herb powiatuPowiat Starogardzki

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Starogardzki

Obszar (km²)

1 345

porównaj z
Liczba mieszkańców

122 116

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Wiejska Bobowo:     2.888
Gmina Miejska Czarna Woda: 3173
Gmina Wiejska Kaliska:     5.143
Gmina Wiejska Lubichowo: 5.625
Gmina Wiejska Osieczna: 2.789
Gmina Wiejska Osiek: 2.471
Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 14.032
Gmina Miejska Skórcz: 3.508
Gmina Wiejska Skórcz: 4.531
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 5.243
Gmina Miejska Starogard Gdański: 48.021
Gmina Wiejska Starogard Gdański: 13.841
Gmina Wiejska Zblewo: 10.851

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

29 257 ; (wg. GUS - 29 257

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

77 232 ; (wg. GUS - 77 232

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

15 627 ; (wg. GUS - 15 627

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

413

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

9 224

porównaj z
Liczba rolników

483

porównaj z
Liczba bezrobotnych

11 196

porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

10-15%

Budżet

70 320 292,61
W tym dochody własne:
9.260.160,13

porównaj z
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Sławomir Neumann
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane
 • 1621 ha, 1,2 %
 • w tym tereny:
  • mieszkaniowe: 1188 ha,
  • przemysłowe:     230 ha
  • inne:         203 ha

 

porównaj z
Lasy
 • 57 712 ha, 42,91 %
 • w tym:
  • lasy państwowe: 49 487 ha
  • lasy prywatne: 95 ha
  • lasy komunalne: 8 130 ha
porównaj z
Użytki rolne

64 778 ha, 48,17 %

porównaj z
Nieużytki

2 537, 1,89 % 

porównaj z
Wody

3 368 ha – 2,5 %

porównaj z
Inne

4 470 ha – 3,32 %
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]: 27 ha

porównaj z

Zaopatrzenie w wodę

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem: 8.400.000 w tym: 8 400 000 - wg. GUS

 • przemysł: 4.400.000
 • cele komunalne: 4.000.000 tj śr.10 959 m3/d
 • rolnictwo i leśnictwo - brak danych
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne – 100%
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne – 10 ujęć
  • studnie indywidualne – zdroje uliczne – 9
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne: 87%
  • studnie indywidualne 13%
 • Gmina Wiejska Osiek:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne 30%
  • studnie indywidualne 70%
 • Gmina Wiejska Lubichowo:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne: 5 ujęć, 80%
  • studnie indywidualne: 187 studni, 20%
 • Gmina Wiejska Skórcz:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne 92%
  • studnie indywidualne 8%
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne: 99%
  • studnie indywidualne: 1%
 • Gmina Miejska Skórcz:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne: 100% - 201.60099%
  • studnie indywidualne – 0,1 %
 • Gmina Wiejska Osieczna:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne: 4 ujęcia (Osieczna, Klaniny, Zimne Zdroje, Osówek) - 85%
  • studnie indywidualne – 15%
 • Gmina Wiejska Bobowo:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne: 1 ujęcie
  • studnie indywidualne: bd
 • Gmina Wiejska Zblewo:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne 100%
 • Gmina Miejska Kaliska:
  • ujęcie komunalne – wody podziemne 91,4%
  • studnie indywidualne 8,6%

 

 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: 
  • Miasto Starogard Gdański - ujęcia własne: Polpharma, Szpital Kocborowo, Zakłady Obuwnicze "Neptun", Famos, Stado Ogierów 
  • Gmina Osieczna: 1 ujęcie - tartak
 • ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe 
  • Miasto Starogard Gdański: Polpharma z Wierzycy, Polmos z Wierzycy 
  • Miasto Czarna Woda: Zakłady Płyt Pilśniowych z Wdy
  • Miasto Czarna Woda: STEICO S.A. Czarnków pobiera wodę z Wdy
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 98,8
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 70,12
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 82
 • Gmina Wiejska Osiek: 80
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 90
 • Gmina Wiejska Skórcz: 70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 93
 • Gmina Miejska Skórcz: 85
 • Gmina Wiejska Osieczna: 109,9
 • Gmina Wiejska Bobowo: 63,46
 • Gmina Wiejska Zblewo: 70
 • Gmina Wiejska Kaliska: 69
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 88

 

średnio w powiecie 85
 

porównaj z
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4.713,5
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 826,03
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 488
  • Gmina Wiejska Osiek: 200
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 569,6
  • Gmina Wiejska Skórcz: 390
  • Gmina Miejska Czarna Woda: 323,6
  • Gmina Miejska Skórcz: 297
  • Gmina Wiejska Osieczna: 325,26
  • Gmina Wiejska Bobowo: 155,17
  • Gmina Wiejska Zblewo: 631,82
  • Gmina Wiejska Kaliska: 359
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 73
  • razem: 93 52 m3/d
 • do celów przemysłowych:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 25,5
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 136
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: bd
  • Gmina Wiejska Osiek: brak przemysłu
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 17,4
  • Gmina Wiejska Skórcz: bd
  • Gmina Miejska Czarna Woda: bd
  • Gmina Miejska Skórcz: 215
  • Gmina Wiejska Osieczna: bd
  • Gmina Wiejska Bobowo: brak przemysłu
  • Gmina Wiejska Zblewo: bd
  • Gmina Wiejska Kaliska: 6
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 16
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 98
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 77
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 87
 • Gmina Wiejska Osiek: 30
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 76
 • Gmina Wiejska Skórcz: 92
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 99
 • Gmina Miejska Skórcz: 98,3
 • Gmina Wiejska Osieczna: 96
 • Gmina Wiejska Bobowo: 82
 • Gmina Wiejska Zblewo: 99
 • Gmina Wiejska Kaliska: 91,4
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: w r. 2005 60%

Powiat starogardzki ogółem: ok. 90%


 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 2,19
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 2,18 
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 1,87 
 • Gmina Wiejska Osiek: 1,77
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 1,926
 • Gmina Wiejska Skórcz: 1,93
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 1,50
 • Gmina Miejska Skórcz: 1,87
 • Gmina Wiejska Osieczna: 1,69
 • Gmina Wiejska Bobowo: 1,98
 • Gmina Wiejska Zblewo: 1,96 
 • Gmina Wiejska Kaliska: 1,82
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 97%
 • parametrów bakteriologicznych - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,STAR-WiK"- miasto Starogard Gdański wielkość produkcji śr [m³/d] – 5890 2 149 742m3/r
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie - gmina Starogard Gdański wielkość produkcji śr [m³/d] – 481,1
 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne wielkość produkcji śr [m³/d] – 677 – 100%
 • Urząd Gminy Osiek, wieś Lisówko z wodociągu w Smętowie Graniczne wielkość produkcji śr [m³/d] - 80
 • Urząd Gminy Skórcz wielkość produkcji śr [m³/d] – 486 – 90%
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz wielkość produkcji śr [m³/d] – 592 – 99%
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi SZLACHTA - gm. Osieczna wielkość produkcji śr [m³/d] –112,  40.800[m³/r] – 34,36%
 • Urząd Gminy Bobowo wielkość produkcji śr [m³/d] – 226 – 100%
 • Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo wielkość produkcji śr [m³/d] – 790
 • Urząd Gminy Kaliska wielkość produkcji śr [m³/d] – 503 – 100%
 • Gminne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., w Skarszewach wielkość produkcji śr [m³/d] – 1110 487.000m³/r
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie – jedyny eksploatator wodociągów i dostawca wody – 491 dane  z opłat
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie r. 2005 (424; 100; 4,18%)
 • Razem 11 438 śr m³/d   

Ścieki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Powiat wg WUS 5 600 000 tj 15342 m3/d

Gmina Miejska Starogard Gdański:
(oczyszczalnia 9000 m3/dx 365=3 285 000)

Gmina Wiejska Starogard Gdański:
ogółem 80400, w tym komunalne oczyszczone mechanicznie i biologicznie 80400

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne
ogółem 15728, w tym komunalneoczyszczone mechanicznie i biologicznie 15728

Gmina Wiejska Osiek
ogółem 50000, w tym komunalne:nieoczyszczone 47000
oczyszczone mechanicznie i biologicznie 3000

Gmina Wiejska Lubichowo
ogółem 84000, w tym komunalneoczyszczone mechanicznie i biologicznie 84000

Gmina Wiejska Skórcz 
ogółem 110000, w tym komunalnenieoczyszczone 60000
oczyszczone mechanicznie i biologicznie 50000

Gmina Miejska Czarna Woda
ogółem ok. 96400, w tym: komunalne: ok. 96400

Gmina Miejska Skórcz:o
gółem 93900, w tym: komunalne:oczyszczone mechanicznie i biologicznie 46000
przemysłowe 56100

Gmina Wiejska Osieczna:
ogółem 118720

Gmina Wiejska Bobowo: bd

Gmina Wiejska Zblewo: ogółem 288270, w tym komunalne:nieoczyszczone 97700
oczyszczone mechanicznie i biologicznie 190570

Gmina Wiejska Kaliska: ogółem 133353, w tym: komunalne:oczyszczone mechanicznie i biologicznie 71717
przemysłowe 2194

