herb powiatuPowiat Bytowski

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Bytowski

Obszar (km²)

2 192,07

Liczba mieszkańców

78 331

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Bytów - Miasto - 17 002
 • Borzytuchom  - 3 002
 • Gm. wiejska Bytów -7 912
 • Czarna Dąbrówka - 5 799
 • Kołczygłowy - 4 264
 • Lipnica - 5 097
 • Miastko - Miasto - 11 051
 • Gm. wiejska Miastko - 9 095
 • Parchowo - 3 640
 • Studzienice - 3 556
 • Trzebielino - 3 745
 • Tuchomie - 4 168
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

17 076, 21,7%

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

50 525 , 64,5%

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

10 730 , 13,8%

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

236

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

5957

porównaj z
Liczba rolników

Brak danych z roku 2012

Liczba bezrobotnych

2638

porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

Brak danych z roku 2012

Budżet

Brak danych z roku 2012

Aktualne władze powiatu
 • Starosta   - Jacek Żmuda-Trzebiatowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu - Hrycyna Andrzej

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane

Brak danych z roku 2012

Lasy

117 606 ha
w tym

 • lasy państwowe - 105264 ha
 • lasy prywatne - 12342 ha
   
porównaj z
Użytki rolne

Brak danych z roku 2012

Nieużytki

Brak danych z roku 2012

Wody

Brak danych z roku 2012

Inne

Brak danych z roku 2012

Zaopatrzenie w wodę

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Brak danych z powiatu za rok 2012

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Brak danych z powiatu za rok 2012

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Brak danych z powiatu za rok 2012

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Brak danych z powiatu za rok 2012

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Brak danych z powiatu za rok 2012

Ścieki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Oczyszczalnie komunalne

Brak danych z powiatu za rok 2012

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Instytucje / firmy odpowiedzialne za odbiór i oczyszczanie ścieków

Brak danych z powiatu za rok 2012

Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – dane z r.2003

Brak danych z powiatu za rok 2012

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak danych z powiatu za rok 2012

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe

 a)naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:

        [nazwa, długość, ujście]
 • rzeka Białka 5,3 km rz. Studnia
 • rzeka Brda 4,0 km rz. Wisła
 • rzeka Bukowina 3,6 km rz. Łupawa
 • rzeka Bystrzenica 14,3 km rz. Wieprza
 • rzeka Bytowa 22,6 km rz. Słupia
 • rzeka Boruja 11,8 km rz. Bytowa
 • rzeka Chocina 11,9 km rz. Brda
 • rzeka Czarna Woda 8,6 km rz. Wda
 • rzeka Czernica 11,7 km rz. Gwda
 • rzeka Doszenica 6,5 km rz. Wieprza
 • rzeka Gwiazda 3,2 km rz. Prondzona
 • rzeka Jutrzenka 12,6 km rz. Kamienica
 • rzeka Kamienica 27,2 km rz. Słupia
 • rzeka Kątnik 6,8 km rz. Studnia
 • rzeka Konitopska 4,4 km rz. Słupia
 • rzeka Koza 2,5 km rz. Słonecznica
 • rzeka Korzyca 4,4 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Kunica 12,1 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Łupawa 16,5 km Bałtyk
 • rzeka Łupawka 8,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Malencinka 7,0 km rz. Studnia
 • rzeka Mała Czarna Woda 0,5 km rz. Czarna Woda
 • rzeka Miłacz 13,4 km rz. Wieprza
 • rzeka Obrowa 4,2 km rz. Łupawa
 • rzeka Osusznica 16,5 km rz. Chocina
 • rzeka Pierska Struga 11,5 km rz. Studnia
 • rzeka Pląsa 5,8 km rz. Studnia
 • rzeka Pokrzywna 25,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Poleśnica 7,7 km rz. Kamienica
 • rzeka Pogorzelica 7,3 km rz. Łeba
 • rzeka Prądzona 11,5 km rz. Osusznica
 • rzeka Potok Maleniecki 4,0 km rz. Skatowa
 • rzeka Potok Brodek 11,9 km rz. Słupia
 • rzeka Rybiec 15,2 km rz. Pokrzywna
 • Struga Gostkowo 6,4 km rz. Bytowa
 • Struga Rosocha 3,8 km rz. Osusznica
 • Struga "C" Rosocha 1,1 km rz. Struga Rosocha
 • Struga Prądzona 3,4 km rz. Prądzona
 • Struga Zapceń 6,1 km rz. Słonecznica
 • Struga Niezabyszewska 3,8 km rz. Boruja
 • Struga Osieki 2,6 km rz. Bytowa
 • Struga "A" Karpno 3,2 km rz. Zbrzyca
 • Struga "C" Mielno 3,8 km rz. Zbrzyca
 • Struga "A" Zapceń 0,9 km Struga Zapceń
 • Struga Kramarzyńska 11,6 km rz. Wieprza
 • Struga Żerdziecka 2,5 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Skatowa 7,5 km rz. Słupia
 • rzeka Słupia 46,9 km Bałtyk
 • rzeka Słupianka 7,1 km rz. Łupawa
 • rzeka Stropna 6,3 km rz. Słupia
 • rzeka Struga 7,4 km rz. Słupia
 • Struga Bożanka 4,9 km rz. Wieprza
 • Struga Miszewska 6,0 km rz. Bystrzenica
 • rzeka Struchowska Struga 9,9 km rz. Obrowa
 • rzeka Studnia 24,8 km rz. Wieprza
 • rzeka Ślizie 11,3 km rz. Pokrzywna
 • rzeka Wieprza 28,7 km Bałtyk
 • rzeka Zbrzyca 4,0 km rz. Brda
 • rzeka Żołenka 1,2 km rz. Wda  
 
kanały o długości powyżej 2 km:
 • Doprowadzalnik Karwno 2,7 km rz. Łupawa
 • Kanał Grzmiąca 5,1 km rz. Bytowa
 • Rurociąg "A" Miastko 0,1 km rz. Studnia

 

jeziora powyżej 5ha:

badania WIOŚ, od 2012 roku - stan ekologiczny, stan jednolitej częsci wód/rok badań  

Gmina Borzytuchom ( 10 )                                                                                          

