herb powiatuPowiat Starogardzki

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Starogardzki

Obszar (km²)

1 345

porównaj z
Liczba mieszkańców

123 476

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Wiejska Bobowo: 3 032
Gmina Miejska Czarna Woda: 3 445
Gmina Wiejska Kaliska: 5 210
Gmina Wiejska Lubichowo: 6 064
Gmina Wiejska Osieczna: 2 950
Gmina Wiejska Osiek: 2 460
Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: 14 138
Gmina Miejska Skórcz: 3 611
Gmina Wiejska Skórcz: 4 646
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 5 466
Gmina Miejska Starogard Gdański: 47 199
Gmina Wiejska Starogard Gdański: 14 284
Gmina Wiejska Zblewo: 10 971

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

29 566

 • gm. Smętowo Graniczne –1215;
 • gm. Skórcz –1133;
 • Miasto Skórcz – 885;
 • gm. Osiek-462;
 • gm. Osieczna – 781;
 • gm. Lubichowo -1487;
 • gm. Bobowo –778;
 • gm. Kaliska -1334;
 • Gmina Miejska Starogard – 10090;
 • gm. Czarna Woda – 781;
 • Gmina Skarszewy – 3460;
 • Gmina Wiejska Starogard –4112,
 • gm. Zblewo - 3048
porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

69 706*

 • gm. Smętowo Graniczne –3544;
 • gm. Skórcz –3037;
 • Miasto Skórcz – 2435;
 • gm. Osiek-1623;
 • gm. Osieczna – 1759;
 • gm. Lubichowo-3613;
 • gm. Bobowo –1924;
 • gm.Kaliska – 3259;
 • Gmina Miejska Starogard – 30185 ;
 • gm. Czarna Woda – 2156;
 • Gmina Skarszewy -9404;
 • Gmina Wiejska Starogard –b.d., gm. Zblewo - 6767

* brak danych z Gminy Wiejskiej Starogard Gdański

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

5 029

 • gm. Smętowo Graniczne –627;
 • gm. Skórcz –476;
 • Miasto Skórcz – 291;
 • gm. Osiek-375;
 • gm. Osieczna – 410;
 • gm. Lubichowo -747;
 • gm. Bobowo – 330;
 • gm. Kaliska -617;
 • Gmina Miejska Starogard – 6924;
 • gm. Czarna Woda – 508;
 • Gmina Skarszewy -1274;
 • Gmina Wiejska Starogard –1189,
 • gm. Zblewo - 1156
porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

9

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

6 140*

 • gm. Starogard Gdański – 3246
 • Miasto Skórcz – 215;
 • gm. Smętowo Graniczne – 181;
 • gm. Osiek – 131;
 • gm. Skórcz – 117;
 • gm. Kaliska – 250;
 • Gmina Miejska Czarna Woda – 148 ;
 • gm. Lubichowo – 512;
 • gm. Zblewo – 580,
 • Gmina Wiejska Starogard – 760

* brak danych z gminy Osieczna, Bobowo, Skarszewy

porównaj z
Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

8 842 (dane z PUP Starogard Gd.)
w tym*:

 • gm. Smętowo Graniczne –480;
 • gm. Skórcz –364;
 • gm. Osiek-144;
 • gm. Osieczna – 254;
 • gm. Lubichowo - 443;
 • gm. Bobowo – 246 (144 kobiety);
 • gm. Kaliska -429;
 • Gmina Miejska Starogard – 3641;
 • gm. Czarna Woda – 308;
 • Gmina Wiejska Starogard –907

* brak danych z gminy Skórcz, Skarszewy, Zblewo

porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Dochody ogółem: 95.509.928,88
W tym dochody własne 8.797.177,75

porównaj z
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Leszek Burczyk
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane

1801 ha , 1,3

w tym tereny:

 • Mieszkaniowe 1268 ha
 • Przemysłowe 244 ha
 • Inne 289 ha
porównaj z
Lasy

58011 ha,     43,1

w tym:

 • lasy państwowe   49 361 ha         
 • lasy prywatne    8608 ha                       
 • lasy komunalne    134 ha
porównaj z
Użytki rolne

64012 ha , 47,6 %

porównaj z
Nieużytki

2486 ha , 1,8 %

porównaj z
Wody

3453 ha ,   2,6 %

porównaj z
Inne

4737 ha ,   3,5

porównaj z

Zaopatrzenie w wodę

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 3 683 459,3  *
w tym:

 • gm. Starogard Gdański – 1740413 ;
 • gm. Bobowo – 110401;
 • Miasto Skórcz – b.d.;
 • gm. Smętowo Graniczne – 187900;
 • gm. Osiek – 36000;
 • gm. Osieczna – 123975. (gminaOsieczna 74061, stowarzyszenie), 
 • gm. Skórcz – 197900;
 • gm. Kaliska – 134126;
 • Gmina Miejska Czarna Woda – 119800;
 • gm. Lubichowo – 262155;
 • Gmina Skarszewy – 430389,3;
 • Gmina Wiejska Starogard – b.d.;
 • gm. Zblewo – 340400 m3/r

* brak danych z Miasta Skórcz, gm. Wiejskiej Starogard
 
w tym:

 • przemysł  32 663 *; w tym:
  • gm. Starogard Gdański – 1591;
  • gm. Osiek – 200;
  • gm. Osieczna – 0;
  • gm. Kaliska – 8123
  • Gmina Miejska Czarna Woda – 0;
  • gm. Lubichowo – 749;
  • gm. Zblewo – 22000

* brak danych z gm. Smętowo Graniczne, gm. Skórcz, Miasto Skórcz, gm. Bobowo, gm. Skarszewy, gm. Wiejska Starogard

 • cele komunalne  2 730 256*; w tym:
  • gm. Starogard Gdański – 1738822;
  • gm. Bobowo – 62350;
  • gm. Smętowo Graniczne – 152900
  • gm. Osiek – 35000 
  • gm. Osieczna – 123975 
  • gm. Skórcz – 110000;
  • gm. Kaliska – 126003;
  • Gmina Miejska Czarna Woda – 119800;
  • gm. Lubichowo – 261406;

* brak danych z Miasta Skórcz, gm. Skarszewy, gm. Wiejskiej Starogard, gm. Zblewo

 • rolnictwo i leśnictwo  103 700*; w tym:
  • gm. Starogard Gdański – 0 ;
  • gm. Smętowo Graniczne – 35000;
  • gm. Osiek – 800;
  • gm.Osieczna – 0
  • gm. Skórcz – 87900;
  • Gmina Miejska Czarna Woda – 0

* brak danych z gm. Bobowo, Miasta Skórcz, gm. Kaliska, gm. Lubichowo, gm. Skarszewy, gm. Wiejskiej Starogard Gdański, gm. Zblewo

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne : 100%

Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 87%
 • studnie indywidualne: 13%

Gmina Wiejska Osiek:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: jedno w Osieku
 • studnie indywidualne: b.d.

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne  5 ujęć korzysta 4827
 • studnie indywidualne  191 studni korzysta 1175
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne  brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak

Gmina Wiejska Skórcz:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 92%
 • studnie indywidualne: 8%

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 99%
 • studnie indywidualne: 1%

Gmina Miejska Skórcz:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 69%
 • studnie indywidualne :  1%                                                
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne : 30%

Gmina Wiejska Osieczna:

 • ujęcie komunalne – bd
 • studnie indywidualne – bd

Gmina Wiejska Bobowo:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 68,62 %
 • studnie indywidualne: 31,38 %

Gmina Wiejska Zblewo:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 100%

Gmina Wiejska Kaliska:

 • ujęcie komunalne – bd
 • studnie indywidualne - bd

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 98%
 • studnie indywidualne: 1%

przemysł - *ok.100 000
w tym:

 • gm. Bobowo-  nie dotyczy;
 • gm. Skarszewy – 63.800;
 • gm. Miejska Skórcz- 5.300;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 2000;
 • gm. Kaliska 2.900;
 • gm. Zblewo 22.200;
 • gm. Wiejska Skórcz 0;
 • gm. Osieczna - 0

* brak danych z gmin: Smętowo Gr., Czarna Woda (r.2009-200) , Osiek (r.2009-0), gmina wiejska Starogard Gd., Lubichowo (r.2009-749)

cele komunalne- *3 564 250
w tym:

 • gm. Bobowo- 67.112;
 • gm. Skarszewy – 361.181;
 • gm. Miejska Skórcz- 117.200;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 1.757.653;
 • gm. Czarna Woda 126200;
 • gm. Kaliska 128020;
 • gm. Osiek 33300;
 • gm. Zblewo 318900;
 • gm. Wiejska Skórcz 110.000
 • gm. Osieczna - 130378

* brak danych z gmin: Smętowo Gr (r.2009-152900), gmina wiejska Starogard Gd., Lubichowo (r.2009-261406)

rolnictwo i leśnictwo - *

 • gm. Miejska Skórcz- 0;
 • gm. Kaliska 2000;
 • gm. Osiek 3700;
 • gm. Wiejska Skórcz 81.900;
 • gm. Osieczna - 0

* brak danych z gmin: Smętowo Gr., Zblewo, Czarna Woda, gmina wiejska Starogard Gd., Bobowo, Lubichowo, Skarszewy, Miasto Starogard Gd.,
 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 101
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 108
 • Gmina Wiejska Osiek: 100
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 79
 • Gmina Wiejska Skórcz: 70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 95
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d. (r.2008 130)
 • Gmina Wiejska Osieczna:  129,5                                                           
 • Gmina Wiejska Bobowo: 77
 • Gmina Wiejska Zblewo: 71,2
 • Gmina Wiejska Kaliska: 71,5
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d. (r.2008 83,7)
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Gmina Miejska Starogard Gdański: 4768,3

Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 514,8

Gmina Wiejska Osiek: 60

Gmina Wiejska Lubichowo: 718

Gmina Wiejska Skórcz: 400

Gmina Miejska Czarna Woda: 328

Gmina Miejska Skórcz: b.d.

Gmina Wiejska Osieczna: 339,66

Gmina Wiejska Bobowo: 173,20

Gmina Wiejska Kaliska: 367,5

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.

 • do celów komunalnych:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4.763,9
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 514,8
  • Gmina Wiejska Osiek: 60
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 716
  • Gmina Wiejska Skórcz: 400
  • Gmina Miejska Czarna Woda: 328
  • Gmina Miejska Skórcz: b.d.
  • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
  • Gmina Wiejska Bobowo: 173,20
  • Gmina Wiejska Zblewo: 783
  • Gmina Wiejska Kaliska: 345,3
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.
 • do celów przemysłowych:
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4,4
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
  • Gmina Wiejska Osiek: minimalne
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 2,05
  • Gmina Wiejska Skórcz: 0
  • Gmina Miejska Czarna Woda: bd
  • Gmina Miejska Skórcz: b.d.
  • Gmina Wiejska Osieczna: bd
  • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
  • Gmina Wiejska Zblewo: 60,2
  • Gmina Wiejska Kaliska: 22,2
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d. (r.2008- 90)
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 87
 • Gmina Wiejska Osiek: ok. 25   (r.2008- 30)
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 61
 • Gmina Wiejska Skórcz: 92 %
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d. (r.2008- 99)
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d. (r.2008- 99)
 • Gmina Wiejska Osieczna: 97,8
 • Gmina Wiejska Bobowo: 68,62
 • Gmina Wiejska Zblewo: 99,8
 • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.  (r.2008- 90)
 • Gmina Miejsko- Wiejska Skarszewy: b.d.  (r.2008- 92)

Średnio w powiecie  w r. 2008 ok. 84%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 2,56
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 3,05
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 2,09
 • Gmina Wiejska Osiek: 1,93
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 2,247
 • Gmina Wiejska Skórcz: 2,14
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 2,28
 • Gmina Wiejska Osieczna: 1,83
 • Gmina Wiejska Bobowo: 2,50 netto
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,40
 • Gmina Wiejska Kaliska: 2,03
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 2,46
 • Gmina Miejska Skórcz: 2,56
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 100%
  • Gmina Wiejska Osiek: 100 %
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 100%
  • Gmina Wiejska Skórcz: 100%
  • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
  • Gmina Miejska Skórcz: b.d.
  • Gmina Wiejska Osieczna: spełnia normy
  • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
  • Gmina Wiejska Zblewo: 100%
  • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.
 • parametrów bakteriologicznych
  • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
  • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 100%
  • Gmina Wiejska Osiek: 100 %
  • Gmina Wiejska Lubichowo: 100%
  • Gmina Wiejska Skórcz: 100%
  • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
  • Gmina Miejska Skórcz: b.d.
  • Gmina Wiejska Osieczna: spełnia normy
  • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
  • Gmina Wiejska Zblewo: 100%
  • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.
  • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • Nazwa firmy: PWiK Star-Wik Spółka zoo w Starogardzie Gdańskim
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 5835
  • 100% całkowitego zaopatrzenia Miasta Starogard 

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Nazwa firmy: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie – 68,7 %
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARWIK” w Starogardzie Gd. -10,3 %
 • DPS Szpęgawsk; , RSP „KOOPEROL” Zduny – 1,9%
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 14,76

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Smętowo Graniczne
  • wielkość produkcji śr [m³/d]  - 967,1

Gmina Wiejska Osiek:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Osiek
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – ok. 100

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Lubichowo

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Skórcz
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] - 542
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy - 92  

Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.

Gmina Miejska Skórcz: b.d.

Gmina Wiejska Osieczna

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Osieczna 
  • wielkość produkcji śr [m³/d]  - 202,91
  •  59,00 % całkowitego zaopatrzenia. gminy,
 • Nazwa firmy : Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi
  • wielkość produkcji śr [m³/d ]  - 136,8
  • 41,00%  całkowitego zaopatrzenia gminy                           

Gmina Wiejska Bobowo:

 • Nazwa firmy: Hydrofornia Bobowo, ul. Rzeczna 42
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] – 306,67m3
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy - 68,62%

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa firmy : Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
  • wielkość produkcji śr [m³/d] – 1429

Gmina Wiejska Kaliska: b.d.

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.