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:
ogółem 205000

 Razem 1 268 971 + 3 285 000 + gm. Bobowo = 4 553 971 + gm. Bobowo

Oczyszczalnie komunalne
 • Miasto Starogard Gdański:
  • nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR WiK Sp. z o.o.
   • lokalizacja – Starogard Gdański, gmina Starogard Gdański
   • użytkownik (prowadzący instalację): Miasto Starogard Gdański
   • ilość odbieranych ścieków 9.000 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 16.000, obciążenie [RLM] 70.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,5, CHZT 95, fosfor og. 94, azot og. 89, zawiesina 97
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  1.149
   • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Wierzyca
 • Gmina Starogard Gdański:
  • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków Kokoszkowy
   • lokalizacja – Kokoszkowy, Szpęgawsk, Jabłowo, gmina Starogard Gdański
   • użytkownik (prowadzący instalację): Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie
   • ilość odbieranych ścieków 365; 60,4; 165,5 m³/d  max, min, śr
   • przepustowość projektowa [m³/d] 215, obciążenie [RLM] bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina bd
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  bd
   • Sposób zagospodarowania osadów - bd
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków – bd
  • Oczyszczalnia ścieków Kokoszkowy:
   • użytkownik: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie 
   • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,04% 
   • przepustowość 266 [m³/dobę] 
   • obciążenie [RLM] 130 
   • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 126 [m³/dobę] 
   • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny 
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,24, CHZT 99,63, fosfor 78,8, azot og 89,12, zawiesina 96,27 
   • ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,2 tsm/rok 
   • odbiornik: rów melioracyjny 
   • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Gmina Smętowo Graniczne:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kopytkowie
   • lokalizacja – Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Smętowo Graniczne
   • ilość odbieranych ścieków 43m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 166, obciążenie [RLM] 266
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • redukcja ładunku: BZT5 4,3 mg/l, CHZT 49 mg/l, , zawiesina 6 mg/l
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  bd
   • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz osadu nadmiernego do oczyszczalni ścieków w Pelplinie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny RA
 • Gmina Osiek:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Osieku
   • lokalizacja – Osiek, Osiedle Polne, gmina Osiek
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Osiek
   • ilość odbieranych ścieków 8 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 300, obciążenie [RLM] 2.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  6
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, dalej jezioro
 • Gmina Lubichowo:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie
   • lokalizacja – ul. Wdecka 30, Lubichowo, gmina Lubichowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Lubichowo
   • ilość odbieranych ścieków 220 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 627, obciążenie [RLM] bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 92, fosfor og. 85, azot og. 83, zawiesina 96
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 314 Mg osadów odwodnionych
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • Gmina Skórcz:
  • nazwa: Wolental, osadnik Imhoffa
   • lokalizacja – Wolental, gmina Skórcz
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Lubichowo
   • ilość odbieranych ścieków 13 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 23, obciążenie [RLM] 50
   • sposoby oczyszczania: biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 15, CHZT 39, fosfor og. 38, azot og. 35, zawiesina 15
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny – rzeka Węgiermuca - Wierzyca
 • Miasto Skórcz:
  • nazwa: Oczyszczalnia Skórcz
   • lokalizacja – gmina miejska Skórcz
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki komunalnej w Skórczu
   • ilość odbieranych ścieków 356 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 750, obciążenie [RLM] 5.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 99,5, CHZT 98, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 95
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 225
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Szoryca
 • Gmina Zblewo:
  • nazwa: Oczyszczalnia ścieków w Zblewie
   • lokalizacja – ul. Pinczyńska 40, gmina Zblewo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Komunalny Gminy Zblewo
   • ilość odbieranych ścieków 609 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 1.200, obciążenie [RLM] 6.387
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 96, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 96
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 32,72
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku w Zblewie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Piesienica
 • Gmina Kaliska:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach
   • lokalizacja – Kaliska, gmina Kaliska
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Kaliska
   • ilość odbieranych ścieków 196 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 500, obciążenie [RLM] 4.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,6, CHZT 96,4, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 98
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 45
   • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja gruntów, rolnictwo
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: kanał rzeki Wdy
 • Gmina Skarszewy:
  • nazwa: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
   • lokalizacja – ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy
   • użytkownik (prowadzący instalację): Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
   • ilość odbieranych ścieków 780 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 1.800, obciążenie [RLM] 15.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczny/mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 89, fosfor og. 70, azot og. 63, zawiesina 93
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1.103,4
   • Sposób zagospodarowania osadów: oczyszczalnia
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wietcisa
 • Miasto Czarna Woda:
  • nazwa: brak oczyszczalni miejskiej
   • Ścieki komunalne oraz przemysłowe powstające w trakcie procesu produkcji płyt pilśniowych w zakładzie Steico S.A. odprowadzane są zakładowym układem kanalizacyjnym do przepompowni i przetłaczane do rolniczej oczyszczalni ścieków w Czersku. Ścieki z przydomowych zbiorników wywożone są do oczyszczalni w gminach: Czersk i Zblewo

 

Razem ilość oczyszczonych ścieków bez gm.Miasta Czarna Woda - 11 590 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Starogard Gdański: 90%
 • Gmina Starogard Gdański bd
 • Gmina Smętowo Graniczne – 11%
 • Gmina Osiek: – 0%
 • Gmina Bobowo-bd
 • Gmina Osieczna-bd
 • Gmina Lubichowo: 29%
 • Gmina Skórcz: 18%
 • Miasto Skórcz: – 40%
 • Gmina Zblewo 37%
 • Gmina Kaliska: 37%
 • Gmina Skarszewy bd
 • Miasto Czarna Woda: – bd

Wg danych z r. 2005 - stopień skanalizowania w powiecie - ok. 49,9%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Starogard Gdański: 3,02
 • Gmina Smętowo Graniczne: 1,87 
 • Gmina Osiek: 2,30  – ścieki dowożone
 • Gmina Lubichowo 2,78 
 • Gmina Skórcz: 2,46 
 • Miasto Skórcz: 2,89
 • Gmina Zblewo:  1,56 
 • Gmina Kaliska:  1,82
 • Gmina Skarszewy 3,21  ścieki bytowe, 4,82 ścieki przemysłowe
 • Miasto Czarna Woda:  3,40
 • Gmina Starogard Gdański – bd 
 • Gmina i Miasto Skarszewy – bd 
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nazwa prowadzącego instalację Oczyszczalnia Ścieków Z.F. „POLPHARMA” S.A.
  • lokalizacja – Owidz, ul. Droga Owidzka 12
  • przepustowość [m³/doba]: 19.300                                           
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca

 

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa cieku

Długość w km

Ujście

Struga Studziennice

5,3

Jez. Wieckie

Struga Zimne Zdroje

2,7

Rz. Wda

Struga Lubiki

1,2

Struga Zimne Zdroje

Struga Młyńsk

1,6

Rz. Wda

Struga Tuczno

1,6

Jez. Trzechowskie

Żelgoszczówka

5,7

Rz. Wda

Stara Wda

2,2

Rz. Wda

Brzezianek

9,5

Rz. Wda

Święta

12,9

Rz. Wda

Brzeźnica

7,6

Rz. Wda

Struga Karszanek

4,6

Jez. Kałębie

Kałębnica

2,2

Jez. Słone

Siekierka

1,9

Jez. Słone

Prusina

8,6

Rz. Wda

Struga Młyńska Smętowo

3,5

Rz. Struga Młyńska

Struga Młyńska

5,3

Rz. Wisła

Struga Kazub

4,2

J. Struga

Stara Wierzyca

2

Rz. Wierzyca

Rutkownica

3,3

Rz. Wietcisa

Kanał "D"

2,3

Rz. Wietcisa

Kanał "E"

3,1

Rz. Wietcisa

Rz. Wietcisa

17,8

Rz. Wierzyca

Struga "C" Bączek

0,8

Rz. Wierzyca

Struga "A" Bietowo

4,8

Jez. Sumin

Smela

6,5

Rz. Piesienica

Piesienica

18,8

Rz. Wierzyca

Kochanka

10,2

Rz. Wierzyca

Pliszka

8,9

Rz. Węgiermuca

Węgiermuca

32,8

Rz. Wierzyca

Janka Zachodnia

4,1

Rz. Janka Główna

Janka Wschodnia

8

Rz. Janka Główna

Liszka

9,5

Rz. Janka

Beka II

2,2

Rz. Beka I

Janka Główna

4,8

Rz. Wierzyca

Wierzyca

54,8

Rz. Wisła

Czysta

2,4

Rz. Szpęgawa

Swarożynka

2,9

Rz. Szpęgawa

Szpęgawa

0,8

Rz. Motława

Struga "B" Godziszewo

1,1

Jez. Godziszewskie

Struga "A" Demlin

4

Jez. Godziszewskie

Godziszewska

3,4

Jez. Godziszewskie

Styna

2,1

Rz. Kłodawa

Wstążka

2

Rz. Wda

kanały

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Sztachta

7,7

b. danych

Kanał "D"

2,3

b. danych

Kanał "E"

3,1

b. danych

Kanał Bytoński

4,1

Rz. Piesienica

 

10,1

b. danych

Wysoka

4,0

b. danych

Kanał "A" Demlin

4,0

b. danych

 

 

 • jeziora powyżej 5 ha , badania WIOŚ:

 

Gmina

Nazwa jeziora

Powierzchnia
(ha)

Głębokość
max

Przepływowe

 Kl.czystości/rok badań

    Miejska Starogard

Sumińskie

95,4

7

Tak

III/99

Zduńskie

77,92

12

Tak

 

Płaczewo

49,5

 

Nie

 

Szpęgawskie

31,34

 

Tak

 

Raduńskie

18,31

15

Tak

 

Staroleskie

15,01

 

Tak

 

Rokocińskie

13,05

 

Tak

 

Jabłowo

12,87

 

Tak

 

Jamertal

8,09

 

Tak

 

Dolina Łez

8,09

 

Nie

 

Żygowice

6,82

 

Tak

 

Sumin

 

5,34

 

Tak

 

Rywałd

49,50

 

Tak

 

Kochanka

16,40

 

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiejska Osiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kałębie

446,3

6,4

Tak

 III/05

Udzierz

132,7

2,1

Tak

 

Słone

119,5

6,4

Tak

 III/05

Czarne Poł.

98,02

 

Tak

II/05 

Czarne Pn.

79

 

Tak

 

Trzebiechowo

16,9

 

Tak

 

Karszanek

15,78

 

Tak

 

Wierzbiny

13,43

 

Tak

 

Brzezianek

12,8

 

Tak

 

Staw Młyński

11,81

 

Tak

 

Bobrówek

7,36

 

Tak

 

Siekerki

6,74

 

Tak

 

Wstążki

6,59

 

Tak

 

Okarpiec

6

 

Tak

 

 

 

 

 

 

Godnik

5,48

 

Tak

 

Głuche

20,00

 

Nie

 

Tuszynek

18,00

 

Nie

 

Wiejska Skarszewy

Godziszewskie

169,4

17,2

Tak

II/99

Margiel Duży

35,4

12,1

 

III/99

Krawuńskie

28

12,3

Tak

 

Czarne

8,76

7

Tak

 

Trzciniec

7,54

 

Nie

 

Wiejska Osieczna

Długie

51,8

 

Tak

 

Babskie

13,6

 

Tak

 

Wiejska Skórcz

Czarnoleskie

45,56

 

Tak

 

Wiejska Lubichowo

Ocypel Wlk.

114

40,0

Tak

II/96, II/05

Szteklin

48,3

 

Tak

 

Jelonek

20,09

13,9

Tak

 

Smolniki

18,61

 

Tak

 

Kochanka

16.40

 

Tak

 

Zelgoszcz Długie

14,27

 

Tak

 

Zelgoszcz Stare

14,23

 

Tak

 

Święte

12,17

 

Tak

 

Ocypelek

9,95

 

Tak

 

Firek

7,06

 

Tak

 

Wiejska Kaliska

Trzebiechowskie

76,9

32

Tak

 

Kaszubskie

16,49

 

Tak

 

Smolnik

15,22

 

 

 

Studziennice

7,56

 

Tak

 

Kamionka

7,3

 

Tak

 

Wiejska Zblewo

Borzechowskie

237,7

35

Tak

 

Niedackie

115,3

30

Tak

sanit.I,og.II/05 

Semlińskie

29,1

6,8

Tak

 

Ostrowie

24,27

20,5

Tak

 

Borzechowskie

20,78 237,7

43,0

Tak

III/99

Grygorek

11,6

 

Tak

 

Lipia Góra I

9,50

 

Tak

 

Lipia Góra II

9,52

 

Tak

 

Szteklińskie

54,79

16,0

Tak

III/99

Berenta

7,27

 

Tak

 

Kleszczewskie

17,38

 

Tak

 

Piekiełko

9,92

 

Nie

 

 

Grabowskie

5,67

 

Nie

 

Wiejska Bobowo

 

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd.
 • rzeka Piesienica - Zblewo
 • rzeka Szoryca -Skórcz
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska
 • rzeka Żelgoszczówka - Lubichowo
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk
 • rów melioracyjny - Skórcz
Monitoring jakości wody

W powiecie znajdują 32 punkty kontrolne w tym 14 kąpielisk i 18 miejsc zwyczajowo użytkowanych do kąpieli, w ciągu roku wykonywanych jest 99 kontroli w 45 kąpieliskach i 54 miejscach zwyczajowo użytkowanych do kąpieli.

