herb powiatuPowiat Kartuski

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Kartuski

Obszar (km²)

1 121

porównaj z
Liczba mieszkańców

123 094 (wg. GUS) 

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gmina Chmielno – 7 299
 • Miasto i Gmina Kartuzy – 32 562
 • Gmina Przodkowo – 8 125
 • Gmina Sierakowice – 18 436
 • Gmina Somonino – 9 932
 • Gmina Stężyca – 9 996
 • Gmina Sulęczyno – 5 175
 • Miasto i Gmina Żukowo – 29 871

Razem 121 396 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

32 112 ha, 26

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

76 311 ha, 62

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

14 671 ha, 12

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

(dane podane z Gmin, brak danych wg. GUS) 301 

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

(dane podane z Gmin, brak danych wg. GUS) 11 129 

porównaj z
Liczba rolników

brak danych 

Liczba bezrobotnych

stan na 31 grudzień 2012 r.
Powiat kartuski ogółem – 4 828
W tym:

 • Gmina Chmielno – 330
 • Miasto i Gmina Kartuzy – 1 381
 • Gmina Przodkowo – 305
 • Gmina Sierakowice – 629
 • Gmina Somonino – 492
 • Gmina Stężyca – 434
 • Gmina Sulęczyno – 249
 • Miasto i Gmina Żukowo – 1 008 
porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
 • Gmina Sulęczyno – 80%
 • Gmina Stężyca – 82%

Pozostałe Gminy- brak danych 

Budżet

Budżet powiatu: 96 768 254,94 zł 

w tym dochody własne: brak wydzielonego rachunku 

porównaj z
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Janina Kwiecień
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Mieczysław Woźniak 

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane

6 145 ha ( 5,50 %),
w tym tereny:

 • mieszkaniowe – 1 483 ha
 • przemysłowe – 160 ha
 • inne tereny zabudowane – 451 ha
 • zurbanizowane tereny niezabudowane – 639 ha
 • tereny rekreacyjne i wypoczynkowe – 119 ha (bez zmian)
 • tereny komunikacyjne - 3 261 ha (2 869 ha – drogi; 391 ha – tereny kolejowe, inne – 1 ha)
 • użytki kopalne – 32 ha  
porównaj z
Lasy

34 996 ha (31,32 %),
w tym:

 • lasy – 34 650 ha
 • zadrzewienia i zakrzewienia – 346 ha (bez zmian) 
porównaj z
Użytki rolne

61 594 ha (55,12 %) 

porównaj z
Nieużytki

3 134 ha (2,8 %) 

porównaj z
Wody

5 842 ha (5,23 %) 

porównaj z
Inne

34 ha (0,03 %) (bez zmian)
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – brak danych 

porównaj z

Zaopatrzenie w wodę

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

 

ogółem

przemysł

cele komunalne

rolnictwo

i leśnictwo

Gmina Chmielno

375 500

18 700

341 700

 

15 100

Gmina Sulęczyno

224 968

25 500

173 250

26 218

Gmina Sierakowice

882 173

57 000

695 173

130 000

Gmina Stężyca

388 000

97 000

291 000

brak danych

Gmina Somonino

359 770

48 404

309 351

2 015

Gmina Kartuzy

1 037 391

 

190 129

 

847 262

-

Gmina Żukowo

1 432 000

118 000

1 313 900

Gmina Przodkowo

453 300

65 300

324 400

brak danych

Powiat Kartuski

5 153 102

620033

4 296 036

173 333+63700

 

Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne –wody powierzchniowe – 0 %
 • ujęcie komunalne – wody podziemne – 97,8 %
 • studnie indywidualne – 2 %
 • ujęcia przemysłowe – wody poziemne – 0,2 %
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe – 0 % 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Średnio 97

 • Gmina Kartuzy – 87
 • Gmina Sulęczyno – 130
 • Gmina Chmielno – 140
 • Gmina Stężyca – 106
 • Gmina Sierakowice – 128
 • Gmina Przodkowo – 112
 • Gmina Żukowo – 150
 • Gmina Somonino – 99 
porównaj z
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

11 770  

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Średnio w powiecie 97,3 %

 • Gmina Kartuzy – 99%
 • Gmina Sulęczyno – 78,8%
 • Gmina Chmielno – 98%
 • Gmina Stężyca – 95 %
 • Gmina Sierakowice – 98,8%
 • Gmina Przodkowo – 98 %
 • Gmina Żukowo – 98%
 • Gmina Somonino – 98 %  
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Kartuzy – 3,58 dla gospodarstw domowych; 3,78 dla pozostałych odbiorców
 • Gmina Sulęczyno – 2,94
 • Gmina Chmielno – 3,24
 • Gmina Stężyca – 3,18 dla stałych mieszkańców; 3,60 i 3,64 dla pozostałych odbiorców
 • Gmina Sierakowice – 2,94
 • Gmina Przodkowo – 2,70
 • Gmina Żukowo – 2,47 dla gospodarstw domowych; 3,67 dla odbiorców przemysłowych
 • Gmina Somonino – 3,51 dla gospodarstw domowych; 4,00 dla pozostałych odbiorcy, 4,75 dla odbiorców z poza gminy 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych
parametrów bakteriologicznych

 

parametry fizykochemiczne

parametry bakteriologiczne

Gmina Kartuzy

100%

100%

Gmina Sulęczyno

100%

100%

Gmina Chmielno

100%

100%

Gmina Stężyca

75%

100%

Gmina Sierakowice

100%

100%

Gmina Przodkowo

100%

100%

Gmina Żukowo

100%

100%

Gmina Somonino

100%

100%

 

Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy

Zaopatruje

Wielkość produkcji sr. [m³/d]

% zaopatrzenia gminy

 

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy

 

Miasto i Gmina Kartuzy

2 842,2

99

 

Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski  Glincz, ul. Akacjowa 24 

 

Gmina Żukowo

 

2 764,65- dobowa

zdolność produkcji,

śr. 3 923,56 m3/d

 

81

 

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o. o.  w Sławkach 1A

Gmina Somonino

985, 67

98

 

Zakład Komunalny  w Stężycy

Gmina Stężyca

1 205

97

 

Urząd Gminy w Chmielnie

 

Gmina Chmielno

 

1 028

 

98

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Sierakowicach

Gmina Sierakowice

2 417

99

 

Urząd Gminy w Przodkowie

Gmina Przodkowo

1 238

100

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach

Gmina Sulęczyno

616

bd

Razem                        13 096,5 m3/d

 

Ścieki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Razem powiat kartuski – 2 993 073
w tym

 • komunalne 2 471 210
 • przemysłowe 500 263 
Oczyszczalnie komunalne

GMINA KARTUZY

 • nazwa Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
  • lokalizacja ul. Sambora, Kartuzy, gmina Kartuzy.
  • użytkownik: Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 3 828, 73
  • przepustowość projektowa [m³/d] 10 000, obciążenie [RLM] 46 500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny -chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,16, CHZT 96,4, fosfor og 98,08, azot og 90,11, zawiesina 96,82
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 754
  • Sposób zagospodarowania osadów: rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Klasztorna

GMINA SULĘCZYNO

 • nazwa Gminna Oczyszczalnia Ścieków 
  • lokalizacja Sulęczyno
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
  • ilość odbieranych ścieków 175,8 m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 850 obciążenie [RLM] 6 400
  • sposoby oczyszczania: chaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,8, CHZT - 97,3, fosfor og - 98,9, azot og 98,7, zawiesina 90,2.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 30
  • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja gruntów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Słupia

