herb powiatuPowiat Starogardzki

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Starogardzki

Obszar (km²)

1 345

porównaj z
Liczba mieszkańców

122 794 ; (wg. GUS - 122 794

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gmina Wiejska Bobowo: 2 952 ; (wg. GUS - 2 952
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 3 453 ; (wg. GUS - 3 192
 • Gmina Wiejska Kaliska: 5 162 ; (wg. GUS - 5 145
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 5 903 ; (wg. GUS - 5 685
 • Gmina Wiejska Osieczna: 2 957 ; (wg. GUS - 2 819
 • Gmina Wiejska Osiek: 2 540 ; (wg. GUS - 2 503
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: 13 950 ; (wg. GUS - 14 103
 • Gmina Miejska Skórcz: 3 552 ; (wg. GUS - 3 525
 • Gmina Wiejska Skórcz: 4 644 ; (wg. GUS - 4 489
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 5 508 ; (wg. GUS - 5 229
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 47 806 ; (wg. GUS - 48 189
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 13 734 ; (wg. GUS - 14 053
 • Gmina Wiejska Zblewo: 10 872 ; (wg. GUS - 10 937
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

28 689

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

59 826 ; (wg. GUS - 78 126

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

4 826

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

412

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

9 606

porównaj z
Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

7 960

porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

10-15%

Budżet

77 443 570,19    
W tym dochody własne:
9.458.087,69

porównaj z
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Leszek Burczyk
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane

1678 ha,  1,25 %

 w tym tereny:

 • mieszkaniowe:     1225 ha
 • przemysłowe:     237 ha
 • inne:         216 ha
porównaj z
Lasy

57 723 ha – 42,92 %

w tym:

 • lasy państwowe:         49 456 ha
 • lasy prywatne:         96 ha
 • lasy komunalne:         8 171 ha
porównaj z
Użytki rolne

 64 668 ha – 48,08 %

porównaj z
Nieużytki

2 516 – 1,87 %

porównaj z
Wody

3 371 – 2,5 %

porównaj z
Inne

4 544 ha - 3,31 %

w tym w miastach - stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]: 27 ha

porównaj z

Zaopatrzenie w wodę

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 4.238.462,10 w tym:  

 • przemysł: 184.824
 • cele komunalne: 3.167.334    
 • rolnictwo i leśnictwo – 102.600
 • komunalne oraz rolnictwo i leśnictwo – 301.500
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Miejska Starogard Gdański:
2 ujęcia komunalne – wody podziemne – 100%

Gmina Wiejska Starogard Gdański:   
ujęcie komunalne – wody podziemne – 10 ujęć, 98% zwodociągow   
studnie indywidualne – zdroje uliczne – 9

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
ujęcie komunalne – wody podziemne: 87%
studnie indywidualne 13%

Gmina Wiejska Osiek:
ujęcie komunalne – wody podziemne 30%
studnie indywidualne 70%

Gmina Wiejska Lubichowo:
ujęcie komunalne – wody podziemne: 5 ujęć, 80%
studnie indywidualne: 187 studni, 20%

Gmina Wiejska Skórcz:
ujęcie komunalne – wody podziemne 92%
studnie indywidualne 8%

Gmina Miejska Czarna Woda:
ujęcie komunalne – wody podziemne: 99%
studnie indywidualne: 1%

Gmina Miejska Skórcz:
2 ujęcia komunalne – wody podziemne: 100% - 190.000 – 99%
studnie indywidualne – 0,1 %

Gmina Wiejska Osieczna:
ujęcie komunalne – wody podziemne: 4 ujęcia (Osieczna, Klaniny, Zimne Zdroje, Osówek) - 85%
studnie indywidualne – 15%

Gmina Wiejska Bobowo:
ujęcie komunalne – wody podziemne: 1 ujęcie (Hydrofornia Bobowo)  85% zwodociągowane
studnie indywidualne: bd

Gmina Wiejska Zblewo:
ujęcie komunalne – wody podziemne 100%

Gmina Wiejska Kaliska:
ujęcie komunalne – wody podziemne 91,4%
studnie indywidualne 8,6%

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:
6 ujęć komunalnych – wody podziemne 98%
studnie indywidualne 1%

ujęcia przemysłowe - wody podziemne: 
Miasto Starogard Gdański - ujęcia własne: Polpharma, Szpital Kocborowo, Zakłady Obuwnicze "Neptun", Famos, Stado Ogierów 
Gmina Osieczna: 1 ujęcie - tartak

ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe 
Miasto Starogard Gdański: Polpharma z Wierzycy, Polmos z Wierzycy 
Miasto Czarna Woda: STEICO S.A. Czarnków z Wdy

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:   
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 98,6
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 70,12
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 90
 • Gmina Wiejska Osiek: 80
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 90
 • Gmina Wiejska Skórcz: 70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 90,8
 • Gmina Miejska Skórcz: 84
 • Gmina Wiejska Osieczna: 109,9
 • Gmina Wiejska Bobowo: 64,43
 • Gmina Wiejska Zblewo: 110
 • Gmina Wiejska Kaliska: 65
   

średnio w powiecie 79,2

porównaj z
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4 728
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 826,03
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 482
  • Gmina Wiejska Osiek: 200
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 585,8
  • Gmina Wiejska Skórcz: 380
  • Gmina Miejska Czarna Woda: 313,6
  • Gmina Miejska Skórcz: 287
  • Gmina Wiejska Osieczna: 325,26
  • Gmina Wiejska Bobowo: 157,54
  • Gmina Wiejska Zblewo: 1054,79
  • Gmina Wiejska Kaliska: 334
  • Gmina Miejsko- Wiejska Skarszewy: 70
  • Razem: 9 744 m3/d
 • do celów przemysłowych:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 12,1
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 136
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 0
  • Gmina Wiejska Osiek: brak przemysłu
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 2,7
  • Gmina Wiejska Skórcz: 0
  • Gmina Miejska Czarna Woda: bd
  • Gmina Miejska Skórcz: 217
  • Gmina Wiejska Osieczna: bd
  • Gmina Wiejska Bobowo: brak przemysłu
  • Gmina Wiejska Zblewo: 142,46
  • Gmina Wiejska Kaliska: 7
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 16
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 98
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 87
 • Gmina Wiejska Osiek: 70
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 75
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 99
 • Gmina Wiejska Skórcz: 92
 • Gmina Miejska Skórcz: 98,5
 • Gmina Wiejska Osieczna: 96
 • Gmina Wiejska Bobowo: 85
 • Gmina Wiejska Zblewo: 99
 • Gmina Wiejska Kaliska: 91,4
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 12.800 (ilość mieszkańców korzystających z wodociągu), 92%

Średnio w powiecie 91 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 2,30,
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 2,18
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 1,92, 
 • Gmina Wiejska Osiek: 1,77,
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 1,926, 
 • Gmina Wiejska Skórcz: 1,98,
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 1,70, 
 • Gmina Miejska Skórcz: 1,90,
 • Gmina Wiejska Osieczna: 1,69,
 • Gmina Wiejska Bobowo: 1,98, 
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,00,   
 • Gmina Wiejska Kaliska: 1,93, 
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 2,14, 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 97,7%
 • parametrów bakteriologicznych - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,STAR-WiK"- miasto Starogard Gdański
  • wielkość produkcji śr [m³/d] - 2.104.918 m³/r tj 5767
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie - gmina Starogard Gd.
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 481,1
 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 787 – 100%
 • Urząd Gminy Osiek, wieś Lisówko z wodociągu w Smętowie Graniczne
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 80 m³/d
 • Urząd Gminy Skórcz
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 502 – 90%
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 550 – 98%
 • Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi SZLACHTA - gm. Osieczna
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 40.800 m³/r tj 139,5 – 34,36%
 • Urząd Gminy Bobowo
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 232,3 – 100%
 • Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 1.197,25
 • Urząd Gminy Kaliska
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 510 – 100%
 • Gminne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o., w Skarszewach
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 490.000 m³/r tj 1342,5 m³/r
  • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie – jedyny eksploatator wodociągów i dostawca wody - 100%
 • Razem dostawa wody ok.11 590 m³/d   

Ścieki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

1 532 111 bez gminy Bobowo tj 4197 m3/d

Oczyszczalnie komunalne
 • Miasto Starogard Gdański:
  • nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR WiK Sp. z o.o.
   • lokalizacja – Starogard Gdański, gmina Starogard Gdański
   • użytkownik (prowadzący instalację): Miasto Starogard Gdański
   • ilość odbieranych ścieków 9.000 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 16.000, obciążenie [RLM] 70.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,5, CHZT 95, fosfor og. 94, azot og. 89, zawiesina 97
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  1.149
   • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Wierzyca
 • Gmina Starogard Gdański:
  • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków Kokoszkowy
   • lokalizacja – Kokoszkowy, Szpęgawsk, Jabłowo, gmina Starogard Gdański
   • użytkownik (prowadzący instalację): Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie
   • ilość odbieranych ścieków 365; 60,4; 165,5 m³/d  max, min, śr
   • przepustowość projektowa [m³/d] 215, obciążenie [RLM] bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina bd
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  bd
   • Sposób zagospodarowania osadów - bd
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków – bd
  • Oczyszczalnia ścieków Kokoszkowy:
   • użytkownik: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie 
   • % ogólnej ilości ścieków oczyszczanych z powiatu 1,04% 
   • przepustowość 266 [m³/dobę] 
   • obciążenie [RLM] 130 
   • rzeczywista ilość ścieków wpływająca 126 [m³/dobę] 
   • sposoby oczyszczania: chemiczny, biologiczny, mechaniczny 
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,24, CHZT 99,63, fosfor 78,8, azot og 89,12, zawiesina 96,27 
   • ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,2 tsm/rok 
   • odbiornik: rów melioracyjny 
   • sposób zagospodarowania osadów: składowanie
 • Gmina Smętowo Graniczne:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kopytkowie
   • lokalizacja – Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Smętowo Graniczne
   • ilość odbieranych ścieków 43m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 166, obciążenie [RLM] 266
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • redukcja ładunku: BZT5 4,3 mg/l, CHZT 49 mg/l, , zawiesina 6 mg/l
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  bd
   • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz osadu nadmiernego do oczyszczalni ścieków w Pelplinie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny RA
 • Gmina Osiek:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Osieku
   • lokalizacja – Osiek, Osiedle Polne, gmina Osiek
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Osiek
   • ilość odbieranych ścieków 8 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 300, obciążenie [RLM] 2.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 bd, CHZT bd, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  6
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowisko odpadów
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, dalej jezioro
 • Gmina Lubichowo:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie
   • lokalizacja – ul. Wdecka 30, Lubichowo, gmina Lubichowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Lubichowo
   • ilość odbieranych ścieków 220 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 627, obciążenie [RLM] bd
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 92, fosfor og. 85, azot og. 83, zawiesina 96
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 314 Mg osadów odwodnionych
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • Gmina Skórcz:
  • nazwa: Wolental, osadnik Imhoffa
   • lokalizacja – Wolental, gmina Skórcz
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Lubichowo
   • ilość odbieranych ścieków 13 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 23, obciążenie [RLM] 50
   • sposoby oczyszczania: biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 15, CHZT 39, fosfor og. 38, azot og. 35, zawiesina 15
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny – rzeka Węgiermuca - Wierzyca
 • Miasto Skórcz:
  • nazwa: Oczyszczalnia Skórcz
   • lokalizacja – gmina miejska Skórcz
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki komunalnej w Skórczu
   • ilość odbieranych ścieków 356 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 750, obciążenie [RLM] 5.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 99,5, CHZT 98, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 95
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 225
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Szoryca
 • Gmina Zblewo:
  • nazwa: Oczyszczalnia ścieków w Zblewie
   • lokalizacja – ul. Pinczyńska 40, gmina Zblewo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Komunalny Gminy Zblewo
   • ilość odbieranych ścieków 609 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 1.200, obciążenie [RLM] 6.387
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 96, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 96
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 32,72
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku w Zblewie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Piesienica
 • Gmina Kaliska:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach
   • lokalizacja – Kaliska, gmina Kaliska
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Kaliska
   • ilość odbieranych ścieków 196 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 500, obciążenie [RLM] 4.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98,6, CHZT 96,4, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 98
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 45
   • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja gruntów, rolnictwo
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: kanał rzeki Wdy
 • Gmina Skarszewy:
  • nazwa: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
   • lokalizacja – ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy
   • użytkownik (prowadzący instalację): Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
   • ilość odbieranych ścieków 780 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 1.800, obciążenie [RLM] 15.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczny/mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 89, fosfor og. 70, azot og. 63, zawiesina 93
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1.103,4
   • Sposób zagospodarowania osadów: oczyszczalnia
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wietcisa
 • Miasto Czarna Woda:
  • nazwa: brak oczyszczalni miejskiej
   • Ścieki komunalne oraz przemysłowe powstające w trakcie procesu produkcji płyt pilśniowych w zakładzie Steico S.A. odprowadzane są zakładowym układem kanalizacyjnym do przepompowni i przetłaczane do rolniczej oczyszczalni ścieków w Czersku. Ścieki z przydomowych zbiorników wywożone są do oczyszczalni w gminach: Czersk i Zblewo

