herb powiatuPowiat Starogardzki

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Starogardzki

Obszar (km²)

1 345

porównaj z
Liczba mieszkańców

122 217

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Bobowo

2 885
Miasto Czarna Woda3 476
Gmina Kaliska   5 036 
Gmina Lubichowo     5 858
Gmina Osieczna            2 990 
Gmina Osiek  2 500
Gmina Skarszewy   13 556 
Miasto Skórcz    3 427
Gmina Skórcz4 659
Gmina Smętowo Graniczne5 418
Miasto Starogard Gdański48 297
Gmina Starogard Gdański13 215
Gmina Zblewo10 500

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

30 870

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

75 212

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

15 315

 

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

1 554

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

7 064

 

porównaj z
Liczba rolników

4 388

porównaj z
Liczba bezrobotnych

13 482

porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

ok. 2

Budżet

Dochody ogółem 68 217 353
   
w tym dochody własne 9 757 058

porównaj z
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Sławomir Neumann
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski

   

   

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane

 30.4 km2.26 %

w tym:

 • mieszkaniowe: 25.30 km
 • przemysłowe: 2.22 km
 • inne: 2.88 km
Lasy

578,68 km243.00 %

w tym:

 • lasy państwowe: 490 km2
 • lasy prywatne: 88 km2
 • lasy komunalne: 0,68 km2
Użytki rolne

650 km243.32%

Nieużytki

25 km21.86 %

Wody

33 km22,45 %

Inne

28,2 km22,10 %

Zaopatrzenie w wodę

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne - wody powierzchniowe

 • brak

ujęcia komunalne - wody podziemne 

 • Miasto Starogard Gdański: 2 ujęcia (Wierzyca - 8 studni, Południe - 21 studni) - 98% 
 • Gmina Starogard: 2 ujęcia - 72% 
 • Gmina Smętowo Graniczne: 1 ujęcie - 90% 
 • Gmina Osiek: 1 ujęcie (2 studnie ) - 85% 
 • Gmina Lubichowo: 52% 
 • Gmina Skórcz: 92%, (studnie indywidualne 8%)
 • Miasto Czarna Woda: 2% studni 98
 • Miasto Skórcz: 2 ujęcia - 95% 
 • Gmina Osieczna: 4 ujęcia (Osieczna, Klaniny, Zimne Zdroje, Osówek) - 85 % 
 • Gmina Bobowo: 1 ujęcie (3 studnie) - 100 % 
 • Gmina Zblewo: 1 ujęcie (7 studni) – 90,8% 
 • Gmina Kaliska: 92 % 

studnie indywidualne - pozostałe zaopatrzenie dla celów komunalnych

ujęcia przemysłowe - wody podziemne

 • Miasto Starogard Gdański - ujęcia własne: Polpharma, Szpital Kocborowo, Zakłady Obuwnicze "Neptun", Famos, Stado Ogierów 
 • Gmina Osieczna: 1 ujęcie - tartak

ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe 

 • Miasto Starogard Gdański: Polpharma z Wierzycy, Polmos z Wierzycy 
 • Miasto Czarna Woda: Zakłady Płyt Pilśniowych z Wdy
 • Miasto Czarna Woda: STEICO S.A. Czarnków 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Miasto Starogard Gdański - 120 
 • Gmina Starogard - 40  
 • Gmina Smętowo Graniczne – 82 
 • Gmina Osiek – 80 
 • Gmina Lubichowo – 90 
 • Gmina Skórcz – 90 
 • Gmina Osieczna – 133 
 • Miasto Czarna Woda – 85 
 • Miasto Skórcz – 124   
 • Gmina Bobowo – 102,54  
 • Gmina Zblewo – 74 
 • Gmina Kaliska – 72 
 • Miasto i Gmina Skarszewy – 85 

 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych w powiecie: 10 534 (z wodociągów) 

 • Miasto Starogard Gdański: 6 030 
 • Gmina Starogard: 898,6 
 • Gmina Smętowo Graniczne: 450 
 • Gmina Osiek: 450  
 • Gmina Lubichowo: 531
 • Gmina Skórcz: 380  
 • Miasto Czarna Woda: 309,2 
 • Gmina Osieczna: 374 
 • Miasto Skórcz – 427 
 • Gmina Bobowo:- 295,83 
 • Gmina Zblewo: 696  
 • Gmina Kaliska: 350  
 • Miasto i Gmina Skarszewy: 831 
 • razem: 10 534 m3/d

do celów przemysłowych 

 • Miasto Starogard Gdański: 47,5
 • Miasto Skórcz: 92,97
 • Gmina Starogard: 168  
 • Gmina Smętowo Graniczne: brak danych  
 • Gmina Osiek: brak danych 
 • Gmina Lubichowo: 11  
 • Gmina Skórcz: 291 
 • Miasto Czarna Woda: 64 
 • Gmina Osieczna: brak danych 
 • Gmina Bobowo: brak danych 
 • Gmina Zblewo: 19
 • Gmina Kaliska: 12
 • Miasto i Gmina Skarszewy: 293
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Starogard Gdański - 98%
 • Gmina Starogard Gdański - 77%
 • Miasto Czarna Woda - 98%
 • Gmina Osieczna - 94,2 %
 • Gmina Osiek - 93 %
 • Gmina Skórcz - 81 %
 • Gmina Bobowo - 75 %
 • Miasto Skórcz - 98%
 • Miasto Skarszewy - 93 %
 • Gmina Skarszewy - 60%
 • Gmina Kaliska - 92%
 • Gmina Lubichowo - 42%
 • Gmina Smętowo Graniczne -78%
 • Gmina Zblewo - 91%

Stopień zwodociągowania w powiecie - ok. 90%
 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Starogard Gdański - 2,14
 • Gmina Starogard Gdański - 2,10
 • Miasto Czarna Woda - 1,47
 • Gmina Osieczna - 1,24
 • Gmina Osiek - 1,60
 • Gmina Skórcz – 1,82 
 • Gmina Bobowo - 1,82
 • Miasto Skórcz - 1,87
 • Gmina Kaliska - 1,50 
 •  Gmina Lubichowo – 1,819 
 • Gmina Smętowo Graniczne - 1,87
 • Gmina Zblewo - 1,96
 • Miasto i Gmina Skarszewy - 1,73
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 100%
 • parametrów bakteriologicznych - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy (wielkość produkcji śr.[m³/d] ; % zaopatrzenia miasta/gminy; % zaopatrzenia powiatu)