 • Chotkowskie     pow. (ha) 58,0    głęb. max 10,3 przepływowe – tak, , badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/94.
 • Osiecko   pow. (ha) 30,0  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Duże    pow. (ha) 48,7   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Moczydło   pow. (ha) 9,0   głęb. max 4,5  przepływowe – nie
 • Krosnowskie   pow. (ha) 10,6  głęb. max 9,5 przepływowe – nie
 • Herta ( Ogrodowe ) pow. (ha) 5,6  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • Cicha Woda - zalew pow. (ha) 44,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wochowo   pow. (ha) 5,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stradno    pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Graniczne   pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
Gmina Bytów ( 19 )
 • Jeleń    pow. (ha) 88,9   głęb. max 33,2  przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/93,dobry,dobry/12
 • Boruja Duża   pow. (ha) 65,1  głęb. max 9,0 przepływowe – tak, , badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/92, -/11, b.dobry,brak oceny/12
 • Mądrzechowskie  pow. (ha) 52,4   głęb. max 4,8 przepływowe – tak
 • Niezabyszewskie  pow. (ha) 48,4   głęb. max 5,3 przepływowe – tak
 • Głęboczko   pow. (ha) 22,0  głęb. max 29,6 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/98
 • Ząbinowickie   pow. (ha) 16,7  głęb. max 10,0 przepływowe – nie
 • Gubisz    pow. (ha) 14,3  głęb. max 17,6 przepływowe – nie
 • Wiejskie   pow. (ha) 12,9   głęb. max 25,2 przepływowe – nie
 • Lubienieckie   pow. (ha) 11,7  głęb. max 8,2 przepływowe – nie
 • Stary Staw   pow. (ha) 11,0   głęb. max 10,0 przepływowe – tak
 • Rzepnica   pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Pyszne    pow. (ha) 10,0   głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Długie    pow. (ha) 8,0  głęb. max b.d, przepływowe – nie
 • Rekowskie   pow. (ha) 7,8  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Boruja Mała   pow. (ha) 7,6  głęb. max 10,5 przepływowe – nie
 • Płoczyca   pow. (ha) 7,1  głęb. max 11,0 przepływowe – nie
 • Udorpie   pow. (ha) 6,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak, 
 • Dąbie Duże i Małe  pow. (ha) 16.7   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Czernik (Płotowo)  pow. (ha) 6,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pinionko pow.(ha)22,8   głęb. max 10,7 przepływowe, badania WIOŚ II/05
Gmina Czarna Dąbrówka ( 26 )
 • Jasień Południowy  pow. (ha) 336,7  głęb. max 22,6 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad. II,II/99,02, 07,  st. ekol. dobry/10, zły/11,  dobry, dobry/12
 • Jasień Północny  pow. (ha) 240,5  głęb. max 32,2  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/99,02,07,  st. ekol.b.dobry /10, zły/11, dobry, dobry/12
 • Karwno Duże   pow. (ha) 33,6  głęb. max 18,2 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/96
 • Obrowo Duże   pow. (ha) 37,4   głęb. max 10,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/96
 • Kozie    pow. (ha) 103,0  głęb. max 16,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/95
 • Skotawsko Wielkie   pow. (ha) 80,0   głęb. max 8,7 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/98, zły/11, umiar.,zły /12
 • Skotawsko Małe  pow. (ha) 33,0   głęb. max b.d, przepływowe – tak
 • Mikorowo   pow. (ha) 42,6   głęb. max 5,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/95
 • Kopieniec Średni  pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kopieniec Duży  pow. (ha) 11,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Unichowo  pow. (ha) 19,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Piasno    pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Sitno Duże   pow. (ha) 40,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Karwieńskie Małe pow. (ha) 7,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Stawisz ( Nożynko )  pow. (ha) 6,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Trzebiesz   pow. (ha) 33,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Odnoga   pow. (ha) 14,8   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Małe ( Rokity )  pow. (ha) 9,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 15,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipieniec  pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Pomyskie   pow. (ha) 9,8  głęb. max 6,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/92
 • Obrowo Małe   pow. (ha) 10,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarne   pow. (ha) 18,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Rokitno   pow. (ha) 6,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
Gmina Kołczygłowy ( 1 )
 • Graniczne   pow. (ha) 30,7   głęb. max 10,0  przepływowe – tak
Gmina Lipnica ( 29 )
 • Prondzona   pow. (ha) 16,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gwiazdy Duże   pow. (ha) 210,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/01, st.JCWzły/10, dobry,dobry/12
 • Piaszno Duże   pow. (ha) 68,8  głęb. max 24,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/98
 • Piaszno Małe   pow. (ha) 10,2   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Staw Młyński  pow. (ha) 5,4  głęb. max b.d. przepływowe – nie
 • Borzyszkowy    pow. (ha) 104,4  głęb. max 31,0 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/00
 • Kamieniczno   pow. (ha) 120,7,  głęb. max 23,2 przepływowe – tak
 • Gwieździniec   pow. (ha) 50,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Mielonek   pow. (ha) 13,3  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Luboszka   pow. (ha) 9,3  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Bez nazwy   pow. (ha) 5,8  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Głęboczek   pow. (ha) 9,18  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcinne   pow. (ha) 8,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 25,5  głęb. max 8,7 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/99
 • Kielskie   pow. (ha) 139,6  głęb. max 23,3 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,II/90,03
 • Czarne    pow. (ha) 9,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lipionek   pow. (ha) 5,1  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Brzezinek Duży  pow. (ha) 26,0  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Gliszczonek   pow. (ha) 11,6  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Kuchennik  pow. (ha) 5,7  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kiedrowickie   pow. (ha) 104,85 głęb. max 7,1 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II,?/94,04 ,- /11
 • Księże    pow. (ha) 77,54  głęb. max 4,6 przepływowe – nie, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III,II/90,03
 • Osowo Duże   pow. (ha) 17,6  głęb. max b.d przepływowe – nie, 
 • Trzebielskie   pow. (ha) 76,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak, badania WIOŚ st. ekol. dobry/10, b.dobry, brak ocen /12
 • Łąkie    pow. (ha) 156,4  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Młyńskie   pow. (ha) 8,9  głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie   pow. (ha) 40,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Parszczenica   pow. (ha) 80,5  głęb. max 3,7 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III,III/90,91,03
 • Wiejskie   pow.(ha)166  głęb. max 3,7 b.d   badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/89,03 
Gmina Miastko ( 37 )
 • Bobęcińskie Wielkie pow. (ha) 521,6  głęb. max 48,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I,?/97,04, st.JCWb.dobry/10, umiar.,zły/12
 • Bobęcińskie Małe  pow. (ha) 33,1  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I,?/97,04
 • Smołowe   pow. (ha) 35,5   głęb. max 12,2  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/97
 • Orle   pow. (ha) 11,2  głęb. max 10,8 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/01
 • Kamień Duży  pow. (ha) 49,4   głęb. max 15,2 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/96
 • Dolskie   pow. (ha) 34,8  głęb. max 30,0  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/03
 • Piasek    pow. (ha) 42,0  głęb. max 30,1 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/02
 • Okunino   pow. (ha) 8,6   głęb. max b.d. przepływowe – tak, 
 • Byczyńskie  pow. (ha) 16,7  głęb. max 7,5 przepływowe – tak
 • Kościelne   pow. (ha) 72,5   głęb. max 17,8 przepływowe – tak
 • Wołczyca  pow. (ha) 36,5  głęb. max 8,0  przepływowe – tak
 • Skąpe    pow. (ha) 64,1  głęb. max 26,4 przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.I/92 
 • Świeszyńskie  W. pow. (ha) 31,6   głęb. max 14,6  przepływowe – tak
 • Studzieniczno  pow. (ha) 64,2  głęb. max 19,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/94
 • Pietrzykowskie(Głębokie)pow. (ha) 139,5 głęb. max 21,9 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/99
 • Słosineckie Wielkie pow. (ha) 41,5  głęb. max 8,1  przepływowe – tak
 • Słosineckie Małe pow. (ha) 28,8  głęb. max 5,0 przepływowe – tak, 
 • Lednik    pow. (ha) 7,4   głęb. max 12,0  przepływowe – tak
 • Bluj ( Głodowo )  pow. (ha) 43,4  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Pajerskie   pow. (ha) 20,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Białe ( Białynia )  pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Siodło ( Kuźnia )  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wałdowskie Małe  pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak,  badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Lipczyńskie ( Olchy ) pow. (ha) 14,9   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Kwiśnieńskie Małe pow. (ha) 7,3   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kwiśnieńskie Duże  pow. (ha) 12,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kamnickie (Kamień) pow. (ha) 18,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
 • Średnie (Wołcza M)  pow. (ha) 14,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Tursko   pow. (ha) 6,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarnka   pow. (ha) 12,5   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czarne (Czarnka) pow. (ha) 8,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Kołoleż (Głodowo M)pow. (ha) 9,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lipkowo ( Płaskie ) pow. (ha) 11,4   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wołcza Mała   pow. (ha) 5,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Trzcińskie Duże pow. (ha) 29,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Zielonka    pow. (ha) 14,3   głęb. max b.d przepływowe – tak
Gmina Parchowo ( 10 )
 • bez nazwy (Nowa Wieś)pow. (ha) 7,32  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gogolinko   pow. (ha) 8,65   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Stropno   pow. (ha) 44,68  głęb. max b.d.  przepływowe – tak
 • Żukowskie   pow. (ha) 140,3  głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/93
 • Księże    pow. (ha) 8,21   głęb. max b.d.  przepływowe – nie
 • Nakla   pow. (ha) 29,52  głęb. max b.d. przepływowe – nie, 
 • Sumino   pow. (ha) 105,9  głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Chośnica  pow. (ha) 5,04  głęb. max b.d  przepływowe – nie
 • bez nazwy  pow. (ha) 6,62  głęb. max b.d przepływowe – nie
 • bez nazwy   pow. (ha) 18,61  głęb. max b.d.  przepływowe – nie, 
Gmina Studzienice ( 23 )
 • Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie pow. (ha) 215,5, głęb. max 23 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.     II/99 
 • Somińskie   pow. (ha) 433,1,  głęb. max 14,0 przepływowe – tak
 • Cechyńskie Małe  pow. (ha) 48,4  głęb. max 19,7  przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/92
 • Cechyńskie Wielkie  pow. (ha) 45,6   głęb. max 13,3 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/93
 • Glinowskie   pow. (ha) 34,0   głęb. max 15,5 przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.II/94
 • Lubaszki   pow. (ha) 8,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dyk    pow. (ha) 5,9   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Gromadzkie  pow. (ha) 11,0   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Jabłończ   pow. (ha) 8,5  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Dzierzażnik   pow. (ha) 6,0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Mile ( Księże )  pow. (ha) 6,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Lubaszki Wielkie  pow. (ha) 8,8  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Lubieniec Duży  pow. (ha) 5,3   głęb. max b.d przepływowe – nie
 • Wiejskie (Prondzonka) pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Długie ( Osława )  pow. (ha) 11,7  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Łąkie    pow. (ha) 25,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Helenowo  pow. (ha) 9,2   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Krążno    pow. (ha) 15,0  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Okunie ( Okolno )  pow. (ha) 13,7   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
 • Czarna Dąbrowa pow. (ha) 40.0   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Czeruch   pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d  przepływowe – tak
 • Wiejskie (Czarna D)  pow. (ha) 5,6   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Laska     pow. (ha) 61,5   głęb. max b.d przepływowe – tak, 
Gmina Trzebielino ( 6 )
 • Trzebielińskie   pow. (ha) 30,8   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Miłaczewo   pow. (ha) 16,5   głęb. max b.d. przepływowe – tak
 • Bakowo ( Leśnik )  pow. (ha) 8,1   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Darnowskie  pow. (ha) 8,7   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Święto ( Święte )  pow. (ha) 8,9   głęb. max b.d przepływowe – tak
 • Wałdowskie Duże pow. (ha) 12,1   głęb. max b.d przepływowe – tak, badania WIOŚ kl.cz./r.bad.III/90
GminaTuchomie ( 11 )
 • Kamieniczno   pow. (ha) 120,7, głęb. max 23,2, przepływowe – tak
 • Piaszno   pow. (ha) 24,1  głęb. max b.d,  przepływowe – nie, 
 • Trzebiatkowskie D.  pow. (ha) 14,2  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Trzebiatkowskie M.  pow. (ha) 11,1  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Długie    pow. (ha) 10,0  głęb. max b.d,   przepływowe – nie
 • Białe    pow. (ha) 9,52  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Przytarnia   pow. (ha) 7,78  głęb. max b.d,  przepływowe – tak
 • Krumer ( Krzywe ) pow. (ha) 7,21  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Gwodny   pow. (ha) 6,10  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Spore    pow. (ha) 5,78  głęb. max b.d,  przepływowe – nie
 • Bagno    pow. (ha) 5,60  głęb. max b.d,  przepływowe – nie