GMINA CHMIELNO

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków 
  • lokalizacja Kożyczkowo 1A
  • użytkownik: Gmina Chmielno
  • ilość odbieranych ścieków – 480,04 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 1 200 obciążenie [RLM] 6 594
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98, CHZT - 95, fosfor og - 97, azot og 988, zawiesina 97.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 429
  • Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łeba

GMINA SIERAKOWICE

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków 
  • lokalizacja Sierakowice
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
  • ilość odbieranych ścieków – 1 421
  • przepustowość projektowa [m³/d] 4 032 obciążenie [RLM] 18 750
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97,2 , ChZT - 97,5sfor og - 97,2ot og – 88,2 zawiesina 95,4, Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 348
  • Sposób zagospodarowania osadów: przyrodniczo-rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Bukowina, Czarna Woda

GMINA SOMONINO

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Sławki 
  • lokalizacja Sławki 1A
  • użytkownik: Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe w Sławkach
  • ilość odbieranych ścieków – 1 261 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 1 950 obciążenie [RLM] 21 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98, CHZT - 94,3, fosfor og - 96, azot og 84,
  • zawiesina 97,3,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 47,31 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystywanie rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Radunia

GMINA PRZODKOWO 

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Przodkowo
  • lokalizacja Przodkowo
  • użytkownik: Gmina Przodkowo
  • ilość odbieranych ścieków - 283 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 654 obciążenie [RLM] 2684 – wg analiz, 4500-wg pozwolenia
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 41%, CHZT - 44, fosfor og  - 13, azot og 1, zawiesina 66,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 83,2
  • Sposób zagospodarowania osadów: unieszkodliwiane na składowisku odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Klasztorna Struga

GMINA STĘŻYCA

 • nazwa Oczyszczalnia Ścieków Delowo - lokalizacja Delowo
  • użytkownik: Gmina Stężyca
  • ilość odbieranych ścieków – 400 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 520 obciążenie [RLM] 6 603
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczno -chemiczna
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 88 %, CHZT - 97 %, zawiesina - 97%,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych - 88 Mg (składowanie)
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kania

GMINA ŻUKOWO

 • nazwa Oczyszczalnia Wschód
  • lokalizacja Gdańsk
  • użytkownik: Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46,80-858 Gdańsk
  • sposoby oczyszczania: tylko mechaniczny/mechaniczno-biologiczny/chemiczny
  • Ilość odebieranych ścieków 1076,16 [m3/d]
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: - Zatoka Gdańska 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gm.Kartuzy – 51 %
 • Gm.Sulęczyno - 35,1%
 • Gm.Chmielno – 53%
 • Gm.Sierakowice – 56,5 %
 • Gm.Somonino – 76%
 • Gm.Przodkowo – 56%
 • Gm.Stężyca – ok. 35%
 • Gm.Żukowo – 40 %

Średnio w powiecie-.49,6

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

gmina Kartuzy

 • - gospodarstwa domowe – 5,87
 • - pozostali – 7,43

gmina Sulęczyno - 5,45
gmina Chmielno – 4,64
gmina Sierakowice –– 5,45
gmina Somonino

 • gosp. domowe – 5,29;
 • odb. pozostali – 6,16
 • odb. spoza gminy – 6,37

gmina Przodkowo – 3,78
gmina Stężyca – 4,38
gmina Żukowo

 • 5,02 gospodarstwa domowe,
 • 7,89 odbiorcy przemysłowi

 

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Brak. 

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu

  Nazwa

  Długość [km]

  Ujście

  Mała Supina 5,6 rz. Radunia
  Strzelniczka 16,7 rz. Radunia
  Sucha 6,7 J. Duży Guścierz
  Młynówka 0,4 J. Mausz
  Łupawka 5,4 rz. Łupawa
  Bukowina 11,7 rz. Łupawa
  Dębnica 11,4 rz. Łeba
  Czarna 9,2 Struga Klasztorna
  Wiercica 4,2 rz. Wietcisa
  Owśniczka 1,2 rz. Pieliska
  Borowa 3,8 rz. Pieliska
  Borucinka 6,3 J. Raduńskie
  Słupia 17,2 M. Bałtyckie
  Wierzyca 3,2 rz. Wisła
  Radunia 68,7 rz. Wisła
 • kanały powyżej 2km

  nazwa kanału

  długość (km)

  odbiornik

  "A" Sulmin

  3,5

  rz. Radunia

  Skrzeszewo

  2,1

  Rz. Bukowina

  Mirachowo

  1,2

  Struga Mirachowo

 • jeziora powyżej 5 ha,  badania WIOŚ rok/ocena
Nazwa
Powierzchnia [ha]
Głębokość [max]

Przepływowe [tak,nie]

St.ekol/st.jcw/rok
Połęczyńskie
38,4
 
tak
 
Trzebno
32,2
4,5
tak
 
Rąty
23
 
tak
 

Raduńskie Doln

600
39,4
tak
Umiar/zły/12
Białe (Chmielno)
101,4
21,6
tak
 
Kłodno
55,06
38,5
tak
 
Rekowskie
104
 
tak
 
Reskowskie
57,8
9,8
tak
 
Długie (Borzestowo)
12,17
 
tak
 
Glinne
10
 
nie
 
Wielke (Miechucino)
36,31
 
tak
 
Tuchomskie
84,54
 
tak
Zły/zły /10
Zły/zły/12
 
Wysokie
11,99
 
nie
 
Osowskie
23,21
 
nie
 
Łapińskie
38
 
tak
 
Głębokie (Borkowo)
39,82
 
nie
 
Długie (Kczewo)
11
 
nie
 
Kczewskie
6
 
tak
 
Smołdzińskie
7
 
tak
 
Głębokie (Smołdzino)
11
 
tak
 
Czarne (Czarna Huta)
62
 
tak
 
Przodkowskie
12
 
nie
 
Czeczewske
11
 
nie
 
Otalżyńskie
16
 
tak
 
Demnica
14
 
nie
 
Białe (Czarna Huta)
10
 
tak
 
Długie (Łyśniewo)
28
 
nie
 
Trzono
28
 
nie
 
Świniewo
12
 
nie
 
Trzemeszno
11
 
nie
 
Kawle
5,67
 
nie
 
Junno
60
11,6
tak
 
Białe (Kamienica Młyn)
35
 
tak
 
Czarne (Łyśniewo)
8,82
 
nie
 
Nieniko
21,68
 
nie
 
Bukowskie
14,24
 
tak
 
Malinko
5,13
 
tak
 
Ostrowite
5,89
 
nie
 
Gowidlińskie
214
 
tak
 
Mielonko
9,5
 
tak
 
Karczemne
41,18
5
tak
 
Klasztorne Małe
16,49
20
tak
 
Klasztorne Duże
53,59
 
tak
Słaby/-/10
Zły/zły/12
Łapalickie
55,91
23,6
tak
 
Rekowo-część
9,81
11,8
tak
 
Prokowskie
8,29
 
nie
 
Białe (Prokowo)
54,56
 
nie
 
Bez nazwy (Sianowska Huta)
6,24
 
nie
 
Łąkie
35,46
 
tak
 
Sianowskie-część
62,57
15,6
tak
 
Osuszyno
16,08
17,9
tak
 
Potęgowskie
48
8,8
tak
 
Lubygość
20,71
 
tak
 
Kocinko
7,29
 
tak
 
Wielkie (Mirachowo)
8,11
 
nie
 
Bąckie
22,02
 
tak
 
Duże Kiełpino
16,89
 
tak
 
Małe Kiełpińskie
8,24
 
tak
 
Małe Mezowskie
41,46
 
nie
 
Okunkowo
8,64
 
nie
 
Szczyczno
7,06
 
nie
 
Dierżążno
23,87
 
nie
 
Karlikowo
32,83
 
nie
 
Sitno
62,65
 
nie
 
Brodno Małe
71
 
tak
Bd/bd/10
Brodno Wielkie
134,1
15,7
tak
Dobry/dobry/12
Ostrzyckie-część
448,9
21
tak
 