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,STAR - WiK"- miasto Starogard Gd. (6030; 100; 51,28%)
 • Gminne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., w Skarszewach (1124; 100; 9,55%) 
 • P.W. "ZOJAX" Jan Wildman, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo (925; 90,8; 7,86%) 
 • Urząd Gminy Kaliska (541; 100; 4,60%) 
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie (424; 100; 4,18%) 
 • Urząd Gminy Skórcz (443;90; 4,14%) 
 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne (455; - ;3,87%) 
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz (464; 100; 3,73%) 
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie - gmina Starogard Gd. (356,1; 68,7; 3,03%) 
 • Urząd Gminy Bobowo (234; 100; 1,95%) 
 • Urząd Gminy Osieczna (195,6; 52,3; 1,66%) 
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi SZLACHTA - gm. Osieczna (8,4; 47,7; 1,52%) 
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Kooperol"- gmina Starogard Gd. (139,7; 26,9; 1,19%) 
 • Urząd Gminy Osiek 88 m3 w r.2004
 • Urząd Gminy Lubichowo (58; 42; 0,49%) 
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Star-Wik" - gmina Starogard Gd. (22,5; 10,3; 0,19%)
   

SUMA: 11715,3 - 100%

Ścieki

Oczyszczalnie komunalne

brak danych

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Zblewo - 21,5
 • Gmina Czarna Woda - 40
 • Gmina Kaliska - 20
 • Miasto Skórcz - 25
 • Gmina Skórcz - 11
 • Gmina Lubichowo - 50
 • Gmina Smętowo Graniczne - 13,7
 • Gmina Bobowo - 0
 • Gmina Osiek - 0
 • Gmina Osieczna - 0
 • Gmina Starogard - 22
 • Miasto Starogard - 85
 • Gmina Skarszewy - 5
 • Miasto Skarszewy - 80

Stopień skanalizowania w powiecie - ok. 49,9%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Zblewo - 1,56 
 • Czarna Woda (miasto) – 3,40
 • Gmina Kaliska - 1,85  
 • Gmina Skórcz - 2,35
 • Skórcz (miasto) - 2,35 
 • Starogard Gdański (miasto) – 2,94 
 • Gmina Lubichowo – 2,68 
 • Gmina Smętowo Graniczne - 1,87 
 • Gmina Starogard Gdański – 3,36
 • Gmina i Miasto Skarszewy - 2,51

 

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

brak danych

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

brak danych

Sposób zagospodarowania osadów

brak danych

Odbiornik oczyszczalni ścieków

brak danych

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 • lokalizacja Owidz, ul. Droga Owidzka 12
 • przepustowość 19 300 m3/d , zrzut do rzeki Wierzycy

Zakłady Płyt Pilśniowych "Czarna Woda" S.A. w upadłości

 • lokalizacja Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
 • użytkownik: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (oczyszczalnia rolnicza - obszar łąk na terenie gminy Kaliska
  Czarna Woda)
 • przepustowość 8 350 m3/dobę, zrzut do rzeki Wdy, przyjmuje scieki komunalne z miasta

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe

W BUDOWIE

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd.
 • rzeka Piesienica - Zblewo
 • rzeka Szoryca -Skórcz
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska
 • rzeka Żelgoszczówka - Lubichowo
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk
 • rów melioracyjny - Skórcz
Monitoring jakości wody

W powiecie znajdują się 32 punkty kontrolne w tym:

 • 14 kąpielisk i 18 miejsc zwyczajowo użytkowanych do kąpieli,
 • w ciągu roku wykonywanych jest 99 kontroli w 45 kąpieliskach i 54 miejscach zwyczajowo użytkowanych do kąpieli
Monitoring jakości wody
 • Badania WIOS r.2005

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Wda

Błędno

62.3

2,4

17,9

1,05

0,14

III

III

Reg.

Wierzyca

Zapowiednik

74.8

3,0

33,0

1,71

0,18

III

III

Reg.

 

Powyżej Starogardu Gd., most w rejonie Nowej Wsi

59.5

2,4

22,2

2,03

0,20

IV

III

Reg.

 

Poniżej Starogardu Gd., most w Owidzu

55.0

3,7

19,8

2,22

0,22

IV

III

Reg.

Piesienica

Ujście do Wierzycy

0.0

2,9

24,4

2,46

0,19

III

III

Reg.

Wietcisa

Ujście do Wierzycy

0.0

2,9

20,6

1,58

0,18

III

III

Reg.

Węgiermuca

Ujście do Wierzycy

0.1

2,6

29,6

3,49

0,22

III

III

Reg.

Elektrownie wodne

brak danych

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe - ok. 2.5 km na rz. Kochanka

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • pojazdów ciężarowych -6 024
 • pojazdów osobowych - 37 803 

 

Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach

(ruch średniodobowy - ilość pojazdów /dobę):

 • drogi powiatowe:
  • Starogard Gd. - Lubichowo - 2 185
  • Starogard Gd. - Skarszewy - 2 694
  • na odcinku Frank - Kaliska - 2 345
 • drogi wojewódzkie (pomiary z 2000 r./prognoza na 2005 r.):
  • nr 222 - Starogard Gd. (gr. miasta) - 6 891 / 8043
  • Starogard Gd. (gr. miasta) - Jabłowo - 4 712 / 7617
  • Godziszewo-Starogard Gd. (gr. miasta) - 3 885 / 8150
  • Jabłowo-Skórcz (gr. miasta) - 2 489 / 5 251
  • Skórcz (gr. miasta) - 2 489 / 3 067
  • nr 214 - Skórcz (gr. miasta) - Głuche - 2 527 / 2 966
 • droga krajowa nr 22 – średni dobowy ruch wynosi 10 620 pojazdów na dobę oraz 768 poj. w godzinie szczytu popołudniowego http://www.gdansk.gddkia.gov.pl
Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • pociąg
 • autobus
Mobilność mieszkańców % podróży dziennych odbywanych

Gmina Wiejska Skórcz:

 • samochodem  60 
 • tramwajem 0
 • autobusem  25 
 • pociągiem
 • rowerem 
 • pieszo 10
Uciążliwości związane z komunikacją drogową
 • korki
 • spaliny
 • hałas

