herb powiatuPowiat Starogardzki

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Starogardzki

Obszar (km²)

1 345

porównaj z
Liczba mieszkańców

123 939 

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 14.786
 • Gmina Wiejska Osiek 2.486
 • Gmina Wiejska Kaliska 5.269
 • Gmina Miejska Czarna Woda 3.436
 • Gmina Wiejska Bobowo 3.044
 • Gmina Wiejska Lubichowo 6.167
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 14.190
 • Gmina Miejska Skórcz 3.696
 • Gmina Miejska Starogard Gdański 46.854
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne 5.356
 • Gmina Wiejska Zblewo 11.043
 • Gmina Wiejska Skórcz 4.683
 • Gmina Wiejska Osieczna 2.929 
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat
 • gm. Bobowo- 831;
 • gm. Lubichowo- 502;
 • gm. Skarszewy- 3373;
 • gm. Miejska Skórcz- 859;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 9197;
 • gm. Czarna Woda 748;
 • gm. Kaliska 1299;
 • gm. Osiek 454;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 3941;
 • gm. Smętowo Graniczne 1193;
 • gm. Zblewo b/d (w r.2009- 3048);
 • gm. Wiejska Skórcz 1200;
 • gm. Osieczna 722,

razem 27367 

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
 • gm. Bobowo- 1901;
 • gm. Lubichowo- 4339;
 • gm. Skarszewy- 9565;
 • gm. Miejska Skórcz- 2585; 
 • Gmina Miejska Starogard- 30293;
 • gm. Czarna Woda 2179,
 • gm. Kaliska 3339;
 • gm. Osiek 1600;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 9635;
 • gm. Smętowo Graniczne 3691;
 • gm. Zblewo b/d (wr.2009- 6767);
 • gm. Wiejska Skórcz 3044;
 • gm. Osieczna – 1836

razem-80774 

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
 • gm. Bobowo- 312;
 • gm. Lubichowo- 1326;
 • gm. Skarszewy- 1252;
 • gm. Miejska Skórcz- 332;
 • Gmina Miejska. Starogard Gdański- 7364;
 • gm. Czarna Woda 509;
 • gm. Kaliska 631;
 • gm. Osiek 380;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 1210;
 • gm. Smętowo Graniczne 472;
 • gm. Zblewo b/d (wr.2009- 1156)
 • gm. Wiejska Skórcz 439;
 • gm. Osieczna – 371

razem-15754 

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego
 • gm. Czarna Woda 5;
 • gm. Osiek 8;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 137,
 • gm. Wiejska Skórcz 0;
 • gm. Kaliska – 12;
 • pozostałe gminy – b.d.
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego
 • gm. Bobowo- 118;
 • gm. Lubichowo- 595;
 • gm. Skarszewy- 117;
 • gm. Miejska Skórcz- 199;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 4378;
 • gm. Czarna Woda 160; gm. Kaliska - 245;
 • gm. Osiek 104;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 816;
 • gm. Smętowo Graniczne 153;
 • gm. Zblewo b.d (r.2009-580);
 • gm. Wiejska Skórcz 127;
 • gm. Osieczna – b.d.

razem bez gm.Osieczna-7592 

porównaj z
Liczba rolników

Gmina Miejska Starogard Gdański- 48 

Liczba bezrobotnych

dane z Powiatowego Urzedu Pracy:
stan na dzień 31.12.2011 r. - 9010 osób bezrobotnych w tym 5179 kobiet

dane przesłane z gmin:

 • gm. Bobowo- 248;
 • gm. Lubichowo- 487;
 • gm. Skarszewy-b.d.;
 • gm. Miejska Skórcz- 262;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 3195 ;
 • gm. Czarna Woda 294;
 • gm. Kaliska – 455;
 • gm. Osiek – 201,
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 1026;
 • gm. Smętowo Graniczne 406;
 • gm. Zblewo b/d;
 • gm. Wiejska Skórcz 335;
 • gm. Osieczna – 292

 

Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
 • Gmina Miejska Starogard Gdański – 100 %
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d. (sołectwa: Jabłowo – 50%, Dąbrówka – 65,7%, Siwiałka – 77,27%, Sucumin – 50%, Żabno – 79%, Krąg – 90%), 
 • Gmina Wiejska Osiek: ok. 60% (sołectwa: Osiek – 66,5%, Karszanek – 44,5%, Bukowiny – 80%, Radogoszcz – 29%, Lisówko – 50%, Skórzenno - 30% )
 • Gmina Wiejska Kaliska ok. 40% (sołectwo Studzienice – 50%)
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d. (w 2010 r. - 15%)
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 40%
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: b.d.(sołectwo Kamierowskie Piece - 48%)
 • Gmina Miejska Skórcz b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: sołectwa: Kopytkowo – 78,57%, Kamionka – 70%, Kościelna Jania – 60%, Lalkowy – 50%, Bobrowiec - 51%
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d.
 • Gmina Wiejska Skórcz: b.d. (sołectwa: Czarny Las - 80%)
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.sołectwa: Szlachta – 70%, Osieczna – 70%, Osówek – 30%, Zimne Zdroje – 6%, Duże Krówno – 24 połączeń (60%)  
Budżet

Budżet: 138 184 279,52
w tym dochody własne: 16 826 601,19 zł 

porównaj z
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Leszek Burczyk
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski 

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane

1924 ha; 1,43 %
w tym tereny:
 

 • mieszkaniowe 1345 ha
 • przemysłowe 254 ha
 • inne 325 ha
porównaj z
Lasy

58275 ha ; 43,32
w tym:

 • lasy państwowe 49411 ha
 • lasy prywatne 8783 ha
 • lasy komunalne 81 ha
porównaj z
Użytki rolne

 63676 ha; 47,34 %

porównaj z
Nieużytki

2473 ha; 1,83

porównaj z
Wody

3475 ha; 2,58

porównaj z
Inne

4711 ha; 3,5

porównaj z

Zaopatrzenie w wodę

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

4 419 694

 • gm. Bobowo- 61.571;
 • gm. Lubichowo – 255.535
 • gm. Skarszewy- w roku 2010 - 424.981;
 • gm. Miejska Skórcz- b.d. ( w roku 2010 - 122.500);
 • Gmina Miejska Starogard Gdański-1.777.137;
 • gm. Czarna Woda 182.000;
 • gm. Kaliska 141525;
 • gm. Osiek 36.000;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 431.000;
 • gm. Smętowo Graniczne 233.600;
 • gm. Zblewo 402.000;
 • gm. Wiejska Skórcz 198.250;
 • gm. Osieczna 153.595 (Gm. Osieczna – 111.611, Stowarzyszenie – 41.984)


przemysł: 78 783

 • gm. Skarszewy – w roku 2010 - 63.800;
 • gm. Lubichowo – 1.783,
 • gm. Miejska Skórcz- b.d. ( w roku 2010 - 5.300);
 • gm. Kaliska 2800;
 • gm. Zblewo 27.000;
 • gm. Wiejska Skórcz 0;
 • gm. Osieczna – 0,
 • gm. Czarna Woda - 47200
   

cele komunalne: 2 842 109

 • gm. Lubichowo – 253.752;
 • gm. Skarszewy – w roku 2010 - 361.181;
 • gm. Miejska Skórcz- b.d. ( w roku 2010 - 117.200);
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 1.777.137;
 • gm. Czarna Woda 76900;
 • gm. Kaliska 136725;
 • gm. Osiek 33000;
 • gm. Zblewo 301.000;
 • gm. Wiejska Skórcz 110.000,
 • gm. Osieczna – 153.595
   

rolnictwo i leśnictwo – 164 250

 • gm. Kaliska 2000;
 • gm. Wiejska Skórcz 88.250;
 • gm. Osieczna – 0,
 • gm. Zblewo 74.000 
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 100%

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 10 ujęć

Gmina Wiejska Bobowo:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne 75%
 • studnie indywidualne 25%
   

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 93%
 • studnie indywidualne: 7%
   

Gmina Wiejska Osiek:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne, jedno w Osieku
 • studnie indywidualne: b.d.
   

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 6 ujęć korzysta 4963 mieszkańców
 • studnie indywidualne 186 studni korzysta 1204 mieszkańców
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe brak
   

Gmina Wiejska Skórcz:

 • ujęcia komunalne – wody powierzchniowe: 0
 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 92%
 • studnie indywidualne – 8%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne: 0
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe: 0
   

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne – wody podziemne 99%
 • studnie indywidualne 1%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne - brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - Steico S.A. pobiera wodę z Wdy.
   


Gmina Miejska Skórcz: b.d.
dane za rok 2010:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne 122.500 m3/r
 • studnie indywidualne – 500 m3/r
   

Gmina Wiejska Osieczna: b. d.

Gmina Wiejska Zblewo:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 99%

Gmina Wiejska Kaliska:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 95%
 • studnie indywidualne – 5%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne: 0
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe: 0
   

Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d.
(dane z 2009 r.):

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 98%
 • studnie indywidualne – 1% 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Średnio w powiecie 97,6

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 104
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 79,86
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 46,7
 • Gmina Wiejska Osiek: 80
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 82
 • Gmina Wiejska Skórcz: 70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 61,73
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d. (dane za rok 2010 - 87,11)
 • Gmina Wiejska Osieczna: 143,6
 • Gmina Wiejska Bobowo: 60,68 (dane za 2010r.0
 • Gmina Wiejska Zblewo: 74,29
 • Gmina Wiejska Kaliska: 70
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d. (dane z 2010 r.-101,34)


 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Średnio w powiecie 12 109

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4869
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:1180
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 456
 • Gmina Wiejska Osiek: 90
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 700,1
 • Gmina Wiejska Skórcz: 400
 • Gmina Miejska Czarna Woda: do celów komunalnych: 210,68, do celów przemysłowych:129,32
 • Gmina Miejska Skórcz: b. d. (dane za rok 2010 - 483,28)
 • Gmina Wiejska Osieczna: 420,81
 • Gmina Wiejska Bobowo: 275
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 374,6
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d. (dane z 2010r.- 1.437,2)

do celów komunalnych:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: b.d. (dane z 2010 r.- 4.763,9)
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 456
 • Gmina Wiejska Osiek: 90
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 695,2
 • Gmina Wiejska Skórcz: 400
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d. (dane z 2010 r.- 346)
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d. (dane z 2010 r.- 321)
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d. (2009 r. 783)
 • Gmina Wiejska Kaliska: 10,2
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d. (dane z 2010 r.- 1221,2)

Średnio w powiecie 12 109

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 86,4%
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 87%
 • Gmina Wiejska Osiek: b.d.(r.2008- 30)
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 80%
 • Gmina Wiejska Skórcz: 96%
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 99%
 • Gmina Miejska Skórcz: 99%
 • Gmina Wiejska Osieczna: 95,87%
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d. (dane z 2010 r.- 70,40%)
 • Gmina Wiejska Zblewo: 99%
 • Gmina Wiejska Kaliska: 95
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 97,8

Średnio w powiecie 91,15 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,35
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:3,19
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 2,48
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,04
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 2,70
 • Gmina Wiejska Skórcz: 2,48
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 2,38
 • Gmina Miejska Skórcz: 2,94 dane za rok 2010
 • Gmina Wiejska Osieczna: 1,89
 • Gmina Wiejska Bobowo: 3,24
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,86
 • Gmina Wiejska Kaliska: 2,38
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 2,83 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych 100%

 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: dopuszczalna do spożycia
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d. (dane za rok 2010 - 100%)

parametrów bakteriologicznych 100%

 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Miejska Czarna Woda: dopuszczalna do spożycia
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d. (dane za rok 2010 - 100%)
 • Gmina Wiejska Bobowo: dobra 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Star-Wik Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 5562,
  • 100% całkowitego zaopatrzenia Miasta Starogard Gd.
    

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie 73%
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STAR-WIK” w Starogardzie Gd. 12%
 • DPS Szpęgawsk, RSP „KOOPEROL” Zduny 15 %
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 1.409
    

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne
  • wielkość produkcji śr. [m3/d]: 640
    

Gmina Wiejska Osiek:

 • Urząd Gminy Osiek
  • wielkość produkcji śr. [m3/d]: 90
    

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Lubichowo
   

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Skórcz,
  • wielkość produkcji śr. [m3] 543,
  • 92% całkowitego zaopatrzenia gminy


Gmina Miejska Czarna Woda:

 • Nazwa firmy: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie,  ul Mickiewicza 7, Czarna Woda


Gmina Miejska Skórcz: b.d.
dane za rok 2010:

 • Nazwa firmy: Zakład Gospodarki Miejskiej,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 483
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy – 100 %,
    

Gmina Wiejska Osieczna:

 • Urząd Gminy Osieczna
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] – 305,78
  • 72,67% całkowitego zaopatrzenia gminy,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi
  • wielkość produkcji śr [m3/d] – 115,02 tj. 27,33% całkowitego zaopatrzenia gminy


Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
dane z 2010 r.:

 • Nazwa firmy: Gmina Bobowo,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 275
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy – b.d.
    

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa firmy: Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo,
  • wielkość produkcji śr [m³/d] - 1101,37
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy – 99%
    

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa firmy: Gmina Kaliska
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 521,1
    

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:

 • Nazwa firmy: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] – 137,11 

Ścieki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Razem w powiecie bez gmin Osieczna, Bobowo, Kaliska -3 024 424

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • ogółem 1.802.021, w tym 
  • komunalne: 1.671.670,
  • przemysłowe: 130.351

Gmina Wiejska Starogard Gdański: ogółem 131.600

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

ogółem 39. 299, w tym: 

 • komunalne 39. 299

Gmina Wiejska Osiek: ogółem 29.700
Gmina Wiejska Lubichowo: 83.845
Gmina Wiejska Skórcz:

 • ogółem 110.000, w tym:
  • komunalne 110.000,

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • ogółem szacunkowo 100.000, w tym 
  • komunalnych 100.000

Gmina Miejska Skórcz: b.d.,rok 2010:

 • ogółem 145.000, w tym: 
  • komunalne: 73.900,
  • przemysłowe: 55.400

Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
Gmina Wiejska Zblewo:

 • 220.100, w tym 
  • komunalne: 198.100,
  • przemysłowe: 22.000

Gmina Wiejska Kaliska: b. d.

Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 232.608,24  

Oczyszczalnie komunalne

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • nazwa miejska oczyszczalnia ścieków lokalizacja ul. Droga Owidzka 3a użytkownik (prowadzący instalację) PWiK „Star- WiK”
  • ilość odbieranych ścieków 7481 .w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 16000 obciążenie [RLM] 70 000.
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,3 , CHZT 94,4 fosfor og 93,2, azot og 90.1., zawiesina 96,2.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 932
  • Sposób zagospodarowania osadów rolniczy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Wierzyca
    

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Nazwa- Oczyszczalnia Jabłowo, lokalizacja Jabłowo;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków- [m3/d] 56,74
  • Przepustowość projektowa- [m3/d] 165-215, obciążenie [RLM] 892
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 b.d., CHZ b.d.; fosfor og. b.d.; azot og b.d., zawiesina b.d.;
  • ilość wytworzonych odpadów ściekowych 0,096 [tsm/rok].
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Pliszka
    
 • Oczyszczalnia Kokoszkowy, lokalizacja Kokoszkowy;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków- [m3/d]84,43
  • Przepustowość projektowa- [m3/d] 215-267, obciążenie [RLM] 696
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98,24, CHZ 99,63; fosfor og. 78,8; azot og 89,12., zawiesina 96,27;
  • ilość wytworzonych odpadów ściekowych 0,44 [tsm/rok].
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kochanka
    
 • Oczyszczalnia Szpęgawsk, lokalizacja Szpęgawsk;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków- 83,98 [m3/d]
  • Przepustowość projektowa [m3/d] 150- 195, obciążenie 756 [RLM]
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,21; CHZT 96,45; fosfor og. 83,77, azot og. 91,60; zawiesina 98,0
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,28 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Szpęgawa
    

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kopytkowie,
  • lokalizacja Kopytkowo,
  • użytkownik (prowadzący instalację)
  • ilość odbieranych ścieków 110 [m3/d]
  • przepustowość projektowa [m3/d] 166 , obciążenie [RLM] 696,
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: b.d. wynik oczyszczania: BZT5 4,4, CHZT 62, fosfor og b.d., azot og b.d., zawiesina 7,9,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów - wywóz osadu nadmiernego do Oczyszczalni Ścieków w Pelplinie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rów melioracyjny R-A
    

Gmina Wiejska Osiek:

 • Nazwa- Gminna Oczyszczalnia Ścieków,
  • lokalizacja- Osiek, Osiedle Polne;
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Urząd Gminy Osiek;
  • ilość odebranych ścieków- [m3/d]60-80;
  • przepustowość projektowa- [m3/d]300], obciążenie [RLM]2000;
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny.
  • %redukcji ładunku: BZT5 99,5%, CHZT- 99%, fosfor og 96%, azot og 96%, zawiesina- 98,9% zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- 35,4 [tsm/rok];
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Osieku;
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- kanał „A” Karszanek, dalej jez. Kałębie.
    

