herb powiatuPowiat Starogardzki

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Starogardzki

Obszar (km²)

1 345

porównaj z
Liczba mieszkańców

123 071, wg. GUS 123 555

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gmina Wiejska Bobowo: 2 993
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 3 464
 • Gmina Wiejska Kaliska: 5 165
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 5 978
 • Gmina Wiejska Osieczna: 2 953
 • Gmina Wiejska Osiek: 2 466
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: 14 028
 • Gmina Miejska Skórcz: 3 607
 • Gmina Wiejska Skórcz: 4645
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 5 360
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 47 475
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 13 982
 • Gmina Wiejska Zblewo: 10 955
 • Suma 123 089
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

26 245*  wg. GUS 28 351

 • gm. Smętowo Graniczne –1223;
 • gm. Skórcz –1174;
 • Miasto Skórcz – 848;
 • gm. Osiek-479;
 • gm. Osieczna – 760;
 • gm. Lubichowo -1496;
 • gm. Bobowo –785;
 • gm.Kaliska-1339;
 • Gmina Miejska Starogard – 9734;
 • gm. Czarna Woda – 792;
 • Gmina Skarszewy – 3723;
 • Gmina Wiejska Starogard –3892

* brak danych z gm. Zblewo

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

78 820

 • gm. Smętowo Graniczne –3518;
 • gm. Skórcz –2918;
 • Miasto Skórcz – 2306;
 • gm. Osiek-1500;
 • gm. Osieczna – 1753;
 • gm. Lubichowo-3555;
 • gm. Bobowo –1875;
 • gm.Kaliska –3199;
 • Gmina Miejska Starogard – 31837 ;
 • gm. Czarna Woda – 2160;
 • Gmina Skarszewy -9049;
 • Gmina Wiejska Starogard –8874

* brak danych z gm. Zblewo

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

4 900

 • gm. Smętowo Graniczne –619;
 • gm. Skórcz –553;
 • Miasto Skórcz – 453;
 • gm. Osiek-487;
 • gm. Osieczna – 440;
 • gm. Lubichowo -725;
 • gm. Bobowo – 333;
 • gm.Kaliska -627;
 • Gmina Miejska Starogard – 5904;
 • gm. Czarna Woda – 510;
 • Gmina Skarszewy -1156;
 • Gmina Wiejska Starogard –1216

* brak danych z gm. Zblewo i Lubichowo

Suma  wg. GUS 123 568

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

wg. GUS 389

 • gm. Osiek-ok.10;
 • gm. Czarna Woda – 2;
 • Gmina Wiejska Starogard –17
porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

6184* wg. GUS 10 161

 • gm. Starogard Gdański – 3120;
 • gm. Bobowo – 132;
 • Miasto Skórcz – 199;
 • gm. Smętowo Graniczne – 178;
 • gm. Osiek – 120;
 • gm. Skórcz – 120;
 • gm. Kaliska – 250;
 • Gmina Miejska Czarna Woda – 152 ;
 • gm. Lubichowo – 509;
 • Gmina Skarszewy -689;
 • Gmina Wiejska Starogard –715

* brak danych z gminy Osieczna i Zblewo

porównaj z
Liczba rolników

Gmina Wiejska Starogard –1300

Liczba bezrobotnych

8183*

 • gm. Smętowo Graniczne –268;
 • gm. Skórcz –270;
 • Miasto Skórcz – 199;
 • gm. Osiek-126;
 • gm. Osieczna – 218;
 • gm. Lubichowo -308;
 • gm. Bobowo – 156;
 • gm.Kaliska -281;
 • Gmina Miejska Starogard – 5823;
 • gm. Czarna Woda – 215;
 • Gmina Wiejska Starogard –319

* brak danych z gm. Zblewo i Skarszewy

porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem: 86.848.310,25
W tym dochody własne: 9.828.146,03

porównaj z
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Leszek Burczyk
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane

1 747 ha - 1,30  %;

w tym tereny:

 • Mieszkaniowe 1 250 ha
 • Przemysłowe 243 ha
 • Inne 254 ha
porównaj z
Lasy

57 819 ha – 43.00 %;

w tym:

 • lasy państwowe 49 485 ha
 • lasy prywatne 95 ha
 • lasy komunalne 8 239 ha
porównaj z
Użytki rolne

64 554  ha – 48,00 %

porównaj z
Nieużytki

2 497 ha – 1,85%

porównaj z
Wody

3 373 ha -2,50%

porównaj z
Inne

4 510 ha – 3,35%

Suma 134 500 = 100%

w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha]

bd

porównaj z

Zaopatrzenie w wodę

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 3.850046*

w tym:

 • przemysł: 173.330
 • cele komunalne: 3.521.551*
 • rolnictwo i leśnictwo – 103723,2

*gm. Czarna Woda podała:
Ogółem 116082

w tym:

 • przemysł:
 • cele komunalne: 103641
 • rolnictwo i leśnictwo
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne : 100%

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne : 10 ujęć

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 87%
 • studnie indywidualne: 13%

Gmina Wiejska Osiek:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 30%
 • studnie indywidualne: 70%

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 5 ujęć, 80,3%
 • studnie indywidualne: 181 studni, 19,7%

Gmina Wiejska Skórcz:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 92%
 • studnie indywidualne: 8%

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 99%
 • studnie indywidualne: 1%

Gmina Miejska Skórcz:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 69%
 • studnie indywidualne : 0,1 %
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne : 30%

Gmina Wiejska Osieczna:

 • ujęcie komunalne – bd
 • studnie indywidualne – bd

Gmina Wiejska Bobowo:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 68,62 %
 • studnie indywidualne: 31,38 %

Gmina Wiejska Zblewo:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 100%

Gmina Wiejska Kaliska:

 • ujęcie komunalne – bd
 • studnie indywidualne - bd

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 98%
 • studnie indywidualne: 1%
 • ujęcia przemysłowe - wody podziemne: 

Miasto Starogard Gdański

 • ujęcia własne: Polpharma, Szpital Kocborowo, Zakłady Obuwnicze "Neptun", Famos, Stado Ogierów 

Gmina Osieczna:

 • 1 ujęcie - tartak
 • ujęcia przemysłowe- wody powierzchniowe 

Miasto Starogard Gdański:

 • Polpharma z Wierzycy, Polmos z Wierzycy 

Miasto Czarna Woda:

 • STEICO S.A. Czarnków z Wdy
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 99,9
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 99
 • Gmina Wiejska Osiek: 100
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 83
 • Gmina Wiejska Skórcz: 70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 80
 • Gmina Miejska Skórcz: 130
 • Gmina Wiejska Osieczna: 129,5
 • Gmina Wiejska Bobowo: 107,3
 • Gmina Wiejska Zblewo: 88
 • Gmina Wiejska Kaliska: 71,5
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 83,7

Średnio w powiecie 86,1 (bez Gminy Wiejskiej Starogard Gdański)

porównaj z
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4.788
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 532
 • Gmina Wiejska Osiek: 60
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 790,2
 • Gmina Wiejska Skórcz: 400
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 284
 • Gmina Miejska Skórcz: 450
 • Gmina Wiejska Osieczna: 382,31
 • Gmina Wiejska Bobowo: 220,43
 • Gmina Wiejska Zblewo: 706
 • Gmina Wiejska Kaliska: 345,3
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 1174
 • Razem 9398

do celów przemysłowych:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 9,2
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 0
 • Gmina Wiejska Osiek: minimalne
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 3,3
 • Gmina Wiejska Skórcz: 0
 • Gmina Miejska Czarna Woda: bd
 • Gmina Miejska Skórcz: bd
 • Gmina Wiejska Osieczna: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak przemysłu
 • Gmina Wiejska Zblewo: 175
 • Gmina Wiejska Kaliska: 22,2
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 90 %
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 87
 • Gmina Wiejska Osiek: 30 
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 60,39
 • Gmina Wiejska Skórcz 80 %
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 99
 • Gmina Miejska Skórcz: 99
 • Gmina Wiejska Osieczna: 97,7
 • Gmina Wiejska Bobowo: 68,62
 • Gmina Wiejska Zblewo: 90 %
 • Gmina Wiejska Kaliska 90  %
 • Gmina Miejsko- Wiejska Skarszewy: 12.800 (ilość mieszkańców korzystających z wodociągu), 92%
 • Średnio w powiecie 84%
 • Średnio w powiecie 83,4 %
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 2,56
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 2,26
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 1,98
 • Gmina Wiejska Osiek: 1,87
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 1,926
 • Gmina Wiejska Skórcz: 2,03
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 2,00
 • Gmina Miejska Skórcz: 2,3
 • Gmina Wiejska Osieczna: 1,69
 • Gmina Wiejska Bobowo: 2,022
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,20
 • Gmina Wiejska Kaliska: 2,03
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 2,29 (do celów bytowych); 2,78 (do celów przemysłowych)
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych 100
 • parametrów bakteriologicznych 100
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (gmina Skarszewy)
  • wielkość produkcji śr [m³/d]-1174
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,STAR-WiK"- miasto Starogard Gdański
  • wielkość produkcji śr [m³/d] - 5835 – 100% całkowitego zaopatrzenia miasta Starogard Gd
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie 
  • gmina Starogard Gd. 90% - zaopatrzenia gminy
 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 897 – 100%
 • Urząd Gminy Osiek, wieś Lisówko z wodociągu w Smętowie Graniczne
  • wielkość produkcji śr [m³/d] - 70
 • Urząd Gminy Skórcz
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 521 – 92%
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 450 – 99%
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi - gm. Osieczna
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 149,35 – 47%
 • Urząd Gminy Bobowo
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 265,64  – 100%
 • Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 1.116
 • Urząd Gminy Lubichowo
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – bd
 • Urząd Gminy Kaliska
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 533,3 – 100%
 • Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., w Skarszewach
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 318
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie – jedyny eksploatator wodociągów i dostawca wody-bd
 • Urząd Gminy Osieczna,
  • wielkość produkcji 232,96 m³/d, 53% całkowitego zaopatrzenia gminy Osieczna
 • gm. Osieczna Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi,
  • wielkość produkcji 149,35 m³/d, 47% całkowitego zaopatrzenia gminy Osieczna
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 450
 • Razem 10 090[m³/d](bez  Gm.Lubichowo, Miasta Czarna Woda)

