył - 72,63 t/rok

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Starogard Gd., ul. Norwida 4

 • SO2 - 8,64 t/rok
 • NO2 - 2,69 t/rok
 • pył - 7,98 t/rok

Zakłady Wielobranżowe "Fast" Sp. z o.o., Gdańsk, Al. Grunwaldzka 345, Zakład Produkcyjny nr 3 w Skórczu, ul. Pomorska 2

 • SO2 - 5,152 t/rok
 • NO2 - 0,760 t/rok
 • pył - 25,88 t/rok

Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Jabłowska 17

 • SO2 - 130,34 t/rok
 • NO2 - 45,72 t/rok
 • pył - 18,76 t/rok

Zakład Energetyki Cieplnej "Star-Pec" Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Owidzka 20:
Rejonowa Ciepłownia "Południe" KS-101 Starogard Gd., ul. Pomorska 26

 • SO2 - 241,96 t/rok
 • NO2 - 81,74 t/rok
 • pył - 72,65 t/rok

Zakłady Płyt Pilśniowych "Czarna Woda" S.A., Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10

 • SO2 - 345,27 t/rok
 • NO2 - 115,84 t/rok
 • pył - 75,4 t/rok

Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach, os. Sikorskiego 13

 • SO2 - 21,25 t/rok
 • NO2 - 9,14 t/rok
 • pył - 3,89 t/rok
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy, stan b. dobry - SO2
 • 60-100% normy, stan dostateczny - NO2 (73%) i pył (80%).

Energia odnawialna

Elektrownie wodne

brak danych

Elektrownie wiatrowe

brak danych

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak danych

Kolektory słoneczne

brak danych

Pompy ciepła

brak danych

Wykorzystanie biomasy

brak danych

Inne

brak danych

Gospodarka odpadami

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • ogółem powiat - 33 512 t/rok
 • na mieszkańca - 144,9 kg/m/rok
  • Gmina Zblewo - 513 t/rok, 48,8 kg/m/rok
  • Czarna Woda (miasto) - 154,3 t/rok, 44 kg/m/rok
  • Gmina Kaliska - 1 500 t/rok, 280 kg/m/rok
  • Skórcz (miasto i gmina) - 321 t/rok, 97 kg/m/rok
  • Starogard Gdański (miasto) - 23 007 t/rok, 460 kg/m/rok
  • Gmina Lubichowo - 672 t/rok, 116 kg/m/rok
  • Gmina Smętowo Graniczne - 352,8 t/rok, 65 kg/m/rok
  • Gmina Starogard Gdański - 2 232,1 t/rok, 180 kg/m/rok
  • Gmina i miasto Skarszewy - 3 942 t/rok, 299 kg/m/rok
  • Gmina Osieczna - 418,5 t/rok, 144 kg/m/rok, brak danych
  • Gmina Osiek - 150 t/rok, 60 kg/m/rok
  • Gmina Bobowo -258 t/rok, 90 kg/m/rok.
Sposób postępowania z odpadami
 • Starogard Gdański:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
  • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach
 • Gmina Zblewo:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • kompostowanie przydomowe
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik
 • Gmina Kaliska:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • kompostowanie przydomowe
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik, inne
 • Gmina Skórcz:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • kompostowanie przydomowe
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik
 • Gmina Starogard Gdański:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • kompostowanie przydomowe
  • zbiórka odpadów surowcowych szkło, plastik
 • Gmina Smętowo Graniczne:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
 • Gmina Osiek:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • kompostowanie przydomowe
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier ,plastik, inne
 • Gmina Osieczna:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • kompostowanie przydomowe
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik, inne
 • Gmina Lubichowo:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
 • Gmina Bobowo:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło
 • Skórcz (miasto):
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
 • Czarna Woda (miasto):
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik
 • Skarszewy:
  • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
  • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
    
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacjapowierzchnia
[ha]
pojemność
[m3]
stopień
wypełnienia [%]
wyposażenie
techniczne
Linowiec15,22 720 00060sztuczna izolacja podłoża (1 kwatera), spychacz
Skarszewy8493 00030sztuczna izolacja
podłoża, spychacz
Strych, gm. Kaliska1,135 00060sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Bietowo, gm. Lubichowo1,052 00040sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Osówek, gm. Osieczna0,4618 50050naturalna izolacja
podłoża, inne: brak
Osiek1,2318 00050sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Zblewo0,410 00090naturalna izolacja
podłoża, inne: brak
Skórcz2,0-70 brak danych
Bobrowiec, gm. Smętowo Graniczne1,215 70040naturalna, sztuczna izolacja podłoża