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe: 1
 • ciepło z miejskiej sieci: 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy oraz olej opałowy: 3
 • gaz z butli, gaz z sieci: 4
 • inne - energia elektryczna: 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Jabłowska 17, moc łączna 2 X 60, 2 MW, nośnik energii - węgiel kamienny (miał)

kotłownie

 • Zakład Energetyki Cieplnej Star-Pec Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Owidzka 20: Rejonowa Ciepłownia "Południe" KS-101 Starogard Gd., ul. Pomorska 26, cztery kotły o mocy 11,63 MW każdy, nośnik energii węgiel kamienny (miał), Kotłownia osiedlowa KS-301 Starogard Gd., Al. Woj.Polskiego 27, moc 2 X 1,125 MW, nośnik energii olej opałowy, Kotłownia osiedlowa KS-313 w Starogardzie Gd., ul. J. Iwaszkiewicza 1, moc 2 X 0,35 MW, nośnik energii węgiel kamienny; Kotłownia osiedlowa KS-322 w Starogardzie Gd., ul. Traugutta 56, moc 3 X1,105 MW, nośnik energii węgiel kamienny
 • Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach, os. Sikorskiego 13, Kotłownia miejska KM -1 w Skarszewach, os. Sikorskiego, łącznej mocy 3,720 MW, nośnik energii węgiel kamienny (miał), Kotłownia olejowa KO-2 w Skarszewach, Pl. Halera 18, moc 0,465 MW, nośnik energii olej opalowy, Kotłownia olejowa KO-3 w Skarszewach, ul. Kościuszki 2/10, moc 0,505 MW, nośnik energii olej opałowy, Kotłownia olejowa w Kamierowskich Piecach, moc 0,290 MW, nośnik energii olej opałowy 
 • Destylarnia Sobieski S.A., Starogard Gd., ul. Skarszewska 1; mocy 2 x 5,2 MW, nośnik energii gaz ziemny,
 • Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Starogard Gd., ul. Gdańska 37; łącznej mocy 8,11 MW (rezerwa 11,62 MW), nośnik energii węgiel, drewno, olej opałowy
Główne źródła emisji

Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A., Starogard Gd., ul. Droga Owidzka 12  (dot. Zakładowej Spalarni Odpadów)

 • SO2 - 0,2 t/rok
 • NOx - 1,0 t/rok
 • pył - 4,0 t/rok
 • CO - 1,0 t/rok

Destylarnia Sobieski S.A., Starogard Gd., ul. Skarszewska 1

 • SO2 - 0,126 t/rok
 • NO2 - 11,98 t/rok
 • pył - 0,126 t/rok

Zakłady Wielobranżowe "Fast" Sp. z o.o., Gdańsk, Al. Grunwaldzka 345, Zakład Produkcyjny nr 3 w Skórczu, ul. Pomorska 2 

 • SO2 - 5,152 t/rok 
 • NO2 - 0,760 t/rok 
 • pył - 25,88 t/rok

Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Jabłowska 17 

 • SO231,4 t/rok
 • NOx - 31,5 t/rok
 • pył - 2,0 t/rok

Zakład Energetyki Cieplnej "Star-Pec" Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Owidzka 20: Rejonowa Ciepłownia "Południe" KS-101 Starogard Gd., ul. Pomorska 26 

 • SO2 - 241,68 t/rok 
 • NO2 - 49,31 t/rok 
 • pył - 44,80 t/rok

Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach, os. Sikorskiego 13 

 • SO2 - 16,81 t/rok 
 • NO2 - 9,07 t/rok 
 • pył - 4,08 t/rok

Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Starogard Gd., ul. Gdańska 37

 • SO227, 3 t/rok 
 • NO2 - 9,6 t/rok 
 • pył - 8,5 t/rok
 • CO – 10,9 t/rok

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

brak danych

Monitoring zanieczyszczeń powietrza
 • 0 - 40 % normy, stan b. dobry - SO2 (19,5%) i pył (13,2%)
 • 60 -100% normy, stan dostateczny - NO2 (89%)      

 

Nazwa strefy

Metoda pomiaru

Miejscowość

Nazwa substancji

Czas uśredniania

Średnia

Częstość przekroczenia WD+MT

Maksymalna

Klasyfikacja

23457891012
starogardzkimanualnaStarogard Gd.NO2a36--A
Rynek miejskiSO2244016A
 a--A
starogardzkipasywnaGodziszewoNO2M8  A

Energia odnawialna

Elektrownie wodne

brak danych

Elektrownie wiatrowe

brak danych

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak danych

Kolektory słoneczne

brak danych

Pompy ciepła

brak danych

Wykorzystanie biomasy

brak danych

Inne

brak danych

Gospodarka odpadami

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]
 • Gmina Zblewo - 513 t/rok, 48,8 kg/m/rok
 • Czarna Woda (miasto) – 165,9 t/rok, 47,7 kg/m/rok
 • Gmina Kaliska - 1 500 t/rok, 280 kg/m/rok
 • Gmina Skórcz  - 321 t/rok, 97 kg/m/rok
 • Miasto Skórcz  - 484 t/rok, 141,2 kg/m/rok
 • Miasto Starogard Gdański - 28 522,43 t/rok, 460 kg/m/rok
 • Gmina Lubichowo – 616 t/rok, 105 kg/m/rok
 • Gmina Smętowo Graniczne - 499 t/rok, 94 kg/m/rok
 • Gmina Starogard Gdański - 858 t/rok, 70 kg/m/rok
 • Gmina i Miasto Skarszewy - 3 942 t/rok, 299 kg/m/rok
 • Gmina Osieczna - 418,5 t/rok, 144 kg/m/rok
 • Gmina Osiek - 140 t/rok, 56 kg/m/rok
 • Gmina Bobowo - 258 t/rok, 90 kg/m/rok

 

Sposób postępowania z odpadami

Starogard Gdański:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach

Gmina Zblewo:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe 
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik
 • zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu przetworzenia w wyspecjalizowanych zakładach – jednostki posiadające uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami

Gmina Kaliska:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik, inne

Gmina Skórcz:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik

Gmina Starogard Gdański:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych szkło, plastik

Gmina Smętowo Graniczne:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik

Gmina Osiek:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier ,plastik, inne

Gmina Osieczna:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • kompostowanie przydomowe
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik, inne

Gmina Lubichowo:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik

Gmina Bobowo:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło

Skórcz (miasto):

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik

Czarna Woda (miasto):

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, papier, plastik

Skarszewy:

 • odbiór przez upoważnioną firmę, wywiezienie na składowisko komunalne
 • zbiórka odpadów surowcowych: szkło, plastik
   
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja

powierzchnia
[ha]

pojemność
[m³]

stopień
wypełnienia [%]

wyposażenie
techniczne

Linowiec15,42 720 00060sztuczna izolacja podłoża (1 kwatera), spychacz
Skarszewy8493 00030sztuczna izolacja
podłoża, spychacz
Strych, gm. Kaliska1,135 00060sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Bietowo, gm. Lubichowo1,052 00040sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Osówek, gm. Osieczna0,4618 50050naturalna izolacja
podłoża, inne: brak
Osiek1,2318 00060sztuczna izolacja
podłoża, inne: brak
Zblewo0,410 00090naturalna izolacja
podłoża, inne: brak
Skórcz2,0-70 brak zabezpieczeń
Bobrowiec, gm. Smętowo Graniczne1,215 70040naturalna, sztuczna izolacja podłoża