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie,
  • Lokalizacja: Lubichowo, ul. Wdecka 30,
  • ilośc odebranych ścieków: ok. [m3/d] 240;
  • przepustowość projektowa [m3/d]627 , obciążenie [RLM] 2500,
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny.
  • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 95, fosfor og 90, azot og 89, zawiesina 99.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 55.
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rów melioracji szczegółowej ujście rzeki Zelgoszcz.
    

Gmina Wiejska Skórcz:
Z dniem 1.04.2011 wszystkie ścieki odprowadzane są do nowo wybudowanej kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Skórczu (eksplorator oczyszczalni ścieków jest Gmina Miejska Skórcz) osadnik ściekowy Wolental został wyłączony z eksploatacji, przeznaczony jest do likwidacji.

Gmina Miejska Skórcz:
b.d.dane za rok 2010:

 • Nazwa- Oczyszczalnia Skórcz,
  • lokalizacja- Miasto Skórcz, ul. Gniewska 1;
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Zakład Gospodarki Miejskiej;
  • ilość odebranych ścieków- 452 m3/d;
  • przepustowość projektowa- 750 m3/d, obciążenie 5000 RLM;
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny.
  • %redukcji ładunku: BZT5 99%, CHZT- 93,5%, fosfor og b.d., azot og b.d. zawiesina- 95,5%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- 17 tsm/rok;
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze 14 tsm, odpady 3 tsm;
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Szoryca.
    

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa- gminna oczyszczalnia ścieków w Zblewie,
  • lokalizacja: ul. Pinczyńska 40, Zblewo
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Zakład Komunalny Gminy Zblewo,
  • ilość odbieranych ścieków- w m3/d 603,01
  • przepustowość projektowa [m3/d]- 800 obciążenie [RLM] – 502,01
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno - biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97,0 , CHZT 93,04 , fosfor og. b.d., azot og. b.d., zawiesina - 89,06 ,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]- 107
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowisko odpadów w Zblewie,
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Piesienica
    

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach,
  • Lokalizacja: Kaliska, gmina Kaliska,
  • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Kaliska
  • ilość odebranych ścieków- 209 m3/d
  • przepustowość projektowa- 500 m3/d; obciążenie [RLM] 2000
  • sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 97, zawiesina 99.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych – 40 tsm/rok.
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie na wysypisku.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- kanał rzeki Wdy.
    

Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: bd z r.2011
 

 • nazwa MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW lokalizacja SKARSZEWY UL. POLNA 33
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINNE WODOCIAGI I KANALIZACJA SP Z O.O.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 650
  • przepustowość projektowa [m³/d] 770 obciążenie [RLM] 8750
  • sposoby oczyszczania:
  • mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98 %, CHZT 94 % fosfor og 93 % azot og 78 %., zawiesina 96 %
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 109,65
  • Sposób zagospodarowania osadów - ROLNICZE
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków -RZEKA WIETCISA
    

Gmina Miejska Czarna Woda:
Gmina Miejska Czarna Woda nie posiada miejskiej oczyszczalni, przez co końcowy etap procesu odprowadzania ścieków realizowany jest w porozumieniu z gminami sąsiednimi. Ścieki komunalne z nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Czersku.
Ścieki bytowe oraz przemysłowe powstające w trakcie procesu produkcji płyt pilśniowych
w zakładzie STEICO S.A., odprowadzane są zakładowym układem kanalizacyjnym do przepompowni ścieków a następnie przetłaczane do tzw. rolniczej oczyszczalni ścieków. Ścieki z przydomowych zbiorników, wywożone są do oczyszczalni w gminach: Czersk i Zblewo.
 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Ogółem w powiecie 62,4 % bez gmin Czarna Woda, Osieczna, Bobowo.

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 96
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 32,6
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 17
 • Gmina Wiejska Osiek: 35
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 53
 • Gmina Wiejska Skórcz: 30
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d.

(za rok 2010 - 63,7)

 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 53
 • Gmina Wiejska Kaliska: 40
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d. (za rok 2010 - 59,94) 
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4,32
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 4,96
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 3,13
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,39
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 4,21
 • Gmina Wiejska Skórcz: 4,00
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 6,59
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d.

dane za rok 2010:

3,65 (przemysł),

3,53 (ścieki komunalne dopływające siecią),

3,60 (ścieki komunalne dowożone),

3,46 (ścieki dostarczane hurtowo rurociągami z innych gmin)

 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 5,12
 • Gmina Wiejska Kaliska: 3,73
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 4,22 
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników
 • Nazwa prowadzącego instalację: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
  • Oddział Oczyszczalni Ścieków i Spalarni Odpadów
  • lokalizacja: ul. Droga Owidzka 12, Owidz
  • przepustowość [m3/doba] 19.300
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca   
 • nazwa prowadzącego instalację: STEICO SP. Z O.O.
  • lokalizacja: CZARNA WODA
  • przepustowość [m³/doba]: 2 500
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Rolnicze wykorzystanie ścieków - Kopleks łąk (trwałe użytki zielone) o pow. ok. 348 ha 

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

 

Nazwa cieku

Długość w km

Ujście

Struga Studziennice

5,3

Jez. Wieckie

Struga Zimne Zdroje

2,7

Rz. Wda

Struga Lubiki

1,2

Struga Zimne Zdroje

Struga Młyńsk

1,6

Rz. Wda

Struga Tuczno

1,6

Jez. Trzechowskie

Żelgoszczówka

5,7

Rz. Wda

Stara Wda

2,2

Rz. Wda

Brzezianek

9,5

Rz. Wda

Święta

12,9

Rz. Wda

Brzeźnica

7,6

Rz. Wda

Struga Karszanek

4,6

Jez. Kałębie

Kałębnica

2,2

Jez. Słone

Siekierka

1,9

Jez. Słone

Prusina

8,6

Rz. Wda

Struga Młyńska Smętowo

3,5

Rz. Struga Młyńska

Struga Młyńska

5,3

Rz. Wisła

Struga Kazub

4,2

J. Struga

Stara Wierzyca

2

Rz. Wierzyca

Rutkownica

3,3

Rz. Wietcisa

Kanał "D"

2,3

Rz. Wietcisa

Kanał "E"

3,1

Rz. Wietcisa

Rz. Wietcisa

17,8

Rz. Wierzyca

Struga "C" Bączek

0,8

Rz. Wierzyca

Struga "A" Bietowo

4,8

Jez. Sumin

Smela

6,5

Rz. Piesienica

Piesienica

18,8

Rz. Wierzyca

Kochanka

10,2

Rz. Wierzyca

Pliszka

8,9

Rz. Węgiermuca

Węgiermuca

32,8

Rz. Wierzyca

Janka Zachodnia

4,1

Rz. Janka Główna

Janka Wschodnia

8

Rz. Janka Główna

Liszka

9,5

Rz. Janka

Beka II

2,2

Rz. Beka I

Janka Główna

4,8

Rz. Wierzyca

Wierzyca

54,8

Rz. Wisła

Czysta

2,4

Rz. Szpęgawa

Swarożynka

2,9

Rz. Szpęgawa

Szpęgawa

0,8

Rz. Motława

Struga "B" Godziszewo

1,1

Jez. Godziszewskie

Struga "A" Demlin

4

Jez. Godziszewskie

Godziszewska

3,4

Jez. Godziszewskie

Styna

2,1

Rz. Kłodawa

Wstążka

2

Rz. Wda

 

 

 • kanały

 

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Sztachta

7,7

b. danych

Kanał "D"

2,3

b. danych

Kanał "E"

3,1

b. danych

Kanał Bytoński

4,1

Rz. Piesienica

 

10,1

b. danych

Wysoka

4,0

b. danych

Kanał "A" Demlin

4,0

b. danych

 

 

 • jeziora powyżej 5 ha , badania WIOŚ:

 

 

Gmina

Nazwa jeziora

Powierzchnia
(ha)

Głębokość
max

Przepływowe

 Kl.czystości/rok badań

    Wiejska Starogard

Sumińskie

95,4

7

Tak

-/07, -/09, zły/10, zły/11  

Zduńskie

77,92

12

Tak

 

Płaczewo

49,5

 

Nie

 

Szpęgawskie

31,34

 

Tak

 

Raduńskie

18,31

15

Tak

 

Staroleskie

15,01

 

Tak

 

Rokocińskie

13,05

 

Tak

 

Jabłowo

12,87

 

Tak

 

Jamertal

8,09

 

Tak

 

Dolina Łez

8,09

 

Nie

 

Żygowice

6,82

 

Tak

 

Sumin

 

5,34

 

Tak

 

Rywałd

49,50

 

Tak

 

Kochanka

16,40

 

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiejska Osiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kałębie

446,3

6,4

Tak

III/05

Udzierz

132,7

2,1

Tak

 

Słone

119,5

6,4

Tak

III/05

Czarne Poł.

98,02

 

Tak

II/05 

Czarne Pn.

79

 

Tak

 

Trzebiechowo

16,9

 

Tak

 

Karszanek

15,78

 

Tak

 

Wierzbiny

13,43

 

Tak

 

Brzezianek

12,8

 

Tak

 

Staw Młyński

11,81

 

Tak

 

Bobrówek

7,36

 

Tak

 

Siekerki

6,74

 

Tak

 

Wstążki

6,59

 

Tak

 

Okarpiec

6

 

Tak

 

 

 

 

 

 

Godnik

5,48

 

Tak

 

Głuche

20,00

 

Nie

 

Tuszynek

18,00

 

Nie

 

Wiejska Skarszewy

Godziszewskie

169,4

17,2

Tak

II/99  ?/09

Margiel Duży

35,4

12,1

 

III/99

Krawuńskie

28

12,3

Tak

 

Czarne

8,76

7

Tak

 

Trzciniec

7,54

 

Nie

 

Wiejska Osieczna

Długie

51,8

 

Tak

 

Babskie

13,6

 

Tak

 

Wiejska Skórcz

Czarnoleskie

45,56

 

Tak

 

Wiejska Lubichowo

Ocypel Wlk.

114

40,0

Tak

II/96, II/05

Szteklin

48,3

 

Tak

 

Jelonek

20,09

13,9

Tak

 

Smolniki

18,61

 

Tak

 

Kochanka

16.40

 

Tak

 

Zelgoszcz Długie

14,27

 

Tak

 

Zelgoszcz Stare

14,23

 

Tak

 

Święte

12,17

 

Tak

 

Ocypelek

9,95

 

Tak

 

Firek

7,06

 

Tak

 

Wiejska Kaliska

Trzebiechowskie

76,9

32

Tak

 

Kaszubskie

16,49

 

Tak

 

Smolnik

15,22

 

 

 

Studziennice

7,56

 

Tak

 

Kamionka

7,3

 

Tak

 

Wiejska Zblewo

Borzechowskie

237,7

35

Tak

 

Niedackie

115,3

30

Tak

sanit.I,og.II/05 

Semlińskie

29,1

6,8

Tak

 

Ostrowie

24,27

20,5

Tak

 

Borzechowskie

20,78 237,7

43,0

Tak

III/99

Grygorek

11,6

 

Tak

 

Lipia Góra I

9,50

 

Tak

 

Lipia Góra II

9,52

 

Tak

 

Szteklińskie

54,79

16,0

Tak

III/99

Berenta

7,27

 

Tak

 

Kleszczewskie

17,38

 

Tak

 

Piekiełko

9,92

 

Nie

 

 

Grabowskie

5,67

 

Nie

 

Wiejska Bobowo

 


 

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd. 
 • rzeka Piesienica - Zblewo 
 • rzeka Szoryca -Skórcz 
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska 
 • rzeka Zelgoszczówka - Lubichowo 
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy 
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy 
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk 
 • rów melioracyjny – Skórcz 
Monitoring jakości wody

Brak informacji o monitoringu prowadzonym przez gminy lub powiat.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej -  klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: dla badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe)
Dla badań wykonanych w r. 2004 i później, zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r. 2004 
Dla badań z r.2007 i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./km rzeki

ost. rok

Wyniki badań

 

Klasyf.og.

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Osiek

Błędno-stały pkt. / 62,3

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno/62,3

2005

2,4

17,9

1,05

0,14

III

III

 

 

Błędno/62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Wda

Czarna Woda

Klonowice/134,6

2000

2,2

14,6

1,07

0,11

II

II

 

 

Klonowice/134,6

2006

2,0

15,3

0,68

0,19

IV

III

 

Czarna Woda

Czarna Woda / 129,8

2000

2,1

17,9

1,26

0,11

II

II

 

 

Czarna Woda/129,8

2006

4,2

18,1

0,97

0,19

IV

III

 

Osieczna

Zimne Zdroje/122,8

2000

2,3

19,2

1,09

0,11

II

II

 

 

Zimne Zdroje/122,8

2006

2,2

18,7

0,91

0,22

III

III

 

 

 

Czechowskiego/113,3

2007

1,7

24,4

1,08

0,17

IV

IV

  Osieczna Czechowskiego/113,3 2011 1,7 4,9 1,37 0,166 db i pow dobry

 

Osieczna

Osowo Leśne/105,7

2000

2,2

18,0

1,28

0,11

II

II

 

 

Osowo Leśne/105,7

2006

2,2

19,5

0,95

0,13

IV

III

 

Lubichowo

Wda/87,0

2000

1,9

17,8

1,13

0,12

II

II

 

 

Wda/87,0

2006

1,9

20,7

0,89

0,18

III

III

 

Osiek

Błędno-stały pkt / 62,3

2000

2,3

19,3

1,12

0,11

II

II

 

 

 

2002

1,4

22,8

0,91

0,13

II

II

 

 

 

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

 

 

 

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno-stały pkt / 62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Niechwaszcz

Czarna Woda

Czarna Woda / 2,2

2000

2,6

26,2

1,42

0,21

II

II

Wierzyca

Skarszewy

Czarnocin/80,7

2007

2,5

27,2

1,94

0,21

IV

IV

      2010 3,7 12,4 3,9 0,36 - -
  Skarszewy Czarnocin/80,7 2011            

 Wierzyca

Skarszewy

Zapowiednik / 74,8

2002

3,0

25,6

1,99

0,21

III

III

 

 

Zapowiednik / 74,8

2005

3,0

33,0

1,71

0,18

III

III

 

Starogard

pow.Starogardu / 59,4

2002

2,7

24,5

1,99

0,21

III

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2005

2,4

22,2

2,03

0,2

IV

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2007

2,5

32,5

2,19

0,22

V

IV

   

pow.Starogardu / 59,5

2011 bd
 

 

 

 

 

 

 

pon.Starogardu / most w Owidzu55,0

2005

3,7

19,8

2,22

0,22

IV

III

 

Starogard

Owidz / 51,8

2002

4,4

28,2

2,69

0,26

III

III

    Owidz/52,8 2010 5,0 12,4 4,75 0,44 III  
    Owidz/52,8 2011 bd          

 

Starogard

pow.uj.Węgiermucy / 40,0

2002

3,3

25,5

2,64

0,24

III

non

 

Starogard

pow.Pelplina

2002

2,9

26,7

2,87

0,22

III

non

 

Starogard

Stocki Młyn pon.Pelplina / 16,7

2002

3,5

28,0

2,87

0,22

non

non

Potok-dopływ z Kokoszków

Starogard

Starogard/0,0

2007

4,3

38,5

4,84

0,28

IV

IV

Piesienica

 

uj do Wierzycy 0,0

2005

2,9

24,4

2,46

0,19

III

III

Piesienica

 

Nowa Wieś Rzeczna/1,2

2007

2,6

32,3

3,02

0,22

IV

IV

Piesienica   Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2008 2,9 bd 3,37 0,305 bd  bd
    Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2010  5,9 12,9   4,61 0,34   III  zły
    Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2011 bd          

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2002

3,0

35,5

2,17

0,13

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2005

2,9

20,6

1,58

0,18

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy/0,4

2007

2,8

25,2

1,97

0,25

IV

IV

Wietcisa Skarszewy  uj. do Wierzycy/0,4 2010 5,7 11,1 2,36 0,34 II  
Wietcisa Skarszewy uj. do Wierzycy/0,4 2011 bd          

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2002

3,2

31,7

2,17

0,13

III

non

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2005

2,6

29,6

3,49

0,22

III

III

Węgiermuca

 

uj.do Wierzycy /1,4

2007

2,5

40,1

4,65

0,31

IV

IV

Węgiermuca   uj.do Wierzycy /1,4 2008 2,5 bd 4,14 0,317 bd  bd
    uj.do Wierzycy /1,4 2010  3,6 17,0  7,15  0,420  III  zły 

Styna

Skarszewy

Wypływ z Jez. Godziszewskiego / 14,9

2003

1,7

19,5

1,36

0,16

II

II

Janka Morzeszczyn, Gniew Brody Pomorskie/0,1 2009  4,7 14,8  4,1  0,30 

 Od r.2009 OWO zamiast ChZT5, zamiast stanu sanitarnego-stan/potencjał ekologiczny, zamiast klasyfikacji ogólnej-stan JCW (jednolitej części wód)

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kategorie A+B+C1)
Z - złoże zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo

Brak informacji z powiatu –organ koncesyjny.