Ścieki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem 4 103 129
w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • Ogółem 3.026.630
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • Ogółem 36 123 w tym:
   • komunalne: 36123
 • Gmina Wiejska Osiek:
  • Ogółem 30000, w tym
   • komunalne: 30000
 • Gmina Wiejska Lubichowo:
  • Ogółem 81158, w tym:
   • komunalne: 81158
 • Gmina Wiejska Skórcz:
  • Ogółem 110000 w tym:
   • komunalne 110000
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • Ogółem: 110000 w tym:
   • komunalne 110000
 • Gmina Miejska Skórcz:
  • Ogółem 141 000 W tym:
   • komunalne: 81000 m3/r
   • przemysłowe: 60000 m3/r
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo:
 • Brak oczyszczalni (wywóz indywidualny)
 • Gmina Wiejska Zblewo:
  • Ogółem 220095
 • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.
  •  przemysłowe 8123 m3/r
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:
  • Ogółem 340000
Oczyszczalnie komunalne

Miasto Starogard Gdański:

 • nazwa Miejska Oczyszczalnia Ścieków lokalizacja Starogard Gdański gmina Starogard Gdański
  • użytkownik (prowadzący instalację)
  • ilość odbieranych ścieków  8 500 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 16 000, obciążenie [RLM] 70 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny-chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og 91, azot og 89, zawiesina -97
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1 033
  • Sposób zagospodarowania osadów kompostowanie, wykorzystanie rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Wierzyca

Gmina Starogard Gdański:

 • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków Kokoszkowy
  • lokalizacja : Kokoszkowy, Szpęgawsk, Jabłowo, gmina Starogard Gdański
  • użytkownik (prowadzący instalację): Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie
  • ilość odebranych ścieków: 85,2
  • przepustowość projektowa [m³/d] 215, obciążenie [RLM] b.d.
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZT b.d., fosfor og. b.d., azot og. b.d., zawiesina b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów : odwadnianie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków : rz. Pliszka, rz. Szpęgawa, kanał Kochanka


Gmina Smętowo Graniczne:

 • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kopytkowie
 • nazwa Gminna Oczyszczalnia  Ścieków w Kopytkowie lokalizacja Kopytkowo
  • użytkownik (prowadzący instalację)
  • ilość odbieranych ścieków     100  m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 166 , obciążenie [RLM] 600
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd wynik oczyszczania: BZT5 1,75, CHZT   39,75  fosfor og.bd, azot og…bd., zawiesina   3,75
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]      bd
  • Sposób zagospodarowania osadów wywóz osadu nadmiernego do Oczyszczalni Ścieków w Pelplinie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny RA

Gmina Osiek:

 • nazwa -Gminna Oczyszczalnia Ścieków
  • lokalizacja - Osiek, Osiedle Polne
  • użytkownik (prowadzący instalację)  Urząd Gminy Osiek
  • ilość odbieranych ścieków   79 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300, obciążenie [RLM]2000.
  • sposoby oczyszczania:  mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,5%., CHZT- 99%, fosfor og – 96%., azot og – 94,6%.., zawiesina 98,9% – zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  55 Mg
  • Sposób zagospodarowania osadów  -składowane na składowisku odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków  -rów melioracyjny, dalej jezioro Kałębie

Gmina Lubichowo:

 • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie
  • lokalizacja : ul. Wdecka 30, Lubichowo, gmina Lubichowo
  • ilość odbieranych ścieków 220 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 627, obciążenie [RLM] 6270
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,5, CHZT 97, fosfor og. 96, azot og. 96, zawiesina 99%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 496 Mg
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny


Gmina Skórcz:

 • nazwa: Wolental, osadnik Imhoffa
  • lokalizacja : Wolental, gmina Skórcz
  • użytkownik (prowadzący instalację): b.d.
  • ilość odbieranych ścieków 12 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 23, obciążenie [RLM] 50
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku:bd, stopień oczyszczenia: BZT5 15, CHZT 39, fosfor og. 38, azot og. 35, zawiesina 15
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny – rzeka Węgiermuca - Wierzyca


Miasto Skórcz:

 • nazwa: Oczyszczalnia Skórcz
  • lokalizacja Miasto Skórcz ul. Gniewska 1
  • użytkownik (prowadzący instalację)   Zakład Gospodarki Miejskiej
  • ilość odbieranych ścieków. w m³/d 420
  • przepustowość projektowa [m³/d]750, obciążenie [RLM]5000.
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5..98, CHZT  94, fosfor og bd azot og bd, zawiesina 95,6
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  94,14
  • Sposób zagospodarowania osadów –składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Szoryca


Gmina Zblewo:

 • nazwa: Oczyszczalnia Ścieków w Zblewie
  • lokalizacja : ul. Pinczyńska 40, gmina Zblewo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Komunalny Gminy Zblewo
  • ilość odbieranych ścieków 603 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 800, obciążenie [RLM] 8000
  • sposoby oczyszczania: tylko biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 91, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 91
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 37
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku w Zblewie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Piesienica

Gmina Kaliska:

 • nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach
  • lokalizacja : Kaliska, gmina Kaliska
  • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Kaliska
  • ilość odbieranych ścieków 208,2 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 500, obciążenie [RLM] 4.000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,4, CHZT 97,0, fosfor og. bd, azot og. bd, zawiesina 96,8
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 34
  • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja gruntów, rolnictwo
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: kanał rzeki Wdy

Gmina Skarszewy:

 • nazwa: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • lokalizacja : ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy
 • użytkownik (prowadzący instalację): Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków 915 m³/d
 • przepustowość projektowa [m³/d] 1630, obciążenie [RLM] 15.000
 • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 92, fosfor og. 81, azot og. 62, zawiesina 94
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1093
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wietcisa

Miasto Czarna Woda:

 • nazwa: brak oczyszczalni
  • Ścieki komunalne z terenów objętych siecią kanalizacyjną odprowadzane są do przepompowni i tłoczone do oczyszczalni ścieków w Czersku. Ścieki z przydomowych zbiorników wywożone są do oczyszczalni w gminach: Czersk i Zblewo.
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 90
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak danych
 • Gmina Miejska Czarna Woda: bd, (r.2008-35)
 • Gmina Wiejska Kaliska: bd , (r.2008-40)
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 36
 • Gmina Wiejska Osieczna: brak danych
 • Gmina Wiejska Osiek: 20
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: miasto 86, wsie 23, (r.2008-śr.44)
 • Gmina Miejska Skórcz: bd (r.2008-60)
 • Gmina Wiejska Skórcz: 18
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 17
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: brak danych
 • Gmina Wiejska Zblewo:42
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Wiejska Bobowo: brak danych
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 6,53
 • Gmina Wiejska Kaliska: 3,05
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 3,317
 • Gmina Wiejska Osieczna: brak danych
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,25
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 3,91
 • Gmina Miejska Skórcz: 2,71-2,94
 • Gmina Wiejska Skórcz: 3,42
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 2,66
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,45
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 4,94
 • Gmina Wiejska Zblewo:  Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) 3,08 [zł/m³], w tym 1,00 zł netto dofinansowanie z budżetu gminy dla nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej.
 • Opłata za zrzut ścieków  w punkcie zlewnym wynosi 4,20 zł netto.
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • nazwa prowadzącego instalację Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. Oddział Oczyszczalni Ścieków i Spalarni Odpadów
  • lokalizacja ul. Droga Owidzka 12 ; Owidz
  • przepustowość [m³/doba] 19 300 m3/doba          
  • odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Wierzyca
 • nazwa prowadzącego instalację  STEICO S.A 
  • lokalizacja - Zakład Czarna Woda ul. Mickiewicza 10, 83 – 262 Czarna Woda
  • przepustowość [m³/doba]  40608m3/d       
  • odbiornik oczyszczonych ścieków -  trwałe użytki zielone (kompleks łąk)

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa cieku

Długość w km

Ujście

Struga Studziennice

5,3

Jez. Wieckie

Struga Zimne Zdroje

2,7

Rz. Wda

Struga Lubiki

1,2

Struga Zimne Zdroje

Struga Młyńsk

1,6

Rz. Wda

Struga Tuczno

1,6

Jez. Trzechowskie

Żelgoszczówka

5,7

Rz. Wda

Stara Wda

2,2

Rz. Wda

Brzezianek

9,5

Rz. Wda

Święta

12,9

Rz. Wda

Brzeźnica

7,6

Rz. Wda

Struga Karszanek

4,6

Jez. Kałębie

Kałębnica

2,2

Jez. Słone

Siekierka

1,9

Jez. Słone

Prusina

8,6

Rz. Wda

Struga Młyńska Smętowo

3,5

Rz. Struga Młyńska

Struga Młyńska

5,3

Rz. Wisła

Struga Kazub

4,2

J. Struga

Stara Wierzyca

2

Rz. Wierzyca

Rutkownica

3,3

Rz. Wietcisa

Kanał "D"

2,3

Rz. Wietcisa

Kanał "E"

3,1

Rz. Wietcisa

Rz. Wietcisa

17,8

Rz. Wierzyca

Struga "C" Bączek

0,8

Rz. Wierzyca

Struga "A" Bietowo

4,8

Jez. Sumin

Smela

6,5

Rz. Piesienica

Piesienica

18,8

Rz. Wierzyca

Kochanka

10,2

Rz. Wierzyca

Pliszka

8,9

Rz. Węgiermuca

Węgiermuca

32,8

Rz. Wierzyca

Janka Zachodnia

4,1

Rz. Janka Główna

Janka Wschodnia

8

Rz. Janka Główna

Liszka

9,5

Rz. Janka

Beka II

2,2

Rz. Beka I

Janka Główna

4,8

Rz. Wierzyca

Wierzyca

54,8

Rz. Wisła

Czysta

2,4

Rz. Szpęgawa

Swarożynka

2,9

Rz. Szpęgawa

Szpęgawa

0,8

Rz. Motława

Struga "B" Godziszewo

1,1

Jez. Godziszewskie

Struga "A" Demlin

4

Jez. Godziszewskie

Godziszewska

3,4

Jez. Godziszewskie

Styna

2,1

Rz. Kłodawa

Wstążka

2

Rz. Wda

 

 

 • kanały

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Sztachta

7,7

b. danych

Kanał "D"

2,3

b. danych

Kanał "E"

3,1

b. danych

Kanał Bytoński

4,1

Rz. Piesienica

 

10,1

b. danych

Wysoka

4,0

b. danych

Kanał "A" Demlin

4,0

b. danych

 

 

 • jeziora powyżej 5 ha , badania WIOŚ:

 

Gmina

Nazwa jeziora

Powierzchnia
(ha)

Głębokość
max

Przepływowe

 Kl.czystości/rok badań

    Wiejska Starogard

Sumińskie

95,4

7

Tak

III/99, 07/- ,/09

Zduńskie

77,92

12

Tak

 

Płaczewo

49,5

 

Nie

 

Szpęgawskie

31,34

 

Tak

 

Raduńskie

18,31

15

Tak

 

Staroleskie

15,01

 

Tak

 

Rokocińskie

13,05

 

Tak

 

Jabłowo

12,87

 

Tak

 

Jamertal

8,09

 

Tak

 

Dolina Łez

8,09

 

Nie

 

Żygowice

6,82

 

Tak

 

Sumin

 

5,34

 

Tak

 

Rywałd

49,50

 

Tak

 

Kochanka

16,40

 

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiejska Osiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kałębie

446,3

6,4

Tak

III/05

Udzierz

132,7

2,1

Tak

 

Słone

119,5

6,4

Tak

III/05

Czarne Poł.

98,02

 

Tak

II/05 

Czarne Pn.

79

 

Tak

 

Trzebiechowo

16,9

 

Tak

 

Karszanek

15,78

 

Tak

 

Wierzbiny

13,43

 

Tak

 

Brzezianek

12,8

 

Tak

 

Staw Młyński

11,81

 

Tak

 

Bobrówek

7,36

 

Tak

 

Siekerki

6,74

 

Tak

 

Wstążki

6,59

 

Tak

 

Okarpiec

6

 

Tak

 

 

 

 

 

 

Godnik

5,48

 

Tak

 

Głuche

20,00

 

Nie

 

Tuszynek

18,00

 

Nie

 

Wiejska Skarszewy

Godziszewskie

169,4

17,2

Tak

II/99  ?/09

Margiel Duży

35,4

12,1

 

III/99

Krawuńskie

28

12,3

Tak

 

Czarne

8,76

7

Tak

 

Trzciniec

7,54

 

Nie

 

Wiejska Osieczna

Długie

51,8

 

Tak

 

Babskie

13,6

 

Tak

 

Wiejska Skórcz

Czarnoleskie

45,56

 

Tak

 

Wiejska Lubichowo

Ocypel Wlk.

114

40,0

Tak

II/96, II/05

Szteklin

48,3

 

Tak

 

Jelonek

20,09

13,9

Tak

 

Smolniki

18,61

 

Tak

 

Kochanka

16.40

 

Tak

 

Zelgoszcz Długie

14,27

 

Tak

 

Zelgoszcz Stare

14,23

 

Tak

 

Święte

12,17

 

Tak

 

Ocypelek

9,95

 

Tak

 

Firek

7,06

 

Tak

 

Wiejska Kaliska

Trzebiechowskie

76,9

32

Tak

 

Kaszubskie

16,49

 

Tak

 

Smolnik

15,22

 

 

 

Studziennice

7,56

 

Tak

 

Kamionka

7,3

 

Tak

 

Wiejska Zblewo

Borzechowskie

237,7

35

Tak

 

Niedackie

115,3

30

Tak

sanit.I,og.II/05 

Semlińskie

29,1

6,8

Tak

 

Ostrowie

24,27

20,5

Tak

 

Borzechowskie

20,78 237,7

43,0

Tak

III/99

Grygorek

11,6

 

Tak

 

Lipia Góra I

9,50

 

Tak

 

Lipia Góra II

9,52

 

Tak

 

Szteklińskie

54,79

16,0

Tak

III/99

Berenta

7,27

 

Tak

 

Kleszczewskie

17,38

 

Tak

 

Piekiełko

9,92

 

Nie

 

 

Grabowskie

5,67

 

Nie

 

Wiejska Bobowo

 

 
Dla badań wykonanych w r. 2007 nie określono klasyfikacji jezior z powodu zmiany procedury w związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd.
 • rzeka Piesienica - Zblewo
 • rzeka Szoryca -Skórcz
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska
 • rzeka Żelgoszczówka - Lubichowo
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk
 • rów melioracyjny – Skórcz
Monitoring jakości wody

Gmina Wiejska Osieczna: jest prowadzony przez gminę-bd
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej -  klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: dla badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe)
Dla badań wykonanych w r. 2004 i później, zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r. 2004
Dla badań z r.2007 i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./km rzeki

ost. rok

Wyniki badań

 

Klasyf.og.

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Osiek

Błędno-stały pkt. / 62,3

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno/62,3

2005

2,4

17,9

1,05

0,14

III

III

 

 

Błędno/62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Wda

Czarna Woda

Klonowice/134,6

2000

2,2

14,6

1,07

0,11

II

II

 

 

Klonowice/134,6

2006

2,0

15,3

0,68

0,19

IV

III

 

Czarna Woda

Czarna Woda / 129,8

2000

2,1

17,9

1,26

0,11

II

II

 

 

Czarna Woda/129,8

2006

4,2

18,1

0,97

0,19

IV

III

 

Osieczna

Zimne Zdroje/122,8

2000

2,3

19,2

1,09

0,11

II

II

 

 

Zimne Zdroje/122,8

2006

2,2

18,7

0,91

0,22

III

III

 

 

 

Czechowskiego/113,3

2007

1,7

24,4

1,08

0,17

IV

IV

 

Osieczna

Osowo Leśne/105,7

2000

2,2

18,0

1,28

0,11

II

II

 

 

Osowo Leśne/105,7

2006

2,2

19,5

0,95

0,13

IV

III

 

Lubichowo

Wda/87,0

2000

1,9

17,8

1,13

0,12

II

II

 

 

Wda/87,0

2006

1,9

20,7

0,89

0,18

III

III

 

Osiek

Błędno-stały pkt / 62,3

2000

2,3

19,3

1,12

0,11

II

II

 

 

 

2002

1,4

22,8

0,91

0,13

II

II

 

 

 

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

 

 

 

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno-stały pkt / 62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Niechwaszcz

Czarna Woda

Czarna Woda / 2,2

2000

2,6

26,2

1,42

0,21

II

II

Wierzyca

Skarszewy

Czarnocin/80,7

2007

2,5

27,2

1,94

0,21

IV

IV

 Wierzyca

Skarszewy

Zapowiednik / 74,8

2002

3,0

25,6

1,99

0,21

III

III

 

 

Zapowiednik / 74,8

2005

3,0

33,0

1,71

0,18

III

III

 

Starogard

pow.Starogardu / 59,4

2002

2,7

24,5

1,99

0,21

III

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2005

2,4

22,2

2,03

0,2

IV

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2007

2,5

32,5

2,19

0,22

V

IV

   

pow.Starogardu / 59,5

2009 3,8 11,2 2,6 0,33 U Z

 

 

pon.Starogardu / most w Owidzu55,0

2005

3,7

19,8

2,22

0,22

IV

III

 

Starogard

Owidz / 51,8

2002

4,4

28,2

2,69

0,26

III

III

 

Starogard

pow.uj.Węgiermucy / 40,0

2002

3,3

25,5

2,64

0,24

III

non

 

Starogard

pow.Pelplina

2002

2,9

26,7

2,87

0,22

III

non

 

Starogard

Stocki Młyn pon.Pelplina / 16,7

2002

3,5

28,0

2,87

0,22

non

non

Potok-dopływ z Kokoszków

Starogard

Starogard/0,0

2007

4,3

38,5

4,84

0,28

IV

IV

Piesienica

 

uj do Wierzycy 0,0

2005

2,9

24,4

2,46

0,19

III

III

Piesienica

 

Nowa Wieś Rzeczna/1,2

2007

2,6

32,3

3,02

0,22

IV

IV

Piesienica   Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2008 2,9 bd 3,37 0,305 bd  bd
    Rzeczna/1,2 2009  5,9 12,0   4,2 0,44   U

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2002

3,0

35,5

2,17

0,13

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2005

2,9

20,6

1,58

0,18

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy/0,4

2007

2,8

25,2

1,97

0,25

IV

IV

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2002

3,2

31,7

2,17

0,13

III

non

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2005

2,6

29,6

3,49

0,22

III

III

Węgiermuca

 

uj.do Wierzycy /1,4

2007

2,5

40,1

4,65

0,31

IV

IV

Węgiermuca   uj.do Wierzycy /1,4 2008 2,5 bd 4,14 0,317 bd  bd
    uj.do Wierzycy /1,4 2009  5,4 14,4  5,5  0,27 

Styna

Skarszewy

Wypływ z Jez. Godziszewskiego / 14,9

2003

1,7

19,5

1,36

0,16

II

II

Janka Morzeszczyn, Gniew Brody Pomorskie/0,1 2009  4,7 14,8  4,1  0,30 
Wyniki badań prowadzonych przez WIOŚ w r. 2009 zostaną podane w IV kw.r.2010

 

 

Zagrożenie powodziowe

Gmina Kaliska: brak zagrożeń, pozostałe-brak informacji.