Ścieki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

 4 385 956

Oczyszczalnie komunalne
 • Miasto Starogard Gdański:
  • nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR WiK Sp. z o.o.
   • lokalizacja : Starogard Gdański, gmina Starogard Gdański
   • użytkownik (prowadzący instalację): Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR WiK Sp. z o.o.
   • ilość odbieranych ścieków: 8.500 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 16.000, obciążenie [RLM] 70.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og. 91, azot og. 89, zawiesina 97
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  1.033
   • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze, po przekompostowaniu z dodatkiem materiału strukturalnego
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków : rzeka Wierzyca
 • Gmina Starogard Gdański:
  • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków Kokoszkowy
   • lokalizacja : Kokoszkowy, Szpęgawsk, Jabłowo, gmina Starogard Gdański
   • użytkownik (prowadzący instalację): Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie
   • ilość odbieranych ścieków: b.d.
   • przepustowość projektowa [m³/d] 215, obciążenie [RLM] b.d.
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., fosfor og. b.d., azot og. b.d., zawiesina b.d.
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  b.d.
   • Sposób zagospodarowania osadów : odwadnianie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków : rz. Pliszka, rz. Szpęgawa, kanał Kochanka
 • Gmina Smętowo Graniczne:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kopytkowie
   • lokalizacja : Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Smętowo Graniczne
   • ilość odbieranych ścieków 100 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 166, obciążenie [RLM] 600
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • redukcja ładunku: bd , efekt oczyszczenia :BZT5 1,75 mg/l, CHZT 67 mg/l, , zawiesina 2,2 mg/l
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  b.d.
   • Sposób zagospodarowania osadów: osad płynny wywożony do oczyszczalni ścieków w Pelplinie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny RA
 • Gmina Osiek:
  • nazwa : Gminna Oczyszczalnia Ścieków
   • lokalizacja : Osiek, Osiedle Polne   gmina Osiek
   • użytkownik (prowadzący instalację):Urząd Gminy Osiek
   • ilość odbieranych ścieków:  30.000.w skali roku, m³/d – 82,1
   • przepustowość projektowa [m³/d] 300, obciążenie [RLM- 2000]
   • sposoby oczyszczania:: mechaniczno-biologiczny /chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5, CHZT, fosfor og, azot og, zawiesina - brak danych 
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]: 65 Mg
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowane na składowisku odpadów
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • Gmina Lubichowo:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie
   • lokalizacja : ul. Wdecka 30, Lubichowo, gmina Lubichowo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Lubichowo
   • ilość odbieranych ścieków 220 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 627, obciążenie [RLM] 6270
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 99,5, CHZT 97,1, fosfor og. 95,7, azot og. 96,3, zawiesina 98,8
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 511 Mg
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny
 • Gmina Skórcz:
  • nazwa: Wolental, osadnik Imhoffa
   • lokalizacja : Wolental, gmina Skórcz
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Lubichowo
   • ilość odbieranych ścieków 12 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 23, obciążenie [RLM] 50
   • sposoby oczyszczania: biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 15, CHZT 39, fosfor og. 38, azot og. 35, zawiesina 15
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 2
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny – rzeka Węgiermuca - Wierzyca
  • nazwa: Zakład Gospodarki Miejskiej
   • lokalizacja : Wolental, gmina Skórcz
   • ilość odbieranych ścieków 440 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 750, obciążenie [RLM] 5000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny, chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98%, CHZT 98%, zawiesina 98%
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 370
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków  rzeka Szoryca
 • Miasto Skórcz:
  • nazwa: Oczyszczalnia Skórcz
   • lokalizacja : gmina miejska Skórcz
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu
   • ilość odbieranych ścieków 440 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 750, obciążenie [RLM] 5.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 98, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 98%
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 370
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Szoryca
 • Gmina Zblewo:
  • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Zblewie
   • lokalizacja : ul. Pinczyńska 40, gmina Zblewo
   • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Komunalny Gminy Zblewo
   • ilość odbieranych ścieków 611 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 800, obciążenie [RLM] 6.387
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 2,42, CHZT 4,62, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 25
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 33
   • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku w Zblewie
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Piesienica
 • Gmina Kaliska:
  • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach
   • lokalizacja : Kaliska, gmina Kaliska
   • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Kaliska
   • ilość odbieranych ścieków 208,2 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 500, obciążenie [RLM] 4.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 99,4, CHZT 97,0, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 96,8
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 34
   • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja gruntów, rolnictwo
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: kanał rzeki Wdy
 • Gmina Skarszewy:
  • nazwa: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
   • lokalizacja : ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy
   • użytkownik (prowadzący instalację): Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
   • ilość odbieranych ścieków 622,42 m³/d
   • przepustowość projektowa [m³/d] 1.800, obciążenie [RLM] 15.000
   • sposoby oczyszczania: mechaniczny/mechaniczno-biologiczny/chemiczny
   • % redukcji ładunku: BZT5 94, CHZT 86, fosfor og. 69, azot og. 61, zawiesina 91
   • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1.204,7
   • Sposób zagospodarowania osadów: oczyszczalnia
   • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wietcisa
 • Miasto Czarna Woda:
  • nazwa: brak oczyszczalni miejskiej
   • Ścieki komunalne z terenów objętych siecią kanalizacyjną odprowadzane są do przepompowni i tłoczone do oczyszczalni ścieków w Czersku. Ścieki z przydomowych
   • zbiorników wywożone są do oczyszczalni w gminach: Czersk i Zblewo.
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak danych
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 35
 • Gmina Wiejska Kaliska: 40
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 35,63
 • Gmina Wiejska Osieczna: brak danych
 • Gmina Wiejska Osiek: 20
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy  44
 • Gmina Miejska Skórcz: 60
 • Gmina Wiejska Skórcz: 18
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 17
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 90
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: brak danych
 • Gmina Wiejska Zblewo:40
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak danych
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 5,80
 • Gmina Wiejska Kaliska: 2,26-3,05
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 2,96
 • Gmina Wiejska Osieczna: brak danych
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,25
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 3,33, ścieki przemysłowe-5,15
 • Gmina Miejska Skórcz: 2,71-2,94
 • Gmina Wiejska Skórcz: 2,71
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 2,51
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,44
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 3,58
 • Gmina Wiejska Zblewo: 3,98
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nazwa prowadzącego: instalację Oczyszczalnia Ścieków Zakłady Farmaceutyczne  „POLPHARMA” S.A.
  • lokalizacja : Owidz, ul. Droga Owidzka 12
  • przepustowość [m³/doba]: 19.300           
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa cieku

Długość w km

Ujście

Struga Studziennice

5,3

Jez. Wieckie

Struga Zimne Zdroje

2,7

Rz. Wda

Struga Lubiki

1,2

Struga Zimne Zdroje

Struga Młyńsk

1,6

Rz. Wda

Struga Tuczno

1,6

Jez. Trzechowskie

Żelgoszczówka

5,7

Rz. Wda

Stara Wda

2,2

Rz. Wda

Brzezianek

9,5

Rz. Wda

Święta

12,9

Rz. Wda

Brzeźnica

7,6

Rz. Wda

Struga Karszanek

4,6

Jez. Kałębie

Kałębnica

2,2

Jez. Słone

Siekierka

1,9

Jez. Słone

Prusina

8,6

Rz. Wda

Struga Młyńska Smętowo

3,5

Rz. Struga Młyńska

Struga Młyńska

5,3

Rz. Wisła

Struga Kazub

4,2

J. Struga

Stara Wierzyca

2

Rz. Wierzyca

Rutkownica

3,3

Rz. Wietcisa

Kanał "D"

2,3

Rz. Wietcisa

Kanał "E"

3,1

Rz. Wietcisa

Rz. Wietcisa

17,8

Rz. Wierzyca

Struga "C" Bączek

0,8

Rz. Wierzyca

Struga "A" Bietowo

4,8

Jez. Sumin

Smela

6,5

Rz. Piesienica

Piesienica

18,8

Rz. Wierzyca

Kochanka

10,2

Rz. Wierzyca

Pliszka

8,9

Rz. Węgiermuca

Węgiermuca

32,8

Rz. Wierzyca

Janka Zachodnia

4,1

Rz. Janka Główna

Janka Wschodnia

8

Rz. Janka Główna

Liszka

9,5

Rz. Janka

Beka II

2,2

Rz. Beka I

Janka Główna

4,8

Rz. Wierzyca

Wierzyca

54,8

Rz. Wisła

Czysta

2,4

Rz. Szpęgawa

Swarożynka

2,9

Rz. Szpęgawa

Szpęgawa

0,8

Rz. Motława

Struga "B" Godziszewo

1,1

Jez. Godziszewskie

Struga "A" Demlin

4

Jez. Godziszewskie

Godziszewska

3,4

Jez. Godziszewskie

Styna

2,1

Rz. Kłodawa

Wstążka

2

Rz. Wda

 

 

 • kanały

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Sztachta

7,7

b. danych

Kanał "D"

2,3

b. danych

Kanał "E"

3,1

b. danych

Kanał Bytoński

4,1

Rz. Piesienica

 

10,1

b. danych

Wysoka

4,0

b. danych

Kanał "A" Demlin

4,0

b. danych

 

 

 • jeziora powyżej 5 ha , badania WIOŚ:

 

Gmina

Nazwa jeziora

Powierzchnia
(ha)

Głębokość
max

Przepływowe

 Kl.czystości/rok badań

    Wiejska Starogard

Sumińskie

95,4

7

Tak

III/99, 07/-

Zduńskie

77,92

12

Tak

 

Płaczewo

49,5

 

Nie

 

Szpęgawskie

31,34

 

Tak

 

Raduńskie

18,31

15

Tak

 

Staroleskie

15,01

 

Tak

 

Rokocińskie

13,05

 

Tak

 

Jabłowo

12,87

 

Tak

 

Jamertal

8,09

 

Tak

 

Dolina Łez

8,09

 

Nie

 

Żygowice

6,82

 

Tak

 

Sumin

 

5,34

 

Tak

 

Rywałd

49,50

 

Tak

 

Kochanka

16,40

 

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiejska Osiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kałębie

446,3

6,4

Tak

III/05

Udzierz

132,7

2,1

Tak

 

Słone

119,5

6,4

Tak

III/05

Czarne Poł.

98,02

 

Tak

II/05 

Czarne Pn.

79

 

Tak

 

Trzebiechowo

16,9

 

Tak

 

Karszanek

15,78

 

Tak

 

Wierzbiny

13,43

 

Tak

 

Brzezianek

12,8

 

Tak

 

Staw Młyński

11,81

 

Tak

 

Bobrówek

7,36

 

Tak

 

Siekerki

6,74

 

Tak

 

Wstążki

6,59

 

Tak

 

Okarpiec

6

 

Tak

 

 

 

 

 

 

Godnik

5,48

 

Tak

 

Głuche

20,00

 

Nie

 

Tuszynek

18,00

 

Nie

 

Wiejska Skarszewy

Godziszewskie

169,4

17,2

Tak

II/99

Margiel Duży

35,4

12,1

 

III/99

Krawuńskie

28

12,3

Tak

 

Czarne

8,76

7

Tak

 

Trzciniec

7,54

 

Nie

 

Wiejska Osieczna

Długie

51,8

 

Tak

 

Babskie

13,6

 

Tak

 

Wiejska Skórcz

Czarnoleskie

45,56

 

Tak

 

Wiejska Lubichowo

Ocypel Wlk.