Moczydło
15,05
 
tak
 
Żakówko
5,63
 
tak
 
Warlińskie
16,47
 
tak
 
Chojnackie
14,99
 
tak
 
Mausz Duży
 
Mausz Mały
760
 
tak
Dobry/-/11
B.dobry/-/12
Węgorzyno
136
 
tak
Zły/-/11
Umiar/zły/12
Łukno
20,5
 
tak
 
Mściszewskie
18
 
nie
 
Kotynia
16,57
 
tak
 
Somionko
14,8
 
tak
 
Kłodzonko
8,26
 
tak
 
Skrzynka
10
 
tak
 
Guścień Duży
8
 
tak
 
Guścień Mały
10
 
tak
 
Gostkowo
12
 
nie
 
Długie (Zdunowice)
35,79
 
tak
 
Długie (Sulęczyno)
6
 
tak
 
Stasino
19
 
nie
 
Skarżyno
8
 
nie
 
Święte
8,5
3,9
nie
 
Trzebocińskie
12
 
tak
 
Stężyczno
66,56
 
tak
 
Raduńskie Górne
396,29
43
tak
 
Patulskie
97,33
7,8
tak
 
Dąbrowskie
76,12
15,2
tak
 
Sołeckie
9,23
 
nie
 
Kamionko
17,82
12
nie
 
Glinno
8,68
 
tak
 
Łączyńskie
23,87
 
tak
 
Niesiołowice
20,1
 
tak
 
Kosieńskie
8,52
 
nie
 
Kniewo
19,58
 
tak
 
Borucińskie
12,86
 
nie
 
Pierszczewo
35,94
 
tak
 
Żuromino
10,19
 
nie
 
Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Kartuzy, Przodkowo – Klasztorna Struga;
 • gm. Somonino- Sławki– Radunia,
 • gm. Stężyca-Delowo – Kania,
 • gm. Chmielno –Kożyczkowo- Struga Kożyczkowska, Łeba
 • Sierakowice – Bukowina,
 • Sulęczyno – Słupia. 
Monitoring jakości wody

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045., stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.

 

 

 

Rzeka
Gmina
Punkt kontr./
ost. rok
 
 
Wyniki badań
 
 
Klasyf. og.
 
 
km rzeki
badań
BZT5
*ChZTCr/OWO
Nog
Pog
St. sanit./Stekol.
 St.JCW
Słupia
Sierakowice
Tuchlino /135.5
2003
2,9
13,6
1,67
0,10
non
II
Radunia
Somonino
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2004
2,3
19,2
0,80
0,08
II
III
 
 
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2005
2,6
22,1
0,85
0,07
 
III
   
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2006 2,2 16,1 0,79 0,10 III III
 
 
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2007
2,5
16,6
0,80
0,08
II
III
   
Ostrzyce, pon jez. / 75,7
2009  3,7 4,5  1,3  0,13 
    Ostrzyce, pon jez / 75,7 2012 2,4 -4,5 1,3 0,13 D D
 
Somonino
Somonino, pon.oczyszczalni w Stawkach /67,6
2004
2,2
16,0
0,93
0,10
III
III
 
 
Somonino, pon.oczyszczalni w Stawkach /67,6
2006
2,6
19,4
0,93
0,15
III
III
 
Żukowo
pow. uj Strzelenki / 45,3
2004
2,1
18,9
1,35
0,17
III
III
 
 
pow. uj Strzelenki / 45,3
2005
2,2
19,7
1,35
0,12
III
 
 
 
pow. uj Strzelenki / 45,3
2006
1,6
15,5
1,14
0,20
III
III
 
Zukowo
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2004
2,4
26,2
1,43
0,14
III
III
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2005
2,3
17,0
1,47
0,18
 
 
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2006
2,5
22,8
1,33
0,16
III
III
   
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2009  4,2  6,8  2,3 0,31 
    Lniska/42,6 2012 2,3 -/4,4 1,48 0,150 db i pow  
    Babi Dół/7,6 2012            
Klasztorna Struga
Kartuzy
pon.Jez.Klasztornego Duż./15,3
2004
5,7
35,6
2,09
0,43
III
IV
 
 
Lniska, pon.uj.Strzelenki42,6
2006
3,7
36,7
2,21
0,41
II
IV
 
Kartuzy
pon.zrzutu z oczsz.w Kartuzach/14,0
2004
4,2
34,2
4,98
0,36
IV
III
 
 
pon.zrzutu z oczsz.w Kartuzach/14,0
2006
4,1
42,0
7,84
0,26
V
IV
 
Przodkowo
pon.zrzutu z oczsz.w Przodkowie / 9,0
2004
2,7
31,9
2,47
0,25
IV
III
 
 
pon.zrzutu z oczsz.w Przodkowie / 9,0
2006
2,8
27,2
2,50
0,27
IV
IV
Mała Słupina
Zukowo
Żukowo,uj do Raduni/0,5
2004
2,5
25,7
2,31
0,20
IV
III
 
 
Żukowo,uj do Raduni/0,5
2006
2,3
24,3
1,84
0,21
IV
III
    Żukowo/0,5 2012 4,0 -/6,4 2,68 0,233 umiar.   
Strzelenka
Żukowo
Lniska uj.do Raduni / 0,5
2004
3,5
31,7
2,99
0,23
IV
III
 
 
 
2006
4,4
30,0
2,74
0,35
IV
IV
    Most Pępowo - Leźno/3,6 2012 3,4 7,8 2,37 0,215 db i pow.  
Bukowina
Sierakowice
Pałubice
2007
5,8
43,7
3,69
0,59
non
non
Łeba
Kartuzy
Cieszenie / 106
2000
4,6
31,3
1,76
0,07
II
II
   
Cieszenie / 106
2008 2,70 bd 1,65 0,28 bd bd
   
Cieszenie / 106
2009 4,37  11,62  1,861  0,071 
  Chmielno Cieszenie / 106 2012 - - - - db i pow.   
   
Sianowo / 0,2
2009  3,38  12,63 1,678  0,073 

* Od r.2009-St.JCW-stan jednolitej części wód- Z-zły, D-dobry
St.ekol.- db-dobry , umiar-umiarkowany
OWO-węgiel organiczny ogółem
W r. 2011 WIOŚ nie badał rzek w powiecie kartuskim.

Miano: BZT5(mgO2/dm3) , ChZT(  mgO2/dm3  ) , OWO(mgC/ dm3), Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3).

 

 

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

Brak. 