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kategorie A+B+C1)
Z - złoże zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Barłożno
E
1859
-
Piaski i żwiry
-
2
Bobowo
Z
120
-
Kreda
-
3
Bobowo
Z
12
-
Piaski i żwiry
-
4
Bobowo II
R
137
-
Piaski i żwiry
-
5
Bobowo III
R
71
-
Piaski i żwiry
-
6
Dąbrówka
R
314
-
Piaski i żwiry
-
7
Demlin I
E
2003
-
Piaski i żwiry
-
8
Demlin
E
216
 
Piaski i żwiry
36-
9
Godziszewo-Damaszka
Z
-
-
Kreda
-
10
Gołębiewko II*
R
722
 
Piaski i żwiry
-
11
Grabowo
E
247
247
Piaski i żwiry
51
12
Kamierowskie Piece II*
R
31
-
Piaski i żwiry
-
13
Kochanka
Z
2028,65
-
Kreda
-
14
Klonówka
Z
689
-
Piaski i żwiry
-
15
Klonówka I
E
325,5
-
Piaski i żwiry
34
16
Klonówka III
E
188,4
-
Piaski i żwiry
35,5
17
Kolincz I
E
78
-
Piaski i żwiry
4
18
Kochanka
Z
2028,7
-
Kreda
-
19
Kolincz
Z
47
-
Piaski i żwiry
-
20
Mirowo *
Z
18265
-
Piaski i żwiry
-
21
Mirowo I*
T
1126
8
Piaski i żwiry
-
22
Mirowo II*
T
2999
2972
Piaski i żwiry
-
23
Nowa Wieś Rzeczna I
R
198
-
Piaski i żwiry
-
24
Osieczna
P
3064
-
Kreda
-
25
Osieczna I
R
524
-
Piaski i żwiry
-
26
Siwiałka
Z
156,80
-
Kreda
-
27
Siwiałka
E
576
-
Piaski i żwiry
418
28
Skarszewy II
Z
121
-
Piaski i żwiry
-
29
Szlachta
T
2255
2255
Piaski kwarcowe
-
30
Szteklin
R
42
-
Piaski i żwiry
-
31
Szteklin I
R
80
-
Piaski i żwiry
-
32
Sucumin
T
208 (tys. m3)
73 (tys. m3)
Ilaste ceramiki budowlanej
-
33
Rynkówka
E
354
-
Piaski i żwiry
-
34
Trzcińsk
Z
-
-
Kreda
-
35
Wolny Dwór
T
1503
62
Piaski i żwiry
-
36
Wolny Dwór II*
E
-
-
Piaski i żwiry
79
37
Wolny Dwór III*
R
312
-
Piaski i żwiry
-
38
Zblewo*
Z
53
-
Piaski i żwiry
-
39
Zielona Góra
Z
39
-
Piaski i żwiry
-
40 Piece E 496,2 - Piaski i żwiry -

 

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • pojazdów 73600 ( w tym motocykle, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy)
 • w tym pojazdów osobowych 48595
Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach
 • Droga Krajowa nr 22 (dane za 2005 r. ) ,
  • na odcinku Zblewo – Czersk od km 278+100 do 306+600 – 6615 pojazdów sam. ogółem, ,
  • na odcinku Zblewo – Starogard Gd.  od km 306+600 do 318+000 – 11364 pojazdów sam.
 • Ogółem - Droga krajowa nr 22 (ilość pojazdów/dobę) – pomiary za 2005 r.:
 • Czersk-Zblewo 6615
 • Zblewo-Starogard Gdański 11364
 • Starogard Gdański/Przejście 20307
 • Starogard Gdański-Czarlin 6278

Drogi wojewódzkie (ilość pojazdów/dobę) – pomiary za 2005 r.:

 • Starogard Gdański (granica miasta) – Starogard Gdański (DK 22) 9015
 • Starogard Gdański (DK22) – Starogard Gdański (granica miasta) 8607
 • Starogard Gdański (granica miasta) – Jabłowo 6394
 • Jabłowo-Skórcz 3355
 • Skórcz-Stara Jania 1302
 • Skórcz-Głuche 2149
 • Zblewo-Skórcz 1765
 • Skarszewy-Godziszewo 3178

Dane z r. 2007 r.:

 • Gmina Miejska Skórcz:
  • Droga nr 222, ul. Pomorska – 5100 pojazdów/dobę; 212 pojazdów/godzinę
  • Droga nr 222, ul. 27 Stycznia – 3600 pojazdów/dobę; 150 pojazdów/godzinę
  • Droga nr 222, ul. Hallera – 2400 pojazdów/dobę; 100 pojazdów/godzinę
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • Droga nr 22, ul. Zblewska – 13.000 pojazdów/dobę; 542 pojazdów/godzinę
  • Droga nr 222, ul. Gdańska – 11.000 pojazdów/dobę; 458 pojazdów/godzinę
  • Droga nr 2711G, ul Lubichowska – 7.200 pojazdów/dobę; 300 pojazdów/godzinę
  • Droga nr 2707G, ul. Skarszewska – 8.300 pojazdów/dobę; 345 pojazdów/godzinę
 • Gmina Wiejska Osiek:
  • Droga wojewódzka nr 214 do Warlubia – do 250 pojazdów/godzinę (w godzinach od 700 do 1800)
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
 • Miasto Czarna Woda, ul. Mickiewicza – 1270 pojazdów/dobę; 53 pojazdów/godzinę,
 • Miasto Czarna Woda, ul. Dworcowa – 200 pojazdów/dobę; 8 pojazdów/godzinę
 • Gmina Osiek:
  • droga wojewódzka nr 214 Skórcz – Warlubie do 150 szt./godz.
Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • Pociąg,
 • autobus
Uciążliwości związane z komunikacją drogową

Gmina Smętowo Graniczne : NIE
pozostałe

 • korki,
 • spaliny,
 • hałas

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)


Gmina Wiejska Osieczna:

 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 4
 • gaz z sieci 0
 • olej opałowy 3
 • ciepło z miejskiej sieci 0
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła ,kolektory słoneczne,inne: 0

Gmina Smętowo Graniczne:

 • indywidualne piece węglowe  1
 • gaz z butli   6
 • gaz z sieci  6
 • olej opałowy   2
 • ciepło z miejskiej sieci 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 5
 • kolektory słoneczne  5

Gmina Miejska Starogard Gd.

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła
 • kolektory słoneczne, inne-.

Gmina Wiejska Skórcz:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci -
 • olej opałowy 5
 • ciepło z miejskiej sieci -
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne -
 • inne: 4

gm. Miejska Skórcz:

 • indywidualne piece węglowe (1)
 • gaz z butli (3)
 • gaz z sieci
 • olej opałowy (2)
 • ciepło z miejskiej sieci
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy -
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła , kolektory słoneczne, inne-.

gm. Osiek:

 • indywidualne piece węglowe -  1
 • gaz z butli -  4
 • gaz z sieci -  -
 • olej opałowy -  3
 • ciepło z miejskiej sieci -  -
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy -  2       
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła -  -
 • kolektory słoneczne -  -
 • inne: -  -

gm. Skarszewy:

 • ciepło z sieci miejskiej - 1
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie:

 • nazwa: „Elektrociepłownia Starogard” Sp. z o.o.
  • moc zainstalowana 120 MW
  • nośnik energii – miał węgla kamiennego


kotłownie 
Gmina Miejska Starogard Gd.:

 • Ciepłownia Rejonowa   KS-101 ul. Pomorska 26, moc 58,15 MW, nośnik energii miał węglowy
 • Kotłownia KS- 310 ul. Skarszewska 26, moc 0,080 MW, nośnik energii – węgiel, miał węglowy
 • Kotłownia KS-326 ul. Droga Owidzka 5, moc 0,040 MW, nośnik energii - olej
 • Kotłownia KS-331 ul. Skarszewska 11, moc 0,470 MW, nośnik energii – koks, węgiel, gaz
 • Kotłownia KS-332 ul. Skarszewska 12, moc 0,260 MW, nośnik energii gaz,
 • Kotłownia KS-314 ul. Owidzka 20, moc 0,651 MW, nośnik energii – koks (zlikwidowana  w m-cu V 2009 r.)

Gmina Wiejska Skórcz:

 • nazwa  Szkoła Podstawowa Wielki Bukowiec moc 0,17 MW nośnik energii olej opałowy
 •  nazwa  Osiedle Wolental moc 0,32 MW  nośnik energii węgiel, miał węglowy
 •  nazwa  RSP Czarnylas moc 0,15 MW  nośnik energii miał węglowy, trociny

STEICO S. A. , Zakład w Czarnej Wodzie ul. Mickiewicza 10

 • nazwa Kotłownia Zakładowa moc…99,18 MW nośnik energii - miał węglowy

FAMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gd.

 • nazwa  KR-80  moc  1,8  MW nośnik energii  woda

nazwa: Gminna Energetyka Cieplna Sp. z  o.o. w Skarszewach

 • Kotłownia Miejska KM-1 os. Sikorskiego, moc zainstalowana: 3,720 MWt, nośnik energii: woda

nazwa: POLBRAND Sp. z o.o. Warszawa, ul. Obozowa 20, gmina Smętowo Graniczne

 • nośnik energii: węgiel

nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- WiK”

 • ul. Lubichowska 128 83-200 Starogard Gd.
 • kotłownie – nazwa 2 kotły moc<5 MW nośnik energii gaz ziemny

nazwa: IGLOTEX S.A., ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz

 • kotłownia zakładowa moc 3,6 MW, nośnik energii – olej opałowy
Główne źródła emisji

 

Emisja wg opłat powyżej 5000 zł Rok 2009
Nazwa Ładunek [Mg]
Destylarnia Sobieski S. A.
dwutlenek węgla 14839,53
tlenek węgla 2,04
tlenki azotu (NO2) 14,50
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
dwutlenek siarki 6,72
dwutlenek węgla 1038
pyły ze spalania paliw 3,92
tlenek węgla 23,35
tlenki azotu (NO2) 0,51
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
dwutlenek siarki 0,86
dwutlenek węgla 252,08
pyły ze spalania paliw 0,59
tlenek węgla 5,67
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Rolnik"
pyły cem-wap i mat. ogniotrw. 0,72
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna
alkohole alifatyczne i pochodne 0,44
węgl. pierś., aromat. i pochod. 0,59
Zakład Energetyki Cieplnej "Star-Pec" Spółka z o.o.
dwutlenek siarki 91,26
dwutlenke węgla 43446,08
pyły węglowo-grafitowe, sadza 1,417
pyły ze spalania paliw 46,59
tlenek węgla 311,84
tlenki azotu (NO2) 114,32
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Starkom" Spółka z o.o.
dwutlenek węgla 4,95
Graso Zenon Sobiecki
alkohole alifatyczne i pochodne 1,35
dwutlenek siarki 2,68
dwutlenek węgla 446,22
ketony i pochodne 0,28
pyły ze spalania paliw 2,43
tlenek węgla 10,06
węgl. pierś., aromat. i pochod. 2,29
Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A.
alkohole alifatyczne i pochodne 119,19
amoniak 8,62
dwutlenek węgla 50,75
ketony i pochodne 6,22
kw. nieorg. ich sole i bezwodniki 0,73
kw. org. ich związki i pochodne 0,70
pyły pozostałe 1,35
tlenki azotu (NO2) 1,46
węgl. pierś., aromat. i pochod. 4,10
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
dwutlenek węgla 1625,92
pyły pozostałe 1,04
tlenki azotu (NO2) 3,06
Gminna Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
dwutlenek siarki 22,19
dwutlenek węgla 5020,21
pyły ze spalania paliw 4,59
tlenek węgla 23,90
tlenki azotu (NO2) 9,56
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o.
dwutlenek węgla 78,03
pyły pozostałe 19,67
Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o.
dwutlenek siarki 27,93
dwutlenek węgla 60918,52
pyły węglowo-grafitowe, sadza 1,203
pyły ze spalania paliw 2,40
tlenek węgla 138,31
tlenki azotu (NO2) 33,26
Feniks Spółka z o.o. Zakład Produkcji Mebli
alkohole alifatyczne i pochodne 3,90
ketony i pochodne 1,06
węglowodory alifatyczne i poch. 4,99
pyły ze spalania paliw 0,46
pyły pozostałe 2,63
tlenek węgla 0,37
tlenki azotu 1,89
węgl. pierś. aromat. i pochod. 3,17
Kooperol Sp. z o.o.
dwutlenek siarki 11,04
dwutlenek węgla 758,76
pyły ze spalania paliw 2,23
tlenek węgla 5,09
tlenki azotu (NO2) 2,32
Gospodarstwo Rolne Małgorzata Karaś - Bresińska
dwutlenek siarki 2,11
dwutlenek węgla 346,5
pyły ze spalania paliw 3,69
tlenek węgla 3,3
tlenki azotu (NO2) 0,66
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2
165,33
NO2
182,19
CO2
128379,36
CO
524,60
SUMA PYŁÓW
94,87

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, terminy ich osiągnięcia, dopuszczalne częstości ich przekraczania oraz poziomy docelowe i celów długoterminowych

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku

Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji

Benzen

rok kalendarzowy

5 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 2 µg/m³)

 

2010 r

4 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Dwutlenek azotu

jedna godzina

200 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 20 µg/m³)

18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2010 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³ (margines tolerancji w 2008r 4 µg/m³)

 

 

35 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Tlenki azotu

rok kalendarzowy

30 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Dwutlenek siarki

jedna godzina

350 µg/m³

24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

24 godziny

125 µg/m³

3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk)

2005 r

rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III)

20 µg/m³ - ochrona roślin

 

2003 r

Ołów w pyle zawieszonym PM10

rok kalendarzowy

0,5 µg/m³

 

 

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50 µg/m³

35 razy

2005 r

rok kalendarzowy

40 µg/m³

 

2005 r

Tlenek węgla

osiem godzin

10000 µg/m³

 

2005 r

5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa

 

 

Arsen w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

6 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

1 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Kadm w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

5 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Nikiel w pyle zawieszonym

rok kalendarzowy

20 ng/m³

 

2013 r – osiągnięcie docelowego poziomu

Ozon

osiem godzin

120 µg/m³

25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat)

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

120 µg/m³

bez przekroczeń

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

okres wegetacyjny (1.V - 31.VII)

18000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2010 r – osiągnięcie docelowego poziomu

6000 µg/m³ (wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin

 

2020 r – osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania.
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego,
nie przekracza poziomu docelowego lub nie
przekracza poziomu celu długoterminowego
 
A
-
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B
Marszałek województwa informuje właściwego
ministra o działaniach podejmowanych na rzecz
zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji lub przekracza poziom
docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego
 
C
Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala
program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3, 5)
/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do
wojewódzkiego programu ochrony środowiska
(POŚ art. 91a)
 

 
 
Klasy stref dla celów długoterminowych.
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego
D1
-
Przekracza poziomu celu długoterminowego
D2
Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

 

Zestawienie wyników pomiarowych-rok 2008

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

klasa

a

24h

1h

 

S02

automatyczny

Starogard Gd ul. Pelplińska 

Starogard Gd Ratusz Miejski

Starogard Gd

8,8

105,0(h) 42,8(24)

97

 

A

A

A

 

manualny

4,5

29,0(24)

97

 

A

A

-

 

pasywny

5,7

14,7(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

4,1

8,4(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

5,1

12,7(m)

100

 

A

-

-

 

NO2

automatyczny

Starogard Gd ul. Pelplińska

Starogard Gd Ratusz Miejski

Starogard Gd

22,9

157,3(1h) 66,6(24)

86

 

A

-

A

 

manualny

17,6

60,0(24)

97

 

A

-

-

 

pasywny

21,8

28,6(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

13,5

18,0(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

11,6

22,8(m)

100

 

A

-

-

 

PM10

automatyczny

Starogard Gd ul. Pelplińska

Starogard Gd Ratusz Miejski

34,9

192(24)

98

62

A

C

-

 

refektomet

14,8

78(24)

97

14

A

A

-

 

benzen

automatyczny

Starogard Gd ul. Pelplińska

Starogard Gd.