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

dane dla największych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie powiatu:

 • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. - 8 795 t/rok
 • Zakłady Płyt Pilśniowych Czarna Woda S.A. w upadłości - 7 629 t/rok
 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. - 2 300 t/rok
 • Zakład Energetyki Cieplnej "STAR-PEC" Sp. z o.o. - 1 796 t/rok.
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Fabryka Płyt Pilśniowych w Czarnej wodzie - teren zdegradowany dzałalnością przemysłową o pow. 4 ha
 • żwirownia-wysypisko w m. Bobowo o pow. 5 ha; żwirownia w m. Zblewo o pow. 0.8 ha; żwirownia w m. Pólko o pow. 10 ha; żwirownia Skarszewy o pow. 10 ha; żwirownia w m. Skarszewy o pow. 5 ha; żwirownia w m. Boże Pole o pow. 3 ha; żwirownia w m. Szlachta o pow. 5 ha; żwirownia w m. Szteklin o pow. 3.56 ha. teren zdegradowany popiołami.

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
 • kolejowego
 • przemysłowego
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • tereny zabudowane przy drodze wojewódzkiej nr 214, 222, 231, drodze krajowej nr 22 oraz niektóre drogi powiatowe, uciążliwość w głównej mierze stanowią pojazdy wielogabarytowe
 • budynki mieszkalne przy linii kolejowej PKP
 • osiedle mieszkaniowe znajdujące się przy Elektrociepłowni Starogard Gd. Sp. z o. o. oraz tartaki (25)
Czy były dokonywane pomiary

W 2000 r. w oparciu o pomiary hałasu wzdłuż ciągów komunikacyjnych wykonane w poprzednich latach oraz na podstawie pomiarów natężenia ruchu pojazdów wykonano symulację komputerową emisji hałasu komunikacyjnego dla:

 • 283 odcinków drogowych o łącznej długości ok. 280 km
 • linii tramwajowych łącznej długości ok. 41 km
 • linii kolejowych o łącznej długości ok. 24 km
 • hałasu lotniczego pochodzącego od Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto w Rębiechowie.
 • Według wyliczeń przy ogólnej powierzchni 262 km2 zajmowanych przez Miasto Gdańsk tereny spokojne stanowią 72,6 % powierzchni tj. 190,9 km2, w tym tereny zurbanizowane zajmują około 111 km2, a wśród nich tereny spokojne zajmują ok. 41,8 %, tj. 46,4 km2.
 • Teren może być uważany za spokojny, jeżeli maksymalny poziom imisji hałasu nie przekroczy ustalonej wartości. Wartości te wynoszą odpowiednio:
 • LAeq = 50-55 dB dla pory dziennej
 • LAeq = 45-50 dB dla pory nocnej.
  ( gdzie górna wartość przedziału jest poziomem granicznym, dolna . poziomem komfortu).
 • Hałas drogowy jest przyczyną przekroczenia wartości równoważnego poziomu dźwięku 55 dB, w porze dziennej na obszarze ok. 22,6 % powierzchni Gminy Gdańsk, natomiast hałas kolejowy powoduje przekroczenie ww. wartości dopuszczalnej na obszarze ok. 4,2 % Gminy Gdańsk, a hałas lotniczy przekracza ustalone poziomy dopuszczalne na obszarze ok. 2,7 % powierzchni Gminy. Można uznać, że do 30 % mieszkańców Gdańska narażonych jest na uciążliwości ponadnormatywnego hałasu.
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

TAK

 • (przez Gdańską Kompanię Energetyczną ENERGA S.A. w zakresie linii energetycznych wysokiego napięcia i stacji transformatorowych)
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia (4)
 • stacje transformatorowe (ok. 1 400)
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej (ok. 25)
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

TAK

 •  (w zakresie ww. Kompanii).
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

NIE

 • (w zakresie ww. Kompanii)