 

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Barłożno
E
1859
-
Piaski i żwiry
-
2
Bobowo
Z
120
-
Kreda
-
3
Bobowo
Z
12
-
Piaski i żwiry
-
4
Bobowo II
R
137
-
Piaski i żwiry
-
5
Bobowo III
R
71
-
Piaski i żwiry
-
6
Dąbrówka
R
314
-
Piaski i żwiry
-
7
Demlin I
E
2003
-
Piaski i żwiry
-
8
Demlin
E
216
 
Piaski i żwiry
36-
9
Godziszewo-Damaszka
Z
-
-
Kreda
-
10
Gołębiewko II*
R
722
 
Piaski i żwiry
-
11
Grabowo
E
247
247
Piaski i żwiry
51
12
Kamierowskie Piece II*
R
31
-
Piaski i żwiry
-
13
Kochanka
Z
2028,65
-
Kreda
-
14
Klonówka
Z
689
-
Piaski i żwiry
-
15
Klonówka I
E
325,5
-
Piaski i żwiry
34
16
Klonówka III
E
188,4
-
Piaski i żwiry
35,5
17
Kolincz I
E
78
-
Piaski i żwiry
4
18
Kochanka
Z
2028,7
-
Kreda
-
19
Kolincz
Z
47
-
Piaski i żwiry
-
20
Mirowo *
Z
18265
-
Piaski i żwiry
-
21
Mirowo I*
T
1126
8
Piaski i żwiry
-
22
Mirowo II*
T
2999
2972
Piaski i żwiry
-
23
Nowa Wieś Rzeczna I
R
198
-
Piaski i żwiry
-
24
Osieczna
P
3064
-
Kreda
-
25
Osieczna I
R
524
-
Piaski i żwiry
-
26
Siwiałka
Z
156,80
-
Kreda
-
27
Siwiałka
E
576
-
Piaski i żwiry
418
28
Skarszewy II
Z
121
-
Piaski i żwiry
-
29
Szlachta
T
2255
2255
Piaski kwarcowe
-
30
Szteklin
R
42
-
Piaski i żwiry
-
31
Szteklin I
R
80
-
Piaski i żwiry
-
32
Sucumin
T
208 (tys. m3)
73 (tys. m3)
Ilaste ceramiki budowlanej
-
33
Rynkówka
E
354
-
Piaski i żwiry
-
34
Trzcińsk
Z
-
-
Kreda
-
35
Wolny Dwór
T
1503
62
Piaski i żwiry
-
36
Wolny Dwór II*
E
-
-
Piaski i żwiry
79
37
Wolny Dwór III*
R
312
-
Piaski i żwiry
-
38
Zblewo*
Z
53
-
Piaski i żwiry
-
39
Zielona Góra
Z
39
-
Piaski i żwiry
-
40 Piece E 496,2 - Piaski i żwiry -

 

 

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • pojazdów ciężarowych 11 704
 • pojazdów osobowych 83 841 
Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach

Miasto Starogard:

 • Ciąg Drogi Krajowej 22, średnio 21029 poj./ dobę , tj. średnio 876 poj./h
 • Ciąg Drogi Wojewódzkiej 222, średnio 6654 poj./dobę, tj. średnio 277 poj./h   

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

 • DK 22 odc. Zblewo-Starogard Gd., 13.244 pojazdów/dobę
 • DK 22 odc. Starogard Gd. (przejście), 21.029 pojazdów/dobę
 • DK 22 odc. Starogard Gd. - Czarlin, 9.060 pojazdów/dobę
 • DK 22 odc. Czersk – Zblewo, 7.542 pojazdów/dobę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku:

 • DW nr 222: odc. Starogard Gd. – Jabłowo 10798 poj./dobę , średnio 450 poj./godz.
 • DW nr 229: odc. A1 – Pelplin 4942 poj./dobę , średnio 206 poj/godz.
 • DW nr 214: odc. Nowa Kiszewa – Zblewo 3768 poj./dobę, średnio 157 poj/godz.

(dane z Generalnego Pomiaru Ruchu 2010r.)

Gmina Osiek

 • Nazwa ulicy: Partyzantów Kociewskich, ilość pojazdów/dobę do 300, ilość pojazdów/ godzinę 20 - 30
 • Droga wojewódzka nr 214 Skórcz – Warlubie do 200 pojazdów/godzinę 

Gmina Kaliska

 • ul. Północna, Kaliska- 100 pojazdów/dobę
 • ul. 6 Marca, Piece- 100 pojazdów/dobę
 • Studzienice- 30 pojazdów/dobę 
Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • pociąg
 • autobus 
Uciążliwości związane z komunikacją drogową
 • Korki,
 • spaliny,
 • hałas   

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 3
 • olej opałowy 2
 • inne odnawialne źródła energii: 4
   

Gmina Bobowo:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 3
 • olej opałowy 5
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • kolektory słoneczne 6
 • inne: elektryczne 4

Gmina Miejska Skórcz:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 3
 • olej opałowy 2
   

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 6
   

Gmina Wiejska Osieczna:

 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 4
 • olej opałowy 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy, kolektory słoneczne 1
   

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • indywidualne piece węglowe 2
 • ciepło z miejskiej sieci 1
   

Gmina Wiejska Osiek:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 4
 • olej opałowy 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • kolektory słoneczne 5
   

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 4
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 4
 • gaz z sieci 4
 • olej opałowy 2
 • ciepło z miejskiej sieci 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne 3
   

Gmina Wiejska Skórcz:

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 3
 • olej opałowy 5
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • inne 4
   

Gmina Wiejska Kaliska:

 • indywidualne piece węglowe 2
 • gaz z butli 4
 • olej opałowy 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 5 
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie: 

 • nazwa: Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. Moc 120,4 MW
  • nośnik energii – paliwo stałe
    

kotłownie:

 • Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o.o.
 • nazwa: Kotłownia KS-326, ul. Droga Owidzka 5, 83-200 Starogard Gd.
  • Moc 0,040 MW,
  • nośnik energii: lekki olej opałowy
 • nazwa: Kotłownia KS-310, ul. Skarszewska 26, 83-200 Starogard Gd.
  • Moc: 0,080 MW,
  • nośnik energii: miał węglowy, węgiel kamienny,
 • nazwa: Kotłownia KS-331, ul. Skarszewska 11, 83-200 Starogard Gd.
  • Moc: 0,470 MW,
  • nośnik energii: gaz,
 • nazwa: Kotłownia KS-332, ul. Skarszewska 12, 83-200 Starogard Gd.
  • Moc: 0,260 MW,
  • nośnik energii: gaz

    
 • nazwa: Ciepłownia Rejonowa Południe KS-101, ul. Pomorska 26, 83-200 Starogard Gd.
  • Moc: 58,150 MW,
  • nośnik energii: miał węglowy, węgiel kamienny
    
 • FAMOS Sp.z o.o., ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gd.
 • nazwa: Kocioł KR-80, moc: 1,86 MW,
  • nośnik energii: woda
  • nazwa: Kocioł RUMIA 400,
  • moc: 0,4 MW,
 • nośnik energii: woda
   
 • nazwa Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o. o. adres siedziby: ul. Za dworcem 3, 77-400 Złotów, w Czarnej Wodzie Kotłownia mieści się przy ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda, moc 3,2 MW,
  • nośnik energii: trociny i zrębki drzewne,
  • zużycie ilościowe: 2 720 t/rok;
  • uzyskany efekt energetyczny: 21 981 GJ/rok
    

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • nazwa: POLBRAND Sp. z o.o. Warszawa, ul. Obozowa 20
  • nośnik energii: węgiel
    

Gmina Wiejska Kaliska:

 • nazwa: kotłownia w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach,
  • moc: 660 kW,
  • nośnik energii: zrębki
 • nazwa: kotłownia w Ośrodku Zdrowia w Kalskach,
  • moc: 500 kW,
  • nośnik energii: węgiel kamienny
    

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:

 • nazwa: Kotłownia Miejska KM-1 os. Sikorskiego, Skarszewy
  • moc zainstalowana: 3,72 Mwt,
  • nośnik energii: woda
    

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa kotłowni: Szkoła Podstawowa Wielki Bukowiec,
  • moc: 0,17 MW,
  • nośnik energii: olej opałowy
 • nazwa kotłowni: Osiedle Wolental,
  • moc: 0,32 MW,
  • nośnik energii: węgiel, miał węglowy
 • nazwa kotłowni: RSP Czarnylas,
  • moc: 0,15 MW,
  • nośnik energii: miał węglowy, trociny 
Główne źródła emisji

Nazwa substancji 2011 Ładunek całkowity [Mg]

Destylarnia Sobieski S.A.

 • dwutl. azotu 13,07
 • tlenek węgla 1,83
 • dwutl.węgla 13 375,36
 • RAZEM 13 390,53
 • Suma gazów 13 390,43

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"

 • dwutl. siarki 1,39
 • tlenek węgla 9,11
 • dwutl.węgla 405,06
 • pył 0,96
 • RAZEM 416,76
 • Suma gazów 415,77
 • Suma pyłów 0,99

Zakłady Wielobranżowe "FAST" Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 2,57
 • tlenek węgla 9,05
 • węglow.aroma 1,03
 • ksylen 0,55
 • toluen 2,60
 • aceton 0,24
 • alk.butylowy 1,33
 • alk.etylowy 2,62
 • alk.izobutyl. 0,81
 • met.et.keton 1,09
 • octan butylu 1,48
 • octan etylu 1,31
 • dwutl.węgla 402,24
 • metksypropano 0,33
 • pył 6,13
 • RAZEM 433,88
 • Suma gazów 427,64
 • Suma pyłów 6,24

Zakład Produkcyjno-Usługowy "MET-LAK" Jerzy Suchomski

 • dwutl. siarki 0,89
 • dwutl. azotu 0,54
 • tlenek węgla 5,05
 • dwutl.węgla 610,06
 • pył 0,29
 • sadza 0,35
 • RAZEM 617,80
 • Suma gazów 616,62
 • Suma pyłów 1,17

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KASZUB" Marciniak Tomasz

 • dwutl. siarki 1,39
 • dwutl. azotu 1,10
 • tlenek węgla 15,94
 • pył 0,64
 • p.ze spal.pal 4,50
 • RAZEM 23,59
 • Suma gazów 18,44
 • Suma pyłów 5,14

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna

 • ksylen 0,35
 • octan butylu 0,20
 • RAZEM 0,69
 • Suma gazów 0,69

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "STAR-PEC" SPÓŁKA Z O.O.

 • dwutl. siarki 156,78
 • dwutl. azotu 59,84
 • tlenek węgla 111,46
 • dwutl.węgla 40 109,34
 • pył 29,51
 • sadza 1,41
 • RAZEM 40 468,39
 • Suma gazów 40 437,46
 • Suma pyłów 30,92
 • GRASO Zenon Sobecki
 • dwutl. siarki 2,87
 • tlenek węgla 9,45
 • ksylen 1,94
 • toluen 0,34
 • alk.etylowy 1,03
 • alk.izopropyl 0,82
 • dwutl.węgla 419,08
 • pył 2,00
 • RAZEM 439,58
 • Suma gazów 437,46
 • Suma pyłów 2,12

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S. A.

 • dwutl. azotu 1,01
 • chlorowodór 0,64
 • alkohol metyl 16,30
 • amoniak 6,49
 • toluen 3,02
 • aceton 4,46
 • alk.etylowy 32,65
 • kwas octowy 0,29
 • octan etylu 0,61
 • dwutl.węgla 51,53
 • flpochwęgHFC 0,26
 • pył 0,67
 • RAZEM 119,62
 • Suma gazów 118,70
 • Suma pyłów 0,92

Usługowy Zakład Ślusarski Wyrobów Metalowych "MARKMET" Marek Guz

 • tlenek węgla 0,55
 • ksylen 1,18
 • aceton 0,40
 • octan butylu 0,45
 • dwutl.węgla 24,00
 • RAZEM 27,50
 • Suma gazów 27,34
 • Suma pyłów 0,15

Gminna Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

 • dwutl. siarki 15,29
 • dwutl. azotu 8,61
 • tlenek węgla 21,52
 • dwutl.węgla 4 520,46
 • pył 3,83
 • RAZEM 4 569,82
 • Suma gazów 4 565,89
 • Suma pyłów 3,93
 • pyły ze spalania paliw 3,83

Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o.

 • dwutl. azotu 0,45
 • dwutl.węgla 149,86
 • pył 12,80
 • RAZEM 163,30
 • Suma gazów 150,49
 • Suma pyłów 12,80

ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD SP. Z O.O.

 • dwutl. siarki 22,07
 • dwutl. azotu 32,89252
 • tlenek węgla 136,61
 • dwutl.węgla 60 200,90
 • pył 2,15
 • sadza 1,07
 • RAZEM 60 395,72
 • Suma gazów 60 392,49
 • Suma pyłów 3,22

Feniks Spółka z o.o. Zakład Produkcji Mebli

 • węglow.aroma 0,39
 • w.alif.inne 0,78
 • alk.alif.inne 1,13
 • RAZEM 2,74
 • Suma gazów 2,74

FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH "FAMOS" Spółka z o.o.

 • dwutl. azotu 1,84
 • tlenek węgla 0,36
 • ksylen 0,39
 • toluen 2,85
 • alk.butylowy 2,61
 • alk.izopropyl 0,30
 • octan butylu 0,62
 • octan etylu 1,47
 • pył 2,81
 • p.pozostałe 1,81
 • RAZEM 15,69
 • Suma gazów 11,02
 • Suma pyłów 4,67

Kooperol Sp.z o.o.

 • dwutl. siarki 6,38
 • dwutl. azotu 3,23
 • tlenek węgla 0,38
 • dwutl.węgla 1 067,55
 • pył 1,16
 • RAZEM 1 078,72
 • Suma gazów 1 077,56
 • Suma pyłów 1,16
 • pyły pozostałe 1,164600

DRAŻEL Sp. z o.o.