0,3

-

93

 

A

-

-

 

pasywny

3,0

-

100

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

2,5

-

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

1,8

-

100

 

A

-

-

 

CO

automatyczny

Starogard Gd ul. Pelplińska

619,4

2830,5(8h max)

97

 

A

-

-

 

NOx automatyczny Starogard Gd ul. Pelplińska 36,0   86          

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

 

Zestawienie wyników pomiarowych-rok 2008

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Liczność*)

klasa

a

24h

1h

 

S02

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

Starogard Gd Ratusz Miejski

Starogard Gd

9,21

114,2(h) 40,9(24)

93

 

A

A

A

 

manualny

4,56

24,0(24)

87

 

A

A

-

 

pasywny

6,44

19,7(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

3,53

6,9(m)

75

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

4,06

8,8(m)

100

 

A

-

-

 

NO2

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

Starogard Gd Ratusz Miejski

Starogard Gd

18,95

183,9(1h) 44,4(24)

82

 

A

-

A

 

manualny

178,12

55,0(24)

92

 

A

-

-

 

pasywny

23,05

39,7(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

12,88

17,9(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

11,98

20,2(m)

100

 

A

-

-

 

PM10

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

Starogard Gd Ratusz Miejski

34,74

161,6(24)

93

85

A

C

-

 

refektomet

17,13

103,0(24)

92

13

A

A

-

 

benzen

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

Starogard Gd.

0,41

-

97

 

A

-

-

 

pasywny

3,14

-

100

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

2,73

-

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

2,82

-

83

 

A

-

-

 

CO

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

596,47

3079,0(8h max)

96

 

A

-

-

 

NOx automatyczny Starogard Gd ul. Lubichowska 34,05   82          

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

KLASYFIKACJA STREF Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMETRÓW KRYTERIALNYCH POD KĄTEM OCHRONY ZDROWIA.
W tabeli  zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację strefy  ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Lp

Nazwa strefy

Kod strefy

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

Uwagi

 

 

 

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

O3

 

5

strefa kwidzyńsko-tczewska

PL.22.05.z.03

A

B

C

A

A

A

A

A

A

C

 

niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu


W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009 opracowanej przez WIOŚ powiat starogardzk,i zaliczony do strefy kwidzyńsko-tczewskiej, zakwalifikowano dla kryterium ochrony zdrowia do klasy C ze względu na  przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłu PM10, przekroczenia stwierdzono na stacji Polpharmy w Starogardzie Gd i stacji WIOŚ w Tczewie oraz z powodu  niedotrzymania poziomu docelowego poziomu benzo(a)piranu w pyle PM10 na stacji WIOŚ w Tczewie,
do klasy D2 całe woj.pomorskie ,dla O3- poziom długoterminowy (2020) pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin na wszystkich stacjach prowadzących pomiary.

W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.
Pełne informacje na stronie www..gdansk.wios.gov.pl

 

Energia odnawialna

Elektrownie wodne
 • Nazwa: Czarnocińskie Piece.,
  • miejscowość/gmina: Czarnocin/Skarszewy.    
  • Właściciel: Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o
  • nazwa rzeki: Wierzyca,     
  • km rzeki...74+ 500 
  • wysokość piętrzenia 100,41m n.p.m,
  • moc: 0,270 MW
 • Nazwa: Owidz,
  • miejscowość/gmina..Kolincz/Starogard Gdański,
  • właściciel: Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o
  • nazwa rzeki: Wierzyca,     
  • km rzeki...51+ 600 
  • wysokość piętrzenia...69,31m n.p.m,
  • moc: 0,250 MW
 • Nazwa: Kolincz, 
  • miejscowość/gmina..Kolincz/Starogard Gdański,
  • właściciel: Energa Elektrownie Straszyn Sp.z o.o
  • nazwa rzeki: Wierzyca,     
  • km rzeki 40+ 500 
  • wysokość piętrzenia: 58.00 m n.p.m,
  • moc: 0,407 MW
 • Nazwa: Stocki Młyn,
  • miejscowość/gmina  Stocki Młyn/ Pelplin,
  • właściciel: Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o
  • nazwa rzeki: Wierzyca,     
  • km rzeki...21+ 180 
  • wysokość piętrzenia 26.80 m n.p.m ,
  • moc: 0,360 MW
 • Mała Elektrownia Wodna,
  • miejscowość: Wdecki Młyn
  • Właściciel: Adam Okrój i Grzegorz Kowalski
  • nazwa rzeki: Wda
  • km rzeki 85+330
  • Moc: 0,065  MW
 • Elektrownia Wodna Młyńsk, 83-261 Piece, Struga Młyńska
  • Właściciel: Stanisław Pawłowski,
  • Moc: 0,0022 MW
 • Elektrownia Wodna ul. Kanałowa 19, Starogard Gd,
  • Właściciel: Przedsiębiorstwo Hurtu Przemysłowego „DOMAT” s.c. W.A.D. Drzewieccy
  • nazwa rzeki: Wierzyca
  • km rzeki: 57+150, moc: 0,4 MW
  • wysokość piętrzenia: 76,83 m n.p.m.
 • Elektrownia Wodna M.E.W. Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gd
  • Właściciel: Janusz Kawski
  • nazwa rzeki: Piesienica
  •  km rzeki: 0 + 410, moc: 0,075 MW
  • wysokość piętrzenia: 85,59 m n.p.m.
 • Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,
  • Właściciel: Piotr Górski,
  • nazwa rzeki: Wietcisa
  • km rzeki: 6+800, moc: 0,060 MW
  • wysokość piętrzenia: 117,60 m n.p.m.
 • Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,
  • Właściciel: Władysław Nagórski,
  • nazwa rzeki: Wietcisa
  • km rzeki: 2+300, moc: 0,035 MW
  • wysokość piętrzenia: 108,75 m n.p.m.
 •  Elektrownia Wodna Klonówka
  • Właściciel: EDORADCA, ul.Kubusia Puchatka 5/12, 83-11- Tczew,
  • nazwa rzeki: Wierzyca
  • km rzeki: 37+850, moc: 0,190 MW
Elektrownie wiatrowe

brak danych

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak danych

Kolektory słoneczne
 • PWiK „Star- WiK” 
  • miejscowość/gmina Starogard Gdański.,
  • ogrzewanie wody użytkowej dla 30 osób – 24 GJ/rok
  • ogrzewanie pomieszczeń.
 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Kopytkowie , gmina Smętowo Graniczne
  • ogrzewanie wody 
Pompy ciepła
 • Lokalizacja obiektu: Parafia św. Rocha w Osieku
  • Pompa cieplna ALAND KAL 100, moc grzewcza 100 kW, przystosowana do ogrzewania CO i nagrzewania CWu. Pobór mocy elektrycznej 25 kW. Dolne źródło w postaci odwiertów studziennych.
  • Efekt energetyczny: COP 4
  • Zużyta energia elektryczna w ciągu roku: 31.600 kWh
  • Pozyskane ciepło: 451,43 Gj
  • Bardzo efektywny, niekłopotliwy system grzewczy. Bardzo duża sprawność –  z 1 kWh energii elektrycznej uzyskiwano ok. 4 kWh energii cieplnej.


Gmina Smętowo Graniczne: 1 gospodarstwo domowe.

 

 

Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o.o., ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
Biomasa pozyskana przez zakup w zakładach przetwórstwa drzewnego
W 2009 roku zakupiono 3111 ton zrębków i trocin z drewna sosnowego, z czego 2844 tony przetworzono w wyniku spalania na 23752 GJ na cele ogrzewania miasta Czarna Woda.


Lokalizacja obiektu: 83-220 Skórcz, ul. Leśna 8,

 • Rodzaj wytwarzanej biomasy: zrzyny iglaste – 2,2 tony, trociny iglaste – 2,7 tony, zrębki – 1,6 tony
 • razem odpady – 6,5 tony
 • Opalenie zakładu i suszenie tarcicy: Trociny iglaste – 1,3 tony
 •  Sprzedaż odpadów: 5,2 tony


Lokalizacja obiektu: Steico S.A  Zakład Czarna Woda....... miejscowość/gmina......

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy kora drzewna ilość t/rok..90...
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku...805,5.....  [Gj]

Gospodarka odpadami

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Powiat Starogardzki: uchwała nr XXIX/199/2009 RPS z dnia 20 lutego 2009 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 26 maja 2004 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 15 kwietnia 2004 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 31 marca 2004 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Osiek: 29 kwietnia 2003 r. (uchwała RG Nr 40/2003) - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Lubichowo: kwiecień 2007 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 6 grudnia 2003 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 2003 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Miejska Skórcz: 29 stycznia 2004 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Osieczna: 28 sierpnia 2003 r. (uchwała Rady Gminy Osieczna Nr IX/62/2003) - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Bobowo: 2004 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Zblewo: 27  listopada 2003 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Wiejska Kaliska: 2003 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 2003 r. - data aktualizacji planu: w trakcie realizacji
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 25 kwietnia 2007 r., zmiana: 24 października 2007 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 28 grudnia 2005 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 29 marca 2007 r.
 • Gmina Wiejska Osiek: 28 września 2006 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 26 kwietnia 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 26 października 2006 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 28 marca 2006 r.
 • Gmina Miejska Skórcz: 30 stycznia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna: 30 marca 2006 r. (uchwała Rady Gminy Osieczna Nr XXXIII/205/2006)
 • Gmina Wiejska Bobowo: 26 kwietnia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 25 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: UCHWAŁA Nr XII/82/08 z dnia 13.02.2008 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: 14 czerwca 2006 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ilość zewidencjonowanych przez PUK STARKOM w Starogardzie Gdańskim odpadów z terenu powiatu starogardzkiego w 2009 roku  - 46882,71
w tym :

 • komunalnych 35013,95 
 • przemysłowych 11868,76

Gmina Miejska Starogard Gdański:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2009 roku – 749,8  (usługi komunalne), w tym:

 • komunalnych – 13056,89
 • przemysłowych – 3543,74

Gmina Wiejska Starogard Gdański:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2009 roku – 2996,08  w tym :

 • komunalnych - 2996,08

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 209,54  w tym :

 • komunalnych 209,54
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,156 m3
 • Część odpadów od mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne trafia na Składowisko w Nicponii oraz w Twardej Górze

Gmina Wiejska Osiek:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 211  w tym :

 • komunalnych 211
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,086

Gmina Wiejska Lubichowo:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 1035  w tym :

 • komunalnych 528
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,09

Gmina Wiejska Skórcz:
Wywozem odpadów stałych zajmują się:

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. „STARKOM” Starogard Gd.
 • Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu
 • Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. Nowe

Gmina Miejska Czarna Woda:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 232,965 w tym :

 • komunalnych 232,96
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,0676

Gmina Miejska Skórcz: Zakład Gospodarki Miejskiej
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 1272 w tym :

 • komunalnych 580
 • przemysłowych 692
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,36

Gmina Wiejska Osieczna:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 81,48 w tym :

 • komunalnych 81,48
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,186 kg/m/rok

Gmina Wiejska Bobowo: 442,21 w tym :

 • komunalnych 389,12
 • ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 146kg/1 mieszk.

Gmina Wiejska Zblewo:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 801,79 w tym :

 • komunalnych 801,79

Gmina Wiejska Kaliska:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 637 w tym :

 • komunalnych 637

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w  2009 roku  - 2580 w tym :

 • komunalnych 2580

 

Razem odpadów  komunalnych-44261 (bez Gminy Wiejskiej Skórcz)

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie : 358 kg

 

Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: szkło, plastik, niebezpieczne, opony

unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie

 • Gmina Wiejska Osiek: szkło, papier, plastik,
 • Gmina Wiejska Lubichowo: szkło, plastik

unieszkodliwianie poprzez składowanie

 • Gmina Wiejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne
 • Gmina Miejska Czarna Woda: szkło, plastik, papier, niebezpieczne, inne
 • Gmina Miejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne

unieszkodliwianie poprzez składowanie, odzysk

Gmina Wiejska Osieczna:

 • szkło     -  4.280  kg
 • papier   - 28.315 kg 
 • plastik   -  1.020 kg  
 • niebezpieczne  - 470 kg       
 • inne :
 • opakowania  z metali – 725 kg

Gmina Wiejska Bobowo:

 • Szkło – 18,33Mg; 
 • papier – 0,1Mg;
 • plastik – 10,36Mg;
 • niebezpieczne – 0,111Mg      
 • inne: zużyte opony – 0,1Mg,
 • opakowania wielomateriałowe – 0,03Mg
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne – b/d
 • odzysk: tworzywa sztuczne – 4,22Mg i szkło – 12,46Mg

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Szkło – 74, 24 Mg, 
 • papier- 33,63 Mg,    
 • plastik- 33,7 Mg, 
 • niebezpieczne- 0, 34Mg, 
 • inne- 3,8Mg

Gmina Wiejska Kaliska:

 • szkło,
 • papier,
 • plastik,
 • niebezpieczne,
 • inne
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja: składowisko - Osiek, Osiedle Polne

 • typ składowiska -  komunalne                 
 • wielkość składowiska ( ha ) -  1,23 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) -  18000m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) -  poniżej 50%
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) -  brak wydzielonych kwater
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) -  1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) -  0
 • monitoring składowiska -  tak
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie  -  tak  
 • bariera sztuczna
 • drenaż odcieków -  tak  
 • oczyszczalnia odcieków -  tak, odcieki przepompowywane do oczyszczalni 
 • waga -  tak, umowa użyczenia
 • Ilość unieszkodliwionych w r. 2009. odpadów na składowisku[Mg] -  211 Mg

Składowisko Odpadów w Linowcu

 • Składowisko w Linowcu
 • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) – 15,41
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) - 1161000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )- 591800
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)- 0
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie bariera naturalna / bariera sztuczna ?
 • instalacja do odgazowania - w trakcie realizacji 
 • spychacz gąsienicowy DT szt.2    
 • Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku[Mg] -  45.859.56

Składowisko Odpadów Komunalnych w Bobrowcu

 • typ składowiska  innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )  ogółem 2,3, uszczelniona powierzchnia 0,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   7050
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )   2673,2 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie bariera naturalna / bariera sztuczna
 • drenaż odcieków tak  
 • instalacja do odgazowania tak 
 • waga               tak ( umowa)  
 • Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku[Mg]- 209,54 Mg

Składowisko Bietowo

 • typ składowiska komunalne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,2
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 49000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 9605 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1

    
Składowisko Skórcz

 • składowisko
 • typ składowiska IN
 • wielkość składowiska ( ha ) – 1,6
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) – 60000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 24.000
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) – 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) – 1 
 • monitoring składowiska tak 
 • Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku[Mg]1162

Składowisko Zblewo

 • składowisko
 • typ składowiska - otwarte
 • wielkość składowiska  - 0,50 ( ha )
 • liczba kwater ogółem  1 ( szt. )
 • liczba kwater eksploatowanych  1  ( szt. )
 • monitoring składowiska- tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie -bariera naturalna - tak
 • kompaktor - spychacz gąsienicowy   
 • Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku[Mg] – 801,79

Składowisko gm. Kaliska

 • Składowisko odpadów komunalnych
 • typ składowiska SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE
 • wielkość składowiska ( ha ) 2,66 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 50.000 m 3
 • liczba kwater ogółem ( szt. )1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )1
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie - bariera sztuczna
 • instalacja do odgazowania  jest
 • Ilość odpadów unieszkodliwionych w 2009 – b.d.