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej -  klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: dla badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe)
Dla badań wykonanych w r. 2004 i później, zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r. 2004

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./km rzeki

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

 

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Osiek

Błędno-stały pkt. / 62,3

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno/62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Wda

Czarna Woda

Klonowice/134,6

2000

2,2

14,6

1,07

0,11

II

II

 

 

Klonowice/134,6

2006

2,0

15,3

0,68

0,19

IV

III

 

Czarna Woda

Czarna Woda / 129,8

2000

2,1

17,9

1,26

0,11

II

II

 

 

Czarna Woda/129,8

2006

4,2

18,1

0,97

0,19

IV

III

 

Osieczna

Zimne Zdroje/122,8

2000

2,3

19,2

1,09

0,11

II

II

 

 

Zimne Zdroje/122,8

2006

2,2

18,7

0,91

0,22

III

III

 

Osieczna

Osowo Leśne/105,7

2000

2,2

18,0

1,28

0,11

II

II

 

 

Osowo Leśne/105,7

2006

2,2

19,5

0,95

0,13

IV

III

 

Lubichowo

Wda/87,0

2000

1,9

17,8

1,13

0,12

II

II

 

 

Wda/87,0

2006

1,9

20,7

0,89

0,18

III

III

 

Osiek

Błędno-stały pkt / 62,3

2000

2,3

19,3

1,12

0,11

II

II

 

 

 

2002

1,4

22,8

0,91

0,13

II

II

 

 

 

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

 

 

 

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno-stały pkt / 62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Niechwaszcz

Czarna Woda

Czarna Woda / 2,2

2000

2,6

26,2

1,42

0,21

II

II

 Wierzyca

Skarszewy

Zapowiednik / 74,8

2002

3,0

25,6

1,99

0,21

III

III

 

Starogard

pow.Starogardu / 59,4

2002

2,7

24,5

1,99

0,21

III

III

 

Starogard

Owidz / 51,8

2002

4,4

28,2

2,69

0,26

III

III

 

Starogard

pow.uj.Węgiermucy / 40,0

2002

3,3

25,5

2,64

0,24

III

non

 

Starogard

pow.Pelplina

2002

2,9

26,7

2,87

0,22

III

non

 

Starogard

Stocki Młyn pon.Pelplina / 16,7

2002

3,5

28,0

2,87

0,22

non

non

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2002

3,0

35,5

2,17

0,13

III

III

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2002

3,2

31,7

2,17

0,13

III

non

Styna

Skarszewy

Wypływ z Jez. Godziszewskiego / 14,9

2003

1,7

19,5

1,36

0,16

II

II

 

 

 

Badania WIOS r.2005

Rzeka

Punkt kontrolny

Km

Wynik średni

Klasa czystości

Rodzaj

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

monitoringu

Wda

Błędno

62.3

2,4

17,9

1,05

0,14

III

III

Reg.

Wierzyca

Zapowiednik

74.8

3,0

33,0

1,71

0,18

III

III

Reg.

 

Powyżej Starogardu Gd., most w rejonie Nowej Wsi

59.5

2,4

22,2

2,03

0,20

IV

III

Reg.

 

Poniżej Starogardu Gd., most w Owidzu

55.0

3,7

19,8

2,22

0,22

IV

III

Reg.

Piesienica

Ujście do Wierzycy

0.0

2,9

24,4

2,46

0,19

III

III

Reg.

Wietcisa

Ujście do Wierzycy

0.0

2,9

20,6

1,58

0,18

III

III

Reg.

Węgiermuca

Ujście do Wierzycy

0.1

2,6

29,6

3,49

0,22

III

III

Reg.

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe - ok. 2.5 km na rz. Kochanka

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kategorie A+B+C1)
Z - złoże zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo
Organ koncesyjny: Starosta, Marszałek

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Bobowo
Z
120
-
Kreda
-
2
Godziszewo-Damaszka
Z
-
-
Kreda
-
3
Kochanka
Z
2028,65
-
Kreda
-
4
Osieczna
P
3064
-
Kreda
-
5
Siwiałka
Z
156,80
-
Kreda
-
6
Trzcińsko
Z
-
-
Kreda
-

Złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej – tys. m3:

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. m3)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Sucumin
T
208
73
Ilaste ceramiki budowlanej
-

 

Złoża piasku i żwiru – tys. t:

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Bobowo
Z
12
-
Piaski i żwiry
-
2
Bobowo II
R
137
-
Piaski i żwiry
-
3
Bobowo III
R
71
-
Piaski i żwiry
-
4
Dąbrówka
R
314
-
Piaski i żwiry
-
5
Gołębiewko II*
R
722
 
Piaski i żwiry
-
6
Grabowo
E
247
247
Piaski i żwiry
51
7
Kamierowskie Piece II*
R
31
-
Piaski i żwiry
-
8
Klonówka
Z
689
-
Piaski i żwiry
-
9
Kolincz I
E
78
-
Piaski i żwiry
4
10
Kochanka
Z
2028,7
-
Kreda
-
11
Kolincz
Z
47
-
Piaski i żwiry
-
12
Mirowo *
Z
18265
-
Piaski i żwiry
-
13
Mirowo I*
T
1126
8
Piaski i żwiry
-
14
Mirowo II*
T
2999
2972
Piaski i żwiry
-
15
Nowa Wieś Rzeczna I
R
198
-
Piaski i żwiry
-
16
Osieczna I
R
524
-
Piaski i żwiry
-
17
Siwiałka
E
576
-
Piaski i żwiry
418
 
Skarszewy II
Z
121
-
Piaski i żwiry
-
18
Szlachta
T
2255
2255
Piaski kwarcowe
-
19
Szteklin
R
42
-
Piaski i żwiry
-
20
Szteklin I
R
80
-
Piaski i żwiry
-
21
Wolny Dwór
T
1503
62
Piaski i żwiry
-
22
Wolny Dwór II*
E
-
-
Piaski i żwiry
79
23
Wolny Dwór III*
R
312
-
Piaski i żwiry
-
24
Zblewo*
Z
53
-
Piaski i żwiry
-
25
Zielona Góra
Z
39
-
Piaski i żwiry
-

 

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • pojazdów ciężarowych: r. 2006 - bd
 • pojazdów osobowych: r. 2006 - bd
Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach

Droga krajowa nr 22 (ilość pojazdów/dobę) – pomiary za 2005 r.:
Czersk-Zblewo 6 615
Zblewo-Starogard Gdański 11 364
Starogard Gdański/Przejście 20 307
Starogard Gdański-Czarlin 6 278

Drogi wojewódzkie (ilość pojazdów/dobę) – pomiary za 2005 r.:
Starogard Gdański (granica miasta) – Starogard Gdański (DK 22) 9 015
Starogard Gdański (DK22) – Starogard Gdański (granica miasta) 8 607
Starogard Gdański (granica miasta) – Jabłowo 6 394
Jabłowo-Skórcz 3 355
Skórcz-Stara Jania 1 302
Skórcz-Głuche 2 149
Zblewo-Skórcz 1 765
Skarszewy-Godziszewo 3 178


Dane za 2006 r.:
Droga wojewódzka nr 214 do Warlubia – do 250 pojazdów/godzinę
Droga nr 222, ul. Pomorska – 5 100 pojazdów/dobę; 212 pojazdów/godzinę
Droga nr 222, ul. 27 Stycznia – 3 600 pojazdów/dobę; 150 pojazdów/godzinę
Droga nr 222, ul. Hallera – 2 400 pojazdów/dobę; 100 pojazdów/godzinę

Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • pociąg
 • autobus
Uciążliwości związane z komunikacją drogową
 • korki
 • spaliny
 • hałas

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • ciepło z miejskiej sieci 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy oraz olej opałowy 3
 • gaz z butli, gaz z sieci: 4
 • inne: energia elektryczna 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Jabłowska 17, moc łączna 2 X 60, 2 MW, nośnik energii - węgiel kamienny (miał)

kotłownie

 • nazwa: Gminna Energetyka Cieplna Sp.z  o.o. w Skarszewach
  • Kotłownia Miejska KM-1 os. Sikorskiego,
  • moc zainstalowana: 3,720 MWt,
  • rodzaj paliwa: miał węglowy,
  • nośnik energii: woda
 • Kotłownia olejowa KO-2 Plac Hallera 18,
  • moc zainstalowana: 0,465 MWt,
  • nośnik energii: olej opałowy lekki,
 • Kotłownia olejowa KO-3 ul. Kościuszki 2/10,
  • moc zainstalowana 0,505 MWt,
  • nośnik energii: olej opałowy lekki,
 • Kotłownia olejowa KO-4 Kamierowskie Piece,
  • moc zainstalowana 0,290 MWt,
  • nośnik energii: olej opałowy
 • nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej STARPEC Sp. z o.o., ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański
 • KS-101-Ciepłownia Rejonowa przy ul. Pomorskiej 26 w Starogardzie Gdańskim,
  • łączna moc nominalna
  • w paliwie: > 50 MWt,
  • nośnik energii: miał węglowy
 • Nazwa: Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o.o., ul. Za dworcem 3, 77-400 Złotów
 • Kotłownia przy ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
  • moc: 3,2 MW
  • nośnik energii: trociny

 

Główne źródła emisji

Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A., Starogard Gd., ul. Droga Owidzka 12 obiekty: hale produkcyjne, zakładowa spalarnia odpadów, kotłownia „Rumia”
SO2 - 0,2 t/rok
NOx - 1,0 t/rok
pył - 2,0 t/rok
CO - 1,0 t/rok
Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Jabłowska 17 
SO2 -  31,5 t/rok
NOx – 33,2 t/rok
pył – 2,2 t/rok
Zakład Energetyki Cieplnej "Star-Pec" Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Owidzka 20 
SO2 -  170,8 t/rok
NO2 – 37,53 t/rok
pył – 16,64 t/rok
Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach, os. Sikorskiego 13 
SO2 – 22,68 t/rok 
NO2 – 9,22 t/rok 
pył – 4,21 t/rok

 

 

 Główne źródła emisji wg opłat za emisję.