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

dane dla największych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie powiatu:

 • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. - 9 999 t/rok
 • Zakłady Płyt Pilśniowych Czarna Woda S.A. w upadłości - 47,1 t/rok
 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. - 2 400 t/rok
 • Zakład Energetyki Cieplnej "STAR-PEC" Sp. z o.o. - 1 530 t/rok
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Fabryka Płyt Pilśniowych w Czarnej wodzie - teren zdegradowany dzałalnością przemysłową o pow. 4 ha
 • żwirownia - wysypisko w m. Bobowo o pow. 5 ha;
 • żwirownia w m. Zblewo o pow. 0.8 ha;
 • żwirownia w m. Pólko o pow. 10 ha;
 • żwirownia Skarszewy o pow. 10 ha;
 • żwirownia w m. Skarszewy o pow. 5 ha;
 • żwirownia w m. Boże Pole o pow. 3 ha;
 • żwirownia w m. Szlachta o pow. 5 ha;
 • żwirownia w m. Szteklin o pow. 3.56 ha - teren zdegradowany popiołami
 • niezinwentaryzowane tereny nielegalnych wyrobisk pożwirowych  o pow. ok. 50 ha

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

TAK

 • drogowego
 • kolejowego
 • przemysłowego
 • z imprez masowych
Gdzie te uciążliwości występują
 • tereny zabudowane przy drodze wojewódzkiej nr 214, 222, 231, drodze krajowej nr 22 oraz niektóre drogi powiatowe, uciążliwość w głównej mierze stanowią pojazdy wielogabarytowe
 • budynki mieszkalne przy linii kolejowej PKP
 • osiedle mieszkaniowe znajdujące się przy Elektrociepłowni Starogard Gd. Sp. z o. o. oraz tartaki (25)
Czy były dokonywane pomiary

W roku 2000 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadził badania hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Starogard Gd. m.in. w następujących punktach:

 • ul. Mickiewicza, hałas drogowy, ok. 1 600 osób
 • ul. Zblewska 23, hałas drogowy, ok. 300 osób
 • ul. Lubichowska 30, hałas drogowy, ok. 1 000 osób
 • ul. Skarszewska/Fabryka Wódek Gdańskich, hałas drogowy, ok. 500 osób
 • ul. Skarszewska 88, hałas drogowy, ok. 500 osób
    
   
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

TAK

 • (przez Gdańską Kompanię Energetyczną ENERGA S.A. w zakresie linii energetycznych wysokiego napięcia i stacji transformatorowych)

 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia (4) 
 • stacje transformatorowe (ok. 1409)
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej (ok. 32)
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

TAK 

 • (w zakresie ww. Kompanii)
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

NIE 

 • (w zakresie ww. Kompanii)

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

"Elektrociepłownia Starogard" Sp. z o.o.

 • adres: ul. Jabłowska 17, 83-200 Starogard Gdański
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja ciepła,
 • liczba zatrudnionych - 65 osób

Zakłady Farmaceutyczne ,,POLPHARMA" S.A.

 • adres: ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
 • rodzaj i wielkość produkcji: farmaceutyki
 • liczba zatrudnionych - 1 815

Oczyszczalnia Ścieków i Spalarnia ZF ,, POLPHARMA" S.A.

 • adres: ul. Droga Owidzka 12, Owidz

PUK ,,STARKOM"

 • adres: ul. Tczewska 22, Starogard Gdański
 • rodzaj i wielkość produkcji: usługi wywozu odpadów, konserwacja zieleni, roboty drogowe, roboty budowlane
 • liczba zatrudnionych - 130 osób

Fabryka Mebli Okrętowych ,,FAMOS"

 • adres: ul. Gdańska, 83-200 Starogard Gdański
 • liczba zatrudnionych - 390 osób

Destylarnia Sobieski S.A.

 • adres: ul. Skarszewska 1, 83-200 Starogard Gdański

,,IGLOTEX"

 • adres: ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz
 • rodzaj i wielkość produkcji: wyroby kulinarne mrożone
 • liczba zatrudnionych - 110 osób

,,STAR-PEC"

 • adres: ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański
 • rodzaj i wielkość produkcji: zakład energetyki cieplnej

,,STAR-WiK"

 • adres: ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański
 • rodzaj i wielkość produkcji: przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,FAST"

 • adres: ul. Pomorska 2, 83-220 Skórcz
 • rodzaj i wielkość produkcji: meble kuchenne
 • liczba zatrudnionych - 110 osób

„ZACH – PACK”  

 • adres  82-221 Osiek, ul. Partyzantów Kociewskich 74                     
 • rodzaj i wielkość produkcji - worki z tworzyw sztucznych BIG - BEG              
 • liczba zatrudnionych – 16 osób 
 • poza tym małe warsztaty naprawy samochodów, stolarnie zatrudniające po kilka osób
   
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
 • występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla Oczyszczalni Ścieków ZF "POLPHARMA" - 300 m, dla spalarni ZF "POLPHARMA" - 900 m. Powód ustanowienia strefy - podać zgodnie z decyzją dla zakładu decyzja Prezydium powiatowej Rady Narodowej Nr AB-II-440/M/88/68/69/70 z dnia 23.02.1970 r.
Typowe wskaźniki dotyczące korzystania ze środowiska

Elektrociepłownia Starogard:

 • roczne zużycie wody - 103 678 m3 
 • roczna energia wytworzona - 464 701 GJ 
 • odpady energetyczne - 6 100 t/r 
 • emisja SO231,4 t/r 
 • emisja NO231,5 t/r 
 • emisja pyłu - 2 t/r

Gminna Energetyka  Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach: 

 • roczne zużycie wody – 882,50 m
 • roczna energia wytworzona – 36 592,28 GJ 
 • odpady energetyczne (ilość wytworzonego żużla) – 210,00 m3 
 • emisja SO2 - 16,811 t/r 
 • emisja NO2 - 9,065 t/r 
 • emisja CO - 20,519 t/r 
 • emisja CO2 4,584 t/r 
 • emisja pyłu - 4,079 t/r 
 • emisja sadzy – 0,165 t/r 
 • emisja  B-a-p – 0,00327 t/r

Zakład Energetyki Cieplnej „STAR–PEC” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim: 

 • roczne zużycie wody - 20 802 m
 • roczna energia wytworzona - 354 863 GJ 
 • odpady energetyczne - 1 530 t/r 
 • emisja -SO2 - 211,680 t/r 
 • emisja NO2 - 49,308 t/r 
 • emisja CO - 49 656,70 t/r
 • emisja pyłu - 44,796 t/r
 • emisja sadzy - 1,375 t/r
 • emisja B-a-p – 0,044 t/r