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych

 

brak

Rodzaje kopalin pospolitych

 

 • kruszywa naturalne
 • torfy 
Złoża kopalin

Nazwa złoża Rodzaj kopaliny Powierz-chnia[ha] Zasoby geologiczne [t] gmina Eksplo-atowane Organ koncesyjny
BOROWIEC I Pole A Kruszywo naturalne 44,39 13328392 Żukowo tak Marszałek Województwa
KAPLICA-POŁĘCZYNO torf 10,92 309600 Somonino tak Marszałek Województwa
ŁĄCZYNO Kruszywo naturalne 15,96 3309900 Stężyca tak Marszałek Województwa
ŁĄCZYNO II Kruszywo naturalne 1,8 1970200 Stężyca tak Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO III Kruszywo naturalne 1,99 617100 Stężyca tak Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO IV Kruszywo naturalne 18,8 4988300 Stężyca nie Marszałek Województwa
SKRZESZEWO II Kruszywo naturalne 1,83 234300 Żukowo tak Marszałek Województwa
SKRZESZEWO ŻUKOWSKIE III Kruszywo naturalne 1,44 105500 Żukowo tak Starosta Kartuski
ŻUROMINO II Kruszywo naturalne 69,05 5056000 Stężyca tak Marszałek Województwa
ŻUROMINO III Kruszywo naturalne 3,32 553600 Stężyca nie Marszałek Województwa
ŻUROMINO IV Kruszywo naturalne 1,98 306770 Stężyca tak Starosta Kartuski
NIESTĘPOWO II Kruszywo naturalne 4,82 545200 Żukowo tak Marszałek Województwa
WĘSIORY Kruszywo naturalne 42,35 1116690 Sulęczyno tak Marszałek Województwa
NIESIOŁOWICE  Kruszywo naturalne 1,62 180000 Stężyca tak Starosta Kartuski
NIESIOŁOWICE II Kruszywo naturalne 1,86 208100 Stężyca nie Starosta Kartuski
BARNIEWICE I Kruszywo naturalne 5,5 821700 i 421200 Żukowo nie Marszałek Województwa
PRZYJAŹŃ Kruszywo naturalne 7,8 1938000 Żukowo nie Marszałek Województwa
SULĘCZYNO I Kruszywo naturalne 6,27 980000 Sulęczyno nie Marszałek Województwa
KOSOWO IA Kruszywo naturalne 0,8 82900 Przodkowo tak Starosta Kartuski
KOSOWO II Kruszywo naturalne 3,04 667000 Przodkowo nie Marszałek Województwa
MŚCISZEWICE  Kruszywo naturalne 1,99 201980 Sulęczyno tak Starosta Kartuski
MŚCISZEWICE I Kruszywo naturalne 2,05 129500 Sulęczyno nie Marszałek Województwa
MŚCISZEWICE II Kruszywo naturalne 1,5 195400 Sulęczyno nie Starosta Kartuski
BERNARDYNA Kruszywo naturalne 1,86 298000 Kartuzy, Somonino tak Starosta Kartuski
PUZDROWO Kruszywo naturalne 1,84 340120 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
PUZDROWO II Kruszywo naturalne 1,98 540600 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
PAŁUBICE Kruszywo naturalne 1,52 231100 Siera-kowice tak Starosta Kartuski
SZCZUKOWO Kruszywo naturalne 1,99 520200 Stężyca tak Starosta Kartuski
SZCZUKOWO I Kruszywo naturalne 1,91 499800 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO Kruszywo naturalne 1,69 294200 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO I Kruszywo naturalne 1,83 231400 Stężyca nie Starosta Kartuski
GAPOWO II Kruszywo naturalne 1,03 164600 Stężyca tak Starosta Kartuski
GLINCZ Kruszywo naturalne 1,97 469000 Żukowo tak Starosta Kartuski
RYBAKI Kruszywo naturalne 1,33 229990 Somonino tak Starosta Kartuski
KAMIENICA SZLACHECKA III Kruszywo naturalne 1,98 366050 Stężyca nie Starosta Kartuski
CZECZEWO I Kruszywo naturalne 1,99 301250 Przodkowo tak Starosta Kartuski
KLUKOWA HUTA Kruszywo naturalne 1,99 173800 Stężyca nie Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO V Kruszywo naturalne 1,88 682400 Stężyca nie Starosta Kartuski
KAMIENICA SZLACHECKA IIA Kruszywo naturalne 0,55 73700 Stężyca nie Starosta Kartuski
ŻUROMINO V Kruszywo naturalne 1,57 215100 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO IV Kruszywo naturalne 1,99 516600 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO V Kruszywo naturalne 1,99 492100 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO VI Kruszywo naturalne 1,99 499700 Stężyca tak Starosta Kartuski
SIKORZYNO Kruszywo naturalne 3,0 723700 Stężyca nie Marszałek Województwa
GAPOWO III Kruszywo naturalne 6,2 1488730 Stężyca nie Marszałek Województwa
GLINCZ I Kruszywo naturalne 1,08 175277 Żukowo tak Starosta Kartuski
KOSOWO III Kruszywo naturalne 1,8 205700 Przodkowo tak Starosta Kartuski
KOSOWO IV Kruszywo naturalne 1,4 172500 Przodkowo tak Starosta Kartuski
GAPOWO VIII Kruszywo naturalne 1,91 467320 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO IX Kruszywo naturalne 1,77 443080 Stężyca tak Starosta Kartuski
GAPOWO X Kruszywo naturalne 1,57 393170 Stężyca nie Starosta Kartuski
GAPOWO XI Kruszywo naturalne 1,8 500150 Stężyca nie Starosta Kartuski
CZYSTA WODA Kruszywo naturalne 1,96 358900 Stężyca nie Starosta Kartuski
GAPOWO XII Kruszywo naturalne 1,83 338400 Stężyca nie Starosta Kartuski
ŁĄCZYNO VI Kruszywo naturalne 8,7 1946670 Stężyca tak Marszałek Województwa
SKRZESZEWO ŻUKOWSKIE II Kruszywo naturalne 0,48 94500 Żukowo tak Starosta Kartuski
GLINCZ IV Kruszywo naturalne 1,2 349859 Żukowo tak Starosta Kartuski
TOKARY Kruszywo naturalne 1,98 129200 Przodkowo nie Starosta Kartuski
KAMIENICA SZLACHECKA IV Kruszywo naturalne 1,4 221680 Stężyca tak Starosta Kartuski

GLINCZ V Kruszywo naturalne 1,97 666602 Żukowo tak Starosta Kartuski 

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • pojazdów ciężarowych – 14 102 szt.
 • pojazdów osobowych – 67 091 szt. 
Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach

(pomiary wykonywane w 2010 r. – aktualnych brak, pomiary wykonywane są co 5 lat)
 

 • 1. ul. Gdańska – 14 090 poj./dobę
 • 2. ul. Wzgórze Wolności – 10 828 poj./dobę
 • 3. trasa nr 20 Kartuzy-Żukowo – 9 269 poj./dobę (natężenie ruchu zmniejszone z uwagi na remont drogi) 
Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • autobus 
Uciążliwości związane z komunikacją drogową
 • Korki,
 • spaliny,
 • hałas 

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe – 1
 • gaz z butli – 4
 • gaz z sieci – 6
 • olej opałowy – 2
 • ciepło z miejskiej sieci –
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 5
 • kolektory słoneczne – 6 
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie – brak
kotłownie: 

Gmina Kartuzy:

Nazwa

Moc [MW]

Nosnik energii

kotłownia K-2308 na osiedlu J. Wybickiego w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

17,45

miał węglowy

kotłownia K-2301 na osiedlu XX-lecia PRL w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

13,94

węgiel kamienny

kotłownia Osiedla Mieszkaniowego w Dzierżążnie przy ul. Szpitalnej 45, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

13,94

węgiel kamienny

kotłownia na ul. Mściwoja II/10 w Kartuzach, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

0,06

miał węglowy

Kotłownia w Brodnicy Górnej (Szkoła) na ul. Chmieleńskiej 1, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

0,24

miał węglowy,

węgiel kamienny

Kotłownia w Brodnicy Górnej (Dom) na ul. Chmieleńskiej 2, eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej “ SPEC-PEC “ Sp. z. o. o. w Kartuzach

0,05

węgiel kamienny

kotłownia Osiedla Mieszkaniowego “ Wichrowe Wzgórza “ w Sierakowicach, eksploatowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową “ Kaszuby “ w Kartuzach

1,06

olej opałowy typu EKOTERM

kotłownia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kartuzach

3,14

węgiel kamienny

 