114

40,0

Tak

II/96, II/05

Szteklin

48,3

 

Tak

 

Jelonek

20,09

13,9

Tak

 

Smolniki

18,61

 

Tak

 

Kochanka

16.40

 

Tak

 

Zelgoszcz Długie

14,27

 

Tak

 

Zelgoszcz Stare

14,23

 

Tak

 

Święte

12,17

 

Tak

 

Ocypelek

9,95

 

Tak

 

Firek

7,06

 

Tak

 

Wiejska Kaliska

Trzebiechowskie

76,9

32

Tak

 

Kaszubskie

16,49

 

Tak

 

Smolnik

15,22

 

 

 

Studziennice

7,56

 

Tak

 

Kamionka

7,3

 

Tak

 

Wiejska Zblewo

Borzechowskie

237,7

35

Tak

 

Niedackie

115,3

30

Tak

sanit.I,og.II/05 

Semlińskie

29,1

6,8

Tak

 

Ostrowie

24,27

20,5

Tak

 

Borzechowskie

20,78 237,7

43,0

Tak

III/99

Grygorek

11,6

 

Tak

 

Lipia Góra I

9,50

 

Tak

 

Lipia Góra II

9,52

 

Tak

 

Szteklińskie

54,79

16,0

Tak

III/99

Berenta

7,27

 

Tak

 

Kleszczewskie

17,38

 

Tak

 

Piekiełko

9,92

 

Nie

 

 

Grabowskie

5,67

 

Nie

 

Wiejska Bobowo

 

 
Dla badań wykonanych w r. 2007 nie określono klasyfikacji jezior z powodu zmiany procedury w związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd.
 • rzeka Piesienica - Zblewo
 • rzeka Szoryca -Skórcz
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska
 • rzeka Żelgoszczówka - Lubichowo
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk
 • rów melioracyjny - Skórcz
Monitoring jakości wody

Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej -  klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: dla badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe)
Dla badań wykonanych w r. 2004 i później, zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r. 2004
Dla badań z r.2007 dokonano wstępnej klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./km rzeki

ost. rok

Wyniki badań

 

Klasyf.og.

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Osiek

Błędno-stały pkt. / 62,3

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno/62,3

2005

2,4

17,9

1,05

0,14

III

III

 

 

Błędno/62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Wda

Czarna Woda

Klonowice/134,6

2000

2,2

14,6

1,07

0,11

II

II

 

 

Klonowice/134,6

2006

2,0

15,3

0,68

0,19

IV

III

 

Czarna Woda

Czarna Woda / 129,8

2000

2,1

17,9

1,26

0,11

II

II

 

 

Czarna Woda/129,8

2006

4,2

18,1

0,97

0,19

IV

III

 

Osieczna

Zimne Zdroje/122,8

2000

2,3

19,2

1,09

0,11

II

II

 

 

Zimne Zdroje/122,8

2006

2,2

18,7

0,91

0,22

III

III

 

 

 

Czechowskiego/113,3

2007

1,7

24,4

1,08

0,17

IV

IV

 

Osieczna

Osowo Leśne/105,7

2000

2,2

18,0

1,28

0,11

II

II

 

 

Osowo Leśne/105,7

2006

2,2

19,5

0,95

0,13

IV

III

 

Lubichowo

Wda/87,0

2000

1,9

17,8

1,13

0,12

II

II

 

 

Wda/87,0

2006

1,9

20,7

0,89

0,18

III

III

 

Osiek

Błędno-stały pkt / 62,3

2000

2,3

19,3

1,12

0,11

II

II

 

 

 

2002

1,4

22,8

0,91

0,13

II

II

 

 

 

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

 

 

 

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno-stały pkt / 62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Niechwaszcz

Czarna Woda

Czarna Woda / 2,2

2000

2,6

26,2

1,42

0,21

II

II

Wierzyca

Skarszewy

Czarnocin/80,7

2007

2,5

27,2

1,94

0,21

IV

IV

 Wierzyca

Skarszewy

Zapowiednik / 74,8

2002

3,0

25,6

1,99

0,21

III

III

 

 

Zapowiednik / 74,8

2005

3,0

33,0

1,71

0,18

III

III

 

Starogard

pow.Starogardu / 59,4

2002

2,7

24,5

1,99

0,21

III

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2005

2,4

22,2

2,03

0,2

IV

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2007

2,5

32,5

2,19

0,22

V

IV

 

 

pon.Starogardu / most w Owidzu55,0

2005

3,7

19,8

2,22

0,22

IV

III

 

Starogard

Owidz / 51,8

2002

4,4

28,2

2,69

0,26

III

III

 

Starogard

pow.uj.Węgiermucy / 40,0

2002

3,3

25,5

2,64

0,24

III

non

 

Starogard

pow.Pelplina

2002

2,9

26,7

2,87

0,22

III

non

 

Starogard

Stocki Młyn pon.Pelplina / 16,7

2002

3,5

28,0

2,87

0,22

non

non

Potok-dopływ z Kokoszków

Starogard

Starogard/0,0

2007

4,3

38,5

4,84

0,28

IV

IV

Piesienica

 

uj do Wierzycy 0,0

2005

2,9

24,4

2,46

0,19

III

III

Piesienica

 

Nowa Wieś Rzeczna/1,2

2007

2,6

32,3

3,02

0,22

IV

IV

Piesienica   Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2008 2,9 bd 3,37 0,305 bd  bd

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2002

3,0

35,5

2,17

0,13

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2005

2,9

20,6

1,58

0,18

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy/0,4

2007

2,8

25,2

1,97

0,25

IV

IV

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2002

3,2

31,7

2,17

0,13

III

non

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2005

2,6

29,6

3,49

0,22

III

III

Węgiermuca

 

uj.do Wierzycy /1,4

2007

2,5

40,1

4,65

0,31

IV

IV

Węgiermuca   uj.do Wierzycy /1,4 2008 2,5 bd 4,14 0,317 bd  bd

Styna

Skarszewy

Wypływ z Jez. Godziszewskiego / 14,9

2003

1,7

19,5

1,36

0,16

II

II

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dotyczy.

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe                  

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe –ok.2,5 km na rzece Kochanka

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kategorie A+B+C1)
Z - złoże zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Barłożno
E
1859
-
Piaski i żwiry
-
2
Bobowo
Z
120
-
Kreda
-
3
Bobowo
Z
12
-
Piaski i żwiry
-
4
Bobowo II
R
137
-
Piaski i żwiry
-
5
Bobowo III
R
71
-
Piaski i żwiry
-
6
Dąbrówka
R
314
-
Piaski i żwiry
-
7
Demlin I
E
2003
-
Piaski i żwiry
-
8
Demlin
E
216
 
Piaski i żwiry
36-
9
Godziszewo-Damaszka
Z
-
-
Kreda
-
10
Gołębiewko II*
R
722
 
Piaski i żwiry
-
11
Grabowo
E
247
247
Piaski i żwiry
51
12
Kamierowskie Piece II*
R
31
-
Piaski i żwiry
-
13
Kochanka
Z
2028,65
-
Kreda
-
14
Klonówka
Z
689
-
Piaski i żwiry
-
15
Klonówka I
E
325,5
-
Piaski i żwiry
34
16
Klonówka III
E
188,4
-
Piaski i żwiry
35,5
17
Kolincz I
E
78
-
Piaski i żwiry
4
18
Kochanka
Z
2028,7
-
Kreda
-
19
Kolincz
Z
47
-
Piaski i żwiry
-
20
Mirowo *
Z
18265
-
Piaski i żwiry
-
21
Mirowo I*
T
1126
8
Piaski i żwiry
-
22
Mirowo II*
T
2999
2972
Piaski i żwiry
-
23
Nowa Wieś Rzeczna I
R
198
-
Piaski i żwiry
-
24
Osieczna
P
3064
-
Kreda
-
25
Osieczna I
R
524
-
Piaski i żwiry
-
26
Siwiałka
Z
156,80
-
Kreda
-
27
Siwiałka
E
576
-
Piaski i żwiry
418
28
Skarszewy II
Z
121
-
Piaski i żwiry
-
29
Szlachta
T
2255
2255
Piaski kwarcowe
-
30
Szteklin
R
42
-
Piaski i żwiry
-
31
Szteklin I
R
80
-
Piaski i żwiry
-
32
Sucumin
T
208 (tys. m3)
73 (tys. m3)
Ilaste ceramiki budowlanej
-
33
Rynkówka
E
354
-
Piaski i żwiry
-
34
Trzcińsk
Z
-
-
Kreda
-
35
Wolny Dwór
T
1503
62
Piaski i żwiry
-
36
Wolny Dwór II*
E
-
-
Piaski i żwiry
79
37
Wolny Dwór III*
R
312
-
Piaski i żwiry
-
38
Zblewo*
Z
53
-
Piaski i żwiry
-
39
Zielona Góra
Z
39
-
Piaski i żwiry
-
40 Piece E 496,2 - Piaski i żwiry -

 

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • pojazdów 69340
 • w tym pojazdów osobowych 33760
Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach
 • Droga krajowa nr 22 (ilość pojazdów/dobę) – pomiary za 2005 r.:
  • Czersk-Zblewo 6615
  • Zblewo-Starogard Gdański 11364
  • Starogard Gdański/Przejście 20307
  • Starogard Gdański-Czarlin 6278
 • Drogi wojewódzkie (ilość pojazdów/dobę) – pomiary za 2005 r.:
  • Starogard Gdański (granica miasta) – Starogard Gdański (DK 22) 9015
  • Starogard Gdański (DK22) – Starogard Gdański (granica miasta) 8607
  • Starogard Gdański (granica miasta) – Jabłowo 6394
  • Jabłowo-Skórcz 3355
  • Skórcz-Stara Jania 1302
  • Skórcz-Głuche 2149
  • Zblewo-Skórcz 1765
  • Skarszewy-Godziszewo 3178

Dane za 2007 r.:

 • Gmina Miejska Skórcz:
  • Droga nr 222, ul. Pomorska – 5100 pojazdów/dobę; 212 pojazdów/godzinę
  • Droga nr 222, ul. 27 Stycznia – 3600 pojazdów/dobę; 150 pojazdów/godzinę
  • Droga nr 222, ul. Hallera – 2400 pojazdów/dobę; 100 pojazdów/godzinę
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • Droga nr 22, ul. Zblewska – 13.000 pojazdów/dobę; 542 pojazdów/godzinę
  • Droga nr 222, ul. Gdańska – 11.000 pojazdów/dobę; 458 pojazdów/godzinę
  • Droga nr 2711G, ul Lubichowska – 7.200 pojazdów/dobę; 300 pojazdów/godzinę
  • Droga nr 2707G, ul. Skarszewska – 8.300 pojazdów/dobę; 345 pojazdów/godzinę
 • Gmina Wiejska Osiek:
  • Droga wojewódzka nr 214 do Warlubia – do 250 pojazdów/godzinę (w godzinach od 700 do 1800)
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • Miasto Czarna Woda, ul. Mickiewicza – 1270 pojazdów/dobę; 53 pojazdów/godzinę,
  • Miasto Czarna Woda, ul. Dworcowa – 200 pojazdów/dobę; 8 pojazdów/godzinę
Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • pociąg
 • autobus
Uciążliwości związane z komunikacją drogową
 • korki
 • spaliny 
 • hałas