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Borzytuchom
 • oczyszczalnia Borzytuchom – rów melioracyjny, grunt
Bytów
 • oczyszczalnia Bytów - rzeka Bytowa
Czarna Dąbrówka
 • oczyszczalnia Czarna Dąbrówka - rzeka Łupawa
 • oczyszczalnia Jasień - jezioro Jasień
 • oczyszczalnia Karwno - jezioro Małe Karwno
 • oczyszczalnia Mikorowo - do gruntu
Kołczygłowy
 • oczyszczalnia Kołczygłowy - rzeka Brodek
 • oczyszczalnia Łubno - rzeka Pokrzywna
 • oczyszczalnia Gałęźnia Wielka - poprzez ciek bez nazwy do rzeki Słupi
Lipnica
 • oczyszczalnia Upiłka – rzeka Prądzona
Miastko
 • oczyszczalnia Węgorzyno - rzeka Studnica
 • oczyszczalnia Dretyń - rzeka Miłacz
 • oczyszczalnia Słosinko - do ziemi
 • oczyszczalnia Świerzenko - do ziemi
Parchowo
 • oczyszczalnia Parchowo - rzeka Stropna
Studzienice
 • oczyszczalnia Ugoszcz - rzeka Bytowa
Trzebielino
 • oczyszczalnia Zielin - rzeka Bystrzenica
 • oczyszczalnia Trzebielino - rzeka Kunica
Tuchomie
 • oczyszczalnia Tuchomie - rzeka Kamienica
 • oczyszczalnia Tągowie - rzeka Jutrzenka
 • oczyszczalnia Kramarzyny - poprzez Rów Kramarzyński do rzeki Wieprzy
 • oczyszczalnia Modrzejewo - rzeka Kamienica

Monitoring jakości wody

Ocenę stanu jezior i ostatni, znany rok badania podano przy liście jezior położonych w powiecie bytowskim, pkt 1.
 
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej- klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku ,Delegatura w Słupsku, do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe).
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004
Dla badań  cieków wodnych z r.2007 i późniejszych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

 

 
 
 
 
 
 
Wyniki badań
 
                 
Kl. og./stJCW
Rzeka
 Gmina
Punkt kontr./km rzeki
ost. rok badań
BZT5
ChZT/OWO
Nog
Pog
St. Sanit/st.ekol.
 
Słupia
Parchowo
Parchowo/113,0
2003
3,0
13,4
1,13
0,07
II
II
 
 
Parchowo/113,0
2007
2,20
13,0
1,16
0,07
III
III
 
 
Parchowo/113,0
2008
3,56
bd
0,84
0,06
bd
bd
 
 
Parchowo/113,0
2009
2,89
6,66
0,636
0.048
D
D
 
 
Parchowo/113,0
2010
2,55
4,65
1,061
0,081
-
 
 
Parchowo
Soszyca/103,2
2003
2,9
13,8
1,06
0,07
II
II
 
Czarna Dąbrówka
Gołębia Góra /95,1
2003
2,9
13,4
0,98
0,08
II
II
 
 
Gołębia Góra /95,1
2008
3,66
bd
0,92
0,07
bd
bd
 
 
Gołębia Góra /95,1
2009
3,03
6,87
0,908
0,071
D
Z
 
 
Gołębia Góra /95,1
2012
3,1
3,7/4,4
0,96
0,073
db i pow
 
 
Kołczygłowy
Gałęźna Mała /68,7
2003
3,2
14,3
1,25
0,08
II
II
 
 
Gałęźna Mała /68,7
2007
2,38
17,5
1,62
0,07
III
III
 
 
Gałęźna Mała /68,7
2008
3,95
5,35*
0,91
0,07
bd
bd
 
 
Gałęźna Mała /68,7
2009
3,74
6,85
0,761
0,044
D
-
 
 
Gałęźna Mała /68,7
2010
3,38
-
-
0,060
-
-
Bytowa
Bytów
Bytów / 22,5
2003
3,5
25,5
1,90
0,15
III
II
 
Borzytuchom
Gostkowo / 12,9
2003
3,9
21,7
1,90
0,18
non
II
 
 
Gostkowo / 12,9
2008
4,06
bd
1,48
0,133
bd
bd
 
 
Gostkowo / 12,9
2009
3,68
9,78
1,451
0,110
D
D
 
 
Gostkowo / 12,9
2010
3,34
8,91
1,755
0,172
III
-
 
 
Gostkowo / 12,9
2012
-
-
-
-
umiar
 
 
 
Przyborzyce
2012
3,2
8,0/8,1
1,52
0,121
umiar
 
Kamienica
Tuchomie
Tuchomie / 24,5
2003
3,5
14,9
1,37
0,08
III
II
 
Kołczygłowy
Krępnica / 4,5
2003
3,3
17,1
1,22
0,11
II
II
 
 
Krępnica / 4,5
2008
3,25
bd
0,98
0,288
bd
bd
 
 
Krępnica / 4,5
2009
3,70
7,89
0,783
0,072
D
D
 
 
Krępnica / 4,5
2012
3,3
5,4/5,7
1,05
0,093
db I pow
 
Łupawa
Parchowo
Chośnica/95,0
2001
2,9
82?
2,85
0,15
III
III
 
Parchowo
Obrowo/90,0
2001
6,3
36,4
1,74
0,18
I
III
 
 
Obrowo/90,0
2007
4,56
30,4
1,76
0,12
II
IV
 
Czarna Dąbrówka
Zawiaty / 81,9
2004
1,9
16,0
0,83
0,07
III
II
 
 
Zawiaty / 81,9
2008
3,11
bd
0,76
0,221
bd
bd
 
 
Zawiaty / 81,9
2009
3,06
7,77
0,571
0,053
U
Z
 
 
Zawiaty / 81,9
2010
2,20
4,23
0,953
0,067
III
-
 
 
Kozin/76,2
2012
 
 
 