Wysypisko Odpadów Komunalnych Gmina Osieczna

 • typ składowiska D5
 • wielkość składowiska ( ha ) – 1,18
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) - 3491
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 1473,25
 • Ilość odpadów unieszkodliwionych w 2009 -  81,48 Mg

lokalizacja  SKARSZEWY 

 • Składowisko  MIEJSKIE
 • typ składowiska  KOMUNALNE
 • wielkość składowiska ( ha )   1,125
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   22 500
 • liczba kwater ogółem ( szt. )  1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
 • monitoring składowiska TAK 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie   ASFALT   GEOMEMBRANA 
 • waga 1 

Kompostownia

 • lokalizacja Miejska Oczyszczalnia Ścieków ul. Droga Owidzka3a Starogard Gd.
 • rodzaj / typ- plac kompostowania 1,2,3
 • podstawowe dane techniczne
 • Ilość odzyskanych w r. 2009 odpadów – 860 tsm/rok
Składowiska odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.

Informacje zostaną podane po otrzymaniu danych .

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: tak
 • Gmina Wiejska Osiek: b.d.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: tak
 • Gmina Wiejska Osieczna: tak
 • Gmina Wiejska Bobowo: tak
 • Gmina Wiejska Zblewo: tak
 • Gmina Wiejska Kaliska: bd
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: data przyjęcia 25.02.2009
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: nie
 • Gmina Wiejska Osiek: data przyjęcia 20.02.2009
 • Gmina Wiejska Lubichowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Skórcz: data przyjęcia -  19.11.2009 r. Uchwała Nr XXII/141/2009 Rady Gminy Skórcz
 • Gmina Miejska Czarna Woda: tak Uchwała nr X/73/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27 grudnia  2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2008-2011”
 • Gmina Miejska Skórcz: 30 grudnia 2009 roku
 • Gmina Wiejska Osieczna:  4 czerwca 2009 roku ( Uchwała Gminy Osieczna Nr XXIV/137/2009)
 • Gmina Wiejska Bobowo: planowany w 2010 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo: data przyjęcia  31 lipiec 2007 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: Uchwała Nr XXII/154/09 z dnia 23.02.2009 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy: b.d.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski, w powiecie starogardzkim w gminie Czarna Woda w zakładzie Steico S.A. ul.Przemysłowa 2 , 64-700 Czarnków, magazynowane jest PCB w transformatorach o masie 4,650 Mg.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

PUK „Starkom” Sp. z o.o.,

 • ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański

PHU „ARMOTEX” – Stanisław Armatowski,

 • ul. Rolna 12, 83-200 Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo „KOLTEL s.c. M i T Kolbusz”

 • ul. Droga Owidzka 2a, 83-200 Starogard Gdański
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

            LP.
PODMIOT ZBIERAJĄCY
MIEJSCE ZBIERANIA
1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PONIK Jarosław Ptasznik
ul. Chojnicka 37
83-200 Starogard Gdański
2
Hurtownia AGD IR-KOR
Irena Korynth
ul. Sobieskiego 2
83-200 Starogard Gdański
3
MARS Spółka Akcyjna
ul. Nowowiejska 9a
83-200 Starogard Gdański
4
Gminna Spółdzielnia
SAMOPOMOC CHŁOPSKA
ul. Zielona 30
83-200 Starogard Gdański
5
JWB Sp. z o.o.
Apteka Joannicka
Osiedle 60-cio lecia ONP
83-200 Starogard Gdański
6
MIX Elektronics S.A.
ul. Lubichowska 2
83-200 Starogard Gdański
7
Telekomunikacja S.A.
ul. Rynek 10
83-200 Starogard Gdański
8
J-W Sp. z o.o.
ul. Skarszewska 4
83-200 Starogard Gdański
9
Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22
83-200 Starogard Gdański
10
CARREFOUR
ul. Niepodległości 2a
83-200 Starogard Gdański
11
JERONIMO MARTINS
Dystrybucja S.A.
ul. Paderewskiego 6
83-200 Starogard Gdański
12
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe PESTAR
ul. Iwaszkiewicza 15
83-200 Starogard Gdański
13
Firma Handlowa NASZ DOM AGD-RTV s.c. M.Kosecki, R. Klein
ul. Hallera 16
83-200 Starogard Gdański
14
Market TESCO / POLSKA
ul. Droga Nowowiejska 9A
83-200 Starogard Gdański
15
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22
83-200 Starogard Gdański
16
ZIP Computer Piotr Gadomski
ul. Kościuszki 55
83-200 Starogard Gdański
17
Przedsiębiorstwo KOLTEL S.C.M i T. Kolbusz
ul. Droga Owidzka 2a
83-200 Starogard Gdański

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak informacji z r.2009.
Dane z r.2008:  
powierzchnia gruntów zdegradowanych: 164,44 ha
w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 2,00
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 46,01
 • Miasto Skarszewy: 13,46
 • Gmina Skarszewy: 67,72
 • Gmina Wiejska Bobowo:4,8
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 9,4
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,38
 • Gmina Wiejska Osieczna: 10,88
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 4,25

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

gm. Lubichowo – drogowego
gm. Zblewo – drogowego

 • droga krajowa nr 22,
 • droga wojewódzka nr 214

gm. Smętowo Graniczne: hałas drogowy Autostrada A1
gm. Kaliska –

 • drogowego,
 • kolejowego,
 • z imprez masowych

gm. Miejska Skórcz-drogowego       

 • ul. 27 stycznia, ul.Hallera,
 • ul.Pomorska,
 • ul. 3 Maja

gm. Osiek – drogowego, z imprez masowych, innego

 • tereny przy drodze wojewódzkiej nr 214 Skórcz – Warlubie
 • w czasie koncertów Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL – Osiek przy Amfiteatrze Łąkowym
 • festyn  „ Na Jagody” – Osiek - Dom Strażaka
Gdzie te uciążliwości występują

gm. Smętowo Graniczne:  autostrada A1

Czy były dokonywane pomiary

WIOŚ nie prowadził  w r.2009 badań w powiecie starogardzkim. 

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji z powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej

gm. Osiek:

 • Jeżewnica – 2,
 • Kasparus – 1,
 • Karszanek – 1,
 • Suchobrzeżnica – 1.
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009 WIOŚ prowadził badania:

 • Starogard Gd.ul.Kopernika 11
Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

nazwa: Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A. 

 • adres: ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja farmaceutyczna 
 • liczba zatrudnionych: 1533 (luty 2010)

nazwa: Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o.

 • adres:  ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gdański
 • rodzaj produkcji: drzewna i metalowa
 • liczba zatrudnionych: 500 pracowników

 

nazwa: Destylarnia Sobieski S.A.

 • adres: ul. Skarszewska 1, 83-200 Starogard Gdański
 • rodzaj produkcji: Produkcja wyrobów spirytusowych
 • liczba zatrudnionych: 291

 

nazwa: STEICO S.A. 

 • adres: ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
 • rodzaj i wielkość produkcji: 2162,744 Mg (płyty porowate i twarde)
 • liczba zatrudnionych: 183

nazwa IGLOTEX S.A. 

 • adres ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja mrożonych wyrobów garmażeryjnych (tj. pizza, zapiekanka, pierogi, knedle, kluski, kopytka, pyzy, uszka
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

Występowanie strefy ograniczonego użytkowania –brak

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

Ogółem  w powiecie 64012,
w tym:

 • gm. Lubichowo 5403
 • gm. Miejska Starogard Gd. 1278
 • gm. Osieczna 2174
 • gm. Smętowo Graniczne  6387,64
 • gm. Miejska Skórcz 204
 • gm. Osiek: 2540
porównaj z
Struktura użytków [ha]

Za r.2009 brak danych z powiatu,

dane z r.2008:

 • grunty orne - 51457
 • grunty ugorowane - 2564
 • łąki - 7791
 • pastwiska - 3544 
 • sady, ogrody - 334
 • plantacje wieloletnie - 187

w tym w r.2009:

gm. Miejska Starogard Gd.

 • grunty orne 997
 • łąki 95
 • pastwiska 74
 • sady, ogrody 24

gm. Osieczna

 • grunty orne  1.259,00, 57,9 %
 • grunty ugorowane – 4,00, 0,1 %
 • łąki  816, 37,5 %
 • pastwiska -  91, 4,0 %
 • sady, ogrody – 4 ,0,  0,1 %

gm. Lubichowo

 • grunty orne 3946
 • łąki  818
 • pastwiska 401
 • sady, ogrody 41

gm. Zblewo

 • grunty orne – 7050
 • grunty ugorowane – brak danych
 • łąki - 608
 • pastwiska- 402
 • sady, ogrody – 82

gm. Smętowo Graniczne 

 • grunty orne   5512
 • grunty ugorowane  0
 • użytki zielone    633
 • sady, ogrody  39

gm. Wiejska Skórcz:

 • grunty orne 6294 – 84,24%
 • grunty ugorowane – 0 – 0%
 • łąki 643 – 8,61%
 • pastwiska 296 – 3,97%
 • sady, ogrody 36 – 0,48%

gm. Miejska Skórcz

 • grunty orne 181 ha
 • grunty ugorowane
 • łąki 6 ha
 • pastwiska 5  ha
 • sady, ogrody 12 ha

gm. Osiek:

 • grunty orne - 1470, 58%
 • grunty ugorowane -   200,  8%
 • łąki -   700, 27%
 • pastwiska -   156,   6%
 • sady, ogrody -     14,   1%
Ilość gospodarstw rolnych
 • gm. Miejska Starogard Gd. - 97
 • gm. Smętowo - 380
 • gm. Osieczna – 288
 • gm. Lubichowo - 658
 • gm. Wiejska Skórcz – 558
 • gm. Miejska Skórcz – 36
 • gm. Osiek - 347
 • Brak danych:
  • Gmina Wiejska Bobowo
  • Gmina Miejska Czarna Woda
  • Gmina Wiejska Kaliska
  • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy
  • Gmina Wiejska Starogard Gdański
  • Gmina Wiejska Zblewo
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

gm. Wiejska Skórcz:

 • RSP – 453 ,
 • Przesiębiorstwa – 623 ,
 • Nadleśnictwa 25 ,
 • Parafie – 168 .
Klasy gleby [ha]

Za r.2009 brak danych z powiatu,

dane z r.2008:

 • I  - 0
 • II - 110
 • IIIa  - 3385
 • IIIb  - 7739
 • IVa  - 11885
 • IVb  - 10412
 • V - 10387
 • VI - 8058

Dane z r.2009, w tym:

gm. Miejska Starogard Gd.

 • I - 0
 • II - 0
 • IIIa - 45
 • IIIb - 119
 • IVa - 327
 • IVb - 243
 • V - 410
 • VI - 201

gm. Osieczna:

 • I
 • II
 • IIIa  100
 • IIIb
 • IVa  465
 • IVb
 • V  673
 • VI 936

gm. Lubichowo

 • I brak
 • II brak
 • III 29
 • IV 176
 • IVa 971
 • IVb 1056
 • V 1199

gm. Zblewo

 • I - 0
 • II - 0
 • IIIa- 93,8812
 • IIIb-560,9436
 • Iva-2115,2706
 • IVb-1869,7119
 • V-1521,7076
 • VI-831,5470

gm. Smętowo Graniczne:

 • I  0
 • II  50,48
 • IIIa  676,23
 • III b 1860,43
 • IVa 1825,83
 • IVb  562,72
 • V 461,89
 • VI 74,42

gm. Kaliska:

 • IVa - 175,64
 • IVb - 117,02
 • V - 757,06
 • VI - 1769,00

gm. Wiejska Skórcz:

 • I - 0
 • II – 3
 • IIIa – 833
 • IIIb – 2008
 • Iva – 1793
 • IVb – 592
 • V – 724
 • VI – 293

gm. Miejska Skórcz

 • I
 • II  - 0,5
 • IIIa - 90,5
 • IIIb - 39,0
 • IVa - 33,4
 • IVb - 0,9
 • V - 11,3
 • VI - 0,4

gm. Osiek

 • I  -  0
 • II  -  0
 • IIIa  -  0
 • IIIb  -    26 
 • IVa  -    27
 • IVb  -   367
 • V  -   779
 • VI  -  1340
Wielkość gospodarstw - ilość

Za r.2009 brak danych z powiatu,

dane z r.2008:

 • 1-2 ha  987
 • 2-5 ha  1019
 • 5-10 ha  881
 • 10-20 ha 655
 • 20-50 ha 663
 • 50-100 ha 249
 • 100-300 ha 36
 • > 300  9


średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie:

 • w powiecie – 14,93 ha,
 • śr. wojewódzka – 18,30 ha.

Dane z r.2009, w tym:

gm. Miejska Starogard Gd.

 • 1-2 ha  32
 • 2-5 ha  28
 • 5-10 ha  8
 • 10-15 ha 5
 • 15-25 ha 24
 • 25-50 ha 2
 • 50-100 ha 0
 • 100 – 200 ha 2
 • > 200 ha 0

gm. Osieczna:

 • 1-2 ha  86
 • 2-5 ha  91
 • 5-10 ha  47
 • 10-15 ha 23
 • 15-25 ha 41

gm. Lubichowo

 • 1-2 ha  183
 • 2-5 ha  206
 • 5-10 ha  98
 • 10-15 ha 75
 • 15-25 ha 96

gm. Zblewo

 • 1-2 ha  - 371
 • 2-5 ha -285
 • 5-10 ha - 154
 • 10-15 ha – 73
 • 15-25 ha- 74
 • 25-50 ha - 38
 • 50-100 ha- 15
 • 100 – 200 ha - 4
 • > 200 ha – 1

gm. Smętowo Graniczne:

 • 1-2 ha  102
 • 2-5 ha  73
 • 5-10 ha  73
 • 10-15 ha 51
 • Powyżej 15 ha  81

gm. Wiejska Skórcz:

 • 1-2 ha  141
 • 2-5 ha  108
 • 5-10 ha  103
 • 10-15 ha 74
 • 15-25 ha 50
 • 25-50 ha 71
 • 50-100 ha 8
 • 100 – 200 ha 3
 • > 200 ha 0

gm. Miejska Skórcz

 • 1-2 ha  22
 • 2-5 ha   8
 • 5-10 ha   3
 • 10-15 ha  1
 • 15-25 ha  1
 • 25-50 ha  0
 • 50-100 ha  1
 • 100 – 200 ha  0
 • > 200 ha  0

gm. Osiek

 • 1-2 ha  82
 • 2-5 ha  113
 • 5-10 ha  98
 • 10-15 ha 33
 • 15-25 ha 18
 • 25-50 ha 0
 • 50-100 ha 3
 • 100 – 200 ha 0
 • > 200 ha 0
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Za r.2009 brak danych z powiatu,

dane z r.2008:

Dane z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gdańskim:

 • produkcja mleka     [tys. l]         [%]
 • produkcja żywca wołowego   [tys. t]      [%]
 • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]      [%]
 • produkcja zbóż    [tys. t]  96624                [%]
 • produkcja ziemniaków   [tys. t]  42720                [%]
 • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]  18698                [%]
 • produkcja warzyw    [tys. t]      [%]
 • produkcja owoców    [tys. t]      [%] 

Dane z r.2009, w tym:     
gm. Miejska Starogard Gd.:

 • produkcja mleka     [tys. l]     80    [%]
 • produkcja żywca wołowego    [tys. t]  0,01    [%]
 • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]  0,1    [%]
 • produkcja zbóż    [tys. t]      [%]
 • produkcja ziemniaków   [tys. t]  0,2    [%]
 • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]      [%]
 • produkcja warzyw    [tys. t]  0,1    [%]
 • produkcja owoców    [tys. t]  0,15    [%]


gm. Wiejska Osieczna:

 • produkcja mleka     [tys. l]  2500     [%]
 • produkcja żywca wołowego   [tys. t]  95     [%]
 • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]  90     [%]
 • produkcja zbóż    [tys. t]  0     [%]
 • produkcja ziemniaków   [tys. t]  245     [%]
 • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]  0     [%]
 • produkcja warzyw    [tys. t]  24     [%]
 • produkcja owoców    [tys. t]  0     [%]

gm. Wiejska Skórcz:

 • produkcja mleka     [tys. l]2273        [%]1,94
 • produkcja żywca wołowego    [tys. t]340    [%]0,29
 • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]3870           [%]3,31
 • produkcja zbóż    [tys. t]9471    [%]80,98
 • produkcja ziemniaków   [tys. t]2502    [%]2,14
 • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]12400    [%]10,60
 • produkcja warzyw    [tys. t]600    [%]0,51
 • produkcja owoców    [tys. t]272    [%]0,23

 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

NPK [kg/ha] bd
CaO [kg/ha]bd

Rolnictwo ekologiczne

Miasto Starogard: 1 gosp. Ekologiczne Labofarm – 4 ha

 • Labofarm
 • ul. Lubichowska 176b
 • 83-200 Starogard Gd.