Fabryka Mebli Okrętowych „Famos” Sp. z o.o w Starogardzie

 • roczne zużycie wody - 13 293 m3 
 • roczna energia wytworzona - 13 476 GJ 
 • odpady - 613,5 t/r 
 • emisja SO2 - 26,620 t/r 
 • emisja NO2 - 9,819 t/r 
 • emisja CO - 10,769 t/r
 • emisja pyłu - 2,2 t/r

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA  w Starogardzie Gdańskim: 

 • roczne zużycie wody – 2 191 tys m3 
 • roczne zużycie paliwa:
 • etylina - 2,184 Mg 
 • benzyna bezołowiowa – 120,772 Mg 
 • olej napędowy - 40,202 Mg
 • odpady – 3,4 tyś. t/r 
 • emisja SO2 - 0,122 t/r 
 • emisja NO2 - 0,285 t/r 
 • emisja CO - 1,021 t/r
 • emisja pyłu ze spalania paliw - 0,098 t/r
 • emisja pyłów pozostałych - 4,588 t/r
 • emisja alkoholi alifatycznych i ich pochodnych - 211,926 t/r
 • emisja alkoholi pierścieniowych, aromatycznych i ich pochodnych - 0,072 t/r
 • emisja amin i ich pochodnych - 0,293 t/r
 • emisja amoniaku - 7,255 t/r
 • emisja benzenu - 0,036 t/r
 • emisja eterów i ich pochodnych - 0,0 t/r
 • emisja ketonów i ich pochodnych - 6,424 t/r
 • emisja kwasów nieorganicznych, ich soli i bezwodników - 0,823 t/r
 • emisja kwasów organicznych, ich związków i pochodnych - 2,199 t/r
 • emisja węglowodorów pierścieniowych, aromatycznych i ich pochodnych - 6,232 t/r
 • emisja związków heterocyklicznych - 0,288 t/r

 

Główne przedsięwzięcia zrealizowane od roku 1990, które istotnie ograniczają negatywny wpływ zakładów na mieszkańców i środowisko

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A. :

 • elektrociepłownia fluidalna
 • piec do katalitycznego spalania odgazów toluenu
 • spalarnia odpadów
 • rekultywacja zbiornika osadów na oczyszczalni ścieków
 • zmiana technologii produkcji ograniczająca emisję do powietrza (zastosowanie absorpcji i mniej uciążliwych rozpuszczalników)
 • ograniczenie emisji spalin ze spalarni
 • stworzenie systemu monitoringu spalarni na oczyszczalni ścieków

Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach

 • wymiana  tradycyjnych rur na sieć z rur preizolowanych – dł. odcinka ok. 70 mb

"Zakłady Płyt Pilśniowych" w Czarnej Wodzie:

 • rozbudowa instalacji odzysku rozcieńczalnika z drugiej linii lakierniczej
 • modernizacja kotłowni przez zainstalowanie baterii cyklonów w celu ograniczenia emisji pyłu
 • zamontowanie instalacji odpylania i spalania pyłów technologicznych - ograniczenie emisji pyłu drzewnego
 • domykanie obiegu wód technologicznych: ograniczenie zużycia wody powierzchniowej do produkcji
 • zamontowanie instalacji do podczyszczania ścieku technologicznego
 • zamontowanie instalacji polielektrolitu do obniżenia zawartości włókna zerowego w wodzie obrotowej
 • wydzielenie wód pochłodniczych
 • ograniczenie zużycia wody powierzchniowej do produkcji przez wykorzystanie podczyszczonych ścieków
 • o ZPP przystosowały jeden z kotłów do spalania odpadów drzewnych powstających na terenie zakładu

Firma "Graso", Firma "Bat Forum"

 • zmiana sposobu ogrzewania; w 2001 r. Szpital Powiatowy zmienił sposób ogrzewania na gazowy

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

63 313 

porównaj z
Struktura użytków [ha]
 • grunty orne - 51 268 [ha], 89.5%
 • pastwiska - 3 470 [ha], 6.0%
 • sady, ogrody - 500 [ha], 0,8%
 • grunty rolne zabudowane - 1 372 [ha], 2,4%
 • grunty pod stawami - 4 [ha], 0,006%
 • grunty pod rowami - 678 [ha], 1,2%
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Spółki prawa handlowego - 587 ha
 • grunty które są we władaniu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz grunty, których właściciel jest nie znany - 1 659 ha
 • grunty osób fizycznych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych - 3 846 ha
Klasy gleby [ha]
 • I - 0.21
 • II - 112
 • IIIa - 3 388
 • IIIb - 7 753
 • IVa - 1 1871
 • IVb - 10 180
 • V - 10 168
 • VI - 7 790
Wielkość gospodarstw - ilość

1-2 ha - 1 316
2-5 ha - 1 103
5-10 ha - 831
10-20 ha – 671  
>20 ha - 467

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie 14,93 ha

 • Bobowo - 11,28 ha
 • Kaliska - 5,4 ha
 • Lubichowo - 8,3 ha
 • Osieczna - 6,6 ha
 • Osiek - 7,3 ha
 • Smętowo Graniczne - 15,8 ha
 • Czarna Woda - 6,4 ha
 • m.Skórcz - 4,9 ha
 • g.Starogard Gd. - 11,8 ha

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Bobowo

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 850  (5% )
 • Produkcja żywca wołowego  (w t) - 120  (5%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 850  (32%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 7100  (48%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 500  (1%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 200  (0%)
 • Produkcja owoców (w t) - 250  (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 15  (0%)

Kaliska

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 400  (9%)
 • Produkcja żywca wołowego  (w t) - 50  (8%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 200  (29%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 1 500  (39%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 2 000  (13%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 0  (0%)
 • Produkcja owoców (w t) - 15  (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 20  (0%)

Osieczna

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 2 500  (61%)
 • Produkcja żywca wołowego  (w t) - 95  (15%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 92  (14%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 0  (0%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 240  (2%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 0  (0%)
 • Produkcja owoców (w t) - 0  (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 25  (0%)

 Osiek

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 1 580   (16%)
 • Produkcja żywca wołowego  (w t) - 155  (11%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 485  (31%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 250  (3%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 750  (2%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 210  (1%)
 • Produkcja owoców (w t) - 0  (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 35  (0%)

Skórcz

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 2 500  (5%)
 • Produkcja żywca wołowego  (w t) - 360  (4%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 3750  (43%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 17 000  (35%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 2 550  (1%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 11 520  (6%)
 • Produkcja owoców (w t) - 279   (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 770   (0%)

Lubichowo

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 900  (7%)
 • Produkcja żywca wołowego  (w t) - 150  (8%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 1 200  (56%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 150  (25%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 800  (2%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 0  (0%)
 • Produkcja owoców (w t) - 10  (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 50  (0%)