 • dwutl. azotu 0,88
 • tlenek węgla 101,21
 • pył 0,86
 • p.pozostałe 0,53
 • RAZEM 103,58
 • Suma gazów 102,18
 • Suma pyłów 1,40

Zakład Wyrobów Metalowych TERMETAL Teresa Glaner

 • p.pozostałe 1,88
 • RAZEM 2,24
 • Suma gazów 0,35
 • Suma pyłów 1,88
 • pyły pozostałe 1,88
 • Krzysztof Maguda Gospodarstwo Rolne
 • amoniak 5,19
 • p.pozostałe 0,78
 • RAZEM 5,97
 • Suma gazów 5,19
 • Suma pyłów 0,78
 • pyły pozostałe 0,78

STEICO Spółka Akcyjna

 • dwutl. siarki 278,94
 • dwutl. azotu 114,45
 • tlenek węgla 143,51
 • dwutl.węgla 62 948,93
 • pył 159,47
 • sadza 0,90
 • RAZEM 63 646,31
 • Suma gazów 63 485,85
 • Suma pyłów 160,46
 • pyły ze spalania paliw 159,53 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Powiat Starogardzki r.2011

SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych źródeł według opłat powyżej 2000 zł

dwutl. siarki

489,38

dwutl. azotu

238,58

tlenek węgla

566,34

dwutl.węgla

184 284,40

RAZEM

185 922,85

Suma gazów

185 684,72

Suma pyłów

238,13

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

Tab. 2 Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
uzdrowisko 24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
1-godz. poziom nie większy niż 350 µg/m³ poziom przekraczający 350 µg/m³
24 godz. poziom nie większy niż 125 µg/m³ poziom przekraczający 125 µg/m³
Dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
uzdrowisko 1 godz poziom nie większy niż 200 µg/m³ poziom przekraczający 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 35 µg/m³ poziom przekraczający 35 µg/m³
Tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
uzdrowisko 8-godz poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen zwykły dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
uzdrowisko rok poziom nie większy niż 4 µg/m³ poziom przekraczający 4 µg/m³
Pył zawieszony PM10 zwykły, uzdrowisko doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów zwykły, uzdrowisko dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 6 ng/m³ poziom przekraczający 6 ng/m³
Kadm zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 5 ng/m³ poziom przekraczający 5 ng/m³
Nikiel zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 20 ng/m³ poziom przekraczający 20 ng/m³
Benzo(a)piren zwykły, uzdrowisko docelowy rok poziom nie większy niż 1 ng/m³ poziom przekraczający 1 ng/m³

 

 

Rok 2010:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia ng/m³ Max ng/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24h 1h
SO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 7,59 100,5(h), 47,4(24) 97   A A A
pasywny Starogard Gd. 8,07 19,8(m) 83   A - -
pasywny Skórcz 12,86 30,7(m) 75   A - -
pasywny Skarszewy 18,43 56,6(m) 100   A - -
NO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 21,5 100,3(1h), 53,9(24) 92   A - A
pasywny Starogard Gd. 21,09 31,0(m) 83   A - -
pasywny Skórcz 14,81 21,6(m) 75   A - -
pasywny Skarszewy 20,06 31,3(m) 83   A - -
PM10 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 44 234(24h) 97 82 A CCp -
benzen automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 0,7 - 97   A - -
pasywny Starogard Gd. 3,2 - 100   A - -
pasywny Skórcz 3,8 - 83   A - -
pasywny Skarszewy 4,0 - 100   A - -
CO automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 553 3490(8h max) 96   A - -
NOx automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 36   92        

 

Rok 2011:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia ng/m³ Max ng/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24h 1h
SO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 5,7 126,1(h), 58(24) 96   A A A
pasywny Starogard Gd. 10,3 22,1(m) 100   A - -
pasywny Skórcz 11,2 26,6(m) 100   A - -
pasywny Skarszewy 20,3 50,0(m) 100   A - -
NO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 17,4 109,3(1h), 53,9(24) 94,9   A - A
pasywny Starogard Gd. 17,9 25,0(m) 100   A - -
pasywny Skórcz 12,2 20,2(m) 100   A - -
pasywny Skarszewy 15,9 27,6(m) 100   A - -
PM10 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 36 235(24h) 95,7 58 A CCp -
benzen automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 1 - 50,3   A - -
pasywny Starogard Gd. 2,6 - 100   A - -
pasywny Skórcz 2,9 - 100   A - -
pasywny Skarszewy 3,6 - 100   A - -
CO automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 486,5 707,7(8h max) 94,7   A - -
NOx automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 31,07   95        

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2010

 

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa pomorska PL.22.02 A A C A A A A A A C  A (D2) niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2010 opracowanej przez WIOŚ strefę powiat tczewski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Starogard, Tczew, Wejherowo) i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Tczew, Wejherowo, Władysławowo), dlaO3 – poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2.             
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

 

Energia odnawialna

Elektrownie wodne

nazwa: Elektrownia Wodna Czarnocińskie Piece

 • miejscowość: Czarnocin, gmina Skarszewy
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • Nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 88+100
 • wysokość piętrzenia: 3,60m
 • moc: 270 kV
   

nazwa: Elektrownia Wodna Owidz

 • miejscowość: Kolincz, gmina Jabłowo
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 61+100
 • wysokość piętrzenia: 3,66m
 • moc: 250 kV
   

nazwa: Elektrownia Wodna Kolincz

 • miejscowość: Kolincz, gmina Jabłowo
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 48+980
 • wysokość piętrzenia: 7,00m
 • moc: 407 kV
   

nazwa: Elektrownia wodna na rzece Wierzycy

 • miejscowość: Nowa Wieś Rzeczna,
 • właściciel: Elektrownia Wierzyca Sp. z o.o
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • moc: 328 kW
   

Mała Elektrownia Wodna, miejscowość: Wdecki Młyn

 • Właściciel: Adam Okrój i Grzegorz Kowalski
 • nazwa rzeki: Wda
 • km rzeki 85+330
 • Moc: 0,065 MW
   

Elektrownia Wodna Młyńsk, 83-261 Piece, Struga Młyńska

 • Właściciel: Stanisław Pawłowski,
 • Moc: 0,0022 MW
   

Elektrownia Wodna ul. Kanałowa 19, Starogard Gd,

 • Właściciel: Przedsiębiorstwo Hurtu Przemysłowego „DOMAT” s.c. W.A.D. Drzewieccy
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 57+150, moc: 0,4 MW
 • wysokość piętrzenia: 76,83 m n.p.m.
   

Elektrownia Wodna M.E.W. Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gd

 • Właściciel: Janusz Kawski
 • nazwa rzeki: Piesienica
 • km rzeki: 0 + 410, moc: 0,075 MW
 • wysokość piętrzenia: 85,59 m n.p.m.
   

Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

 • Właściciel: Gdańskie Młyny Sp. z o.o.,
 • nazwa rzeki: Wietcisa
 • km rzeki: 6+800, moc: 0,060 MW
 • wysokość piętrzenia: 117,60 m n.p.m.

Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

 • Właściciel: Władysław Nagórski,
 • nazwa rzeki: Wietcisa
 • km rzeki: 2+300, moc: 0,035 MW
 • wysokość piętrzenia: 108,75 m n.p.m.
   

Elektrownia Wodna Klonówka

 • Właściciel: EDORADCA, ul.Kubusia Puchatka 5/12, 83-11- Tczew,
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 37+850, moc: 0,190 MW 
Elektrownie wiatrowe

brak 

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak 

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu: gmina Lubichowo

 • miejscowość/gmina: Lubichowo
 • wykorzystanie do ogrzewania wody: 4 mieszkania
   
 • Lokalizacja obiektów: gmina Smętowo Graniczne
 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym
   

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kopytkowie

 • Środowiskowy Dom Samopomocy i świetlica wiejska w Lalkowach
 • wykorzystanie: ogrzewanie wody
 • Urząd Gminy w Smętowie Granicznym
 • Remizo-świetlica w Smętowie Granicznym
 • PSP i Sala gimnastyczna w Kopytkowie
   

Efekty wykorzystania kolektorów: ogrzewanie wody 

Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne): ZSP Jabłowo  

 • Miejscowość/gmina Jabłowo
 • Efekt energetyczny w ciągu roku:
 • moc elektryczna: 0,15 [kW], pozyskane ciepło: 1280 [Gj]
   

Gmina Smętowo Graniczne: 1 gospodarstwo domowe
Gmina Osiek: parafia Św. Rocha, pompa ciepła ALAND KAL 100,

 • o mocy 100 kW, przystosowana do ogrzewania CO i nagrzewania CW,
 • Efekt energetyczny w cięgu roku COP 4
 • Zużyta energia elektr. 31 600 kW
 • Pozyskane ciepło: 451,47 Gj
 • system efektywny, nie kłopotliwy, bardzo duża sprawność, z 1 kWh energii elektr. otrzymujemy ok. 4 kWh energii cieplnej
Wykorzystanie biomasy

Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o. o. ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda

 • Biomasa: trociny
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku 2011 ogółem: 21 981 [GJ]
 • sprzedana: 18 503,84 [GJ]
   

Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o. o. ul. Za dworcem 3, 77-400 Złotów, w Czarnej Wodzie

 • Kotłownia mieści się przy ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
 • Bilans masowy i rodzaje wykorzystywania materiałów, surowców na rok 2004
  • -Trociny- 12 600 mp – 2550 Mg
  • -Zrębki – 1600 mp – 350 Mg
  • -Olej opałowy – 2,5 Mg
  • -Energia elektryczna – 115000kW/h
  • -woda 390 m³
 • Produkcja energii cieplnej ogółem 27382 GJ
  • sprzedana 27111GJ

Lokalizacja obiektu: ENBIO Sp. z o.o., Czarna Woda

 • Rodzaj wytwarzanej biomasy: brykiet ze słomy 2100 t /rok, brykiety drzewne 200t/rok
 • Uzyskany efekt energetyczny - 30 000 GJ , + 3400 GJ = 33400GJ
   

Lokalizacja obiektu: Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

 • miejscowość/gmina: Kaliska
 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki, ilość t/rok: 275
   

Lokalizacja obiektu STEICO

 • miejscowość/gmina CZARNA WODA/CZARNA WODA
 • rodzaj wykorzystywanej biomasy 03 01 01 (BIOMASA LEŚNA) ilość t/rok, 88,9
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku 977 [Gj]

 

Gospodarka odpadami

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Powiat Starogardzki

 • data zatwierdzenia: 6 czerwca 2003 r.
 • data wykonania sprawozdania/aktualizacji: 28 czerwca 2011 r.

Gmina Wiejska Starogard Gdański

 • data zatwierdzenia: brak danych z gminy
 • data aktualizacji: brak danych z gminy

Gmina Wiejska Osiek

 • data zatwierdzenia: 29 kwietnia 2003 r.
 • data aktualizacji: 04 kwietnia 2011 r.

Gmina Wiejska Kaliska

 • data zatwierdzenia: 7 marca 2003 r.
 • data aktualizacji: 12.10.2011 r.

Gmina Miejska Czarna Woda

 • data zatwierdzenia: 6 luty 2003 r.
 • data aktualizacji: 19 grudnia 2011r.

Gmina Wiejska Bobowo

 • data zatwierdzenia: 2004 r.
 • data aktualizacji: 2011 r.

Gmina Wiejska Lubichowo

 • data zatwierdzenia: kwiecień 2007 r.
 • data aktualizacji: b.d.

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy

 • data zatwierdzenia: 2003 r.
 • data aktualizacji: b.d.

Gmina Miejska Skórcz

 • data zatwierdzenia: 29 stycznia 2004 r.
 • data aktualizacji: planuje się w 2011 r.

Gmina Miejska Starogard Gdański

 • data zatwierdzenia: 26 maja 2004 r.
 • data aktualizacji: 28.09.2011

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne

 • data zatwierdzenia: 31 marca 2004 r.
 • data aktualizacji: 27 października 2011 r.

Gmina Wiejska Zblewo

 • data zatwierdzenia: 27 listopada 2003 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Wiejska Skórcz

 • data zatwierdzenia: 6 grudnia 2003 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji

Gmina Wiejska Osieczna

 • data zatwierdzenia: 28 sierpnia 2003 r.
 • data aktualizacji: w trakcie realizacji
   
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 28 grudnia 2005 r.
 • Gmina Wiejska Osiek 28 września 2006 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska 13 lutego 2008 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda 28 marca 2006 r. zm. 27 grudnia 2007 r. oraz zm. 28 marca 2012 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo 26 kwietnia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo 26 kwietnia 2006 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 14 czerwca 2006 r.
 • Gmina Miejska Skórcz 24 sierpnia 2010 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański 25 kwietnia 2007 r., zmiana 24 października 2007 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne 29 marca 2007 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo 25 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz 26 października 2006 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna 30 marca 2006 r. 
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Razem w powiecie ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. 87945,43 Mg bez gmin Zblewo i Skórcz(wiejska) w tym:

 • komunalnych 49520,75
 • przemysłowych 34593

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 399 kg

Ilość zewidencjonowanych odpadów przez Przedsiębiorstwo KOLTEL s.c. M.iT. Kolbusz w Starogardzie Gd. (obsługiwane gminy: Skarszewy, Czarna Woda, Kaliska, Zblewo, Osieczna, Bobowo, Miasto Starogard Gdański, gmina wiejska Starogard Gdański, Lubichowo)
– 8219,206 Mg
w tym:

 • komunalnych 8202,306 Mg
 • przemysłowych 19,6 Mg

Gmina Miejska Starogard Gdański- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o. w Starogardzie Gd.
 

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. – 47905,77 Mg w tym :
  • komunalnych: 36252,97 Mg
  • przemysłowe: 11652,80 Mg

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. – 676,76 Mg w tym
  • komunalnych 676,76 Mg 
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,196 Mg

Gmina Osiek:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. – 149,7 Mg
  • w tym komunalnych 149,7 Mg
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,06 Mg

Gmina Wiejska Bobowo:

Ilość zewidencjonowanych odpadów b.d.

 • w 2010 r. - 576,25 Mg w tym :
  • komunalnych: zmieszane- 543,5 Mg, segregowane- 24,15 Mg
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,187 Mg

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. – 4298,97 Mg w tym :
  • komunalnych: 3884,77 Mg
  • przemysłowych 414,20
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,29 Mg

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. – 1264,69 Mg w tym :
  • komunalnych: 1264,69 Mg

Gmina Miejska Skórcz: b.d.

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2010 r. - 1181 Mg w tym :
  • komunalnych: 1164 Mg
  • przemysłowych: 12 Mg
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,316 Mg

Gmina Wiejska Osieczna:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. - 229,74 Mg w tym :
  • komunalnych: 229,74 Mg

Gmina Wiejska Zblewo: b.d.

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. – 3826,68 Mg w tym :
  • komunalnych: 3826,68 Mg
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 269

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. - 1529 Mg w tym :
  • komunalnych: 973 Mg
  • przemysłowych 556 Mg
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,16 Mg

Gmina Wiejska Skórcz: bd

Wywozem odpadów stałych zajmują się:

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. „STARKOM” Starogard Gd.
 • Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu
 • Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. Nowe

w/w posiadają dane odnośnie ilości odpadów.

 • SITA POMORZE sp. z o. o. Kościerzyna.


Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. - 263,99 Mg w tym :
  • komunalnych: 263,99 Mg
 • Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 0,05 Mg
   

Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o.o.