Gmina Żukowo

Miejscowość

Moc [MW]

Nośnik energii

Chwaszczyno

0,05

gaz ziemny

Banino

0,05

gaz ziemny

Miszewo

0,05

olej lekki

Skrzeszewo

0,04

olej lekki

Sulmin

0,04

gaz ziemny

Niestępowo

0,04

olej lekki

Leźno

0,07

olej lekki

Babi Dół

0,08

olej lekki

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby”

w Żukowie

0,25

gaz ziemny

Żukowo ul. Gdańska 52

0,05 MW

gaz ziemny

Żukowo ul. Gdańska 48

0,05 MW

gaz ziemny

Małkowo

0,025 MW

olej lekki

 Gmina Chmielno:

 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie 300 kW – olej opałowy
 • Zespół Szkół w Chmielnie 280 kW – olej opałowy
 • Zespół Szkół w Miechucinie 150 kW - biomasa

Pozostałe Gminy – brak danych

Główne źródła emisji

Powiat kartuski 2012

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

Beckmann Volmer Mechanical Engineering Sp.zo.o., Żukowo, 3-go Maja 25, 83-330 Żukowo

 • tlenek węgla 0,45
 • benzyna 1,68
 • ksylen 3,06
 • alk.butylowy 0,88
 • p.pozostałe 3,20
 • RAZEM 9,39
 • Suma gazów 6,18
 • Suma pyłów 3,20

SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "MESTWIN" , Jeziorna 2, 83-300 KARTUZY

 • dwutl. siarki 2,69
 • dwutl. azotu 0,38
 • tlenek węgla 17,20
 • dwutl.węgla 764,58
 • pył 3,26
 • RAZEM 788,24
 • Suma gazów 784,86
 • Suma pyłów 3,37

ROCKFIN Spółka z o.o., Nowy Tuchom 10 80-209 Chwaszczyno

 • w.alif.do C12 2,14
 • węglow.aroma 3,39
 • alk.alif.inne 0,45
 • RAZEM 7,00
 • Suma gazów 6,99

ASHLAND POLAND Spółka z o.o. Zakład Produkcji Żelkotu, Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa

 • styren 4,88
 • aceton 13,87
 • dwutl.węgla 128,75
 • subst. org. 1,98
 • RAZEM 149,97
 • Suma gazów 149,77

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "SPEC-PEC" SPÓŁKA Z O.O , SĘDZICKIEGO 19, 83-300 KARTUZY

 • dwutl. siarki 94,53
 • dwutl. azotu 27,06
 • tlenek węgla 102,74
 • dwutl.węgla 15427,24
 • pył 30,59
 • sadza 1,01
 • RAZEM 15683,21
 • Suma gazów 15651,61
 • Suma pyłów 31,60
 • pyły ze spalania paliw 30,59
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,01

Laminaty Poliestrowo - Szklane Czesław Hoppe, Leźno 40 A 112-114, 80-298 Gdańsk

 • styren 1,08
 • RAZEM 1,63
 • Suma gazów 1,63

KRAB Sp. z o.o., Kawle Dolne 4/G, 83-304 Przodkowo

 • ksylen 1,21
 • aceton 0,95
 • met.et.keton 0,88
 • octan butylu 1,00
 • RAZEM 4,52
 • Suma gazów 4,52

Pracownia Mebli Stylowych Ireneusz Zwara, Chmielno 10A, Chmielno 10A, 83-333 Chmielno

 • ksylen 0,65
 • octan butylu 0,87
 • RAZEM 2,52
 • Suma gazów 2,52

Burhens Sp.zo.o., Kowale Górne 33, Kowale Górne 33, 83-304 Przodkowo

 • w.alif.do C12 1,34
 • aceton 1,01
 • RAZEM 2,37
 • Suma gazów 2,37 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Kartuski powiat 2012

SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych źródeł

według opłat powyżej 2000 zł

dwutl. siarki

97,38

dwutl. azotu

27,65

tlenek węgla

120,48

dwutl.węgla

16320,5772

RAZEM

16648,98215

Suma gazów

16610,58831

Suma pyłów

38,393841

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

 

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3    

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
 
Dwutlenek azotu dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³  poziom przekraczający 40 µg/m³ 
Tlenek węgla dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
8-godz. poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Pył zawieszony PM10 doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³
Ozon docelowy 8 godz.   nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    

Ochrona zdrowia: pył M2,5:

 

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B" Klasa C
Pył M2,5 dopuszczalny rok poziom nie większy niż 25 µg/m³ poziom przekraczający 25 µg/m³ i niewiększy niż 27 µg/m³ poziom przekraczający 27 µg/m³

03 Poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon zwykły uzdrowisko r poziom nie większy niż 120 µg/m³ poziom przekraczający 120 µg/m³

Ochrona roślin SO2, NOx i O3

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
Tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 30  µg/m³ poziom przekraczający  30 µg/m³
Ozon (wyrażony jako AOT40**)) docelowy okres wegetacyjny (1V - 31 VII) poziom nie większy niż 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

O3-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin

 

Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40**)) okres wegetacyjny (1V - 31VII) poziom nie większy niż 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat)

AOT40 - suma różnic pomiędzy stężeniem jednogodzinnym a wartością 80 µg/m³ w godzinach od 800 do 2000, gdy stężenie przekracza 80 µg/m³

 

Rok 2011:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max µg/m³ Pokr % Częst. przekr Klasa
a 24 1
SO2 manualny Kartuzy 12,0 88,0(24) 50   A A  
  pasywny Kartuzy 8,7 21,4(m) 100   A    
  pasywny Dzierżążno 14,3 90,0(m) 100   A    
    Sierakowice 9,2 16,6(m) 83   A    
    Żukowo 6,1 18,8(m) 100   A    
    Egiertowo 7,6 25,6(m) 100   A    
NO2 manualny Kartuzy 23 51(24) 52   A    
  pasywny Kartuzy 17,4 26,6(m) 100   A    
  pasywny Dzierżążno 13,7 20,1(m) 100   A    
    Egiertowo 11,1 14,7(m) 100   A    
    Żukowo 26,6 38,3(m) 100   A    
    Sierakowice 13,3 26,2(m) 83   A    
benzen manualny Kartuzy 2   51   A    
    Kartuzy 2,4   100   A    
  pasywny  Żukowo 2,7   100   A    
    Dzierżążno 2,4   100   A    
    Egiertowo 1,8   100   A    
    Sierakowice 3,4   83   A    

 

Rok 2012:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max µg/m³ Pokr % Częst. przekr Klasa
a 24 1
SO2 manualny Kartuzy 21 62(24) 22   A A
  pasywny Kartuzy 15,9 27,9(m) 92   A  A
  pasywny Dzierżążno 5,2 10,3(m) 100   A  A  A
    Sierakowice 8 12,2(m) 100   A  A  A
    Żukowo 3,2 9,7(m) 100   A  A  A
    Egiertowo 4,1 9,8(m) 100   A  A  A
NO2 manualny Kartuzy 19 - 22   A    A
  pasywny Kartuzy 15,9 20,7(m) 92   A    A
  pasywny Dzierżążno 13,9 19,9(m) 100   A    A
    Egiertowo 11,4 15,9(m) 100   A    A
    Żukowo 26,6 34,1(m) 100   A    A
    Sierakowice 12,2 19,1(m) 100   A    A
benzen manualny Kartuzy 2   44   A    
    Kartuzy 2,3   92   A    
  pasywny  Żukowo 2,8   100   A    
    Dzierżążno 2,6   100   A    
    Egiertowo 2,1   100   A    
    Sierakowice 4,4   83   A    

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2012

Nazwa strefy
Kod strefy

 Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 
 
Uwagi
 
 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
Strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
B
A
A
A
A
A
A
C
C
(D2)

niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r)dla ozonu długoterminowy (2020)

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ  powiat kartuski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A (poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach – Kościerzyna, Lębork, Starogard,  Wejherowo), pyłu PM2,5 –klasa B i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Liniewo Kościerskie, Kwidzyn, Malbork,Lębork, Władysławowo,Wejherowo ), dlaO3 –przekroczenie –Liniewo Kościerskie oraz  zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2 we wszystkich punktach pomiarowych.             