 Skarszewy

 • Produkcja mleka (w tyś l)   4000   7.26%
 • Produkcja żywca wołowego  (w t)  400  4.84%
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t)  3990  44.26%
 • Produkcja zbóż (w t)    15600  31.47%
 • Produkcja ziemniaków (w t)   13640  6.88%
 • Produkcja buraków cukrowych (w t)  840  0.42%
 • Produkcja owoców (w t)    200   0.15%
 • Produkcja warzyw (w t)    750  0.23%

Smętowo Graniczne

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 2 100  (7%)
 • Produkcja żywca wołowego  (w t) - 4325  (7%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 970  (20%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 13 800  (52%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 3 800  (4%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 2 690  (3%)
 • Produkcja owoców (w t) - 0  (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 35  (0%)

 Starogard Gdański

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 4 200  (8,0%)
 • Produkcja żywca wołowego (w t) - 720  (9,1%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 3 540  (41,2%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 16 500  (34,9%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 5 000  (2,6%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 640  (0,3%)
 • Produkcja owoców (w t) - 658  (0,5%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 600  (0.2%)

Zblewo

 • Produkcja mleka (w tyś l) - 1 050  (5%)
 • Produkcja żywca wołowego (w t) - 485  (16%)
 • Produkcja żywca wieprzowego (w t) - 1 500  (46%)
 • Produkcja zbóż (w t) - 3 480  (19%)
 • Produkcja ziemniaków (w t) - 7 200  (10%)
 • Produkcja buraków cukrowych (w t) - 180  (0%)
 • Produkcja owoców (w t)  - 35  (0%)
 • Produkcja warzyw (w t) - 34  (0%)

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

NPK [kg/ha] 

 • gm. Bobowo - 130
 • gm. Lubichowo - 79
 • gm. Skórcz - 145
 • gm. Smętowo - 187
 • gm. Starogard – 135
 • Czarna Woda - 137
 • Skórcz (miasto) - 140
 • Starogard Gd. (miasto) - 135
 • Kaliska - 140
 • Osieczna - 90
 • Osiek - 85
 • Skarszewy - 110
 • Zblewo - 101
CaO [kg/ha] 
 • gm. Bobowo - 30
 • gm. Lubichowo - 33
 • gm. Skórcz - 80
 • gm. Smętowo - 120
 • gm .Starogard – 20
 • Czarna Woda - 39
 • Skórcz (miasto) - 110
 • Starogard (miasto) - 35
 • Kaliska - 40
 • Osieczna - 40
 • Osiek - 35
 • Skarszewy - 90
 • Zblewo - 50

 

Rolnictwo ekologiczne
 • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - tak
 • Ilość gospodarstw (wymień jakie) - 2 gospodarstwa
 • Ogólna powierzchnia upraw [ha]: 13,83 ha

Przyroda

Formy ochrony przyrody

Rezerwat przyrody:

 • Jezioro Udzierz, gmina Osiek, Leśnictwo Leśna Jania, pow. 229,88 ha, główne walory przyrodnicze- zbiorowiska wodne,zespoły wodne z ramienicą i rdestnicą, ptactwo wodne
 • Krzywe Koło w Pętli Wdy, gmina Osiek, Leśnictwo Błędno, pow. 9,79 ha, główne walory przyrodnicze - postacie degeneracyjne lasu grądowego Czapli Wierch, gmina Osiek, Leśnictwo Kałębnictwa, pow. 5,03 ha, główne walory przyrodnicze - kontynentalny bór mieszany miejsce lęgowe czapli siwej
 • Zdrójno, gmina Osiek, Leśnictwo Błedno, Długie, pow. 168,97 ha, główne walory przyrodnicze - suboceaniczny bór świeży, bór mieszany świeży bóbr europejski oraz ostoja innych ssaków i ptaków
 • Czapli Wierch, gmina Osiek, Leśnictwo Kałębnica powierzchnia 5,26 ha, główne walory przyrodnicze kolonia czapli siwej, 210 letni drzewostan sosnowy,
 • Brzęczek, gmina Skarszewy, Leśnictwo Jastrzębce pow. 25,49 ha (tylko część w powiecie starogardzkim), główne walory przyrodnicze - grąd pomorski

Obszary chronionego krajobrazu:

 • Bory Tucholskie, gminy: Czarna Woda, Kaliska, Zblewo, Osieczna, Lubichowo, Osiek, Skórcz, pow. 52 299 ha (powiat starogardzki, zlewnia rz. Wdy - część)
 • Dolina Wietcisy, gmina Skarszewy, pow. 3 340 ha (całość)
 • Dolina Wierzycy, gmina Skarszewy, Starogard Gd. pow. 10 784 ha (całość)

Główne walory przyrodnicze:

 • Bory Tucholskie - obejmuje równiny sandrowe urozmaicone jeziorami wytopiskowymi i rynnowymi, oś hydrograficzną stanowi rzeka Wda płynąca wąską doliną, silnie meandrującą; wśród lasów przeważają bory mieszane i świeże (obszary zasobniejsze w wodę), występują liczne torfowiska
 • Dolina Wietcisy - na wierzchowinie znajdują się kompleksy leśne oraz dość dobrze zachowane zbiorowiska łąkowe i ziołoroślowe
 • Dolina Wierzycy - liczne dorzecza i dopływy Wierzycy łączące szereg jezior Pojezierza Kaszubskiego i Starogardzkiego, występują fragmenty kompleksów leśnych oraz cenna roślinność nieleśna na dnie doliny i jej zboczach.

Pomniki przyrody - ilość z uwzględnieniem rodzaju razem 85 szt., w tym:

 • pojedyncze drzewa - 64 szt.
 • grupy drzew - 6 szt.
 • aleje - 1 szt.
 • głazy narzutowe - 14 szt.