Nazwa substancji

Ładunek całkowity[Mg]

Destylarnia Sobieski S.A.
Skarszewska 1 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

dwutl. azotu

13,23

tlenek węgla

1,86

dwutl.węgla

13538,73

Suma pyłów

0,09

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
C.K.NORWIDA 4 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

dwutl. siarki

4,16

tlenek węgla

21,28

dwutl.węgla

946

pył

3,37

Suma pyłów

3,49

pyły ze spalania paliw

3,37

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "STAR-PEC" SPÓŁKA Z O.O.
OWIDZKA 20 83-200 Starogard Gdański

dwutl. siarki

170,8

dwutl. azotu

37,53

tlenek węgla

41,9

dwutl.węgla

42132,82

pył

16,63

sadza

0,89

Suma pyłów

17,53

pyły ze spalania paliw

16,63

pyły węglowo-grafitowe,sadza

0,89

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "STARKOM" SPÓŁKA Z O.O.
Tczewska 22 83-200 Starogard Gdański

dwutl.węgla

12,16

GRASO ZENON SOBIECKI
Krąg 4 A 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

dwutl. siarki

1,72

tlenek węgla

8,49

ksylen

2,35

alk.butylowy

0,51

dwutl.węgla

273,46

pył

2,86

Suma pyłów

3,05

pyły ze spalania paliw

2,66

Zakłady Farmaceutyczne
"POLPHARMA" S. A.
Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański

dwutl. azotu

0,99

tlenek węgla

1,0

alkohol metyl

15,8

amoniak

7,0

toluen

5,04

aceton

4,77

acet.oc.etyl.

0,58

alk.etylowy

195,62

kwas octowy

0,94

dwutl.węgla

39,5

pył

1,98

Suma pyłów

2,14

Ferma Drobiu Sławomir Kujawa
Siwiałka 83-209 Godziszewo

dwutl. siarki

4,48

dwutl. azotu

1,12

tlenek węgla

5,6

dwutl.węgla

588

pył

6,27

Suma pyłów

6,33

pyły ze spalania paliw

6,27

Gminna Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
os. Sikorskiego 13 A 13 83-250 SKARSZEWY

dwutl. siarki

22,67

dwutl. azotu

9,2

tlenek węgla

21,38

dwutl.węgla

4704,97

pył

4,21

Suma pyłów

4,31

pyły ze spalania paliw

4,21

IGLOTEX Sp. z o.o.
Leśna 2 83-200 Skórcz

dwutl. Siarki

18,97

dwutl. azotu

2,41

dwutl.węgla

797,09

Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o.
Dworcowa 4 83-211 Jabłowo

dwutl.węgla

119,10

pył

10,55

Suma pyłów

10,55

pyły pozostałe

10,54

ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD SP. Z O.O.
Ul. JABŁOWSKA 17
83-200 STAROGARD GDAŃSKI

dwutl. siarki

31,67

dwutl. azotu

33,19

tlenek węgla

138,23

dwutl.węgla

60837,32

pył

2,21

sadza

1,1

Suma pyłów

3,31

pyły ze spalania paliw

2,21

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,1

Feniks Spółka z o.o. Zakład Produkcji Mebli
Górna 3 83-250 Skarszewy

w.arom.inne

0,9

alk.alif.inne

5,24

ketony inne

0,7

Kooperol Sp.z o.o.
Zduny 40A 83-115 Swarożyn

dwutl. siarki

20,43

dwutl. azotu

2,81

tlenek węgla

8,71

dwutl.węgla

921,8

pył

2,52

Suma pyłów

2,55

pyły ze spalania paliw

2,52

Ferma Drobiu Małgorzata Karaś-Bresińska i Witold Bresiński
Siwiałka 83-209 Godziszewo

dwutl. siarki

1,89

tlenek węgla

2,96

dwutl.węgla

310,8

pył

3,31

Suma pyłów

3,35

pyły ze spalania paliw

3,31

dwutl. siarki

310,34

dwutl. azotu

116,78

tlenek węgla

283,06

w.alif.do C12

2,10

węglow.aroma

0,9

alkohol metyl

15,8

amoniak

7,0

ksylen

3,9

toluen

8,13

aceton

5,04

acet.oc.etyl.

0,64

alk.butylowy

3,17

alk.etylowy

195,63

alk.izopropyl

0,9

kwas octowy

0,94

octan butylu

1,81

octan etylu

2,264

dwutl.węgla

133215,2

w.arom.inne

0,9

alk.alif.inne

5,35

pył

72,54

sadza

2,6

p.pozostałe

1,46

Suma pyłów

77,03

pyły ze spalania paliw

54,67

pyły węglowo-grafitowe,sadza

2,6

pyły pozostałe

19,32

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT STAROGARDZKI
Suma emisji [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

SO2

546,78

NO2

228,1

CO2

262203,98

C0

563,41

SUMA PYŁÓW

146,62

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa strefy

Miejscowość/adres/ulica

Właściciel

stacji

Mierzone zanieczyszczenia,

metoda pomiaru poziom raportowania danych ze stanowisk

 

 

 

SO2

NO2

NOx

Pm 10

PB

C6H6

CO

O3

PM2,5

BS

stargardzki

Godziszewo

WIOS

 

p, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

 

stargardzki

Starogard Gd Rynek- Ratusz

WSSE

m, PL/-

m, PL/-

 

 

 

 

 

 

 

m, PL/-

a-stacja automatyczna, m-manualna, p-metoda pasywna , raportowanie PL-Polska ,EU-Unia Europejska

 


WARTOŚCI DOPUSZCZALNE SUBSTANCJII W POWIETRZU - stan na rok 2004 i 2005/06
Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

Do 31.12.2004

Od 01.01.2005

2004

2005/06

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Benzen

Rok kalendarzowy

5

-

5

5/4

2

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

18

60

50/40

Rok kalendarzowy

40

-

12

10/8

3

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

24

30

0

24 godziny

150

125

3

0

0

4

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

-

0,1

0

5

Ozon

8 godzin

120

60

25

0

0

6

Pył zawieszony

PM10

24 godziny

50

35

5

0

Rok kalendarzowy

40

-

1,6

0

7

Tlenek węgla

8 godzin

10000

-

2000

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej

8

Benzen

Rok kalendarzowy

4

 

 

0

9

Dwutlenek azotu

Jedna godzina

200

 

 

0

Rok kalendarzowy

35

 

 

0

10

Dwutlenek siarki

Jedna godzina

350

 

 

0

24 godziny

125

 

 

0

11

Ołów

Rok kalendarzowy

0,5

 

 

0

12

Tlenek węgla

8 godzin

5000

 

 

0

 

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę roślin

Lp

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarowych

Dopuszczalny poziom substancji

[ mg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania

Margines tolerancji

[ mg/m3]

2004

2005

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu dla terenu kraju

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

30

-

0

0

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

20

-

0

0

3

Ozon AOT40

Okres wegetacji

24000

-

0

0

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu na obszarach parków narodowych

1

Tlenki azotu

Rok kalendarzowy

20

 

 

 

2

Dwutlenek siarki

Rok kalendarzowy

15

 

 

 

 

  

Zestawienie wyników pomiarowych-rok 2005

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

Klasa

a

 24

SO2

manualne

Starogard Gdański

8,8

77,0

97

 

A

 A

NO2

manualne

Starogard Gdański

31,3

73,0

95

 

A

 

pasywna

Godziszewo

8,5

11,8

58

 

A

 

PM10

refektomet,

Starogard Gdański

17,0

77,0

98

14

A

 A

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 opracowanej przez WIOŚ powiat starogardzki zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

 

Zestawienie wyników pomiarowych-rok 2006

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

klasa

a

24h

1h

24

SO2

manualny

Starogard Gdański

15,2

166(24)

93,7

3

A

A

 

A

pasywny

8,8

35,2(m)

100

 

A

 

 

 

pasywny

Godziszewo

8,1

26,0(m)

0

 

A

 

 

 

pasywny

Zblewo

9,5

31,4(m)

0

 

A

 

 

 

NO2

manualny

Starogard Gdański

35,0

97,0(24)

98,6

 

A

 

 

 

pasywny

24,1

36,8(m)

0

 

A

 

 

 

pasywny

Godziszewo

17,3

24,5(m)

0

 

A

 

 

 

pasywny

Zblewo

14,2

23,2(m)

0

 

A

 

 

 

PM10

refektomet

Starogard Gdański

19,9

196(24)

98,9

29

A

A

 

A

benzen

pasywny

Godziszewo

1,9

8,2

0

 

A

 

 

 

 

 

pasywny

Starogard Gdański

3,0

 

19,5

100

 

A

 

 

 

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
 


Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat starogardzki zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

Energia odnawialna

Elektrownie wodne

Elektrownia Wodna Czarnocińskie Piece, Czarnocin 61, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy

 • Właściciel: ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z  o.o., ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 74+500 wysokość piętrzenia: 100,41 m npm, moc: 156 kW

Elektrownia Wodna Kolincz, ul. Droga Główna 106, 83-211 Jabłowo, gmina Starogard Gdański

 • Właściciel: ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z  o.o., ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 40+500 wysokość piętrzenia: 58,00 m npm, moc: 407 kW

Elektrownia Wodna Owidz, ul. Mostowa 2, 83-211 Jabłowo, gmina Starogard Gdański

 • Właściciel: ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z  o.o., ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 51+600 wysokość piętrzenia: 69,30 m npm, moc: 186 kW

Mała Elektrownia Wodna, miejscowość: Wdecki Młyn

 • Właściciel: Adam Okrój i Grzegorz Kowalski
 • nazwa rzeki: Wda
 • km rzeki 85+330

Lp.

Nazwa elektrowni

Miejscowość

Nazwa rzeki

Moc elektrowni
w [MW]

Przepustowość [m3/s]

4.

Elektrownia wodna Starogard Gd.

Starogard Gd.

Wierzyca

0,4

6,35

5.

Elektrownia wodna Nowa Wieś Rzeczna

Nowa Wieś Rzeczna

Piesienica

0,075

10

6.

Elektrownia wodna Wdecki Młyn

Wdecki Młyn

Wda

0,065

10

7.

Elektrownia wodna "Dolina"

Skarszewy

Wietcisa

0,035

3,6

8.

Elektrownia wodna przy młynie Skarszewy

Skarszewy

Wietcisa

0,06

4,1

9.