 

 Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Energia odnawialna

Elektrownie wodne
 • Nazwa Mała Elektrownia Wodna miejscowość/gmina Żukowo, m. Lniska, właściciel Ryszard Pastuszak
  • nazwa rzeki Radunia, km rzeki 32 + 400, wysokość piętrzenia 107,5 m n.p.m.,
  • moc 440kW
 • Elektrownia wodna w Cieszonku, 83-328 Sianowo
  • Właściciel Mieczysław Walkusz
  • Nazwa rzeki Łeba, km rzeki 118+0,75, wysokość piętrzenia 139,87 m n.p.m,
 • Nazwa Mała elektrownia wodna w Młynku, właściciel Stefan Potrykus,
  • Nazwa rzeki Mała Supina, km rzeki 5+570, wysokość piętrzenia 137,27 m n.p.m.,
  • moc 14,7 kW,
 • Nazwa Elektrownia Wodna Rutki, gmina Żukowo
  • Właściciel ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. o. o.
  • nazwa rzeki Radunia, km rzeki 51+ 000, wysokość piętrzenia 12m, moc 448 kW
 • Nazwa Mała Elektrownia Wodna przy Młynie Wodnym w Żukowie
  • Właściciel Roland Borowski
  • nazwa rzeki Radunia, km rzeki 47+600, wys. piętrzenia do rzędnej 113,09 m n.p.m.,
  • po okresie wegetacyjnym – 113,14 m n.p.m., moc 85 kW
 • Mała Elektrownia Wodna w Żukowie
  • właściciel Ryszard Pastuszak
  • nazwa rzeki Strzelniczka
 • Elektrownia Wodna – Kazimierz Marszk
  • nazwa rzeki: Słupia, km rzeki 135,44 , wys. piętrzenia do rzędnej 146,7 m n.p.m.,
  • po okresie wegetacyjnym – 146,30 m n.p.m., turbina typu Francisa 10kW i turbina naporowa rurowa 15kW

 

Elektrownie wiatrowe

Brak  

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak  

Kolektory słoneczne
 • Ośrodek Wypoczynkowy KREFTA -16 kolektorów,
 • Oaza Zdrowia Kostuch Andrzej– 28 kolektorów, 
 • Osoby indywidualne w gminie Chmielno – 16 kolektorów,
 • Urząd Gminy Sierakowice
 • Przedszkole Samorządowe w Sierakowicach
 • Gimnazjum w Sierakowicach 
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach
 • 94 jednorodzinne budynki mieszkalne, należące do członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska, zlokalizowane w 12 miejscowościach Gminy Sierakowice,
 • Dom Sportowca w Stężycy,
 • Dom Pomocy Społecznej w Stężycy,
 • budynek przy boisku Orlik 2012 w Kamienicy Szlacheckiej,
 • budynek przy boisku w Szymbarku
 • na działkach prywatnych w miejscowości Stężyca, Gołubie, Szymbark,
 • dom mieszkalny, ul. Klonowa 15 w Kartuzach 
Pompy ciepła
 • Parafia pw. WNMP w Kartuzach
 • Biurowiec na dz. nr 410/14 w Chwaszczynie, gm. Żukowo
 • Firma ZITE Promat Sp z o. o. w Chwaszczynie, gm. Żukowo
 • Działka nr 199/11 w Pępowie, gm. Żukowo
 • Działka nr 100/2 w Chwaszczynie
 • Parafia w Baninie, gm. Żukowo 
 • Kościół w Przodkowie
 • Hala Sportowa w Sulęczynie, efekt energetyczny w ciągu roku :
  • zużyta energia elektryczna 32 905 [kWh], pozyskane ciepło 653,4 [GJ] 
Wykorzystanie biomasy
 • Szkoła podstawowa w Borzestowie 100 kW (372 Mg)
 • Szkoła podstawowa w Miechucinie 250 kW (423 Mg)
 • Szkoła Podstawowa w Chmielnie
 • Remiza OSP i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chmielnie 50 kW (120 Mg)
 • Szkoły w Prokowie, Czeczewie, Pomieczynie, Sulęczynie
 • Dom pomocy społecznej w Kobysewie
  • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki
 • Zespół Szkół w Czeczewie i Pomieczynie.
  • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: pellet 

W gminie Kartuzy:

Dom mieszkalny, ul. Zamkowa 14B, Kartuzy

kotłownia

50kW

pellet

 

Dom mieszkalny, ul. Ogrodowa 23, Dzierżążno

kotłownia

25 kW

pellet

 

Dom mieszkalny, ul. Hallera 7, Kiełpino

kotłownia

30 kW

pellet

 

Dom mieszklany, ul. Tredera 7, Kartuzy

kotłownia

23 kW

pellet

 

SP Prokowo

kotłownia

Brak danych

pellet

Inne

Brak danych z powiatu. 

Gospodarka odpadami

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

W r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Kartuzy - data uchwalenia - uchwała nr XVII/215/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
 • Gmina Sulęczyno - data uchwalenia – uchwała Nr XV/131/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
 • Gmina Chmielno - data uchwalenia: 18 marca 2013 r.
 • Gmina Przodkowo - data uchwalenia : 25 października 2006 r.
 • Gmina Stężyca - uchwała nr XXII/235/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 marca 2013 r.
 • Gmina Somonino - data uchwalenia: 6.03.2013 r.
 • Gmina Sierakowice - data uchwalenia: 27 listopada 2012 r.
 • Gmina Żukowo – uchwała nr XXVII/297/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żukowo

 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

20 707 odpadów komunalnych , bez gm. Sulęczyno

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 171 kg
 

 • Gmina Kartuzy – 4 985,8 Mg;
 • Gmina Chmielno – 1112,58 Mg/rok; w tym: komunalnych – 1112,58; Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 0,152 Mg
 • Gmina Przodkowo – 734,4 Mg/rok w tym komunalnych 734,4; ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 0,09 Mg
 • Gmina Stężyca – 1819,78 Mg/rok; w tym komunalnych 1695,81; z tworzyw sztucznych 29,76; z papieru i tektury 4,4; ze szkła 70,5; Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 0,2067 Mg
 • Gmina Somonino – 940 Mg/rok; w tym odpadów komunalnych 815; przemysłowych 125; Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 0,08 Mg 
 • Gmina Sierakowice – 2601,6 Mg/rok w tym: komunalnych – 2601,6 Mg; ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 0,14 Mg
 • Gmina Żukowo – 8512,6 Mg/rok, w tym : komunalnych – 8512,6; ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca – 0, 282 Mg 
Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:
 

 • szkło
 • papier
 • plastik
 • niebezpieczne
 • inne: baterie  
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Zakłady unieszkodliwiania – nieczynne składowiska odpadów w Kartuzach, w Kaplicy (gm. Somonino) i Kłodnie (gm. Sulęczyno) – monitoring składowisk w fazie poeksploatacyjnej
Spalarnia – brak w powiecie
Kompostownia – brak w powiecie

W powiecie kartuskim są następujące instalacje do odzysku odpadów:
 