Przyroda

Formy ochrony przyrody

1.1 Park Narodowy
       nie występuje
1.2    Rezerwat przyrody

Nadleśnictwo Lubichowo
-Jezioro Udzierz, leśnictwo Leśna Jania, pow. 229,88 ha,
Ochrona ornitofauny i zbiorowisk roślinno-wodnych.
-Krzywe Koło w Pętli Wdy,    leśnictwo Błędno,    pow. 10,00 ha,
Naturalne lasy, ochrona krajobrazów ekologicznych.
-Czapli Wierch    ,leśnictwo Kałębnica    ,pow. 5,26 ha,
Kolonia Czapli siwej w starodrzewiu sosnowym.
-Zdrójno, leśnictwo Błędno, Długie, Brzeźnica ,  pow. 168,97 ha,
Stanowisko reintrodukcji Bobra europejskiego.

Gmina Skarszewy:
-Brzęczek, , leśnictwo Jastrzębce, pow. 25,49 ha (Gmina Skarszewy: 9,95 ha)
Główne walory przyrodnicze: zbiorowiska buczyny pomorskiej z okazałymi fragmentami starodrzewu bukowego 160 letniego.
 
Gmina Osiek:

- Zdrójno,lokalizacja- Kasparus    ,wielkość- 167,57 ha, florystyczny

            - Jez. Udziera  ,   Udzierz   ,  229,88 ha , krajobrazowy
                                                                         
            - Czapli Wierch ,  Kałębnica, 5,26 ha ,  florystyczny
                                              -                              -     
            - Krzywe Koło ,   Błędno    ,   10,00 ha   , ornitologiczno-florystyczny                                                

1.3 Park krajobrazowy
Nie występuje.
1.4 Obszary chronionego krajobrazu

OChK Borów Tucholskich:
Data wyznaczenia: 8. 11. 1994 rok
Tytuł aktu prawnego: Rozp.5/94
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994, Nr 27, poz.139
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005, Nr 29, poz. 585•    Obszar zlokalizowany w południowo - zachodniej części Starogardu Gdańskiego. Obejmuje między innymi jeziora Sumińskie, Borzechowskie Wielkie i Szteklin, położone przy jego wschodniej granicy. Drzewostany zajmują tu żyzne siedliska i nie przypominają swoją budową właściwych temu obszarowi borów. Chroni się tu urozmaicony krajobraz oraz doliny rzek z cenną roślinnością. Obszar chronionego krajobrazu Borów Tucholskich obejmuje swoim zasięgiem gminy: Zblewo, Osieczną, Lubichowo, Osiek, Skórcz, Czarną Wodę, Smętowo Graniczne oraz Kaliska. Na powierzchni 65 780 ha. chroni się drzewostany w przewadze sosnowe na gruntach porolnych. Jest największym obiektem chronionym w województwie pomorskim. Około 30 % tego kompleksu leśnego zwanego "zielonym morzem" mieści się w granicach Kociewia.
•    Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich to szczególne miejsce ochrony ptaków. Występuje tu m.in. bocian czarny (Ciconia nigra), cyranka (Anas querquedula), myszołów (Buteo buteo), derkacz (Crex crex), brzegówka (Riparia riparia), gąsiorek (Lanius collurio). Bardzo często można spotkać na ternie OCHK Borów Tucholskich jelenia europejskiego (Cervus elephus), dzika (Sus scrofa), sarnę (capareolus capreolus). Natomiast z drobnej zwierzyny objętej ochroną występuje tu: jeż wschodnioeuropejski, kret, ryjówki aksamitna i malutka, mroczek późny, nocek rudy oraz nocek duży, a także większy bóbr i wydra.
Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich:
•    powierzchnia całkowita 65 780 ha,
•    teren Nadleśnictwa Lubichowo: 27 570,25 ha. Charakteryzuje się dużą lesistością drzewostanów sosnowych i siedliskami borowymi oraz niespotykanymi specyficznymi krajobrazami,
•    teren Nadleśnictwa Starogard – 72,36 ha
•    teren Nadleśnictwa Kaliska - 12 264,2 ha
•    całą gminę Osieczna, pow. 12 326 ha
•    Obejmuje 2 powiaty: starogardzki i kościerski,
•    Obejmuje gminy: Czarna Woda, Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo,

 OChK Doliny Wierzycy:
Data wyznaczenia: 8. 11. 1994 rok
Tytuł aktu prawnego: Rozp.5/94
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994, Nr 27, poz.139
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego
  Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
  Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005, Nr 29, poz. 585


•    Na powierzchni około 10 784 ha ze względu na walory krajobrazowe: urozmaicone ukształtowanie terenu oraz bogatą ornitofaunę powstał obszar chronionego krajobrazu. Obszar ten obejmuje kilku-dziesięciokilometrowy odcinek rzeki Wierzycy z jej doliną, wieloma jeziorami, z których najbardziej znaczące to Jezioro Godziszewskie, Krąg
i Przywłoczno wraz z przylegającymi do nich gruntami. Znajduje się tu rezerwat Brzęczek oraz projektowany rezerwat Jeziorka. Gnieździ się tu m.in. bocian czarny (Ciconia nigra), żuraw (Grus grus), gągoł (Bucephala clangula) i wiele innych gatunków ptaków, związanych z podmokłymi lasami, bagnami torfowiskami.

    Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy:
•    powierzchnia całkowita: 10 784 ha,
•    na gruntach Nadleśnictwa Starogard 2697,02 ha,
•    na gruntach nadleśnictwa Kalsika: Obszar Chronionego Krajobrazu – Doliny Wierzycy w części Północnej obrębu Bartel Wielki (części oddz. 16, 21, 22, 23, 29),
•    obejmuje 2 powiaty: starogardzki i kościerski,
•    obejmuje gminy: Skarszewy, Starogard Gdański; Kościerzyna, Liniewo, Stara Kiszewa.

 OChK Doliny Wietcisy
Data wyznaczenia: 8. 11. 1994 rok
Tytuł aktu prawnego: Rozp.5/94
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994, Nr 27, poz.139
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego
  Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
  Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005, Nr 29, poz. 585

•    Ze względu na ciekawą faunę i florę odcinek doliny rzeki Wietcisy oraz dolny odcinek rzeki Rutkownicy wraz z przyległymi lasami zostaje przekształcony w obszar chronionego krajobrazu.  Chroni się tu urozmaicony krajobraz oraz doliny rzek z cenną roślinnością. Cechą charakterystyczną tego terenu jest występowanie roślinności terenów podmokłych, drzewostany w przewadze sosnowe na gruntach porolnych, w dolinach rzek, głównie Rutkownicy spotyka się zabagnienia oraz olszyny. Powierzchnia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Wietcisy" szacowana jest na około na 3 352 ha. Szczególną wartością przyrodniczą tego miejsca jest meandrujące koryto rzeczne ze starorzeczami oraz urozmaicony teren pod względem ukształtowania powierzchni.
    
    Obszar Chronionego Krajobrazu  Doliny Wietcisy:
•    powierzchnia całkowita: 3 352 ha,
•    grunty Nadleśnictwa Starogard:  795,13 ha,
•    obejmuje 3 powiaty: gdański, kościerski, starogardzki
•    obejmuje gminy: Przywidz; Liniewo, Nową Karczmę; Skarszewy


1.5 Pomniki przyrody – ilość z uwzględnieniem rodzaju
    

Rodzaj Ilość
aleja 19
drzewo 1387
głaz 155
grota 1
grupa grzew 365
grupa pnączy 3
krzew 1
pnącze 14
powierzchnia 1
rabat 4
rabat brzozowy 6
stanowisko 13
źródlisko 5
źródło 1


RAZEM    1986

1.4    Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
gm. Smętowo:
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – 4 parki zabytkowe, obiekty w rejestrze zabytków – 8 szt.

1.7    Użytki ekologiczne

 

Nr Rej WKP Typ użytku Nazwa / opis użytku Pow. [ha] Gmina Powiat
264 torfowisko przejściowe Zgniłki 2,3 Lubichowo Starogard Gdański
265 torfowisko przejściowe Jeleni Moczar 3,59 Lubichowo Starogard Gdański
266 śródleśne oczko wodne i torfowisko Jezioro Pikowe 6,68 Stara Kiszewa Starogard Gdański
331 śródleśne oczko, torfowisko Jezioro Małe Nierybno 2,67 Kaliska Starogard
332 śródleśne oczko wodne Jezioro Piaszczyste 2,46 Kaliska Starogard
333 śródleśne oczko wodne Jezioro Piaeczenko 3,52 Kaliska Starogard
334 torfowisko przejściowe Kaczaki 6,37 Zblewo Starogard
335 łąki, zarośla i lasy Łoza nad Piesienicą 3,99 Zblewo Starogard
336 czyżnie Czyżnie nad Jeziorem Borzechowskim 2,98 Zblewo Starogard
337 łąki i torfowiska Niedzierzwa 6,53 Zblewo Starogard

Żródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Nazwa Lokalizacja Wielkość
Lisie Jamy Leśnictwo Sowi Dół oddz. 163f 5,19 ha
  Leśnictwo Baby oddz. 177b, 176d 4,50 ha
Zgniłki Leśnictwo Baby oddz. 216d, 217d 1,99 ha
Jeleni Moczar Leśnictwo Baby oddz. 171b, 172a 3,59 ha
Jezioro Małe Nierybno Leśnictwo Cieciorka oddz. 303g 2,72 ha
Jezioro Piaszczyste Leśnictwo Okoniny część oddz. 205, 262 2,46 ha
Kaczaki Leśnictwo Cis oddz. 371c 6,37 ha
Łoza nad Piesienicą Leśnictwo Wirty 12Ai 3,99 ha
Czyżnie nad Jez. Borzechowskim Leśnictwo Borzechowo przy oddz. 33 2,98 ha
Niedzierzwa Leśnictwo Borzechowo 22j,j(cz) 6,53 ha
1.8.    Obszary Natura 2000
Powiat starogardzki  - SOO – Specjalne  Obszary Ochrony  .
 

Nazwa obszaru Kod obszaru Pow. ogółem, pow. woj [ha] Gmina
Krzewiny PLH040022 499; 264,46 Osiek, pozostałe kujawsko - pom
Sandr Wdy PLH040017 7492,6 Osiek, Osieczna, pozostałe kujawsko - pom
Szczodrowo PLH220101 223,6 Skarszewy
Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim PLH220067 236,3 Starogard Gd. pozostałe pow. tczewski
Zielenina PLH220065 643,8 Skarszewy pozostałe pow. gdański
Dolina Wierzycy PLH220094 4618,3 Skarszewy, Starogard Gd. pozostałe pow. kościerski

Powiat starogardzki - OSO - Obszary Specjalnej Ochrony

Nazwa obszaru Kod obszaru Pow. ogółem, pow. woj [ha] Gmina
Bory Tucholskie PLB220009 322535,9; 215037,0 Kaliska, Lubichowo, Czarna Woda, Osieczna, Osiek, Skórcz, Smętowo Gran., Zblewo, pow. bytowski, kościerski, chojnicki pozostałe kujawsko-pom.


Krótka charakterystyka


Krzewiny PLH 040022
•    Całkowita powierzchnia obszaru to 498,9773 ha.
•    Obejmuje trzy cenne obiekty torfowiskowe na wschodnim kraju Borów Tucholskich. Eutroficzne jezioro Udzierz (rezerwat przyrody), w części obszar ten znajduje się na terenie gminy Osiek oraz rozległe torfowisko przy leśniczówce Krzewiny (użytek ekologiczny), torfowisko przejściowe miejscami z elementami torfowiska wysokiego a także jezioro Rumacz i zarastające je torfowisko z borem bagiennym, położone na terenie gminy Warlubie w powiecie Świeckim. Walorami przyrodniczymi tego obszaru są starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, bory i brzozowo - sosnowe bagienne lasy borealne.
•    Jest to teren podmokły (49 % powierzchni wyznaczonego terenu zajmują bagna, 15 % zbiorniki wodne) z naturalną charakterystyczna roślinnością dla takiego środowiska. Spotkać tu możemy torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, torfowiska przejściowe i trzęsawiska.
•    Teren urozmaicony pod względem ukształtowania powierzchni (m n.p.m.): wysokość minimalna 77 m, maksymalna 92 m, średnia 81 m.
•    Stopień pokrycia terenu:
Siedlisko    Pokrycie [%]    
bagna    49 %
lasy iglaste    24 %
zbiorniki wodne    15 %
łąki i pastwiska    7 %
tereny rolnicze z dużym udziałem udziałem elementów naturalnych    5 %

Sandr Wdy PLH 040017
•    To jeden z najcenniejszych fragmentów borów Tucholskich, położony jest na równinie sandrowej, w którą głęboko wcina się rzeka Wda i jej dopływy. Jest to teren o polodowcowym ukształtowaniu powierzchni, gdzie w zagłębieniach tworzą się rozmaite cenne ekosystemy wodne i bagienne. W drzewostanie dominuje bór sosnowy, występują tu także lasy grądowe.
•    Obszar ten jest miejscem o największej koncentracji bobra europejskiego w Polsce.
•    Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie: wydry, traszki grzebieniastej oraz kumaka nizinnego.
•    Występuje tu także: Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) to gatunek motyla dziennego objęty ochroną, znajdujący się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce.
•    W rzekach występuje: minóg strumieniowy, boleń, różanka, głowacz białopłetwy i piskorz. Obszar  Natura 2000 Sandr Wdy obejmuje w swoim zasięgu dwa rezerwaty przyrody: Zdrójno oraz Krzywe Koło w Pętli Wdy.
•    Obszar obejmuje rdzeniowe części Wdeckiego PK i jest reprezentatywny dla przyrody Borów Tucholskich. W drzewostanach domiuje sosna, ale występuje tu także wyspa lasów grądowych. Obszar obejmuje także istniejące rezerwaty przyrody: Zdrójno, Krzywe Koło w Pętli Wdy, Jezioro Piaseczno, Brzęki im Z. Czubińskiego, Jeziorka Dury, Jezioro Miedzno. Kujawsko-pomorska część obszaru zawiera się w całości w granicach Wdeckiego Parku Krajobrazowego, a cześć pomorska - w granicach Chojnicko-Tucholskiego OchK.
•    Stopień pokrycia terenu:
Siedlisko    Pokrycie [%]    
lasy iglaste    79 %
łąki i pastwiska    7 %
tereny rolnicze z dużym udziałem udziałem elementów naturalnych    7 %
lasy liściaste    4 %
bagna    2 %
zbiorniki wodne    1 %