 
 
 
 
Czarna Dąbrówka
Podkomorzyce/ 66,2
2004
2,7
25,8
1,56
0,16
III
II
Pogorzelica
Czarna Dąbrówka
Warcimino/14,1
2000
3,2
23,8
2,61
0,08
III
II
 
Czarna Dąbrówka
Warcimino/14,1
2005
2,7
23,0
2,3
0,06
III
II
Wieprza
Miastko
Czarnica / 105,8
2002
2,6
34,5
1,84
0,12
III
II
 
 
Czarnica / 105,8
2006
2,57
28,0
2,12
0,096
IV
III
 
Trzebielino
Bożanka / 91,6
2002
2,0
22,1
1,14
0,1
II
II
 
 
Bożanka / 91,6
2006
2,65
15,5
1,39
0,1
IV
III
 
 
Bożanka / 91,6
2008
2,42
7,79*
1,14
0,10
bd
bd
 
 
Bożanka / 91,6
2010
2,11
-
-
0,079
-
-
 
 
Bożanka / 91,6
2012
2,6
6,2/5,9
1,03
0,107
umiar
 
 
Trzebielino
Popielewko / 85,0
2002
2,4
19,8
1,20
0,12
III
II
 
 
Popielewko / 85,0
2006
2,38
11,5
1,36
0,118
III
III
Pokrzywna
Trzebielino
Poborowo / 15,8
2002
1,9
15,9
1,04
0,11
III
II
 
 
Poborowo / 15,8
2006
2,10
9,9
0,91
0,109
III
III
 
 
Poborowo / 15,8
2007
1,48
12,6
0,67
0,09
IV
III
 
 
Poborowo / 15,8
2012
 
 
 
 
 
 
 
Trzebielino
Bąkowo / 4,6
2002
2,3
26,4
1,60
0,13
III
II
 
 
Bąkowo / 4,6
2006
2,32
21,5
2,42
0,123
IV
III
 
 
Bąkowo / 4,6
2007
2,08
28,7
1,58
0,12
III
III
 
 
Bąkowo / 4,6
2008
bd
bd
bd
bd
bd
bd
 
 
Bąkowo / 4,6
2011
2,6
9,5
2,03
0,11
dobry
b.dobry
 
Trzebielino
Osówko / 0,8
2002
2,1
26,9
1,46
0,14
III
II
 
 
Osówko / 0,8
2012
 
 
 
 
 
 
Studnica
Miastko
MiastkoI / 28,0
2002
3,5
18,1
1,65
0,12
III
II
 
Miastko
Miastko II / 23,0
2002
3,6
20,1
1,90
0,16
non
II
 
 
Miastko II / 23,0
2006
3,05
11,4
1,74
0,157
IV
III
 
 
Miastko II / 23,0
2007
2,36
14,5
1,25
0,12
IV
III
 
 
Miastko II / 23,0
2010
2,83
10,35
1,501
0,127
III
-
 
 
Miastko / 23,0
2012
-
-
-
-
db i pow
 
 
Miastko
Kawcze / 11,7
2002
2,7
22,2
1,72
0,15
non
II
 
 
Kawcze / 11,7
2006
2,44
11,81
1,66
0,128
IV
III
Bystrzenica
Trzebielino
Zielin / 21,1
2002
2,1
32,0
2,19
0,14
III
II
 
 
Zielin / 21,1
2006
2,74
25,7
2,84
0,109
IV
IV
 
 
Korzybie/0,9 
2008
2,87
bd
2,21
0,130
bd
bd
Bożanka
Trzebielino
Bożanka / 0,5
2002
2,0
8,0
o,85
0,12
II
II

 *ChZT                                                                                                                                          

 

Od r .2009 OWO zamiast ChZT

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • nie opracowano

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych
 • nie występują
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste 
 • torfy
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Brak danych z powiatu za rok 2012

Transport

Ilość zarejestrowanych

Brak danych z powiatu za rok 2012

Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach

Brak danych z powiatu za rok 2012

Rodzaj dostępnego transportu publicznego

Brak danych z powiatu za rok 2012

Mobilność mieszkańców % podróży dziennych odbywanych

Brak danych z powiatu za rok 2012

Uciążliwości związane z komunikacją drogową

Brak danych z powiatu za rok 2012

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Główne obiekty energetyczne

Brak danych z powiatu za rok 2012

Główne źródła emisji

Dane wg opłat powyżej 5000zł w r.2012

 
 
Powiat bytowski
Nazwa substancji

Ładunek całkowity [Mg]

PROVITUS Dąbrowscy, Malesa Sp. Jawna, Weteranów 82 7, 05-250 Radzymin

dwutl. siarki
0,70
tlenek węgla
6,62
dwutl.węgla
294,24
pył
1,76
RAZEM
303,52
Suma gazów
301,71
Suma pyłów
1,80

pyły ze spalania paliw

1,76

Dalkia Północ Sp. z o.o., Ciepła 9, 86-100 Świecie

dwutl. siarki
22,67
dwutl. azotu
6,62
tlenek węgla
12,32
dwutl.węgla
13630,77
pył
2,23
RAZEM
13674,87
Suma gazów
13672,40
Suma pyłów
2,47

KOGA spółka z o.o., REGON 220060629

Miastko, Koszalińska 14, 77-200 Miastko

styren
1,26
aceton
2,21
RAZEM
3,48
Suma gazów
3,48

BYFAL Sp.c. Zbigniew Janduła Marek Janduła,

Niezabyszewo 116c , 77-100 Bytów

aminy inne
1,67
RAZEM
1,73
Suma gazów
1,73

Producent Farb i Lakierów Proszkowych EKO-COLOR,  Henryka Sucharskiego 2, 77-100 Bytów

ketony inne
2,12
RAZEM
2,12
Suma gazów
2,12

Centrostal Konstrukcje Sp.zo.o., Kaszubska 20, 77-200 Miastko

dwutl. siarki
0,54
dwutl. azotu
0,75
tlenek węgla
0,62
ksylen
0,95
dwutl.węgla
231,18
pył
0,45
RAZEM
235,38
Suma gazów
234,92
Suma pyłów
0,45

Zaklad Energetyki Cieplnej Sp.zo.o,

Kowalska 2 , 77-200 Miastko

dwutl. siarki
24,40
dwutl. azotu
7,92
tlenek węgla
50,67
dwutl.węgla
4518,72
pył
18,99
sadza
0,69
RAZEM
4621,47
Suma gazów
4601,78
Suma pyłów
19,68

Zakład Energetyki Cieplnej, Kowalska 2, 77-200 Miastko

dwutl. siarki
32,00
dwutl. azotu
8,76
tlenek węgla
60,82
dwutl.węgla
5152,91
pył
21,76
sadza
0,78
RAZEM
5277,09
Suma gazów
5254,54
Suma pyłów
22,55

pyły ze spalania paliw

21,76

pyły węglowo-grafitowe,sadza

0,78

Przed. Prod. Handlowo-Hurtowe Metals Works  - Stanisław Malek, Miastecka 12, 77-100 Bytów

RAZEM
1,64
Suma gazów
1,47
Suma pyłów
0,16

Zakład Produkcyjno-Usługowy WIRAX Wiesław Maczacza, Ląkowa 1, 77-133 Tuchomie

dwutl. azotu
1,38
w.alif.do C12
1,41
węglow.aroma
2,14
w.arom.inne
0,54
alk.arom.inne
0,44
p.pozostałe
2,87
RAZEM
9,52
Suma gazów
6,65
Suma pyłów
2,87
pyły pozostałe
2,87

PREFABET Osława Dąbrowa S.A., Osława Dąbrowa , 77-143 Studzienice

dwutl. siarki
29,06
dwutl. azotu
23,43
tlenek węgla
117,06
dwutl.węgla
12300,3
pył
23,59
sadza
1,17
mącz.wapien.
0,90
cement
2,66
RAZEM
12498,22
Suma gazów
12469,87
Suma pyłów
28,34

pyły ze spalania paliw

23,59

pyły cem-wap i mat.ogniotrw.