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów przemysłowych w 2011 roku- 4437,13 Mg


Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów - 2253 Mg (dane za rok 2010) w tym:
  • komunalnych 224 Mg (dane za rok 2010)
    
 • przemysłowych 2029 Mg (dane za rok 2010)

STEICO S.A. Czarna Woda

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. - 19 929 Mg w tym:
  • komunalnych: nie podlegają ewidencji
 • przemysłowych 19 929 Mg 
Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:
Gmina Miejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik,

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk 

Gmina Wiejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, biodegradowalne, gruz, sprzęt elektryczny, wielkogabarytowe

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk 

Gmina Miejska Czarna Woda: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne

Gmina Wiejska Kaliska: szkło, papier, plastik, niebezpieczne

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Lubichowo: szkło, plastik
Gmina Wiejska Osiek: szkło, papier, plastik

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Skarszewy: szkło, papier, plastik, niebezpieczne

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Miejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Wiejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: szkło, papier, plastik, niebezpieczne,

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie

Gmina Wiejska Bobowo: szkło, plastik  

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja- Osiek, Osiedle Polne

 • Składowisko - Osiek, Osiedle Polne
  • typ składowiska - komunalne
  • wielkość składowiska ( ha ) - 1,23 ha
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) - 9 661, 7 m3
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) - pon. 1 000 m3
  • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
  • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) - 1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
  • rekultywacja składowiska - planowane 2014 r.
  • monitoring składowiska - tak
  • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie - tak
   • bariera sztuczna
   • drenaż odcieków - tak
   • oczyszczalnia odcieków - tak, przepompowanie do pobliskiej oczyszczalni
   • instalacja do odgazowania - nie
   • waga - tak, umowa użyczenia kompaktor - nie
   • linia sortownicza - nie
   • kompostownia - nie

Ilość unieszkodliwionych w r.2011. odpadów na składowisku[Mg] - 149,7 Mg

Składowisko Odpadów w Linowcu

 • typ składowiska- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska ( ha ) 15,41
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) 1161000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg ) – 587800
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie
  • bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków tak
  • instalacja do odgazowania – na etapie budowy – 2 studnie biogazowe + 1 studnia
  • wodno-gazowa
  • waga tak
  • spychacz gąsienicowy szt. 2

Ilość unieszkodliwionych w r. 2011 odpadów 47135,80 Mg


Składowisko Odpadów Komunalnych w Bobrowcu

 • typ składowiska- innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska- ogółem 2,3, powierzchnia uszczelniona 0,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 7050, 35250( m3 )
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – bd, 13121( m3 )
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • rekultywacja składowiska nie
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie: bariera sztuczna/bariera naturalna
  • drenaż odcieków- tak
  • oczyszczalnia odcieków- nie
  • instalacja do odgazowania- tak
  • waga- tak (umowa)

Ilość unieszkodliwionych w r. 2011 odpadów na składowisku [Mg]- 99,32


Składowisko Bietowo

 • składowisko Gminne składowisko odpadów komunalnych
 • typ składowiska - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,2
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 12 560 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 339 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 0
 • rekultywacja składowiska brak
 • monitoring składowiska jest
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie -bariera sztuczna
  • drenaż odcieków
  • waga
  • kompaktor

Ilość unieszkodliwionych w 2011 r. odpadów na składowisku [Mg] 1 529 Mg w tym komunalnych 973 Mg

Składowisko Zblewo, ul. Sportowa

 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,1
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) 50 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 17121
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie: bariera sztuczna
  • waga tak
  • kompaktor spychacz gąsiennicowy

Ilość unieszkodliwionych w r. 2011 odpadów na składowisku w tym typu komunalnych 8893,0 Mg

Składowisko Odpadów Komunalnych Strych
lokalizacja – Strych, 83 – 260 Kaliska
składowisko

 • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska – powierzchnia w granicach korony [m2] – 11115 m2
 • pojemność całkowita składowiska ( 50 000 m3 )
 • masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania 17728 Mg
 • liczba kwater ogółem ( 1 szt. )
 • liczba kwater eksploatowanych ( 1 szt. )
 • liczba kwater zamkniętych ( 0 szt.)
 • rekultywacja składowiska NIE  
 • monitoring składowiska TAK  
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie tak, bariera naturalna- glina zwałowa, gr. ok. 50 cm, warstwa izolacyjna z podbudowy betonowej ok. 5 cm
  • instalacja do odgazowania tak

Ilość unieszkodliwionych w r.2011 odpadów na składowisku – b.d. [Mg]
Ilość unieszkodliwionych w r. 2010 odpadów na składowisku 1329 Mg
Wysypisko Odpadów Komunalnych Osówek
 

lokalizacja: Gmina Osieczna

 • składowisko w miejscowości Osówek
 • typ składowiska- D5
 • wielkość składowiska- 1,18 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 3,491
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 995,85

Ilość unieszkodliwionych w r.2011. odpadów na składowisku[Mg] 229,74

Miejskie Składowisko Odpadów w Skarszewach
 

lokalizacja Gmina Skarszewy (dane za 2010 r.):

Składowisko Miejskie

 • typ składowiska - komunalne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,125
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 22 500, 90000 m3 
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3 ) 54015
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) 1
   
 • monitoring składowiska tak 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie - asfalt, geomembrana
  • waga tak

Ilość unieszkodliwionych w r.2010. odpadów na składowisku[Mg] 3351


Spalarnia
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A

 • -lokalizacja spalarni- ul. Droga Owidzka 12, Owidz
 • - podstawowe dane techniczne- wydajność: 3200 Mg/rok (odpady stałe), 700 Mg/rok (rozpuszczalniki)

Ilość unieszkodliwionych odpadów- 796 Mg (dane za rok 2010)

Składowiska odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.

Brak wydzielonych składowisk przemysłowych. 

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Wiejska Bobowo:tak
 • Gmina Wiejska Lubichowo: tak
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: tak
 • Gmina Miejska Skórcz: tak
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Miejska Czarna Woda: tak
 • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.
 • Gmina Wiejska Osiek: tak
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: tak
 • Gmina Wiejska Zblewo: tak
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak
 • Gmina Osieczna: tak . W gm. Osieczna ilość 901,274 kg, tj. 81.934 szt eternitu
   
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 10 marca 2011 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 22 kwietnia 2009
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: 30 grudnia 2009
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 25 lutego 2009
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 27 grudnia 2007 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 23 listopada 2009 r.
 • Gmina Wiejska Osiek: 20 lutego 2009
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 29 marca 2011
 • Gmina Wiejska Zblewo: 31 lipca 2007
 • Gmina Wiejska Skórcz: 19 listopada 2009 r.
 • Gmina Osieczna: 04 czerwca 2009 r. 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski
Czarna Woda Steico S.A. ul. Przemysłowa 2 64700 Czarnków-transformator.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja Demontażu Pojazdów PUK STARKOM sp. z o.o ul. Tczewska 22, Starogard Gd.
 • „Armotex” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Armatowski, ul Rolna 12, Starogard Gdański.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • PHU PONIK Jarosław Ptasznik, ul. Chojnicka 37, 83-200 Starogard Gdański;
 • Hurtownia AGD IR-KOR, Irena Korynth, ul. Sobieskiego 2, 83-200 Starogard Gd.
 • MARS S.A ul. Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański
 • Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA ul. Zielona 30, Starogard Gd.
 • JWB Sp. z o.o Apteka Joannicka, os. 60-cio lecia ONP, 83-200 Starogard Gd.
 • MIX Elektronics S.A, ul Lubichowska 2, 83-200 Starogard Gd.
 • Telekomunikacja S.A ul. Rynek 10, 83-200 Starogard Gdański
 • J-W sp. z o.o, ul. Skarszewska 4, 83-200 Starogard Gdański
 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o, ul. Skarszewska 4, Starogard Gd.
 • CARREFOUR, ul. Niepodległości 2a, 83-200 Starogard Gdański
 • JERONOMO MARTINS dystrybucja S.A, ul. Paderewskiego 6, Starogard Gd.
 • PTH PESTAR, ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański
 • Firma Handlowa NASZ DOM AGD-RTV s.c. M. Kosecki, R. Klein, ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański
 • Market TESCO/POLSKA, ul. Droga Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański
 • PUK STARKOM sp. z o.o, ul. Tczeska 22, 83-200 Starogard Gdański
 • ZIP Computer Piotr Gadomski, ul. Kościuszki 55, 83-200 Starogard Gdański
 • Przedsiębiorstwo KOLTEL S.C. M i T, Kolbusz, ul. Droga Owidzka 2a, 83-200 Starogard Gdański. 
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Powiat starogardzki 153,82 ha
 • Gm. Lubichowo 9,40 ha
 • Gm. Starogard Gdański 37,80 ha
 • Gm. Zblewo 2,38 ha
 • Gm. Skarszewy 63,96 ha
 • Gm. Bobowo 4,80 ha
 • Gm. Skórcz 9,14 ha
 • Gm. Skarszewy 77,42 ha
 • Miasto Starogard Gdański 2,0 ha
 • Gm. Osieczna 10,88 ha

* wymienione obszary są obszarami pokopalnianymi, na które nie została wydana decyzja o zakończeniu rekultywacji (dane za rok 2010)
 

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Hałas drogowy,
 • kolejowy,
 • przemysłowy,
 • z imprez masowych. 
Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Miejska Skórcz: w ulicach 27 stycznia, Hallera, 3 Maja.
 • Gmina Smętowo Graniczne: przebieg autostrady A1
 • Gmina Wiejska Skórcz: drogi wojewódzkie, autostrada A1
 • Gmina Wiejska Osiek: teren przy drodze wojewodzkiej nr 214 Skórcz – Warlubie
 • Gmina Miejska Czarna Woda: drogowy - droga krajowa nr 22, kolejowy - linia kolejowa Tczew – Piła
 • Miasto Starogard: w ciągu Drogi Krajowej 22, w ciągu Drogi Wojewódzkiej 222, ul. Skarszewska, ul. Lubichowska 
Czy były dokonywane pomiary

W r.2010 WIOŚ w Gdańsku wykonywał pomiaru hałasu komunikacyjnego w Starogardzie
Starogard Gdański
Skutki hałasu dla organizmu:

 • ok. 70 dB – niekorzystne zmiany wegetatywne w organizmie,
 • powyżej 75 dB – rozmaite uszkodzenia organiczne i choroby, m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy żołądka, wzrost wydzielania adrenaliny, wrzody żołądka, przyspieszenia procesu starzenia,

od 90 dB – osłabienie i ubytek słuchu
 

 

Na obu wykresach poziom hałasu podano w dBW r. 2011 WIOŚ nie prowadził pomiarów w powiecie starogardzkim.  

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie 

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji z terenu powiatu 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej

Gmina Osiek:

 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej- Jeżewnica-2, Kasparus-1, Karszanek-1, Suchobrzeżnica- 1

Gmina Czarna Woda:

 • linie energetyczne wysokiego napięcia,
 • stacje transformatorowe,
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej,

Gmina Bobowo:

 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej – 1szt.

 

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2010 WIOŚ w Gdańsku wykonywał pomiary przy ul. Pomorskiej w Starogardzie.
W r.2011 WIOŚ w Gdańsku nie wykonywał pomiarów. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
 

 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja farmaceutyczna,
 • liczba zatrudnionych: 1483 - dane za rok 2010
   

Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gdański

 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja drzewna i metalowa
 • liczba zatrudnionych: 498 – dane za rok 2010

Destylarnia Sobieski, ul. Skarszewska 1, 83-200 Starogard Gdański

 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja wyrobów spirytusowych,
 • liczba zatrudnionych: 385 - dane za rok 2010
   

STEICO S.A. Zakład w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 
 

 • rodzaj produkcji: produkcja płyt twardych i porowatych,
 • wielkość produkcji: 54778 Mg/rok,
 • liczba zatrudnionych: 185 (dane z roku 2010)
   

Zakład Energetyki Cieplnej STAR-PEC Sp. z o.o., ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański
 

 • rodzaj i wielkość produkcji: główny rodzaj działalności: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • liczba zatrudnionych: 60
   

nazwa IGLOTEX S.A. Adres: 83-200 Skórcz, ul. Leśna 2
 

 • rodzaj i wielkość produkcji:
 • branża spożywcza – produkcja mrożonych wyrobów garmażeryjnych tj. pizza zapiekanki, pierogi, knedle kluski, kopytka ,pyzy, uszka itp.
 • liczba zatrudnionych: b/d
   

Przedsiębiorstwo „KOLTEL“ s. c. M. i T. Kolbusz, adres: ul. Droga Owidzka 2a, 83-200 Starogard Gdański 

 • Ilość unieszkodliwionych w 2011 r. odpadów na składowisku: 7602,24 Mg


Powiatowa Stacja Sanitarno+Epidemiologicyna, ul. Kanaowa 5, 83+200 Starogard Gdański,

 • Roczne zużycie wody ogółem (m3/r) 331 m3/r

Zakład Gospodarki Miejskiej, ul. Spacerowa 13, 83-220 Skórcz

 • Roczne zużycie wody ogółem 109657 m3/r (w tym przemysł: 6360 m3/r, cele komunalne: 103187 m3/r),
 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. – 1010,4 Mg/r, ilość unieszkodliwionych odpadów na składowisku w Linowcu 1010,4 Mg/r.
   

Destylarnia Sobieski Spółka Akcyjna, ul. Skarszewska 1, 83-200 Starogard Gdański

 • Liczba zatrudnionych pracowników 374,
 • Ilość rocznie wytwarzanych ścieków przekazanych do oczyszczalni miejskiej w 2011 r. 130351 m3,
 • Ilość zewidencjonowanych odpadów:
  • poprodukcyjne – zioła, płyty filtracyjne – 9,600 Mg,
  • oleje odpadowe – 0,740 Mg
  • papier i tektura – 206,479 Mg,
  • folia polietylenowa – 151, 295 Mg,
  • stłuczka szklana – 334,926 Mg,
  • akumulatory i baterie – 2,900 Mg,
  • żelazo i stal – 6,010 Mg,
  • osady z kl. Wody, muł rzeczny – 7,000 Mg

Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o. o., ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gdański,

 • Rodzaj i wielkość produkcji: produkcja drzewna i metalowa, liczba zatrudnionych 482,
 • Ilość rocznie wytwarzanych ścieków ogółem 9397 m3/r, w tym komunalne 9397 m3/r,
 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. komunalnych 211,2 m3, przemysłowych 1237,555 Mg,
 • Ilość unieszkodliwionych w 2011 r. odpadów na składowisku 156,6 Mg
   

FENIKS Zakład Produkcji Mebli sp. z o. o., Wolny Dwór 48, 83-250 Skarszewy,

 • Ilość rocznie wytwarzanych ścieków (m3/r) – 1525 m3/r; opłata za odbiór m3 ścieków (brutto): 2,16 zł,

Gminna Energetyka Cieplna sp. z o. o. w Skarszewach, os. Sikorskiego 13A,
Ogrzewanie, zasilanie w energię, emisja, stan zanieczyszczenia powietrza GEC Skarszewy:

 • Główne sposoby ogrzewania budynków
  • ciepło z miejskiej sieci – 1
 • Główne obiekty energetyczne
  • Kotłownia Miejska KM-1 moc zainstalowana – 3,72 MWt; nośnik energii – woda,
 • Główne źródła emisji: Kotłownia Miejska KM-1 Skarszewy os. Sikorskiego.
  • Wpływ na stan środowiska – GEC Skarszewy:
   • wskaźniki dot. Korzysztania ze środowiska w 2011 r:
   • zużycie wody: 823,00 m3
   • zużycie energii elektrycznej: 198,8 MWh
   • ilość wytwarzanych odpadów: mieszanka żużla i pyłów dymnicowych – 218,5 Mg;
   • wytworzona energia cieplna w kotłowniach GEC Skarszewy (2009 r.): 33.272,00 GJ;

Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S. A., ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański;

 • Zakład zajmujący się produkcją farmaceutyczną, liczba zatrudnionych osób (grudzień 2011 r.) 1536,
 • Ilość rocznie wytwarzanych ścieków przemysłowych (m3/r): 2.771.685 m3
 • Przemysłowe oczyszczanie scieków przez Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S. A. Oddział Oczyszczalni i Spalarni Ścieków przy ul. Owidzkiej 12, Owidz:
  • przepustowość (m3/d) 19 300 m3/d,
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca,
  • wydajność spalarni 3200 Mg/rok (odpady stałe), 700 Mg/rok (rozpuszczalniki), ilosć unieszkodliwionych odpadów w 2011 r. - 715 Mg,
 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r.: 2219 Mg, w tym komunalnych 241 Mg, przemysłowych 1978 Mg;
   

1. 15. Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o. o., ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański,

 • Rodzaj i wielkość produkcji: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Wielkość produkcji produktu głównego – energia cieplna 359 104 [GJ]. liczba zatrudnionych pracowników 60 osób.
 • Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o. o. prowadzi badania fizykochemiczne ścieku: wody popłucznej odprowadzanego z stacji uzdatniania wody, celem określenia zawartości chlorków, pH oraz zawiesiny ogólnej, jako wskaźników zanieczyszczenia ścieku. Badania wykonuje tylko i wyłącznie firma legitymująca się stosownym, aktualnym certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę akredytacyjną. Badania prowadzi się w terminach i częstotliwością określoną w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych w tym zakresie. Całkowita ilość wody popłucznej jaka powstała w 2011 roku w wyniku regeneracji złoża jonowymiennego wynosiła 251 m3. We wrześniu 2010 roku oddano do użytkowania nową stację uzdatniania wody.
 • Kotłownie Zakładu energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o.o. – w zestawieniu tabelarycznym ujęto tylko pracujące kotłownie w roku 2011.