Użytki ekologiczne:

 • Lisie Jamy - Leśnictwo Sowi Dół - pow. 9,69 ha
 • Jeleni Moczar - Leśnictwo Baby - pow. 3,59 ha
 • Zgniłki - Leśnictwo Baby - pow. 1,99 ha
 • Lubichowo - Leśnictwo Lubichowo - pow. 6,00 ha
   
Obszary Ochrony Siedlisk (OOS) Natura 2000

brak danych

Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody

Ścieżki edukacyjne:

 • "Leśna szkoła", długość 2,70 km, podstawowa tematyka podstawowe informacje o lesie - Wirty
 • "Ścieżka ekologicznej edukacji rolniczej", długość 2,50 km, podstawowa tematyka edukacja ekologiczna w zakresie rolnictwa i leśnictwa - Bolesławowo

Wycieczki z przewodnikiem:

 • Arboretum "Wirty" ilość wycieczek 165, Szkoła Rolnicza w Bolesławowie ilość wycieczek ok. 200.
 • Prelekcje nazwa obiektu chronionego dot. w/w tematyka prelekcji ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, ochrona przeciwpożarowa w lasach, ochrona środowiska ilość prelekcji 43 (przeprowadzonych przez Nadleśnictwa Kaliska, Lubichowo)

Wydawnictwa:

 • Przewodnik po Arboretum Wirty /część parkowa i leśna/, wydawnictwa cykliczne
 • Folder "Arboretum Wirty", wydawnictwa cykliczne
 • Mała retencja wodna na terenie Nadleśnictwa Kaliska, wydawnictwa cykliczne
 • Sadzonki znajdujące się w Arboretum Wirty, wydawnictwa cykliczne
 • Przyroda Kociewia Starogardzkiego - informator, wydawnictwo jednorazowe.
   
Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych
 • "Restytucja cisa pospolitego na terenie Nadleśnictwa Kaliska", lata 1998-2010, poniesiono nakłady 29 800,00 zł, wartość całego projektu 69 000,00
 • "Reintrodukcja cisa pospolitego na terenie Leśnictwa Cisowa Góra, gm. Osiek" lata 2003-2006, poniesione nakłady 5 000,00 zł, wartość całego projektu 30 000,00 zł.

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • gmina Starogard Gdański- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu: warsztaty ekologiczne prowadzone przez uczniów na terenie wybranych szkół podstawowych obejmujące tematykę woda - ścieki - odpady, wycieczki dydaktyczne (Targi Ekologiczne POLEKO w Poznaniu, składowisko odpadów w Szadółkach i Linowcu), Akcja Sprzątania Świata,
 • gmina Skarszewy - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych na Ekologicznej Ścieżce Edukacji Rolniczej, Dzień Ziemi, organizacja stanowisk z ekologiczną żywnością i stoisk promujących czyste środowisko podczas VII Kociewskiego Pokazu Zwierząt Hodowlanych połączonego z targami rolno - ekologicznymi, przedsięwzięcie "Ekologia w Unii Europejskiej"
 • gmina Smętowo Graniczne - wprowadzono nową specjalizację w Technikum Rolniczym dla Dorosłych: rolnictwo ekologiczne,
 • Starogard Gdański - Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespól Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących: Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Dzień Ziemi (Powiatowe Obchody Dnia Ziemi dla Szkół Ponadgimnazjalnych - organizowane przez Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących, Akcja Sprzątania Świata
 • wycieczki i kształcenie w zakresie ochrony środowiska - Ogród Dendrologiczny Wirty.
   
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

gmina Starogard Gdański:

 • warsztaty ekologiczne prowadzone przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu

gmina Skarszewy:

 • utworzenie na terenie kompleksu pałacowo - parkowo - folwarcznego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie 14 stanowiskowej Ekologicznej Ścieżki Edukacji Rolniczej
 • organizacja przedsięwzięcia "Ekologia w Unii Europejskiej" (młodzież powiatu i młodzież z partnerskiej szkoły Les Vaseix de Limoges z Francji)
 • zamierzenie przyszłościowe - utworzenie obserwatorium ornitologicznego na jeziorze Trzciniec.

gmina Skórcz

 • Akcja Sprzątanie świata
 • Zadrzewienie terenów przyszkolnych i terenów gminnych

Miasto Skórcz

 • Organizacja i udział w akcji: "Sprzątamy nasze miasto"
 • Akcja "Sprzątanie świata"
 • Zakup tablicy informacyjnej pt.: "Jak długo żyją śmieci w przyrodzie" i umieszczenie jej na terenie miasta

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

gmina Starogard Gdański

 •  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu: Dzień Ziemi pod hasłem "Bal u Ekoluda"

gmina Skarszewy

 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie: projekt utworzenia użytku ekologicznego będącego miejscem wylęgu rzadkich gatunków ptactwa wodnego z możliwością podpatrywania roślin i zwierząt bagiennych, organizacja Sejmiku Ekologicznego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. pomorskiego oraz całej Polski ze względu na unikatowy charakter stanowiska ornitologicznego.

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • realizacja zakładu utylizacji odpadów dla powiatu starogardzkiego
 • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni
 • ochrona wód rzeki Wdy
 • ochrona wód rzeki Wietcisy
 • odciążenie ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowo-pieszych 
 • gospodarka wodno- ściekowa (budowa oczyszczalni i kanalizacji) 
 • zanieczyszczenie powietrza ,,niską emisją" 
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych 
 • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Kaliska:

 • gminna oczyszczalnia ścieków
 • skanalizowanie wsi
 • zagospodarowanie odpadów ściekowych
 • skanalizowanie wsi ościennych
 • modernizacja stacji uzdatniania wody

Gmina Starogard Gd:

 • całkowita realizacja programu zwodociągowania gminy
 • realizacja programu kanalizacji gminy - skanalizowano 5 miejscowości i zmodernizowano 2 oczyszczalnie ścieków, gazyfikacja 2 miejscowości
 • segregacja szkła i tworzyw sztucznych na terenie całej gminy
 • dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (z udziałem gminy wybudowano 16 oczyszczalni)
 • zmiany systemu ogrzewania z węglowego na olej, gaz lub pompy ciepła, likwidacja nielegalnych wysypisk.

Gmina Zblewo:

 • mała retencja
 • segregacja odpadów u źródła w systemie workowym
 • oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gm. Zblewo

Gmina Miejska Skórcz:

 • wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną
 • modernizacja dwóch kotłowni z węglowych na olejowe

Gmina Osiek: 

 • wybudowano składowisko odpadów 
 • dokonano wstępnego rozruchu oczyszczalni ścieków 
 • zlikwidowano nielegalne wysypiska śmieci 
 • przestąpiono do segregacji i pozyskiwania surowców wtórnych

Gmina Lubichowo:

 • wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
 • segregacja odpadów komunalnych
 • wybudowanie składowiska odpadów komunalnych
 • wyznaczenie użytku ekologicznego

Gmina Smętowo Gr.:

 • wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
 • budowa składowiska odpadów odpadów w Bobrowcu
 • modernizowanie oczyszczalni ścieków w Kopytkowie
 • budowa kanalizacji na terenie gminy
 • modernizacja stacji i uzdatniania wody z rozbudową wodociągu,

Gmina Miejska Starogard Gd.:

 • oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o przepustowości 16 000 m3/d
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • modernizacja stacji uzdatniania wody

Gmina Bobowo

 • modernizacja stacja uzdatniania wody ujęcia w Bobowie
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Gmina Starogard:

 • gospodarka odpadami - segregacja odpadów i budowa powiatowego Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie
 • dalsza kanalizacja gminy
 • budowa ok. 10 gminnych oczyszczalni
 • ograniczenie emisji spalin poprzez zmiany systemu ogrzewań.