3,57

pyły węglowo-grafitowe,sadza

1,17

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnej Dąbrówce,

77-116 Czarna Dąbrówka

dwutl. siarki
3,05
dwutl. azotu
0,53
tlenek węgla
24,14
dwutl.węgla
1073,2
pył
6,26
sadza
0,19
RAZEM
1107,41
Suma gazów
1100,94
Suma pyłów
6,46

pyły ze spalania paliw

6,26
Decor Trends Sp. z o.o.,

Łodzierz 13 , 77-200 Miastko

benzyna
0,50
ksylen
1,80
toluen
2,11
aceton
2,45
alk.butylowy
1,64
octan butylu
7,73
octan etylu
3,45
ketony inne
0,58
p.pozostałe
1,40
RAZEM
22,65
Suma gazów
21,24
Suma pyłów
1,40
pyły pozostałe
1,40

Zakład Produkcyjno -Handlowy "Woltrak Bis" Czesław Wolski, Miastko, Kolejowa 33, 77-200 Miastko

p.pozostałe
1,50
RAZEM
1,50
Suma pyłów
1,50

POLMOR Sp.z o.o., Lęborska 24, 77-100 Bytów

fenol
0,43
ksylen
4,73
aceton
1,54
alk.butylowy
1,33
etylobenzen
0,53
nafta,solwent
1,46
octan butylu
6,86
octan etylu
0,47
metksypropano
0,61
w.alif.inne
2,52
w.arom.inne
0,89
alk.alif.inne
4,50
p.pozostałe
0,43
RAZEM
27,83
Suma gazów
27,38
Suma pyłów
0,44

Gospodarstwo Rolne Ferma Suchorze sp. z o.o.,

77-233 Suchorze
dwutl. siarki
0,87
tlenek węgla
11,41
amoniak
3,63
dwutl.węgla
351,29
pył
1,62
RAZEM
369,15
Suma gazów
367,43
Suma pyłów
1,72

pyły ze spalania paliw

1,62

Łąccy -Kołczygłowy Spółka z o.o.,

Słupska 60, 77-140 Kołczygłowy

akrylany
1,32
toluen
0,66
aceton
0,74
octan butylu
0,44
p.pozostałe
4,62
RAZEM
9,61
Suma gazów
4,86
Suma pyłów
4,74

Zespół Szkół w Borzytuchomiu , Szkoła filialna w Dąbrówce, 77-141 BORZYTUCHOM

dwutl. siarki
1,18
tlenek węgla
4,16
dwutl.węgla
184,98
pył
1,19
RAZEM
191,65
Suma gazów
190,41
Suma pyłów
1,23

STAKOM Sp. z o.o., Lipowa 9, 77-133 Tuchomie

węglow.aroma
14,06
alk.alifatycz
0,68
alk.alif.inne
3,08
RAZEM
18,59
Suma gazów
18,21
Suma pyłów
0,37

DRUTEX S. A., Lęborska 31, 77-100 Bytów

chl. metylenu
25,57
izocyjaniany
1,81
RAZEM
27,78
Suma gazów
27,57
Suma pyłów
0,20

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Bytowski powiat 2012

SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

dwutl. siarki

114,51

dwutl. azotu

49,93

tlenek węgla

288,34
dwutl.węgla
37737,60
RAZEM
38405,40

Suma gazów

38308,92

Suma pyłów

96,48

Energia odnawialna

Elektrownie wodne

Brak danych z powiatu za rok 2012

Elektrownie wiatrowe

Brak danych z powiatu za rok 2012

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak danych z powiatu za rok 2012

Kolektory słoneczne

Brak danych z powiatu za rok 2012

Pompy ciepła

Brak danych z powiatu za rok 2012

Wykorzystanie biomasy

Brak danych z powiatu za rok 2012

Gospodarka odpadami

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Brak danych z powiatu za rok 2012

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Sposób postępowania z odpadami

Brak danych z powiatu za rok 2012

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., Składowisko odpadów w Sierznie, gmina Bytów, 77‑131 Rekowo

Rozpoczęcie działalności r.2008

 • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska (ha): powierzchnia w granicach korony – 3,25; powierzchnia całkowita – 7,39 
 • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3): 216 370 / 525 585
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg/m3): bd/ 180 460 
 • liczba kwater ogółem (szt.): 1
 • liczba kwater eksploatowanych (szt.): 1
 • liczba kwater zamkniętych (szt.): 0
 • monitoring składowiska:                   tak
 • wyposażenie składowiska:

uszczelnienie: bariera sztuczna + izolacja syntetyczna 0,5 mm

drenaż odcieków: tak

instalacja do odgazowania: tak, pochodnia

waga:  tak
kompaktor: tak

linia sortownicza o zdolności przerobowej 40 000Mg/rok

kompostownia o zdolności przerobowej 8000Mg /rok                 

Ilość przyjętych w r. 2012 odpadów - 21 782 Mg
w tym niesegregowanych odpadów komunalnych 10 434 Mg ,
w tym unieszkodliwionych na składowisku      10 230 Mg
 

Zakład Usług Komunalnych i Transportowych s.c. „Kodek”, Składowisko odpadów komunalnych dla miasta i gminy Miastko w Gatce, gmina Miastko, 77‑200 Miastko, ul. Jeziorna 16

 • typ składowiska:   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • data rozpoczęcia prowadzenia działalności-1991 r
 • wielkość składowiska (ha): powierzchnia w granicach korony – 2,17; powierzchnia całkowita – 9,13 
 • pojemność całkowita składowiska (Mg/m3): - / 80 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg/m3): bd/ 5000
 • liczba kwater ogółem (szt.): 1
 • liczba kwater eksploatowanych (szt.): 1
 • liczba kwater zamkniętych (szt.): 0
 • monitoring składowiska:                   tak
 • wyposażenie składowiska

uszczelnienie: bariera naturalna + izolacja syntetyczna 1,8 mm

drenaż odcieków: tak

oczyszczalnia odcieków: nie

instalacja do odgazowania: tak, emisja do atmosfery

waga: tak
kompaktor:  tak
 
Ilość przyjętych w r. 2012 odpadów - ok 1631 Mg
w tym niesegregowanych odpadów komunalnych 1547 Mg ,
w tym unieszkodliwionych na składowisku      ok. 1600 Mg
 

Zakład Gospodarki Komunalnej, Składowisko odpadów komunalnych Rokity, gmina Czarna Dąbrówka

 • Składowisko zamknięte w r.2010.

Zakład Gospodarki Komunalnej, Składowisko odpadów komunalnych Kozy, gmina Czarna Dąbrówka

 • Składowisko zamknięte w r.2010

Gmina Studzienice, Składowisko odpadów komunalnych w Osławie Dąbrowie, gmina Studzienice

 • Składowisko zamknięte w r.2010

Składowiska odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.

Na terenie powiatu nie istnieją składowiska przemysłowe.

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Programy usuwania azbestu

Brak danych z powiatu za rok 2012

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Na liście przedsiębiorstw posiadających urządzenia z PCB, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, nie występują przedsiębiorstwa z powiatu bytowskiego.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu za rok 2012

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Brak danych z powiatu za rok 2012

Gdzie te uciążliwości występują

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy były dokonywane pomiary

W 2012 r. WIOŚ w Gdańsku wykonywał pomiary na terenie powiatu bytowskiego.

W Bytowie i Miastku przeprowadzono pomiary jednodobowe, metodą próbkowania dla określenia wskaźników LAeqD i LAeqN

 • Miastko – w 4 punktach - ul. Szewska, ul. Długa, ul. Koszalińska, ul. Kazimierza Wielkiego
 • Bytów – w 4 punktach ul. - 1 Maja, ul. Sikorskiego, ul. Wolności, ul. Kochanowskiego

 

Maksymalne stwierdzone wartości równoważnego poziomu hałasu  dla pory dziennej LAeqD i dla pory nocnej LAeqN w Miastku.