Stanisław Pawłowski

Młyńsk

Struga Młyńska

0,0022

0,3

Elektrownie wiatrowe

brak danych

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak danych

Kolektory słoneczne

brak danych

Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu: ENBIO Sp. z o.o. Czarna Woda ul. Mickiewicza 10
rodzaj wykorzystywanej biomasy: brykiety drzewne   ilość t/rok ok. 8.500
uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: ok. 150.000  [Gj]

Lokalizacja obiektu: GRASO Zenon Sobiecki,
miejscowość/gmina: Krąg gm. Starogard Gdański, Bączek gm. Skarszewy
rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma: ilość t/rok 114
uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku:  1.282,5 [Gj]

Lokalizacja obiektu: Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o.o., ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
Rodzaj wykorzystywanej biomasy: trociny
Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 26 507

Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: ENBIO Sp. z o.o. Czarna Woda ul. Mickiewicza 10
rodzaj wykorzystywanej biomasy: brykiety drzewne   ilość t/rok ok. 8.500
uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: ok. 150.000  [Gj]

Lokalizacja obiektu: GRASO Zenon Sobiecki,
miejscowość/gmina: Krąg gm. Starogard Gdański, Bączek gm. Skarszewy
rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma: ilość t/rok 114
uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku:  1.282,5 [Gj]

Lokalizacja obiektu: Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o.o., ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
Rodzaj wykorzystywanej biomasy: trociny
Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 26 507

Inne

brak danych

Gospodarka odpadami

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Starogardzki: 6 czerwca 2003 r. – plan gospodarki odpadami gminny i powiatowy
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 26 maja 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 15 kwietnia 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 31 marca 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek: 29 kwietnia 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: brak
 • Gmina Wiejska Skórcz: 6 grudnia 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: brak
 • Gmina Miejska Skórcz: 29 stycznia 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna: brak
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak
 • Gmina Wiejska Zblewo: 21 listopada 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 7 marca 2003 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 2003 r.   
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 30 stycznia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 28 grudnia 2005 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: brak
 • Gmina Wiejska Osiek: 28 września 2006 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 26 kwietnia 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 26 października 2006 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 28 marca 2006 r.
 • Gmina Miejska Skórcz: brak
 • Gmina Wiejska Osieczna: 30 marca 2006 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo: 1 września 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 25 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: brak
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 14 czerwca 2006 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ilość zewidencjonowanych przez PUK STARKOM w Starogardzie Gdańskim odpadów z terenu powiatu starogardzkiego  w  2006 roku  - 37 809,15 Mg
w tym :

 • komunalnych 31 448,26
 • przemysłowych 6 360,89
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 257,53 kg

Gmina Miejska Czarna Woda:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2006 roku  - 212,31 Mg
w tym :

 • komunalnych 212,31
 • przemysłowych bd
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,061
Sposób postępowania z odpadami
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: szkło, plastik
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: szkło, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Wiejska Osiek: szkło, papier, plastik, złom
 • Gmina Wiejska Lubichowo: szkło, plastik, inne
 • Gmina Wiejska Skórcz: szkło, plastik, inne
 • Gmina Miejska Czarna Woda: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Miejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, wielkogabarytowe
 • Gmina Wiejska Osieczna: papier
 • Gmina Wiejska Bobowo: szkło, plastik
 • Gmina Wiejska Zblewo: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Wiejska Kaliska: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  szkło, papier, plastik, niebezpieczne
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja – Osiek, Os. Polne
  • typ składowiska - komunalne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,23
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 5.500   
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 2.120       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie
   • monitoring składowiska        brak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna – geomembrana 1,5 mm
  • oczyszczalnia odcieków     – odcieki pompowane do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na sąsiedniej działce
  • instalacja do odgazowania, waga    -brak               
  • kompaktor                 – spychacz gąsienicowy zamawiany wg. potrzeb
  • linia sortownicza, kompostownia- brak
  • Ilość odzyskanych w r. 2006 odpadów – makulatura, szkło, butelki PET – 32,3 Mg
 • Składowisko Odpadów w Linowcu
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) – 15,2
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 290.250       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 159.415       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 2
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 2
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie                   
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna – kwatera nr 1
  • drenaż odcieków            tak
  • oczyszczalnia odcieków    nie
  • instalacja do odgazowania        nie
  • waga                    tak
  • kompaktor                tak  - spychacz DT-75
  • linia sortownicza            nie
  • kompostownia                nie
 • Składowisko Odpadów w Bobrowcu
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 0,6
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 7.050       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 3.213,8       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie                   
   • monitoring składowiska        nie
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera naturalna/bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • oczyszczalnia odcieków    nie
  • instalacja do odgazowania        nie
  • waga                    nie
  • kompaktor                nie
  • linia sortownicza            nie
  • kompostownia                nie
  • Ilość odzyskanych w r. 2006 odpadów: szkło 49,3 t, tworzywa sztuczne – 8,6 t
 • Składowisko Bietowo
  • typ składowiska - komunalne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,2
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 9.811       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 3.243       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • oczyszczalnia odcieków    nie
  • instalacja do odgazowania        nie
  • waga                    nie
  • kompaktor                nie
  • linia sortownicza            nie
  • kompostownia                nie
 • Składowisko Skórcz, ul. Leśna
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,6 (powierzchnia działki 5,83 ha)
  • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) – 129.600
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 24.000
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie
   • monitoring składowiska        nie (niepełny)
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera naturalna
  • drenaż odcieków            nie
  • oczyszczalnia odcieków    nie
  • instalacja do odgazowania        nie
  • waga                    nie
  • kompaktor                nie
  • linia sortownicza            nie
  • kompostownia                nie
 • Składowisko Zblewo, ul. Sportowa
  • typ składowiska - komunalne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 0,50
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 3 600       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – bd       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) –
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) –
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) –
   • rekultywacja składowiska          nie                   
   • monitoring składowiska        nie
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            nie
  • oczyszczalnia odcieków    nie
  • instalacja do odgazowania        nie
  • waga                    nie
  • kompaktor                nie
  • linia sortownicza            nie
  • kompostownia                nie
  • Ilość odzyskanych w r. 2006 odpadów: szkło 45,1 Mg, tworzywa sztuczne – 11,37 Mg, makulatura – 24,6 Mg
 • Składowisko Strych, Kaliska
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 10.000       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 2.500       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie                   
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            nie
  • oczyszczalnia odcieków    nie
  • instalacja do odgazowania        nie
  • waga                    nie
  • kompaktor                nie
  • linia sortownicza            nie
  • kompostownia                nie
  • Ilość odzyskanych w r. 2006 odpadów:
  • Ilość odpadów zebranych selektywnie:
  • opakowania z tworzyw sztucznych – 5,55 Mg
  • opakowania z papieru i tektury – 16,46 Mg (również zbiórka makulatury przez uczniów szkoły podstawowej)
  • opakowania ze szkła – 12,96 Mg
  • opakowania z aluminium – 0,09 Mg
 • Wysypisko Odpadów Komunalnych w Osówku, Gmina Osieczna
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 3 491
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 1704,5
 • Wysypisko Wiejsko Gminne Skarszewy
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 22 500
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 7200

Ilość unieszkodliwionych odpadów wg danych z Urz. Marszałka Woj. Pomorskiego - 35 929 Mg

 • Spalarnia odpadów:
 • Lokalizacja spalarni: ZF POLPHARMA S.A., Owidz, ul. Droga Owidzka 12
  • Podstawowe dane techniczne:
  • Moc przerobowa (planowana) – 3.500 Mg/rok – odpady stałe 600 Mg/rok – rozpuszczalniki
  • Ilość unieszkodliwionych w roku 2006 odpadów – 792 Mg

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

nie zbierano danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: nie
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: tak
 • Gmina Wiejska Osiek: tak
 • Gmina Wiejska Lubichowo: tak
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak
 • Gmina Miejska Czarna Woda: wykaz obiektów gminnych
 • Gmina Miejska Skórcz: tak
 • Gmina Wiejska Osieczna: tak
 • Gmina Wiejska Bobowo: tak
 • Gmina Wiejska Zblewo: tak
 • Gmina Wiejska Kaliska: tak
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd
Programy usuwania azbestu

Nie posiada żadna z gmin powiatu starogardzkiego

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Nie posiada żadna z gmin powiatu starogardzkiego

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja Demontażu Pojazdów PUK „Starkom” Sp. z o.o.,
  • ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański
 • PHU „ARMOTEX” – Stanisław Armatowski,
  • ul. Rolna 12, 83-200 Starogard Gdański.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Punkt Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego o Elektronicznego PUK „Starkom” Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański,
 • Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe PESTAR, ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański,
 • Przedsiębiorstwo KOLTEL s.c. M. i T. Kolbusz, ul. Droga Owidzka 2a, 83-200 Starogard Gdański

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

dane z r.2005

 • drogowego - tak
 • kolejowego - tak (Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Czarna Woda)
 • przemysłowego - tak (okolice Elektrociepłowni Starogard Gd. Sp. z o.o. oraz tartaki znajdujące się na terenie powiatu (25)
 • z imprez masowych - tak
Gdzie te uciążliwości występują
 • tereny zabudowane przy drodze wojewódzkiej nr 214, 222, 231, drodze krajowej nr 22 oraz niektóre drogi powiatowe, uciążliwość w głównej mierze stanowią pojazdy wielogabarytowe
 • budynki mieszkalne przy linii kolejowej PKP
 • osiedle mieszkaniowe znajdujące się przy Elektrociepłowni Starogard Gd. Sp. z o. o. oraz tartaki (25)


 

Czy były dokonywane pomiary

W roku 2000 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadził badania hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Starogard Gd. m.in. w następujących punktach:

 • ul. Mickiewicza, hałas drogowy, ok. 1600 osób
 • ul. Zblewska 23, hałas drogowy, ok. 300 osób
 • ul. Lubichowska 30, hałas drogowy, ok. 1000 osób
 • ul. Skarszewska/Fabryka Wódek Gdańskich, hałas drogowy, ok. 500 osób
 • ul. Skarszewska 88, hałas drogowy, ok. 500 osób
Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • tak (przez Gdańską Kompanię Energetyczną ENERGA S.A. w zakresie linii energetycznych wysokiego napięcia i stacji transformatorowych)
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia (4
 • stacje transformatorowe (ok. 1409)
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej (ok. 32)
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

TAK 

 • (w zakresie ww. Kompanii)

W r. 2006 WIOŚ nie prowadził badań

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

NIE 

 • (w zakresie ww. Kompanii)

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie
 • nazwa: Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A. 
  • adres: ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja farmaceutyczna 
  • liczba zatrudnionych: 1689
 • nazwa IGLOTEX S.A. 
  • adres ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz
  • rodzaj i wielkość produkcji: branża spożywcza: produkcja mrożonych wyrobów garmażeryjnych (tj. pizza, zapiekanka, pierogi, knedle, kluski, kopytka, pyzy, uszka)  
  • liczba zatrudnionych: 388
 • nazwa: STEICO S.A. 
  • adres: ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja płyt pilśniowych – 68.843,51 Mg
  • liczba zatrudnionych: 183
 • nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej STAR-PEC Sp. z o.o.
  • adres: ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja ciepła
 • nazwa: Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o.
  • adres: ul. Jabłowska 17, 83-200 Starogard Gdański
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja ciepła
  • liczba zatrudnionych: 62
 • nazwa: Destylarnia Sobieski S.A.
  • adres: ul. Skarszewska 1, Starogard Gdański
 • nazwa: Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o.
  • adres:  ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gdański
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja mebli okrętowych, wyposażenie w meble stolarkę drzwiową i wykończeniową hoteli, domów wczasowych, sanatoriów, oraz obiektów  użyteczności publicznej tj: aule, sale widowiskowe, teatry, banki, biura i szpitale
    
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
 • występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla Oczyszczalni Ścieków ZF "POLPHARMA" - 300 m, dla spalarni ZF "POLPHARMA" - 900 m.
 • Powód ustanowienia strefy - podać zgodnie z decyzją dla zakładu decyzja Prezydium powiatowej Rady Narodowej Nr AB-II-440/M/88/68/69/70 z dnia 23.02.1970 r.
   