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • ciepło z miejskiej sieci 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy oraz olej opałowy 3
 • gaz z butli, gaz z sieci: 4
 • inne: energia elektryczna 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła kolektory słoneczne 6
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie:

 • nazwa: Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o.
  • moc zainstalowana 120,4 MW
  • nośnik energii – miał węgla kamiennego

kotłownie:

 • nazwa: Gminna Energetyka Cieplna Sp.z  o.o. w Skarszewach
  • Kotłownia Miejska KM-1 os. Sikorskiego,
  • moc zainstalowana: 3,720 MWt,
  • rodzaj paliwa: miał węglowy,
  • nośnik energii: woda
 • nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej STARPEC Sp. z o.o., ul. Owidzka 20, 83-200  Starogard Gdański
  • KS-101-Ciepłownia Rejonowa przy ul. Pomorskiej 26 w Starogardzie Gdańskim,
  • moc zainstalowana: 74,55,
  • nośnik energii: węgiel kamienny
 • nazwa: POLBRAND Sp. z o.o. Warszawa, ul. Obozowa 20, gmina Smętowo Graniczne
  • nośnik energii: węgiel
 • nazwa: Ośrodek Zdrowia Kaliska, gmina Kaliska
  • moc: 0,6 MW, nośnik energii: węgiel
 • nazwa: Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o.o., ul. Za dworcem 3, 77-400 Złotów, 
  • Kotłownia przy ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
  • Moc: 3,2 MW,
  • nośnik energii: trociny
 • nazwa: Kotłownia zakładowa STEICO S.A. zakład w Czarnej Wodzie
  • Kotłownia przy ul. Mickiewicza10, 83-262 Czarna Woda
  • Moc: 99,18 MW,
  • nośnik energii: para technologiczna
Główne źródła emisji

Największe źródła emisji - dane według opłat za rok 2008 (źródła punktowe):

 Nazwa substancji

Ładunek całkowity[Mg]

Destylarnia Sobieski S.A.

dwutl. azotu

12,97

tlenek węgla

1,82

dwutl.węgla

13277,43

Suma pyłów

0,09

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

dwutl. siarki

3,51

dwutl. azotu

0,48

dwutl.węgla

21,6

Suma pyłów

3,64

pyły ze spalania paliw

3,51

GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"

dwutl. siarki

1,47

tlenek węgla

9,61

dwutl.węgla

427,46

Suma pyłów

1,05

pyły ze spalania paliw

1,01

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM SPÓŁKA AKCYJNA
ksylen 0,63
Suma pyłów 0,01

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "STAR-PEC" SPÓŁKA Z O.O.

dwutl. siarki

127,63

dwutl. azotu

40,84

tlenek węgla

60,83

dwutl.węgla

44529,1

Suma pyłów

2,64

pyły ze spalania paliw

48,12

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,27

GRASO ZENON SOBIECKI

dwutl. siarki

2,21

dwutl. azotu 0,41

tlenek węgla

13,56

ksylen

2,04

dwutl.węgla

417,08

Suma pyłów

2,64

pyły ze spalania paliw

2,33

 

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

POWIAT STAROGARDZKI SUMA EMISJI [Mg/r]
 
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł. 
SO2
438,02
NO2
213,22
CO2
253149,29
CO
563,39
SUMA PYŁÓW
185,85

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 2 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 20 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 4 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

Zestawienie wyników pomiarowych-rok 2007

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

klasa

a

24h

1h

24

S02

automatyczny

Starogard Gdański

7,7

101,2(h)

37,7(24)

99

A

A

A

-

manualny

8,6

26,0(24)

95

 

A

A

-

A

pasywny

6,5

14,1(m)

92

 

A

-

-

-

pasywny

Godziszewo

5,1

9,7(m)

100

 

A

-

-

-

pasywny

Zblewo

6,1

13,5(m)

100

 

A

-

-

-

NO2

automatyczny

Starogard Gdański

18,3

15,1(1h)

94

 

A

-

-

A

manualny

39,4

139(24)

95

 

A

-

-

-

pasywny

23,4

37,8(m)

92

 

A

-

-

-

pasywny

Godziszewo

15,9

29,8(m)

100

 

A

-

-

-

pasywny

Zblewo

12,2

21,4(m)

100

 

A

-

-

-

PM10

automatyczny

Starogard Gdański

36,5

117,3(24)

100

73

A

C

-

-

refektomet

17,3

83(24)

95

8

A

A

-

A

benzen

automatyczny

Starogard Gdański

0,3

-

96

 

A

-

-

-

pasywny

3,5

-

92

 

A

-

-

-

pasywny

Zblewo

3,4

-

100

 

A

-

-

-

pasywny

Godziszewo

2,6

-

100

 

A

-

-

-

CO

automatyczny

Starogard Gdański

627,7

2132(8h max)

99

 

A

-

-

-

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm
 

Zestawienie wyników pomiarowych-rok 2008

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

klasa

a

24h

1h

 

S02

automatyczny

Starogard Gd ul. Pelplińska 

Starogard Gd Ratusz Miejski

Starogard Gd

8,8

105,0(h) 42,8(24)

97

 

A

A

A

 

manualny

4,5

29,0(24)

97

 

A

A

-

 

pasywny

5,7

14,7(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

4,1

8,4(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

5,1

12,7(m)

100

 

A

-

-

 

NO2

automatyczny

Starogard Gd ul. Pelplińska

Starogard Gd Ratusz Miejski

Starogard Gd

22,9

157,3(1h) 66,6(24)

86

 

A

-

A

 

manualny

17,6

60,0(24)

97

 

A

-

-

 

pasywny

21,8

28,6(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

13,5

18,0(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

11,6

22,8(m)

100

 

A

-

-

 

PM10

automatyczny

Starogard Gd ul. Pelplińska

Starogard Gd Ratusz Miejski

34,9

192(24)

98

62

A

C

-

 

refektomet

14,8

78(24)

97

14

A

A

-

 

benzen

automatyczny

Starogard Gd ul. Pelplińska

Starogard Gd.

0,3

-

93

 

A

-

-

 

pasywny

3,0

-

100

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

2,5

-

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

1,8

-

100

 

A

-

-

 

CO

automatyczny

Starogard Gd ul. Pelplińska

619,4

2830,5(8h max)

97

 

A

-

-

 

NOx automatyczny Starogard Gd ul. Pelplińska 36,0   86          

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

KLASYFIKACJA STREF Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW KRYTERIALNYCH POD KĄTEM OCHRONY ZDROWIA.
W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację strefy  ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Lp

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

Uwagi

 

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

5

strefa kwidzyńsko-tczewska

PL.22.05.z.03

A

B

C

A

A

A

A

A

A

C

 

niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu


W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez WIOŚ powiat starogardzki zakwalifikowano dla kryterium ochrony zdrowia do klasy C ze względu na  przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłu PM10, przekroczenia stwierdzono na stacji w Starogardzie oraz z powodu  niedotrzymania poziomu docelowego benzo(a)piranu w pyle PM10 na stacji w Tczewie.
W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.
Pełne informacje na stronie www..gdansk.wios.gov.pl
 

Energia odnawialna

Elektrownie wodne

Elektrownia Wodna Czarnocińskie Piece, Czarnocin 61, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy

 • Właściciel: ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o.., ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 74+500 wysokość piętrzenia: 100,41 m npm, moc: 156 kW

Elektrownia Wodna Kolincz, ul. Droga Główna 106, 83-211 Jabłowo, gmina Starogard Gdański

 • Właściciel: ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o, ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 40+500 wysokość piętrzenia: 58,00 m npm, moc: 407 kW

Elektrownia Wodna Owidz, ul. Mostowa 2, 83-211 Jabłowo, gmina Starogard Gdański

 • Właściciel: ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o., ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 51+600 wysokość piętrzenia: 69,30 m npm, moc: 186 kW

Mała Elektrownia Wodna, miejscowość: Wdecki Młyn

 • Właściciel: Adam Okrój i Grzegorz Kowalski
 • nazwa rzeki: Wda
 • km rzeki 85+330

Elektrownia Wodna Młyńsk, 83-261 Piece, Struga Młyńska

 • Właściciel: Stanisław Pawłowski,
 • Moc: 0,0022 MW

Elektrownia Wodna ul. Kanałowa 19, Starogard Gd,

 • Właściciel: Przedsiębiorstwo Hurtu Przemysłowego „DOMAT” s.c. W.A.D. Drzewieccy
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 57+150, moc: 0,4 MW

Elektrownia Wodna M.E.W. Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gd

 • Właściciel: Janusz Kawski
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 •  moc: 0,075 MW

Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

 • Właściciel: Piotr Górski,
 • nazwa rzeki: Wietcisa
 • km rzeki: 6+800

Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

 • Właściciel: Władysław Nagórski,
 • nazwa rzeki: Wietcisa
 • km rzeki: 2+400

Elektrownia Wodna Klonówka

 • Właściciel: EDORADCA, ul.Kubusia Puchatka 5/12, 83-11- Tczew,
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 37+850
Elektrownie wiatrowe

brak danych.

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak danych

Kolektory słoneczne

brak danych

Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu: Parafia św. Rocha w Osieku

 • Pompa cieplna ALAND KAL 100, moc grzewcza 100 kW, przystosowana do ogrzewania CO i nagrzewania CWu. Pobór mocy elektrycznej 25 kW. Dolne źródło w postaci odwiertów studziennych.
 • Efekt energetyczny: COP 4
 • Zużyta energia elektryczna w ciągu roku: 31.600 kWh
 • Pozyskane ciepło: 451,43 Gj
 • Bardzo efektywny, niekłopotliwy system grzewczy. Bardzo duża sprawność – z 1 kWh energii elektrycznej uzyskiwano ok. 4 kWh energii cieplnej.
 • Gmina Smętowo Graniczne: 1 gospodarstwo domowe.
Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: ENBIO Sp. z o.o. Czarna Woda ul. Mickiewicza 10

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: brykiety drzewne   ilość t/rok ok. 8.500
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: ok. 150.000  [Gj]

Lokalizacja obiektu: GRASO Zenon Sobiecki, 

 • miejscowość/gmina: Krąg gm. Starogard Gdański, Bączek gm. Skarszewy
 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma: ilość t/rok 170
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku:  1.927,5 [Gj]

Lokalizacja obiektu: Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o.o., ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda

 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: trociny
 • Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 24286 [Gj], sprzedane 19434,60 [Gj]

Lokalizacja obiektu: FAMOS Fabryka Mebli Okrętowych, ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gdański