 

Maksymalne stwierdzone wartości równoważnego poziomu hałasu  dla pory dziennej LAeqD i dla pory nocnej LAeqN w Bytowie.

Wyniki monitoringu hałasu uzyskane na podstawie pomiarów wykonanych przez WIOŚ Gdańsk w roku 2012, wskazują na znaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego w środowisku w porze dziennej (LAeqD). W porze nocnej tylko w dwóch punktach pomiarowych w Miastku nie stwierdzono przekroczeń, ale notowane wartości wskaźnika LAeqN były bardzo zbliżone do wartości maksymalnie dopuszczalnych.

Czy została opracowana mapa akustyczna

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Brak danych z powiatu za rok 2012

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak danych z powiatu za rok 2012

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

WIOŚ w Gdańsku prowadził w 2012 r. pomiary w Miastku.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

Brak danych z powiatu za rok 2012

Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

Brak danych z powiatu za rok 2012

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Struktura użytków [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Ilość gospodarstw rolnych

Brak danych z powiatu za rok 2012

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Klasy gleby [ha]

Brak danych z powiatu za rok 2012

Wielkość gospodarstw - ilość

Brak danych z powiatu za rok 2012

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych z powiatu za rok 2012

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych z powiatu za rok 2012

Rolnictwo ekologiczne

Brak danych z powiatu za rok 2012

Przyroda

Formy ochrony przyrody

 • Park Narodowy:    brak
 • Rezerwaty przyrody: 16

- "Jeziora Małe i Duże Sitno", Gmina Czarna Dąbrówka, 40,66 ha
Główne walory przyrodnicze:
Rezerwat wodno-torfowiskowy obejmujący obszar dwóch jezior ze stanowiskami rzadkich roślin torfowiskowych będących ostoją wielu gatunków ptaków.

- "Gniazda Orła Bielika", Gmina Czarna Dąbrówka, 10,04 ha
Główne walory przyrodnicze:
Rezerwat florystyczno-leśny obejmujący ochroną starodrzew sosnowy na siedlisku boru bagiennego i boru mieszanego, miejsce lęgowe orła bielika.

- "Grodzisko Borzytuchom", Gmina Borzytuchom, 27,03 ha
Główne walory przyrodnicze:
Rezerwat leśny obejmujący ochroną fragment buczyny pomorskiej z licznymi pomnikowymi bukami ( Fagus silvatica ) oraz torfowisko przejściowe z charakterystyczną roślinnością. Na terenie rezerwatu znajdują się pozostałości grodziska słowiańskiego.

- "Jeziora Chośnickie", Gmina Parchowo, 213,59 ha
Główne walory przyrodnicze:
Rezerwat florystyczno-wodny obejmujący ochroną siedem dystroficznych jezior w różnych stadiach zarastania, otoczonych torfowiskami przejściowymi; dobrze zachowane bory i brzeziny bagienne, stanowiska rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

- "Gołębia Góra", Gmina Bytów, 6,95 ha
Główne walory przyrodnicze:
Rezerwat krajobrazowy obejmujący skraj wysoczyzny morenowej z kwaśną buczyną pomorską. Rosną w nim pomnikowe okazy sosen i buków oraz występują rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych.

- "Jezioro Głęboczko", Gmina Bytów, 24,32 ha
Główne walory przyrodnicze:
Rezerwat florystyczno-wodny obejmujący ochroną głębokie (28 m) jezioro lobeliowe ze stroiczką wodną (Lobelia dortmanna), poryblinem jeziornym (Isoetes lacustris) i brzeżycą jednokwiatową ( Littorella uniflora)

- "Las nad jeziorem Mądrzechowskim", Gmina Bytów, 25,34 ha
Główne walory przyrodnicze:
Rezerwat leśny obejmujący ochroną zbiorowisko naturalnych grądów i łęgów porastających liczne jary i wąwozy oraz stanowisko skrzypu olbrzymiego (Equisetum maximum).

- "Bukowa Góra nad Pysznem", Gmina Bytów, 6,18 ha
Główne walory przyrodnicze:
Rezerwat leśny obejmujący ochroną fragment drzewostanu bukowego ( 140 - 170 lat ) z pomnikowymi drzewami na wzgórzu morenowym.

- „Mechowiska Czaple”, Gmina Bytów, 9,70 ha

Położony w obrębie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Rezerwat obejmuje dolinę niewielkiego cieku, dopływu Słupi. W dolinie wykształciła się mozaika różnorodnych ekosystemów, wśród których za najcenniejsze uznano torfowiska poligeniczne, m.in. źródliskowe torfowiska wiszące. Znaczną część rezerwatu zajmują także fitocenozy wilgotnych łąk oraz szuwarów turzycowych. Bogata flora rezerwatu zawiera liczne rzadkie gatunki m.in.: kukułkę , turzyce obłą, nasięźrzał pospolity. Na terenie rezerwatu stwierdzono także występowanie cennych gatunków fauny np. : minoga strumieniowego, brodźca samotnego, bekasa krzyka. Za walory rezerwatu należy uznać także złoża torfu i gytii.

- "Jezioro Cechyńskie Małe", Gmina Studzienice, 49,05 ha
Główne walory przyrodnicze:
Rezerwat florystyczno-wodny obejmujący ochroną jezioro lobeliowe z dwiema wyspami oraz reliktową roślinnością, otoczone stromymi wzgórzami morenowymi.

- "Torfowisko Zieliń Miastecki", Gmina Trzebielino, 46,50 ha
Główne walory przyrodnicze:
Rezerwat florystyczno-torfowiskowy obejmujący ochroną torfowisko przejściowe i zarastające oczka dystroficzne z dobrze zachowanymi stadiami sukcesyjnymi formowania się torfowiska oraz stanowisko rzadkich i chronionych roślin wodnych i torfowiskowych

- "Ostrów Trzebielski", Gmina Lipnica, 8,01 ha
Główne walory przyrodnicze:
Rezerwat ptasi. Wyspa na jeziorze Trzebielskim, obejmujący miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków wodnych m. in.: mewy śmieszki, rybitwy zwyczajnej i mewy srebrzystej.

- "Jezioro Smołowe" Gmina Miastko 36,82 ha
Główne walory przyrodnicze:
Rezerwat florystyczno-wodny obejmujący ochroną jezioro typu lobeliowego z charakterystyczną roślinnością. Licznie występująca brzeżyca jednokwiatowa.

- "Jezioro Kamień", Gmina Miastko, 49,4 ha
Główne walory przyrodnicze:
Rezerwat florystyczno-wodny obejmujący ochroną rynnowe jezioro lobeliowe z licznymi populacjami stroiczki wodnej, poryblinu jeziornego i brzeżycy jednokwiatowej.

- "Jezioro Orle", Gmina Miastko, 11,83 ha
Główne walory przyrodnicze:
Rezerwat florystyczno-wodny obejmujący ochroną płytkie jezioro lobeliowe ze stroiczką wodną, poryblinem jeziornym, grążelem drobnym, elipsą pływającą i lobelią jeziorną.

- „Dolina Huczka”, Gmina Kołczygłowy, 11,95 ha. Rezerwat leśny utworzony dla zachowania elementów przyrody nieożywionej oraz cennych biocenoz leśnych i źródliskowych. W granicach rezerwatu znajdują się zróżnicowane formy rzeźby terenu z ostrogą erozyjną Huczka wraz z procesami erozyjnymi zachodzącymi w niszach źródliskowych oraz w dolinach Huczka i Słupi. Na tak małym obszarze występują zbiorowiska kwaśnych i żyznych buczyn, grądy i lasy łęgowe. Ważnym elementem lasów są Ekosystemy leśne     i źródliskowe. Są miejscem występowania wielu cennych, rzadkich i ginących roślin tj. gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, skrzyp olbrzymi Equisetum telemateia, wawrzynek wilczełyko Daphne mezerum. W granicach rezerwatu znajduje się stanowisko archeologiczne.  