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

63 313

porównaj z
Struktura użytków [ha]
 • grunty orne – 51457 – 81,27
 • grunty ugorowane – 2564 – 4,05
 • łąki – 7791 – 12,31
 • pastwiska – 3544 – 5,60
 • sady, ogrody – 521 – 0,825
Ilość gospodarstw rolnych

4 499

porównaj z
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Spółki prawa handlowego – 1255
 • Grunty Kościołów i związków wyznaniowych - 1306
 • Grunty spółdzielni - 937
Klasy gleby [ha]
 • I – 0,21
 • II – 106,22
 • IIIa – 3.378,64
 • IIIb – 7.735,13
 • IVa – 11.888,25
 • IVb – 10.204,75
 • V – 10.001,78
 • VI – 9.236,05
 • VIz – 67,39
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha        989
 • 2-5 ha        1011
 • 5-10 ha     889
 • 10-15 ha    487
 • 15-25 ha    463
 • 25-50 ha    375
 • 50-100 ha    245
 • 100 – 200 ha    22
 • > 200 ha    9

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie:

Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,14
Gmina Wiejska Starogard Gdański: bd
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 15
Gmina Wiejska Osiek: 7,37
Gmina Wiejska Lubichowo: bd
Gmina Wiejska Skórcz: 13,4
Gmina Miejska Czarna Woda: 6,40
Gmina Miejska Skórcz: 5
Gmina Wiejska Osieczna: 7,49
Gmina Wiejska Bobowo: 11,11
Gmina Wiejska Zblewo: bd
Gmina Wiejska Kaliska: 5,13
Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów
 • produkcja mleka bd [tys. l]                                  
  • produkcja żywca wołowego 12.837 [DJP]                       
  • produkcja żywca wieprzowego 15.799 [DJP]                       
  • produkcja zbóż 109.850  [tys. t]                       
  • produkcja ziemniaków 41.020 [tys. t]                       
  • produkcja buraków cukrowych 17.510  [tys. t]                       
  • produkcja warzyw 2213  [tys. t]                       
  • hprodukcja owoców 306   [tys. t]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • produkcja mleka 120 [tys. l]                       
  • produkcja żywca wołowego 0,012 [tys. t]                   
  • produkcja żywca wieprzowego 0,105 [tys. t]                   
  • produkcja zbóż bd[tys. t]                   
  • produkcja ziemniaków 0,400 [tys. t]                   
  • produkcja buraków cukrowych bd [tys. t]                   
  • produkcja warzyw 0,215 [tys. t]                   
  • produkcja owoców 0,210 [tys. t]   
 • Gmina Wiejska Skórcz:
  • produkcja mleka 2.273 [tys. l] 1,94  [%]
  • produkcja żywca wołowego 340 [tys. t] 0,29  [%]
  • produkcja żywca wieprzowego 3.870 [tys. t] 3,31  [%]
  • produkcja zbóż 9.471 [tys. t] 80,98 [%]
  • produkcja ziemniaków 2.502 [tys. t] 2,14  [%]
  • produkcja buraków cukrowych 12.400 [tys. t] 10,60 [%]
  • produkcja warzyw 600 [tys. t] 0,51 [%]
  • produkcja owoców 272 [tys. t] 0,23 [%]
 • Gmina Wiejska Osieczna:
  • produkcja mleka 2.500 [tys. l] 84,6 [%]
  • produkcja żywca wołowego 95 [tys. t] 3,22 [%]
  • produkcja żywca wieprzowego 95 [tys. t] 3,22 [%]
  • produkcja zbóż 0 [tys. t] 0 [%]
  • produkcja ziemniaków 240 [tys. t] 8,12 [%]
  • produkcja buraków cukrowych 0  [tys. t] 0 [%]
  • produkcja warzyw 25 [tys. t] 0,85 [%]
  • produkcja owoców 0 [tys. t] 0 [%]
 • Gmina Wiejska Kaliska:
  • produkcja zbóż 2,2 [tys. t]               
  • produkcja ziemniaków 2,2 [tys. t]               
  • produkcja buraków cukrowych 0 [tys. t]   
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]: Gmina Skórcz – 145, Miasto Starogard Gdański - 250
 • CaO [kg/ha]: Gmina Skórcz – 80, Miasto Starogard Gdański - 25
Rolnictwo ekologiczne
 • Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego: tak
 • Ilość gospodarstw (wymień jakie): 5
 • Ogólna powierzchnia upraw [ha]: bd
 • Plantacje roślin energetycznych: brak

Przyroda

Formy ochrony przyrody

Park narodowy - nie występuje.

Rezerwat przyrody
Gmina Skarszewy:
Brzęczek, leśnictwo Jastrzębce,

 • pow. 25,49 ha (Gmina Skarszewy: 9,95 ha)           
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Nadleśnictwo Starogard - Zbiorowiska Buczyny pomorskiej z okazałymi fragmentami starodrzewu bukowego 160 letniego.

Gmina Osiek:
Jezioro Udzierz, leśnictwo Leśna Jania,

 • pow. 229,88 ha,
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Ochrono ornitofauny i zbiorowisk roślinno-wodnych

Krzywe Koło w Pętli Wdy, leśnictwo Błędno,

 • pow. 10,00 ha,
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Naturalne lasy, ochrona krajobrazów ekologicznych

Czapli Wierch, leśnictwo Kałębnica,

 • pow. 5,26 ha,
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Kolonia Czapli siwej w starodrzewiu sosnowym

Zdrójno, leśnictwo Błędno, Długie, Brzeźnica

 • pow. 168,97 ha,
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Stanowisko reintrodukcji bobra europejskiego.

Park krajobrazowy - nie występuje.

Obszary chronionego krajobrazu
OChK Borów Tucholskich teren Nadleśnictwa Lubichowo,

 • pow. 27570,25 ha.
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Duża lesistość, lite drzewostany sosnowe, niespotykane specyficzne krajobrazy.

OChK Borów Tucholskich, cała gmina Osieczna,

 • pow. 12330 ha
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Duża lesistość, brak dużych zakładów przemysłowych, specyficzne krajobrazy, istotne miejsce lęgowe dla wielu ptaków

OChK Borów Tucholskich, większość terenu Nadleśnictwa Kaliska,

 • pow. 12264.2 ha

Północny OChK cz. Wschodnia, zach. część terenu Nadleśnictwa Kaliska,

 • pow. 2461.1 ha

OChK Doliny Wierzycy, północna część. terenu Nadleśnictwa Kaliska,

 • pow. 172.6 ha

OChK Doliny Wierzycy, Nadleśnictwo Starogard,

 • pow. 2697,02 ha
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Obszar obejmuje kilkudziesięciu kilometrowy odcinek rzeki Wierzycy z jej doliną, wieloma jeziorami. Charakteryzuje się on urozmaiconą rzeźbą terenu oraz interesującą florą i fauną.

OChK Doliny Wietcisy, Nadleśnictwo Starogard,

 • pow. 795,13 ha
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Obszar obejmuje środkowy odcinek rzeki Wietcisy i dolny odcinek rzeki Rutkownicy wraz z przyległymi lasami. Chroni się tu urozmaicony krajobraz oraz doliny rzek z cenną roślinnością.

Razem OChK 33 490,3 ha


Pomniki przyrody – ilość z uwzględnieniem rodzaju

 • pojedyncze drzewa 62
 • grupy drzew 7
 • aleje 1
 • głazy 14


Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: brak

Użytki ekologiczne

Nazwa

Lokalizacja

Wielkość

Lisie Jamy

Leśnictwo Sowi Dół oddz. 163f

5.19 ha

 

Leśnictwo Baby oddz.177b, 176d

4.50 ha

Zgniłki

Leśnictwo Baby oddz. 216d, 217d

1.99 ha

Jeleni Moczar

Leśnictwo Baby oddz. 171b, 172a

3.59 ha

Jezioro Pikowe

Leśnictwo Uroża oddz. 60c,d

6.68 ha

Jezioro Lemańskie

Leśnictwo Drzewiny oddz. 99j

4.29 ha

Jezioro Małe Nierybno

Leśnictwo Cieciorka oddz.303g, 304(cz.)

2.72 ha

Jezioro Piaszczyste

Leśnictwo Okoniny część oddz. 205

2.46 ha

Jezioro Piaseczenko

Leśnictwo Cieciorka część oddz.262

3.52 ha

Kaczaki

Leśnictwo Cis oddz. 371c,d

6.37 ha

Łoza nad Piesienicą

Leśnictwo Wirty 12Ai,j,o,p

3.99 ha

Czyżnie nad Jez. Borzechowskim

Leśnictwo Borzechowo przy oddz.33

2.98 ha

Niedzierzwa

Leśnictwo Borzechowo 22j,j(cz.)

6.53 ha

Płocicki Moczar

obszar torfowiska przejściowego i fragment boru bagiennego (obręb Bartel Wielki)

3,04 ha


Razem powierzchnia użytków ekologicznych - 57,85 ha

 


Obszary objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 (istniejące i projektowane) – krótka charakterystyka
Powiat starogardzki  - SSO – Specjalne  Obszary Ochrony  wg Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Nazwa obszaru

Kod obszaru

Typ obszaru

Krzewiny

PLH040022

B

Sandr Wdy

PLH040017

B

 

Krzewiny (kod PLH040022), typ ostoi: B, pow. 4989773 ha, ogólna charakterystyka obszaru: Obszar obejmuje trzy cenne obiekty torfowiskowe na wschodnim kraju Borów Tucholskich. Są to: rozległe torfowisko przy leśniczówce Krzewiny (użytek ekologiczny), torfowisko przejściowe miejscami z elementami torfowiska wysokiego, miejsce regularnie organizowanego (prof. Z. Tobolski) `GeoTrip Day` jako przykład geologii torfowisk; - jezioro Rumacz i zarastające je torfowisko z borem bagiennym (bór bag. chroniony w rez. przyr. Kuźnica) - eutroficzne jezioro Udzierz, rezerwat przyrody, status ochrony: W znacznej części chronione w formie użytku ekologicznego i 2 rezerwatów przyrody

PLH040022: Klasy siedlisk

Siedlisko

Pokrycie [%]

bagna

49

lasy iglaste

24

zbiorniki wodne

15

łąki i pastwiska

7

tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych

5

lasy mieszane

0

złożone systemy upraw i działek

0

 

Sandr Wdy (kod PLH040017), typ ostoi: B, pow. 6320.749 ha
Ogólna charakterystyka obszaru: Jeden z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Borów Tucholskich, dolina i sandr Wdy. Obszar położony na równinie sandrowej, w którą głęboko wcina się Wda i jej dopływy, w rynnach polodowcowych i zagłębieniach wytopiskowych położone są rozmaite cenne ekosystemy wodne i bagienne. Obszar obejmuje rdzeniowe części Wdeckiego Parku Krajobrazowego i jest reprezentatywny dla przyrody Borów Tucholskich. W drzewostanach dominuje sosna, ale występuje tu także wyspa lasów grądowych (rez. "Brzęki" - z udziałem brekinii Sorbus torminalis!), status ochrony: Rdzeniem obszaru jest duży projektowany rezerwat przyrody Dolina Rzeki Wdy - granice obszaru na dużych odcinkach poprowadzono po granicach projektowanego rezerwatu. Obszar obejmuje także istniejące rezerwaty przyrody: Zdrójno, Krzywe Koło w Pętli Wdy, Jezioro Piaseczno, Brzęki im Z. Czubińskiego, Jeziorka Dury, Jezioro Miedzno. Kujawsko-pomorska część obszaru zawiera się w całości w granicach Wdeckiego Parku Krajobrazowego, a część pomorska - w granicach Chojnicko-Tucholskiego OChK.