 

Razem ilość oczyszczonych ścieków, bez  gm. Miasta Czarna Woda - 11 590 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Starogard Gdański: 90%
 • Gmina Starogard Gdański bd
 • Gmina Smętowo Graniczne – budynki 17%
 • Gmina Osiek: – 20%
 • Gmina Bobowo-bd
 • Gmina Osieczna-bd
 • Gmina Lubichowo: budynki 30%
 • Gmina Skórcz: budynki 18%
 • Miasto Skórcz: – budynki 60%
 • Gmina Zblewo budynki 40%
 • Gmina Kaliska: budynki 40%
 • Gmina Skarszewy bd
 • Miasto Czarna Woda: – bd

Wg danych z r. 2005 - stopień skanalizowania w powiecie - ok. 49,9%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Miasto Starogard Gdański: 3,18
 • Gmina Smętowo Graniczne: 2,46
 • Gmina Osiek: 2,14
 • Gmina Lubichowo  2,782
 • Gmina Skórcz: 2,78
 • Miasto Skórcz:  2,74, 
 • Gmina Zblewo:  2,20 zł/m3  mieszkańcy, a 1,12 zł/m3 dopłaca gmina z budżetu,
 • Gmina Kaliska: 2,26 – 2,35 ,
 • Gmina Skarszewy    3,33,
 • Miasto Czarna Woda:  4,20
 • Gmina Starogard Gdański – brak danych  
 • Gmina Bobowo – brak danych  
 • Gmina Osieczna – brak danych  

 

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nazwa prowadzącego instalację Oczyszczalnia Ścieków Z.F. „POLPHARMA” S.A.
  • lokalizacja – Owidz, ul. Droga Owidzka 12
  • przepustowość [m³/doba]: 19.300                                           
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa cieku

Długość w km

Ujście

Struga Studziennice

5,3

Jez. Wieckie

Struga Zimne Zdroje

2,7

Rz. Wda

Struga Lubiki

1,2

Struga Zimne Zdroje

Struga Młyńsk

1,6

Rz. Wda

Struga Tuczno

1,6

Jez. Trzechowskie

Żelgoszczówka

5,7

Rz. Wda

Stara Wda

2,2

Rz. Wda

Brzezianek

9,5

Rz. Wda

Święta

12,9

Rz. Wda

Brzeźnica

7,6

Rz. Wda

Struga Karszanek

4,6

Jez. Kałębie

Kałębnica

2,2

Jez. Słone

Siekierka

1,9

Jez. Słone

Prusina

8,6

Rz. Wda

Struga Młyńska Smętowo

3,5

Rz. Struga Młyńska

Struga Młyńska

5,3

Rz. Wisła

Struga Kazub

4,2

J. Struga

Stara Wierzyca

2

Rz. Wierzyca

Rutkownica

3,3

Rz. Wietcisa

Kanał "D"

2,3

Rz. Wietcisa

Kanał "E"

3,1

Rz. Wietcisa

Rz. Wietcisa

17,8

Rz. Wierzyca

Struga "C" Bączek

0,8

Rz. Wierzyca

Struga "A" Bietowo

4,8

Jez. Sumin

Smela

6,5

Rz. Piesienica

Piesienica

18,8

Rz. Wierzyca

Kochanka

10,2

Rz. Wierzyca

Pliszka

8,9

Rz. Węgiermuca

Węgiermuca

32,8

Rz. Wierzyca

Janka Zachodnia

4,1

Rz. Janka Główna

Janka Wschodnia

8

Rz. Janka Główna

Liszka

9,5

Rz. Janka

Beka II

2,2

Rz. Beka I

Janka Główna

4,8

Rz. Wierzyca

Wierzyca

54,8

Rz. Wisła

Czysta

2,4

Rz. Szpęgawa

Swarożynka

2,9

Rz. Szpęgawa

Szpęgawa

0,8

Rz. Motława

Struga "B" Godziszewo

1,1

Jez. Godziszewskie

Struga "A" Demlin

4

Jez. Godziszewskie

Godziszewska

3,4

Jez. Godziszewskie

Styna

2,1

Rz. Kłodawa

Wstążka

2

Rz. Wda

 

 

 • kanały

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Sztachta

7,7

b. danych

Kanał "D"

2,3

b. danych

Kanał "E"

3,1

b. danych

Kanał Bytoński

4,1

Rz. Piesienica

 

10,1

b. danych

Wysoka

4,0

b. danych

Kanał "A" Demlin

4,0

b. danych

 

 

 • jeziora powyżej 5 ha , badania WIOŚ:

 

Gmina

Nazwa jeziora

Powierzchnia
(ha)

Głębokość
max

Przepływowe

 Kl.czystości/rok badań

    Wiejska Starogard

Sumińskie

95,4

7

Tak

III/99, 07/-

Zduńskie

77,92

12

Tak

 

Płaczewo

49,5

 

Nie

 

Szpęgawskie

31,34

 

Tak

 

Raduńskie

18,31

15

Tak

 

Staroleskie

15,01

 

Tak

 

Rokocińskie

13,05

 

Tak

 

Jabłowo

12,87

 

Tak

 

Jamertal

8,09

 

Tak

 

Dolina Łez

8,09

 

Nie

 

Żygowice

6,82

 

Tak

 

Sumin

 

5,34

 

Tak

 

Rywałd

49,50

 

Tak

 

Kochanka

16,40

 

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiejska Osiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kałębie

446,3

6,4

Tak

III/05

Udzierz

132,7

2,1

Tak

 

Słone

119,5

6,4

Tak

III/05

Czarne Poł.

98,02

 

Tak

II/05 

Czarne Pn.

79

 

Tak

 

Trzebiechowo

16,9

 

Tak

 

Karszanek

15,78

 

Tak

 

Wierzbiny

13,43

 

Tak

 

Brzezianek

12,8

 

Tak

 

Staw Młyński

11,81

 

Tak

 

Bobrówek

7,36

 

Tak

 

Siekerki

6,74

 

Tak

 

Wstążki

6,59

 

Tak

 

Okarpiec

6

 

Tak

 

 

 

 

 

 

Godnik

5,48

 

Tak

 

Głuche

20,00

 

Nie

 

Tuszynek

18,00

 

Nie

 

Wiejska Skarszewy

Godziszewskie

169,4

17,2

Tak

II/99

Margiel Duży

35,4

12,1

 

III/99

Krawuńskie

28

12,3

Tak

 

Czarne

8,76

7

Tak

 

Trzciniec

7,54

 

Nie

 

Wiejska Osieczna

Długie

51,8

 

Tak

 

Babskie

13,6

 

Tak

 

Wiejska Skórcz

Czarnoleskie

45,56

 

Tak

 

Wiejska Lubichowo

Ocypel Wlk.

114

40,0

Tak

II/96, II/05

Szteklin

48,3

 

Tak

 

Jelonek

20,09

13,9

Tak

 

Smolniki

18,61

 

Tak

 

Kochanka

16.40

 

Tak

 

Zelgoszcz Długie

14,27

 

Tak

 

Zelgoszcz Stare

14,23

 

Tak

 

Święte

12,17

 

Tak

 

Ocypelek

9,95

 

Tak

 

Firek

7,06

 

Tak

 

Wiejska Kaliska

Trzebiechowskie

76,9

32

Tak

 

Kaszubskie

16,49

 

Tak

 

Smolnik

15,22

 

 

 

Studziennice

7,56

 

Tak

 

Kamionka

7,3

 

Tak

 

Wiejska Zblewo

Borzechowskie

237,7

35

Tak

 

Niedackie

115,3

30

Tak

sanit.I,og.II/05 

Semlińskie

29,1

6,8

Tak

 

Ostrowie

24,27

20,5

Tak

 

Borzechowskie

20,78 237,7

43,0

Tak

III/99

Grygorek

11,6

 

Tak

 

Lipia Góra I

9,50

 

Tak

 

Lipia Góra II

9,52

 

Tak

 

Szteklińskie

54,79

16,0

Tak

III/99

Berenta

7,27

 

Tak

 

Kleszczewskie

17,38

 

Tak

 

Piekiełko

9,92

 

Nie

 

 

Grabowskie

5,67

 

Nie

 

Wiejska Bobowo

 

 

 

 

Dla badań wykonanych w r. 2007 nie określono klasyfikacji jezior z powodu zmiany procedury w związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd.
 • rzeka Piesienica - Zblewo
 • rzeka Szoryca -Skórcz
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska
 • rzeka Żelgoszczówka - Lubichowo
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk
 • rów melioracyjny - Skórcz
Monitoring jakości wody

W powiecie znajdują 32 punkty kontrolne w tym 14 kąpielisk i 18 miejsc zwyczajowo użytkowanych do kąpieli, w ciągu roku wykonywanych jest 99 kontroli w 45 kąpieliskach i 54 miejscach zwyczajowo użytkowanych do kąpieli.

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej -  klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: dla badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe)

Dla badań wykonanych w r. 2004 i później, zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r. 2004

Dla badań z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./km rzeki

ost. rok

Wyniki badań

 

Klasyf.og.

