herb powiatuPowiat Starogardzki

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Starogardzki

Obszar (km²)

1 345

porównaj z
Liczba mieszkańców

124 013

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Gmina Wiejska Starogard Gdański 14.577
Gmina Wiejska Osiek 2.474
Gmina Wiejska Kaliska 5.236
Gmina Miejska Czarna Woda 3.444
Gmina Wiejska Bobowo 3.072
Gmina Wiejska Lubichowo 6.142
Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 14.182
Gmina Miejska Skórcz 3.686
Gmina Miejska Starogard Gdański 47.187
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne 5.355
Gmina Wiejska Zblewo 11.043
Gmina Wiejska Skórcz 4.679
Gmina Wiejska Osieczna 2.936

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

gm. Bobowo- 849;

gm. Lubichowo- 502;

gm. Skarszewy- 3401;

gm. Miejska Skórcz- 909;

Gmina Miejska Starogard Gdański- 9291;

gm. Czarna Woda 757;

gm. Kaliska 1319;

gm. Osiek 494;

Gmina Wiejska Starogard Gdański 4405;

gm. Smętowo Graniczne 1198;

gm. Zblewo b/d (wr.2009- 3048);

gm. Wiejska Skórcz 1147;

gm. Osieczna 754,
razem 28074-23%

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

gm. Bobowo- 1897;

gm. Lubichowo- 3753;

gm. Skarszewy- 9504;

gm. Miejska Skórcz- 2494;

Gmina Miejska Starogard- 30167;

gm. Czarna Woda 2105,

gm. Kaliska 3282;
gm. Osiek 1600;

Gmina Wiejska Starogard Gdański 8822;

gm. Smętowo Graniczne 3350;

gm. Zblewo b/d (wr.2009- 6767);

gm. Wiejska Skórcz 3087;

gm. Osieczna – 1804
razem-78638-64%

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

gm. Bobowo- 326;

gm. Lubichowo- 814;

gm. Skarszewy- 1277;

gm. Miejska Skórcz- 295;

Gmina Miejska. Starogard Gdański- 7724;

gm. Czarna Woda 582;

gm. Kaliska 635;

gm. Osiek 380;

Gmina Wiejska Starogard Gdański 1350;

gm. Smętowo Graniczne 635;

gm. Zblewo b/d (wr.2009- 1156)

gm. Wiejska Skórcz 445;

gm. Osieczna – 378
razem-15997-13%

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

gm. Bobowo- 150;

gm. Lubichowo- 595;

gm. Skarszewy- 108;

gm. Miejska Skórcz- 217;

Gmina Miejska. Starogard Gdański- 3350;

gm. Czarna Woda 148;

gm. Kaliska b.d (r.2009-250);

gm. Osiek 132;

Gmina Wiejska Starogard Gdański 810;

gm. Smętowo Graniczne 182;

gm. Zblewo b.d (r.2009-580);

gm. Wiejska Skórcz 126;

gm. Osieczna – b.d.
razem bez gm.Osieczna-6648

porównaj z
Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

8469
gm. Bobowo- b.d.(w r. 2009-246);

gm. Lubichowo- 449;

gm. Skarszewy-b.d.;

gm. Miejska Skórcz- 269;

Gmina Miejska. Starogard Gdański- 3031 ;

gm. Czarna Woda 266;

gm. Kaliska b.d.(w r. 2009-429);

gm. Osiek 174,

Gmina Wiejska Starogard Gdański 972;

gm. Smętowo Graniczne 431;

gm. Zblewo b/d;

gm. Wiejska Skórcz 318;

gm. Osieczna – 268
razem bez gmin Skarszewy i Zblewo-6853

porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
 • Gmina Miejska Starogard Gdański b.d.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:sołectwa: Jabłowo – 50%, Dąbrowa – 65,7%, Siwiałka – 77,27%, Sucumin – 50%, Żabno – 79% (Gmina podzielona na 27 Sołectw)
 • Gmina Wiejska Osiek: sołectwa: Osiek – 64%, Lisówko – 45,45%, Wycinki – 20%, Bukowiny – 8%, Radogoszcz – 32%, Jeżewnica – 23,53%, Karszanek – 34%  (Gmina podzielona na 12 Sołectw)
 • Gmina Wiejska Kaliska b.d.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: sołectwo Huta Kalna - 11% (gmina podzielona na 2 sołectwa)
 • Gmina Wiejska Bobowo: 15%
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 40% (sołectwa: Zelgoszcz – ok. 60%, Lubichowo - 80%)
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: sołectwa: Kopytkowo – 78,57%, Kamionka – 70%  (Gmina podzielona na 6 Sołectw)
 • Gmina Wiejska Zblewo: sołectwa: Lipia Góra Mała – 29,4%, Zawada – 20%, Bytonia – 65% (Gmina podzielona na 17 Sołectw)
 • Gmina Wiejska Skórcz b.d.
 • Gmina Wiejska Osieczna: sołectwa: Szlachta – 70%, Osieczna – 60%, Osówek – 30%, Zimne Zdroje – 6%, Krówno Duże – 16 połączeń (Gmina podzielona na 8 Sołectw)
Budżet

Budżet 100 816 522,51
w tym dochody własne: 14 618 528,97
 

porównaj z
Aktualne władze powiatu

Starosta: Leszek Burczyk

Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane

1847 ha, 1,4 % 
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 1297 ha
 • przemysłowe 251 ha
 • inne 299 ha
porównaj z
Lasy

58217 ha , 43,3 %
w tym:

 • lasy państwowe  49399 ha
 • lasy prywatne  8738 ha
 • lasy komunalne  80 ha
porównaj z
Użytki rolne

63821 ha, 47,4 %

porównaj z
Nieużytki

2475 ha, 1,8 %

porównaj z
Wody

3459 ha, 2,6 %

porównaj z
Inne

4715 ha, 3,5 %
Razem 134534 ha ,100%

porównaj z

Zaopatrzenie w wodę

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem  4 089 255      

w tym:*

 • gm. Bobowo-  100.021;
 • gm. Skarszewy- 424.981;
 • gm. Miejska Skórcz- 122.500;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański-1.757.655 r;
 • gm. Czarna Woda 184.200;
 • gm. Kaliska 132920;
 • gm. Osiek 37.000;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 386.000;
 • gm. Smętowo Graniczne 280600;
 • gm. Zblewo 341.100;
 • gm. Wiejska Skórcz 191.900;
 • gm. Osieczna 130378 (Gm. Osieczna – 85211, Stowarzyszenie – 45167)

* brak danych z gminy Lubichowo (w r.2009-262155)

 • przemysł - *ok.100 000

* brak danych z gmin: Smętowo Gr., Czarna Woda (r.2009-200) , Osiek (r.2009-0), gmina wiejska Starogard Gd., Lubichowo (r.2009-749)

 • cele komunalne- *3 564 250

* brak danych z gmin: Smętowo Gr (r.2009-152900), gmina wiejska Starogard Gd., Lubichowo (r.2009-261406)

 

 

 

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 100%

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 10 ujęć

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 87%
 • studnie indywidualne: 13%

Gmina Wiejska Osiek:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne, jedno w Osieku
 • studnie indywidualne: b.d.

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Ujęcie Gminne 60%

Gmina Wiejska Skórcz:

 • ujęcia komunalne – wody powierzchniowe: 0
 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 92%
 • studnie indywidualne – 8%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne: 0
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe: 0

Gmina Miejska Czarna Woda: bd
Gmina Miejska Skórcz:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne 122.500 m3/r
 • studnie indywidualne – 500 m3/r

Gmina Wiejska Osieczna: bd
Gmina Wiejska Bobowo:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne (hydrofornia Bobowo - 70%)
 • studnie indywidualne - 30%

Gmina Wiejska Zblewo:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 100%

Gmina Wiejska Kaliska:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 95%
 • studnie indywidualne – 5%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne: 0
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe: 0

Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: (dane z 2009 r.)

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 98%
 • studnie indywidualne – 1%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 101
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:72,55
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 75,1
 • Gmina Wiejska Osiek: 100
 • Gmina Wiejska Lubichowo: b.d. (2009 r. 79)
 • Gmina Wiejska Skórcz: 70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 100,5
 • Gmina Miejska Skórcz: 87,11
 • Gmina Wiejska Osieczna: 121,7
 • Gmina Wiejska Bobowo: 60,68
 • Gmina Wiejska Zblewo: 89
 • Gmina Wiejska Kaliska: 70
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy:  101,34

Średnio w powiecie bez gmin wiejskich Starogard i Osieczna 91,7

porównaj z
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4.768,3
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:1058
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 350
 • Gmina Wiejska Osiek: 90
 • Gmina Wiejska Lubichowo: b.d. (2009 r. 718)
 • Gmina Wiejska Skórcz: 400
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d. (2009 r. 328)
 • Gmina Miejska Skórcz: 483,28
 • Gmina Wiejska Osieczna: 357,20
 • Gmina Wiejska Bobowo: 186,42
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 361,6
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 1.437,2

Razem bez gminy Zblewo 10538

 • do celów komunalnych:
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4.763,9
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 350
 • Gmina Wiejska Osiek: 90
 • Gmina Wiejska Lubichowo: b.d. (2009 r. 716)
 • Gmina Wiejska Skórcz: 400
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 346
 • Gmina Miejska Skórcz: 321
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: 186,72
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d. (2009 r. 783)
 • Gmina Wiejska Kaliska: 350,7
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 1221,2

Razem w powiecie bez gmin wiejskiej Starogard i Osieczna  9765

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:84,3
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 87
 • Gmina Wiejska Osiek: b.d.(r.2008- 30)
 • Gmina Wiejska Lubichowo: b.d. (2009 r. 61)
 • Gmina Wiejska Skórcz: 94%
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d. .(r.2008 -99)
 • Gmina Miejska Skórcz: 99%
 • Gmina Wiejska Osieczna: 95,64
 • Gmina Wiejska Bobowo: 68,62
 • Gmina Wiejska Zblewo: 99,8
 • Gmina Wiejska Kaliska: 95
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 97,8

Ogółem w powiecie -92,7%

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,17
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:3,19
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 2,19
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,02
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 2,70
 • Gmina Wiejska Skórcz: 2,35
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 2,30
 • Gmina Miejska Skórcz: 3,07 zł (przemysł), 2,94 zł (cele komunalne)
 • Gmina Wiejska Osieczna: 1,85
 • Gmina Wiejska Bobowo: 2,80
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,40
 • Gmina Wiejska Kaliska: 2,19
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 2,62
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 100%
 • Gmina Wiejska Osiek: 100%
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 100%
 • Gmina Wiejska Skórcz: 100%
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz:100%
 • Gmina Wiejska Osieczna: spełnia normy
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 100%
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d.

parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 100%
 • Gmina Wiejska Osiek: 100%
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 100%
 • Gmina Wiejska Skórcz: 100%
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: 100%
 • Gmina Wiejska Osieczna: spełnia normy
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 100%
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Star-Wik Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 5.835,
  • 100% całkowitego zaopatrzenia Miasta Starogard Gd.

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie 73%
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STAR-WIK” w Starogardzie Gd. 12%
 • DPS Szpęgawsk, RSP „KOOPEROL” Zduny 15
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 1.409

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne
  • wielkość produkcji śr. [m3/d]: 768

Gmina Wiejska Osiek:
 

 • Urząd Gminy Osiek
  • wielkość produkcji śr. [m3/d]: 90

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Lubichowo

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Skórcz,
  • wielkość produkcji śr. [m3] 526,
  • 92% całkowitego zaopatrzenia gminy

Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.

Gmina Miejska Skórcz:

 • Nazwa firmy: Zakład Gospodarki Miejskiej,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 483
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy – 100 %,

Gmina Wiejska Osieczna:

 • Urząd Gminy Osieczna
  • wielkość c produkcji śr. [m3/d] – 233,45
  • 65,36% całkowitego zaopatrzenia gminy,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi
  • wielkość produkcji śr  [m3/d] – 123,75 tj.
  • 34,64% całkowitego zaopatrzenia gminy

Gmina Wiejska Bobowo:

 • Nazwa firmy: Hydrofornia Bobowo, ul. Rzeczna 42,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 277,84,
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy - 70%

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa firmy: Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo

 
Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa firmy: Gmina Kaliska
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 513,4

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:

 • Nazwa firmy: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 1437,2

Razem produkcja w powiecie-11 697 m3/d bez gm. Lubichowo, Zblewo i Czarna Woda

Ścieki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Ogółem:
w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • ogółem 3.026.630
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:
  • ogółem 82.187,
   • w tym komunalne 82.187
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • ogółem 37.651,
   • w tym komunalne 37.651
 • Gmina Wiejska Osiek:
  • ogółem 32.000
 • Gmina Wiejska Lubichowo: b.d. (w r. 2009-81158)
 • Gmina Wiejska Skórcz:
  •  ogółem 110.000,
   • w tym: komunalne 100.000,
   • przemysłowe 0
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • ogółem szacunkowo 110.000,
   • w tym komunalnych 110.000
 • Gmina Miejska Skórcz:
  • ogółem 145.000,
   • w tym komunalne: 73.900,
   • przemysłowe: 55.400
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d. (w r. 2009-220095)
 • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: ogółem 222.301

Razem w powiecie 4 067 022

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • Nazwa: Miejska Oczyszczalnia Ścieków,
  • lokalizacja: Starogard Gdański, gm. Starogard Gdański
  • użytkownik (prowadzący instalację)
  • ilość odbieranych ścieków 5085 [m3/d],
  • przepustowość projektowa 16000 [m3/d], obciążenie [RLM] 70 000
  • sposób oczyszczania ścieków: mechaniczno-biologiczny-chemiczny
  • %redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 96, fosfor og 97, azot og 91, zawiesina 97;
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 830
  • sposób zagospodarowania osadów: rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Nazwa- Oczyszczalnia Jabłowo, lokalizacja Jabłowo;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków- [m3/d] 56,74
  • Przepustowość projektowa- [m3/d] 165-215, obciążenie  [RLM] 892
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  b.d., CHZ b.d.; fosfor og. b.d.; azot og b.d., zawiesina b.d.;
  • ilość wytworzonych odpadów ściekowych 0,096 [tsm/rok].
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Pliszka
 • Oczyszczalnia Kokoszkowy, lokalizacja Kokoszkowy;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków-  [m3/d]84,43
  •  Przepustowość projektowa- [m3/d]  215-267, obciążenie  [RLM] 696
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  98,24, CHZ 99,63; fosfor og. 78,8; azot og 89,12., zawiesina 96,27;
  • ilość wytworzonych odpadów ściekowych 0,44 [tsm/rok].
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kochanka
 • Oczyszczalnia Szpęgawsk, lokalizacja Szpęgawsk;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków- 83,98 [m3/d]
  • Przepustowość projektowa [m3/d] 150- 195, obciążenie 756 [RLM]
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  99,21; CHZT 96,45; fosfor og. 83,77, azot og. 91,60; zawiesina 98,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,28 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Szpęgawa

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kopytkowie,
  •  lokalizacja Kopytkowo,
  •  użytkownik (prowadzący instalację)
  • ilość odbieranych ścieków 100 [m3/d] 
  • przepustowość projektowa [m3/d] 166 , obciążenie [RLM] 600,
  •  sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: b.d. wynik oczyszczania: BZT5 3,5 , CHZT 43,53, fosfor og  b.d., azot og b.d., zawiesina 6,9,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów - wywóz osadu nadmiernego do Oczyszczalni Ścieków w Pelplinie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rów melioracyjny R-A

Gmina Wiejska Osiek:

 • Nazwa- Gminna Oczyszczalnia Ścieków,
  • lokalizacja- Osiek, Osiedle Polne;
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Urząd Gminy Osiek;
  • ilość odebranych ścieków- [m3/d]60-80;
  • przepustowość projektowa- [m3/d]300], obciążenie [RLM]2000;
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny.
  • %redukcji ładunku: BZT5 99,5%, CHZT- 99%, fosfor og 96%, azot og 96%, zawiesina- 98,9% zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- 36 [tsm/rok];
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Osieku;
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- kanał „A” Karszanek, dalej jez. Kałębie.