 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: odpady drzewne, trociny
 • Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 4527 [Gj]
Inne

brak danych

Gospodarka odpadami

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Starogardzki: 6 czerwca 2003 r. – plan gospodarki odpadami gminny i powiatowy
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 26 maja 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 15 kwietnia 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 31 marca 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek: 29 kwietnia 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: kwiecień 2007 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 6 grudnia 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: brak
 • Gmina Miejska Skórcz: 29 stycznia 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna: brak
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak
 • Gmina Wiejska Zblewo: 21 listopada 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 7 marca 2003 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 2003 r.
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 25 kwietnia 2007 r., zmiana: 24 października 2007 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 28 grudnia 2005 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 29 marca 2007 r.
 • Gmina Wiejska Osiek: 28 września 2006 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 26 kwietnia 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 26 października 2006 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 28 marca 2006 r.
 • Gmina Miejska Skórcz: 30 stycznia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna: 30 marca 2006 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo: 26 kwietnia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 25 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: brak
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 14 czerwca 2006 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ilość zewidencjonowanych przez PUK STARKOM w Starogardzie Gdańskim odpadów z terenu powiatu starogardzkiego w 2008 roku  - 34 603,4 Mg
w tym :

 • komunalnych 26 814,48  Mg
 • przemysłowych 7.788,92 Mg

w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 11 143,44 Mg

w tym :

 • komunalnych 11 143,44 Mg

Gmina Wiejska Starogard Gdański:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2008 roku – 3332,7 Mg
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 145,1 Mg
w tym :

 • komunalnych 145,1 Mg

Gmina Wiejska Osiek:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 180 Mg
w tym :

 • komunalnych 180

Gmina Wiejska Lubichowo:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 1015 Mg
w tym :

 • komunalnych 492,37

Gmina Wiejska Skórcz:
Obsługiwana przez: PUK STARKOM Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 317 Mg

Gmina Miejska Czarna Woda:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 242,016 Mg
w tym :

 • komunalnych 242,016

Gmina Miejska Skórcz: Zakład Gospodarki Miejskiej
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 800 Mg
w tym :

 • komunalnych 390,3
 • przemysłowych 408,5

Gmina Wiejska Osieczna:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 76,75 Mg
w tym :

 • komunalnych 76,75

Gmina Wiejska Bobowo: 388,7 Mg (komunalne)
Gmina Wiejska Zblewo:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 3166 Mg
w tym :

 • komunalnych 3166

Gmina Wiejska Kaliska:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku  - 637 Mg
w tym :

 • komunalnych 637

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2008 roku 

 • Komunalnych 841,7

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie : 218 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: szkło, plastik
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: szkło, plastik, niebezpieczne, opony
  • Gmina Wiejska Osiek: szkło, papier, plastik,
  • Gmina Wiejska Lubichowo: szkło, plastik
  • Gmina Wiejska Skórcz: szkło, plastik, inne
  • Gmina Miejska Czarna Woda: szkło, plastik, papier, niebezpieczne
  • Gmina Miejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne
  • Gmina Wiejska Osieczna: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne
  • Gmina Wiejska Bobowo: szkło, plastik
  • Gmina Wiejska Zblewo: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
  • Gmina Wiejska Kaliska: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: bd

Na terenie powiatu starogardzkiego:

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, spalanie
 • odzysk, recykling

Firma FAMOS podała dane:
Ilość odzyskanych w r. 2008 odpadów  490 Mg do termicznego przekształcania w celu odzysku energii cieplnej.

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Składowisko Osiek, Osiedle Polne

 • typ składowiska      - komunalne
 • wielkość składowiska ( ha )      - 1,23 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   - 18000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )   - około 50 %
 • liczba kwater ogółem ( szt. )     - brak wydzielonych kwater
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )         - 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)    - 0      
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera sztuczna
 • drenaż odcieków   tak
 • oczyszczalnia odcieków  tak - odcieki przepompowywane do oczyszczalni 
 • waga     tak – umowa użyczenia z osobą fizyczną
 • Ilość unieszkodliwionych w r.   - 180 Mg odpadów

Składowisko Odpadów w Linowcu
  

 • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska ( ha ) – 15,41
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 290.250  
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 110.000  
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0 
 • rekultywacja składowiska    tak                  
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera sztuczna – uszczelniona kwatera nr 1
 • drenaż odcieków   tak tylko na kwaterze uszczelnionej
 • instalacja do odgazowania  tak
 • waga     tak
 • kompaktor    nie, spychacz DT-75
 • Ilość unieszkodliwionych w 2008 r. odpadów 40.754,31 Mg
 • w tym
  • Gmina Miejska Starogard: 574

Składowisko Odpadów Komunalnych w Bobrowcu

 • typ składowiska: innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) -ogółem 2,3, uszczelniona powierzchnia 0,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 7050
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  2882,7 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) -1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) -1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0    
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera naturalna / bariera sztuczna
 • drenaż odcieków   tak
 • instalacja do odgazowania  tak
 • Ilość unieszkodliwionych w 2008 r. odpadów 145,1 Mg

Składowisko Bietowo

 •  typ składowiska komunalne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,2 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0     
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie bariera sztuczna
 • drenaż odcieków   tak
 • oczyszczalnia odcieków nie
 • instalacja do odgazowania nie
 • waga nie
 • kompaktor DETT   tak 

Składowisko Skórcz

 • typ składowiska IN
 • wielkość składowiska ( ha ) – 1,6
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) – 60000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 24.000
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0 
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    
 • waga     tak
 • Ilość unieszkodliwionych odpadów 800 Mg

Składowisko Zblewo, ul. Sportowa

 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha ) – 0,50
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)    
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera naturalna / bariera sztuczna
 • Ilość unieszkodliwionych w r  2008 odpadów 3 166 Mg

Składowisko Strych, Kaliska

 • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska ( ha ) – 2,66 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 50.000 m3  
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 8700 m3  
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0 
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera sztuczna
 • instalacja do odgazowania  tak
 • Ilość odpadów unieszkodliwionych w 2008 -  637 Mg

Wysypisko Odpadów Komunalnych w Osówku, Gmina Osieczna

 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha ) – 1,18
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) - 3491
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 1473,25
 • liczba kwater ogółem ( szt. )  - 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  -  0    
 • monitoring składowiska   tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera naturalna / bariera sztuczna
 • drenaż odcieków   tak
 • instalacja do odgazowania  tak
 • kompaktor    tak

Wysypisko Wiejsko- Gminne Skarszewy

 • typ składowiska – składowisko odpadów komunalnych
 • wielkość składowiska ( ha ) – 1,125
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 121.000 
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) – 0     
 • monitoring składowiska  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie    bariera sztuczna
 • drenaż odcieków   tak
 • waga     tak


Spalarnia odpadów:

 • Lokalizacja spalarni: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Owidz, ul. Droga Owidzka 12
 • Podstawowe dane techniczne: spalarnia pirolityczna, typ: SP-300, wydajność 300 kg/h (odpady stałe); 100 kg/h (zużyte rozpuszczalniki)
Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: tak
 • Gmina Wiejska Osiek: tak
 • Gmina Wiejska Lubichowo: tak
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak
 • Gmina Miejska Czarna Woda: tak
 • Gmina Miejska Skórcz: tak
 • Gmina Wiejska Osieczna: tak
  • ilość zinwentaryzowanych obiektów  ogółem               - 889 szt.
  • ilość płyt eternitowych zawierających azbest  ogółem  - 85.679 szt ,tj. 942.469 kg
  • stan techniczny zinwentaryzowanych  obiektów           -  dobry
 • Gmina Wiejska Bobowo: tak
 • Gmina Wiejska Zblewo: tak
 • Gmina Wiejska Kaliska: bd
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: tak
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: data przyjęcia 25.02.2009
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: nie
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: nie
 • Gmina Wiejska Osiek: nie
 • Gmina Wiejska Lubichowo: tak 22.04.2009
 • Gmina Wiejska Skórcz: nie
 • Gmina Miejska Czarna Woda: tak
  • Uchwała nr X/73/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2008-2011”
 • Gmina Miejska Skórcz: planuje się na 2009 rok
 • Gmina Wiejska Osieczna:
  • data przyjęcia  Uchwała  Zarządu Powiatu  Starogardzkiego  z dnia 20 lutego 2009 r. Nr 90/669/2009  - Program usuwania azbestu i wyrobów  zawierających azbest z terenu starogardzkiego na lata 2009 – 2032  zostanie przedstawiony na najbliższej sesji  Rady Gminy 
 • Gmina Wiejska Bobowo: nie
 • Gmina Wiejska Zblewo: data przyjęcia  31 sierpnia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: bd
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: nie
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski, w powiecie starogardzkim nie ma zakładu posiadającego urządzenia z PCB

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • PUK „Starkom” Sp. z o.o.,
  • ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański
 • PHU „ARMOTEX” – Stanisław Armatowski,
  • ul. Rolna 12, 83-200 Starogard Gdański
 • Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz, ul. Spacerowa 13
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

            LP.
PODMIOT ZBIERAJĄCY
MIEJSCE ZBIERANIA
1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PONIK Jarosław Ptasznik
ul. Chojnicka 37
83-200 Starogard Gdański
2
Hurtownia AGD IR-KOR
Irena Korynth
ul. Sobieskiego 2
83-200 Starogard Gdański
3
MARS Spółka Akcyjna
ul. Nowowiejska 9a
83-200 Starogard Gdański
4
Gminna Spółdzielnia
SAMOPOMOC CHŁOPSKA
ul. Zielona 30
83-200 Starogard Gdański
5
JWB Sp. z o.o.
Apteka Joannicka
Osiedle 60-cio lecia ONP
83-200 Starogard Gdański
6
MIX Elektronics S.A.
ul. Lubichowska 2
83-200 Starogard Gdański
7
Telekomunikacja S.A.
ul. Rynek 10
83-200 Starogard Gdański
8
J-W Sp. z o.o.
ul. Skarszewska 4
83-200 Starogard Gdański
9
Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22
83-200 Starogard Gdański
10
CARREFOUR
ul. Niepodległości 2a
83-200 Starogard Gdański
11
JERONIMO MARTINS
Dystrybucja S.A.
ul. Paderewskiego 6
83-200 Starogard Gdański
12
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe PESTAR
ul. Iwaszkiewicza 15
83-200 Starogard Gdański
13
Firma Handlowa NASZ DOM AGD-RTV s.c. M.Kosecki, R. Klein
ul. Hallera 16
83-200 Starogard Gdański
14
Market TESCO / POLSKA
ul. Droga Nowowiejska 9A
83-200 Starogard Gdański
15
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22
83-200 Starogard Gdański
16
ZIP Computer Piotr Gadomski
ul. Kościuszki 55
83-200 Starogard Gdański
17
Przedsiębiorstwo KOLTEL S.C.M i T. Kolbusz
ul. Droga Owidzka 2a
83-200 Starogard Gdański
18
Zakład Gospodarki Miejskiej Skórcz
ul. Spacerowa 13, Skórcz;
 Nr E00023356E

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Powierzchnia gruntów zdegradowanych: 164,44 ha
W tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 2,00
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 46,01
 • Miasto Skarszewy: 13,46
 • Gmina Skarszewy: 67,72
 • Gmina Wiejska Bobowo:4,8
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 9,4
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,38
 • Gmina Wiejska Osieczna: 10,88
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 4,25

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Gm. Miejska Skórcz-hałas drogowy

 

Gdzie te uciążliwości występują

 • ul. 27 stycznia,
 • ul.Hallera,
 • ul.Pomorska
 • Czy były dokonywane pomiary

  W r.2008 WIOŚ nie wykonywał badań w powiecie starogardzkim.
  Ostatnie badania wykonano w r.2000-informacjaw archiwum strony  infoeko

  Czy została opracowana mapa akustyczna

  NIE

  Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

  NIE

  Promieniowanie elektromagnetyczne

  Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

  Brak informacji z powiatu

  Źródła promieniowania elektromagnetycznego
  • linie energetyczne wysokiego napięcia     
  • stacje transformatorowe      
  • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
  Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

  W r.2008 WIOŚ nie wykonywał badań w powiecie starogardzkim

  Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

  Nie stwierdzono.