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Osiek

Błędno-stały pkt. / 62,3

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno/62,3

2005

2,4

17,9

1,05

0,14

III

III

 

 

Błędno/62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Wda

Czarna Woda

Klonowice/134,6

2000

2,2

14,6

1,07

0,11

II

II

 

 

Klonowice/134,6

2006

2,0

15,3

0,68

0,19

IV

III

 

Czarna Woda

Czarna Woda / 129,8

2000

2,1

17,9

1,26

0,11

II

II

 

 

Czarna Woda/129,8

2006

4,2

18,1

0,97

0,19

IV

III

 

Osieczna

Zimne Zdroje/122,8

2000

2,3

19,2

1,09

0,11

II

II

 

 

Zimne Zdroje/122,8

2006

2,2

18,7

0,91

0,22

III

III

 

 

 

Czechowskiego/113,3

2007

1,7

24,4

1,08

0,17

IV

IV

 

Osieczna

Osowo Leśne/105,7

2000

2,2

18,0

1,28

0,11

II

II

 

 

Osowo Leśne/105,7

2006

2,2

19,5

0,95

0,13

IV

III

 

Lubichowo

Wda/87,0

2000

1,9

17,8

1,13

0,12

II

II

 

 

Wda/87,0

2006

1,9

20,7

0,89

0,18

III

III

 

Osiek

Błędno-stały pkt / 62,3

2000

2,3

19,3

1,12

0,11

II

II

 

 

 

2002

1,4

22,8

0,91

0,13

II

II

 

 

 

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

 

 

 

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno-stały pkt / 62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Niechwaszcz

Czarna Woda

Czarna Woda / 2,2

2000

2,6

26,2

1,42

0,21

II

II

Wierzyca

Skarszewy

Czarnocin/80,7

2007

2,5

27,2

1,94

0,21

IV

IV

 Wierzyca

Skarszewy

Zapowiednik / 74,8

2002

3,0

25,6

1,99

0,21

III

III

 

 

Zapowiednik / 74,8

2005

3,0

33,0

1,71

0,18

III

III

 

Starogard

pow.Starogardu / 59,4

2002

2,7

24,5

1,99

0,21

III

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2005

2,4

22,2

2,03

0,2

IV

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2007

2,5

32,5

2,19

0,22

V

IV

 

 

pon.Starogardu / most w Owidzu55,0

2005

3,7

19,8

2,22

0,22

IV

III

 

Starogard

Owidz / 51,8

2002

4,4

28,2

2,69

0,26

III

III

 

Starogard

pow.uj.Węgiermucy / 40,0

2002

3,3

25,5

2,64

0,24

III

non

 

Starogard

pow.Pelplina

2002

2,9

26,7

2,87

0,22

III

non

 

Starogard

Stocki Młyn pon.Pelplina / 16,7

2002

3,5

28,0

2,87

0,22

non

non

Potok-dopływ z Kokoszków

Starogard

Starogard/0,0

2007

4,3

38,5

4,84

0,28

IV

IV

Piesienica

 

uj do Wierzycy 0,0

2005

2,9

24,4

2,46

0,19

III

III

Piesienica

 

Nowa Wieś Rzeczna/1,2

2007

2,6

32,3

3,02

0,22

IV

IV

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2002

3,0

35,5

2,17

0,13

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2005

2,9

20,6

1,58

0,18

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy/0,4

2007

2,8

25,2

1,97

0,25

IV

IV

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2002

3,2

31,7

2,17

0,13

III

non

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2005

2,6

29,6

3,49

0,22

III

III

Węgiermuca

 

uj.do Wierzycy /1,4

2007

2,5

40,1

4,65

0,31

IV

IV

Styna

Skarszewy

Wypływ z Jez. Godziszewskiego / 14,9

2003

1,7

19,5

1,36

0,16

II

II

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe - ok. 2.5 km na rz. Kochanka

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kategorie A+B+C1)
Z - złoże zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Barłożno
E
1859
-
Piaski i żwiry
-
2
Bobowo
Z
120
-
Kreda
-
3
Bobowo
Z
12
-
Piaski i żwiry
-
4
Bobowo II
R
137
-
Piaski i żwiry
-
5
Bobowo III
R
71
-
Piaski i żwiry
-
6
Dąbrówka
R
314
-
Piaski i żwiry
-
7
Demlin I
E
2003
-
Piaski i żwiry
-
8
Demlin
E
216
 
Piaski i żwiry
36-
9
Godziszewo-Damaszka
Z
-
-
Kreda
-
10
Gołębiewko II*
R
722
 
Piaski i żwiry
-
11
Grabowo
E
247
247
Piaski i żwiry
51
12
Kamierowskie Piece II*
R
31
-
Piaski i żwiry
-
13
Kochanka
Z
2028,65
-
Kreda
-
14
Klonówka
Z
689
-
Piaski i żwiry
-
15
Klonówka I
E
325,5
-
Piaski i żwiry
34
16
Klonówka III
E
188,4
-
Piaski i żwiry
35,5
17
Kolincz I
E
78
-
Piaski i żwiry
4
18
Kochanka
Z
2028,7
-
Kreda
-
19
Kolincz
Z
47
-
Piaski i żwiry
-
20
Mirowo *
Z
18265
-
Piaski i żwiry
-
21
Mirowo I*
T
1126
8
Piaski i żwiry
-
22
Mirowo II*
T
2999
2972
Piaski i żwiry
-
23
Nowa Wieś Rzeczna I
R
198
-
Piaski i żwiry
-
24
Osieczna
P
3064
-
Kreda
-
25
Osieczna I
R
524
-
Piaski i żwiry
-
26
Siwiałka
Z
156,80
-
Kreda
-
27
Siwiałka
E
576
-
Piaski i żwiry
418
28
Skarszewy II
Z
121
-
Piaski i żwiry
-
29
Szlachta
T
2255
2255
Piaski kwarcowe
-
30
Szteklin
R
42
-
Piaski i żwiry
-
31
Szteklin I
R
80
-
Piaski i żwiry
-
32
Sucumin
T
208 (tys. m3)
73 (tys. m3)
Ilaste ceramiki budowlanej
-
33
Rynkówka
E
354
-
Piaski i żwiry
-
34
Trzcińsk
Z
-
-
Kreda
-
35
Wolny Dwór
T
1503
62
Piaski i żwiry
-
36
Wolny Dwór II*
E
-
-
Piaski i żwiry
79
37
Wolny Dwór III*
R
312
-
Piaski i żwiry
-
38
Zblewo*
Z
53
-
Piaski i żwiry
-
39
Zielona Góra
Z
39
-
Piaski i żwiry
-

 

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • pojazdów osobowych  41.411, 
 • pojazdów ciężarowych  5.376   
Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach

Droga krajowa nr 22 (ilość pojazdów/dobę) – pomiary za 2005 r.:
Czersk-Zblewo 6 615
Zblewo-Starogard Gdański 11 364
Starogard Gdański/Przejście 20 307
Starogard Gdański-Czarlin 6 278
Drogi wojewódzkie (ilość pojazdów/dobę) – pomiary za 2005 r.:
Starogard Gdański (granica miasta) – Starogard Gdański (DK 22) 9 015
Starogard Gdański (DK22) – Starogard Gdański (granica miasta) 8 607
Starogard Gdański (granica miasta) – Jabłowo 6 394
Jabłowo-Skórcz 3 355
Skórcz-Stara Jania 1 302
Skórcz-Głuche 2 149
Zblewo-Skórcz 1 765
Skarszewy-Godziszewo 3 178


Dane za 2007 r.:
Gmina Miejska Skórcz:
Droga nr 222, ul. Pomorska – 5 100 pojazdów/dobę; 212 pojazdów/godzinę
Droga nr 222, ul. 27 Stycznia – 3 600 pojazdów/dobę; 150 pojazdów/godzinę
Droga nr 222, ul. Hallera – 2 400 pojazdów/dobę; 100 pojazdów/godzinę
Gmina Miejska Starogard Gdański:
Droga nr 22, ul. Zblewska – 13.000 pojazdów/dobę; 542 pojazdów/godzinę
Droga nr 222, ul. Gdańska – 11.000 pojazdów/dobę; 458 pojazdów/godzinę
Droga nr 2711G, ul Lubichowska – 7.200 pojazdów/dobę; 300 pojazdów/godzinę
Droga nr 2707G, ul. Skarszewska – 8.300 pojazdów/dobę; 345 pojazdów/godzinę
Gmina Wiejska Osiek:
Droga wojewódzka nr 214 do Warlubia – do 250 pojazdów/godzinę (w godzinach od 700 do 1800)
Gmina Miejska Czarna Woda:
Miasto Czarna Woda, ul. Mickiewicza – 1270 pojazdów/dobę; 53 pojazdów/godzinę,
Miasto Czarna Woda, ul. Dworcowa – 200 pojazdów/dobę; 8 pojazdów/godzinę

Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • pociąg
 • autobus
Uciążliwości związane z komunikacją drogową
 • korki
 • spaliny
 • hałas

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • ciepło z miejskiej sieci 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy oraz olej opałowy 3
 • gaz z butli, gaz z sieci: 4
 • inne: energia elektryczna 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie:
  • nazwa: Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o.
   • moc zainstalowana 120,4 MW
   • nośnik energii – miał węgla kamiennego
 • kotłownie:
  • nazwa: Gminna Energetyka Cieplna Sp.z  o.o. w Skarszewach
   • Kotłownia Miejska KM-1 os. Sikorskiego,
    • moc zainstalowana: 3,720 MWt,
    • rodzaj paliwa: miał węglowy,
    • nośnik energii: woda
   • Kotłownia olejowa KO-2 Plac Hallera 18,
    • moc zainstalowana: 0,465 MWt,
    • nośnik energii: olej opałowy lekki,
   • Kotłownia olejowa KO-3 ul. Kościuszki 2/10,
    • moc zainstalowana 0,505 MWt,
    • nośnik energii: olej opałowy lekki,
  • nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej STARPEC Sp. z o.o., ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański
   • KS-101-Ciepłownia Rejonowa przy ul. Pomorskiej 26 w Starogardzie Gdańskim,
    • moc zainstalowana: 58,150,
    • nośnik energii: miał węglowy
   • KS-322-wspomagajaca, ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański,
    • moc zainstalowana: 4,095,
    • nośnik energii: miał węglowy
   • KS-301-wspomagajaca, Al. Wojska Polskiego 27, 83-200 Starogard Gdański,
    • moc zainstalowana: 2,250,
   • KS-308-wspomagajaca, ul. Gdańska 9, 83-200 Starogard Gdański,
    • moc zainstalowana: 0,625,
   • KS-303-wspomagajaca, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański,
    • moc zainstalowana: 0,460,
    • nośnik energii: olej opałowy
   • Pozostałe kotłownie olejowe,
    • moc zainstalowana: 0,040
   • Kotłownie koksowo-węglowe,
    • moc zainstalowana: 2,630
  • nazwa: POLBRAND Sp. z o.o. Warszawa, ul. Obozowa 20, gmina Smętowo Graniczne
   • nośnik energii: węgiel
  • nazwa: Ośrodek Zdrowia Kaliska, gmina Kaliska
   • moc: 0,6 MW, nośnik energii: węgiel
  • nazwa: Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o.o., ul. Za dworcem 3, 77-400 Złotów,
   • Kotłownia przy ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
    • Moc: 3,2 MW,
    • nośnik energii: trociny
Główne źródła emisji
 • Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A., Starogard Gd., ul. Droga Owidzka 12 obiekty: hale produkcyjne, zakładowa spalarnia odpadów, kotłownia „Rumia”
  • SO2 - 0,2 t/rok
  • NOx – 0,7 t/rok
  • pył - 2,0 t/rok
  • CO – 0,6 t/rok
 • Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Jabłowska 17 
  • SO2 -  32 t/rok
  • NOx – 33,9 t/rok
  • pył – 2,5 t/rok
 • Zakład Energetyki Cieplnej "Star-Pec" Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Owidzka 20 
  • SO2 -  142,992 t/rok
  • NO2 – 38,883 t/rok
  • pył – 19,016 t/rok
 • Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach, os. Sikorskiego 13 
  • SO2 – 21,68 t/rok 
  • NO2 – 8,81 t/rok 
  • pył – 4,73 t/rok


Główne źródła emisji wg opłat za emisję.