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie,
  • Lokalizacja: Lubichowo, ul. Wdecka 30,
  • ilośc odebranych ścieków: ok. [m3/d] 231;
  • przepustowość projektowa [m3/d]627 , obciążenie [RLM] 2500,
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny.
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,98, CHZT 95,16, fosfor og 89,91, azot og 88,38., zawiesina 98,89.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 67.
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rów melioracji szczegółowej ujście rzeki Zelgoszcz.

Gmina Wiejska Skórcz:

 • nazwa: Wolental Osadnik IMHOFF
  • lokalizacja: Wolental, gmina Skórcz
  • ilość odbieranych ścieków komunalnych 12 m3/d
  • przepustowość projektowa- 23m3/d, obciążenie 50 RLM
  • sposób oczyszczania- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  15, CHZT 39, fosfor og. 38, azot og. 35, zawiesina 15
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych-1 tsm/rok
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie,
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny – rzeka Węgiermuca - Wierzyca

Gmina Miejska Skórcz:

 • Nazwa- Oczyszczalnia Skórcz,
  • lokalizacja- Miasto Skórcz, ul. Gniewska 1;
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Zakład Gospodarki Miejskiej;
  • ilość odebranych ścieków- 452 m3/d;
  • przepustowość projektowa- 750 m3/d, obciążenie 5000 RLM;
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny.
  • %redukcji ładunku: BZT5 99%, CHZT- 93,5%, fosfor og b.d., azot og b.d. zawiesina- 95,5%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- 17 tsm/rok;
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze 14 tsm, odpady 3 tsm;
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Szoryca.

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa- oczyszczalnia ścieków w Zblewie,
  • lokalizacja: ul. Pinczyńska 40, gmina Zblewo
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Zakład Komunalny Gminy Zblewo
  • ilość odbieranych ścieków- w m3/d 345,80
  • przepustowość projektowa [m3/d]- 1200 obciążenie [RLM] b.d.
  • sposoby oczyszczania- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97, CHZT 91, fosfor og. b.d., azot og. b.d., zawiesina 91
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]- 290
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Piesienica

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach,
  • Lokalizacja: Kaliska, gmina Kaliska,
  • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Kaliska
  • ilość odebranych ścieków- 244 m3/d
  • przepustowość projektowa- 500 m3/d; obciążenie [RLM] b.d.
  • sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  98, CHZT  95, zawiesina  97.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych – 23 tsm/rok.
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie na wysypisku.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- kanał rzeki Wdy.

Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy:

 • nazwa: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • Lokalizacja: ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy, gmina Skarszewy
  • użytkownik (prowadzący instalację): Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • ilość odebranych ścieków 609 m3/d w pogodzie, 830 m3/d w deszczu
  • przepustowość projektowa- 1630m3/d, obciążenie 4550 RLM
  • % redukcji ładunku: BZT5 96, CHZT 92, fosfor og. 81, azot og. 62, zawiesina 94
  • ilosc wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1060
  • Sposób zagospodarowania osadów- wywożenie i składowanie na wysypisku miejskim.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Wietcisa.

Gmina Miejska Czarna Woda:
Gmina nie posiada oczyszczalni ścieków.
Ścieki komunalne z terenów objętych siecią kanalizacyjną odprowadzane są do przepompowni i tłoczone do oczyszczalni ścieków w Czersku. Ścieki z przydomowych zbiorników wywożone są do oczyszczalni w gminach: Czersk i Zblewo
 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 94
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 27,41
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 17
 • Gmina Wiejska Osiek: 20
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 50
 • Gmina Wiejska Skórcz: 18
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: 63,7
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 43
 • Gmina Wiejska Kaliska: 40
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 59,94

Ogółem w powiecie 62,4% , bez gmin Czarna Woda, Osieczna, Bobowo.

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,52
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 4,96
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 2,78
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,36
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 4,21
 • Gmina Wiejska Skórcz: 3,75
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 6,59
 • Gmina Miejska Skórcz:
  • 3,65 (przemysł),
  • 3,53 (ścieki komunalne dopływające siecią),
  • 3,60 (ścieki komunalne dowożone),
  • 3,46 (ścieki dostarczane hurtowo rurociągami z innych gmin) – dane z Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 4,15
 • Gmina Wiejska Kaliska: 3,33
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 3,91
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Nazwa prowadzącego instalację: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
  • Oddział Oczyszczalni Ścieków i Spalarni Odpadów
  • lokalizacja: ul. Droga Owidzka 12, Owidz
  • przepustowość [m3/doba] 19.300
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca
 • Nazwa prowadzącego instalację: STEICO S.A.
  • Zakład w Czarnej Wodzie
  • lokalizacja: ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
  • przepustowość [m3/doba] 40.608
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: trwałe użytki zielone (kompleks łąk)

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

Nazwa cieku

Długość w km

Ujście

Struga Studziennice

5,3

Jez. Wieckie

Struga Zimne Zdroje

2,7

Rz. Wda

Struga Lubiki

1,2

Struga Zimne Zdroje

Struga Młyńsk

1,6

Rz. Wda

Struga Tuczno

1,6

Jez. Trzechowskie

Żelgoszczówka

5,7

Rz. Wda

Stara Wda

2,2

Rz. Wda

Brzezianek

9,5

Rz. Wda

Święta

12,9

Rz. Wda

Brzeźnica

7,6

Rz. Wda

Struga Karszanek

4,6

Jez. Kałębie

Kałębnica

2,2

Jez. Słone

Siekierka

1,9

Jez. Słone

Prusina

8,6

Rz. Wda

Struga Młyńska Smętowo

3,5

Rz. Struga Młyńska

Struga Młyńska

5,3

Rz. Wisła

Struga Kazub

4,2

J. Struga

Stara Wierzyca

2

Rz. Wierzyca

Rutkownica

3,3

Rz. Wietcisa

Kanał "D"

2,3

Rz. Wietcisa

Kanał "E"

3,1

Rz. Wietcisa

Rz. Wietcisa

17,8

Rz. Wierzyca

Struga "C" Bączek

0,8

Rz. Wierzyca

Struga "A" Bietowo

4,8

Jez. Sumin

Smela

6,5

Rz. Piesienica

Piesienica

18,8

Rz. Wierzyca

Kochanka

10,2

Rz. Wierzyca

Pliszka

8,9

Rz. Węgiermuca

Węgiermuca

32,8

Rz. Wierzyca

Janka Zachodnia

4,1

Rz. Janka Główna

Janka Wschodnia

8

Rz. Janka Główna

Liszka

9,5

Rz. Janka

Beka II

2,2

Rz. Beka I

Janka Główna

4,8

Rz. Wierzyca

Wierzyca

54,8

Rz. Wisła

Czysta

2,4

Rz. Szpęgawa

Swarożynka

2,9

Rz. Szpęgawa

Szpęgawa

0,8

Rz. Motława

Struga "B" Godziszewo

1,1

Jez. Godziszewskie

Struga "A" Demlin

4

Jez. Godziszewskie

Godziszewska

3,4

Jez. Godziszewskie

Styna

2,1

Rz. Kłodawa

Wstążka

2

Rz. Wda

 

 

 • kanały

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Sztachta

7,7

b. danych

Kanał "D"

2,3

b. danych

Kanał "E"

3,1

b. danych

Kanał Bytoński

4,1

Rz. Piesienica

 

10,1

b. danych

Wysoka

4,0

b. danych

Kanał "A" Demlin

4,0

b. danych

 

 

 • jeziora powyżej 5 ha , badania WIOŚ:

 

Gmina

Nazwa jeziora

Powierzchnia
(ha)

Głębokość
max

Przepływowe

 Kl.czystości/rok badań

    Wiejska Starogard

Sumińskie

95,4

7

Tak

III/99, 07/- ,/09

Zduńskie

77,92

12

Tak

 

Płaczewo

49,5

 

Nie

 

Szpęgawskie

31,34

 

Tak

 

Raduńskie

18,31

15

Tak

 

Staroleskie

15,01

 

Tak

 

Rokocińskie

13,05

 

Tak

 

Jabłowo

12,87

 

Tak

 

Jamertal

8,09

 

Tak

 

Dolina Łez

8,09

 

Nie

 

Żygowice

6,82

 

Tak

 

Sumin

 

5,34

 

Tak

 

Rywałd

49,50

 

Tak

 

Kochanka

16,40

 

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiejska Osiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kałębie

446,3

6,4

Tak

III/05

Udzierz

132,7

2,1

Tak

 

Słone

119,5

6,4

Tak

III/05

Czarne Poł.

98,02

 

Tak

II/05 

Czarne Pn.

79

 

Tak

 

Trzebiechowo

16,9

 

Tak

 

Karszanek

15,78

 

Tak

 

Wierzbiny

13,43

 

Tak

 

Brzezianek

12,8

 

Tak

 

Staw Młyński

11,81

 

Tak

 

Bobrówek

7,36

 

Tak

 

Siekerki

6,74

 

Tak

 

Wstążki

6,59

 

Tak

 

Okarpiec

6

 

Tak

 

 

 

 

 

 

Godnik

5,48

 

Tak

 

Głuche

20,00

 

Nie

 

Tuszynek

18,00

 

Nie

 

Wiejska Skarszewy

Godziszewskie

169,4

17,2

Tak

II/99  ?/09

Margiel Duży

35,4

12,1

 

III/99

Krawuńskie

28

12,3

Tak

 

Czarne

8,76

7

Tak

 

Trzciniec

7,54

 

Nie

 

Wiejska Osieczna

Długie

51,8

 

Tak

 

Babskie

13,6

 

Tak

 

Wiejska Skórcz

Czarnoleskie

45,56

 

Tak

 

Wiejska Lubichowo

Ocypel Wlk.

114

40,0

Tak

II/96, II/05

Szteklin

48,3

 

Tak

 

Jelonek

20,09

13,9

Tak

 

Smolniki

18,61

 

Tak

 

Kochanka

16.40

 

Tak

 

Zelgoszcz Długie

14,27

 

Tak

 

Zelgoszcz Stare

14,23

 

Tak

 

Święte

12,17

 

Tak

 

Ocypelek

9,95

 

Tak

 

Firek

7,06

 

Tak

 

Wiejska Kaliska

Trzebiechowskie

76,9

32

Tak

 

Kaszubskie

16,49

 

Tak

 

Smolnik

15,22

 

 

 

Studziennice

7,56

 

Tak

 

Kamionka

7,3

 

Tak

 

Wiejska Zblewo

Borzechowskie

237,7

35

Tak

 

Niedackie

115,3

30

Tak

sanit.I,og.II/05 

Semlińskie

29,1

6,8

Tak

 

Ostrowie

24,27

20,5

Tak

 

Borzechowskie

20,78 237,7

43,0

Tak

III/99

Grygorek

11,6

 

Tak

 

Lipia Góra I

9,50

 

Tak

 

Lipia Góra II

9,52

 

Tak

 

Szteklińskie

54,79

16,0

Tak

III/99

Berenta

7,27

 

Tak

 

Kleszczewskie

17,38

 

Tak

 

Piekiełko

9,92

 

Nie

 

 

Grabowskie

5,67

 

Nie

 

Wiejska Bobowo

 

Dla badań wykonanych w r. 2007 nie określono klasyfikacji jezior z powodu zmiany procedury w związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd.
 • rzeka Piesienica - Zblewo
 • rzeka Szoryca -Skórcz
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska
 • rzeka Żelgoszczówka - Lubichowo
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk
 • rów melioracyjny – Skórcz
Monitoring jakości wody

Brak informacji o monitoringu prowadzonym przez gminy lub powiat.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej -  klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: dla badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe)
Dla badań wykonanych w r. 2004 i później, zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r. 2004 
Dla badań z r.2007 i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./km rzeki

ost. rok

Wyniki badań

 

Klasyf.og.