Nazwa

Siedziba

Moc MW

Nośnik energii

Kotłownia lokalna

KS - 326

ul. Droga Owidzka 5

83-200 Starogard Gdański

0,040 MW

Lekki Olej Opałowy EKOTERM

Kotłownia lokalna

KS - 310

ul. Skarszewska 26

83-200 Starogard Gdański

0,080 MW

Miał węglowy

węgiel kamienny

Ciepłownia Rejonowa POŁUDNIE

KS - 101

ul. Pomorska 26

83-200 Starogard Gdański

Instalacja objęta Pozwoleniem Zintegrowanym

58,150 MW

Miał węglowy

Węgiel kamienny

 

Kotłownia lokalna

KS - 331

ul. Skarszewska 11

83-200 Starogard Gdański

0,470 MW

Gaz 50

Kotłownia lokalna

KS - 332

ul. Skarszewska 12

83-200 Starogard Gdański

0,260 MW

Gaz 50

„STEICO” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda,

 • Liczba zatrudnionych osób: 184
 • Ilość rocznie wytwarzanych ścieków (m3/r) ogółem (przemysłowe) 219 319 m3/r,
 • Przemysłowe oczyszczanie ścieków przez STEICO Sp. z o. o. w Czarnej Wodzie:
  • przepustowość (m3/d): 2500,
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rolnicze wykorzystanie ścieków – kompleks łąk (trwałe użytki zielone) o pow. ok. 348 ha,
 • Kotłownie – nazwa: Ciepłownia, moc: 68,94 MW, nośnik energii: paliwo stałe – miał węglowy + biomasa,
 • Wykorzystanie biomasy w firmie STEICO, Czarna Woda: rodzaj wykorzystywanej biomasy 03 01 01 (biomasa leśna), ilość ton/rok: 88,9, uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku: 997 Gj,
 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2011 r. (Mg): przemysłowe 19 929 Mg,
   

ENERGA Hydro Sp. z o. o., ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn,  

Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla zakładu NIE WYSTĘPUJĄ 

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

63 676  

porównaj z
Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 50383 ha 79,12%
 • łąki 7519 ha 11,8 %
 • pastwiska 3381 ha 5,3 %
 • sady 433 ha 0,68 %
 • inne 1960 ha 3,1
Ilość gospodarstw rolnych
 • Gmina Bobowo: 463
 • Gmina Lubichowo: 658
 • Gmina Skarszewy: b/d
 • Gmina Skórcz: b.d. (dane za rok 2010 – 36)
 • Gmina Starogard Gdański: b.d. (dane za rok 2010 – 97)
 • Gmina Czarna Woda: b/d
 • Gmina Kaliska: 381
 • Gmina Osiek: 541
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:1213
 • Gmina Smętowo Graniczne: 397
 • Gmina Zblewo: b/d
 • Gmina Wiejska Skórcz: 558
 • Gmina Osieczna: b. d. 
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Gmina Wiejska Skórcz:

 • RSP- 453 ha,
 • przedsiębiorstwa- 623 ha,
 • nadleśnictwa 25 ha,
 • parafie- 168 ha.
Klasy gleby [ha]

bez gmin Bobowo, Czarna Woda, Osiek, Osieczna, Skarszewy, Zblewo
Gmina Lubichowo:

 • I -
 • II -
 • IIIa 29
 • IIIb 176
 • IVa 971
 • IVb 1056
 • V 1199
 • VI 779

Gmina Skarszewy:

 • I -
 • II 6
 • IIIa 171
 • IIIb 480
 • IVa 1687
 • IVb 3354
 • V 2379
 • VI 1336

Gmina Skórcz:

 • I
 • II 0,5
 • IIIa 90,5
 • IIIb 39,0
 • IVa 33,4
 • IVb 0,9
 • V 11,3
 • VI 0,4
   

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • I 0
 • II 0
 • IIIa 44
 • IIIb 118
 • IVa 325
 • IVb 242
 • V 336
 • VI 190
   

Gmina Kaliska:

 • I
 • II
 • IIIa
 • IIIb
 • IV 171 ha
 • Iva 4
 • IVb 117
 • V 757
 • VI 1269

Gmina Osiek:

 • I -
 • II -
 • IIIa -
 • IIIb 26
 • IVa 27
 • IVb 367
 • V 779
 • VI 1340
   

Gmina Smętowo Graniczne:

 • I -
 • II 49,28
 • IIIa 672,64
 • IIIb 1783,80
 • IVa 1851, 72
 • IVb 582,65
 • V 465,29
 • VI 71,23

Gmina Wiejska Skórcz:

 • I 0
 • II 3
 • IIIa 833
 • IIIb 2008
 • IVa 1793
 • IVb 592
 • V 724
 • VI 293 
Wielkość gospodarstw - ilość

Gmina Lubichowo:

 • 1-2 ha 213
 • 2-5 ha 192
 • 5-10 ha 127
 • 10-15 ha 76
 • 15-25 ha 89
 • 25-50 ha
 • 50-100 ha
 • 100 – 200 ha
 • > 200 ha
   

Gmina Skórcz:

 • 1-2 ha 22
 • 2-5 ha 8
 • 5-10 ha 3
 • 10-15 ha 1
 • 15-25 ha 1
 • 25-50 ha 0
 • 50-100 ha 1
 • 100 – 200 ha 0
 • > 200 ha 0
   

Gmina Kaliska:

 • 1-2 ha 151
 • 2-5 ha 111
 • 5-10 ha 69
 • 10-15 ha 36
 • 15-25 ha
 • 25-50 ha od 15 do 200 ha- 17
 • 50-100 ha
 • 100 – 200 ha
 • > 200 ha
   

Gmina Osiek:

 • 1-2 ha 195
 • 2-5 ha 211
 • 5-10 ha 88
 • 10-15 ha 31
 • 15-25 ha 12
 • 25-50 ha 4
 • 50-100 ha 0
 • 100 – 200 ha 0
 • > 200 ha 0
   

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • 1-2 ha 373
 • 2-5 ha 323
 • 5-10 ha 162
 • 10-15 ha 181
 • 15-25 ha 111
 • 25-50 ha 50
 • 50-100 ha 8
 • 100 – 200 ha 2
 • > 200 ha 3
   

Gmina Smętowo Graniczne:

 • 1-2 ha 98
 • 2-5 ha 77
 • 5-10 ha 79
 • 10-15 ha 58
 • 15-25 ha 44
 • 25-50 ha 24
 • 50-100 ha 8
 • 100-200 ha 5
 • >200 ha 4
   

Gmina Bobowo:

 • 0-1 31
 • 1-2 ha 123
 • 2-5 ha 99
 • 5-7ha 38
 • 7 -15 ha 94
 • 15-20 ha 29
 • 20-200 ha 49
   

Gmina Wiejska Skórcz:

 • 1-2 ha 141
 • 2-5 ha 108
 • 5-10 ha 103
 • 10-15 ha 74
 • 15-25 ha 50
 • 25-50 ha 71
 • 50-100 ha 8
 • 100 – 200 ha 3
 • > 200 ha 0
   

Miasto Starogard:

 • 1-2 ha 32
 • 2-5 ha 28
 • 5-10 ha 8
 • 10-15 ha 5
 • 15-25 ha 20
 • 25-50 ha 2
 • 50-100 ha 0
 • 100 – 200 ha 2
 • > 200 ha 0
   

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

 • Gmina Bobowo: 8,78
 • Gmina Lubichowo: 7,5 ha
 • Gmina Skarszewy: b/d
 • Gmina Skórcz: b.d. ( za rok 2010 - 5 ha)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 12,50 ha
 • Gmina Czarna Woda: b/d
 • Gmina Kaliska: 5,70 ha
 • Gmina Osiek: 4,14 ha
 • Gmina Osieczna: b. d.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b/d
 • Gmina Zblewo: b/d
 • Gmina Smętowo Graniczne b/d
 • Gmina Wiejska Skórcz: 13,40 (13 ha) 
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • produkcja mleka 72 [tys. l] [%]
 • produkcja żywca wołowego 0,07 [tys. t] [%]
 • produkcja żywca wieprzowego 0,42 [tys. t] [%]
 • produkcja zbóż 1,20 [tys. t] [%]
 • produkcja ziemniaków 0,20 [tys. t] [%]
 • produkcja buraków cukrowych - [tys. t] [%]
 • produkcja warzyw 0,01 [tys. t] [%]
 • produkcja owoców 0,15 [tys. t] [%]
   

Gmina Wiejska Skórcz:

 • produkcja mleka [tys. l] 2273 [%] 1,94
 • produkcja żywca wołowego [tys. t] 340 [%]0,29
 • produkcja żywca wieprzowego [tys. t] 3870 [%]3,31
 • produkcja zbóż [tys. t] 9471 [%]80,98
 • produkcja ziemniaków [tys. t] 2502 [%]2,14
 • produkcja buraków cukrowych [tys. t] 12400 [%]10,60
 • produkcja warzyw [tys. t] 600 [%]0,51
 • produkcja owoców [tys. t] 272 [%]0,23

Pozostałe gminy-brak danych 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Miasto Starogard:

 • NPK [kg/ha] 200
 • CaO [kg/ha] 50 
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego

 • Ilość gospodarstw (wymień jakie) 1- LABOFARM
 • Ogólna powierzchnia upraw [ha]- 4,00
   

Plantacje roślin energetycznych-brak danyc 

Charakterystyczne produkty regionalne

Sołectwo Zelgoszcz (gmina Lubichowo):

 • produkty regionalne: kiełbasa polska ze słoika
 • wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: ser smażony

Sołectwo Kopytkowo (gmina Smętowo Graniczne):

 • produkty regionalne: jaja faszerowane, bigos po kociewsku, smalec z skwarkami + ogórek kiszony
 • wyroby regionalne stanowiące dziedzictwo: rękodzieła, obrusy haftowane z motywem kociewskim.
 • Dziedzictwo kulinarne jak i rękodzieła zawarte są w różnych pieśniach gwary kociewskiej, np. Pieśń pt: „Smakuj, pracuj“. Produkty regionalne i wyroby dziedzictwa kulinarnego podtrzymuje działające koło gospodyń wiejskich w Kopytkowie.

Sołectwo Zimne Zdroje (gmina Osieczna):

 • produkty regionalne: pasztet z grzybów, kluski kociewskie, dynia po królewsku,
 • wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: ser smażony, jagody we własnym soku, kurczak wędzony

Sołectwo Osówek (gmina Osieczna):

 • wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: kura w potrawce, pieróg z gomułką, szandor, chleb ze smalcem, chleb bieda, sok z kwiatu czarnego bzu, drożdżówka kiszona,

Sołectwo Osieczna (gmina Osieczna):

 • produkty regionalne: dynia po kociewsku, borówki w zalewie octowej
 • wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: jagodnica po kociewsku, kurczak wędzony

Sołectwo Czarne (gmina Kaliska):

 • Produkty regionalne: chleb wypiekany w piecu chlebowym
 • Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: szandar 

Przyroda

Formy ochrony przyrody

1.1 Park Narodowy
       nie występuje
1.2    Rezerwat przyrody

Nadleśnictwo Lubichowo
-Jezioro Udzierz, leśnictwo Leśna Jania, pow. 229,88 ha,
Ochrona ornitofauny i zbiorowisk roślinno-wodnych.
-Krzywe Koło w Pętli Wdy,    leśnictwo Błędno,    pow. 10,00 ha,
Naturalne lasy, ochrona krajobrazów ekologicznych.
-Czapli Wierch    ,leśnictwo Kałębnica    ,pow. 5,26 ha,
Kolonia Czapli siwej w starodrzewiu sosnowym.
-Zdrójno, leśnictwo Błędno, Długie, Brzeźnica ,  pow. 168,97 ha,
Stanowisko reintrodukcji Bobra europejskiego.

Gmina Skarszewy:
-Brzęczek, , leśnictwo Jastrzębce, pow. 25,49 ha (Gmina Skarszewy: 9,95 ha)
Główne walory przyrodnicze: zbiorowiska buczyny pomorskiej z okazałymi fragmentami starodrzewu bukowego 160 letniego.
 
Gmina Osiek:

- Zdrójno,lokalizacja- Kasparus    ,wielkość- 167,57 ha, florystyczny

            - Jez. Udziera  ,   Udzierz   ,  229,88 ha , krajobrazowy
                                                                         
            - Czapli Wierch ,  Kałębnica, 5,26 ha ,  florystyczny
                                              -                              -     
            - Krzywe Koło ,   Błędno    ,   10,00 ha   , ornitologiczno-florystyczny                                                

1.3 Park krajobrazowy
Nie występuje.

1.4 Obszary chronionego krajobrazu
OChK Borów Tucholskich:
Data wyznaczenia: 8. 11. 1994 rok
Tytuł aktu prawnego: Rozp.5/94
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994, Nr 27, poz.139
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005, Nr 29, poz. 585
 

 • Obszar zlokalizowany w południowo - zachodniej części Starogardu Gdańskiego. Obejmuje między innymi jeziora Sumińskie, Borzechowskie Wielkie i Szteklin, położone przy jego wschodniej granicy. Drzewostany zajmują tu żyzne siedliska i nie przypominają swoją budową właściwych temu obszarowi borów. Chroni się tu urozmaicony krajobraz oraz doliny rzek z cenną roślinnością. Obszar chronionego krajobrazu Borów Tucholskich obejmuje swoim zasięgiem gminy: Zblewo, Osieczną, Lubichowo, Osiek, Skórcz, Czarną Wodę, Smętowo Graniczne oraz Kaliska. Na powierzchni 65 780 ha. chroni się drzewostany w przewadze sosnowe na gruntach porolnych. Jest największym obiektem chronionym w województwie pomorskim. Około 30 % tego kompleksu leśnego zwanego "zielonym morzem" mieści się w granicach Kociewia.
 •  Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich to szczególne miejsce ochrony ptaków. Występuje tu m.in. bocian czarny (Ciconia nigra), cyranka (Anas querquedula), myszołów (Buteo buteo), derkacz (Crex crex), brzegówka (Riparia riparia), gąsiorek (Lanius collurio). Bardzo często można spotkać na ternie OCHK Borów Tucholskich jelenia europejskiego (Cervus elephus), dzika (Sus scrofa), sarnę (capareolus capreolus). Natomiast z drobnej zwierzyny objętej ochroną występuje tu: jeż wschodnioeuropejski, kret, ryjówki aksamitna i malutka, mroczek późny, nocek rudy oraz nocek duży, a także większy bóbr i wydra.

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich:
•    powierzchnia całkowita 65 780 ha,
•    teren Nadleśnictwa Lubichowo: 27 570,25 ha. Charakteryzuje się dużą lesistością drzewostanów sosnowych i siedliskami borowymi oraz niespotykanymi specyficznymi krajobrazami,
•    teren Nadleśnictwa Starogard – 72,36 ha
•    teren Nadleśnictwa Kaliska - 12 264,2 ha
•    całą gminę Osieczna, pow. 12 326 ha
•    Obejmuje 2 powiaty: starogardzki i kościerski,
•    Obejmuje gminy: Czarna Woda, Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo,
OChK Doliny Wierzycy:
Data wyznaczenia: 8. 11. 1994 rok
Tytuł aktu prawnego: Rozp.5/94
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994, Nr 27, poz.139
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego
  Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
  Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005, Nr 29, poz. 585
 

 • Na powierzchni około 10 784 ha ze względu na walory krajobrazowe: urozmaicone ukształtowanie terenu oraz bogatą ornitofaunę powstał obszar chronionego krajobrazu. Obszar ten obejmuje kilku-dziesięciokilometrowy odcinek rzeki Wierzycy z jej doliną, wieloma jeziorami, z których najbardziej znaczące to Jezioro Godziszewskie, Krąg i Przywłoczno wraz z przylegającymi do nich gruntami. Znajduje się tu rezerwat Brzęczek oraz projektowany rezerwat Jeziorka. Gnieździ się tu m.in. bocian czarny (Ciconia nigra), żuraw (Grus grus), gągoł (Bucephala clangula) i wiele innych gatunków ptaków, związanych z podmokłymi lasami, bagnami torfowiskami.

      Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy:
  •    powierzchnia całkowita: 10 784 ha,
  •    na gruntach Nadleśnictwa Starogard 2697,02 ha,
  •    na gruntach nadleśnictwa Kalsika: Obszar Chronionego Krajobrazu – Doliny Wierzycy w części Północnej obrębu Bartel Wielki (części oddz. 16, 21, 22, 23, 29),
  •    obejmuje 2 powiaty: starogardzki i kościerski,
  •    obejmuje gminy: Skarszewy, Starogard Gdański; Kościerzyna, Liniewo, Stara Kiszewa.