  Wpływ przemysłu na stan środowiska

  Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie
  • nazwa: Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A. 
   • adres: ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
   • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja farmaceutyczna 
   • liczba zatrudnionych: 1650
  • nazwa: Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o.
   • adres:  ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gdański
   • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja mebli okrętowych, wyposażenie w meble stolarkę drzwiową i wykończeniową hoteli, domów wczasowych, sanatoriów, oraz obiektów  użyteczności publicznej tj: aule, sale widowiskowe, teatry, banki, biura i szpitale
   • liczba zatrudnionych: 540
  • nazwa IGLOTEX S.A. 
   • adres ul. Zielona 5, 83-220 Skórcz
   • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja mrożonych wyrobów garmażeryjnych (tj. pizza, zapiekanka, pierogi, knedle, kluski, kopytka, pyzy, uszka), wyprodukowana ilość w 2008 roku to 23 313,5 t. 
   • liczba zatrudnionych: 350
  • nazwa: Destylarnia Sobieski S.A.
   • adres: ul. Skarszewska 1, Starogard Gdański
   • rodzaj i wielkość produkcji: Produkcja wyrobów spirytusowych 40027137 l. 100
   • liczba zatrudnionych: 278
  • nazwa: STEICO S.A. 
   • adres: ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
   • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja płyt pilśniowych(drewnopochodnych) – 50.000 Mg/rok
   • liczba zatrudnionych: 188
  • nazwa: Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o.
   • adres: ul. Jabłowska 17, 83-200 Starogard Gdański
   • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja ciepła
   • liczba zatrudnionych: 62
  • nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej STAR-PEC Sp. z o.o.
   • adres: ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański
   • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja ciepła
  Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko
  • występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla zakładu …………………
  • występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla Oczyszczalni Ścieków ZF "POLPHARMA" - 300 m, dla spalarni ZF "POLPHARMA" - 900 m. Powód ustanowienia strefy - podać zgodnie z decyzją dla zakładu decyzja Prezydium powiatowej Rady Narodowej Nr AB-II-440/M/88/68/69/70 z dnia 23.02.1970 r.

  Rolnictwo

  Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

  63313

  W tym:

  • gm. Smętowo 6.360 ha
  • gm. Osieczna 2174,00 ha
  • gm. Bobowo 4062 ha
  • Miasto Starogard 1 198 ha
  porównaj z
  Struktura użytków [ha]
  • grunty orne  - 51457 ha
  • grunty ugorowane - 2564 ha
  • łąki - 7791 ha
  • pastwiska - 3544 ha
  • sady, ogrody - 334 ha
  • plantacje wieloletnie - 187 ha
  Ilość gospodarstw rolnych

  4499

  W tym:

  • gm. Smętowo
   • Ilość gospodarstw rolnych – 376
  • Gm. Bobowo
   • Ilość gospodarstw rolnych –365
  • gm. Osieczna
   • Ilość gospodarstw rolnych - 290
  • Miasto Starogard - 97
  porównaj z
  Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
  • Grunty Kościołów i związków wyznaniowych - 1316
  • Grunty spółdzielni - 883
  Klasy gleby [ha]
  • I       - 0 ha
  • II     - 110 ha
  • IIIa  - 3385 ha
  • IIIb  - 7739 ha
  • IVa  - 11885 ha
  • IVb  - 10412 ha
  • V     - 10387 ha
  • VI    - 8058 ha
  Wielkość gospodarstw - ilość
  • 1-2 ha  987
  • 2-5 ha  1019
  • 5-10 ha 881
  • 10-20 ha 655
  • 20-50 ha 663
  • 50-100 ha 249
  • 100-300 ha 36
  • > 300 - 9

  średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie:

  •  w powiecie – 14,93 ha,
  • śr. wojewódzka – 18,30 ha.
  Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

  Dane z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gdańskim:

  • produkcja mleka     [tys. l]         [%]
  • produkcja żywca wołowego   [tys. t]      [%]
  • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]      [%]
  • produkcja zbóż    [tys. t]  96624                [%]
  • produkcja ziemniaków   [tys. t]  42720                [%]
  • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]  18698                [%]
  • produkcja warzyw    [tys. t]      [%]
  • produkcja owoców    [tys. t]      [%]

  Gmina Miejska Starogard Gdański:

  • produkcja mleka     [tys. l] 105     [%]
  • produkcja żywca wołowego   [tys. t] 0,01     [%]
  • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t] 0,1     [%]
  • produkcja zbóż    [tys. t]      [%]
  • produkcja ziemniaków   [tys. t] 0,4     [%]
  • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]      [%]
  • produkcja warzyw    [tys. t] 0,212     [%]
  • produkcja owoców    [tys. t] 0,208     [%]

  Gmina Wiejska Osieczna:

  • produkcja mleka     [tys. l]  2500     [%]
  • produkcja żywca wołowego   [tys. t]  95     [%]
  • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]  95     [%]
  • produkcja zbóż    [tys. t]  0     [%]
  • produkcja ziemniaków   [tys. t]  240     [%]
  • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]     [%]
  • produkcja warzyw    [tys. t]  25     [%]
  • produkcja owoców    [tys. t]  0     [%]
    
  Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
  • NPK [kg/ha]:bd
  • CaO [kg/ha]:bd
  Rolnictwo ekologiczne

  Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego: tak

  • produkcja zwierzęca   - 4 gospodarstwa
  • produkcja roślinna i zwierzęca – 4 gospodarstwa
  • produkcja roślinna – 3 gospodarstwa
   • Jacek Plota, Trzcińsk 66, 83-250 Trzcińsk
   • Andrzej Kłos, Trzcińsk 30, 83-250 Trzcińsk
   • Piotr Haftka, 83-207 Janin
  • zielarstwo – 1 gospodarstwo

  W tym Miasto Starogard: 1 gosp.

  Ekologiczne Labofarm – 4 ha
  Labofarm
  ul. Lubichowska 176b
  83-200 Starogard Gd.
  Ogólna powierzchnia upraw [ha]: bd
  Plantacje roślin energetycznych: bd

  Przyroda

  Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody

  Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:   -Edukacja ekologiczna w szkołach 

                                                                           podstawowych, gimnazjum, koła LOP
                                                                         -Koła Ligi Ochrony Przyrody                                                                                                 
       Gmina Wiejska Lubichowo:                        - Zajęcia w szkołach podstawowych i gimnazjum,
       Gmina Wiejska Kaliska:                             - Akcja sprzątania świata,
  - Zajęcia plenerowe w Wirtach na ścieżce dydaktycznej w Arboretum organizowane przez Szkołę Podstawową,
  - Gimnazjada ekologiczna organizowana przez Szkołę Podstawową w Kaliskach poprzedzona zajęciami w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Laboratorium,
  - Dzień Ziemi,
  - Zapraszanie leśniczych z Nadleśnictwa Kaliska do Szkoły Podstawowej w Kaliskach,
  - Ścisła współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną – wspólne uroczystości szkolne
   
  Ścieżki edukacyjne 
  Nadleśnictwo Kaliska - Leśna szkoła, 2,7km, tematyka życie lasu
  Wycieczki z przewodnikiem
  Gmina Kaliska:
  Zajęcia terenowe w Wirtach – Racjonalna gospodarka odpadami
  Nazwa obiektu chronionego: Arboretum Wirty 
  Nadleśnictwo Kaliska: wycieczki do Arboretum Wirty dla 125 – 15 300 osób
  Prelekcje 
  Nadleśnictwo Starogard:
  Tematyka prelekcji:                         przyrodnicza, gospodarka leśna, ochrona przeciwpożarowa
  Ilość prelekcji:                                99
  Nadleśnictwo Lubichowo:
  Ilość prelekcji:                                46
  Gmina Wiejska Kaliska:
  Zajęcia w klasach I-IV szkoły podstawowej z udziałem leśniczych:    „Zagrożenia w lesie”
                                                                                                                 „Tropy zwierząt”
   
  Tematyka prelekcji:                         „Rozpoznawanie drzew iglastych i liściastych”      
  Ilość prelekcji:                                8 
  Wydawnictwa : 
  Stowarzyszenie Instytut Kociewski:
  Tytuł: Kolekcja pocztówek „Kociewie malowany region”
  Nakład: 2 000
  Wydawnictwo jednorazowe
  Tytuł: Kolekcja pocztówek „Kociewie Kraina z tradycją”
  Nakład: 2 000
  Wydawnictwo jednorazowe
  1.      Inne
  Gmina Miejska Czarna Woda: Stała wystawa przyrody doliny rzeki Wdy i Borów Tucholskich

   

  Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych

  Reintrodukcja cisa pospolitego na obszarze leśnictwa Cisowa Góra, gmina Osiek

  • Czas realizacji 2003-2006 rok, przedłużony do roku 2009
  • Poniesione dotychczas nakłady- 28 500 zł,
  • Wartość całego projektu- 45 000 zł.

  Mała retencja na terenie Nadleśnictwa Lubichowo.

  • Czas realizacji 2007-2012,
  • Poniesione nakłady- 10 000 zł.
  • Wartość całego projektu – 280 000 zł.
    

  Edukacja ekologiczna

  Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

  Akcja „Sprzątania Świata”

  • realizowany przez gminy powiatu starogardzkiego przy udziale szkół i Starostwa Powiatowego,

  Gmina Miejska Starogard Gdański:  

  • konkursy ekologiczne w szkołach,

  Gmina Wiejska Starogard Gdański: 

  • konkursy ekologiczne, edukacyjne, teatrzyk dla dzieci o segregacji odpadów,

  Gmina Wiejska Skórcz 

  • Akcja Sprzątania Świata 2007 rok, 
  •  konkursy z okazji „Dnia Ziemi”,
  •  Dzień Ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”

  Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  

  • Liga Ochrony Przyrody w szkołach,

  Gmina Wiejska Osieczna: Szkoły:

  • „ Dzień  Ziemi ( kwiecień ) ,
  • „Sprzątanie Świata” (wrzesień)                                                                                                                                                        

  Gmina Miejska Czarna Woda:  

  • Akcja Sprzątania Świata
  • szkoła podstawowa – organizowanie i przygotowywanie uczniów gimnazjum do gimnazjady ekologicznej,
  • konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”
  Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

  Gmina Wiejska Starogard Gdański:  

  • konkursy ekologiczne,
  • teatrzyki dla dzieci o segregacji odpadów

  Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  

  • selektywna zbiórka odpadów (baterie, sprzęt elektroniczny)

  Gmina Wiejska Skórcz:  

  • „Akcja Sprzątania Świata 2006 roku”,
  • Konkursy z okazji „Dnia Ziemi”,
  • Dzień ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”

  Gmina Miejska Skórcz:  

  • Spotkanie edukacyjne z zakresu ochrony środowiska pt. „Świat w kolorze nadziei”  z cyklu „ZIELONO MI”
  • Pomoc dydaktyczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Skórczu – zakup zestawu edukacyjnego pt. „Sprzątanie świata – recykling”
  • Współpraca samorządu z Fundacją Ekologiczną „Arka” w kampanii dotyczącej palenia śmieci w piecach domowych.
  • Akcja „sprzątanie świata” organizowana przy współpracy Starostwa Powiatowego i Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu.