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Osiek

Błędno-stały pkt. / 62,3

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno/62,3

2005

2,4

17,9

1,05

0,14

III

III

 

 

Błędno/62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Wda

Czarna Woda

Klonowice/134,6

2000

2,2

14,6

1,07

0,11

II

II

 

 

Klonowice/134,6

2006

2,0

15,3

0,68

0,19

IV

III

 

Czarna Woda

Czarna Woda / 129,8

2000

2,1

17,9

1,26

0,11

II

II

 

 

Czarna Woda/129,8

2006

4,2

18,1

0,97

0,19

IV

III

 

Osieczna

Zimne Zdroje/122,8

2000

2,3

19,2

1,09

0,11

II

II

 

 

Zimne Zdroje/122,8

2006

2,2

18,7

0,91

0,22

III

III

 

 

 

Czechowskiego/113,3

2007

1,7

24,4

1,08

0,17

IV

IV

 

Osieczna

Osowo Leśne/105,7

2000

2,2

18,0

1,28

0,11

II

II

 

 

Osowo Leśne/105,7

2006

2,2

19,5

0,95

0,13

IV

III

 

Lubichowo

Wda/87,0

2000

1,9

17,8

1,13

0,12

II

II

 

 

Wda/87,0

2006

1,9

20,7

0,89

0,18

III

III

 

Osiek

Błędno-stały pkt / 62,3

2000

2,3

19,3

1,12

0,11

II

II

 

 

 

2002

1,4

22,8

0,91

0,13

II

II

 

 

 

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

 

 

 

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno-stały pkt / 62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Niechwaszcz

Czarna Woda

Czarna Woda / 2,2

2000

2,6

26,2

1,42

0,21

II

II

Wierzyca

Skarszewy

Czarnocin/80,7

2007

2,5

27,2

1,94

0,21

IV

IV

      2010 3,7 12,4 3,9 0,36 - -

 Wierzyca

Skarszewy

Zapowiednik / 74,8

2002

3,0

25,6

1,99

0,21

III

III

 

 

Zapowiednik / 74,8

2005

3,0

33,0

1,71

0,18

III

III

 

Starogard

pow.Starogardu / 59,4

2002

2,7

24,5

1,99

0,21

III

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2005

2,4

22,2

2,03

0,2

IV

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2007

2,5

32,5

2,19

0,22

V

IV

   

pow.Starogardu / 59,5

2009 3,8 11,2 2,6 0,33 U Z

 

 

pon.Starogardu / most w Owidzu55,0

2005

3,7

19,8

2,22

0,22

IV

III

 

Starogard

Owidz / 51,8

2002

4,4

28,2

2,69

0,26

III

III

    Owidz/52,8 2010 5,0 12,4 4,75 0,44 III  

 

Starogard

pow.uj.Węgiermucy / 40,0

2002

3,3

25,5

2,64

0,24

III

non

 

Starogard

pow.Pelplina

2002

2,9

26,7

2,87

0,22

III

non

 

Starogard

Stocki Młyn pon.Pelplina / 16,7

2002

3,5

28,0

2,87

0,22

non

non

Potok-dopływ z Kokoszków

Starogard

Starogard/0,0

2007

4,3

38,5

4,84

0,28

IV

IV

Piesienica

 

uj do Wierzycy 0,0

2005

2,9

24,4

2,46

0,19

III

III

Piesienica

 

Nowa Wieś Rzeczna/1,2

2007

2,6

32,3

3,02

0,22

IV

IV

Piesienica   Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2008 2,9 bd 3,37 0,305 bd  bd
    Rzeczna/1,2 2010  5,9 12,9   4,61 0,34   III  zły

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2002

3,0

35,5

2,17

0,13

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2005

2,9

20,6

1,58

0,18

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy/0,4

2007

2,8

25,2

1,97

0,25

IV

IV

    uj. do Wierzycy/0,4 2010 5,7 11,1 2,36 0,34 II  

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2002

3,2

31,7

2,17

0,13

III

non

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2005

2,6

29,6

3,49

0,22

III

III

Węgiermuca

 

uj.do Wierzycy /1,4

2007

2,5

40,1

4,65

0,31

IV

IV

Węgiermuca   uj.do Wierzycy /1,4 2008 2,5 bd 4,14 0,317 bd  bd
    uj.do Wierzycy /1,4 2010  3,6 17,0  7,15  0,420  III  zły 

Styna

Skarszewy

Wypływ z Jez. Godziszewskiego / 14,9

2003

1,7

19,5

1,36

0,16

II

II

Janka Morzeszczyn, Gniew Brody Pomorskie/0,1 2009  4,7 14,8  4,1  0,30 
Od r.2009 OWO zamiast ChZT, zamiast stanu sanitarnego-stan/potencjał ekologiczny, zamiast klasyfikacji ogólnej-stan JCW (jednolitej części wód)
Miano :BZT5(mgO2/dm3) ,  OWO(mgC/ dm3), Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3).
 

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kategorie A+B+C1)
Z - złoże zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo

Brak informacji z powiatu –organ koncesyjny.

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Barłożno
E
1859
-
Piaski i żwiry
-
2
Bobowo
Z
120
-
Kreda
-
3
Bobowo
Z
12
-
Piaski i żwiry
-
4
Bobowo II
R
137
-
Piaski i żwiry
-
5
Bobowo III
R
71
-
Piaski i żwiry
-
6
Dąbrówka
R
314
-
Piaski i żwiry
-
7
Demlin I
E
2003
-
Piaski i żwiry
-
8
Demlin
E
216
 
Piaski i żwiry
36-
9
Godziszewo-Damaszka
Z
-
-
Kreda
-
10
Gołębiewko II*
R
722
 
Piaski i żwiry
-
11
Grabowo
E
247
247
Piaski i żwiry
51
12
Kamierowskie Piece II*
R
31
-
Piaski i żwiry
-
13
Kochanka
Z
2028,65
-
Kreda
-
14
Klonówka
Z
689
-
Piaski i żwiry
-
15
Klonówka I
E
325,5
-
Piaski i żwiry
34
16
Klonówka III
E
188,4
-
Piaski i żwiry
35,5
17
Kolincz I
E
78
-
Piaski i żwiry
4
18
Kochanka
Z
2028,7
-
Kreda
-
19
Kolincz
Z
47
-
Piaski i żwiry
-
20
Mirowo *
Z
18265
-
Piaski i żwiry
-
21
Mirowo I*
T
1126
8
Piaski i żwiry
-
22
Mirowo II*
T
2999
2972
Piaski i żwiry
-
23
Nowa Wieś Rzeczna I
R
198
-
Piaski i żwiry
-
24
Osieczna
P
3064
-
Kreda
-
25
Osieczna I
R
524
-
Piaski i żwiry
-
26
Siwiałka
Z
156,80
-
Kreda
-
27
Siwiałka
E
576
-
Piaski i żwiry
418
28
Skarszewy II
Z
121
-
Piaski i żwiry
-
29
Szlachta
T
2255
2255
Piaski kwarcowe
-
30
Szteklin
R
42
-
Piaski i żwiry
-
31
Szteklin I
R
80
-
Piaski i żwiry
-
32
Sucumin
T
208 (tys. m3)
73 (tys. m3)
Ilaste ceramiki budowlanej
-
33
Rynkówka
E
354
-
Piaski i żwiry
-
34
Trzcińsk
Z
-
-
Kreda
-
35
Wolny Dwór
T
1503
62
Piaski i żwiry
-
36
Wolny Dwór II*
E
-
-
Piaski i żwiry
79
37
Wolny Dwór III*
R
312
-
Piaski i żwiry
-
38
Zblewo*
Z
53
-
Piaski i żwiry
-
39
Zielona Góra
Z
39
-
Piaski i żwiry
-
40 Piece E 496,2 - Piaski i żwiry -

 

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • pojazdów  ciężarowych 8 060
 • pojazdów  osobowych 37 670
Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach
 • ul. Skarszewska w Starogardzie Gd., 1942 pojazdów/dobę (dane z XI 2009 r.)
 • droga 2711 G w m. Lipinki, 1 789 pojazdów/dobę (2005 r.)
 • droga 2704 G w m. Wirty, 1 444 pojazdów/dobę (2005 r.)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

 • DK 22 odc. Zblewo-Starogard Gd., 13.244 pojazdów/dobę
 • DK 22 odc. Starogard Gd. (przejście), 21.029 pojazdów/dobę
 • DK 22 odc. Starogard Gd. - Czarlin, 9.060 pojazdów/dobę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku:

 • Punkt nr 22708 Starogard Gd.(granica miasta) - Starogard Gd. (skrzyżowanie z DK22) ul. Gdańska (FAMOS) – 5872 pojazdów/dobę
 • Punkt nr 22709 Starogard Gd. (skrzyżowanie z DK 22) – Starogard Gd. (granica miasta) ul. Pomorska (NEPTUN) – 7437 pojazdów/dobę
 • Punkt nr 22710 Starogard Gd. (granica miasta) – Jabłowo – 10798 pojazdów/dobę

Gmina Osiek

 • Droga wojewódzka nr 214 Skórcz – Warlubie do 150 pojazdów/godzinę

Gmina Kaliska

 • ul. Północna, Kaliska- 100 pojazdów/dobę
 • ul. 6 Marca, Piece- 100 pojazdów/dobę
 • Studzienice- 30 pojazdów/dobę
Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • pociąg
 • autobus
Uciążliwości związane z komunikacją drogową
 • korki
 • spaliny 
 • hałas    

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • indywidualne piece węglowe    1
 • gaz z butli 3
 • gaz z sieci   -
 • olej opałowy   2

Gmina Miejska Skórcz:

 • indywidualne piece węglowe    1
 • gaz z butli  3
 • gaz z sieci
 • olej opałowy   2

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli                                
 • gaz z sieci   3
 • olej opałowy  4
 • ciepło z miejskiej sieci   2

Gmina Wiejska Osieczna:

 • indywidualne piece węglowe   2
 • gaz z butli  4
 • gaz z sieci   0
 • olej opałowy  3
 • ciepło z miejskiej sieci   0
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy    1

    
Gmina Wiejska Osiek:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli   4
 • gaz z sieci    -
 • olej opałowy    3
 • ciepło z miejskiej sieci   -
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła -
 • kolektory słoneczne 6

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli   5
 • gaz z sieci  2
 • olej opałowy   3
 • ciepło z miejskiej sieci             -
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  4
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  6

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli  6
 • gaz z sieci  6
 • olej opałowy   2
 • ciepło z miejskiej sieci   2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  5
 • kolektory słoneczne 5

Gmina Wiejska Skórcz:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli   3
 • gaz z sieci  -
 • olej opałowy   5
 • ciepło z miejskiej sieci   -
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  6
 • kolektory słoneczne

 

Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie:

 • nazwa: Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. Moc 120 MW
  • nośnik energii – miał węgla kamiennego

kotłownie:

 • Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o.o.
  • nazwa: Kotłownia KS-326, ul. Droga Owidzka 5, 83-200 Starogard Gd.
   •  Moc 0,040 MW,
   • nośnik energii: lekki olej opałowy
  • nazwa: Kotłownia KS-310, ul. Skarszewska 26, 83-200 Starogard Gd.
   •  Moc: 0,080 MW, nośnik energii: miał węglowy, węgiel kamienny,
  • nazwa: Kotłownia KS-331, ul. Skarszewska 11, 83-200 Starogard Gd.
   •  Moc: 0,470 MW,
   • nośnik energii: gaz,
  • nazwa: Kotłownia KS-332, ul. Skarszewska 12, 83-200 Starogard Gd.
   •  Moc: 0,260 MW,
   • nośnik energii: gaz
  • nazwa: Ciepłownia Rejonowa Południe KS-101, ul. Pomorska 26, 83-200 Starogard Gd.
   •  Moc: 58,150 MW,
   • nośnik energii: miał węglowy, węgiel kamienny
 • FAMOS Sp.z o.o., ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gd.
  • nazwa: Kocioł KR-80, moc: 1,86 MW, nośnik energii: woda
  • nazwa: Kocioł RUMIA 400, moc: 0,4 MW, nośnik energii: woda
 • STEICO S.A. Zakład w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10:
  • nazwa: Ciepłownia, moc: 99,18 MW, nośnik energii: miał węglowy

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • nazwa: POLBRAND Sp. z o.o. Warszawa, ul. Obozowa 20
  • nośnik energii: węgiel

Gmina Wiejska Kaliska:

 • nazwa: kotłownia w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach,
  • moc: 660 kW,
  • nośnik energii: zrębki
 • nazwa: kotłownia w Ośrodku Zdrowia w Kalskach,
  • moc: 500 kW,
  • nośnik energii: węgiel kamienny

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:

 • nazwa: Kotłownia Miejska KM-1 os. Sikorskiego, Skarszewy
  • moc zainstalowana: 3,72 Mwt,
  • nośnik energii: woda

Gmina Wiejska Skórcz:

 • nazwa: Szkoła Podstawowa Wielki Bukowiec,
  • moc: 0,17 MW,
  • nośnik energii: olej opałowy
 • nazwa Osiedle Wolental,
  • moc: 0,32 MW,
  • nośnik energii: węgiel, miał węglowy
 • nazwa: RSP Czarnylas,
  • moc: 0,15 MW,
  • nośnik energii: miał węglowy, trociny
Główne źródła emisji

Nazwa substancji/Ładunek całkowity [Mg]

Destylarnia Sobieski S.A.

 • dwutl. azotu 13,52
 • tlenek węgla 1,90
 • dwutl.węgla 13 834,45
 • RAZEM 13 850,13
 • Suma gazów 13 850,03

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

 • dwutl. siarki 3,34
 • tlenek węgla 11,61
 • dwutl.węgla 516,00
 • pył 1,95
 • RAZEM 533,23
 • Suma gazów 531,21
 • Suma pyłów 2,02

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska

 • dwutl. siarki 1,62
 • tlenek węgla 10,60
 • dwutl.węgla 471,40
 • pył 1,11
 • RAZEM 485,02
 • Suma gazów 483,86
 • Suma pyłów 1,15

Zakłady Wielobranżowe "FAST" Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 1,60
 • tlenek węgla 5,62
 • węglow.aroma 1,00
 • ksylen 1,08
 • toluen 1,90
 • aceton 0,41
 • alk.butylowy 1,24
 • alk.etylowy 4,45
 • alk.izobutyl. 1,04
 • met.et.keton 1,01
 • octan butylu 2,19
 • octan etylu 1,58
 • dwutl.węgla 250,00
 • pył 5,34
 • RAZEM 279,27
 • Suma gazów 273,85
 • Suma pyłów 5,41
 • pyły ze spalania paliw 1,92

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KASZUB" Marciniak Tomasz

 • dwutl. siarki 1,29
 • dwutl. azotu 1,02
 • tlenek węgla 14,85
 • pył 0,75
 • p.ze spal.pal 4,19
 • RAZEM 22,12
 • Suma gazów 17,17
 • Suma pyłów 4,94
 • pyły ze spalania paliw 4,19
 • pyły krzemowe 0,47
 • pyły pozostałe 0,282033

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna

 • ksylen 0,40
 • RAZEM 0,78
 • Suma gazów 0,78

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "STAR-PEC" SPÓŁKA Z O.O.