PLH040017: Klasy siedlisk

Siedlisko

Pokrycie [%]

lasy iglaste

79

łąki i pastwiska

7

tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych

7

lasy liściaste

4

bagna

2

zbiorniki wodne

1

grunty orne

0

złożone systemy upraw i działek

0

Lasy w stanie zmian

0

 

Wielkość obszaru objętego prawną ochroną przyrody.
Razem tereny prawnie chronione oprócz obszarów Natura 2000 - 33 765,21 ha             

Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody
 • Ścieżki edukacyjne                                   
  • Nadleśnictwo Kaliska – nazwa ścieżki- Leśna szkoła, długość-2,7 km,
  • podstawowa tematyka-życie lasu
 • Wycieczki z przewodnikiem
  • Gmina Kaliska:
  • Nadleśnictwo Kaliska
  • Zajęcia terenowe w Wirtach – Racjonalna gospodarka odpadami
  • Arboretum Wirty, ilość wycieczek, 112 – 14 500 osób
 • Prelekcje :
  • Nadleśnictwo Starogard:
  • Tematyka prelekcji: przyrodnicza, gospodarka leśna, ochrona przeciwpożarowa
  • Ilość prelekcji: 72
  • Nadleśnictwo Lubichowo:
  • Nazwa obiektu chronionego:
  • Rezerwat „Jezioro Udzierz”
  • Rezerwat „Czapli Wierch”
  • Rezerwat „Krzywe Koło w pętli Wdy”
  • Tematyka prelekcji:      „Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt”
  • „Zachowanie bioróżnorodności wyróżniających się enklaw wśród zmonotypizowanych borów”.
  • „Pory roku w lesie.”
  • „Formy ochrony przyrody.”
  • Akcja „Czysty Las”
  • Ilość prelekcji:    39
 • Wydawnictwa:
  • Gmina Kaliska:
  • Tytuł: „Jak chronić środowisko”
   • Wydawnictwo jednorazowe
   • Nadleśnictwo Lubichowo:
  • Tytuł: Folder hotelu Czarne.
   • Stowarzyszenie Instytut Kociewski:
  • Tytuł: Kociewie Kraina Wśród Lasów, Jezior i Rzek
   • Nakład: 5 000
   • Wydawnictwo cykliczne
  • Tytuł: Kraina Kociewie Czeka na Ciebie
   • Nakład: 4 000
   • Wydawnictwo jednorazowe

 

Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych
 • Reintrodukcja cisa pospolitego na obszarze leśnictwa Cisowa Góra, gmina Osiek
  • Czas realizacji 2003-2006 rok, przedłużony do roku 2009
  • Poniesione dotychczas nakłady- 22 000 zł,
  • Wartość całego projektu- 45 000 zł.
 • Przebudowa drzewostanów świerkowych w rezerwacie „Krzywe Koło w pętli Wdy”.
  • Czas realizacji 2005-2010,
  • Poniesione nakłady- 1 500 zł.
 • Budowa kładki do rezerwatu „Jezioro Udzierz”.
  • Czas realizacji IV-VIII 2006 r.
  • Poniesione nakłady- 9 000 zł.

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Akcja „Sprzątania Świata”
 • realizowany przez gminy powiatu starogardzkiego przy udziale szkół i Starostwa Powiatowego,
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • konkursy ekologiczne w szkołach,
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 
  • Konkursy ekologiczne, edukacyjne, teatrzyk dla dzieci o segregacji odpadów,
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • Liga Ochrony Przyrody w szkołach,
 • Gmina Wiejska Osieczna:
  • Szkoły: „Akcja Sprzątanie Świata”, „Happening Ekologiczny”
 • Gmina Wiejska Kaliska:
  • szkoły podstawowe – przygotowywane uczniów gimnazjum do gimnazjady ekologicznej,
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • akcja „Sprzątania Świata”
  • konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”

 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:
  • konkursy ekologiczne,
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • segregacja odpadów,
  • Gmina Wiejska Skórcz:
  • „Akcja Sprzątania Świata 2006 roku”,
  • Konkursy z okazji „Dnia Ziemi”,
  • Dzień ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”
 • Gmina Miejska Skórcz:
  • Dzień ziemi obchodzony 22 kwietnia każdego roku,
  • Liga Ochrony Przyrody,
 • Gmina Wiejska Osieczna:
  • „Sprzątanie Świata” akcja prowadzona przez szkoły na terenie, gminy
 • Gmina Wiejska Zblewo:
  • warsztaty, konkursy, wyjazdy w ramach projektu edukacji ekologicznej wśród szkół i przedszkoli na terenie gminy,
 • Gmina Wiejska Kaliska:
  • I miejsce szkoły Kaliska w międzygminnej Gimnazjadzie Ekologicznej,
  • wystawa grzybów,
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • akcja „Sprzątania Świata”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Szkoła Podstawowa – plan zorganizowania ścieżki przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Kaliska, 

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • realizacja zakładu utylizacji odpadów dla powiatu starogardzkiego
 • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni
 • ochrona wód rzeki Wdy
 • ochrona wód rzeki Wietcisy
 • odciążenie ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowo-pieszych 
 • gospodarka wodno- ściekowa (budowa oczyszczalni i kanalizacji) 
 • zanieczyszczenie powietrza ,,niską emisją" 
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych 
 • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: brak informacji.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: oczyszczalnia ścieków Jabłowo i Szpęgawsk, ok. 20 km sieci kanalizacyjnej,
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: oczyszczalnia ścieków w Kopytkowie w 2004 r., rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopytkowo i Smętowo Graniczne (dokumentacja),
 • Gmina Wiejska Osiek: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Osieku,
 • Gmina Wiejska Lubichowo: rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, budowa nowych sieci kanalizacyjnych,
 • Gmina Wiejska Skórcz: wprowadzenie częściowej segregacji odpadów, rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
 • Gmina Miejska Czarna Woda:bd
 • Gmina Miejska Skórcz: bd
 • Gmina Wiejska Osieczna: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo: bd
 • Gmina Wiejska Zblewo: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska: bd
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:bd
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: gospodarka odpadami, ochrona powietrza atmosferycznego (niska emisja), zanieczyszczenie wód podziemnych, hałas komunikacyjny,
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: gospodarka odpadami stałymi, budowa systemu kanalizacyjnego w pozostałych miejscowościach gminy
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: brak kanalizacji,
 • Gmina Wiejska Osiek: niski procent skanalizowania gminy, duża ilość śmieci składowanych w miejscach do tego nie przeznaczonych, niedostateczna segregacja odpadów,
 • Gmina Wiejska Lubichowo: kanalizacja, gospodarka odpadami komunalnymi,
 • Gmina Wiejska Skórcz: brak kanalizacji, brak zakładu utylizacji odpadów, brak rozwiniętej segregacji odpadów,
 • Gmina Miejska Czarna Woda: niewystarczający poziom skanalizowania gminy,
 • Gmina Miejska Skórcz: bd
 • Gmina Wiejska Osieczna: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo: bd
 • Gmina Wiejska Zblewo: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska: brak kanalizacji, nieszczelne szamba, dzikie wysypiska, azbest,
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Udział wszystkich Gmin powiatu w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”
 • Związek Miast i Gmin zlewni Wdy, informacje na stronie: www.rzekawda.pl
 • Związek gmin w zakresie ochrony zlewni rzeki Wierzycy
Realizacja współpracy partnerskiej

brak współpracy partnerskiej miast i gmin

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

nie uczestniczy

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

brak danych

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Gmina Smętowo Graniczne:
  • Nazwa projektu: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie”
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 488.000
 • Gmina Osiek:
  • Nazwa projektu:     „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Osieku”
   • Źródło dofinansowania: ZPORR
   • Kwota: 2.187.000
 • Gmina Kaliska:
  • Nazwa projektu:     Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach etap I
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 860 430,00
  • Nazwa projektu:     Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach etap II
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 835 870,00
  • Nazwa projektu:     Modernizacja szkoły podstawowej w Piecach wraz z ogrzewaniem
   • Źródło dofinansowania: ZPORR
   • Kwota: 770 653,40
  • Nazwa projektu:     Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Kaliskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kaliska – Piece
   • Źródło dofinansowania: SAPARD
   • Kwota: 695 370
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Gmina Kaliska:
  • nazwa projektu:     Budowa 2 kotłowni na odpady drewniane wraz z termomodernizacją 5 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach
  • nazwa programu UE     Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (EFRR)
   • przewidywana kwota dofinansowania     1.047.225
  • nazwa projektu:     Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Piecach i Franku  oraz przebudową sieci wodociągowej w Piecach
  • nazwa programu UE     Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
   • przewidywana kwota dofinansowania     3.500.000
  • nazwa projektu:     Budowa wodociągu w Bartlu Wielkim
  • nazwa programu UE     Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
   • przewidywana kwota dofinansowania     375.000
   • Na jakim etapie są prace nad projektem:- opracowania koncepcji   
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:
  • nazwa projektu   budowa kanalizacji  Kolincz, Owidz, Barchanowy  4,8 mln.zł.
   • budowa kanalizacji  Dąbrówka i Jabłówko 2 mln.zł.
   • budowa drogi gminnej Koteże, Jabłowo 6,3 mln.zł.
  • nazwa programu UE   regionalny program operacyjny i fundusz spójności
   • opracowanie koncepcji, studium wykonywalności , wniosku.

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Powiat Starogardzki:     nie ma
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.       
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    nie ma
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     nie ma
 • Gmina Wiejska Osiek:     nie ma
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  • okres, którego dotyczy: 2003 – 2015 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
  • okres, którego dotyczy: 2015 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     nie ma
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
  •  okres, którego dotyczy: do 2015 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:    rok uchwalenia przez radę: bd
  • okres, którego dotyczy: bd
 • Gmina Wiejska Zblewo:    rok uchwalenia przez radę: bd
  • okres, którego dotyczy: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
  • okres, którego dotyczy: 2005 – 2020 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
  •  okres, którego dotyczy: 2015 r.