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie
 • "Elektrociepłownia Starogard" Sp. z o.o.
  • adres: ul. Jabłowska 17, 83-200 Starogard Gdański
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja ciepła, 592 951 GJ - 2002 r.
  • liczba zatrudnionych - 65 osób
 • Zakłady Farmaceutyczne ,,POLPHARMA" S.A.
  • adres: ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
  • rodzaj i wielkość produkcji: farmaceutyki
  • liczba zatrudnionych - 1 956
 • Oczyszczalnia Ścieków i Spalarnia ZF ,, POLPHARMA" S.A.
  • adres: ul. Droga Owidzka 12, Owidz
 • PUK ,,STARKOM"
  • adres: ul. Tczewska 22, Starogard Gdański
  • rodzaj i wielkość produkcji: usługi wywozu odpadów, konserwacja zieleni, roboty drogowe, roboty budowlane
  • liczba zatrudnionych - 130 osób
 • Fabryka Mebli Okrętowych ,,FAMOS"
  • adres: ul. Gdańska, 83-200 Starogard Gdański
 • Fabryka Wódek Gdańskich
  • adres: ul. Gdańska, 83-200 Starogard Gdański
 • ,,IGLOTEX"
  • adres: ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz
  • rodzaj i wielkość produkcji: wyroby kulinarne mrożone
  • liczba zatrudnionych - 110 osób
 • ,,STAR-PEC"
  • adres: ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański
  • rodzaj i wielkość produkcji: zakład energetyki cieplnej
 • ,,STAR-WiK"
  • adres: ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański
  • rodzaj i wielkość produkcji: przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
 • ,,Zakłady Płyt Pilśniowych"
  • adres: ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
  • rodzaj i wielkość produkcji: płyty pilśniowe
  • liczba zatrudnionych - 220 osób
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,FAST"
  • adres: ul. Pomorska 2, 83-220 Skórcz
  • rodzaj i wielkość produkcji: meble kuchenne
  • liczba zatrudnionych - 110 osób
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
 • występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla Oczyszczalni Ścieków ZF "POLPHARMA" - 300 m, dla spalarni ZF "POLPHARMA" - 900 m. Powód ustanowienia strefy - podać zgodnie z decyzją dla zakładu decyzja Prezydium powiatowej Rady Narodowej Nr AB-II-440/M/88/68/69/70 z dnia 23.02.1970 r.
Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska
 • Elektrociepłownia Starogard:
  • roczne zużycie wody - 146 381 m3
  • roczna energia wytworzona - 592 951 GJ
  • odpady energetyczne - 8 795 t/r
  • emisja -SO2 - 30,0 t/r
  • emisja NO2- 39,2 t/r
  • emisja pyłu - 1,1 t/r.
 • "Zakłady Płyt Pilśniowych" w Czarnej Wodzie:
  • rodzaj i wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza rocznie:
   • emisja z kotłowni:
    • dwutlenek siarki - 345,27 Mg
    • dwutlenek azotu - 115,84 Mg
    • tlenek węgla - 74,83 Mg
    • benzo-a-piren - 0,012 Mg
    • dwutlenek węgla 70,243 Mg
    • pył - 75,4 Mg
    • sadza - 1,22 Mg.
   • emisja z produkcji:
    • pył drzewmy - 1,54 Mg
    • fenol - 0,11 Mg
    • tlenek węgla - 22,18 Mg
    • alkohol allilowy - 0,75 Mg
    • substancje smolne - 2,37 Mg
   • emisja z lakierni:
    • octan butylu - 0, 35 Mg
    • butanol - 5,07 Mg
    • ksylen - 0,42 Mg
    • styren - 0,47 Mg
    • toluen - 0,72 Mg
    • glikol - 0,84 Mg
    • kumen - 0,05 Mg
    • pseudokumen - 0,07 Mg
    • metyloetylobenzen - 0,49 Mg.
Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A. :

 • elektrociepłownia fluidalna
 • piec do katalitycznego spalania odgazów toluenu
 • spalarnia odpadów
 • rekultywacja zbiornika osadów na oczyszczalni ścieków
 • zmiana technologii produkcji ograniczająca emisję do powietrza (zastosowanie absorpcji i mniej uciążliwych rozpuszczalników)
 • ograniczenie emisji spalin ze spalarni
 • stworzenie systemu monitoringu spalarni na oczyszczalni ścieków

"Zakłady Płyt Pilśniowych" w Czarnej Wodzie:

 • rozbudowa instalacji odzysku rozcieńczalnika z drugiej linii lakierniczej
 • modernizacja kotłowni przez zainstalowanie baterii cyklonów w celu ograniczenia emisji pyłu
 • zamontowanie instalacji odpylania i spalania pyłów technologicznych - ograniczenie emisji pyłu drzewnego
 • domykanie obiegu wód technologicznych: ograniczenie zużycia wody powierzchniowej do produkcji
 • zamontowanie instalacji do podczyszczania ścieku technologicznego
 • zamontowanie instalacji polielektrolitu do obniżenia zawartości włókna zerowego w wodzie obrotowej
 • wydzielenie wód pochłodniczych

 

 • zmiana sposobu ogrzewania - Firma "Graso", Firma "Bat Forum"
 • w 2001 r. Szpital Powiatowy zmienił sposób ogrzewania na gazowy

   

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

65 556

porównaj z
Struktura użytków [ha]
 • grunty orne - 51 457 [ha], 78,5%
 • (w tym grunty ugorowane - 5 555 ha) łąki - 7 791 [ha], 12,0%
 • pastwiska - 3 544 [ha], 5,4%
 • sady, ogrody - 521 [ha], 0,8%
 • grunty rolne zabudowane - 1 392 [ha], 2,1%
 • grunty pod stawami - 153 [ha], 0,2%
 • grunty pod rowami - 698 [ha], 1,0%
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Spółki prawa handlowego - 587 ha
 • grunty które są we władaniu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz grunty, których właściciel jest nie znany - 1 659 ha
 • grunty osób fizycznych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych - 3 846 ha
Klasy gleby [ha]
 • I - 0
 • II - 110
 • IIIa - 3 395
 • IIIb - 7 739
 • Iva - 11 811
 • IVb - 10 111
 • V - 10 113
 • VI - 7 825
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 989
 • 2-3 ha - 472
 • 3-4 ha - 290
 • 4-5 ha - 249
 • 5-7 ha - 388
 • 7-10 ha - 501
 • 10-15 ha - 594
 • > 15 ha - 1 016
 • > 200 ha

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie 14,93 ha

 • Bobowo- 11,28 ha
 • Kaliska - 5,4 ha
 • Lubichowo - 8,3 ha
 • Osieczna - 6,6 ha
 • Osiek - 7,3 ha
 • Smętowo Graniczne 15,8 ha
 • Czarna Woda - 6,4 ha
 • m.Skórcz - 4,9 ha
 • g.Starogard Gd. - 11,8 ha
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]
  • gm.Bobowo - 120
  • gm.Lubichowo - 50
  • gm.Skórcz - 130
  • gm.Smętowo - 132
  • gm.Starogard - 105
 • CaO [kg/ha]
  • gm.Bobowo - 15
  • gm.Lubichowo - 30
  • gm.Skórcz - 60
  • gm.Smętowo - 80
  • gm.Starogard - 25
 • Pozostałe gminy - brak danych
Rolnictwo ekologiczne
 • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - tak
  • Kułach Elżbieta, ul. Akacjowa 2, 83-250 Skarszewy
  • Mirosław Nalaskowski, ul. Skarszewska 9, 83-209 Godziszewo

Przyroda

Formy ochrony przyrody

Rezerwat przyrody:

 • Jezioro Udzierz, gmina Osiek, Leśnictwo Leśna Jania, pow. 229,88 ha, główne walory przyrodnicze- zbiorowiska wodne,zespoły wodne z ramienicą i rdestnicą, ptactwo wodne
 • Krzywe Koło w Pętli Wdy, gmina Osiek, Leśnictwo Błędno, pow. 9,79 ha, główne walory przyrodnicze - postacie degeneracyjne lasu grądowego Czapli Wierch, gmina Osiek, Leśnictwo Kałębnictwa, pow. 5,03 ha, główne walory przyrodnicze - kontynentalny bór mieszany miejsce lęgowe czapli siwej
 • Zdrójno, gmina Osiek, Leśnictwo Błedno, Długie, pow. 168,97 ha, główne walory przyrodnicze - suboceaniczny bór świeży, bór mieszany świeży bóbr eurpejski oraz ostoja innych ssaków i ptaków
 • Brzęczek, gmina Skarszewy, Leśnictwo Jastrzębce pow. 25,49 ha (tylko część w powiecie starogardzkim), główne walory przyrodnicze - grąd pomorski
   

Obszary chronionego krajobrazu:

 • Bory Tucholskie, gminy: Czarna Woda, Kaliska, Zblewo, Osieczna, Lubichowo, Osiek, Skórcz, pow. 52 299 ha (powiat starogardzki, zlewnia rz. Wdy - część)
 • Dolina Wietcisy, gmina Skarszewy, pow. 3 340 ha (całość)
 • Dolina Wierzycy, gmina Skarszewy, Starogard Gd. pow. 10 784 ha (całość)

Główne walory przyrodnicze:

 • Bory Tucholskie - obejmuje równiny sandrowe urozmaicone jeziorami wytopiskowymi i rynnowymi, oś hydrograficzną stanowi rzeka Wda płynąca wąską doliną, silnie meandrującą; wśród lasów przeważają bory mieszane i świeże (obszary zasobniejsze w wodę), występują liczne torfowiska
 • Dolina Wietcisy - na wierzchowinie znajdują się kompleksy leśne oraz dość dobrze zachowane zbiorowiska łąkowe i ziołoroślowe
 • Dolina Wierzycy - liczne dorzecza i dopływy Wierzycy łączące szereg jezior Pojezierza Kaszubskiego i Starogardzkiego, występują fragmenty kompleksów leśnych oraz cenna roślinność nieleśna na dnie doliny i jej zboczach.

Pomniki przyrody - ilość z uwzględnieniem rodzaju razem 77 szt., w tym:

 • pojedyncze drzewa - 57 szt.
 • grupy drzew - 6 szt.
 • aleje - 1 szt.
 • głazy narzutowe - 13 szt.
   

Użytki ekologiczne:

 • Lisie Jamy - Leśnictwo Sowi Dół - pow. 9,69 ha
 • Jeleni Moczar - Leśnictwo Baby - pow. 3,59 ha
 • Zgniłki - Leśnictwo Baby - pow. 1,99 ha
 • Lubichowo - Leśnictwo Lubichowo - pow. 6,00 ha
   
Obszary Ochrony Siedlisk (OOS) Natura 2000

brak danych

Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody

Ścieżki edukacyjne:

 • "Leśna szkoła", długość 2,70 km, podstawowa tematyka podstawowe informacje o lesie - Wirty
 • "Ścieżka ekologicznej edukacji rolniczej", długość 2,50 km, podstawowa tematyka edukacja ekologiczna w zakresie rolnictwa i leśnictwa - Bolesławowo

Wycieczki z przewodnikiem:

 • Arboretum "Wirty" ilość wycieczek 150, Szkoła Rolnicza w Bolesławowie ilość wycieczek ok. 200.
 • Prelekcje nazwa obiektu chronionego dot. w/w tematyka prelekcji ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, ochrona przeciwpożarowa w lasach, ochrona środowiska ilość prelekcji 36 (przeprowadzonych przez Nadleśnictwa Kaliska, Lubichowo)

Wydawnictwa:

 • Przewodnik po Arboretum Wirty /część parkowa i leśna/, wydawnictwa cykliczne
 • Folder "Arboretum Wirty", wydawnictwa cykliczne
 • Mała retencja wodna na terenie Nadleśnictwa Kaliska, wydawnictwa cykliczne
 • Sadzonki znajdujące się w Arboretum Wirty, wydawnictwa cykliczne
 • Przyroda Kociewia Starogardzkiego - informator, wydawnictwo jednorazowe.
   
Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych
 • "Restytucja cisa pospolitego na terenie Nadleśnictwa Kaliska", lata 1998-2010, poniesiono nakłady 29 800,00 zł, wartość całego projektu 69 000,00
 • "Reintrodukcja cisa pospolitego na terenie Leśnictwa Cisowa Góra, gm. Osiek" lata 2003-2006, poniesione nakłady 5 000,00 zł, wartość całego projektu 30 000,00 zł.

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • gmina Starogard Gdański- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu: warsztaty ekologiczne prowadzone przez uczniów na terenie wybranych szkół podstawowych obejmujące tematykę woda - ścieki - odpady, wycieczki dydaktyczne (Targi Ekologiczne POLEKO w Poznaniu, składowisko odpadów w Szadółkach i Linowcu), Akcja Sprzątania Świata,
 • gmina Skarszewy - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych na Ekologicznej Ścieżce Edukacji Rolniczej, Dzień Ziemi, organizacja stanowisk z ekologiczną żywnością i stoisk promujących czyste środowisko podczas VII Kociewskiego Pokazu Zwierząt Hodowlanych połączonego z targami rolno - ekologicznymi, przedsięwzięcie "Ekologia w Unii Europejskiej"
 • gmina Smętowo Graniczne - wprowadzono nową specjalizację w Technikum Rolniczym dla Dorosłych: rolnictwo ekologiczne,
 • Starogard Gdański - Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespól Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących: Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Dzień Ziemi (Powiatowe Obchody Dnia Ziemi dla Szkół Ponadgimnazjalnych - organizowane przez Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących, Akcja Sprzątania Świata
 • wycieczki i kształcenie w zakresie ochrony środowiska - Ogród Dendrologiczny Wirty.
   