 • dwutl. siarki 133,01
 • dwutl. azotu 58,05
 • tlenek węgla 76,90
 • dwutl.węgla 47 841,12
 • pył 57,03
 • sadza 1,56
 • RAZEM 48 167,73
 • Suma gazów 48 109,13
 • Suma pyłów 58,60
 • pyły ze spalania paliw 57,03
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,56

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GUZMET Józef Guz

 • tlenek węgla 0,61
 • benzyna 1,17
 • toluen 0,67
 • aceton 0,66
 • dwutl.węgla 26,00
 • RAZEM 29,59
 • Suma gazów 29,43
 • Suma pyłów 0,16

GRASO  ZENON SOBIECKI

 • dwutl. siarki 3,94
 • tlenek węgla 12,13
 • ksylen 1,74
 • alk.etylowy 0,63
 • alk.izopropyl 0,50
 • dwutl.węgla 538,60
 • pył 2,62
 • RAZEM 562,63
 • Suma gazów 559,87
 • Suma pyłów 2,76
 • ołów 0,000000

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S. A.

 • dwutl. azotu 1,55
 • tlenek węgla 0,45
 • chlorowodór 0,80
 • alkohol metyl 20,68
 • amoniak 10,91
 • toluen 4,40
 • aceton 7,52
 • alk.etylowy 54,09
 • kwas octowy 0,48
 • octan etylu 1,57
 • dwutl.węgla 45,90
 • pył 0,85
 • RAZEM 150,92
 • Suma gazów 149,85
 • Suma pyłów 1,06

Gminna Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 19,38
 • dwutl. azotu 9,75
 • tlenek węgla 24,39
 • dwutl.węgla 5 122,13
 • pył 4,58
 • RAZEM 5 180,37
 • Suma gazów 5 175,66
 • Suma pyłów 4,70
 • pyły ze spalania paliw 4,58

Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o.

 • dwutl.węgla 58,37
 • pył 11,39
 • p.pozostałe 1,42
 • RAZEM 71,44
 • Suma gazów 58,61
 • Suma pyłów 12,82
 • pyły pozostałe 12,76

ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD SP.  Z  O.O.

 • dwutl. siarki 24,97
 • dwutl. azotu 34,81
 • tlenek węgla 144,88
 • dwutl.węgla 63 783,79
 • pył 2,39
 • sadza 1,19
 • RAZEM 63 992,05
 • Suma gazów 63 988,47
 • Suma pyłów 3,58

Feniks Spółka z o.o. Zakład Produkcji Mebli

 • węglow.aroma 0,82
 • w.alif.inne 1,07
 • alk.alif.inne 2,08
 • ketony inne 0,44
 • zw.azowe 0,46
 • RAZEM 4,89
 • Suma gazów 4,89

FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH "FAMOS" Spółka z o.o.

 • dwutl. azotu 1,50
 • toluen 2,39
 • alk.butylowy 2,14
 • octan butylu 0,49
 • octan etylu 1,19
 • pył 3,81
 • RAZEM 12,51
 • Suma gazów 8,69
 • Suma pyłów 3,81
 • Kooperol Sp.z o.o.
 • dwutl. siarki 5,75
 • dwutl. azotu 2,48
 • dwutl.węgla 820,05
 • pył 0,89
 • RAZEM 829,48
 • Suma gazów 828,59
 • Suma pyłów 0,89

Gospodarstwo Rolne Małgorzata Karaś-Bresińska

 • dwutl. siarki 2,30
 • dwutl. azotu 0,72
 • tlenek węgla 3,60
 • dwutl.węgla 378,00
 • pył 4,03
 • RAZEM 388,69
 • Suma gazów 384,62
 • Suma pyłów 4,07
 • DRAŻEL Sp. z o.o.
 • dwutl. azotu 1,19
 • tlenek węgla 145,27
 • pył 2,32
 • RAZEM 148,97
 • Suma gazów 146,64
 • Suma pyłów 2,32

Gospodarstwo Rolne Izabela i Krzysztof Maguda

 • amoniak 5,72
 • p.pozostałe 0,89
 • RAZEM 6,62
 • Suma gazów 5,72
 • Suma pyłów 0,89
 • pyły pozostałe 0,89
 • STEICO Spółka Akcyjna
 • dwutl. siarki 340,02
 • dwutl. azotu 130,82
 • tlenek węgla 164,50
 • dwutl.węgla 71 954,92
 • pył 197,66
 • sadza 1,12
 • RAZEM 72 789,20
 • Suma gazów 72 590,28
 • Suma pyłów 198,91
 • pyły ze spalania paliw 197,79
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,12
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych źródeł według opłat powyżej 2000 zł
 
SO2
538,07
NO2
256,53
CO
617,97
CO2
205 640,74
RAZEM
207 506,16
Suma gazów
207 197,88
Suma pyłów
308,28

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Normy obowiązujące od roku 2010

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

Rok 2009:

Czynnik

Pomiar

Miasto

Średnia

Maks.

Pokr.

Częst. Przekr.

klasa

a

24h

1h

 

S02

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

Starogard Gd Ratusz Miejski

Starogard Gd

9,21

114,2(h) 40,9(24)

93

 

A

A

A

 

manualny

4,56

24,0(24)

87

 

A

A

-

 

pasywny

6,44

19,7(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

3,53

6,9(m)

75

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

4,06

8,8(m)

100

 

A

-

-

 

NO2

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

Starogard Gd Ratusz Miejski

Starogard Gd

18,95

183,9(1h) 44,4(24)

82

 

A

-

A

 

manualny

178,12

55,0(24)

92

 

A

-

-

 

pasywny

23,05

39,7(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

12,88

17,9(m)

100

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

11,98

20,2(m)

100

 

A

-

-

 

PM10

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

Starogard Gd Ratusz Miejski

34,74

161,6(24)

93

85

A

C

-

 

refektomet

17,13

103,0(24)

92

13

A

A

-

 

benzen

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

Starogard Gd.

0,41

-

97

 

A

-

-

 

pasywny

3,14

-

100

 

A

-

-

 

pasywny

Zblewo

2,73

-

100

 

A

-

-

 

pasywny

Godziszewo

2,82

-

83

 

A

-

-

 

CO

automatyczny

Starogard Gd ul. Lubichowska

596,47

3079,0(8h max)

96

 

A

-

-

 

NOx automatyczny Starogard Gd ul. Lubichowska 34,05   82          

*) Liczność – ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

Rok 2010:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia ng/m³ Max ng/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24h 1h
SO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 7,59 100,5(h), 47,4(24) 97   A A A
pasywny Starogard Gd. 8,07 19,8(m) 83   A - -
pasywny Skórcz 12,86 30,7(m) 75   A - -
pasywny Skarszewy 18,43 56,6(m) 100   A - -
NO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 21,5 100,3(1h), 53,9(24) 92   A - A
pasywny Starogard Gd. 21,09 31,0(m) 83   A - -
pasywny Skórcz 14,81 21,6(m) 75   A - -
pasywny Skarszewy 20,06 31,3(m) 83   A - -
PM10 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 44 234(24h) 97 82 A CCp -
benzen automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 0,7 - 97   A - -
pasywny Starogard Gd. 3,2 - 100   A - -
pasywny Skórcz 3,8 - 83   A - -
pasywny Skarszewy 4,0 - 100   A - -
CO automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 553 3490(8h max) 96   A - -
NOx automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 36   92        

 

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa pomorska PL.22.02 A A C A A A A A A C  A (D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat starogardzki włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Starogard, Tczew, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Tczew, Wejherowo, Władysławowo), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.             
 Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Energia odnawialna

Elektrownie wodne

nazwa: Elektrownia Wodna Czarnocińskie Piece

 • miejscowość: Czarnocin, gmina Skarszewy
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • Nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 88+100
 • wysokość piętrzenia: 3,60m
 • moc: 270 kV

nazwa: Elektrownia Wodna Owidz

 • miejscowość: Kolincz, gmina Jabłowo
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzki: 61+100
 • wysokość piętrzenia: 3,66m
 • moc: 250 kV

nazwa: Elektrownia Wodna Kolincz

 • miejscowość: Kolincz, gmina Jabłowo
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzki: 48+980
 • wysokość piętrzenia: 7,00m
 • moc: 407 kV

nazwa: Elektrownia wodna na rzece Wierzycy

 • miejscowość: Nowa Wieś Rzeczna,
 • właściciel: Elektrownia Wierzyca Sp. z o.o
 • nazwa rzeki: Wierzyca    
 • moc: 328 kW
 • Mała Elektrownia Wodna, miejscowość: Wdecki Młyn
 • Właściciel: Adam Okrój i Grzegorz Kowalski
 • nazwa rzeki: Wda
 • km rzeki 85+330
 • Moc: 0,065  MW

Elektrownia Wodna Młyńsk, 83-261 Piece, Struga Młyńska

 • Właściciel: Stanisław Pawłowski,
 • Moc: 0,0022 MW
 • Elektrownia Wodna ul. Kanałowa 19, Starogard Gd,
 • Właściciel: Przedsiębiorstwo Hurtu Przemysłowego „DOMAT” s.c. W.A.D. Drzewieccy
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 57+150, moc: 0,4 MW
 • wysokość piętrzenia: 76,83 m n.p.m.

Elektrownia Wodna M.E.W. Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gd

 • Właściciel: Janusz Kawski
 • nazwa rzeki: Piesienica
 •  km rzeki: 0 + 410, moc: 0,075 MW
 • wysokość piętrzenia: 85,59 m n.p.m.

Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

 • Właściciel: Gdańskie Młyny Sp. z o.o.,
 • nazwa rzeki: Wietcisa
 • km rzeki: 6+800, moc: 0,060 MW
 • wysokość piętrzenia: 117,60 m n.p.m.

Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

 • Właściciel: Władysław Nagórski,
 • nazwa rzeki: Wietcisa
 • km rzeki: 2+300, moc: 0,035 MW
 • wysokość piętrzenia: 108,75 m n.p.m.

 Elektrownia Wodna Klonówka

 • Właściciel: EDORADCA, ul.Kubusia Puchatka 5/12, 83-11- Tczew,
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 37+850,
 • moc: 0,190 MW
Elektrownie wiatrowe

brak danych

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak danych

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu: gmina Lubichowo

 • miejscowość/gmina: Lubichowo
  • wykorzystanie do ogrzewania wody: 4 mieszkania

Lokalizacja obiektów: gmina Smętowo Graniczne

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Kopytkowie
 • Środowiskowy Dom Samopomocy i świetlica wiejska w Lalkowach
  • wykorzystanie: ogrzewanie wody
Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne): ZSP Jabłowo      

 • Miejscowość/gmina Jabłowo
 • Efekt energetyczny w ciągu roku:
  • moc elektryczna: 0,15 [kW],
  • pozyskane ciepło: 1280 [Gj]

Gmina Smętowo Graniczne: 1 gospodarstwo domowe

Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: STEICO S.A. ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda

 • Rodzaj wytwarzanej biomasy: kora drzewa, ilośc t/rok: 193,8
 • Uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 1744,78 GJ

Lokalizacja obiektu: ENBIO Sp. z o.o., Czarna Woda

 • Rodzaj wytwarzanej biomasy: przetwarzanie biomasy odpadowej, rolniczej i leśnej
 • w 2010 roku zbrykietowano 7 136,32 t biomasy, pozyskane ciepło: 100 622 GJ

Lokalizacja obiektu: Sydkraft Term Sp. z o.o., kotłowni w Czarnej Wodzie

 • rodzaj przetwarzanej biomasy: trociny, zrębki, w ilości 4 911 t/rok
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 27 385 GJ

Lokalizacja obiektu: Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach  miejscowość/gmina: Kaliska

 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki, ilość t/rok: 275

Gospodarka odpadami

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiat Starogardzki

 • data zatwierdzenia: 6 czerwca 2003 r.

data aktualizacji: 2 lutego 2009 r.

 • Gmina Wiejska Starogard Gdański
 • data zatwierdzenia:15 kwietnia 2004

Gmina Wiejska Osiek

 • data zatwierdzenia: 29 kwietnia 2003 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Wiejska Kaliska

 • data zatwierdzenia: 7 marca 2003 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Miejska Czarna Woda

 • data zatwierdzenia: 2003 r.

Gmina Wiejska Bobowo

 • data zatwierdzenia: 2004 r.

Gmina Wiejska Lubichowo

 • data zatwierdzenia: kwiecień 2007 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy

 • data zatwierdzenia: 2003 r.

Gmina Miejska Skórcz

 • data zatwierdzenia: 29 stycznia 2004 r.
 • data aktualizacji: planuje się w 2011 r.

Gmina Miejska Starogard Gdański

 • data zatwierdzenia: 26 maja 2004 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne

 • data zatwierdzenia: 31 marca 2004 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Wiejska Zblewo

 • data zatwierdzenia: 27 listopada 2003 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Wiejska Skórcz

 • data zatwierdzenia: 6 grudnia 2003 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Wiejska Osieczna

 • data zatwierdzenia: 28 sierpnia 2003 r.
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 28 grudnia 2005 r.
 • Gmina Wiejska Osiek 28 września 2006 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska 13 lutego 2008 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda 28 marca 2006 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo 26 kwietnia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo 26 kwietnia 2006 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 14 czerwca 2006 r.
 • Gmina Miejska Skórcz 24 sierpnia 2010 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański 25 kwietnia 2007 r., zmiana 24 października 2007 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne 29 marca 2007 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo 25 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz 26 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna 30 marca 2006 r. (uchwała Rady Gminy Osieczna nr XXXIII/205/2006)
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ilość zewidencjonowanych odpadów przez Przedsiębiorstwo KOLTEL s.c. M.iT. Kolbusz w Starogardzie Gd. - 8471,193 Mg
w tym:

 • komunalnych 8274,791 Mg
 • przemysłowych 7,8 Mg
 • pozostałe 188,602 Mg

Ilość zewidencjonowanych odpadów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o.  w Starogardzie Gd. - 22723 Mg
w tym:

 • komunalnych 17973,97 Mg
 • przemysłowych 4749,03 Mg

Gmina Miejska Starogard Gdański:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. – 14693,54 Mg
w tym :

 • komunalnych: 10243,69 Mg
 • przemysłowe: 4449,85 Mg

Gmina Miejska Czarna Woda:

Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 627,42 Mg

 • w tym komunalnych 627,42 Mg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,182 Mg
Gmina Osiek:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 158,3 Mg

 • w tym komunalnych 158,3 Mg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,063 Mg
Gmina Wiejska Bobowo:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 576,25 Mg
w tym :

 • komunalnych: zmieszane- 543,5 Mg, segregowane- 24,15 Mg
 • Przemysłowych: n/d

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,187 Mg

Gmina Wiejska Starogard Gdański:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 5149,42 Mg
w tym :

 • komunalnych: 4818,00 Mg
 • inne 331,42

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,35 Mg

Gmina Wiejska Kaliska:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 1328,41 Mg
w tym :