Zielenina PLH220065
•    To obszar o powierzchni 643.8 ha, położony na terenie dwóch gmin. Gminy Skarszewy oraz gminy Trąbki Wielkie (powiat gdański). Cechuje się urozmaiconą powierzchnią przeciętą fragmentem doliny Rutkownicy.
•    Minimalna wysokość to ok. 148 m, a maksymalna ok. 215 m n.p.m. W zagłębieniach terenowych powstały oczka wodne. Większość z nich powstała w dawnych wyrobiskach po pozyskiwaniu torfu.
•    Spotkać możemy tu pastwiska i pola uprawne oraz fragmenty kompleksów leśnych z siedliskiem buczyny żyznej i kwaśnej, również z miejscami grądu subatlantyckiego.
•    W zbiornikach wodnych „oczkach” zaobserwowano strzelbę błotną (Eupallasella percnurus). Środowisku wodnemu ściśle towarzyszy fauna i flora terenów podmokłych i torfowiskowych. W płytkich i ciepłych, stojących wodach dołów po torfowiskowych, bogatych w plankton wodach eutroficznych występuje pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris) – gatunek rośliny mięsożernej.
•    Stopień pokrycia terenu:
Siedlisko     [%]    
lasy iglaste    31 %
grunty orne    25 %
lasy mieszane    17 %
złożone systemy upraw i działek    11 %
łąki i pastwiska    10 %
lasy liściaste    6 %

Dolina Wierzycy  PLH220094
•    Powierzchnia całkowita ok. 4618,3 ha
•    Ciągnie się on na odcinku między Starą Kiszewą a mostem drogowym (droga Krajowa nr 22) w Starogardzie Gdańskim. Charakter podgórski rzeki wpływa nieustannie na otaczający teren tworząc wyraźne jary i wąwozy. Obszar cechuje się bardzo dużym bogactwem roślinności oraz fauny a także walorami krajobrazowymi.
•    Znajduje się tu rezerwat Brzęczek oraz projektowany rezerwat Jeziorka.
•    Jest to cenne siedlisko zwłaszcza dla ptactwa. Gnieździ tu m.in. bocian czarny, żuraw, gągoł oraz wiele innych gatunków ptaków.
•    W obniżeniach terenowych powstają torfowiska i szuwarowe łąki. Nad samą rzeką występuje dobrze wykształcony grąd subtropikalny oraz pas łęgu.
•    Spotkać tu można drobne ssaki takie jak: badylarkę (Micromys minutus) gatunek ssaka z rodziny myszowatych, wiewiórkę pospolitą (Sciurus vulgaris) oraz dwa gatunki chronionych ryjówek: ryjówkę aksamitną (Sorex araneus) i ryjówkę malutką (Sorex minutus). Większymi chronionymi ssakami związanymi z środowiskiem wodnym jest bóbr europejski (Castor fiber) oraz wydra europejska (Lutra lutra).
•    Chronionymi ptakami jakie zaobserwowano na terytorium Specjalnego Obszaru Ochrony Dolina Wierzycy są: bocian biały (Ciconia ciconia), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis), derkacz (Crex crex), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), dymówka (Hirundo rustica), świergotek polny i świerkowy, brodziec samotny, kokoszka (kurka) wodna, lelek kozodój.
Z dużych ptaków objętych ścisłą ochroną gatunkową występuje tu kania ruda, kania rdzawa (Milvus milvus) oraz rybitwa rzeczna (s. zwyczajna) (Sterna hirundo).
•    W licznych zbiornikach wodnych występują objęte ścisłą ochroną gatunkową ryby z rodziny karpiowatych wpisane do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych IUCN: piekielnica, szweja (Alburnoides bipunctatus), ukleja biała (Alburnus albidus). W wodach Wierzycy spotkać można także drapieżną rybę z rodziny łososiowatych pstrąga potokowego (Salmo trutta morpha fario).
•    Gatunkami roślin z rodziny wiechlinowatych umieszczonymi na Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski jakie występują na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony  Dolina Wierzycy są: stokłosa groniasta (Bromus racemosus), stokłosa żytnia, s. kostrzeba (Bromus secalinus), stokłosa prosta (Bromnus erectus). Ogólnie na terenie SOO Dolina Wierzycy efektem prac inwentaryzacyjnych jest lista około 85 gatunków roślin naczyniowych występujących rzadko na terenie Polski. Niektóre z tych roślin objęte są prawną ochroną gatunkową między innymi lisera jajowata (Listera ovata) - gatunek roślin należący do rodziny storczykowatych. Występuje tu także: szczaw wodny (Rumex aquaticus) – gatunek rośliny z rodziny rdestowatych, starzec błotny (Senecio congestus) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych występujący nad brzegami wód stojących, podmokłych łąkach lub torfowiskach niskich.

Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim kod PLH220067
•    Całkowita powierzchnia ok. 236,3 ha.
•    Obszar ma kształt pasa o zróżnicowanej szerokości. Obejmuje w całości Jezioro Zduńskie oraz część Jeziora Szpęgawskiego. Około 90 % całej powierzchni obszaru zajmuje siedlisko grądu subtropikalnego. Obejmuje on zbocza rynny szpęgawsko-rywałdzkiej, o zróżnicowanym nachyleniu (miejscami bardzo strome) oraz fragmenty falistej wierzchowiny morenowej z dolinami kilku niedużych cieków, uchodzących do Jeziora Zduńskiego a także kilka małych, zabagnionych zagłębień wytopiskowych.
•    W zdecydowanej większości występujące tu drzewostany to dojrzałe i stare w wieku 90-160 lat. W granicach obszaru występuje także siedlisko łęgu jesionowo - olszynowego głównie nad ciekami uchodzącymi do jeziora. Znajduje się tu również wyżynne grodzisko średniowieczne, pokryte lasem, z zestawem interesujących gatunków roślin naczyniowych.
•    Występuje tu objęty ścisłą ochroną gatunkową zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis), rzekotka drzewna (Hyla arborea).
•    Występuje tu: chroniony kopytnik pospolity (Asarum europaeum L.), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis Mill.), podkolan biały (Platanthera bifolia), porzeczka czarna (Ribes nigrum), turówka leśna (Hierochloe australis). Pospolitymi gatunkami roślin występującymi na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony (SOO) Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim (kod PLH220067) są: kokorycz pusta (Corydalis cava), fiołek przedziwny (Viola mirabilis).
•    Stopień pokrycia terenu:
Siedlisko    Pokrycie [%]    
lasy mieszane    55 %
zbiorniki wodne    30 %
lasy iglaste    13 %
sady i plantacje    2 %

Szczodrowo PLH220101
•    Typ ostoi B, powierzchnia całkowita 223,6 ha. Zlokalizowany na terenie gminy Skarszewy. Obejmuje swym zasięgiem rozległą nieckę o powierzchni przekraczającej 90 ha. W północno wschodniej części znajduje się największy zbiornik wodny Jezioro Czarne o powierzchni ok. 6,7 ha. Natomiast w północnej i południowej części Specjalnego Obszaru Ochrony zarejestrowano mniejsze zbiorniki o charakterze dystroficznym.
•    Jest to teren podmokły z charakterystyczną roślinnością bagienną i torfowiskową. Pod względem siedlisk przyrodniczych dominują tu bór i brzezina bagienna. Występuje tu dzik (Sus scrofa), sarna europejska (Capreolus capreolus), zając szarak, wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris), ryjówka aksamitna (Sorex araneus). Odnotowano także występowanie 3 płazów chronionych: ropuchy zwyczajnej (Bufo bufo), żaby jeziorkowej (Pelophylax lessonae), żaby trawnej (Rana temporaria). Jedynym przedstawicielem chronionych gadów jakie udało się zaobserwować podczas prac inwentaryzacyjnych jest jaszczurka zwinka (Lacerta agilis). Gatunkami ptaków jakie zaobserwowano na terenie SOO Szczodrowo są: kaczka krzyżówka (Anas platryhnchos), żurwa (Grus Grus)
•    W licznych oczkach wodnych pływają karasie pospolite (Carassius carassius), szczupak pospolity (Esox lucius), okoń europejski, okoń (Perca fluviatilis).
•    Specjalny obszar ochrony Szczodrowo chroni szczególnie cenne zbiorowiska roślinne terenów podmokłych i torfowiskowych. Występuje tu około 12 gatunków torfowców chronionych, m in. torfowiec ostrolistny, torfowiec frędzlowaty, torfowiec błotny, torfowiec nastroszony. Na torfowisku występuje: turzyca bagienna (Carex limosa L.), bażyna czarna (Empetrum nigrum L.), bagno zwyczajne, widłak jałowcowaty i widłak goździsty. Natomiast na stanowiskach słonecznych SOO Szczodrowo oraz torfowiskach przejściowych występuje przygiełka biała (Rhynchospora alba) oraz bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris)
•    Stopień pokrycia terenu:
Lasy iglaste                 3%
Lasy liściaste                1%
Lasy mieszane             44%
Siedliska rolnicze (ogólnie)         52%

Bory Tucholskie - kod PLB220009
Obszar Borów Tucholskich obejmuje wschodnią część makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego. W jego skład wchodzą następujące mezoregiony: Bory Tucholskie, wschodnia część Równiny Charzykowskiej, północno-wschodnia część Pojezierza Krajeńaskiego, północna część Doliny Brdy oraz północna część Wysoczyzny Świeckiej. Obszar jest dość jednolitą równiną sandrową, rozciętą dolinami Brdy i Wdy oraz urozmaiconą licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny dennej. Dominują siedliska leśne, przede wszystkim bory sosnowe. Typowy obszar młodoglacjalny, obejmujący w większości jałowe piaski. Rzeźba terenu ostoi jest urozmaicona, występują tu wysoczyzny i rozległe wzórza, liczne pagórki oraz doliny i rynny. Sieć wodna jest silnie rozwinięta (wody zajmują ok. 14% powierzchni). Ostoję odwadnia rzeka Brda wraz ze swymi licznymi dopływami, z których najważniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd. Wśród jezior liczne są jeziora przepływowe połączone z systemem wodnym Brdy; sporo jest jezior oligotroficznych i mezotroficznych, nieliczne są eutroficzne, a torfowiskom towarzyszą dystroficzne. W sumie jest ok. 60 jezior; największe Charzykowskie - 1363 ha, zaś najgłębsze Ostrowite - 43 m. Lasy (ok. 70% obszaru) to głównie bory świeże, ale także bagienne i suche; występują też grądy, lasy bukowo-dębowe, łęgi i olsy. Liczne torfowiska. Grunty orne, łąki i pastwiska pokrywają ok. 15% terenu. Ostoję odwadnia rzeka Brda wraz ze swymi licznymi dopływami, z których najważniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd.

Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: - Edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych, gimnazjum, koła LOP

Ścieżki edukacyjne

 • Nadleśnictwo Kaliska – „Leśna szkoła”, 2,7 km,  tematyka  praca w lesie

Wycieczki z przewodnikiem

 • Nazwa obiektu chronionego: Arboretum Wirty; ilość wycieczek - 68


Prelekcje
 

Nadleśnictwo Starogard:

 • Tematyka prelekcji:  przyrodnicza, gospodarka leśna, ochrona przeciwpożarowa
 • Ilość prelekcji: 121

Nadleśnictwo Kaliska:

 • Nazwa obiektu:   Arboretum Wirty
  • Tematyka prelekcji:  ochrona przyrody, praca leśnika, ochrona lasu  
  • Ilość prelekcji:  150
 • Nazwa obiektu:   Punkty edukacyjne nadleśnictwa
  • Tematyka prelekcji:  ochrona przyrody, praca leśnika, ochrona lasu  
  • Ilość prelekcji:  187
 • Nazwa obiektu:   Szkoły na terenie powiatu starogardzkiego
  • Tematyka prelekcji:  ochrona przyrody, praca leśnika, ochrona lasu  
  • Ilość prelekcji:  55

Nadleśnictwo Lubichowo:

 • Nazwa obiektu chronionego
  • Rezerwat „Jezioro Udzierz”
  • Rezerwat „Czapli Wierch”
  • Rezerwat „Krzywe Koło w pętli Wdy”.
 • Tematyka prelekcji: Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.
 • Zachowanie bioróżnorodności wyróżniających się enklaw wśród zmonotypizowanych borów. Pory roku w lesie.

Formy ochrony przyrody.

 • Akcja „Czysty Las”
 • Ilość prelekcji- 49

Gmina Osiek: Zespół Szkół Publicznych w Osieku

Wydawnictwa :

 • Nadleśnictwo Kaliska:
 • Przewodnik „Arboretum Wirty” część 1 i 2, 6000 sztuk, wydanie drugie
 • Folder „Nadleśnictwo Kaliska”, 1000 sztuk, wydanie drugie
 • Ulotka „Arboretum Wirty”, 5000 sztuk, wydanie jednorazowe
 • Kalendarz, 200 sztuk, wydanie cykliczne
Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych

Nadleśnictwo Lubichowo:

 • Reintrodukcja cisa pospolitego na obszarze leśnictwa Cisowa Góra, gmina Osiek
  • Czas realizacji 2003-2006 rok,przedłużony do roku 2009
  • Poniesione dotychczas nakłady- 22 000 zł,
  • Wartość całego projektu- 45 000 zł.
 • Przebudowa drzewostanów świerkowych w rezerwacie „Krzywe Koło w pętli Wdy”.
  • Czas realizacji 2005-2010,
  • Poniesione nakłady- 2200 zł.
 • Mała retencja na terenie Nadleśnictwa Lubichowo
  • Czas realizacji 2007-2012
  • Poniesione dotychczas nakłady- 10 000zł
  • Wartość całego projektu 280 000 zł

Nadleśnictwo Kaliska:

 • Projekt „Restytucji cisa pospolitego na terenie Nadleśnictwa Kaliska w latach 2004-2010” – zgodnie z projektem wprowadzono do drzewostanu ok. 2500 sztuk cisa pospolitego pochodzącego z rezerwatu „Cisy Staropolskiego” w Wierzchlesie, projekt dofinansowany jest z NFOŚiGW. Całość nakładów poniesionych na realizację projektu to 57,3 tys. zł.
 • Program „Reintrodukcji jarzębu brekinii na terenie Nadleśnictwa Kaliska” – dzięki realizacji programu nadleśnictwo wprowadziło do drzewostanu ok. 470 sztuk osobników jarzęba na 11 powierzchniach. Celem tego projektu jest przywrócenie drzewostanom cennego gatunku chronionego, kiedyś licznie tu wystepującego

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim:

 • W miesiącu wrześniu przygotowano graficznie oraz zakupiono torby ekologiczne wykonane  z surówki bawełnianej z nadrukiem haseł o tematyce ekologicznej (nakład 4870 szt.). Torby zostały rozdysponowane wśród uczniów i pracowników szkół powiatu starogardzkiego.
 • W dniu 19.X.2009 odbył się I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej pt. „Jedziemy do lasu”. Głównym celem konkursu było rozwijanie u uczniów zainteresowań problematyką ochrony przyrody oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Prelekcje w szkołach i przedszkolach powiatu starogardzkiego wygłoszone nt. szeroko rozumianej konieczności ochrony powietrza.
 • Współorganizowano Akcję Sprzątania Świata 2009, wydano gminom i jednostkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Starogardzkie Gd. 9680 szt. worków i 14620 szt. rękawic.
 • Dokonano aktualizacji systemu informacji dla społeczeństwa województwa pomorskiego dotyczących zrównoważonego rozwoju i stanu środowiska                       w układzie powiatów ( www. infoeko.pomorskie.pl).
 • Dokonano nasadzeń drzew i krzewów na terenie następujących szkół: Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim, Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Starogardzie  Gdańskim, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie oraz na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.,
 • Zakupiono nagrody rzeczowe (olimpiady, programy i projekty, konkursy – w zakresie edukacji ekologicznej w szkołach: Zespole Szkół Publicznych w Jabłowie, Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie, Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim, Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu oraz konkursy organizowane przez Polski Związek Wędkarski Koło Czarna Woda oraz Koło Starogard Gdański – miasto a także nagrody rzeczowe w konkursach: „Wieniec Dożynkowy”, I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej).
 • Współfinansowano szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie rozpoznawania  i zwalczania zagrożeń ekologicznych.