   

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo:     rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 1998 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Starogardzki:    rok uchwalenia przez radę: 2003 r. (Program ochrony środowiska dla Powiatu Starogardzkiego i gmin powiatu na lata 2003-2010)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     rok uchwalenia przez radę: brak
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Starogardzki:    rok uchwalenia przez radę: 2003 r. (Plan gospodarki odpadami na terenie powiatu starogardzkiego na lata 2003-2010)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2007 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     rok uchwalenia przez radę: brak
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Zblewo:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     nie ma
 • Gmina Wiejska Osiek:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Nie prowadzą:
Gmina Miejska Starogard Gdański  
Gmina Wiejska Starogard Gdański
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne
Gmina Wiejska Osiek 
Gmina Wiejska Lubichowo     
Gmina Wiejska Skórcz
Gmina Miejska Czarna Woda
Gmina Wiejska Bobowo
Gmina Wiejska Kaliska
Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy
Gmina Miejska Skórcz:         

 • rok od kiedy prowadzona jest LA 21: 2005 r. (Plan Rozwoju Lokalnego)
 • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane: dobrowolny udział mieszkańców w budowie infrastruktury


Brak danych:
Gmina Wiejska Osieczna
Gmina Wiejska Zblewo.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak danych

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • Gmina Zblewo:    
  • modernizacja hydroforni w Zblewie wraz z stacją uzdatniania wody oraz wyłączeniem dwóch hydroforni z eksploatacji tj. Miradowo i Karolewo,
 • Gmina Kaliska:   
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach – brak opisu na stronie www.
  • Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Kaliskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kaliska – Piece – brak opisu na stronie www.
 • Gmina Starogard Gdański:
  • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szpęgawsku
  • Budowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie
  • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jabłowo, Lipinki Szlacheckie
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Biuro Powiatowe w Starogardzie Gdańskim):

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 zalesiono w 2007 r.:

 • Gmina Zblewo – 5,00 ha
 • Gmina Skarszewy – 79,58 ha
 • Gmina Osieczna – 5,22 ha
 • Gmina Bobowo – 9,18 ha
 • Gmina Lubichowo – 3,16 ha
 • Gmina Kaliska – 10,06 ha


Ponadto przyjmowano wnioski z działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt.: „Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”.
Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt to promocja systemów produkcji rolniczej, prowadzonej zgodnie z wymogami ochrony środowiska , ochrony i kształtowania krajobrazu, ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk , a także ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej.
W PROW-ie 2004-06 realizowano 7 pakietów rolno-środowiskowych :

 • rolnictwo zrównoważone – polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin
 • rolnictwo ekologiczne – polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) 2092/91 oraz rozporządzenia Rady (WE) 1804/99
 • utrzymanie łąk ekstensywnych – wiąże się z przywróceniem lub kontynuacją wykaszania traw w określonych terminach na łąkach o wysokich walorach przyrodniczych, zagrożonych degradacją
 • utrzymanie pastwisk ekstensywnych – zakłada przywrócenie lub zachowanie ekstensywnego wypasu zwierząt na pół naturalnych pastwiskach w sposób gwarantujący utrzymanie walorów przyrodniczych i miejsc występowania gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
 • ochrona wód i gleb – polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym
 • tworzenie stref buforowych – to zakładanie 2 lub 5 metrowych pasów darni na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowymi lub terenami intensywnie użytkowanymi rolniczo, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko i ochrony siedlisk wrażliwych
 • zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich – polega na utrzymaniu hodowli ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem

Ilości złożonych wniosków rolno-środowiskowych w BP ARiMR w Starogardzie Gdańskim w latach 2006 i 2007 kształtowały się następująco:
Pakiet    2006r.

 • Ochrona gleb i wód    69
 • Rolnictwo ekologiczne    2
 • Utrzymanie łąk ekstensywnych    5
 • Utrzymanie pastwisk ekstensywnych    -
 • Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich 2

 

Działania polegające na zalesianiu gruntów rolnych jak i wspieraniu przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt kontynuowane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Budowa kanalizacji Kolincz, Owidz, Barchanowy
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej i modernizacja oczyszczalni we wsi Kokoszkowy
 • Budowa kanalizacji w Rywałdzie
 • Budowa kanalizacji Sumin, Sucumin, Rokocin
 • Termomodernizacja obiektów szkolnych w Brzeżnie, Rywałdzie i Jabłowie
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Informator turystyczny pt. "Kociewie przyjaźne turyście" zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim: www.bor.org.pl/index.php
Szlaki turystyczne na terenie powiatu starogardzkiego: www.powiatstarogard.pl
Gmina Kaliska www.kaliska.pl

 • Szlaki piesze:
  • Szlak „Kociewski” tzw. „Kociewski Szlak Centralny” – trasa znakowana na żółto – długość 80 km, prowadzi od Tczewa przez Starogard Gdański do Czarnej Wody, a przez Las Szpęgawski ze Swarożyna przez leśniczówkę Boroszewo, wzdłuż jeziora Zduńskiego i Szpęgawskiego II do Szpęgawska i dalej przez ostępy leśne nad jezioro Płaczewskie oraz bagno jeziora Kochanka do Starogardu Gdańskiego.
  • „Szlak grodzisk i gotyku Kociewia” – nieznakowana trasa – długość 136,8 km – do stacji kolejowej Olpuch – Wdzydze do Gniewa przez Las Szpęgawski.
  • Szlaki piesze (mogą być wykorzystywane jako trasy rowerowe, a zimą jako narciarskie na nartach biegówkach):
  • Godziszewo – Skarszewy biegnie wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, nad jeziorem Mały Margiel, do wsi Obozin i dalej, w kierunku zachodnim, wzdłuż ciągu czterech jezior: Duży Margiel, Rokitki, Małe Borówno i Wielkie Borówno, aż do małego śródleśnego jeziorka o nazwie Gruszka, a stąd do doliny Wietcisy i dalej do Skarszew, długość ok. 20 km.
  • Skarszewy – Bolesławowo – Demlin i dalej, wzdłuż północnej części zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, do Godziszewa, Siwiałki, Obozina i z powrotem przez Bolesławowo do Skarszew, długość ok. 20 km.
  • Ze wsi Skrzynia do Skórcza wzdłuż jeziora Słonego, przez Leśniczówkę Kałębnicę, nad jeziorem Kałębie do Osieka i dalej przez Cisową Górę oraz okolice Tuszynek i wieś Mielniczki, długość 19 km.
  • Szlak lasacki z Czarnej Wody do Skórcza przez Ocypel, Długie, Kasparus, Skrzynię, Skorzenno, Czapli Wierch i dalej przez Osiek i Cisową Górę, długość 54,4 km.
  • Przez „Raj” nad „Kociewskie Morze” – wyłącznie przyrodniczy – z miejscowości Wda przez Wdecki Młyn, Kasparus, Błędno, Krzywe Koło do Dębiej Góry i przez Radogoszcz do leśniczówki Kałębnica, długość 24,7 km.
  • Szlak Grzymisława (częściowo) ze Skorzewa przez Łuby do Błędna.
  • „Szlak pomników i rezerwatów przyrody” (częściowo) z Krzywego Koła przez leśnictwa: Kałębnica, Stara Rzeka, Dębowice i dalej nad jeziorem Miedzno przez Bąkowo i Kuźnicę wzdłuż jeziora Udzierz do Osin.
  • „Szlak jezior kociewskich” (częściowo) znad jeziora Niedackiego wzdłuż jezior: Borzechowskiego Wielkiego, Wielkiego Ocypla, Długiego, Słonego, Kałębie, Udzierz i Radodzierz nad jezioro Łąkosz, długość ok. 50 km.
 • Szlaki kajakowe:
  • Szlak Wdy na odcinku od Wdeckiego Młyna do wsi Błędno przez rezerwat przyrody „ Krzywe Koło w Pętli Wdy”.
  • Szlak Kałębnicy rozpoczynający się na Jeziorze Czarnym północnym, obok leśniczówki Czarne, a kończy się w pobliżu wsi Szeląg w ujściu Kałębnicy do Wdy.
  • Szlak górnej Mątawy początek w jeziorze Mątasek, , łączy jeziora Radodzierz, Łąkosz i Czarne.
  • Szlaki na terenie Gminy Czarna Woda: www.czarna-woda.pl (w zakładce „Turystyka”)
  • Szlak wodny Wierzycy: www.wierzyca.pl
 • Ścieżki i trasy rowerowe:
  • www.powiatstarogard.pl
  • www.kociewie.eu/rowery
  • trasa istniejąca:
  • Grzymisława – oznaczona kolorem zielonym, długość ok. 100 km, trasa: Tczew - Śliwiny - Gniszewo - Wielgłowy - Leśnictwo Bukowiec - Rajkowy - Pelplin - Bielawki - Rombark - Nowa Cerkiew - Gętomie - Dzierżążno - Leśnictwo Brody Pomorskie - Gniew - Nicponia - Gogolewo - Piaseczno - Wielkie Wyręby - Czerwińsk - Bobrowiec - Kościelna Jania - Stara Jania - Leśna Jania - Frąca - Lalkowy - Milewko - Twarda Góra - Nowe
 • Trasy projektowane:
  • Trasa Napoleona – Nowe – Osie
  • Trasa Martenów: Starogard Gdański – Pelplin
  • Trasa Opata Wernera: Pogódki – Pelplin
  • Trasa Jeziorna: Skarszewy – Osiek
  • Trasa Joannitów: Skarszewy – Tczew
  • Trasa Starogardzka: Czersk – Starogard Gdański
  • Trasa Borowiacka: Smętowo Graniczne – Czarna Woda
  • Trasa Świętego Rocha: Osiek – Skórcz
  • Trasa Droga Połomska: Lubichowo – Śliwice
  • Trasa Tczewska: Tczew - Kościerzyna (przez Skarszewy)
  • Trasa Starościńska: Sumin – Olpuch
  • Trasa Kaliska: Kaliska - Osieczna
 • Gospodarstwa agroturystyczne:

Projekty regionalne

Zadania, projekty
 • Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu:
  • Zakład Utylizacji Odpadów Stary Las
  • Wartość zadania – 82,47 mln zł
  • Czas realizacji – 2010 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • W zakresie gospodarki odpadami w roku 2006 na terenie gminy realizowane było wdrażanie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Czarna Woda”- szczególnie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Gmina Miejska Czarna Woda partycypowała również w budowie ZUOK „Stary Las”.
  • W 2006r. przeprowadzane były także prace w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  Obejmowały  modernizację kanalizacji ogólnospławnej oraz budowę dwóch przepompowni i kolektora tłocznego łączącego kanalizację Czarnej Wody z siecią Czersk-Łąg. Zadanie zostało zakończone  w 2007r.
    

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - Janusz Urban
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska – Joanna Mospinek
Tel. (58) 7673587
Fax. (58) 7673505
e-mail: starostwo@powiatstarogard.pl, srodowisko@powiatstarogard.pl,
strona www: www.powiatstarogard.pl

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002