 • Instalacja do odzysku odpadów: 02 01 02, 02 02 02 – właściciel "Polskie Pierze i Puch" Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny w Borczu 4, 83-312 Hopowo; wyselekcjonowane i oczyszczone pierze stosowane jest jako surowiec do produkcji kołder, poduszek, materacy; metoda R14 (wykorzystanie odpadów w całości lub części), ilość 900 Mg/rok,
 • Instalacja do odzysku odpadów: 20 01 10 i 20 01 10 – właściciel Merlin Projects Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Bracka 23 lok. 52, 00-028 Warszawa, Oddział w Pępowie, ul. Gdańska 118, 83-330 Żukowo, metoda odzysku R 14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu: ręczna segregacja odpadów odzieży (kod: 20 01 10 w ilości 100 Mg/rok) i tekstyliów (kod: 20 01 11 w ilości 100 Mg/rok), w celu przygotowania partii odzieży przeznaczonej do dalszego użytkowania oraz pozostałości przeznaczonych do dalszego zagospodarowania, tj. odzysku lub unieszkodliwiania.
 • Andrzej Kulas, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ARESKAT Andrzej Kulas, z siedzibą: ul. Mickiewicza 41, 80-209 Chwaszczyno , odzysk metodą - R 8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów, dotyczy odpadów 16 08 01 w ilości 50 Mg/rok;
 • Instalacje do odzysku odpadów metali:
  • „METAL-SERWIS” Wandtke, w Miechucinie, odzysk zgodnie z metodą R14 -wykorzystanie odpadów w całości lub części, dot. odpadów: 17 04 05 w ilości do 400 Mg/rok;
  • Art-Metal S.j. w Łapinie Górnym, odzysk metodą R 4 - recykling lub regeneracja metali i związków metali, dotyczy odpadów: 12 01 03 – 5 Mg/rok, 12 01 17 – 1 Mg/rok, 17 04 02- 100 Mg/rok.
 • Instalacje do produkcji betonu:
  • PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. w Borowcu – metoda odzysku R14, odpady 10 01 02, do 2600 Mg/rok,
  • Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów DRYWA w Sierakowicach, węzeł Betoniarski – metoda odzysku R14, odpady 10 01 02, do 500 Mg/rok oraz odpady 17 01 01 do1000 Mg/rok, 17 01 02 do 1000 Mg/rok, 17 01 03 do 500 Mg/rok,17 01 07 do 500 Mg/rok, 17 05 04 do 500 Mg/rok, 07 05 06 do 500 Mg/rok, 17 05 08 do 100 Mg/rok, 10 13 14 do 100 Mg/rok, 01 04 08 do 100 Mg/rok, 17 01 81 do 500 Mg/rok, 17 03 02 do 500 Mg/rok;
  • “WAKOZ BETON” Sp. z o. o., 84-242 Luzino, ul. Gen. Sikorskiego 3, węzeł Betoniarski w m. Tuchom 152, Gm. Żukowo, metoda odzysku R14, odpady 10 01 02, do 20 000 Mg/rok.
  • Firma B.T.H. Kotłowski Sp. J., ul. Długa 14 B, 83-323 Kamienica Szlachecka, metoda R14, odpady 10 01 02 – 1500 Mg/rok;
  • THERMIBLOCK Sp. z o.o., Dąbrowa Miszewska 5, 80-897 Banino, metoda R 14, odpady 10 01 02 w ilości 4200 Mg/rok (produkcja cementu);
  • "DRYWA" Sp. z o.o., z siedzibą: Sosnowa Góra 139A, 83-340 Sierakowice, odzysk metodą R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu wykorzystanie odpadów na linii technologicznej w procesie wytwarzania betonów towarowych niekonstrukcyjnych, metoda odzysku R14, odpady 01 04 08-100 Mg/rok, 17 01 01 – 100 Mg/rok, 17 01 02 – 100 Mg/rok, 17 05 08 – 100 Mg/rok.
  • "DRYWA" Sp. z o.o., z siedzibą Sosnowa Góra 139A, 83-340 Sierakowice, metoda odzysku - R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, Proces odzysku odpadów polega na wykorzystaniu w całości odpadów w postaci popiołów na linii technologicznej do produkcji betonów konstrukcyjnych oraz do produkcji prefabrykatów betonowych, dotyczy odpadów: 10 01 02 w ilości 1500 Mg/rok, 10 01 17 w ilości 500 Mg/rok, 10 01 01 w ilości 500 Mg/rok 
 • Instalacje do przerobu odpadów gruzu:
  • Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "STEN-BUD" Jędrzej Stencel, 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 28A, metodą R 15 – Przetwarzanie odpadów, w celu przygotowania ich do odzysku, tu kruszenie w kruszarce, dot. odpadów: 17 01 01 – 12 000 Mg/rok, 17 01 02 – 10 000 Mg/rok, 17 01 03 – 6 000 Mg/rok, 17 01 07 – 9 000 Mg/rok, 17 01 81 – 6 000 Mg/rok, 17 01 82 – 858 Mg/rok;
  • "WROŃSKI" Spółka Jawna, z siedzibą w Lesznie, ul. Słoneczna 1, 83-307 Kiełpino R 15 – Przetwarzanie odpadów, w celu przygotowania ich do odzysku, tu kruszenie w kruszarce , dot. odpadów: 10 12 08- 10 000 Mg/rok, 10 13 11 – 50 000 Mg/rok, 10 13 14 – 50 000 Mg/rok, 10 13 80- 50 000 Mg/rok, 10 13 81 – 30 000 Mg/rok, 10 13 82 – 20 000 Mg/rok, 10 13 99 – 8 000 Mg/rtok, 17 01 01- 16 000 Mg/rok, 17 01 02 – 2874 Mg/rok, 17 01 03 – 1 000 Mg/rok, 17 01 07 – 5 000 Mg/rok, 17 01 81 – 33 000 Mg/rok, 17 05 04 – 12 000 Mg/rok, 17 05 08 - 30 000 Mg/rok;
  • "DRYWA" Sp. z o.o., z siedzibą: Sosnowa Góra 139A, 83-340 Sierakowice, odzysk metodą R 15 – Przetwarzanie odpadów, w celu przygotowania ich do odzysku, tu kruszenie w kruszarce, dot. odpadów: 01 04 08-100 Mg/rok, 17 01 01 – 1000 Mg/rok, 17 01 02- 1000 Mg/rok, 17 01 03- 500 Mg/rok, 17 01 07-500 Mg/rok, 17 01 81-500 Mg/rok, 17 03 02-500 Mg/rok, 17 05 04-500 Mg/rok, 17 05 08-100 Mg/rok; odzysk metodą R 14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu przetworzenie odpadów na linii technologicznej związanej z kruszeniem odpadów w celu uzyskania frakcji spełniającej normy materiału budowlanego, dotyczy odpadów – 01 04 08-100 Mg/rok, 17 01 01 – 1000 Mg/rok, 17 01 02 – 1000 Mg/rok, 17 01 03-500 Mg/rok, 17 05 04 – 500 Mg/rok, 17 05 08 – 500 Mg/rok;
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "EWROM" Roman Kowalski, z siedzibą: ul. Leśna 2, 83-332 Dzierżążno, odzysk odpadów metodą R 15 – Przetwarzanie odpadów, w celu przygotowania ich do odzysku, tu kruszenie w kruszarce na terenie wyrobiska złoża "SZCZUKOWO" i "SZCZUKOWO I", obręb Gapowo, gm. Stężyca, dotyczy odpadów 17 01 01 – w ilości 10 000 Mg/rok.
 • Lokalne, zakładowe kotłownie - odzysk odpadów w postaci drewna i trocin (03 01 05), wg procesu odzysku R1 (wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii). 