Nazwa substancji

Ładunek całkowity[Mg]

Destylarnia Sobieski S.A.

dwutl. azotu

10,0

tlenek węgla

1,4

dwutl.węgla

10234,95

Suma gazów

10246,48

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

dwutl. siarki

3,66

tlenek węgla

18,76

dwutl.węgla

834

pył

2,97

Suma pyłów

3,08

pyły ze spalania paliw

2,97

dwutl. siarki

1,08

tlenek węgla

6,49

dwutl.węgla

288,66

Suma pyłów

0,96

pyły ze spalania paliw

0,92

dwutl. siarki

1,6

tlenek węgla

10,8

dwutl.węgla

483,94

pył

1,15

Suma pyłów

1,19

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "STAR-PEC" SPÓŁKA Z O.O.

dwutl. siarki

142,9

dwutl. azotu

38,88

tlenek węgla

42,4

dwutl.węgla

43117,32

Suma pyłów

20,05

pyły ze spalania paliw

19,01

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,03

GRASO ZENON SOBIECKI

dwutl. siarki

2,01

tlenek węgla

11,26

ksylen

2,34

dwutl.węgla

384,24

pył

1,87

Suma pyłów

2,02

pyły ze spalania paliw

1,67

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S. A.

dwutl. azotu

0,72

tlenek węgla

0,57

chlorowodór

0,67

alkohol metyl

20,14

amoniak

6,06

toluen

5,56

aceton

4,1

acet.oc.etyl.

1,34

alk.etylowy

196,7

eter etylowy

1,50E-08

kwas octowy

1,2

kw.mineralne

2,25E-07

pirydyna

0,85

dwutl.węgla

55,42

alk.alif.inne

8,00E-09

pierw.niemet.

6,00E-08

pył

1,96

dioksyny

2,00E-09

Suma pyłów

1,97

pyły pozostałe

1,91

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A .

dwutl. azotu

2,62

dwutl.węgla

1392,68

p.pozostałe

1,15

Suma pyłów

1,19

Gminna Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

dwutl. siarki

21,65

dwutl. azotu

8,8

tlenek węgla

21,4

dwutl.węgla

4573,58

pył

4,72

Suma pyłów

4,84

pyły ze spalania paliw

4,72

Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o.

dwutl.węgla

64,35

Suma pyłów

13,43

ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD SP. Z O.O.

dwutl. siarki

32,0

dwutl. azotu

33,87

tlenek węgla

140,97

dwutl.węgla

62062,59

pył

2,46

sadza

1,23

Suma pyłów

3,7

pyły ze spalania paliw

2,46

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,23

Feniks Spółka z o.o. Zakład Produkcji Mebli

w.arom.inne

0,83

alk.alif.inne

4,01

FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH "FAMOS" Spółka z o.o.

dwutl. siarki

23,43

dwutl. azotu

9,46

tlenek węgla

9,67

toluen

2,9

alk.butylowy

2,6

alk.izopropyl

0,75

octan butylu

0,74

octan etylu

2,02

dwutl.węgla

3893,4

pył

8,28

Suma pyłów

8,4

pyły ze spalania paliw

6,17

Kooperol Sp.z o.o.

dwutl. siarki

14,12

dwutl. azotu

2,47

tlenek węgla

5,63

dwutl.węgla

823,45

Suma pyłów

2,25

pyły ze spalania paliw

2,23

Ferma Drobiu Małgorzata Karaś-Bresińska i Witold Bresiński

dwutl. siarki

5,35

dwutl. azotu

1,67

tlenek węgla

8,36

dwutl.węgla

877,8

Suma pyłów

9,46

pyły ze spalania paliw

9,36

dwutl. siarki

273,39

dwutl. azotu

114,05

tlenek węgla

281,7

w.alif.do C12

1,78

węglow.aroma

0,93

alkohol metyl

20,14

amoniak

6,06

ksylen

3,61

toluen

8,74

aceton

4,29

acet.oc.etyl.

1,34

alk.butylowy

3,26

alk.etylowy

196,7

alk.izopropyl

0,91

eter etylowy

1,50E-08

kwas octowy

1,202556

kw.mineralne

2,25E-07

octan butylu

1,82

octan etylu

2,27

pirydyna

0,85

dwutl.węgla

131101,99

alk.alif.inne

4,07

pierw.niemet.

6,00E-08

pył

69,67

sadza

2,82

dioksyny

2,00E-09

Suma pyłów

73,9

pyły ze spalania paliw

52,01

pyły węglowo-grafitowe,sadza

2,82

pyły pozostałe

18,92

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Brak danych z powiatu


Dane wg opłat za emisję.

POWIAT STAROGARDZKI
Suma emisji [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich zródeł wg opłat powyżej 2000zł/r

SO2

546,78

NO2

228,1

CO2

262203,98

C0

563,41

SUMA PYŁÓW

146,62

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 3 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 30 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2007r 6 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

 

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych-rok 2006

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

klasa

a

24

SO2

manualny

Starogard Gdański

15,2

166(24)

93,7

3

A

A

pasywny

8,8

35,2(m)

100

 

A

 

pasywny

Godziszewo

8,1

26,0(m)

0

 

A

 

pasywny

Zblewo

9,5

31,4(m)

0

 

A

 

NO2

manualny

Starogard Gdański

35,0

97,0(24)

98,6

 

A

 

pasywny

24,1

36,8(m)

0

 

A

 

pasywny

Godziszewo

17,3

24,5(m)

0

 

A

 

pasywny

Zblewo

14,2

23,2(m)

0

 

A

 

PM10

refektomet

Starogard Gdański

19,9

196(24)

98,9

29

A

A

benzen

pasywny

Godziszewo

1,9

8,2

0

 

A

 

 

 

pasywny

Starogard Gdański

3,0

 

19,5

100

 

A

 

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
 


Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2006 opracowanej przez WIOŚ powiat starogardzki zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin.

 

 

Zestawienie wyników pomiarowych-rok 2007

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

klasa

a

24h

1h

24

S02

automatyczny

Starogard Gdański

7,7

101,2(h)

37,7(24)

99

A

A

A

-

manualny

8,6

26,0(24)

95

 

A

A

-

A

pasywny

6,5

14,1(m)

92

 

A

-

-

-

pasywny

Godziszewo

5,1

9,7(m)

100

 

A

-

-

-

pasywny

Zblewo

6,1

13,5(m)

100

 

A

-

-

-

NO2

automatyczny

Starogard Gdański

18,3

15,1(1h)

94

 

A

-

-

A

manualny

39,4

139(24)

95

 

A

-

-

-

pasywny

23,4

37,8(m)

92

 

A

-

-

-

pasywny

Godziszewo

15,9

29,8(m)

100

 

A

-

-

-

pasywny

Zblewo

12,2

21,4(m)

100

 

A

-

-

-

PM10

automatyczny

Starogard Gdański

36,5

117,3(24)

100

73

A

C

-

-

refektomet

17,3

83(24)

95

8

A

A

-

A

benzen

automatyczny

Starogard Gdański

0,3

-

96

 

A

-

-

-

pasywny

3,5

-

92

 

A

-

-

-

pasywny

Zblewo

3,4

-

100

 

A

-

-

-

pasywny

Godziszewo

2,6

-

100

 

A

-

-

-

CO

automatyczny

Starogard Gdański

627,7

2132(8h max)

99

 

A

-

-

-

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
 KLASYFIKACJA STREF Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW KRYTERIALNYCH POD KĄTEM OCHRONY ZDROWIA.
W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację strefy  ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Lp

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

Uwagi

 

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

5

strefa kwidzyńsko-tczewska

PL.22.05.z.03

A

B

C

A

A

A

A

A

A

C

 

niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu

 

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia.
W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 opracowanej przez WIOŚ powiat starogardzki zakwalifikowano dla kryterium ochrony zdrowia do klasy C ze względu na  przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłu PM10, przekroczenia stwierdzono na stacji w Starogardzie oraz z powodu  niedotrzymania poziomu docelowego benzo(a)piranu w pyle PM10 na stacji w Tczewie,    ze względu na przekroczenia poziomu dwutlenku azotu na stacji w Tczewie- do klasy B .
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza. W strefie B należy określić obszary przekroczeń dopuszczalnych stężeń  

Energia odnawialna

Elektrownie wodne

Elektrownia Wodna Czarnocińskie Piece, Czarnocin 61, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy

 • Właściciel: ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z  o.o., ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 74+500 wysokość piętrzenia: 100,41 m npm, moc: 156 kW

Elektrownia Wodna Kolincz, ul. Droga Główna 106, 83-211 Jabłowo, gmina Starogard Gdański

 • Właściciel: ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z  o.o., ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 40+500 wysokość piętrzenia: 58,00 m npm, moc: 407 kW

Elektrownia Wodna Owidz, ul. Mostowa 2, 83-211 Jabłowo, gmina Starogard Gdański

 • Właściciel: ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z  o.o., ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 51+600 wysokość piętrzenia: 69,30 m npm, moc: 186 kW

Mała Elektrownia Wodna, miejscowość: Wdecki Młyn

 • Właściciel: Adam Okrój i Grzegorz Kowalski
 • nazwa rzeki: Wda
 • km rzeki 85+330

Elektrownia wodna, miejscowość: Starogard Gdański

 • Właściciel: Przedsiębiorstwo Hurtu Przemysłowego DOMAT s.c. W.A.D. Drzewieccy
 • Moc elektrowni: 0,4 MW
 • Nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki 57+150

Elektrownia wodna, miejscowość: Nowa Wieś Rzeczna

 • Właściciel: Janusz Kawski
 • Moc elektrowni: 0,075 MW
 • Nazwa rzeki: Piesienica

Elektrownia Wodna „Dolina”, miejscowość: Skarszewy

 • Moc elektrowni: 0,035 MW,
 • przepustowość [m3/s]: 3,6
 • Nazwa rzeki: Wietcisa

Elektrownia Wodna przy młynie Skarszewy, miejscowość: Skarszewy

 • Moc elektrowni: 0,06 MW,
 • przepustowość [m3/s]: 4,1
 • Nazwa rzeki: Wietcisa

Elektrownia wodna, miejscowość: Młyńsk

 • Właściciel: Stanisław Pawłowski
 • Moc elektrowni: 0,0022 MW
 • Nazwa rzeki: Struga Młyńska
Elektrownie wiatrowe

brak danych

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak danych

Kolektory słoneczne

brak danych

Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu: Parafia św. Rocha w Osieku
Pompa cieplna ALAND KAL 100, moc grzewcza 100 kW, przystosowana do ogrzewania CO i nagrzewania CWu. Pobór mocy elektrycznej 25 kW. Dolne źródło w postaci odwiertów studziennych.
Efekt energetyczny: COP 4   
Zużyta energia elektryczna w ciągu roku: 40 725 kWh
Pozyskane ciepło: 581,78 Gj
Bardzo efektywny, niekłopotliwy system grzewczy. Bardzo duża sprawność - z 1 kWh energii elektrycznej uzyskiwano ok. 4 kWh energii cieplnej.

Gmina Smętowo Graniczne: 1 gospodarstwo domowe.

Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: ENBIO Sp. z o.o. Czarna Woda ul. Mickiewicza 10
Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: brykiety drzewne   ilość t/rok ok. 8.500
uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: ok. 150 000  [Gj]

Lokalizacja obiektu: GRASO Zenon Sobiecki,
miejscowość/gmina: Krąg gm. Starogard Gdański, Bączek gm. Skarszewy
Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma: ilość t/rok 170
uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku:  1 927,5 [Gj]

Lokalizacja obiektu: Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o.o., ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
Rodzaj wykorzystywanej biomasy: trociny
Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 23 393 [Gj]

Inne

brak danych

Gospodarka odpadami

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Starogardzki: 6 czerwca 2003 r. – plan gospodarki odpadami gminny i powiatowy
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 26 maja 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 15 kwietnia 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 31 marca 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek: 29 kwietnia 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: brak
 • Gmina Wiejska Skórcz: 6 grudnia 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: brak
 • Gmina Miejska Skórcz: 29 stycznia 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna: brak
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak
 • Gmina Wiejska Zblewo: 21 listopada 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 7 marca 2003 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 2003 r.   
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 30 stycznia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 28 grudnia 2005 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: brak
 • Gmina Wiejska Osiek: 28 września 2006 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 26 kwietnia 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 26 października 2006 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 28 marca 2006 r.
 • Gmina Miejska Skórcz: brak
 • Gmina Wiejska Osieczna: 30 marca 2006 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo: 1 września 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 25 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: brak
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 14 czerwca 2006 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

37 809,15 Mg
w tym :

 • komunalnych 31 448,26
 • przemysłowych 6 360,89

Gmina Miejska Starogard Gdański:
Ilość zewidencjonowanych odpadów - 43 229,15 Mg
w tym :

 • komunalnych 36 338,26
 • przemysłowych 6 890,89

Gmina Wiejska Starogard Gdański:
Ilość zaewidencjonowanych odpadów- 1451 Mg
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
Ilość zewidencjonowanych odpadów- 186 Mg
w tym :

 • komunalnych 186
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,52 m3

Gmina Wiejska Osiek:
Ilość zewidencjonowanych odpadów - 180 Mg
w tym :

 • komunalnych 180
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,072 Mg

Gmina Wiejska Lubichowo:
Ilość zewidencjonowanych odpadów - 461 Mg
w tym :

 • komunalnych 461
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,08 Mg

Gmina Wiejska Skórcz:
Obsługiwana przez:
PUK STARKOM
Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu
Gmina Miejska Czarna Woda:
Ilość zewidencjonowanych odpadów- 198,96 Mg
w tym :

 • komunalnych 198,96
 • przemysłowych bd

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,0576 Mg
Gmina Miejska Skórcz:
Zakład Gospodarki Miejskiej
Ilość zewidencjonowanych odpadów - 798 Mg
w tym :

 • komunalnych 790
 • przemysłowych 8

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,233 Mg
Gmina Wiejska Osieczna:
Ilość zewidencjonowanych odpadów- 45,75 Mg
w tym :

 • komunalnych 45,75
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,14 Mg

Gmina Wiejska Bobowo: bd
Gmina Wiejska Zblewo:
Ilość zewidencjonowanych odpadów- 668,90 Mg
w tym :
komunalnych 668,90
Gmina Wiejska Kaliska:
Ilość zewidencjonowanych odpadów- 788 Mg
w tym :

 • komunalnych 788 (odpady z gm. Kaliska oraz gm. Czarna Woda)
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,091 Mg

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:
Ilość zewidencjonowanych odpadów: 3200 Mg
w tym :

 • komunalnych 3200

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,23 Mg


Razem 52 206,76 Mg/rok

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: szkło, plastik
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: szkło, plastik, niebezpieczne, opony
  • Gmina Wiejska Osiek: szkło, papier, plastik, złom
  • Gmina Wiejska Lubichowo: szkło, plastik, inne
  • Gmina Wiejska Skórcz: szkło, plastik, inne
  • Gmina Miejska Czarna Woda: szkło, plastik, papier, niebezpieczne
  • Gmina Miejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, wielkogabarytowe
  • Gmina Wiejska Osieczna: papier
  • Gmina Wiejska Bobowo: szkło, plastik
  • Gmina Wiejska Zblewo: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
  • Gmina Wiejska Kaliska: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd

Na terenie powiatu starogardzkiego:

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
   
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja – Osiek, Os. Polne, Gm.Osiek
  • składowisko
  • typ składowiska - komunalne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,23
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 5.500   
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 1.970   
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna – geomembrana HDPE 1,5 mm
  • oczyszczalnia odcieków     – odcieki pompowane do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na sąsiedniej działce
  • Ilość odzyskanych odpadów – makulatura, szkło, butelki PET – 25,7 Mg
  • Ilość unieszkodliwionych  dpadów 180 Mg
 • Składowisko Odpadów w Linowcu, właściciel-Miasto Starogard
  • składowisko
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) – 15,2
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 290.250       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 159.415       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 2
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 2
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna – kwatera nr 1
  • drenaż odcieków            tak
  • waga                    tak
  • kompaktor                tak  - spychacz DT-75
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów  26.215,11
 • Składowisko Odpadów w Bobrowcu, Gm.Smętowo Graniczne.
  • składowisko
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 0,6
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 7.050       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 3.027,8       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – ●   
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera naturalna/bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów – 186 Mg
  • Ilość odzyskanych odpadów: szkło 37,8 t, tworzywa sztuczne – 16,5 t
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów – 186 Mg
 • Składowisko Bietowo, Gm. Lubichowo.
  • składowisko
  • typ składowiska - komunalne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,2
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 9.811       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 2.782       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 853,38 Mg
 • Tymczasowe Składowisko Odpadów  Komunalnych w  Skórczu, ul. Leśna
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,6
  • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) – 129.600
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 24.000
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie
   • monitoring składowiska        nie (niepełny)
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera naturalna
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 787 Mg
 • Składowisko Zblewo, ul. Sportowa
  • składowisko
  • typ składowiska - komunalne
  • wielkość składowiska ( ha ) – 0,50
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) –     bd           
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 3.000       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie                   
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera naturalna
  • Ilość odzyskanych odpadów: szkło 48,93 Mg, tworzywa sztuczne – 13,18 Mg, makulatura – 25,01 Mg
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 668,9
 • Składowisko Strych, Kaliska, Gm. Kaliska
  • składowisko
  • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 10.000       
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 2.500       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie                   
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
 • Ilość odpadów zebranych selektywnie  przez przedsiębiorstwo KOLTEL:
  • opakowania z tworzyw sztucznych – 7,15 Mg
  • opakowania z tektury – 0,15 Mg
  • opakowania ze szkła – 17,35 Mg
  • tworzywa sztuczne – 0,14 Mg
  • oleje – 0,01 Mg
  • odpady sprzętu elektrycznego – 0,17 Mg
  • zużyte opony – 0,64 Mg
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 788 Mg (dane wg opłat za składowanie)
 • Wysypisko Odpadów Komunalnych w Osówku, Gmina Osieczna
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 3 491
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 1704,5
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów 144,9 Mg
 • Wysypisko Wiejsko Gminne Skarszewy, Gm.Skarszewy
  • składowisko
  • typ składowiska – składowisko odpadów komunalnych
  • wielkość składowiska ( ha ) – 1,125
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 121.000   
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )       
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0
   • rekultywacja składowiska          nie                   
   • monitoring składowiska        tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie                bariera sztuczna
  • drenaż odcieków            tak
  • waga                    tak
  • Ilość unieszkodliwionych odpadów  3263,20 Mg

 

 Razem ilość unieszkodliwionych odpadów - 33086 Mg

 

 • Spalarnia odpadów:
  • Lokalizacja spalarni: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Owidz, ul. Droga Owidzka 12
   • Podstawowe dane techniczne:
   • Moc przerobowa (planowana) – 3.500 Mg/rok – odpady stałe
   • 600 Mg/rok – rozpuszczalniki
   • Ilość unieszkodliwionych odpadów – 755 Mg

 

Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

nie zbierano danych

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: nie
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: tak
 • Gmina Wiejska Osiek: tak
 • Gmina Wiejska Lubichowo: tak
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak
 • Gmina Miejska Czarna Woda: wykaz obiektów gminnych
 • Gmina Miejska Skórcz: tak
 • Gmina Wiejska Osieczna: tak
 • Gmina Wiejska Bobowo: tak
 • Gmina Wiejska Zblewo: tak
 • Gmina Wiejska Kaliska: tak
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: nie
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: nie
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: nie
 • Gmina Wiejska Osiek: nie
 • Gmina Wiejska Lubichowo: nie
 • Gmina Wiejska Skórcz: nie
 • Gmina Miejska Czarna Woda: tak
  Uchwała nr X/73/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 grudnia
  2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2008-2011”
 • Gmina Miejska Skórcz: nie
 • Gmina Wiejska Osieczna: nie
 • Gmina Wiejska Bobowo: nie
 • Gmina Wiejska Zblewo: nie
 • Gmina Wiejska Kaliska: nie
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: nie
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Gminy nie posiadają wykazów osób prywatnych posiadających urządzenia z PCB.
Na liście prowadzonej przez Urząd Marszałkowski  przedsiębiorstw w których zidentyfikowano urządzenia zawierające PCB nie występują przedsiębiorstwa zlokalizowane w powiecie starogardzkim.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja Demontażu Pojazdów PUK „Starkom” Sp. z o.o.,
  • ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański
 • PHU „ARMOTEX” – Stanisław Armatowski,
  • ul. Rolna 12, 83-200 Starogard Gdański.
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz,
  • ul. Spacerowa 13
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Punkt Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego o Elektronicznego PUK „Starkom” Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański,
 • Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe PESTAR, ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański,
 • Przedsiębiorstwo KOLTEL s.c. M. i T. Kolbusz, ul. Droga Owidzka 2a, 83-200 Starogard Gdański,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PONIK Jarosław Potasznik, ul. Chojnicka 37, 83-200 Starogard Gdański,
 • Hurtownia AGD IR-KOR Irena Korynth, ul. Sobieskiego 2, 83-200 Starogard Gdański,
 • MARS Spółka Akcyjna, ul. Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański,
 • Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA, ul. Zielona 30, 83-200 Starogard Gdański,
 • JWB Sp. z o.o. Apteka Joannicka, Osiedle 60-lecia ONP, 83-200 Starogard Gdański,
 • MIX Elektronics S.A., ul. Lubichowska 2, 83-200 Starogard Gdański,
 • Telekomunikacja S.A., ul. Rynek 10, 83-200 Starogard Gdański,
 • J-W Sp. z o.o., ul. Skarszewska 4, 83-200 Starogard Gdański,
 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański,
 • CARREFOUR, ul. Niepodległości 2a, 83-200 Starogard Gdański,
 • JERONIMO MARTINS Dystrybucja S.A., ul. Paderewskiego 6, 83-200 Starogard Gdański,
 • Market TESCO/POLSKA, ul. Droga Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański,

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

dane z r.2005

 • drogowego - tak
 • kolejowego - tak (Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Czarna Woda)
 • przemysłowego - tak (okolice Elektrociepłowni Starogard Gd. Sp. z o.o. oraz tartaki znajdujące się na terenie powiatu (25)
 • z imprez masowych - tak
Gdzie te uciążliwości występują
 • tereny zabudowane przy drodze wojewódzkiej nr 214, 222, 231, drodze krajowej nr 22 oraz niektóre drogi powiatowe, uciążliwość w głównej mierze stanowią pojazdy wielogabarytowe
 • budynki mieszkalne przy linii kolejowej PKP
 • osiedle mieszkaniowe znajdujące się przy Elektrociepłowni Starogard Gd. Sp. z o. o. oraz tartaki (25)
Czy były dokonywane pomiary

W roku 2000 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadził badania hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Starogard Gd. m.in. w następujących punktach:

 • ul. Mickiewicza, hałas drogowy, ok. 1600 osób
 • ul. Zblewska 23, hałas drogowy, ok. 300 osób
 • ul. Lubichowska 30, hałas drogowy, ok. 1000 osób
 • ul. Skarszewska/Fabryka Wódek Gdańskich, hałas drogowy, ok. 500 osób
 • ul. Skarszewska 88, hałas drogowy, ok. 500 osób

W roku 2006 i 2007 WIOŚ nie wykonywał pomiarów na terenie powiatu starogardzkiego.