   OChK Doliny Wietcisy
  Data wyznaczenia: 8. 11. 1994 rok
  Tytuł aktu prawnego: Rozp.5/94
  Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego
  Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994, Nr 27, poz.139
  Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego
    Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
    Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005, Nr 29, poz. 585

  •    Ze względu na ciekawą faunę i florę odcinek doliny rzeki Wietcisy oraz dolny odcinek rzeki Rutkownicy wraz z przyległymi lasami zostaje przekształcony w obszar chronionego krajobrazu.  Chroni się tu urozmaicony krajobraz oraz doliny rzek z cenną roślinnością. Cechą charakterystyczną tego terenu jest występowanie roślinności terenów podmokłych, drzewostany w przewadze sosnowe na gruntach porolnych, w dolinach rzek, głównie Rutkownicy spotyka się zabagnienia oraz olszyny. Powierzchnia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Wietcisy" szacowana jest na około na 3 352 ha. Szczególną wartością przyrodniczą tego miejsca jest meandrujące koryto rzeczne ze starorzeczami oraz urozmaicony teren pod względem ukształtowania powierzchni.
      
      Obszar Chronionego Krajobrazu  Doliny Wietcisy:
  •    powierzchnia całkowita: 3 352 ha,
  •    grunty Nadleśnictwa Starogard:  795,13 ha,
  •    obejmuje 3 powiaty: gdański, kościerski, starogardzki
  •    obejmuje gminy: Przywidz; Liniewo, Nową Karczmę; Skarszewy

1.5 Pomniki przyrody – ilość z uwzględnieniem rodzaju

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • 22 szt. (aleja lipowa, głaz, drzewa)

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Dąb szypułkowy (Leśna Huta)
 • Klon jawor (Kaliska)
 • Dąb szypułkowy (Leśnictwo Czubek)

Gmina Wiejska Osiek: 27 szt. w tym lipa-5 szt, dąb- 10 szt, sosna- 2 szt, buk- 3 szt, wiąz- 1 szt, olsza- 1 szt, klon- 2 szt, akacja- 1 szt, brzoza- 2 szt.

Gmina Miejska Czarna Woda: topola biała 1 szt. o obwodzie 4,15 m i wysokości 26 m w wieku około 150 lat (nr 144 w Rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku). Rośnie w pasie drogi powiatowej nr 2701G (ul. Dworcowa).
Gmina Wiejska Osieczna:

 • drzewo – dąb szypułkowy przy zabudowaniu (posesja 58 przy ul. 3 Maja w m. Szlachta)
 • drzewo – dąb szypułkowy przy zabudowaniu (posesja 28 w m. Klaniny)
 • drzewo – sosna o pięciu koronach położone na terenie Gminy Osieczna w Leśnictwie Leśny Dwór, Nadleśnictwo Lubichowo)

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Cztery pomniki przyrody (drzewa)- dwa 2 okolicy jeziora Sumińskiego, po jednym w rejonie Sucumina i Szpęgawska

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Pojedyncze stare drzewa - 17 sztuk

Gmina Wiejska Zblewo: 13
Gmina Wiejska Skórcz: 7

 • drzewo żywotnik zachodni Czarnylas,
 • drzewo lipa drobnolistna porośnięta bluszczem Czarnylas,
 • drzewo dąb bezszypułkowy Miryce,
 • Drzewo buk zwyczajny Drewniaczki,
 • drzewo dąb zwyczajny Zajączek,
 • drzewo dąb zwyczajny Zajączek,
 • grupa drzew obrośniętych bluszczem Ryzewie


1.6 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 4 parki zabytkowe, obiekty w rejestrze zabytków- 8 szt.

1.7    Użytki ekologiczne

Nr Rej WKP Typ użytku Nazwa / opis użytku Pow. [ha] Gmina Powiat
264 torfowisko przejściowe Zgniłki 2,3 Lubichowo Starogard Gdański
265 torfowisko przejściowe Jeleni Moczar 3,59 Lubichowo Starogard Gdański
266 śródleśne oczko wodne i torfowisko Jezioro Pikowe 6,68 Stara Kiszewa Starogard Gdański
331 śródleśne oczko, torfowisko Jezioro Małe Nierybno 2,67 Kaliska Starogard
332 śródleśne oczko wodne Jezioro Piaszczyste 2,46 Kaliska Starogard
333 śródleśne oczko wodne Jezioro Piaeczenko 3,52 Kaliska Starogard
334 torfowisko przejściowe Kaczaki 6,37 Zblewo Starogard
335 łąki, zarośla i lasy Łoza nad Piesienicą 3,99 Zblewo Starogard
336 czyżnie Czyżnie nad Jeziorem Borzechowskim 2,98 Zblewo Starogard
337 łąki i torfowiska Niedzierzwa 6,53 Zblewo Starogard

Gmina Kaliska:

 • 1.    Jezioro Małe Nierybno, leśnictwo Cieciorka- 2,72 ha
 • 2.    Jezioro Piaszczyste, leśnictwo Okoniny- 2,46 ha
 • 3.    Jezioro Piaseczenko, leśnictwo Cieciorka- 3,52 ha
 • 4.    Płocicki Moczar, obszar torfowiska przejściowego i fragment boru bagiennego (obręb Bartel Wielki)- 3,04 ha

Gmina Wiejska Skórcz:

 • drzewo żywotnik zachodni Czarnylas
 • drzewo lipa drobnolistna porośnięta bluszczem Czarnylas
 • drzewo dąb bezszypułkowy Miryce
 • drzewo buk zwyczajny Drewniaczki
 • drzewo dąb zwyczajny Zajączek
 • drzewo dąb zwyczajny Zajączek
 • grupa drzew obrośniętych bluszczem Ryzowie

Gmina Wiejska Zblewo: 4

1.8.    Obszary Natura 2000 

Powiat starogardzki  - SOO – Specjalne  Obszary Ochrony  .
 

Nazwa obszaru Kod obszaru Pow. ogółem, pow. woj [ha] Gmina
Krzewiny PLH040022 499; 264,46 Osiek, pozostałe kujawsko - pom
Sandr Wdy PLH040017 7492,6 Osiek, Osieczna, pozostałe kujawsko - pom
Szczodrowo PLH220101 223,6 Skarszewy
Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim PLH220067 236,3 Starogard Gd. pozostałe pow. tczewski
Zielenina PLH220065 643,8 Skarszewy pozostałe pow. gdański
Dolina Wierzycy PLH220094 4618,3 Skarszewy, Starogard Gd. pozostałe pow. kościerski

Powiat starogardzki - OSO - Obszary Specjalnej Ochrony

Nazwa obszaru Kod obszaru Pow. ogółem, pow. woj [ha] Gmina
Bory Tucholskie PLB220009 322535,9; 215037,0 Kaliska, Lubichowo, Czarna Woda, Osieczna, Osiek, Skórcz, Smętowo Gran., Zblewo, pow. bytowski, kościerski, chojnicki pozostałe kujawsko-pom.


1.9    Wielkość obszaru objętego prawną ochroną przyrody [ha]

 • Powiat starogardzki: ok. ½ obszaru powiatu
 • Gmina Wiejska Osiek: 15589,5 ha
 • Gmina Miejska Skórcz: 20 ha
 • Gmina Wiejska Skórcz: 2 101,13 ha południowej części gminy

 

Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody

Ścieżki edukacyjne
Gmina Wiejska Kaliska:

 • nazwa: Dydaktyczna Ścieżka Leśna „Bartlewianka” długość 6,4 km
 • podstawowa tematyka: tablice edukacyjna (19 szt.), opisy zjawisk przyrodniczych

Wycieczki z przewodnikiem – b. d.
Prelekcje
Gmina Wiejska Osiek: Zespół Szkół Publicznych w Osieku
Miasto Starogard:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, który skierowany jest do publicznych szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie wybranych miast.
 • Placówki oświatowe, otrzymały bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych. Pakiet ten obejmuje m.in. scenariusze zajęć edukacyjnych dla nauczyciela, broszurę edukacyjną, plansze edukacyjne do sali lekcyjnej, płytę dvd z materiałami edukacyjnymi a także niespodziankę.
 • Więcej informacji na stronie internetowej programu, pod adresem: http://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/
   

Wydawnictwa 

brak informacji

Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych

Brak informacji 

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Miasto Starogard:
Konkursy, cykliczne akcje proekologiczne, pogadanki w szkołach i przedszkolach.
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim:

 • Zakupiono torby ekologiczne z surówki bawełnianej z nadrukiem haseł o tematyce ekologicznej, które w ilości 2941 szt. przekazano do jednostek organizacyjnych powiatu, przedsiębiorcom, samorządowcom i innym osobą związanym z ochroną środowiska,
 • W dniu 23 listopada 2011 r. odbył się III Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej pt. „Jedziemy do lasu”. Głównym celem konkursu było rozwijanie u uczniów zainteresowań problematyką ochrony przyrody oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Wygłaszano prelekcje w szkołach powiatu starogardzkiego nt. związane z ochroną środowiska,
 • Współorganizowano Akcję Sprzątania Świata 2011, wydano gminom i jednostkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Starogardzkie Gd. 8210 szt. worków i 12050 szt. rękawic,
 • Dokonano aktualizacji systemu informacji dla społeczeństwa województwa pomorskiego dotyczących zrównoważonego rozwoju i stanu środowiska w układzie powiatów ( www. infoeko.pomorskie.pl),
 • Dokonano nasadzeń drzew i krzewów na terenie: Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim, Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu, Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Obsługi Starostwa, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim, II Liceum Ogólnokształcącego Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu,
 • Prowadzono aktualizację informacji z zakresu ochrony środowiska wyświetlanych na panelu umieszczonym w budynku Starostwa Powiatowego w ramach projektu AIRPOMERANIA dotyczącym systemu zarządzania informacjami o jakości powietrza. 
 • Zakupiono nagrody rzeczowe (olimpiady, programy i projekty, konkursy – w zakresie edukacji ekologicznej ) dla szkół powiatu starogardzkiego.
 • Współfinansowano szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń ekologicznych,
 • Publikowano w Biuletynie Samorządowym Powiatu Starogardzkiego artykuły z zakresu ochrony środowiska w tym o tematyce ekologicznej,
 • Współdziałano w organizacji i współfinansowano przedsięwzięcia:
 • obchody Dnia Ziemi w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim,
 • szkolne marsze na orientację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu– „Owidz i okolice” pod hasłem „Mieszkamy nad rzeką” oraz „Szanujemy i pamiętamy”,
 • Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim,
 • projekt ekologiczny „Cztery łapy i my” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim,
 • Współfinansowano ze środków budżetowych powiatu starogardzkiego pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska termomodernizację obiektów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu oraz w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.


Gmina Miejska Czarna Woda: akcja „Sprzątanie Świata”, szkolne konkursy ekologiczne, konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”
Gmina Wiejska Bobowo: akcja „Sprzątanie Świata” 

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Miejska Starogard Gdański

 • Konkursy ekologiczne w szkołach,
 • akcja "Sprzątanie Świata",
 • zajęcia promujące ochronę środowiska w przedszkolach miejskich.

Gmina Wiejska Kaliska Dzień

 • sprzątania świata

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne

 • selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych (baterie, sprzęt elektroniczny)

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”

Gmina Wiejska Skórcz:

 • „Akcja Sprzątanie Świata 2010 rok.”
 • Konkursy z okazji „Dnia Ziemi”
 • Dzień ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”

Gmina Miejska Skórcz:

 • Zakup zestawów edukacyjnych dla przedszkola Miejskiego w Skórczu pt. „Ekologia na co dzień” oraz „Recykling-sprzątanie świata”.
 • Akcja „Sprzątanie świata 2010 zorganizowana z udziałem Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Publicznych, Przedszkola Miejskiego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Wiejska Kaliska

 • zbiórka makulatury

Gmina Smętowo Graniczne-

 • dalsze uświadamianie społeczności wiejskiej co do konieczności zorganizowanej zbiórki odpadów (w tym niebezpiecznych)

 

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin,
 • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni,
 • ochrona wód rzeki Wietcisy i jej zlewni,
 • ochrona wód rzeki Wdy i jej zlewni,
 • zanieczyszczenie powietrza spowodowanego niską emisją,
 • budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych,
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych,
 • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym – konieczność realizacji obwodnic z powiecie starogardzkim, a szczególności w m. Starogard Gdański
   

Miasto Starogard:

 • mała świadomość ekologiczna mieszkańców powiatu,
 • zbyt mały udział produkcji energii elektrycznej i cieplnej z źródeł odnawialnych,
 • brak infrastruktury zabezpieczającej zwierzęta dzikie przed wtargnięciem na jezdnie;
 • brak infrastruktury umożliwiającej swobodne i bezpieczne przemieszczanie się zwierząt dzikich przez jezdnie.
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Miasto Starogard:

 • Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

Gmina Wiejska Kaliska-

 • budowa sieci kanalizacyjnej, 

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej,

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • 2007- budowa kanalizacji w Kokoszkowach ul. Leśna, 0,9 km
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Zdunach, 3,7 km.
 • Budowa drugiej studni na ujęciu wody w Jabłowie
 • 2009- budowa kanalizacji w Kokoszkowach, 0,6 km.
 • Modernizacja oczyszczalni w Kokoszkowach
 • 2010- budowa kanalizacji w Szpęgawsku, 2,1 km.
 • Budowa studni głębinowej na ujęciu w Kręgu
 • budowa kanalizacji w Żabnie, 4,8 km
 • budowa kanalizacji Kolincz- Owidz- Barchnowy, 14 km
 • 2011 – Budowa kanalizacji w Szpęgawsku 2,2 km
 • Budowa kanalizacji w Dąbrówce 8,7 km
 • Budowa kanalizacji w Kokoszkowach 2.0 km
 • Budowa kanalizacji w Jabłowie 0,4 km
 • Budowa wodociągu Dąbrówka 0.5 km
   

Zorganizowano i przeprowadzono prace związane ze zwalczaniem groźnego szkodnika kasztanowca- Szrotówek kasztanowcowiaczek w latach 2005-2010
Nowe nasadzenia drzew oraz krzewów:

 • 2005- 610 drzew, 145 krzewów
 • 2006- 450 drzew, 360 krzewów
 • 2007- 800 drzew, 210 krzewów
 • 2008- 820 drzew, 120 krzewów
 • 2009- 1030 drzew, 370 krzewów
 • 2010- 550 drzew, 30 krzewów
 • 2011 – 500 drzew, 350 krzewów
   

Gmina Smętowo Graniczne-

 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopytkowo i Smętowo Graniczne (etap I) oraz punktu zlewnego w miejscowości Kopytkowo.

Gmina Miejska Skórcz:

 • wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w 75% części miasta,
 • wybudowanie utwardzonych dróg lokalnych o długości ok. 1,3 km

Gmina Wiejska Skórcz:

 • wprowadzenie częściowej segregacji odpadów
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • gospodarka odpadami, słabo rozwinięta segregacja odpadów,
 • ochrona powietrza atmosferycznego (niska emisja), smog w Starogardzie Gdańskim (szczególnie w okresie grzewczym).
 • zanieczyszczenie wód podziemnych,
 • hałas komunikacyjny,
 • budowa systemu kanalizacyjnego,
 • bezpieczeństwo energetyczne gminy, 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Racjonalizacja gospodarki odpadami w 18 gminach regionu poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Gmina Miejska Starogard Gdański jest inicjatorem powołania spółki oraz jej głównym udziałowcem.
 

Realizacja współpracy partnerskiej

http://www.powiatstarogard.pl/index.php?page=ba3808886a2fa61eeb2fff85594ebb40

 • Powiat Wolsztyński oraz Miasto i Gmina Wolsztyn
 • Limerick Country (Irlandia)
 • Rejon polesski, obwód kaliningradzki (Rosja)
 • Rejon solecznicki (Litwa) 
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Miasto Starogard:

 • w projekcie grantowym z miastem Hillerod w Danii,
 • wymiana uczniów pomiędzy miastami partnerskimi - Starogardem Gd., a Diepholz w Niemczech.