Gmina Zblewo:

 • modernizacja oczyszczalni
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zblewo, hydroforni w Zblewie

Gmina Miejska Skórcz:

 • niski stopień skanalizowania miasta - 25%
 • brak zorganizowanego systemu zaopatrzenia miasta w energię cieplną
 • zły stan dróg oraz przewóz towarów wielogabarytowych przez centrum miasta, powodujący nadmierną emisję hałasu komunikacyjnego
 • nieprawidłowa lokalizacja i organizacja składowiska odpadów
 • brak unormowanego stanu prawnego terenów

Gmina Skórcz

 • brak kanalizacji
 • brak zakładu utylizacji odpadów
 • słabo rozwinięta segregacja odpadów

Gmina Miejska Starogard Gd.:

 • gospodarka odpadami

Gmina Bobowo:

 • Uregulowanie gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej

Gmina Czarna Woda:

 • Głównym problemem dotyczącym ochrony środowiska w gminie jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej

Gmina Osiek:

 • Głównym problemem dotyczącym ochrony środowiska w gminie jest brak kanalizacji sanitarnej
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Gmina Czarna Woda

 • Porozumienie międzygminne w sprawie połączenie systemów kanalizacyjnych Czarnej Wody i Czerska

Miasto Starogard Gdański

 • Spółka związku 13 gmin powiatu starogardzkiego pn. „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las”
 • Związek gmin w zakresie ochrony zlewni rzeki Wdy
 • Związek gmin w zakresie ochrony zlewni rzeki Wierzycy

 

Realizacja współpracy partnerskiej

brak danych

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

brak danych

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Osiek 

 • Gmina uzyskała nagrodę w ogólno krajowym konkursie na zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

brak danych
 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

brak danych

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju

NIE

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

TAK

 • Gmina Miejska Starogard Gd., rok uchwalenia 2001
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy, rok uchwalenia 1998
 • Gmina Miejska Czarna Woda, rok uchwalenia 2000
 • Gmina Miejska Skórcz, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Wiejska Bobowo, rok uchwalenia 2000
 • Gmina wiejska Kaliska, rok uchwalenia 1999
 • Gmina Wiejska Lubichowo, rok uchwalenia 2000
 • Gmina Wiejska Skórcz, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne, rok uchwalenia 2000
 • Gmina Wiejska Starogard Gd. rok uchwalenia 2000
 • Gmina Wiejska Zblewo, rok uchwalenia 1995
 • Gmina Wiejska Osiek, rok uchwalenia 2003
Czy powiat ma program ochrony środowiska?

NIE

 • Gmina Miejska Starogard Gd., rok uchwalenia 1999
 • Gmina Wiejska Bobowo – rok uchwalenia 2004 r.
 • dla gmin i powiatu uchwała w 2003 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

TAK 

 •  uchwała w 2003 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

częściowo TAK

 • Gmina Miejska Starogard Gd., rok uchwalenia 2000
 • Gmina Miejsko - Wiejska Skarszewy, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Miejska Czarna Woda, rok uchwalenia 2000
 • Gmina Wiejska Osiek – rok uchwalenia 2003
 • Gmina Wiejska Bobowo – rok uchwalenia 2004
 • Gmina Wiejska Zblewo – rok uchwalenia 2004
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

brak danych

 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Szlaki rowerowe:

 • Trasa rowerowa Czarna Woda - Odry ma długość 27 km. Trasa rozpoczyna się w Czarnej Wodzie, a następnie biegnie przez Leśną Hutę, Wojtal do Odrów
 • Trasa rowerowa Czarna Woda - Wirty ma długość 26 km. Trasa rozpoczyna się w Czarnej Wodzie, a następnie biegnie przez Zimne Zdroje, Lubiki, Hutę Kalną, Młyńsk, Mały Bukowiec, Twardy Dół do Wirt. oraz jezioro Czechowskie i Niedackie. Arboretum Wirty
 • Trasa rowerowa Czarne - Skórcz, 4 km.
 • Trasa rowerowa Czarne - Mirotki - Barłożno, trasa łatwa, 6 km
 • projektowana jest trasa Smętowo, Skórcz, Lubichowo, Osiek, Czarna Woda.

Trasy wodniackie:

 • Jeziorami:
  • Czarne Północne - Czarne Południowe z koniecznością przeprawy przez groblę oddzielającą jeziora, dalej przeprawa przez szosę Osiek- Warlubie, rowem do jeziora Kałębie, dalej strugą Kałębnica do jeziora Słone i powrót. Nad jeziorem Kałębie leży wieś Osiek.
  • trasy wodniackie występują ponadto na rzekach: Wda, Wierzyca oraz Wietcisa.
 • Przeszkody znajdujące się na trasach wodniackich:
  • Elektrownia wodna Kolincz Kolincz Rz. Wierzyca
  • Elektrownia wodna Owidz Owidz Rz. Wierzyca
  • Elektrowmia wodna Czarnocińskie Piece Czarnocińskie Piece Rz. Wierzyca
  • Elektrownia wodna Starogard Gd. Starogard Gd. Rz. Wierzyca
  • Elektrownia wodna Nowa Wieś Rzeczna Nowa Wieś Rzeczna Rz. Piesienica
  • Elektrownia wodna Wdecki Młyn Wdecki Młyn Rz. Wda
  • Elektrownia wodna "Dolina" Skarszewy Rz. Wietcisa
  • Elektrownia wodna przy młynie Skarszewy Skarszewy Rz. Wietcisa
  • Stanisław Pawłowski Młyńsk Struga Młyńska

Gospodarstwa Agroturystyczne:

Projekty regionalne

Zadania, projekty

Perspektywy i rozwój agroturystyki w powiecie. PROW i SOP - szkolenia

 • Wartość zadania – 3,6 tys. zł
 • Czas realizacji – 2004 r.

Naprawa systemów melioracyjnych w powiecie

 • Wartość zadania – 186,6 tys. zł
 • Czas realizacji – 2004 r.

Zalesienie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej 

 • Wartość zadania – 143 tys. zł w roku 2004
 • Czas realizacji – zadanie ciągłe
 • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2004 (roku aktualizacji danych) –  wartość 526 tys. zł
   

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - Janusz Urban
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska – Joanna Mospinek
Tel. (58) 7673587
Fax. (58) 7673505
e-mail: starostwo@powiatstarogard.pl, srodowisko@powiatstarogard.pl,
strona www: www.powiatstarogard.pl

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002