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

gmina Starogard Gdański:

 • warsztaty ekologiczne prowadzone przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu

gmina Skarszewy:

 • utworzenie na terenie kompleksu pałacowo - parkowo - folwarcznego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie 14 stanowiskowej Ekologicznej Ścieżki Edukacji Rolniczej
 • organizacja przedsięwzięcia "Ekologia w Unii Europejskiej" (młodzież powiatu i młodzież z partnerskiej szkoły Les Vaseix de Limoges z Francji)

zamierzenie przyszłościowe - utworzenie obserwatorium ornitologicznego na jeziorze Trzciniec.

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • gmina Starogard Gdański - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu: Dzień Ziemi pod hasłem
  "Bal u Ekoluda"
 • gmina Skarszewy - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie: projekt utworzenia użytku ekologicznego będącego miejscem wylęgu rzadkich gatunków ptactwa wodnego z możliwością podpatrywania roślin i zwierząt bagiennych, organizacja Sejmiku Ekologicznego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. pomorskiego oraz całej Polski ze względu na unikatowy charakter stanowiska ornitologicznego.

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • realizacja zakładu utylizacji odpadów dla powiatu starogardzkiego
 • ochrona wód rzeki Wierzycy
 • odciążenie ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowo-pieszych
 • gospodarka wodno- ściekowa (budowa oczyszczalni i kanalizacji)
 • zanieczyszczenie powietrza ,,niską emisją"
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych
 • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym.
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Kaliska:

 • gminna oczyszczalnia ścieków
 • skanalizowanie wsi
 • zagospodarowanie odpadów ściekowych
 • skanalizowanie wsi ościennych

Gmina Starogard Gd:

 • całkowita realizacja programu zwodociągowania gminy
 • realizacja programu kanalizacji gminy - skanalizowano 5 miejscowości i zmodernizowano 2 oczyszczalnie ścieków, gazyfikacja 2 miejscowości
 • segregacja szkła i tworzyw sztucznych na terenie całej gminy
 • dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (z udziałem gminy wybudowano 16 oczyszczalni)
 • zmiany systemu ogrzewania z węglowego na olej, gaz lub pompy ciepła, likwidacja nielegalnych wysypisk.

Gmina Zblewo:

 • mała retencja
 • segregacja odpadów u źródła w systemie workowym
 • oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gm. Zblewo

Gmina Miejska Skórcz:

 • wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną
 • modernizacja dwóch kotłowni z węglowych na olejowe.

Gmina Osiek:

 • budowa składowiska odpadów
 • w toku budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej wsi Osiek
 • budowa szczelnych osadników gnilnych (szamb)
 • modernizacja lokalnych kotłowni z węglowo-koksowych na olejowe

Gmina Lubichowo:

 • wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
 • segregacja odpadów komunalnych
 • wybudowanie składowiska odpadów komunalnych

Gmina Smętowo Gr.:

 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
 • budowa składowiska odpadów odpadów w Bobrowcu
 • modernizowanie oczyszczalni ścieków w Kopytkowie
 • budowa kanalizacji na terenie gminy.

Gmina Miejska Starogard Gd.:

 • oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o przepustowości 16 000 m3/d
 • budowa kanalizacji sanitarnej.
   
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Gmina Starogard:

 • gospodarka odpadami - segregacja odpadów i budowa powiatowego Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie
 • dalsza kanalizacja gminy
 • budowa ok. 10 gminnych oczyszczalni
 • ograniczenie emisji spalin poprzez zmiany systemu ogrzewań.