 • komunalnych: 1328,41 Mg

Gmina Miejska Skórcz:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 1181 Mg
w tym :

 • komunalnych: 1164 Mg
 • przemysłowych: 12 Mg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,316 Mg

Gmina Wiejska Osieczna:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 166,18 Mg
w tym :

 • komunalnych: 166,18 Mg

Gmina Wiejska Zblewo: b.d.
Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 4142,31 Mg
w tym :

 • komunalnych: 4142,31 Mg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 292
Gmina Wiejska Lubichowo: b.d.
Gmina Wiejska Skórcz:
Wywozem odpadów stałych zajmują się:

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. „STARKOM” Starogard Gd.
 • Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu
 • Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. Nowe

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 350,26 Mg
w tym :

 • komunalnych:350,26 Mg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,0654 Mg


Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 roku- 2253 Mg
w tym:

 • komunalnych 224 Mg
 • przemysłowych 2029 Mg

STEICO S.A. Czarna Woda
Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 roku- 17407 Mg
w tym:

 • komunalnych: nie podlegają ewidencji
 • przemysłowych 17407 Mg

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca-brak danych z powiatu

Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, biodegradowalne, gruz, sprzęt elektryczny, wielkogabarytowe
 • Gmina Miejska Czarna Woda: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne
 • Gmina Wiejska Kaliska: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
 • Gmina Lubichowo: szkło, plastik
 • Gmina Wiejska Osiek: szkło, papier, plastik

unieszkodliwianie poprzez składowanie

 • Gmina Skarszewy: szkło, papier, plastik, niebezpieczne

unieszkodliwianie poprzez składowanie

 • Gmina Miejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne

unieszkodliwianie poprzez składowanie

 • Gmina Wiejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: szkło, papier, plastik, niebezpieczne,

unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie

 • Gmina Wiejska Bobowo:
  • szkło – 19,34 Mg,
  • plastik – 4,66 Mg,
  • niebezpieczne – 0,001 Mg,
  • inne:
   • zużyte opony – 0,04 Mg, opakowania wielomateriałowe – 0,01 Mg, opakowania z metali – 0,01 Mg
   • - unieszkodliwianie b.d.
   • - odzysk: szkło – 13,69 Mg, tworzywa sztuczne – 3,33 Mg

Gmina Wiejska Zblewo:

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: 114 Mg
  • szkło – 57,3 Mg,
  • papier – 34,9 Mg,
  • plastik – 18,6 Mg,
  • niebezpieczne – 0,8 Mg,
  • inne – 2,4 Mg

Gmina Wiejska Osieczna:

 • szkło – 11 510 kg
 • papier – 28 635 kg
 • plastik – 3 960 kg
 • metali – 975,5 kg
 • niebezpieczne i inne:
 • opakowania wielomateriałowe – 30 kg
 • zużyte opony – 1 900 kg
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 199 kg
 • urządzenia zawierające freon – 150 kg
 • mineralne oleje silnikowe i przekładniowe – 60 kg
 • opakowania zwierające pozostałości odpadów niebezpiecznych – 7 kg
 • zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne składniki – 759 kg
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja- Osiek, Osiedle Polne 
składowisko

 • typ składowiska- składowisko komunalne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,23 ha
 • pojemność całkowita składowiska - 18000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )- 2000 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) brak wydzielonych kwater
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • rekultywacja składowiska- po 2013 roku    
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnieni-  tak, bariera sztuczna
 • drenaż odcieków   tak   
 • oczyszczalnia odcieków tak - przepompowywane do pobliskiej oczyszczalni
 • instalacja do odgazowania nie 
 • waga    tak - umowa użyczenia 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów na składowisku [Mg] – 158,3

Składowisko Odpadów w Linowcu

 • typ składowiska- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska ( ha ) 15,2
 • pojemność całkowita składowiska ( m 3 ) 1161000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m 3  ) – 548768
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 2
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • rekultywacja składowiska  nie 
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie bariera sztuczna- kwatera nr 1
 • drenaż odcieków  tak   
 • oczyszczalnia odcieków nie 
 • instalacja do odgazowania nie 
 • waga    tak 
 • kompaktor   tak 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów 780.6 Mg

Składowisko Odpadów Komunalnych w Bobrowcu

 • typ składowiska- innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska- ogółem 2,3, powierzchnia uszczelniona 0,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 7050, 35250( m 3 )
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – bd, 13121( m 3 )
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • rekultywacja składowiska     nie
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie: bariera sztuczna
 • drenaż odcieków- tak  
 • oczyszczalnia odcieków- nie  
 • instalacja do odgazowania- tak  
 • waga- tak (umowa)     

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów na składowisku [Mg]- 103,47

Składowisko Bietowo

 • typ składowiska komunalne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,2
 • pojemność całkowita składowiska  49000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )-bd, 6540 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie -bariera sztuczna
 • drenaż odcieków   
 • waga     
 • kompaktor  

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów na składowisku [Mg]- 1583


Składowisko Zblewo, ul. Sportowa

 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha ) 0,5
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) 50 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 17121
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • monitoring składowiska t ak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie: bariera sztuczna
 • waga    tak 
 • kompaktor   spychacz gąsiennicowy 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów na składowisku 3677,9 Mg

Składowisko Odpadów Komunalnych Strych

 • lokalizacja - Strych, 83-260 Kaliska
 • typ składowiska- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska- powierzchnia w granicach korony [m2]- 11115
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) 50 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3  ) 13000
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • rekultywacja składowiska b/d   
 • monitoring składowiska  tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie tak, bariera naturalna- glina zwałowa, gr. ok. 50 cm, warstwa izolacyjna  z podbudowy betonowej ok. 5 cm
 • instalacja do odgazowania tak 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów na składowisku  1329 Mg

Wysypisko Odpadów Komunalnych Osówek

 •  lokalizacja: Gmina Osieczna
 •  składowisko
 • typ składowiska- D5
 • wielkość składowiska- 1,18 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 3491
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 1225,59

Ilość unieszkodliwionych w r.2010. odpadów na składowisku[Mg] 166,18

Miejskie Składowisko Odpadów w Skarszewach

 • lokalizacja  Gmina Skarszewy
 • Składowisko  Miejskie
 • typ składowiska - komunalne
 • wielkość składowiska ( ha )   1,125
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   22 500, 90000  m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3  ) 54015
 • liczba kwater ogółem ( szt. )  1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
 • monitoring składowiska  tak 
 • wyposażenie składowiska
 • uszczelnienie - asfalt, geomembrana 
 • waga tak
 • Ilość unieszkodliwionych w r.2010. odpadów na składowisku[Mg] 3351

Razem ilość odpadów unieszkodliwionych  na składowiskach w/w –ok. 11 150 Mg 

Spalarnia
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A

 • lokalizacja spalarni- ul. Droga Owidzka 12, Owidz
 • podstawowe dane techniczne- wydajność: 3200 Mg/rok (odpady stałe), 700 Mg/rok (rozpuszczalniki)

Ilość unieszkodliwionych w roku 2010 odpadów- 796 Mg

Składowiska odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.

Brak składowisk przemysłowych.

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Wiejska Bobowo:tak
 • Gmina Wiejska Lubichowo: nie
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: tak
 • Gmina Miejska Skórcz: tak
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
 • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.
 • Gmina Wiejska Osiek: tak
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: tak
 • Gmina Wiejska Zblewo: tak
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 22 kwietnia 2009
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: 30 grudnia 2009
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 25 lutego 2009
 • Gmina Miejska Czarna Woda: tak
 • Gmina Wiejska Kaliska: 23 lutego 2009
 • Gmina Wiejska Osiek: 20 lutego 2009
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 29 marca 2011
 • Gmina Wiejska Zblewo: 31 lipca 2007
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak, Uchwała Nr XXII/141/2009 Rady Gminy Skórcz – 19 listopada 2009 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski
W gm.Czarnaj Woda  SteicoSA  ul.Przemysłowa 2 , 64-700 Czarnków znajdował się transformator  z PCB, 29.07.2010 został przekazany do unieszkodliwienia do Belgii , firma SITA Dacontaminatiom NV
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja Demontażu Pojazdów PUK STARKOM sp. z o.o ul. Tczewska 22, Starogard Gd.
 • „Armotex” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Armatowski, ul Rolna 12, Starogard Gdański.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • PHU PONIK Jarosław Ptasznik, ul. Chojnicka 37, 83-200 Starogard Gdański;
 • Hurtownia AGD IR-KOR, Irena Korynth, ul. Sobieskiego 2, 83-200 Starogard Gd.
 • MARS S.A ul. Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański
 • Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA ul. Zielona 30, Starogard Gd.
 • JWB Sp. z o.o Apteka Joannicka, os. 60-cio lecia ONP, 83-200 Starogard Gd.
 • MIX Elektronics S.A, ul Lubichowska 2, 83-200 Starogard Gd.
 • Telekomunikacja S.A ul. Rynek 10, 83-200 Starogard Gdański
 • J-W sp. z o.o, ul. Skarszewska 4, 83-200 Starogard Gdański
 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o, ul. Skarszewska 4, Starogard Gd.
 • CARREFOUR, ul. Niepodległości 2a, 83-200 Starogard Gdański
 • JERONOMO MARTINS dystrybucja S.A, ul. Paderewskiego 6, Starogard Gd.
 • PTH PESTAR, ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański
 • Firma Handlowa NASZ DOM AGD-RTV s.c.  M. Kosecki, R. Klein, ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański
 • Market TESCO/POLSKA, ul. Droga Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański
 • PUK STARKOM sp. z o.o, ul. Tczeska 22, 83-200 Starogard Gdański
 • ZIP Computer Piotr Gadomski, ul. Kościuszki 55, 83-200 Starogard Gdański
 • Przedsiębiorstwo KOLTEL S.C. M i T, Kolbusz, ul. Droga Owidzka 2a, 83-200 Starogard Gdański.
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Powiat starogardzki  153,82 ha
 • Gm. Lubichowo  9,40 ha
 • Gm. Starogard Gdański  37,80 ha
 • Gm. Zblewo   2,38 ha
 • Gm. Skarszewy   63,96 ha
 • Gm. Bobowo   4,80 ha
 • Gm. Skórcz   9,14 ha
 • Gm. Skarszewy   77,42 ha
 • Miasto Starogard Gdański 2,0 ha
 • Gm. Osieczna   10,88 ha

* wymienione obszary są obszarami pokopalnianymi, na które nie została wydana decyzja o zakończeniu rekultywacji
 

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Gmina Wiejska Bobowo: b/d
 • Gmina Wiejska Lubichowo: drogowego
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: b/d
 • Gmina Miejska Skórcz: drogowego
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: b/d       
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b/d 
 • Gmina Wiejska Kaliska: drogowego 
 • Gmina Wiejska Osiek: drogowego, imprez masowych, inne
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b/d 
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: drogowy- autostrada  A1 
 • Gmina Wiejska Skórcz: drogowego
 • Gmina Wiejska Zblewo: drogowy- droga krajowa nr 22, droga wojewódzka nr 214
Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Miejska Skórcz: w ulicach 27 stycznia, Hallera, 3 Maja, Pomorskiej.
 • Gmina Smętowo Graniczne: przebieg autostrady A1
 • Gmina Wiejska Skórcz: autostrada A1
 • Gmina Wiejska Osiek: teren przy drodze wojewodzkiej nr 214 Skórcz – Warlubie
 •  w czasie koncertów muzyki chrześcijańskiej GOSPEL oraz festynów gminnych
Czy były dokonywane pomiary

W r.2010 WIOŚ  w Gdańsku wykonywał pomiaru hałasu komunikacyjnego w Starogardzie
Starogard Gdański
Skutki hałasu dla organizmu:

 • ok. 70 dB – niekorzystne zmiany wegetatywne w organizmie,
 • powyżej 75 dB – rozmaite uszkodzenia organiczne i choroby, m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy żołądka, wzrost wydzielania adrenaliny, wrzody żołądka, przyspieszenia procesu starzenia,

od 90 dB – osłabienie i ubytek słuchu

Na obu wykresach poziom hałasu podano w dB

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji z terenu powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 

Gmina Kaliska: stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej

Gmina Osiek:  stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej- Jeżewnica-2, Kasparus-1, Karszanek-1,   Suchobrzeżnica- 1

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2010 WIOŚ w Gdańsku wykonywał pomiary przy ul. Pomorskiej w Starogardzie.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja farmaceutyczna, 
 • liczba zatrudnionych: 1483

Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gdański

 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja drzewna i metalowa 
 • liczba zatrudnionych: 498

Destylarnia Sobieski, ul. Skarszewska 1, 83-200 Starogard Gdański

 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja wyrobów spirytusowych, 
 • liczba zatrudnionych: 385

STEICO S.A. Zakład w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10

 • rodzaj produkcji: produkcja płyt twardych i porowatych, 
 • wielkość produkcji: 54778  Mg/rok, 
 • liczba zatrudnionych: 185

Zakład Energetyki Cieplnej STAR-PEC Sp. z o.o., ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański

 • rodzaj i wielkość produkcji: główny rodzaj działalności: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę  wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 
 • liczba zatrudnionych: 62

nazwa IGLOTEX S.A. Adres: 83-200 Skórcz, ul. Leśna 2

 • rodzaj i wielkość produkcji: branża spożywcza- produkcja mrożonych wyrobów garmażeryjnych  tj. pizza, zapiekanki, pierogi, knedle, kluski, kopytka, pyzy, uszka itp.
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla zakładu NIE WYSTĘPUJĄ

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

63744

porównaj z
Struktura użytków [ha]
 • grunty orne  50439; 79,13%
 • łąki   7514;  11,79%
 • pastwiska  3387;  5,31%
 • sady   440;  0,69%
 • inne   1964;  3,08%
Ilość gospodarstw rolnych

2958  bez gmin Bobowo, Czarna Woda, Osiek, Skarszewy, Zblewo

 • Gmina Bobowo: b/d
 • Gmina Lubichowo: 658
 • Gmina Skarszewy: b/d
 • Gmina Skórcz: 36
 • Gmina Starogard Gdański: 97
 • Gmina Czarna Woda: b/d
 • Gmina Osiek: b/d
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:1213
 • Gmina Smętowo Graniczne: 396
 • Gmina Zblewo: b/d
 • Gmina Wiejska Skórcz: 558
porównaj z
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Gmina Wiejska Skórcz:

 • RSP- 453
 • przedsiębiorstwa- 623 
 • nadleśnictwa 25 
 • parafie- 168
Klasy gleby [ha]

bez gmin Bobowo, Czarna Woda, Osiek, Skarszewy, Zblewo
Gmina Lubichowo:

 • I       -
 • II      -
 • IIIa  29
 • IIIb  176
 • IVa   971
 • IVb  1056
 • V      1199
 • VI     779

Gmina Skarszewy:

 • I       -
 • II     6
 • IIIa  171
 • IIIb  480
 • IVa  1687
 • IVb  3354
 • V     2379
 • VI    1336

Gmina Skórcz:

 • I       -
 • II      -
 • IIIa  0,5
 • IIIb  90,5
 • IVa  39,0
 • IVb  33,4
 • V      0,9
 • VI     11,3

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • I          -
 • II         -
 • IIIa     45
 • IIIb     119
 • IVa     327
 • IVb    243
 • V       410
 • VI     198

Gmina Kaliska:

 • I
 • II
 • IIIa
 • IIIb
 • IV    171 ha
 • Iva   4
 • IVb 117
 • V     757
 • VI    1269

Gmina Osiek:

 • I          -
 • II         -
 • IIIa     -
 • IIIb     26
 • IVa     27
 • IVb    367
 • V       779
 • VI     1340

Gmina Smętowo Graniczne:

 • I          -
 • II         50,48
 • IIIa     676,23
 • IIIb     1854,49
 • IVa     1825, 83
 • IVb    562,72
 • V        461,89
 • VI       74,42

Gmina Wiejska Skórcz:

 • I               0
 • II              3
 • IIIa          833
 • IIIb         2008
 • IVa         1793    
 • IVb         592
 • V            724
 • VI           293
Wielkość gospodarstw - ilość

bez gmin Bobowo, Czarna Woda, Osiek, Skarszewy, Zblewo, Gmina Miejska Starogard Gdański
Gmina Lubichowo:

 • 1-2 ha  213
 • 2-5 ha  192
 • 5-10 ha  127
 • 10-15 ha 76
 • 15-25 ha 89
 • 25-50 ha 
 • 50-100 ha 
 • 100 – 200 ha 
 • > 200 ha 

Gmina Skórcz:

 • 1-2 ha  22
 • 2-5 ha  8
 • 5-10 ha  3
 • 10-15 ha 1
 • 15-25 ha 1
 • 25-50 ha -
 • 50-100 ha 1
 • 100 – 200 ha -
 • > 200 ha -

Gmina Kaliska:

 • 1-2 ha  141
 • 2-5 ha  114
 • 5-10 ha  69
 • 10-15 ha 38
 • 15-25 ha 
 • 25-50 ha od 15 do 200 ha- 21
 • 50-100 ha 
 • 100 – 200 ha 
 • > 200 ha 

Gmina Osiek:

 • 1-2 ha  82
 • 2-5 ha  113
 • 5-10 ha  98
 • 10-15 ha 33
 • 15-25 ha 18
 • 25-50 ha 1
 • 50-100 ha 3
 • 100 – 200 ha 0
 • > 200 ha 0

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • 1-2 ha  373
 • 2-5 ha  323
 • 5-10 ha  162
 • 10-15 ha 181
 • 15-25 ha 111
 • 25-50 ha 50
 • 50-100 ha 8
 • 100 – 200 ha 2
 • > 200 ha 3

Gmina Smętowo Graniczne:

 • 1-2 ha  101 
 • 2-5 ha  79
 • 5-10 ha  74
 • 10-15 ha 56
 • powyżej 15 ha 86

Gmina Wiejska Skórcz:

 • 1-2 ha  141
 • 2-5 ha  108
 • 5-10 ha  103
 • 10-15 ha 74
 • 15-25 ha 50
 • 25-50 ha 71
 • 50-100 ha 8
 • 100 – 200 ha 3
 • > 200 ha 0

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

 • Gmina Bobowo: b/d
 • Gmina Lubichowo: 7 ha
 • Gmina Skarszewy: b/d
 • Gmina Skórcz: 5 ha
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 12,35 ha
 • Gmina Czarna Woda: b/d
 • Gmina Kaliska: 5,70 ha
 • Gmina Osiek: b/d
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b/d
 • Gmina Zblewo: b/d
 • Gmina Smętowo Graniczne b/d
 • Gmina Wiejska Skórcz: 13,40 (13 ha)
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • produkcja mleka     [tys. l]     80    [%]
 • produkcja żywca wołowego    [tys. t]  0,01    [%]
 • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]  0,1    [%]
 • produkcja zbóż    [tys. t]                  [%]
 • produkcja ziemniaków   [tys. t]  0,2    [%]
 • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]                  [%]
 • produkcja warzyw    [tys. t]  0,1    [%]
 • produkcja owoców    [tys. t]  0,15    [%]

Gmina Wiejska Skórcz:

 • produkcja mleka     [tys. l]     2273   [%] 1,94
 • produkcja żywca wołowego    [tys. t]  340   [%]0,29
 • produkcja żywca wieprzowego  [tys. t]  3870   [%]3,31
 • produkcja zbóż    [tys. t]  9471   [%]80,98
 • produkcja ziemniaków   [tys. t]  2502   [%]2,14
 • produkcja buraków cukrowych  [tys. t]  12400   [%]10,60
 • produkcja warzyw    [tys. t]  600   [%]0,51
 • produkcja owoców    [tys. t]  272   [%]0,23

Pozostałe gminy-brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych z terenu powiatu

Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
Ilość gospodarstw (wymień jakie) 1- LABOFARM 
Ogólna powierzchnia upraw [ha]- 4,00
 
Plantacje roślin energetycznych
Brak danych

Charakterystyczne produkty regionalne

Sołectwo Zelgoszcz (gmina Lubichowo):

 •  produkty regionalne: Kiełbasa Polska ze Słoika
 •  wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: ser smażony

 Sołectwo Kopytkowo (gmina Smętowo Graniczne):

 •  produkty regionalne: jaja faszerowane, bigos po kociewsku, smalec z skwarkami + ogórek kiszony
 •  wyroby regionalne stanowiące dziedzictwo: obrusy haftowane z motywem kociewskim

 Sołectwo Zimne Zdroje (gmina Osieczna):

 •  produkty regionalne: pasztet z grzybów, kluski kociewskie
 •  wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: ser smażony

 Sołectwo Osówek (gmina Osieczna):

 •  wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: kura w potrawce, pieróg z gomułką, szandor, chleb ze smalcem, chleb bieda, sok z kwiatu czarnego bzu

 Sołectwo Osieczna (gmina Osieczna):

 •  produkty regionalne: dynia po kociewsku, borówki w zalewie octowej
 •  wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: jagodnica po kociewsku, kurczak wędzony

Przyroda

Formy ochrony przyrody

1.1 Park Narodowy
       nie występuje
1.2    Rezerwat przyrody

Nadleśnictwo Lubichowo
-Jezioro Udzierz, leśnictwo Leśna Jania, pow. 229,88 ha,
Ochrona ornitofauny i zbiorowisk roślinno-wodnych.
-Krzywe Koło w Pętli Wdy,    leśnictwo Błędno,    pow. 10,00 ha,
Naturalne lasy, ochrona krajobrazów ekologicznych.
-Czapli Wierch    ,leśnictwo Kałębnica    ,pow. 5,26 ha,
Kolonia Czapli siwej w starodrzewiu sosnowym.
-Zdrójno, leśnictwo Błędno, Długie, Brzeźnica ,  pow. 168,97 ha,
Stanowisko reintrodukcji Bobra europejskiego.

Gmina Skarszewy:
-Brzęczek, , leśnictwo Jastrzębce, pow. 25,49 ha (Gmina Skarszewy: 9,95 ha)
Główne walory przyrodnicze: zbiorowiska buczyny pomorskiej z okazałymi fragmentami starodrzewu bukowego 160 letniego.
 
Gmina Osiek:

- Zdrójno,lokalizacja- Kasparus    ,wielkość- 167,57 ha, florystyczny

            - Jez. Udziera  ,   Udzierz   ,  229,88 ha , krajobrazowy
                                                                         
            - Czapli Wierch ,  Kałębnica, 5,26 ha ,  florystyczny
                                              -                              -     
            - Krzywe Koło ,   Błędno    ,   10,00 ha   , ornitologiczno-florystyczny                                                

1.3 Park krajobrazowy
Nie występuje.
1.4 Obszary chronionego krajobrazu

OChK Borów Tucholskich:
Data wyznaczenia: 8. 11. 1994 rok
Tytuł aktu prawnego: Rozp.5/94
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994, Nr 27, poz.139
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005, Nr 29, poz. 585•    Obszar zlokalizowany w południowo - zachodniej części Starogardu Gdańskiego. Obejmuje między innymi jeziora Sumińskie, Borzechowskie Wielkie i Szteklin, położone przy jego wschodniej granicy. Drzewostany zajmują tu żyzne siedliska i nie przypominają swoją budową właściwych temu obszarowi borów. Chroni się tu urozmaicony krajobraz oraz doliny rzek z cenną roślinnością. Obszar chronionego krajobrazu Borów Tucholskich obejmuje swoim zasięgiem gminy: Zblewo, Osieczną, Lubichowo, Osiek, Skórcz, Czarną Wodę, Smętowo Graniczne oraz Kaliska. Na powierzchni 65 780 ha. chroni się drzewostany w przewadze sosnowe na gruntach porolnych. Jest największym obiektem chronionym w województwie pomorskim. Około 30 % tego kompleksu leśnego zwanego "zielonym morzem" mieści się w granicach Kociewia.
•    Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich to szczególne miejsce ochrony ptaków. Występuje tu m.in. bocian czarny (Ciconia nigra), cyranka (Anas querquedula), myszołów (Buteo buteo), derkacz (Crex crex), brzegówka (Riparia riparia), gąsiorek (Lanius collurio). Bardzo często można spotkać na ternie OCHK Borów Tucholskich jelenia europejskiego (Cervus elephus), dzika (Sus scrofa), sarnę (capareolus capreolus). Natomiast z drobnej zwierzyny objętej ochroną występuje tu: jeż wschodnioeuropejski, kret, ryjówki aksamitna i malutka, mroczek późny, nocek rudy oraz nocek duży, a także większy bóbr i wydra.
Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich:
•    powierzchnia całkowita 65 780 ha,
•    teren Nadleśnictwa Lubichowo: 27 570,25 ha. Charakteryzuje się dużą lesistością drzewostanów sosnowych i siedliskami borowymi oraz niespotykanymi specyficznymi krajobrazami,
•    teren Nadleśnictwa Starogard – 72,36 ha
•    teren Nadleśnictwa Kaliska - 12 264,2 ha
•    całą gminę Osieczna, pow. 12 326 ha
•    Obejmuje 2 powiaty: starogardzki i kościerski,
•    Obejmuje gminy: Czarna Woda, Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo,

 OChK Doliny Wierzycy:
Data wyznaczenia: 8. 11. 1994 rok
Tytuł aktu prawnego: Rozp.5/94
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994, Nr 27, poz.139
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego
  Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
  Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005, Nr 29, poz. 585


•    Na powierzchni około 10 784 ha ze względu na walory krajobrazowe: urozmaicone ukształtowanie terenu oraz bogatą ornitofaunę powstał obszar chronionego krajobrazu. Obszar ten obejmuje kilku-dziesięciokilometrowy odcinek rzeki Wierzycy z jej doliną, wieloma jeziorami, z których najbardziej znaczące to Jezioro Godziszewskie, Krąg
i Przywłoczno wraz z przylegającymi do nich gruntami. Znajduje się tu rezerwat Brzęczek oraz projektowany rezerwat Jeziorka. Gnieździ się tu m.in. bocian czarny (Ciconia nigra), żuraw (Grus grus), gągoł (Bucephala clangula) i wiele innych gatunków ptaków, związanych z podmokłymi lasami, bagnami torfowiskami.

    Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy:
•    powierzchnia całkowita: 10 784 ha,
•    na gruntach Nadleśnictwa Starogard 2697,02 ha,
•    na gruntach nadleśnictwa Kalsika: Obszar Chronionego Krajobrazu – Doliny Wierzycy w części Północnej obrębu Bartel Wielki (części oddz. 16, 21, 22, 23, 29),
•    obejmuje 2 powiaty: starogardzki i kościerski,
•    obejmuje gminy: Skarszewy, Starogard Gdański; Kościerzyna, Liniewo, Stara Kiszewa.

 OChK Doliny Wietcisy
Data wyznaczenia: 8. 11. 1994 rok
Tytuł aktu prawnego: Rozp.5/94
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994, Nr 27, poz.139
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego
  Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
  Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005, Nr 29, poz. 585

•    Ze względu na ciekawą faunę i florę odcinek doliny rzeki Wietcisy oraz dolny odcinek rzeki Rutkownicy wraz z przyległymi lasami zostaje przekształcony w obszar chronionego krajobrazu.  Chroni się tu urozmaicony krajobraz oraz doliny rzek z cenną roślinnością. Cechą charakterystyczną tego terenu jest występowanie roślinności terenów podmokłych, drzewostany w przewadze sosnowe na gruntach porolnych, w dolinach rzek, głównie Rutkownicy spotyka się zabagnienia oraz olszyny. Powierzchnia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Wietcisy" szacowana jest na około na 3 352 ha. Szczególną wartością przyrodniczą tego miejsca jest meandrujące koryto rzeczne ze starorzeczami oraz urozmaicony teren pod względem ukształtowania powierzchni.
    
    Obszar Chronionego Krajobrazu  Doliny Wietcisy:
•    powierzchnia całkowita: 3 352 ha,
•    grunty Nadleśnictwa Starogard:  795,13 ha,
•    obejmuje 3 powiaty: gdański, kościerski, starogardzki
•    obejmuje gminy: Przywidz; Liniewo, Nową Karczmę; Skarszewy

1.4 Pomniki przyrody – ilość z uwzględnieniem rodzaju

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • 22 szt. (aleja lipowa, głaz, drzewa)

Gmina Wiejska Kaliska:

 • 1. Dąb szypułkowy (Leśna Huta)
 • 2. Klon jawor (Kaliska)
 • 3.Dąb szypułkowy (Leśnictwo Czubek)

Gmina Wiejska Osiek: 27 szt. w tym lipa-5 szt, dąb- 10 szt, sosna- 2 szt, buk- 3 szt, wiąz- 1 szt, olsza- 1 szt, klon- 2 szt, akacja- 1 szt, brzoza- 2 szt.
Gmina Wiejska Osieczna:

 • a) drzewo – dąb szypułkowy przy zabudowaniu (posesja 58 przy ul. 3 Maja w m. Szlachta)
 • b) drzewo – dąb szypułkowy przy zabudowaniu (posesja 28 w m. Klaniny)
 • c) drzewo – sosna o pięciu koronach położone na terenie Gminy Osieczna w Leśnictwie Leśny Dwór, Nadleśnictwo Lubichowo)

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Cztery pomniki przyrody (drzewa)- dwa 2 okolicy jeziora Sumińskiego, po jednym w rejonie Sucumina i Szpęgawska

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Pojedyncze stare drzewa - 17 sztuk

Gmina Wiejska Zblewo: 13

Gmina Wiejska Skórcz: 7

 • drzewo żywotnik zachodni Czarnylas,
 • drzewo lipa drobnolistna porośnięta bluszczem Czarnylas,
 • drzewo dąb bezszypułkowy Miryce,
 • Drzewo buk zwyczajny Drewniaczki,
 • drzewo dąb zwyczajny Zajączek,
 • drzewo dąb zwyczajny Zajączek,
 • grupa drzew obrośniętych bluszczem Ryzewie


1.6 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 4 parki zabytkowe, obiekty w rejestrze zabytków- 8 szt.