 • Park krajobrazowy

- Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”

Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" położony jest na terenie dwóch powiatów: bytowskiego i słupskiego. Obszar ten zaliczany jest czterech jednostek fizyczno-geograficznych: Równiny Słupskiej, Wysoczyzny Polanowskiej, Pojezierza Kaszubskiego i Pojezierza Bytowskiego. Na terenie powiatu bytowskiego PK "Dolina Słupi" znajduje się w granicach czterech gmin: Czarna Dąbrówka, Borzytuchom, Bytów i Kołczygłowy.

Park został utworzony w celu ochrony polodowcowego krajobrazu środkowego biegu rzeki Słupi oraz jej dorzecza. Obszar parku ma bardzo urozmaicony krajobraz, ukształtowany przez lądolód skandynawski.

W rzeźbie występują typowe elementy form polodowcowych jak np. jeziora rynnowe, jeziora wytopiskowe, równiny sandrowe oraz wzniesienia moren dennych i czołowych dochodzące do 160 m n.p.m.

Osią hydrograficzną Parku jest rzeka Słupia, przepływająca przez kilka jezior. Pozostałe odcinki rzeki mocno meandrują   i zmieniają kilkakrotnie kierunek biegu. Koryto rzeki ma zmienną głębokość i szerokość, a dno jest kamieniste z wieloma głazami, progami i mieliznami.

72 % powierzchni Parku porastają półnaturalne ekosystemy leśne.

Są to głównie bory sosnowe, buczyny, grądy dębowo-grabowe, lasy mieszane sosnowo-dębowe, na torfowiskach olszyny bagienne, a w dolinach strumieni łęgi olszowo-jesionowe. W drzewostanie gatunkiem dominującym jest sosna, a ponadto: buk, świerk, brzoza, dąb i jesion.

Na terenie Parku żyje bogata fauna, szczególnie leśna. Do najciekawszych gatunków należą: łoś, daniel, borsuk, kuna, gronostaj i wydra. Wśród awifauny występują gatunki zagrożone wyginięciem: orzeł bielik, orlik krzykliwy, kania rdzawa, puchacz, sowa błotna, żuraw, bocian czarny i derkacz.

Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" jest największym z 9 parków krajobrazowych istniejących na terenie województwa pomorskiego. Jego powierzchnia wynosi 37 040 ha i wraz z ze swoją otuliną - 83 170 ha, obejmuje obszar środkowego biegu rzeki i jej zlewni od miejscowości Soszyca do drogi Krępa-Łosino. PK "Dolina Słupi" jest parkiem typu dolinnego.

Powierzchnia Parku na terenie powiatu bytowskiego wynosi 20 672 ha

www.dolinaslupi.pl
 
 • Obszary chronionego krajobrazu:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Bobęcińskie Wielkie ze Skibską Górą, Gmina Miastko

  • Lokalizacja: Południowo - zachodnia część powiatu bytowskiego, na zachód od Miastka
  • Wielkość: 3 328 ha
Główne walory przyrodnicze:

Jezioro Bobęcińskie Wielkie ( 524,5 ha ) wraz ze Skibską Górą ( 227,3 m n.p.m. ) wywierają istotny wpływ na krajobraz tego rejonu. W jeziorze Bobęcińskim występuje polodowcowa roślinność reliktowa reprezentowana przez lobelię jeziorną. Lasy są tu zbliżone wyglądem do naturalnych, z sosną, świerkiem, bukiem, dębem, olszą czarną i brzozą. Zróżnicowanie wiekowe lasów nadaje malowniczości krajobrazowi. W południowej części znajdują się cenne znaleziska archeologiczne.

- Obszar Chronionego Krajobrazu Źródliskowy Obszar Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka, Gmina Miastko

  • Lokalizacja: Południowo - zachodnia część powiatu bytowskiego, na wschód od Miastka
  • Wielkość: 11 776 ha
Główne walory przyrodnicze:

Pagórkowaty krajobraz wznosi się tutaj od około 100 m n.p.m. w północnej części obszaru, przy rzece Wieprzy do około 180 m n.p.m. w części zachodniej i centralnej. Między wzgórzami usytuowane są duże jeziora rynnowe: Skąpe, Bluj, Dolskie, Piasek, Siodło i Świeszyńskie. W części centralnej obszaru znajduje się kompleks trzech śródleśnych jezior lobeliowych: Smołowe, Kamień i Orle, objętych ochroną rezerwatową. Północno - wschodni kraniec obszaru jest terenem źródliskowym rzeki Wieprzy, a południowy ( j. Głębokie ) Brdy. Jest to obszar wododziałowy między zlewnią Przymorza i Wisły. Spotyka się tu lasy mieszane z udziałem sosny, buka i dębu.

- Obszar Chronionego Krajobrazu Fragment Borów Tucholskich, Gmina Lipnica

  • Lokalizacja: Południowa część powiatu bytowskiego w gminie Lipnica - na Równinie Charzykowskiej
  • Wielkość: 16 632 ha
Główne walory przyrodnicze:

Charakterystyczna dla krajobrazu tego obszaru jest duża lesistość, zróżnicowana rzeźba i zasobność        w wody powierzchniowe. W zachodniej części obszaru usytuowane są duże jeziora rynnowe: Gwieździeniec, Gwiazdy, Lipczyno i Krasne. We wschodniej części równoleżnikowo usytuowane są jeziora: Długie, Księże, Parszczenica, Śluza, Nierzostowo oraz Mały i Wielki Boryń. W północno - wschodniej części obszaru ciągną się równoleżnikowo duże kompleksy łąk otoczone rzekami Osusznicą   i Prondzoną. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest tutaj sosna.

 • Pomniki przyrody: ogółem 309
w tym:

            - pojedyncze drzewa: 285

            - grupy drzew: 10

            - aleje drzew: 1

            - głazy narzutowe: 13

 • Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:
Gmina Kołczygłowy:

ZPK Kołczygłowy – Kołczygłówki – Barnowiec

Obszar o wybitnych walorach krajobrazowych i kulturowych, ślady osadnictwa pradziejowych (grobowiec megalityczny, sieć obozowiska z okresu schyłkowego neolitu, cmentarzysko kurhanowe), dawny majątek Puttkamerów z zachowanymi dworami i pałacami oraz zabudowaniami folwarcznymi.

 • Użytki ekologiczne:

Gmina Bytów:

- Jezioro lobeliowe Płoczyca                           6,90 ha

- Jezioro lobeliowe Rekowskie                                    6,60 ha

- Jezioro lobeliowe Gubisz                             14,60 ha

- Jezioro lobeliowe Ząbinowickie                    8,70 ha

- Jezioro lobeliowe Stary Staw                                   11,60 ha

- Jezioro lobeliowe Jeleń                                79,00 ha

- Jezioro lobeliowe Boryja Mała                                  5,20 ha

- Torfowisko wysokie w Sierpnie                    5,18 ha

- Torfowisko wysokie w Płotowie                   7,59 ha

- Jezioro Leniwe                                              2,02 ha

- Jezioro Wiejskie                                           14,50 ha

 

Gmina Czarna Dąbrówka:

- Karwno oddział 15 C ( torfowiska leśne )               10,03 ha

- Karwno oddział 17 C ( torfowisko )             3,10 ha

- Karwno oddział 67 D ( bagno śródleśne )                 4,11 ha

- Karwno oddział 82 F ( torfowisko wysokie)             3,80 ha

- Flisów oddział 213 B ( śródleśne jeziorko )  2,65 ha

- Flisów oddział 214 B ( torfowisko wysokie)            5,20 ha

- Święchowo oddz. 451 B ( śródleśne bagno )            4,84 ha

- Czarna Dąbrówka 394 I ( śródleśne bagno )             2,26 ha

- Czarna Dąbrówka 398 D ( śródleśne bagno)            5,15 ha

- Czarna Dąbrówka 404 B (śródleśne bagno )             7,94 ha

- Czarna Dąbrówka 404 H (śródleśne bagno )            2,12 ha

- Kleszczyniec oddział 413 B ( torfowisko )               9,75 ha

- Nożyno oddział 514 F ( torfowisko )                        2,58 ha

 

Gmina Lipnica:

- Bagna w leśnictwie Wieczywno                           b.d.