  Gmina Wiejska Osieczna:  

  • „Sprzątanie Świata” akcja prowadzona przez Szkoły na terenie gminy,                                                                                                                                         

  Gmina Wiejska Zblewo:  

  • warsztaty, konkursy, wyjazdy w ramach projektu edukacji ekologicznej wśród szkół i przedszkoli na terenie gminy

  Gmina Wiejska Kaliska:                      

  • I miejsce szkoły Kaliska w międzygminnej Gimnazjadzie Ekologicznej
  • wystawa grzybów,

  Gmina Miejska Czarna Woda:  

  • konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”
  Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: segregacja, uświadamianie społeczne dotyczące zbiórki odpadów niebezpiecznych,
  • Gmina Miejska Skórcz: tworzenie projektów wspólnie z młodzieżą szkolną w ramach Akcji „Zbieramy i selekcjonujemy odpady”
  • Gmina Wiejska Kaliska: szkoła podstawowa – plan zorganizowania ścieżki przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Kaliska

  Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

  Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
  • realizacja zakładu utylizacji odpadów dla powiatu starogardzkiego
  • brak kanalizacji we wsiach, brak świadomości  mieszkańców wsi ( ekologia)
  • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni
  • ochrona wód rzeki Wdy
  • ochrona wód rzeki Wietcisy
  • odciążenie ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowo-pieszych 
  • gospodarka wodno- ściekowa (budowa oczyszczalni i kanalizacji) 
  • zanieczyszczenie powietrza ,,niską emisją" 
  • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych 
  • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym
  Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

  Gmina Wiejska Starogard Gdański:

  • oczyszczalnia ścieków Jabłowo i Szpęgawsk, ok. 30 km sieci kanalizacyjnej,

  Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

  • Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie w  2004 r.,
  • rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 2007 r. (etap I) Smętowo i Kopytkowo

  Gmina Wiejska Osiek:

  • budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Osieku,

  Gmina Wiejska Lubichowo:

  • rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków,
  • budowa nowych sieci kanalizacyjnych,

  Gmina Wiejska Skórcz:

  • wprowadzenie częściowej segregacji odpadów,
  • rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,

  Gmina Miejska Czarna Woda:

  • modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej

  Gmina Miejska Skórcz:

  • Wybudowanie nowej mechaniczno biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 750 m³/dobę,
  • wybudowano 13,1 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

  Gmina Zblewo:  

  • Modernizacja hydroforni w Zblewie wraz z stacją uzdatniania wody oraz wyłączeniem dwóch hydroforni z eksploatacji tj. Miradowo i Karolewo,

  Gmina Kaliska: 

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach
  • Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Kaliskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kaliska – Piece
  • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jabłowo, Lipinki Szlacheckie
  • Przebudowa części ulicy Kwiatowej w Kokoszkowach wraz z kanalizacją

   
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Biuro Powiatowe w Starogardzie Gdańskim):
  W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 zalesiono w 2007 r.:

  • Gmina Starogard Gdański – 5,08 ha
  • Gmina Skarszewy – 2,89 ha
  • Gmina Skórcz – 7,45 ha
  • Gmina Osieczna – 1,87 ha

  Ponadto przyjmowano wnioski z działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt.: „Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”.
  Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt to promocja systemów produkcji rolniczej, prowadzonej zgodnie z wymogami ochrony środowiska , ochrony i kształtowania krajobrazu, ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk , a także ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej.

  W PROW-ie 2004-06 realizowano 7 pakietów rolno-środowiskowych :

  • rolnictwo zrównoważone – polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin
  • rolnictwo ekologiczne – polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) 2092/91 oraz rozporządzenia Rady (WE) 1804/99
  • utrzymanie łąk ekstensywnych – wiąże się z przywróceniem lub kontynuacją wykaszania traw w określonych terminach na łąkach o wysokich walorach przyrodniczych, zagrożonych degradacją
  • utrzymanie pastwisk ekstensywnych – zakłada przywrócenie lub zachowanie ekstensywnego wypasu zwierząt na pół naturalnych pastwiskach w sposób gwarantujący utrzymanie walorów przyrodniczych i miejsc występowania gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
  • ochrona wód i gleb – polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym
  • tworzenie stref buforowych – to zakładanie 2 lub 5 metrowych pasów darni na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowymi lub terenami intensywnie użytkowanymi rolniczo, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko i ochrony siedlisk wrażliwych
  • zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich – polega na utrzymaniu hodowli ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem

  Ilości złożonych wniosków rolno-środowiskowych w BP ARiMR w Starogardzie Gdańskim w latach 2006 i 2007 kształtowały się następująco:

  • Pakiet 2007r.
  • Ochrona gleb i wód 95
  • Rolnictwo ekologiczne 5
  • Utrzymanie łąk ekstensywnych 15
  • Utrzymanie pastwisk ekstensywnych 2
  • Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich -

  Działania polegające na zalesianiu gruntów rolnych jak i wspieraniu przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt kontynuowane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

  Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
  • gospodarka odpadami
  • ochrona powietrza atmosferycznego (niska emisja)
  • zanieczyszczenie wód podziemnych
  • hałas komunikacyjny
  • budowa systemu kanalizacyjnego
  • wymiana pokryć azbestowych
  Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
  • Udział wszystkich Gmin powiatu w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”
  • Związek Miast i Gmin zlewni Wdy, informacje na stronie: www.rzekawda.pl 
  • Związek gmin w zakresie ochrony zlewni rzeki Wierzycy
  • Udział gmin powiatu starogardzkiego w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”
  • Porozumienie z miastem Starogard na odbiór ścieków z Gminą Bobowo w sprawie przyjęcia ścieków do Jabłowa (Gmina Wiejska Starogard)
  Realizacja współpracy partnerskiej
  • Limerick Country (Irlandia)
  • Powiat Wolsztyński oraz Miasto i Gmina Wolsztyn
  Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

  Brak informacji z powiatu.

  Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

  Brak informacji z powiatu.

  Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

  Gmina Smętowo Graniczne:

  • Nazwa projektu:  „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie”
   • Źródło dofinansowania:  SAPARD
   • Kwota:  488.000
  • Nazwa projektu  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym
   • Źródło dofinansowania EOG
   • Kwota  275 tys. EURO

  Gmina Starogard Gdański:

  • Nazwa projektu:  „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego „Północ” – I etap Wolental – Pączewo””
   • Źródło dofinansowania:  Fundusz Norweski
   • Kwota:  85% - 4.100.000

  Gmina Osiek:

  • Nazwa projektu:  „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wsi Wycinki” (na etapie przygotowania dokumentacji)

  Gmina Kaliska:

  • Nazwa projektu:  Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach etap I
   • Źródło dofinansowania:  SAPARD
   • Kwota:  860 430,00
  • Nazwa projektu:  Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach etap II
   • Źródło dofinansowania:  SAPARD
   • Kwota:  835 870,00
  • Nazwa projektu:  Modernizacja szkoły podstawowej w Piecach wraz z ogrzewaniem
   • Źródło dofinansowania:  ZPORR
   • Kwota:  770 653,40
  • Nazwa projektu:  Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Kaliskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kaliska – Piece
   • Źródło dofinansowania:  SAPARD
   • Kwota:  695 370
     
  Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

  Gmina Smętowo:

  • Modernizacja świetlic wiejskich w Kamionce i Bobrowcu -  PROW -  324.876 zł. złożono wniosek

  Gmina Miejska Skórcz:

  • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w m. Skórcz – III etap.
  • nazwa programu UE:
   • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, przewidywana kwota dofinansowania: 1. 325 tys. – wniosek został złożony, obecnie trwają prace nad uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
   • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu, przewidywana kwota dofinansowania:  – wniosek jeszcze nie został złożony.

  Gmina Zblewo:

  • nazwa projektu:  „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Zblewo”
  • nazwa programu UE  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
   • przewidywana kwota dofinansowania  4.100.000
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem: opracowania studium wykonywalności ,opracowanie wniosku  

  Gmina Kaliska:

  • nazwa projektu:  Budowa 2 kotłowni na odpady drewniane wraz z termomodernizacją 5 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach
  • nazwa programu UE  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (EFRR)
   • przewidywana kwota dofinansowania  1.047.225
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
   • opracowania koncepcji tak
   • opracowania studium wykonywalności  tak
  • nazwa projektu:  Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Piecach i Franku  oraz przebudową sieci wodociągowej w Piecach
  • nazwa programu UE  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
   • przewidywana kwota dofinansowania  3.500.000 zł
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
   • opracowania koncepcji tak

   

  • nazwa projektu:  Budowa wodociągu w Bartlu Wielkim
  • nazwa programu UE  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
   • przewidywana kwota dofinansowania  375.000 zł
   • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
   • opracowania koncepcji tak


  Gmina Wiejska Starogard Gdański:

  • nazwa projektu   budowa kanalizacji  Kolincz, Owidz, Barchanowy  4,8 mln.zł.
   • budowa kanalizacji  Dąbrówka i Jabłówko 2mln.zł.
   • budowa drogi gminnej Koteże ,Jabłowo 6,3mln.zł.
  • nazwa programu UE   regionalny program operacyjny i fundusz spójności
   • opracowania koncepcji tak
   • opracowania studium wykonywalności  tak
   • opracowanie wniosku  tak

  Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:

  • Nazwa projektu:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolesławowo Etap II”
  • Nazwa programu UE:  RPO WP
   • Kwota:  2 000 000
   • opracowania koncepcji nie
   • opracowania studium wykonywalności  nie
   • opracowanie wniosku  tak
   • złożony wniosek w stadium oceny  tak

  Gmina Lubichowo:

  • nazwa projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 2007 – 2013 w działaniu 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony Środowiska. Kwota 1 805 687,48
   • Wniosek złożono 26.03.2009 r.
   • Nazwa programu UE:  RPO WP
   • Kwota:  1 805 687,48

  Gmina Czarna Woda:

  • Nazwa Projektu : „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna  Woda-etapI”
   • Nazwa programu: RPO WP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa. Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   • Kwota: 1 200 000

  Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

  Strategia zrównoważonego rozwoju
  • Powiat Starogardzki:  nie ma
  • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
   • okres, którego dotyczy: bd
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: nie ma
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  nie ma
  • Gmina Wiejska Osiek:  nie ma
  • Gmina Wiejska Lubichowo:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
   • okres, którego dotyczy: 2003 – 2015 r.
  • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
   • okres, którego dotyczy: 2015 r.
  • Gmina Miejska Czarna Woda:  nie ma
  • Gmina Miejska Skórcz:  rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
   • okres, którego dotyczy: do 2015 r.
  • Gmina Wiejska Osieczna:  bd
  • Gmina Wiejska Bobowo:  nie ma
  • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: bd
   • okres, którego dotyczy: bd
  • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
   • okres, którego dotyczy: 2005 – 2020 r.
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
   • okres, którego dotyczy: 2015 r.
  Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
  • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
  • Gmina Wiejska Osiek:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  • Gmina Wiejska Lubichowo:  rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
  • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
  • Gmina Miejska Czarna Woda:  rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
  • Gmina Miejska Skórcz:  rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
  • Gmina Wiejska Osieczna:  rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
  • Gmina Wiejska Bobowo:  rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
  • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: bd
  • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 1998 r.
  Czy powiat ma program ochrony środowiska?
  • Powiat Starogardzki: rok uchwalenia przez radę: 2003 r. (Program ochrony środowiska dla Powiatu Starogardzkiego i gmin powiatu na lata 2003-2010)
  • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • Gmina Wiejska Osiek:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  • Gmina Wiejska Lubichowo:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  • Gmina Miejska Czarna Woda:  rok uchwalenia przez radę: nie ma
  • Gmina Miejska Skórcz:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • Gmina Wiejska Osieczna:  rok uchwalenia przez radę: bd
  • Gmina Wiejska Bobowo:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: bd
  • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
  • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • Gmina Wiejska Osiek:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  • Gmina Wiejska Lubichowo:  rok uchwalenia przez radę: 2007 r.
  • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  • Gmina Miejska Czarna Woda:  rok uchwalenia przez radę: nie ma
  • Gmina Miejska Skórcz:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • Gmina Wiejska Osieczna:  rok uchwalenia przez radę: bd
  • Gmina Wiejska Bobowo:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: bd
  • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
  • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  nie ma
  • Gmina Wiejska Osiek:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • Gmina Wiejska Lubichowo:  rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
  • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • Gmina Miejska Czarna Woda:  rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
  • Gmina Miejska Skórcz:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • Gmina Wiejska Osieczna:  rok uchwalenia przez radę: bd
  • Gmina Wiejska Bobowo:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
  Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

  Gmina Miejska Skórcz:  

  • rok od kiedy prowadzona jest LA 21: 2005 r. (Plan Rozwoju Lokalnego)
  • jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane: dobrowolny udział mieszkańców w budowie infrastruktury

  Pozostałe gminy nie prowadzą LA21

  Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

  brak danych

  Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

  Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

  Brak danych z powiatu.

  Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

  Brak danych z powiatu.

  Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

  Gmina Starogard Gdański:

  • Budowa kanalizacji Kolincz, Owidz, Barchanowy
  • Uporządkowanie gospodarki ściekowej i modernizacja oczyszczalni we wsi Kokoszkowy
  • Budowa kanalizacji w Rywałdzie
  • Budowa kanalizacji Sumin, Sucumin, Rokocin
  • Termomodernizacja obiektów szkolnych w Brzeżnie, Rywałdzie i Jabłowie
  Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

  Informator turystyczny pt. "Kociewie przyjaźne turyście" zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim: http://www.bor.org.pl/index.php?id=informator_turystyczny

  Szlaki turystyczne na terenie powiatu starogardzkiego: http://www.powiatstarogard.pl/index.php?menu=szlaki
       Gmina Starogard: Trasy rowerowe – las Szpęgawski, kociewskie trasy rowerowe
   
  Szlaki piesze:
  1.    Szlak „Kociewski” tzw. „Kociewski Szlak Centralny” – trasa znakowana na żółto – długość 80 km, prowadzi od Tczewa przez Starogard Gdański do Czarnej Wody, a przez Las Szpęgawski ze Swarożyna przez leśniczówkę Boroszewo, wzdłuż jeziora Zduńskiego i Szpęgawskiego II do Szpęgawska i dalej przez ostępy leśne nad jezioro Płaczewskie oraz bagno jeziora Kochanka do Starogardu Gdańskiego.
  2.    „Szlak grodzisk i gotyku Kociewia” – nieznakowana trasa – długość 136,8 km – do stacji kolejowej Olpuch – Wdzydze do Gniewa przez Las Szpęgawski.
  Szlaki piesze (mogą być wykorzystywane jako trasy rowerowe, a zimą jako narciarskie na nartach biegówkach):
  3.    Godziszewo – Skarszewy biegnie wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, nad jeziorem Mały Margiel, do wsi Obozin i dalej, w kierunku zachodnim, wzdłuż ciągu czterech jezior: Duży Margiel, Rokitki, Małe Borówno i Wielkie Borówno, aż do małego śródleśnego jeziorka o nazwie Gruszka, a stąd do doliny Wietcisy i dalej do Skarszew, długość ok. 20 km.
  4.    Skarszewy – Bolesławowo – Demlin i dalej, wzdłuż północnej części zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, do Godziszewa, Siwiałki, Obozina i z powrotem przez Bolesławowo do Skarszew, długość ok. 20 km.
  5.    Ze wsi Skrzynia do Skórcza wzdłuż jeziora Słonego, przez Leśniczówkę Kałębnicę, nad jeziorem Kałębie do Osieka i dalej przez Cisową Górę oraz okolice Tuszynek i wieś Mielniczki, długość 19 km.
  6.    Szlak lasacki z Czarnej Wody do Skórcza przez Ocypel, Długie, Kasparus, Skrzynię, Skorzenno, Czapli Wierch i dalej przez Osiek i Cisową Górę, długość 54,4 km.
  7.    Przez „Raj” nad „Kociewskie Morze” – wyłącznie przyrodniczy – z miejscowości Wda przez Wdecki Młyn, Kasparus, Błędno, Krzywe Koło do Dębiej Góry i przez Radogoszcz do leśniczówki Kałębnica, długość 24,7 km.
  8.    Szlak Grzymisława (częściowo) ze Skorzewa przez Łuby do Błędna.
  9.    „Szlak pomników i rezerwatów przyrody” (częściowo) z Krzywego Koła przez leśnictwa: Kałębnica, Stara Rzeka, Dębowice i dalej nad jeziorem Miedzno przez Bąkowo i Kuźnicę wzdłuż jeziora Udzierz do Osin.
  10.              „Szlak jezior kociewskich” (częściowo) znad jeziora Niedackiego wzdłuż jezior: Borzechowskiego Wielkiego, Wielkiego Ocypla, Długiego, Słonego, Kałębie, Udzierz i Radodzierz nad jezioro Łąkosz, długość ok. 50 km.
   
  Szlaki kajakowe:
  1.    Szlak Wdy na odcinku od Wdeckiego Młyna do wsi Błędno przez rezerwat przyrody „ Krzywe Koło w Pętli Wdy”.
  2.    Szlak Kałębnicy rozpoczynający się na Jeziorze Czarnym północnym, obok leśniczówki Czarne, a kończy się w pobliżu wsi Szeląg w ujściu Kałębnicy do Wdy.
  3.    Szlak górnej Mątawy początek w jeziorze Mątasek, , łączy jeziora Radodzierz, Łąkosz i Czarne.
  4.    Szlaki na terenie Gminy Czarna Woda: www.czarna-woda.pl (w zakładce „Turystyka”)
  5.    Szlak wodny Wierzycy: www.wierzyca.pl
   
  Ścieżki i trasy rowerowe:
  trasa istniejąca:
  1.    Grzymisława – oznaczona kolorem zielonym, długość ok. 100 km, trasa: Tczew - Śliwiny - Gniszewo - Wielgłowy - Leśnictwo Bukowiec - Rajkowy - Pelplin - Bielawki - Rombark - Nowa Cerkiew - Gętomie - Dzierżążno - Leśnictwo Brody Pomorskie - Gniew - Nicponia - Gogolewo - Piaseczno - Wielkie Wyręby - Czerwińsk - Bobrowiec - Kościelna Jania - Stara Jania - Leśna Jania - Frąca - Lalkowy - Milewko - Twarda Góra - Nowe
  Trasy projektowane:
  1.    Trasa Napoleona – Nowe – Osie
  2.    Trasa Martenów: Starogard Gdański – Pelplin
  3.    Trasa Opata Wernera: Pogódki – Pelplin
  4.    Trasa Jeziorna: Skarszewy – Osiek
  5.    Trasa Joannitów: Skarszewy – Tczew
  6.    Trasa Starogardzka: Czersk – Starogard Gdański
  7.    Trasa Borowiacka: Smętowo Graniczne – Czarna Woda
  8.    Trasa Świętego Rocha: Osiek – Skórcz
  9.    Trasa Droga Połomska: Lubichowo – Śliwice
  10.              Trasa Tczewska: Tczew - Kościerzyna (przez Skarszewy)
  11.              Trasa Starościńska: Sumin – Olpuch
  12.              Trasa Kaliska: Kaliska - Osieczna
   
  Gospodarstwa agroturystyczne:
  www.powiatstarogard.pl > turystyka > noclegi > gminy
   

  Projekty regionalne

  Zadania, projekty

   Zakład Utylizacji Odpadów Stary Las

  • Wartość zadania – 83,289 mln zł
  • Czas realizacji – 2010 r.
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku ……. (rok aktualizacji danych)
  • Zakres projektu w toku realizacji w roku ….. (bieżącym)
  • Wartość realizowanej części projektu

  Gmina Miejska Czarna Woda:

  • W latach 2006-2007 zrealizowano projekt pn.„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie wraz z budową kolektora tłocznego łączącego systemy kanalizacyjne Czarnej Wody i Czerska”. 
  • Wartość zadania: 579 867,68 zł.
  • Uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 300 000,00zł. Po zrealizowaniu zadania i spłacie 65% pożyczki, 35% - w kwocie 105 000 zł, zostało umorzonych.
  • W rezultacie zbudowano dwie przepompownie, 933m kanalizacji ciśnieniowej oraz zmodernizowano i rozbudowano  kanalizację grawitacyjna na odcinku  1330m.
    

  Dane kontaktowe

  Starostwo Powiatowe

  Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
  83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17
  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - Janusz Urban
  Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska – Joanna Mospinek
  Tel. (58) 7673587
  Fax. (58) 7673505
  e-mail: starostwo@powiatstarogard.pl, srodowisko@powiatstarogard.pl,
  strona www: www.powiatstarogard.pl

   

  Centrum Informacji i Edukacji
  Ekologicznej w Gdańsku

  80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

  tel./fax (58) 301 80 99

  strona www: www.ciee-gda.pl

  e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

  x

  Wybierz rok

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002