 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Miasto Starogard:

 • tytuł Finalisty ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal”,
 • tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011”. 
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Powiat Starogardzki:

 • Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel - Drewniaczki
  • lata realizacji: 2010-2011
  • źródło dofinansowania: Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Oś Priorytetowa 8
  • Kwota dofinansowania: 4.124.723,93 zł
 • Nazwa projektu: Oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
  • Lata realizacji: 2010
  • źródło dofinansowania: Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Oś Priorytetowa 8
  • Kwota: 991.931,62 zł
    

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Nazwa projektu: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie
  • źródło dofinansowania: SAPARD
  • Kwota: 488 000 zł
 • Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Państwowej w Smętowie Granicznym
  • Źródło dofinansowania: EOG
  • Kwota: 275 000 EURO
    

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowych w Gminie Lubichowo etap I
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny program operacyjny dla województwa Pomorskiego
  • działanie 82
  • Kwota: 1.671.761,88 zł
    

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa projektu: Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją 4 obiektów użyteczności publicznej
  • Lata realizacji: 2012 - 2013
  • Źródło dofinansowania: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota: 3 688 517 zł
 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Kaliskach
  • Lata realizacji: 2011 - 2013
  • Źródło dofinansowania: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota: 9 030 898,25 zł
    

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gdański.
  • Lata realizacji: 2009- 2011
  • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Dofinansowanie: 2 445,11 tys. zł. Całkowita wartość projektu: 4 561,99 tys. zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce- Gmina Starogard gdański i Jabłówku- Bmina Bobowo
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  • Kwota dofinansowania 1 350,98 tys. zł, całkowita wartość projektu: 1 929,97 tys. zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kokoszkowy, Żabno wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Żabno
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota dofinansowania: 996,02 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1 725,17 tys. zł.
 • Termomodernizacja budynków szkół w Gminie Starogard Gdański
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
  • Kwota dofinansowania: 677,32 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1 583,41 tys. zł
 • Budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach
  • Lata realizacji: 2011-2013
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota dofinansowania: 1713,8 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1883,20 tys. zł
    

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • Projekt pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda - etap I" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Planowana wartość zadania wynosi 1 780 171.18 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 1 142 073.12 zł, co stanowi 70 % wartości kosztów kwalifikowanych.
  • W ramach tej inwestycji wykonano ponad 7 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie ponad 180 nieruchomości. Możliwość korzystania z kanalizacji sanitarnej uzyska ok. 900 mieszkańców Czarnej Wody.
 • Projekt pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda - etap II" realizowany był w latach 2010-2011. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie - w ramach działania "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  • Wartość zadania wynosi 1 526 760 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 938 313.00 zł, co stanowi 75 % wartości kosztów kwalifikowanych. W ramach tej inwestycji wykonano 7769,6m sieci kanalizacji sanitarnej, 151 przyłączy kanalizacyjne i dwie przepompownie ścieków.
  • Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia prawie 550 osób.
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • W 2011r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Kompleksowe zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy budynkach wielorodzinnych ul. Mickiewicza 4, 6, 8 w Czarnej Wodzie wraz z obiektami małej architektury." Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  • Wartość zadania wynosi 130 362,79zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 84788 zł. Zagospodarowany zostanie teren o powierzchni 1645m². Wykonane zostaną nowe chodniki, obiekty małej architektury oraz zagospodarowany zostanie teren zielony - regeneracja starych trawników, wykonanie nowych trawników, nasadzenia bylin krzewów. Umowa o dofinansowanie została podpisana.
  • Termin realizacji zadania: 2012r.

Gmina Wiejska Bobowo:

 • nazwa projektu ,nazwa programu UE, przewidywana kwota dofinansowania
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłówku, PROW ”Dostawa usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej” 2 963908 zł zgodnie z umowa o dofinansowanie.
    

Gmina Miejska Skórcz:

 • nazwa projektu: „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu”
 • nazwa programu UE: objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 • przewidywana kwota dofinansowania: 500 000zł.- w listopadzie 2010 r. została zawarta umowa

 Gmina Wiejska Osiek:

 • nazwa projektu „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Osiek, Wycinki i Jaszczerz, (Gminie Osiek)” ,
  • nazwa programu UE – Konkurs 8.2-5 (Działanie 8.2 Lokalna Infrastruktura ochrony środowiska RPO WP 2007-2013),
  • przewidywana kwota dofinansowania około 7 mln zł.

 
Miasto Starogard:

Lp.

nazwa projektu

nazwa programu UE

przewidywana kwota dofinansowania

1.

„Remont ulicy Jabłowskiej”

RPO WP

14 000 000 zł

2.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Rolnej, Heweliusza w  Starogardzie Gdańskim”

POIiŚ

6 000 000 zł


 
Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem: Na etapie przygotowania dokumentacji oraz pozwoleń.Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora sanitarnego ..Północ" I etap, zadanie 1 - Wolental wraz z przebudową sieci wodociągowej"
  • Nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 88. Lokalna infrastruktura podstawowa.
  • Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Kwota dofinansowania : 2 020 991,55 zł
  • Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Skórcz.
 • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora sanitarnego „Północ" - Pączewo"
  • Nazwa programu UE: Działanie 321"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  • Kwota dofinansowania : 2 781 084 zł
  • Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Skórcz.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • złożono wniosek o dofinansowanie do RPO dla inwestycji pt: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne”. Podpisano umowę o dofinansowanie, 60% dofinansowania.

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański
  • rok uchwalenia przez radę: 1999
 • Gmina Wiejska Osiek
  • rok uchwalenia przez radę: 2010 r.
  • okres, którego dotyczy: 2015 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska
  • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
  • okres, którego dotyczy: 2005 – 2020 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda
  • rok uchwalenia przez radę: nie posiada
 • Gmina Wiejska Bobowo
  • rok uchwalenia przez radę: b.d.
  • okres, którego dotyczy: 2004-2015 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo
  • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  • okres, którego dotyczy: 2003 – 2015 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy
  • rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
  • okres, którego dotyczy: 2015 r.
 • Gmina Miejska Skórcz
  • rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
  • okres, którego dotyczy: do 2015 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański
  • „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2008- 2018” przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Starogard Gdański nr XXIII/217/2008 w dniu 14 maja 2008 r. realizuje założenia zrównoważonego rozwoju.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne
  • rok uchwalenia przez radę: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo
  • rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Skórcz
  • rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
  • okres, którego dotyczy: do 2015 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna
  • rok uchwalenia przez radę: b.d.
    
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Gmina Wiejska Starogard Gdański

 • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.

Gmina Wiejska Osiek

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.

Gmina Wiejska Kaliska

 • rok uchwalenia przez radę: 2010 r.

Gmina Miejska Czarna Woda

 • rok uchwalenia przez radę: 2011 r.

Gmina Wiejska Bobowo

 • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • aktualizacja: 2011 r.

Gmina Wiejska Lubichowo

 • rok uchwalenia przez radę: 2009 r.

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy

 • rok uchwalenia przez radę: 1998 r.

Gmina Miejska Skórcz

 • rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • (aktualizacja: 2006 r.)

Gmina Miejska Starogard Gdański

 • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
 • Miasto posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański – uchwalone uchwałą Nr XXXVIII/353/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2005r., zmienione uchwałą nr XLVI/400/2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne

 • rok uchwalenia przez radę: 2011 r.

Gmina Wiejska Zblewo

 • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.

Gmina Wiejska Skórcz

 • rok uchwalenia przez radę: bd.

Gmina Wiejska Osieczna

 • rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Powiat Starogardzki
  • rok uchwalenia przez radę: 2009 r.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański
  • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osiek
  • rok uchwalenia przez radę: 2011 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska
  • rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
  • aktualizacja 12.10.2011 r
 • Gmina Miejska Czarna Woda
  • rok uchwalenia przez radę: 2003r.
  • aktualizacja: 2011 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo
  • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
  • aktualizacja 2011 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo
  • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy
  • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Miejska Skórcz
  • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
  • aktualizacja 2011 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański
  • „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017” przyjęta Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/116/2011 z dnia 28.09.2011 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne
  • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo
  • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz
  • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna
  • rok uchwalenia przez radę: 2003 r. 

 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Powiat Starogardzki

 • rok uchwalenia przez radę: 2009 r.

Gmina Wiejska Starogard Gdański

 • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.

Gmina Wiejska Osiek

 • rok uchwalenia przez radę: 2011 r.

Gmina Wiejska Kaliska

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • aktualizacja 12.10.2011 r.

Gmina Miejska Czarna Woda

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
 • aktualizacja: 2011 r.

Gmina Wiejska Bobowo

 • rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • aktualizacja: 2011 r.

Gmina Wiejska Lubichowo

 • rok uchwalenia przez radę: 2009 r.

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.

Gmina Miejska Skórcz

 • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • aktualizacja 2011 r.

Gmina Miejska Starogard Gdański

 • „Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. na lata 2010- 2013 z perspektywą na lata 2014-2021” przyjęta Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/116/2011 z dnia 28.09.2011 r.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne

 • rok uchwalenia przez radę: 2004 r.

Gmina Wiejska Zblewo

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.

Gmina Wiejska Skórcz

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r.

Gmina Wiejska Osieczna

 • rok uchwalenia przez radę: 2003 r. 
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Osiek rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Wiejska Zblewo rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna rok uchwalenia przez radę: b.d. 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Miasto Starogard:

 • Społeczność miasta bierze udział w pracach nad lokalnymi planami rozwojowymi w ramach konsultacji i badań społecznych.

 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Miasto Starogard:

 • Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
 • Kociewski Klub Turystyczny
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals 

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • Gmina Kaliska- www.kaliska.pl
 • Miasto Starogard: http://starogard.pl
 • Gmina Czarna Woda – www.czarna-woda.pl
 • Gmina Smętowo Graniczne- www.bip.smetowograniczne.pl 
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Gmina Kaliska- www.kaliska.pl
 • Gmina Smętowo Graniczne- www.smetowograniczne.pl 
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Gmina Kaliska- www.kaliska.pl 
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Gmina Kaliska- www.kaliska.pl
 • Gmina Czarna Woda – www.czarna-woda.pl (w zakładce turystyka)
 • Miasto Starogard:
 • Trasy turystyczne w Starogardzie Gdańskim: http://starogard.pl/pl/dokumenty/trasa_turystyczna
 • Trasy rowerowe: http://rowery.kociewie.eu/
 • Baza hotelowa, agroturystyczna: http://www.powiatstarogard.pl/index.php?page=9399fb08f168bb3377970b954c10c380&pp=24&id=189

Szlaki piesze:

 • Szlak „Kociewski” tzw. „Kociewski Szlak Centralny” – trasa znakowana na żółto – długość 80 km, prowadzi od Tczewa przez Starogard Gdański do Czarnej Wody, a przez Las Szpęgawski ze Swarożyna przez leśniczówkę Boroszewo, wzdłuż jeziora Zduńskiego i Szpęgawskiego II do Szpęgawska i dalej przez ostępy leśne nad jezioro Płaczewskie oraz bagno jeziora Kochanka do Starogardu Gdańskiego.
 • „Szlak grodzisk i gotyku Kociewia” – nieznakowana trasa – długość 136,8 km – do stacji kolejowej Olpuch – Wdzydze do Gniewa przez Las Szpęgawski.
 • Szlaki piesze (mogą być wykorzystywane jako trasy rowerowe, a zimą jako narciarskie na nartach biegówkach):
 • Godziszewo – Skarszewy biegnie wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, nad jeziorem Mały Margiel, do wsi Obozin i dalej, w kierunku zachodnim, wzdłuż ciągu czterech jezior: Duży Margiel, Rokitki, Małe Borówno i Wielkie Borówno, aż do małego śródleśnego jeziorka o nazwie Gruszka, a stąd do doliny Wietcisy i dalej do Skarszew, długość ok. 20 km.
 • Skarszewy – Bolesławowo – Demlin i dalej, wzdłuż północnej części zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, do Godziszewa, Siwiałki, Obozina i z powrotem przez Bolesławowo do Skarszew, długość ok. 20 km.
 • Ze wsi Skrzynia do Skórcza wzdłuż jeziora Słonego, przez Leśniczówkę Kałębnicę, nad jeziorem Kałębie do Osieka i dalej przez Cisową Górę oraz okolice Tuszynek i wieś Mielniczki, długość 19 km.
 • Szlak lasacki z Czarnej Wody do Skórcza przez Ocypel, Długie, Kasparus, Skrzynię, Skorzenno, Czapli Wierch i dalej przez Osiek i Cisową Górę, długość 54,4 km.
 • Przez „Raj” nad „Kociewskie Morze” – wyłącznie przyrodniczy – z miejscowości Wda przez Wdecki Młyn, Kasparus, Błędno, Krzywe Koło do Dębiej Góry i przez Radogoszcz do leśniczówki Kałębnica, długość 24,7 km.
 • Szlak Grzymisława (częściowo) ze Skorzewa przez Łuby do Błędna.
 • „Szlak pomników i rezerwatów przyrody” (częściowo) z Krzywego Koła przez leśnictwa: Kałębnica, Stara Rzeka, Dębowice i dalej nad jeziorem Miedzno przez Bąkowo i Kuźnicę wzdłuż jeziora Udzierz do Osin.
 • „Szlak jezior kociewskich” (częściowo) znad jeziora Niedackiego wzdłuż jezior: Borzechowskiego Wielkiego, Wielkiego Ocypla, Długiego, Słonego, Kałębie, Udzierz i Radodzierz nad jezioro Łąkosz, długość ok. 50 km.

Szlaki kajakowe:

 • Szlak Wdy na odcinku od Wdeckiego Młyna do wsi Błędno przez rezerwat przyrody „ Krzywe Koło w Pętli Wdy”.
 • Szlak Kałębnicy rozpoczynający się na Jeziorze Czarnym północnym, obok leśniczówki Czarne, a kończy się w pobliżu wsi Szeląg w ujściu Kałębnicy do Wdy.
 • Szlak górnej Mątawy początek w jeziorze Mątasek, , łączy jeziora Radodzierz, Łąkosz i Czarne.
 • Szlaki na terenie Gminy Czarna Woda: www.czarna-woda.pl (w zakładce „Turystyka”)
 • Szlak wodny Wierzycy: www.wierzyca.pl
   

Ścieżki i trasy rowerowe:

 • http://www.powiatstarogard.pl/index.php?menu=archiwum_wd&wd=117
 • www.kociewie.eu/rowery
 • trasa istniejąca: Grzymisława – oznaczona kolorem zielonym, długość ok. 100 km, trasa: Tczew - Śliwiny - Gniszewo - Wielgłowy - Leśnictwo Bukowiec - Rajkowy - Pelplin - Bielawki - Rombark - Nowa Cerkiew - Gętomie - Dzierżążno - Leśnictwo Brody Pomorskie - Gniew - Nicponia - Gogolewo - Piaseczno - Wielkie Wyręby - Czerwińsk - Bobrowiec - Kościelna Jania - Stara Jania - Leśna Jania - Frąca - Lalkowy - Milewko - Twarda Góra - Nowe
   

Gospodarstwa agroturystyczne:

 • www.powiatstarogard.pl > turystyka > noclegi > gminy 

Projekty regionalne

Zadania, projekty

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu:

 • Beneficjent: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o
 • Wartość Projektu: 115.499.934,00 zł
 • Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 70.839.815,00 zł.
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Gmina Wiejska Osiek - „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

 • Wartość zadania- ponad 719 000 zł., czas realizacji od 2014 roku
   

Miasto Starogard:

 • „Osiedle Derdowskiego, uzbrojenie terenu III etap”; 
  • przewidywana wartość zadania: 2,4 mln zł;
  • rzeczywiście poniesione nakłady finansowe na realizację zadania: 1 671 206,13 zł ;
  • okres realizacji zadania: 2008- 2010. Zadanie zrealizowane.
    
 • "Budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Gdańska, Kochanki, Ceynowy, Legionów", ”; 
  • przewidywana wartość zadania: 3,5 mln zł; rzeczywiście poniesione nakłady finansowe na realizację zadania: 2 632 346,00 zł;
  • okres realizacji zadania: 2006- 2011. Zadanie zrealizowane.
    
 • zadania nieinwstycyjne opisane w dokumencie: „AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS” SP. Z O.O. NA LATA 2010 – 2013, Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014 – 2017” dostępnym na stronie internetowej BIP Gminy Miejskiej Starogard Gdański, pod adresem: bip.starogard.pl/file.php?attachment=16577.

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - Janusz Urban
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska – Joanna Mospinek
Tel. (58) 7673587
Fax. (58) 7673505
e-mail: starostwo@powiatstarogard.pl, srodowisko@powiatstarogard.pl,
strona www: www.powiatstarogard.pl

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002