- Bagno w leśnictwie Luboń                                   b.d.

 

Gmina Miastko:                        

Nazwa
lokalizacja
Powierzchnia
[ha]
Jezioro Bobięcińskie Wielkie
Bobięcino
524.6
Jezioro Bobięcińskie Małe
Bobięcino
33.34
Jezioro Byczyńskie
 
17.20
jezioro Dolskie
Dolsko
33.68
Jezioro Kwisno Duże
Kwisno
11.99
Jezioro Kościelne
Wołcza Wielka
70.15
Jezioro Wołczyca
Wołcza Mała
37.35
Jezioro Piasek
Przęsin
42.66
bagno śródleśne z roślinnością torfowiskową
Leśnictwo Miastko
1.70
śródleśne torfowisko niskie
Leśnictwo Miastko
0.15
śródleśne bagno torfowiskowe
Leśnictwo Grabowo
0.76
torfowisko przejściowe
Leśnictwo Grabowo
1.25
torfowisko przejściowe
Leśnictwo Wołcza
0.55
torfowisko przejściowe
Leśnictwo Kamnica
0.90
torfowisko przejściowe
Leśnictwo Kamnica
0.39
torfowisko przejściowe
Leśnictwo Bobięcino
1.70
torfowisko przejściowe
Leśnictwo Bobięcino
1.80
torfowisko przejściowe
Leśnictwo Świerzno
0.82
torfowisko wysokie
Leśnictwo Świerzno
0.57
torfowisko wysokie
Leśnictwo Bobięcino
6.1
torfowisko przejściowe
Leśnictwo Bobięcino
0.95
torfowisko przejściowe
Leśnictwo Kamnica
0.86

wyspy na jez. Bobięcino Wielkie

Leśnictwo Bobięcino
11.51

wyspy na jez. Bobięcino Małe

Leśnictwo Bobięcino
0.33

śródleśne, podmokłe pastwisko porośnięte zaroślami wierzbowymi i świerkiem

Leśnictwo Kowalewice
2.62

podmokłe pastwiska częściowo zabagnione

Leśnictwo Kowalewice
1.39

śródleśna łąka otoczona ciekawym drzewostanem

Leśnictwo Kowalewice
1.10

kompleks nie użytkowanych gospodarczo łąk ulegających naturalnej sukcesji w kierunku tworzenia organogenicznych gleb

Leśnictwo Lubkowo
3.11

nie użytkowane od wielu lat bagienne pastwisko otoczone drzewostanem sosnowym

Leśnictwo Okunino
1.26

tereny podmokłe, częściowo zabagnione leżące w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Kątnik

Leśnictwo Okunino
2.47

obszary położone wzdłuż koryta rzeki Studnicy

Leśnictwo Okunino
2.76

śródleśna, podmokła łąka otoczona drzewostanem wierzbowym i pojedynczo brzozą

Leśnictwo Wałdowo
0.46

podmokłe grunty, położone wzdłuż rzeki Wieprzy okresowo zalewane jej wodami

Leśnictwo Wałdowo
1.42

zabagnione tereny leżące w dolinie rzeki Doszenicy

Leśnictwo Wałdowo
8.84

podmokłe, zabagnione pastwisko ulegające naturalnej sukcesji w kierunku powstania zbiorowisk torfowych

Leśnictwo Plewiska
0.55
 
 

Gmina Parchowo:

- Jezioro Żukowskie                                          140,27 ha

- Jezioro Bobrzenica                                       2,02 ha

- Grabowskie Jeziorka                                     3,66 ha

- Jezioro Księża Brzezina                                0,93 ha

 

Gmina Trzebielino:

- Leśnictwo Trzcinno, 2,93 ha

- Leśnictwo Bożanka, 8,08 ha

- Leśnictwo Tursko, 2,48 ha

- Leśnictwo Trzcino, 2,70 ha

- Leśnictwo Dretyń, 0,31 ha

 
 
 • Obszary objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000:

Powiat bytowski - informacje - SOO – Specjalne Obszary Ochrony (siedliskowe)

Nazwa obszaru
Kod obszaru
Pow.ogółem
pow.woj[ha]
Gmina

Jeziora Lobeliowe koło Soszycy

PLH220039
132,4
Czarna Dąbrówka
Jeziorka Chośnickie
PLH220012
214,31
Parchowo
Dolina Grabowej
PLH320003
8255,34
48,46
Miastko,pozostałe pow.słupski,woj.zachodnio-pomorskie.
Bytowskie Jeziora Lobeliowe
PLH220005
2490,32
Bytów,Studzienice
Studzienickie Torfowiska
PLH220028
175,27
Studzienice
Pływające wyspy pod Rekowem
PLH220022
107,94
Bytów
Jezioro Piasek
PLH220013
54,83
Miastko, pozostałe pow.człuchowski
Sandr Brdy
PLH220026
6878,86
Lipnica, Studzienice,
pozostałe pow.chojnicki
Dolina Łupawy
PLH220036
5508,63
Czarna Dąbrówka,

pozostałe pow.słupski,lęborski.

Dolina Wieprzy i Studnicy
PLH220038
14 349,03
10 187,81
Miastko, Trzebielino,
pozostałe pow.słupski, człuchowski
Dolina Stropnej
PLH220037
963,39
Parchowo, Studzienice,
Jezioro Bobięcińskie
PLH320040
3383,26
811,98
Miastko,pozostałe woj.zachodnio-pomorskie

Miasteckie Jeziora Lobeliowe

PLH220041
1372,46
Miastko
Nowa Brda
PLH220078
10 020,9
Lipnica, pozostałe pow.chojnicki,człuchowski
Ostoja Masłowiczki
PLH220062
1680

Miastko, Kołczygłowy, Tuchomie

Ostoja Zapceńska
PLH220057
3804,9
Studzienice, Lipnica, pozostałe pow.chojnicki
Lasy Rekowskie
PLH220098
2288,5
Bytów, Lipnica, Tuchomie
Torfowisko Trzebielino
PLH220085
99,9
Trzebielino
Jeziora Kistowskie
PLH220097
387,5
Parchowo, pow kartuski
Ostoja Borzyszkowska
PLH220079
6454,2
Lipnica
 

Powiat bytowski - informacje -OSO – Obszary Specjalnej Ochrony (ptasie)

Nazwa obszaru
Kod obszaru
Pow.ogółem
pow.woj[ha]
Gmina
Dolina Słupi
PLB220002
37 471,84

Kołczygłowy,Czarna Dąbrówka,Borzytuchom,Bytów, Parchowo, pozostałe pow.słupski

Wielki Sandr Brdy
PLB220001
37 106,25
Lipnica, Studzienice,
pozostałe pow.chojnicki.
Bory Tucholskie
PLB220009
325076,2
215037,00
Lipnica,Studzienice,
pozostałe-pow.kościerski,chojnicki,starogardzki,
woj.kujawsko-pomorskie.
 

Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody

Brak danych z powiatu za rok 2012

Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych

Brak danych z powiatu za rok 2012

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Brak danych z powiatu za rok 2012

Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Brak danych z powiatu za rok 2012

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak danych z powiatu za rok 2012

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie

Brak danych z powiatu za rok 2012

Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Brak danych z powiatu za rok 2012

Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach

Brak danych z powiatu za rok 2012

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Brak danych z powiatu za rok 2012

Realizacja współpracy partnerskiej

Brak danych z powiatu za rok 2012

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Brak danych z powiatu za rok 2012

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Brak danych z powiatu za rok 2012

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Brak danych z powiatu za rok 2012

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

Brak danych z powiatu za rok 2012

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Brak danych z powiatu za rok 2012

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

Brak danych z powiatu za rok 2012

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Brak danych z powiatu za rok 2012

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak danych z powiatu za rok 2012

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Brak danych z powiatu za rok 2012

Projekty regionalne

Zadania, projekty

Brak danych z powiatu za rok 2012

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Bytowie
ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów
tel. (59) 822 80 00, fax. (59) 822 80 01
strona www: www.powiatbytowski.pl
Wydział przygotowujący dane: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik Wydziału: p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa-Małgorzata Zielonka
tel.: (59) 822-80-08, e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002