1.7    Użytki ekologiczne

Nr Rej WKP Typ użytku Nazwa / opis użytku Pow. [ha] Gmina Powiat
264 torfowisko przejściowe Zgniłki 2,3 Lubichowo Starogard Gdański
265 torfowisko przejściowe Jeleni Moczar 3,59 Lubichowo Starogard Gdański
266 śródleśne oczko wodne i torfowisko Jezioro Pikowe 6,68 Stara Kiszewa Starogard Gdański
331 śródleśne oczko, torfowisko Jezioro Małe Nierybno 2,67 Kaliska Starogard
332 śródleśne oczko wodne Jezioro Piaszczyste 2,46 Kaliska Starogard
333 śródleśne oczko wodne Jezioro Piaeczenko 3,52 Kaliska Starogard
334 torfowisko przejściowe Kaczaki 6,37 Zblewo Starogard
335 łąki, zarośla i lasy Łoza nad Piesienicą 3,99 Zblewo Starogard
336 czyżnie Czyżnie nad Jeziorem Borzechowskim 2,98 Zblewo Starogard
337 łąki i torfowiska Niedzierzwa 6,53 Zblewo Starogard

Gmina Kaliska:

 • 1.    Jezioro Małe Nierybno, leśnictwo Cieciorka- 2,72 ha
 • 2.    Jezioro Piaszczyste, leśnictwo Okoniny- 2,46 ha
 • 3.    Jezioro Piaseczenko, leśnictwo Cieciorka- 3,52 ha
 • 4.    Płocicki Moczar, obszar torfowiska przejściowego i fragment boru bagiennego (obręb Bartel Wielki)- 3,04 ha

Gmina Wiejska Skórcz:

 • drzewo żywotnik zachodni Czarnylas
 • drzewo lipa drobnolistna porośnięta bluszczem Czarnylas
 • drzewo dąb bezszypułkowy Miryce
 • drzewo buk zwyczajny Drewniaczki
 • drzewo dąb zwyczajny Zajączek
 • drzewo dąb zwyczajny Zajączek
 • grupa drzew obrośniętych bluszczem Ryzowie

Gmina Wiejska Zblewo: 4

1.8.    Obszary Natura 2000


Powiat starogardzki  - SOO – Specjalne  Obszary Ochrony  .


 

Nazwa obszaru Kod obszaru Pow. ogółem, pow. woj [ha] Gmina
Krzewiny PLH040022 499; 264,46 Osiek, pozostałe kujawsko - pom
Sandr Wdy PLH040017 7492,6 Osiek, Osieczna, pozostałe kujawsko - pom
Szczodrowo PLH220101 223,6 Skarszewy
Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim PLH220067 236,3 Starogard Gd. pozostałe pow. tczewski
Zielenina PLH220065 643,8 Skarszewy pozostałe pow. gdański
Dolina Wierzycy PLH220094 4618,3 Skarszewy, Starogard Gd. pozostałe pow. kościerski

Powiat starogardzki - OSO - Obszary Specjalnej Ochrony

Nazwa obszaru Kod obszaru Pow. ogółem, pow. woj [ha] Gmina
Bory Tucholskie PLB220009 322535,9; 215037,0 Kaliska, Lubichowo, Czarna Woda, Osieczna, Osiek, Skórcz, Smętowo Gran., Zblewo, pow. bytowski, kościerski, chojnicki pozostałe kujawsko-pom.


1.9    Wielkość obszaru objętego prawną ochroną przyrody [ha]

 • Powiat starogardzki: ok. ½ obszaru powiatu
 • Gmina Wiejska Osiek: 15589,5 ha
 • Gmina Miejska Skórcz: 20 ha
 • Gmina Wiejska Skórcz: 2 101,13 ha południowej części gminy
Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: Gimnazjum, Koło Ligi Ochrony Przyrody

Nadleśnictwo Lubichowo:

 • Kontynuacja zajęć w terenie :Las – znam, kocham, szanuję: przeprowadzanych od 2005 r. Program obejmuje 4 etapy do realizacji w miesiącach marzec-październik o następujących tematach:
  • w krainie bobra – pogadanka i obserwacja fauny w naszych lasach. Miejsca bytowania, żerowiska,   tropy zwierzęce.
  • zielnik mój pamiętnik lasu – przekazanie podstawowych wiadomości o florze lasu. Wynajdywanie ciekawostek roślinnych. Siedliska borowe, bagienne, narzeczne itp.      (forma pracy konkursowej).
  • dzień z leśnikiem – poznanie specyfiki i pracy leśnika. Zapoznanie z mapami, operatami, sprzetem   – od rejestratora – po ryszpak itd. Odbiórka drewna, wywóz. Temat wpisuje   się w organizację Dni Otwartych LP.
  • na leśnym szlaku – zasady odpowiedzialnego zachowania się w lesie, w tym z tematyką przeciwpożarową.
  • Pogram przeznaczony dla klas starszych szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Założenia realizacyjne obejmują wszystkie formy dla jednej grupy, która przez cały okres wegetacyjny poznaje poszczególne pojęcia. 
 • Odtworzenie miejsca edukacyjnego – strzelnicy myśliwsko – sportowej „Borowiacka” jako miejsce edukacyjne z szczególną ofertą sportową (poprzednie wyposażenie uległo całkowitemu zniszczeniu na skutek pożaru).

Ścieżki edukacyjne

Gmina Wiejska Kaliska:
nazwa: Dydaktyczna Ścieżka Leśna „Bartlewianka” długość 6,4 km  
podstawowa tematyka: tablice edukacyjna (19 szt.), opisy zjawisk przyrodniczych

Nadleśnictwo Lubichowo:
Współpraca ze Starostwem, samorządami i stowarzyszeniem gmin.

 • Budowa sieci ścieżek rowerowych jako składnik programu „Kociewie łagodna kraina” -  koordynator Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim.
 • Kontynuacja tworzenia tras konnych - „Kociewie na cztery kopyta” koordynator LOT Kociewie.

Wycieczki z przewodnikiem – b.d.

Prelekcje

Gmina Wiejska Osiek: Zespół Szkół Publicznych w Osieku

Nadleśnictwo Lubichowo:

 • Dokarmianie zwierząt – zbiórka karmy, dowóz do paśnika, wizyta w Azylu. Termin: listopad
 • Przyroda budzi się do życia – wizyta w szkółce leśnej, obserwacja nowych pąków na drzewach, aspekt wiosenny poszycie lasu. Termin: marzec – maj.
 • Ochrona przeciwpożarowa – uświadamianie o szkodliwości wypalania traw – czyszczenie pasów przeciw pożarowych, wycieczka do wieży przeciwpożarowej i do stanowiska kamery przemysłowej. Termin: marzec – czerwiec.
 • Opracowywanie projektów edukacyjnych w miarę potrzeb zgłaszanych przez szkoły na kolejne zajęcia.
 • Stała współpraca służb terenowych – leśniczych i straży leśnej w tzw. leśnych lekcjach. Pokazanie lasu, wyjaśnienie podstawowych pojęć, pogadanka i odpowiedzi na pytania przy ognisku.
 • Akcja „Święto drzew” - sadzenie drzew w pobliżu szkół, miejsc użyteczności publicznej i podczas otwartego sadzenia lasu. Termin: dwa etapy: kwiecień i październik.

Wydawnictwa – podać:
Gmina Kaliska:

 • ulotki promujące w/w ścieżkę w nakładzie 500 egz., wydawanych jednorocznie.
Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych

brak danych

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim:

 • Zakupiono nagrody rzeczowe (olimpiady, programy i projekty, konkursy – w zakresie edukacji ekologicznej):
  • obchody Dnia Ziemi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim,
  • szkolny marsz na orientację – „Owidz i okolice” pod hasłem „Poznajemy piękno Kociewia”,
  • posiedzenie Sejmiku Ekologicznego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie pod hasłem: „Szanujmy nasze drzewa”,
  • projekt ekologiczny „Znani i nieznani czworonożni przyjaciele” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim,
  • szkolenie w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń ekologicznych oraz kształtowania świadomości proekologicznej dla Zastępów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu starogardzkiego,
  • Festyn Strażacki organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starogardzie Gdańskim,
  • XV zawody wędkarskie organizowane przez koło nr 52 Czarna Woda,
  • XV Kociewska Wystawa Bydła Mlecznego i Pokazu Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie.
 • Objęto honorowym patronatem Starosty Starogardzkiego oraz współfinansowano Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem: „Ekologia na co dzień” organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Starogardzie Gdańskim.
 • Organizowano wraz z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej oraz finansowano II Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej.
 • Dokonano nasadzenie drzew i krzewów na terenie: Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim, Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu, Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim,
 • Brano udział w organizacji XXXIV Edycji Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.
 • Współorganizowano „Akcję sprzątania świata 2010”, wydano gminom i jednostkom organizacyjnym Powiatu Starogardzkiego  8990 szt. worków i 13720 szt. rękawic.
 • Dokonano nasadzenia drzew i krzewów na terenach stanowiących własność Powiatu (w tym przed budynkiem przy ul. Kościuszki 13).
 • Zakupiono publikację o nazwie: „Kociewie tajemnicza pomorska kraina” w ilości 100 szt. jako pomoc dydaktyczną dla szkół oraz jednostek powiatowych
 • Zrealizowano II etap zakupu toreb ekologicznych i przekazano je w ilości 3133 szt. m.in. do jednostek organizacyjnych powiatu, przedsiębiorcom, samorządowcom i innym osobom związanym z ochroną środowiska.
 • Dokonano aktualizacji systemu informacji dla społeczeństwa województwa pomorskiego dotyczący zrównoważonego rozwoju i stanu środowiska w układzie powiatów (www.infoeko.pomorskie.pl).
 • Wyświetlano informacje dla społeczeństwa dot. ochrony środowiska na panelu umieszczonym w budynku Starostwa Powiatowego w ramach projektu AIRPOMERANIA.
 • Zorganizowano spotkanie na temat efektywnego wdrażania i aktywnego upowszechniania obowiązków wynikających z „Programu ochrony powietrza dla strefy kwidzyńsko-tczewskiej” przeznaczone dla przedsiębiorców, szkół i gmin naszego powiatu.
 • Rozpowszechniano informację o organizowanym przez Ministra Środowiska konkursie pn. „Lider Polskiej Ekologii”.
 • Rozprowadzano publikację o treści ekologicznej pn: „ Licz się z Naturą” – bezpłatny dodatek do Dziennika Pomorza dofinansowany z WFOŚiGW.
 • Opublikowano następujące artykuły w Biuletynie Samorządowym Powiatu Starogardzkiego:
  • „Czym palić w zimie”,
  • „O bursztynie słów kilka”,
  • „Prawie wszystko o wycince drzew i krzewów”,
  • „Inne spojrzenie na lasy prywatne w powiecie starogardzkim”,
  • „Informacja ekologiczna w powiecie”,
  • „Program naprawczy - program ochrony środowiska dla strefy, do której należy powiat starogardzki”,
  • „Wiosenne porządki w naszych gospodarstwach”,
  • „Biogazownie a społeczeństwo”,
  • „Odpady - zło konieczne”,
  • „Perełki przyrodnicze Kociewia starogardzkiego”,
  • „W szponach kleszczy”,
  • „Powietrze w Powiecie Starogardzkim”,
  • „Gospodarka odpadami w Powiecie Starogardzkim”,
  • „Transport, przyjaciel czy truciciel?”,
  • „Hałas - wróg publiczny nr 1”,
  • „O azbeście niekończąca się historia”,
  • „Kompleksowa i racjonalna gospodarka odpadami w świetle ustawodawstwa polskiego i unijnego”,
  • „Ryby a tajemnica długiego życia”,
  • „Energetyka- podstawa rozwoju gospodarczego Województwa Pomorskiego”.
 • Na bieżąco uzupełniano zasoby biblioteczki wydziałowej, z której korzystają w szczególności uczniowie szkół i studenci.
 • Wygłaszano prelekcje na tematy ekologiczne w szkołach powiatu starogardzkiego.

Gmina Wiejska Kaliska-  Dzień sprzątania świata, konkursy
Gmina Wiejska Osiek-    Sprzątanie świata, prelekcje w miejscowej szkole
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne-   Koło Ligi Ochrony Przyrody

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Miejska Starogard Gdański   

 • konkursy ekologiczne w szkołach

Gmina Wiejska Kaliska     

 • Dzień sprzątania świata

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne   

 • selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych (baterie, sprzęt  elektroniczny)

Gmina Wiejska Skórcz:

 • „Akcja Sprzątanie Świata 2010 rok.”
 • Konkursy z okazji „Dnia Ziemi”
 • Dzień ekologiczny pod nazwą  „Zielony Las”

Gmina Miejska Skórcz: 

 • zakup 2 zestawów edukacyjnych dla Przedszkola Miejskiego w Skórczu pt. „Las i ochrona środowiska” oraz „Zwierzęta leśne”
 • „Akcja Sprzątania Świata 2010”
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Wiejska Kaliska   

 • zbiórka makulatury

Gmina Smętowo Graniczne 

 • dalsze uświadamianie społeczności wiejskiej co do konieczności zorganizowanej zbiórki odpadów (w tym niebezpiecznych)
   

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin,
 • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni,
 • ochrona wód rzeki Wietcisy i jej zlewni,
 • ochrona wód rzeki Wdy i jej zlewni,
 • zanieczyszczenie powietrza spowodowanego niską emisją,
 • budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych,
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych,
 • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym – konieczność realizacji obwodnic z powiecie starogardzkim, a szczególności w m. Starogard Gdański
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej modernizacji oczyszczalni ścieków, modernizacja ujęć wodnych,
 • budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej.