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?
 • tak (przez Gdańską Kompanię Energetyczną ENERGA S.A. w zakresie linii energetycznych wysokiego napięcia i stacji transformatorowych)
Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia (4
 • stacje transformatorowe (ok. 1409)
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej (ok. 32)
   
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł
 • (w zakresie ww. Kompanii)

W r. 2006  i 2007 WIOŚ w Gdańsku nie prowadził badań na terenie powiatu starogardzkiego.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

NIE

 • (w zakresie ww. Kompanii)

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie
 • nazwa: Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A. 
  • adres: ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja farmaceutyczna 
  • liczba zatrudnionych: 1689
 • nazwa IGLOTEX S.A. 
  • adres ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz
  • rodzaj i wielkość produkcji: branża spożywcza: produkcja mrożonych wyrobów garmażeryjnych (tj. pizza, zapiekanka, pierogi, knedle, kluski, kopytka, pyzy, uszka)  
  • liczba zatrudnionych: 388
 • nazwa: STEICO S.A. 
  • adres: ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja płyt pilśniowych – 68.843,51 Mg
  • liczba zatrudnionych: 183
 • nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej STAR-PEC Sp. z o.o.
  • adres: ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja ciepła
 • nazwa: Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o.
  • adres: ul. Jabłowska 17, 83-200 Starogard Gdański
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja ciepła
  • liczba zatrudnionych: 62
 • nazwa: Destylarnia Sobieski S.A.
  • adres: ul. Skarszewska 1, Starogard Gdański
 • nazwa: Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o.
  • adres:  ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gdański
  • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja mebli okrętowych, wyposażenie w meble stolarkę drzwiową i wykończeniową hoteli, domów wczasowych, sanatoriów, oraz obiektów  użyteczności publicznej tj: aule, sale widowiskowe, teatry, banki, biura i szpitale
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
 • występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla zakładu
 • występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla Oczyszczalni Ścieków ZF "POLPHARMA" - 300 m, dla spalarni ZF "POLPHARMA" - 900 m.
 • Powód ustanowienia strefy - podać zgodnie z decyzją dla zakładu decyzja Prezydium powiatowej Rady Narodowej Nr AB-II-440/M/88/68/69/70 z dnia 23.02.1970 r.

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

63 300

porównaj z
Struktura użytków [ha]
 • grunty orne – 51577
 • grunty ugorowane – 2415
 • łąki – 7821
 • pastwiska – 3554
 • sady, ogrody – 330
 • plantacje wieloletnie – 167
Ilość gospodarstw rolnych

4 400

porównaj z
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Spółki prawa handlowego – 1315
 • Grunty Kościołów i związków wyznaniowych - 1318
 • Grunty spółdzielni - 896
Klasy gleby [ha]
 • I – 0
 • II – 197,3
 • IIIa – 5553,2
 • III – 10382,6
 • IVa – 12828,4
 • IVb – 8110,2
 • V – 3405,8
 • VI – 1328,9
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha        970
 • 2-5 ha        1009
 • 5-10 ha     865
 • 10-20 ha    650
 • 20-50 ha    652
 • 50-100 ha    243
 • 100 – 200 ha    30
 • > 200 ha    9

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie:

Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,14
Gmina Wiejska Starogard Gdański: bd
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: ok. 15
Gmina Wiejska Osiek: 7,37
Gmina Wiejska Lubichowo: bd
Gmina Wiejska Skórcz: 13,4
Gmina Miejska Czarna Woda: 6,40
Gmina Miejska Skórcz: 5
Gmina Wiejska Osieczna: 7,49
Gmina Wiejska Bobowo: 11,13
Gmina Wiejska Zblewo: bd
Gmina Wiejska Kaliska: 5,10
Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 7,25

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Dane z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gdańskim:

produkcja zbóż

118.507 [tys. t]

 

produkcja ziemniaków

47.850 [tys. t]

 

produkcja buraków cukrowych

18.814 [tys. t]

 

produkcja warzyw

1926 [tys. t]

 

produkcja owoców

241 [tys. t]

 

Gmina Miejska Starogard Gdański:

produkcja mleka

105 [tys. l]

 

produkcja żywca wołowego

0,010 [tys. t]

 

produkcja żywca wieprzowego

0,100 [tys. t]

 

produkcja zbóż

bd[tys. t]

 

produkcja ziemniaków

0,400 [tys. t]

 

produkcja buraków cukrowych

bd [tys. t]

 

produkcja warzyw

0,212 [tys. t]

 

produkcja owoców

0,208 [tys. t]

 

Gmina Wiejska Skórcz:

produkcja mleka

2.273 [tys. l]

1,94 [%]

produkcja żywca wołowego

340 [tys. t]

0,29 [%]

produkcja żywca wieprzowego

3.870 [tys. t]

3,31 [%]

produkcja zbóż

9.471 [tys. t]

80,98 [%]

produkcja ziemniaków

2.502 [tys. t]

2,14 [%]

produkcja buraków cukrowych

12.400 [tys. t]

10,60 [%]

produkcja warzyw

600 [tys. t]

0,51 [%]

produkcja owoców

272 [tys. t]

0,23 [%]

Gmina Wiejska Osieczna:

produkcja mleka

2.500 [tys. l]

84,6 [%]

produkcja żywca wołowego

95 [tys. t]

3,22 [%]

produkcja żywca wieprzowego

95 [tys. t]

3,22 [%]

produkcja zbóż

0 [tys. t]

0 [%]

produkcja ziemniaków

240 [tys. t]

8,12 [%]

produkcja buraków cukrowych - 0 [tys. t]

0 [%]

 

produkcja warzyw

25 [tys. t]

0,85 [%]

produkcja owoców

0 [tys. t]

0 [%]

Gmina Wiejska Kaliska:

produkcja zbóż

2,9 [tys. t]

 

produkcja ziemniaków

2,7 [tys. t]

 

produkcja buraków cukrowych

0 [tys. t]

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha]: ok. 225,
 • Gmina Skórcz – 145, Miasto Starogard Gdański - 220
 • CaO [kg/ha]: Gmina Skórcz – 80, Miasto Starogard Gdański - 20
Rolnictwo ekologiczne
 •  Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego: tak
 •  Ilość gospodarstw (wymień jakie): 5 
 •  Ogólna powierzchnia upraw [ha]: bd
 • Plantacje roślin energetycznych: brak

 

Przyroda

Formy ochrony przyrody

Park narodowy - nie występuje.

Rezerwat przyrody
Gmina Skarszewy:
Brzęczek, leśnictwo Jastrzębce,

 • pow. 25,49 ha (Gmina Skarszewy: 9,95 ha)           
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Nadleśnictwo Starogard - Zbiorowiska Buczyny pomorskiej z okazałymi fragmentami starodrzewu bukowego 160 letniego.

Gmina Osiek:
Jezioro Udzierz, leśnictwo Leśna Jania,

 • pow. 229,88 ha,
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Ochrono ornitofauny i zbiorowisk roślinno-wodnych

Krzywe Koło w Pętli Wdy, leśnictwo Błędno,

 • pow. 10,00 ha,
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Naturalne lasy, ochrona krajobrazów ekologicznych

Czapli Wierch, leśnictwo Kałębnica,

 • pow. 5,26 ha,
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Kolonia Czapli siwej w starodrzewiu sosnowym

Zdrójno, leśnictwo Błędno, Długie, Brzeźnica

 • pow. 168,97 ha,
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Stanowisko reintrodukcji bobra europejskiego.

Park krajobrazowy - nie występuje.

Obszary chronionego krajobrazu
OChK Borów Tucholskich teren Nadleśnictwa Lubichowo,

 • pow. 27570,25 ha.
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Duża lesistość, lite drzewostany sosnowe, niespotykane specyficzne krajobrazy.

OChK Borów Tucholskich, cała gmina Osieczna,

 • pow. 12330 ha
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Duża lesistość, brak dużych zakładów przemysłowych, specyficzne krajobrazy, istotne miejsce lęgowe dla wielu ptaków

OChK Borów Tucholskich, większość terenu Nadleśnictwa Kaliska,

 • pow. 12264.2 ha

Północny OChK cz. Wschodnia, zach. część terenu Nadleśnictwa Kaliska,

 • pow. 2461.1 ha

OChK Doliny Wierzycy, północna część. terenu Nadleśnictwa Kaliska,

 • pow. 172.6 ha

OChK Doliny Wierzycy, Nadleśnictwo Starogard,

 • pow. 2697,02 ha
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Obszar obejmuje kilkudziesięciu kilometrowy odcinek rzeki Wierzycy z jej doliną, wieloma jeziorami. Charakteryzuje się on urozmaiconą rzeźbą terenu oraz interesującą florą i fauną.

OChK Doliny Wietcisy, Nadleśnictwo Starogard,

 • pow. 795,13 ha
 • Główne walory przyrodnicze:
  • Obszar obejmuje środkowy odcinek rzeki Wietcisy i dolny odcinek rzeki Rutkownicy wraz z przyległymi lasami. Chroni się tu urozmaicony krajobraz oraz doliny rzek z cenną roślinnością.


Pomniki przyrody – ilość z uwzględnieniem rodzaju

 • pojedyncze drzewa 62
 • grupy drzew 7
 • aleje 1
 • głazy 14


Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: brak

Użytki ekologiczne

Nazwa

Lokalizacja

Wielkość

Lisie Jamy

Leśnictwo Sowi Dół oddz. 163f

5.19 ha

 

Leśnictwo Baby oddz.177b, 176d

4.50 ha

Zgniłki

Leśnictwo Baby oddz. 216d, 217d

1.99 ha

Jeleni Moczar

Leśnictwo Baby oddz. 171b, 172a

3.59 ha

Jezioro Pikowe

Leśnictwo Uroża oddz. 60c,d

6.68 ha

Jezioro Lemańskie

Leśnictwo Drzewiny oddz. 99j

4.29 ha

Jezioro Małe Nierybno

Leśnictwo Cieciorka oddz.303g, 304(cz.)

2.72 ha

Jezioro Piaszczyste

Leśnictwo Okoniny część oddz. 205

2.46 ha

Jezioro Piaseczenko

Leśnictwo Cieciorka część oddz.262

3.52 ha

Kaczaki

Leśnictwo Cis oddz. 371c,d

6.37 ha

Łoza nad Piesienicą

Leśnictwo Wirty 12Ai,j,o,p

3.99 ha

Czyżnie nad Jez. Borzechowskim

Leśnictwo Borzechowo przy oddz.33

2.98 ha

Niedzierzwa

Leśnictwo Borzechowo 22j,j(cz.)