Gmina Miejska Starogard Gdański:  - konkursy ekologiczne w szkołach,
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  - KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY,

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:   
  • Zbiórka zużytego  sprzętu elektronicznego i baterii
 • Gmina Wiejska Skórcz 
  • Akcja Sprzątania Świata 2009 rok,
  •  konkursy z okazji „Dnia Ziemi”,
  •  Dzień Ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”
 • gm. Miejska Skórcz:
  • Zakup zestawu edukacyjnego dla Przedszkola Miejskiego w Skórczu pt. „Ekologia na co dzień”
  • Akcja Sprzątanie Świata 2009 organizowana co rocznie z Udziałem Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Publicznych, Przedszkola Miejskiego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak informacji

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • realizacja  przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu utylizacji odpadów dla powiatu starogardzkiego
 • brak kanalizacji we wsiach, brak świadomości  mieszkańców wsi ( ekologia)
 • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni
 • ochrona wód rzeki Wdy  i jej zlewni
 • ochrona wód rzeki Wietcisy  i jej zlewni
 • odciążenie ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowo-pieszych 
 • gospodarka wodno- ściekowa (budowa oczyszczalni i kanalizacji) 
 • zanieczyszczenie powietrza ,,niską emisją" 
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych 
 • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym – konieczność realizacji obwodnic w powiecie starogardzkim, a w szczególności w m. Starogard Gdański
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: oczyszczalnia ścieków Jabłowo i Szpęgawsk, ok. 30 km sieci kanalizacyjnej,
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie w 2004 r., rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 2007 r. (etap I) Smętowo i Kopytkowo
 • Gmina Wiejska Osiek: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Osieku,
 • Gmina Wiejska Lubichowo: rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, budowa nowych sieci kanalizacyjnych,
 • Gmina Wiejska Skórcz: wprowadzenie częściowej segregacji odpadów, rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
 • Gmina Miejska Czarna Woda: modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej
 • Gmina Miejska Skórcz: Wybudowanie nowej mechaniczno biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 750 m³/dobę, wybudowano 13,1 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
 • Gmina Zblewo:  Modernizacja hydroforni w Zblewie wraz z stacją uzdatniania wody oraz wyłączeniem dwóch hydroforni z eksploatacji tj. Miradowo i Karolewo,
 • Gmina Kaliska: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaliskach
 • Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Kaliskach oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kaliska – Piece
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jabłowo, Lipinki Szlacheckie
 • Przebudowa części ulicy Kwiatowej w Kokoszkowach wraz z kanalizacją

 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Biuro Powiatowe w Starogardzie Gdańskim):
 W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 zalesiono w r.2007 

 • Gmina Starogard Gdański – 5,08 ha
 • Gmina Skarszewy – 2,89 ha
 • Gmina Skórcz – 7,45 ha
 • Gmina Osieczna – 1,87 ha

Ponadto przyjmowano wnioski z działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt.: „Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt”.
Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt to promocja systemów produkcji rolniczej, prowadzonej zgodnie z wymogami ochrony środowiska , ochrony i kształtowania krajobrazu, ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk , a także ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej.

W PROW-ie 2004-06 realizowano 7 pakietów rolno-środowiskowych :

 • rolnictwo zrównoważone – polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin
 • rolnictwo ekologiczne – polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) 2092/91 oraz rozporządzenia Rady (WE) 1804/99
 • utrzymanie łąk ekstensywnych – wiąże się z przywróceniem lub kontynuacją wykaszania traw w określonych terminach na łąkach o wysokich walorach przyrodniczych, zagrożonych degradacją
 • utrzymanie pastwisk ekstensywnych – zakłada przywrócenie lub zachowanie ekstensywnego wypasu zwierząt na pół naturalnych pastwiskach w sposób gwarantujący utrzymanie walorów przyrodniczych i miejsc występowania gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
 • ochrona wód i gleb – polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym
 • tworzenie stref buforowych – to zakładanie 2 lub 5 metrowych pasów darni na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowymi lub terenami intensywnie użytkowanymi rolniczo, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko i ochrony siedlisk wrażliwych
 • zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich – polega na utrzymaniu hodowli ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem

Ilości złożonych wniosków rolno-środowiskowych w BP ARiMR w Starogardzie Gdańskim w latach 2006 i 2007 kształtowały się następująco:

 • Pakiet 2007r.
 • Ochrona gleb i wód 95
 • Rolnictwo ekologiczne 5
 • Utrzymanie łąk ekstensywnych 15
 • Utrzymanie pastwisk ekstensywnych 2
 • Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich -

Działania polegające na zalesianiu gruntów rolnych jak i wspieraniu przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt kontynuowane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • gospodarka odpadami
 • ochrona powietrza atmosferycznego (niska emisja)
 • zanieczyszczenie wód podziemnych
 • hałas komunikacyjny
 • budowa systemu kanalizacyjnego
 • wymiana pokryć azbestowych
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Udział wszystkich Gmin powiatu w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”


gm. Miejska Skórcz:
W roku 2009 podpisano Umowę Partnerską w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.”
Wniosek został przyjęty do konkursu nr 5.1._1 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013.

Realizacja współpracy partnerskiej
 • Limerick Country (Irlandia)
 • Polessk (Rosja)
 • Gmina rejonowa Soleczniki (Litwa)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak informacji z powiatu.

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak informacji z powiatu.

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Lubichowo:

 • Nazwa projektu: Budowa ujęcia wodociągowego w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wybudowanie i Mościska
  • Lata realizacji 2010 - 2013 data zawarcia umowy o dofinansowaniu 16.12.2009 r.
  • Źródło dofinansowania PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
  • Kwota 1 344 728,00 zł
 • Nazwa projektu  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubichowo, etap I
  • Lata realizacji  2010 – 2012 data zawarcia umowy o dofinansowaniu 02.06.2009 r.
  • Źródło dofinansowania RPO „Lokalna Infrastruktura ochrony środowiska”
  • Kwota 1 805 687,48 zł
 • Nazwa projektu  Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę „Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las”
  • Lata realizacji data zawarcia umowy o dofinansowaniu 03.11.2009 r.
  • Źródło dofinansowania  Fundusz Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)
  • Kwota  70 839 815,00 zł

Gmina Smętowo Graniczne:

 • Nazwa projektu Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie
  • Lata realizacji  2004
  • Źródło dofinansowania  SAPARD
  • Kwota 488 tys. zł.
 • Nazwa projektu Termomodernizacja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym z ogniwami słonecznymi
  • Lata realizacji  2008-2010
  • Źródło dofinansowania Norweski Mechanizm Finansowy
  • Kwota 275 tys. EURO
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

gm. Zblewo:

 • W ramach RPO WP 2007- 2013 realizujemy projekt pn. „ Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej  w gminie Zblewo – etap I”.  Planowana kwota dofinansowania 4.100.000 zł. 

gm. Smętowo Graniczne:

nazwa projektu                      nazwa programu UE          przewidywana kwota dofinansowania

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrowiec i Kamionka
 
„Odnowa i Rozwój Wsi” PROW 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
263.672 zł.
„Budowa sieci wodociągowej w Leśnej Jani ( etap II), Starej Jani ( etap II) i Bobrowcu”
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
1.466.343 zł.
„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kopytkowie wraz z wyposażeniem”
 
RPO –„Lokalna infrastruktura społeczna”
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
1.490.850,01 zł.

gm. Wiejska Skórcz:

 • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego „Północ” I etap, zadanie 1 – Wolental wraz z przebudową sieci wodociągowej”
  • Nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 88. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanie a Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Kwota dofinansowania : 2 020 991,55 PLN
  • Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Skórcz.
 • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego „Północ”  – Pączewo”
  • Nazwa programu UE: Działanie 321”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  • Kwota dofinansowania : 2 385 668 PLN
  • Zastał złożony wniosek w ramach I konkursu, odmowa przyznania pomocy z uwagi na brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
  • Czekamy na ogłoszenie kolejnego konkursu i ponowne złożenie wniosku.

gm. Miejska Skórcz:

 • nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w m. Skórcz – III etap.”
  • nazwa programu UE:
  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, W roku 2009 została zawarta umowa na kwotę 1.325 tys., został wybrany Wykonawca – prace rozpoczną się w marcu 2010 r. 
 •  nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w m. Skórcz - IV i V etap”.
  • Nazwa programu UE Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2009 została zawarta umowa na kwotę 3 058 234,- zł 
  • „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.”
  • Wniosek został przyjęty do konkursu nr 5.1._1 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013.

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju

Powiat Starogardzki:  nie ma
Gmina Miejska Starogard Gdański:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.;
 • okres, którego dotyczy: bd

Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
Gmina Wiejska Osiek:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • okres, którego dotyczy: 2015 r.

Gmina Wiejska Lubichowo:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • okres, którego dotyczy: 2003 – 2015 r.

Gmina Wiejska Skórcz: 

 • rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
 • okres, którego dotyczy: 2015 r.

Gmina Miejska Czarna Woda:   nie ma

Gmina Miejska Skórcz:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
 • okres, którego dotyczy: do 2015 r.

Gmina Wiejska Osieczna:  bd
Gmina Wiejska Bobowo:  nie ma

Gmina Wiejska Zblewo:  b.d.
Gmina Wiejska Kaliska:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • okres, którego dotyczy: 2005 – 2020 r.

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • okres, którego dotyczy: 2015 r.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Gmina Miejska Starogard Gdański:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.

Gmina Wiejska Starogard Gdański: 

 • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:   

 • rok uchwalenia przez radę 29 wrzesień 2000 r.
 • Nowa uchwała Rady Gminy z 25 lutego 2010 r.

Gmina Wiejska Osiek:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.

Gmina Wiejska Lubichowo:  

 • Uchwała Rady Gminy Lubichowo Nr XVII/153/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r.
 • zmiana studium Uchwała Nr XXXIV/239/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Gmina Miejska Czarna Woda:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.

Gmina Miejska Skórcz:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • aktualizacja 2006 rok

Gmina Wiejska Osieczna:  

 • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Uchwała XXV/156/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

Gmina Wiejska Bobowo:  

 • rok uchwalenia przez radę: 1999 r.

Gmina Wiejska Zblewo:  

 • rok uchwalenia przez radę: bd

Gmina Wiejska Kaliska:  

 • rok uchwalenia przez radę: 1999 r.

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  

rok uchwalenia przez radę: 1998 r.

Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Starogardzki: rok uchwalenia przez radę: 2009 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: Uchwała Nr XIII/139/2004 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 lutego 2004 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:  rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Miejska Skórcz:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Skórcz:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Miejska Starogard Gdański:  rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Osiek:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo:  b.d.
 • Gmina Wiejska Skórcz: rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda:  rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Miejska Skórcz:  nie
 • Gmina Wiejska Osieczna:  rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Bobowo:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo:  rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska:  rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:  rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak informacji z powiatu.

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak informacji z powiatu.

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak informacji z powiatu.

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak informacji z powiatu.

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Szlaki piesze:

 • Szlak „Kociewski” tzw. „Kociewski Szlak Centralny” – trasa znakowana na żółto – długość 80 km, prowadzi od Tczewa przez Starogard Gdański do Czarnej Wody, a przez Las Szpęgawski ze Swarożyna przez leśniczówkę Boroszewo, wzdłuż jeziora Zduńskiego i Szpęgawskiego II do Szpęgawska i dalej przez ostępy leśne nad jezioro Płaczewskie oraz bagno jeziora Kochanka do Starogardu Gdańskiego.
 • „Szlak grodzisk i gotyku Kociewia” – nieznakowana trasa – długość 136,8 km – do stacji kolejowej Olpuch – Wdzydze do Gniewa przez Las Szpęgawski.

Szlaki piesze (mogą być wykorzystywane jako trasy rowerowe, a zimą jako narciarskie na nartach biegówkach):

 • Godziszewo – Skarszewy biegnie wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, nad jeziorem Mały Margiel, do wsi Obozin i dalej, w kierunku zachodnim, wzdłuż ciągu czterech jezior: Duży Margiel, Rokitki, Małe Borówno i Wielkie Borówno, aż do małego śródleśnego jeziorka o nazwie Gruszka, a stąd do doliny Wietcisy i dalej do Skarszew, długość ok. 20 km.
 • Skarszewy – Bolesławowo – Demlin i dalej, wzdłuż północnej części zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, do Godziszewa, Siwiałki, Obozina i z powrotem przez Bolesławowo do Skarszew, długość ok. 20 km.
 • Ze wsi Skrzynia do Skórcza wzdłuż jeziora Słonego, przez Leśniczówkę Kałębnicę, nad jeziorem Kałębie do Osieka i dalej przez Cisową Górę oraz okolice Tuszynek i wieś Mielniczki, długość 19 km.
 • Szlak lasacki z Czarnej Wody do Skórcza przez Ocypel, Długie, Kasparus, Skrzynię, Skorzenno, Czapli Wierch i dalej przez Osiek i Cisową Górę, długość 54,4 km.
 • Przez „Raj” nad „Kociewskie Morze” – wyłącznie przyrodniczy – z miejscowości Wda przez Wdecki Młyn, Kasparus, Błędno, Krzywe Koło do Dębiej Góry i przez Radogoszcz do leśniczówki Kałębnica, długość 24,7 km.
 • Szlak Grzymisława (częściowo) ze Skorzewa przez Łuby do Błędna.
 • „Szlak pomników i rezerwatów przyrody” (częściowo) z Krzywego Koła przez leśnictwa: Kałębnica, Stara Rzeka, Dębowice i dalej nad jeziorem Miedzno przez Bąkowo i Kuźnicę wzdłuż jeziora Udzierz do Osin.
 • „Szlak jezior kociewskich” (częściowo) znad jeziora Niedackiego wzdłuż jezior: Borzechowskiego Wielkiego, Wielkiego Ocypla, Długiego, Słonego, Kałębie, Udzierz i Radodzierz nad jezioro Łąkosz, długość ok. 50 km.

Szlaki kajakowe:

 • Szlak Wdy na odcinku od Wdeckiego Młyna do wsi Błędno przez rezerwat przyrody „ Krzywe Koło w Pętli Wdy”.
 • Szlak Kałębnicy rozpoczynający się na Jeziorze Czarnym północnym, obok leśniczówki Czarne, a kończy się w pobliżu wsi Szeląg w ujściu Kałębnicy do Wdy.
 • Szlak górnej Mątawy początek w jeziorze Mątasek, , łączy jeziora Radodzierz, Łąkosz i Czarne.
 • Szlaki na terenie Gminy Czarna Woda: www.czarna-woda.pl (w zakładce „Turystyka”)
 • Szlak wodny Wierzycy: www.wierzyca.pl

Ścieżki i trasy rowerowe:
http://www.powiatstarogard.pl/index.php?menu=archiwum_wd&wd=117
www.kociewie.eu/rowery
trasa istniejąca:

 • Grzymisława – oznaczona kolorem zielonym, długość ok. 100 km, trasa: Tczew - Śliwiny - Gniszewo - Wielgłowy - Leśnictwo Bukowiec - Rajkowy - Pelplin - Bielawki - Rombark - Nowa Cerkiew - Gętomie - Dzierżążno - Leśnictwo Brody Pomorskie - Gniew - Nicponia - Gogolewo - Piaseczno - Wielkie Wyręby - Czerwińsk - Bobrowiec - Kościelna Jania - Stara Jania - Leśna Jania - Frąca - Lalkowy - Milewko - Twarda Góra - Nowe

Gospodarstwa agroturystyczne:
www.powiatstarogard.pl > turystyka > noclegi > gminy

Projekty regionalne

Zadania, projekty

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu: Zakład Utylizacji Odpadów Stary Las

 • Wartość zadania – 83,289 mln zł
 • Czas realizacji – 2013 r.

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - Janusz Urban
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska – Joanna Mospinek
Tel. (58) 7673587
Fax. (58) 7673505
e-mail: starostwo@powiatstarogard.pl, srodowisko@powiatstarogard.pl,
strona www: www.powiatstarogard.pl

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002