Gmina Zblewo:

 • modernizacja oczyszczalni
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zblewo, hydroforni w Zblewie

Gmina Miejska Skórcz:

 • niski stopień skanalizowania miasta - 25%
 • brak zorganizowanego systemu zaopatrzenia miasta w energię cieplną
 • zły stan dróg oraz przewóz towarów wielogabarytowych przez centrum miasta, powodujący nadmierną emisję hałasu komunikacyjnego
 • nieprawidłowa lokalizacja i organizacja składowiska odpadów
 • brak unormowanego stanu prawnego

Gmina Miejska Starogard Gd.:

 • gospodarka odpadami.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

brak danych

Realizacja współpracy partnerskiej

brak danych

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak danych

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

brak danych

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

brak danych

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

brak danych

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju

NIE

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

TAK

 • Gmina Miejska Starogard Gd., rok uchwalenia 2001
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy, rok uchwalenia 1998
 • Gmina Miejska Czarna Woda, rok uchwalenia 2000
 • Gmina Miejska Skórcz, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Wiejska Bobowo, rok uchwalenia 2000
 • Gmina wiejska Kaliska, rok uchwalenia 1999
 • Gmina Wiejska Lubichowo, rok uchwalenia 2000
 • Gmina Wiejska Skórcz, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne, rok uchwalenia 2000
 • Gmina Wiejska Starogard Gd. rok uchwalenia 2000
 • Gmina Wiejska Zblewo, rok uchwalenia 1995
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

TAK

 • Gmina Miejska Starogard Gd., rok uchwalenia 1999
 • dla gmin i powiatu uchwała w 2003 r.
   
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

TAK

 • Powiat
 • gminy
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

częściowo TAK

 • Gmina Miejska Starogard Gd., rok uchwalenia 2000
 • Gmina Miejsko - Wiejska Skarszewy, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Miejska Czarna Woda, rok uchwalenia 2000
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Szlaki rowerowe:

 • Trasa rowerowa Czarna Woda - Odry ma długość 27 km. Trasa rozpoczyna się w Czarnej Wodzie, a następnie biegnie przez Leśną Hutę, Wojtal do Odrów
 • Trasa rowerowa Czarna Woda - Wirty ma długość 26 km. Trasa rozpoczyna się w Czarnej Wodzie, a następnie biegnie przez Zimne Zdroje, Lubiki, Hutę Kalną, Młyńsk, Mały Bukowiec, Twardy Dół do Wirt. oraz jezioro Czechowskie i Niedackie. Arboretum Wirty
 • Trasa rowerowa Czarne - Skórcz, 4 km.
 • Trasa rowerowa Czarne - Mirotki - Barłożno, trasa łatwa, 6 km
 • projektowana jest trasa Smętowo, Skórcz, Lubichowo, Osiek, Czarna Woda.

Trasy wodniackie:

 • Jeziorami:
  • Czarne Północne - Czarne Południowe z koniecznością przeprawy przez groblę oddzielającą jeziora, dalej przeprawa przez szosę Osiek- Warlubie, rowem do jeziora Kałębie, dalej strugą Kałębnica do jeziora Słone i powrót. Nad jeziorem Kałębie leży wieś Osiek.
  • trasy wodniackie występują ponadto na rzekach: Wda, Wierzyca oraz Wietcisa.
 • Przeszkody znajdujące się na trasach wodniackich:
  • Elektrownia wodna Kolincz Kolincz Rz. Wierzyca
  • Elektrownia wodna Owidz Owidz Rz. Wierzyca
  • Elektrowmia wodna Czarnocińskie Piece Czarnocińskie Piece Rz. Wierzyca
  • Elektrownia wodna Starogard Gd. Starogard Gd. Rz. Wierzyca
  • Elektrownia wodna Nowa Wieś Rzeczna Nowa Wieś Rzeczna Rz. Piesienica
  • Elektrownia wodna Wdecki Młyn Wdecki Młyn Rz. Wda
  • Elektrownia wodna "Dolina" Skarszewy Rz. Wietcisa
  • Elektrownia wodna przy młynie Skarszewy Skarszewy Rz. Wietcisa
  • Stanisław Pawłowski Młyńsk Struga Młyńska

Gospodarstwa Agroturystyczne:

Projekty regionalne

Zadania, projekty

brak danych

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - Janusz Urban
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska – Joanna Mospinek
Tel. (58) 7673587
Fax. (58) 7673505
e-mail: starostwo@powiatstarogard.pl, srodowisko@powiatstarogard.pl,
strona www: www.powiatstarogard.pl

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002