6.53 ha

Płocicki Moczar

obszar torfowiska przejściowego i fragment boru bagiennego (obręb Bartel Wielki)

3,04 haObszary objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000 (istniejące i projektowane) – krótka charakterystyka
Powiat starogardzki  - SSO – Specjalne  Obszary Ochrony  wg Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Nazwa obszaru

Kod obszaru

Typ obszaru

Krzewiny

PLH040022

B

Sandr Wdy

PLH040017

B

 

Krzewiny (kod PLH040022), typ ostoi: B, pow. 4989773 ha, ogólna charakterystyka obszaru: Obszar obejmuje trzy cenne obiekty torfowiskowe na wschodnim kraju Borów Tucholskich. Są to: rozległe torfowisko przy leśniczówce Krzewiny (użytek ekologiczny), torfowisko przejściowe miejscami z elementami torfowiska wysokiego, miejsce regularnie organizowanego (prof. Z. Tobolski) `GeoTrip Day` jako przykład geologii torfowisk; - jezioro Rumacz i zarastające je torfowisko z borem bagiennym (bór bag. chroniony w rez. przyr. Kuźnica) - eutroficzne jezioro Udzierz, rezerwat przyrody, status ochrony: W znacznej części chronione w formie użytku ekologicznego i 2 rezerwatów przyrody

PLH040022: Klasy siedlisk

Siedlisko

Pokrycie [%]

bagna

49

lasy iglaste

24

zbiorniki wodne

15

łąki i pastwiska

7

tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych

5

lasy mieszane

0

złożone systemy upraw i działek

0

 

Sandr Wdy (kod PLH040017), typ ostoi: B, pow. 6320.749 ha
Ogólna charakterystyka obszaru: Jeden z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Borów Tucholskich, dolina i sandr Wdy. Obszar położony na równinie sandrowej, w którą głęboko wcina się Wda i jej dopływy, w rynnach polodowcowych i zagłębieniach wytopiskowych położone są rozmaite cenne ekosystemy wodne i bagienne. Obszar obejmuje rdzeniowe części Wdeckiego Parku Krajobrazowego i jest reprezentatywny dla przyrody Borów Tucholskich. W drzewostanach dominuje sosna, ale występuje tu także wyspa lasów grądowych (rez. "Brzęki" - z udziałem brekinii Sorbus torminalis!), status ochrony: Rdzeniem obszaru jest duży projektowany rezerwat przyrody Dolina Rzeki Wdy - granice obszaru na dużych odcinkach poprowadzono po granicach projektowanego rezerwatu. Obszar obejmuje także istniejące rezerwaty przyrody: Zdrójno, Krzywe Koło w Pętli Wdy, Jezioro Piaseczno, Brzęki im Z. Czubińskiego, Jeziorka Dury, Jezioro Miedzno. Kujawsko-pomorska część obszaru zawiera się w całości w granicach Wdeckiego Parku Krajobrazowego, a część pomorska - w granicach Chojnicko-Tucholskiego OChK.

PLH040017: Klasy siedlisk

Siedlisko

Pokrycie [%]

lasy iglaste

79

łąki i pastwiska

7

tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych

7

lasy liściaste

4

bagna

2

zbiorniki wodne

1

grunty orne

0

złożone systemy upraw i działek

0

Lasy w stanie zmian

0

 

Wielkość obszaru objętego prawną ochroną przyrody.
Razem tereny prawnie chronione oprócz obszarów Natura 2000 - 58.762,26 ha

 

Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych, gimnazjum,
Koła Ligi Ochrony Przyrody
Gmina Wiejska Lubichowo:
zajęcia w szkołach podstawowych i gimnazjum,
Gmina Wiejska Kaliska:
Akcja sprzątania świata,
Zajęcia plenerowe w Wirtach na ścieżce dydaktycznej w Arboretum organizowane przez Szkołę Podstawową,
Gimnazjada ekologiczna organizowana przez Szkołę Podstawową w Kaliskach poprzedzona zajęciami w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Laboratorium,
Dzień Ziemi,
Zapraszanie leśniczych z Nadleśnictwa Kaliska do Szkoły Podstawowej w Kaliskach,
Ścisła współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną – wspólne uroczystości szkolne

Ścieżki edukacyjne
Nadleśnictwo Kaliska - Leśna szkoła 2,7 km; życie lasu

Wycieczki z przewodnikiem
Gmina Kaliska:
Zajęcia terenowe w Wirtach – Racjonalna gospodarka odpadami
Nazwa obiektu chronionego: Arboretum Wirty

Nadleśnictwo Kaliska:
Arboretum Wirty    125 – 15 300 osób

Prelekcje
Nadleśnictwo Starogard:
Tematyka prelekcji: przyrodnicza, gospodarka leśna, ochrona przeciwpożarowa
Ilość prelekcji: 45

Nadleśnictwo Lubichowo:
Ilość prelekcji: 46

Gmina Wiejska Kaliska:
Zajęcia w klasach I-IV szkoły podstawowej z udziałem leśniczych: „Zagrożenia w lesie”
„Tropy zwierząt”

Tematyka prelekcji: „Rozpoznawanie drzew iglastych i liściastych”     
Ilość prelekcji: 8

Wydawnictwa – podać:
Stowarzyszenie Instytut Kociewski:
Tytuł: Krajobrazy Kociewia
Nakład: 2 000
Wydawnictwo jednorazowe

Inne
Gmina Miejska Czarna Woda: Stała wystawa przyrody doliny rzeki Wdy i Borów Tucholskich


 

Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych

Reintrodukcja cisa pospolitego na obszarze leśnictwa Cisowa Góra, gmina Osiek
Czas realizacji 2003-2006 rok, przedłużony do roku 2009
Poniesione dotychczas nakłady- 28 500 zł,
Wartość całego projektu- 45 000 zł.
Mała retencja na terenie Nadleśnictwa Lubichowo.
Czas realizacji 2007-2012,
Poniesione nakłady- 10 000 zł.
Wartość całego projektu – 280 000 zł.

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • konkursy ekologiczne w szkołach,
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 
  • konkursy ekologiczne, edukacyjne, teatrzyk dla dzieci o segregacji odpadów,
 • Gmina Wiejska Skórcz -
  • Akcja Sprzątania Świata 2007 rok,
  • Konkursy z okazji „Dnia Ziemi”, Dzień ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • Liga Ochrony Przyrody w szkołach,
 • Gmina Wiejska Osieczna:  
  • Szkoły: „Akcja Sprzątanie Świata”, „Happening Ekologiczny”
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • Akcja sprzątania świata
  • szkoła podstawowa – organizowanie i przygotowywanie uczniów gimnazjum do gimnazjady ekologicznej,
  • konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:
  • konkursy ekologiczne,
  • teatrzyki dla dzieci o segregacji odpadów
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • selektywna zbiórka odpadów,
 • Gmina Wiejska Skórcz:    
  • „Akcja Sprzątania Świata 2007 roku”,
  • Konkursy z okazji „Dnia Ziemi”,
  • Dzień ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”
 • Gmina Miejska Skórcz:  Dzień ziemi obchodzony 22 kwietnia każdego roku,
  • Liga Ochrony Przyrody,
 • Gmina Wiejska Osieczna:
  • „Sprzątanie Świata” akcja prowadzona przez szkoły na terenie gminy,
 • Gmina Wiejska Zblewo:
  • warsztaty, konkursy, wyjazdy w ramach projektu edukacji    ekologicznej wśród szkół i przedszkoli na terenie gminy,
 • Gmina Wiejska Kaliska: -
  • I miejsce szkoły Kaliska w międzygminnej Gimnazjadzie Ekologicznej,
  • wystawa grzybów,
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: segregacja, uświadamianie społeczne dotyczące zbiórki odpadów niebezpiecznych,
 • Gmina Miejska Skórcz: tworzenie projektów wspólnie z młodzieżą szkolną w ramach Akcji „Zbieramy i selekcjonujemy odpady”
 • Gmina Wiejska Kaliska: szkoła podstawowa – plan zorganizowania ścieżki przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Kaliska

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • realizacja zakładu utylizacji odpadów dla powiatu starogardzkiego
 • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni
 • ochrona wód rzeki Wdy
 • ochrona wód rzeki Wietcisy
 • odciążenie ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowo-pieszych 
 • gospodarka wodno- ściekowa (budowa oczyszczalni i kanalizacji) 
 • zanieczyszczenie powietrza ,,niską emisją" 
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych 
 • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: oczyszczalnia ścieków Jabłowo i Szpęgawsk, ok. 20 km sieci kanalizacyjnej,
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: oczyszczalnia ścieków w Kopytkowie w 2004 r., rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopytkowo i Smętowo Graniczne (dokumentacja),
 • Gmina Wiejska Osiek: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Osieku,
 • Gmina Wiejska Lubichowo: rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, budowa nowych sieci kanalizacyjnych,
 • Gmina Wiejska Skórcz: wprowadzenie częściowej segregacji odpadów, rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
 • Gmina Miejska Czarna Woda: modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: gospodarka odpadami, ochrona powietrza atmosferycznego (niska emisja), zanieczyszczenie wód podziemnych, hałas komunikacyjny,
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: gospodarka odpadami stałymi, budowa systemu kanalizacyjnego w pozostałych miejscowościach gminy
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: skanalizowanie gminy,
 • Gmina Wiejska Osiek: niski procent skanalizowania gminy, duża ilość śmieci składowanych w miejscach do tego nie przeznaczonych, niedostateczna segregacja odpadów,
 • Gmina Wiejska Lubichowo: kanalizacja, gospodarka odpadami komunalnymi,
 • Gmina Wiejska Skórcz: brak kanalizacji, brak zakładu utylizacji odpadów, brak rozwiniętej segregacji odpadów,
 • Gmina Miejska Czarna Woda: niewystarczający poziom skanalizowania gminy
 • Gmina Wiejska Kaliska: brak kanalizacji, nieszczelne szamba, dzikie wysypiska, azbest,
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Udział wszystkich Gmin powiatu w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”
 • Związek Miast i Gmin zlewni Wdy, informacje na stronie: www.rzekawda.pl
 • Związek gmin w zakresie ochrony zlewni rzeki Wierzycy
   
Realizacja współpracy partnerskiej

Udział gmin powiatu starogardzkiego w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

nie uczestniczy

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

STARKOM Starogard Gdański

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Smętowo Graniczne:
Nazwa projektu:     „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie”
Źródło dofinansowania:     SAPARD
Kwota:     488.000 zł 

Gmina Starogard Gdański:
Nazwa projektu:     „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego „Północ” – I etap Wolental – Pączewo”
Źródło dofinansowania:     Fundusz Norweski
Kwota:     85% - 4.100.000 zł 

Gmina Osiek:
Nazwa projektu:     „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wsi Wycinki” (na etapie przygotowania dokumentacji)

Gmina Kaliska:
Nazwa projektu:     Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach etap I
Źródło dofinansowania:     SAPARD
Kwota:     860 430,00 zł 

Nazwa projektu:     Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach etap II
Źródło dofinansowania:     SAPARD
Kwota:     835 870,00

Nazwa projektu:     Modernizacja szkoły podstawowej w Piecach wraz z ogrzewaniem
Źródło dofinansowania:     ZPORR
Kwota:     770 653,40 zł 

Nazwa projektu:     Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Kaliskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kaliska – Piece
Źródło dofinansowania:     SAPARD
Kwota:     695 370

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • Gmina Zblewo:
 • nazwa projektu:     „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Zblewo”
  • nazwa programu UE     Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • przewidywana kwota dofinansowania     4.100.000
  • Na jakim etapie są prace nad projektem-opracowania studium wykonywalności , opracowania wniosku   
 • Gmina Kaliska:
 • nazwa projektu:     Budowa 2 kotłowni na odpady drewniane wraz z termomodernizacją 5 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach
  • nazwa programu UE     Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (EFRR)
  • przewidywana kwota dofinansowania     1.047.225
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
  • opracowania koncepcji    tak
  • opracowania studium wykonywalności     tak
 • nazwa projektu:     Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Piecach i Franku  oraz przebudową sieci wodociągowej w Piecach
  • nazwa programu UE     Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • przewidywana kwota dofinansowania     3.500.000
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
  • opracowania koncepcji    tak
 • nazwa projektu:     Budowa wodociągu w Bartlu Wielkim
 • nazwa programu UE     Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • przewidywana kwota dofinansowania     375.000
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
  • opracowania koncepcji    tak
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:
  • nazwa projektu   budowa kanalizacji  Kolincz, Owidz, Barchanowy  4,8 mln.zł.
  • budowa kanalizacji  Dąbrówka i Jabłówko 2mln.zł.
  • budowa drogi gminnej Koteże ,Jabłowo 6,3mln.zł.
  • nazwa programu UE   regionalny program operacyjny i fundusz spójności
  • opracowania koncepcji    tak
  • opracowania studium wykonywalności     tak
  • opracowanie wniosku     tak 
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:
  • Nazwa projektu:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolesławowo Etap II”
  • Nazwa programu UE:     RPO WP
  • Kwota: 2 000 000
  • opracowanie wniosku     tak
  • złożony wniosek w stadium oceny     tak