Gmina Wiejska Kaliska- budowa sieci kanalizacyjnej
Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • 2007
  • budowa kanalizacji w Kokoszkowach ul. Leśna, 0,9 km
  • budowa kanalizacji sanitarnej w Zdunach, 3,7 km.
  • Budowa drugiej studni na ujęciu wody w Jabłowie
 • 2009
  • budowa kanalizacji w Kokoszkowach, 0,6 km.
  • Modernizacja oczyszczalni w Kokoszkowach
 • 2010
  • budowa kanalizacji w Szpęgawsku, 2,1 km.
  • Budowa studni głębinowej na ujęciu w Kręgu
  • budowa kanalizacji w Żabnie, 4,8 km
  • budowa kanalizacji Kolincz- Owidz- Barchnowy, 14 km
  • Zorganizowano i przeprowadzono prace związane ze zwalczaniem groźnego szkodnika kasztanowca- Szrotówek kasztanowcowiaczek: 2005- 160 szt., 2006- 90 szt., 2008- 83 szt., 2010- 79 szt.
  • Nowe nasadzenia drzew oraz krzewów:
   • 2005- 610 drzew, 145 krzewów
   • 2006- 450 drzew, 360 krzewów
   • 2007- 800 drzew, 210 krzewów
   • 2008- 820 drzew, 120 krzewów
   • 2009- 1030 drzew, 370 krzewów
   • 2010- 550 drzew, 30 krzewów

Gmina Smętowo Graniczne- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopytkowo i Smętowo Graniczne (etap I) oraz punktu zlewnego w miejscowości Kopytkowo.

Gmina Miejska Skórcz:

 • wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w 30% części miasta,
 • wybudowanie utwardzonych dróg lokalnych o długości ok. 1,2 km

Gmina Wiejska Skórcz:

 • wprowadzenie częściowej segregacji odpadów
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • gospodarka odpadami,
 • ochrona powietrza atmosferycznego (niska emisja),
 • zanieczyszczenie wód podziemnych,
 • hałas komunikacyjny,
 • budowa systemu kanalizacyjnego
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Udział wszystkich Gmin z terenu powiatu starogardzkiego w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

Realizacja współpracy partnerskiej
 • Limerick Country (Irlandia)
 • Polessk (Rosja)
 • Gmina rejonowa Soleczniki (Litwa)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

NIE

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

NIE

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Powiat Starogardzki:

 • Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel - Drewniaczki
  • lata realizacji: 2010-2011
  • źródło dofinansowania:  Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Oś Priorytetowa 8
  • Kwota dofinansowania: 4.124.723,93 zł
 • Nazwa projektu: Oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
  • Lata realizacji: 2010
  • źródło dofinansowania:  Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Oś Priorytetowa 8
  • Kwota: 991.931,62 zł

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Nazwa projektu: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie
  • źródło dofinansowania: SAPARD
  • Kwota: 488 000 zł
 • Nazwa projektu:  Termomodernizacja Szkoły Państwowej w Smętowie Granicznym
  • Źródło dofinansowania: EOG
  • Kwota: 275 000 EURO

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowych w Gminie Lubichowo etap I
  • Lata realizacji:    2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny program operacyjny dla województwa Pomorskiego
  • działanie 82
  • Kwota:  1.671.761,88 zł
 • Nazwa projektu: Budowa ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze
  • oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy,   Zelgoszcz Wybudowania, Mościska
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie:    podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej
  • Kwota: 1.266.289 zł

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa projektu: Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją  obiektów użyteczności publicznej.
  • Lata realizacji:  2012-2013
  • Źródło dofinansowania UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota :  3 743 797, 20 zł.
 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla  miejscowości Piece i Frank wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w  Kaliskach
  • Lata realizacji:  2011-2013
  • Źródło dofinansowania UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota:  9 030 898, 25 zł.

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gdański.
  • Lata realizacji: 2009- 2011
  • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Dofinansowanie: 2 445,11 tys. zł. Całkowita wartość projektu: 4 561,99 tys. zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce- Gmina Starogard gdański i Jabłówku- Bmina Bobowo
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  • Kwota dofinansowania 1 350,98 tys. zł, całkowita wartość projektu: 1 929,97 tys. zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kokoszkowy, Żabno wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Żabno
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota dofinansowania: 996,02 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1 725,17 tys. zł.
 • Termomodernizacja budynków szkół w Gminie Starogard Gdański
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
  • Kwota dofinansowania: 677,32 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1 583,41 tys. zł 
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Wiejska Bobowo:

 • nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłówku
  • nazwa programu UE: PROW działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
  • przewidywana kwota dofinansowania: 2.050.572,20 zł (75% kosztów kwalifikowanych)

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bietowo, Zelgoszcz Etap II
  • nazwa programu UE: „W ramach działania podstawowe w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej” Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
  • Przewidywana kwota dofinansowania 303,390

Gmina Miejska Skórcz:

 • nazwa projektu: „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu”
  • nazwa programu UE: objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
  • przewidywana kwota dofinansowania: 500 000zł.- w listopadzie 2010 r. została zawarta umowa

Gmina Wiejska Osiek:

 • nazwa projektu: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i    przepompowaniami w miejscowości Osiek, Wycinki i Jaszczerz, (Gminie Osiek)”
  • nazwa programu UE: Konkurs 8.2-5 (Działanie 8.2 Lokalna Infrastruktura ochrony środowiska RPO  WP 2007-2013),
  • przewidywana kwota dofinansowania- około 7 mln. Zł
  • etap prac nad projektem: złożono wniosek o pozwolenie na budowę

Gmina Wiejska Starogard Gdański

 • nazwa projektu:   Budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową   wodociągu w Kokoszkowach.
  • Nazwa programu UE:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Przewidywana kwota dofinansowania- 3 000,00 tys. zł.

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora   sanitarnego ..Północ" I etap, zadanie 1 - Wolental wraz z przebudową sieci  wodociągowej"
  •  Nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata   2007-2013, Oś Priorytetowa 88. Lokalna infrastruktura podstawowa. Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanie a Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
  • Kwota dofinansowania : 2 020 991,55 zł
  •  Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Pomorskim a  Gminą Skórcz.
 • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora    sanitarnego „Północ" - Pączewo"
  •  Nazwa programu UE: Działanie 321"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  •  Kwota dofinansowania : 2 385 668 zł
  •  Został złożony wniosek w ramach I konkursu, odmowa przyznania pomocy z uwagi na brak  ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
  •  Czekamy na ogłoszenie kolejnego konkursu i ponowne złożenie wniosku.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: złożono wniosek o dofinansowanie do PROW dla inwestycji pt: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne”
 

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju

Gmina Wiejska Starogard Gdański   

 • rok uchwalenia przez radę: 1999

Gmina Wiejska Osiek     

 • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • okres, którego dotyczy: 2015 r.

Gmina Wiejska Kaliska    

 • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • okres, którego dotyczy: 2005 – 2020 r.

Gmina Miejska Czarna Woda    

 • rok uchwalenia przez radę: b.d.

Gmina Wiejska Bobowo    

 • rok uchwalenia przez radę: b.d.

Gmina Wiejska Lubichowo    

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • okres, którego dotyczy: 2003 – 2015 r.

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy   

 • rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • okres, którego dotyczy: 2015 r.

Gmina Miejska Skórcz     

 • rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
 • okres, którego dotyczy: do 2015 r.

Gmina Miejska Starogard Gdański   

 • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne   

 • rok uchwalenia przez radę: b.d.

Gmina Wiejska Zblewo    

 • rok uchwalenia przez radę:

Gmina Wiejska Skórcz     

 • rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
 • okres, którego dotyczy: do 2015 r.

Gmina Wiejska Osieczna    

 • rok uchwalenia przez radę: b.d.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański - rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Osiek  -  rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska  -  rok uchwalenia przez radę: 2010 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda  -  rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo  -  rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo  -  rok uchwalenia przez radę: 2009 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy  -  rok uchwalenia przez radę: 1998 r.
 • Gmina Miejska Skórcz  -  rok uchwalenia przez radę: 2002 r. (aktualizacja: 2006 r.)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański  - rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne -  rok uchwalenia przez radę: 2010 r. Uchwała nr XXXII/218/10 z dnia 25.02.2010 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo  -  rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz   -  rok uchwalenia przez radę: bd.
 • Gmina Wiejska Osieczna  -  rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Starogardzki    rok uchwalenia przez radę: 2009 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański   rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska    rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda    rok uchwalenia przez radę: nie ma.
 • Gmina Wiejska Bobowo    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy   rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Skórcz     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański   rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne   rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Powiat Starogardzki    rok uchwalenia przez radę: 2009 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański   rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo    rok uchwalenia przez radę: 2009 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy   rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Skórcz     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański   rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne   rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz     rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna    rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański   rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Osiek     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska    rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda    rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo    rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy   rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejska Skórcz     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański   rok uchwalenia przez radę: 1999 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne   rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Wiejska Zblewo    rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz     rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna    rok uchwalenia przez radę: b.d.
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak danych.

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gmina Kaliska- www.kaliska.pl

Szlaki piesze:

 • Szlak „Kociewski” tzw. „Kociewski Szlak Centralny” – trasa znakowana na żółto – długość 80 km, prowadzi od Tczewa przez Starogard Gdański do Czarnej Wody, a przez Las Szpęgawski ze Swarożyna przez leśniczówkę Boroszewo, wzdłuż jeziora Zduńskiego i Szpęgawskiego II do Szpęgawska i dalej przez ostępy leśne nad jezioro Płaczewskie oraz bagno jeziora Kochanka do Starogardu Gdańskiego.
 • „Szlak grodzisk i gotyku Kociewia” – nieznakowana trasa – długość 136,8 km – do stacji kolejowej Olpuch – Wdzydze do Gniewa przez Las Szpęgawski.
 •  Szlaki piesze (mogą być wykorzystywane jako trasy rowerowe, a zimą jako narciarskie na nartach biegówkach):
 • Godziszewo – Skarszewy biegnie wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, nad jeziorem Mały Margiel, do wsi Obozin i dalej, w kierunku zachodnim, wzdłuż ciągu czterech jezior: Duży Margiel, Rokitki, Małe Borówno i Wielkie Borówno, aż do małego śródleśnego jeziorka o nazwie Gruszka, a stąd do doliny Wietcisy i dalej do Skarszew, długość ok. 20 km.
 • Skarszewy – Bolesławowo – Demlin i dalej, wzdłuż północnej części zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, do Godziszewa, Siwiałki, Obozina i z powrotem przez Bolesławowo do Skarszew, długość ok. 20 km.
 • Ze wsi Skrzynia do Skórcza wzdłuż jeziora Słonego, przez Leśniczówkę Kałębnicę, nad jeziorem Kałębie do Osieka i dalej przez Cisową Górę oraz okolice Tuszynek i wieś Mielniczki, długość 19 km.
 • Szlak lasacki z Czarnej Wody do Skórcza przez Ocypel, Długie, Kasparus, Skrzynię, Skorzenno, Czapli Wierch i dalej przez Osiek i Cisową Górę, długość 54,4 km.
 • Przez „Raj” nad „Kociewskie Morze” – wyłącznie przyrodniczy – z miejscowości Wda przez Wdecki Młyn, Kasparus, Błędno, Krzywe Koło do Dębiej Góry i przez Radogoszcz do leśniczówki Kałębnica, długość 24,7 km.
 • Szlak Grzymisława (częściowo) ze Skorzewa przez Łuby do Błędna.
 • „Szlak pomników i rezerwatów przyrody” (częściowo) z Krzywego Koła przez leśnictwa: Kałębnica, Stara Rzeka, Dębowice i dalej nad jeziorem Miedzno przez Bąkowo i Kuźnicę wzdłuż jeziora Udzierz do Osin.
 • „Szlak jezior kociewskich” (częściowo) znad jeziora Niedackiego wzdłuż jezior: Borzechowskiego Wielkiego, Wielkiego Ocypla, Długiego, Słonego, Kałębie, Udzierz i Radodzierz nad jezioro Łąkosz, długość ok. 50 km.

Szlaki kajakowe:

 • Szlak Wdy na odcinku od Wdeckiego Młyna do wsi Błędno przez rezerwat przyrody     „ Krzywe Koło w Pętli Wdy”.
 • Szlak Kałębnicy rozpoczynający się na Jeziorze Czarnym północnym, obok leśniczówki  Czarne, a kończy się w pobliżu wsi Szeląg w ujściu Kałębnicy do Wdy.
 • Szlak górnej Mątawy początek w jeziorze Mątasek, , łączy jeziora Radodzierz, Łąkosz i  Czarne.
 • Szlaki na terenie Gminy Czarna Woda: www.czarna-woda.pl (w zakładce „Turystyka”)
 • Szlak wodny Wierzycy: www.wierzyca.pl

Ścieżki i trasy rowerowe:
http://www.powiatstarogard.pl/index.php?menu=archiwum_wd&wd=117
www.kociewie.eu/rowery
trasa istniejąca:

 • Grzymisława – oznaczona kolorem zielonym, długość ok. 100 km, trasa: Tczew - Śliwiny - Gniszewo - Wielgłowy - Leśnictwo Bukowiec - Rajkowy - Pelplin - Bielawki - Rombark - Nowa Cerkiew - Gętomie - Dzierżążno - Leśnictwo Brody Pomorskie - Gniew - Nicponia - Gogolewo - Piaseczno - Wielkie Wyręby - Czerwińsk - Bobrowiec - Kościelna Jania - Stara Jania - Leśna Jania - Frąca - Lalkowy - Milewko - Twarda Góra - Nowe

Gospodarstwa agroturystyczne:
www.powiatstarogard.pl > turystyka > noclegi > gminy

Projekty regionalne

Zadania, projekty

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu: Zakład Utylizacji Odpadów Stary Las

 • Wartość zadania – 83,289 mln zł
 • Czas realizacji – 2013 r.
 • Gmina Wiejska Osiek - „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
 • Wartość zadania- ponad 719 000 zł., czas realizacji do 2014 roku

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - Janusz Urban
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska – Joanna Mospinek
Tel. (58) 7673587
Fax. (58) 7673505
e-mail: starostwo@powiatstarogard.pl, srodowisko@powiatstarogard.pl,
strona www: www.powiatstarogard.pl

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002