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Powiat Starogardzki:     nie ma
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • okres, którego dotyczy: bd
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    nie ma
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     nie ma
 • Gmina Wiejska Osiek:     nie ma
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • okres, którego dotyczy: 2003 – 2015 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
 •  okres, którego dotyczy: 2015 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     nie ma
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
 •  okres, którego dotyczy: do 2015 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:     nie ma
 • Gmina Wiejska Zblewo:     rok uchwalenia przez radę: bd
 •  okres, którego dotyczy: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • okres, którego dotyczy: 2005 – 2020 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 •     okres, którego dotyczy: 2015 r.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo:     rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 1998 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Starogardzki:    rok uchwalenia przez radę: 2003 r. (Program ochrony środowiska dla Powiatu Starogardzkiego i gmin powiatu na lata 2003-2010)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
   
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2007 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:     rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:    rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:     nie ma
 • Gmina Wiejska Osiek:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:     rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz:    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:     rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Miejska Skórcz:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:     rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska:     rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:     rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański  - nie prowadzi,  
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański  - nie prowadzi, 
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne  - nie prowadzi,     
 • Gmina Wiejska Osiek  - nie prowadzi,  
 • Gmina Wiejska Lubichowo  - nie prowadzi,   
 • Gmina Wiejska Skórcz  - nie prowadzi,  
 • Gmina Miejska Czarna Woda  - nie prowadzi,  
 • Gmina Miejska Skórcz  - nie prowadzi,  
 • Gmina Wiejska Bobowo  - nie prowadzi, 
 • Gmina Wiejska Kaliska  - nie prowadzi, 
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy  - prowadzi,
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak danych

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • Gmina Zblewo:    
  • modernizacja hydroforni w Zblewie wraz z stacją uzdatniania wody oraz wyłączeniem dwóch hydroforni z eksploatacji tj. Miradowo i Karolewo,
 • Gmina Kaliska:   
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach – brak opisu na stronie www.
  • Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Kaliskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kaliska – Piece – brak opisu na stronie www.
 • Gmina Starogard Gdański:
  • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szpęgawsku
  • Budowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie
  • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jabłowo, Lipinki Szlacheckie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Biuro Powiatowe w Starogardzie Gdańskim):

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 zalesiono w 2007 r.:

 • Gmina Starogard Gdański – 5,08 ha
 • Gmina Skarszewy – 2,89 ha
 • Gmina Skórcz – 7,45 ha
 • Gmina Osieczna – 1,87 ha

Ponadto przyjmowano wnioski z działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt.: „Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”.

Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt to promocja systemów produkcji rolniczej, prowadzonej zgodnie z wymogami ochrony środowiska , ochrony i kształtowania krajobrazu, ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk , a także ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej.

W PROW-ie 2004-06 realizowano 7 pakietów rolno-środowiskowych :

 • rolnictwo zrównoważone – polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin
 • rolnictwo ekologiczne – polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) 2092/91 oraz rozporządzenia Rady (WE) 1804/99
 • utrzymanie łąk ekstensywnych – wiąże się z przywróceniem lub kontynuacją wykaszania traw w określonych terminach na łąkach o wysokich walorach przyrodniczych, zagrożonych degradacją
 • utrzymanie pastwisk ekstensywnych – zakłada przywrócenie lub zachowanie ekstensywnego wypasu zwierząt na pół naturalnych pastwiskach w sposób gwarantujący utrzymanie walorów przyrodniczych i miejsc występowania gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
 • ochrona wód i gleb – polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym
 • tworzenie stref buforowych – to zakładanie 2 lub 5 metrowych pasów darni na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowymi lub terenami intensywnie użytkowanymi rolniczo, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko i ochrony siedlisk wrażliwych
 • zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich – polega na utrzymaniu hodowli ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem

Ilości złożonych wniosków rolno-środowiskowych w BP ARiMR w Starogardzie Gdańskim w latach 2006 i 2007 kształtowały się następująco:

Pakiet    2007r.

 • Ochrona gleb i wód    95
 • Rolnictwo ekologiczne    5
 • Utrzymanie łąk ekstensywnych    15
 • Utrzymanie pastwisk ekstensywnych    2
 • Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich

Działania polegające na zalesianiu gruntów rolnych jak i wspieraniu przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt kontynuowane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

brak informacji

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Gmina Starogard Gdański:
  • Budowa kanalizacji Kolincz, Owidz, Barchanowy
  • Uporządkowanie gospodarki ściekowej i modernizacja oczyszczalni we wsi Kokoszkowy
  • Budowa kanalizacji w Rywałdzie
  • Budowa kanalizacji Sumin, Sucumin, Rokocin
  • Termomodernizacja obiektów szkolnych w Brzeżnie, Rywałdzie i Jabłowie
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Informator turystyczny pt. "Kociewie przyjaźne turyście" zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim: www.bor.org.pl
 • Szlaki turystyczne na terenie powiatu starogardzkiego: www.powiatstarogard.pl
 • Gmina Kaliska http://www.kaliska.pl
 • Szlaki piesze:
  • Szlak „Kociewski” tzw. „Kociewski Szlak Centralny” – trasa znakowana na żółto – długość 80 km, prowadzi od Tczewa przez Starogard Gdański do Czarnej Wody, a przez Las Szpęgawski ze Swarożyna przez leśniczówkę Boroszewo, wzdłuż jeziora Zduńskiego i Szpęgawskiego II do Szpęgawska i dalej przez ostępy leśne nad jezioro Płaczewskie oraz bagno jeziora Kochanka do Starogardu Gdańskiego.
  • „Szlak grodzisk i gotyku Kociewia” – nieznakowana trasa – długość 136,8 km – do stacji kolejowej Olpuch – Wdzydze do Gniewa przez Las Szpęgawski.
  • Szlaki piesze (mogą być wykorzystywane jako trasy rowerowe, a zimą jako narciarskie na nartach biegówkach):
  • Godziszewo – Skarszewy biegnie wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, nad jeziorem Mały Margiel, do wsi Obozin i dalej, w kierunku zachodnim, wzdłuż ciągu czterech jezior: Duży Margiel, Rokitki, Małe Borówno i Wielkie Borówno, aż do małego śródleśnego jeziorka o nazwie Gruszka, a stąd do doliny Wietcisy i dalej do Skarszew, długość ok. 20 km.
  • Skarszewy – Bolesławowo – Demlin i dalej, wzdłuż północnej części zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, do Godziszewa, Siwiałki, Obozina i z powrotem przez Bolesławowo do Skarszew, długość ok. 20 km.
  • Ze wsi Skrzynia do Skórcza wzdłuż jeziora Słonego, przez Leśniczówkę Kałębnicę, nad jeziorem Kałębie do Osieka i dalej przez Cisową Górę oraz okolice Tuszynek i wieś Mielniczki, długość 19 km.
  • Szlak lasacki z Czarnej Wody do Skórcza przez Ocypel, Długie, Kasparus, Skrzynię, Skorzenno, Czapli Wierch i dalej przez Osiek i Cisową Górę, długość 54,4 km.
  • Przez „Raj” nad „Kociewskie Morze” – wyłącznie przyrodniczy – z miejscowości Wda przez Wdecki Młyn, Kasparus, Błędno, Krzywe Koło do Dębiej Góry i przez Radogoszcz do leśniczówki Kałębnica, długość 24,7 km.
  • Szlak Grzymisława (częściowo) ze Skorzewa przez Łuby do Błędna.
  • „Szlak pomników i rezerwatów przyrody” (częściowo) z Krzywego Koła przez leśnictwa: Kałębnica, Stara Rzeka, Dębowice i dalej nad jeziorem Miedzno przez Bąkowo i Kuźnicę wzdłuż jeziora Udzierz do Osin.
  • „Szlak jezior kociewskich” (częściowo) znad jeziora Niedackiego wzdłuż jezior: Borzechowskiego Wielkiego, Wielkiego Ocypla, Długiego, Słonego, Kałębie, Udzierz i Radodzierz nad jezioro Łąkosz, długość ok. 50 km.
 • Szlaki kajakowe:
  • Szlak Wdy na odcinku od Wdeckiego Młyna do wsi Błędno przez rezerwat przyrody „ Krzywe Koło w Pętli Wdy”.
  • Szlak Kałębnicy rozpoczynający się na Jeziorze Czarnym północnym, obok leśniczówki Czarne, a kończy się w pobliżu wsi Szeląg w ujściu Kałębnicy do Wdy.
  • Szlak górnej Mątawy początek w jeziorze Mątasek, , łączy jeziora Radodzierz, Łąkosz i Czarne.
  • Szlaki na terenie Gminy Czarna Woda: www.czarna-woda.pl (w zakładce „Turystyka”)
  • Szlak wodny Wierzycy: www.wierzyca.pl
 • Ścieżki i trasy rowerowe:
 • www.powiatstarogard.pl
 • www.kociewie.eu/rowery
 • trasa istniejąca:
  • Grzymisława – oznaczona kolorem zielonym, długość ok. 100 km, trasa: Tczew - Śliwiny - Gniszewo - Wielgłowy - Leśnictwo Bukowiec - Rajkowy - Pelplin - Bielawki - Rombark - Nowa Cerkiew - Gętomie - Dzierżążno - Leśnictwo Brody Pomorskie - Gniew - Nicponia - Gogolewo - Piaseczno - Wielkie Wyręby - Czerwińsk - Bobrowiec - Kościelna Jania - Stara Jania - Leśna Jania - Frąca - Lalkowy - Milewko - Twarda Góra - Nowe
  • Trasy projektowane:
  • Trasa Napoleona – Nowe – Osie
  • Trasa Martenów: Starogard Gdański – Pelplin
  • Trasa Opata Wernera: Pogódki – Pelplin
  • Trasa Jeziorna: Skarszewy – Osiek
  • Trasa Joannitów: Skarszewy – Tczew
  • Trasa Starogardzka: Czersk – Starogard Gdański
  • Trasa Borowiacka: Smętowo Graniczne – Czarna Woda
  • Trasa Świętego Rocha: Osiek – Skórcz
  • Trasa Droga Połomska: Lubichowo – Śliwice
  • Trasa Tczewska: Tczew - Kościerzyna (przez Skarszewy)
  • Trasa Starościńska: Sumin – Olpuch
  • Trasa Kaliska: Kaliska - Osieczna
    

Gospodarstwa agroturystyczne:
www.powiatstarogard.pl > turystyka > noclegi > gminy

Projekty regionalne

Zadania, projekty
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • W latach 2006-2007 zrealizowano projekt pn.„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie wraz z budową kolektora tłocznego łączącego systemy kanalizacyjne Czarnej Wody i Czerska”. 
  • Wartość zadania: 579 867,68 zł.
  • Uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 300 000,00zł. Po zrealizowaniu zadania i spłacie 65% pożyczki, 35% - w kwocie 105 000 zł, zostało umorzonych.
  • W rezultacie zbudowano dwie przepompownie, 933m kanalizacji ciśnieniowej oraz zmodernizowano i rozbudowano  kanalizację grawitacyjna na odcinku  1330m.


 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - Janusz Urban
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska – Joanna Mospinek
Tel. (58) 7673587
Fax. (58) 7673505
e-mail: starostwo@powiatstarogard.pl, srodowisko@powiatstarogard.pl,
strona www: www.powiatstarogard.pl

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002