  • Gdański Przemysł Drzewny S.A., Zakład Drzewny w Miechucinie - odpady własne, proces odzysku R1, 203 Mg/rok, kod odpadu 03 01 05
  • Fogia Furniture w m. Maks – odpady własne, proces odzysku R1, 220 Mg/rok, kod odpadu 03 01 05,
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „LASKA” w Stężycy – odpady własne, proces odzysku R1, w ilości 660 Mg/rok, kod odpadu 03 01 05;
  • P. H. -P. ”Malwina i Adam”, Janusz Sworczuk, Chwaszczyno, ul. B. Prusa 1, zakładowe kotłownie (3 piece, każdy o mocy 80 kW), metoda R 1, ilość odpadów 03 01 05- 74 Mg/rok.
  • P.H.U. „LILAN” Alojzy Nadolski, ul. Wiejska 2, 80-209 Chwaszczyno, dotyczy Zakładu w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej185 - odpady własne, proces odzysku R1, kod odpadu 15 01 01 – 5 Mg/rok, 15 01 03 – 1 Mg/rok
  • MEBLE STYLOWE - Andrzej Wróbel, z siedzibą: ul. Kochanowskiego 4, 83-340 Sierakowice, Zakład Produkcyjny w Pałubicach 48 – metoda odzysku R1, odpady o kodach: 03 01 01, 03 01 05 do 22 Mg/rok;
  • FOR PAK Alojzy Formela, Leźno, lokalna kotłownia, metoda R1, odpady: 03 01 05 w ilości 20 Mg/rok
  • Usługi Stolarskie - Tadeusz Haza z siedzibą ul. Ks. Szymichowskiego 6, 83-305 Pomieczyno, gm. Przodkowo, lokalna kotłownia, metoda R1, odpady: 19 12 10 w ilości 1,5 Mg/rok; brykieciarka, metoda R 15, odpady 03 01 05 w ilości 1,5 Mg/rok
  • Firma Stolarska "STOLMAR" Marek Miłosz, ul. Górna 37, 83-330 Pępowo, lokalna kotłownia, metoda R1, odpady: 03 01 05 w ilości 3,5 Mg/rok
  • Zakład Stolarski Jan Neubauer, z siedzibą: ul. Ceynowy 8, 83-314 Somonino, lokalna kotłownia, metoda R1, odpady: 03 01 05 w ilości 45 Mg/rok
  • Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 41, lokalna kotłownia, metoda R1, odpady: 03 01 05 w ilości 40 Mg/rok;
  • Ireneusz Zwara, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Mebli Stylowych Ireneusz Zwara, 83-333 Chmielno 10 A, odzysk odpadów metodą – R1- Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, dotyczy odpadów 03 01 05 w ilości 15 Mg/rok
 • Instalacje do przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych:
  • EUROPLASTIC Sp. z o.o., z siedzibą: Kawle Dolne 4, 83-304 Przodkowo (zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych) – metoda odzysku R3, odpady o kodach: 02 01 04 – 1000 Mg/rok, 03 03 99 – 100 Mg/rok, 07 02 13 – 5000 Mg/rok, 07 02 15 – 100 Mg/rok, 07 06 81 – 50 Mg/rok, 07 06 99 – 100 Mg/rok, 12 01 05 – 1000 Mg/rok, 12 01 99 – 500 Mg/rok, 15 01 02 – 5000 Mg/rok, 15 01 05 – 1000 Mg/rok, 15 01 06 – 1000 Mg/rok, 15 02 03 – 100 Mg/rok, 16 01 19 – 2000 Mg/rok, 16 80 01 – 1000 Mg/rok, 17 02 03 – 2000 Mg/rok, 19 12 04 – 2000 Mg/rok, 20 01 39, – 5000 Mg/rok;
  • Firma EUROPOL Lucjan Wydrowski, 83-333 Chmielno, ul. Bukowskiego 12, metoda R 14, odpady 03 01 99 w ilości 420 Mg/rok;
  • Fabryka Styropianu "ARBET" Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Sp. J. (zakład produkcji płyt styropianowych) w miejscowości Kawle Dolne 143, 83-304 Przodkowo, metoda odzysku R3, odpady o kodach: 07 02 03 w ilości 22 Mg/rok,
  • POLIMER TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Czynu Tysiąclecia 15, 84-207 Bojano metoda R3, odpady: 15 01 02 – 1200 Mg/rok, 07 02 13 w ilości 600 Mg/rok, 17 02 03 – 300 Mg/rok, 20 01 39 w ilości 300 Mg/rok (tu recykling odpadów tworzyw sztucznych w procesie produkcyjnym materiałów budowlanych m.in. dachówki polimerowo-piaskowej).
 • Instalacja do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych "MASFALT" Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków, metoda R 14, odpady o kodach 17 03 02 w ilości 7 000 Mg/rok.
 • Zagospodarowanie odpadów poza instalacjami:
  • Skarmianie zwierząt futerkowych odpadami pochodzenia zwierzęcego – metoda odzysku R14 (odpady drobiowe, rybne, serwatka).
  • Hodowla Królików Wiesław Rezmer w Przyjaźni, ul. Słoneczna 10, 83-331 Przyjaźń, gm. Żukowo, produkcja kompostu, dot. odpadów o kodzie 02 01 06 w ilości 1,0 Mg/rok
  • Hodowla Zwierząt Futerkowych Henryk Płotka w m. Garcz, ul. Długa 41, 83-333 Chmielno, produkcja kompostu, dot. odpadów o kodzie 02 01 06 w ilości 30,0 Mg/rok
  • Gospodarstwo Rolne Ferma Zwierząt Futerkowych Elżbieta i Bernard Litzbarscy, 80-209 Chwaszczyno, ul. Gdyńska 14, produkcja kompostu, dot. odpadów o kodzie 02 01 06 w ilości 5,0 Mg/rok ;
  • Gospodarstwo Rolne - Hodowla Zwierząt Futerkowych Marek Płotka, Glincz, ul. Wierzbowa 77 produkcja kompostu, dot. odpadów o kodzie 02 01 06 w ilości 15,0 Mg/rok ;
  • Wykorzystanie odpadów 15 01 02 do ponownego użycia wg metody odzysku R14. Firmy posiadające stosowne zezwolenie:
  • „AS” s. c. Glincz, ul. Brzozowa 11, 83-330 Żukowo - 15 Mg/rok;
  • Andrzej Kasyna, Sławki 31, 83-314 Somonino – 4 Mg/rok;
  • IZOHAN Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia (dot. Zakładu Produkcyjnego w Pomieczynie, ul. Spacerowa 26),metoda R 14, dot. 15 01 02 – w ilości 15 Mg/rok oraz 15 01 04 w ilości 10 Mg/rok
  • Odzysk odpadów w postaci gleby i ziemi (20 02 02) przez Zakład Transportu, Handlu i Usług „JKS” Józef Płotka, ul. Wyzwolenia 16, Mezowo, gm. Kartuzy, zgodnie z metodą R 10, do nawożenia i ulepszania ziemi przeznaczonej pod trawniki i krzewy, w celach ogrodniczych, po uprzednim wymieszaniu jej z torfem, ilość 1200 Mg/rok.
  • Odzysk odpadów 17 05 04 w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni przez PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, odzysk ma miejsce na terenie Zakładu Górniczego w Borowcu (ul. Leśna, 80-209 Chwaszczyno) – metoda odzysku R14 (wypełnianie wyrobiska), ilość 400 000 Mg/rok;
  • FOR PAK Alojzy Formela, Leźno, odpady opakowań z drewna (15 01 03) - metoda R Przygotowanie do ponownego użycia - odzysk polegający na sprawdzeniu oraz naprawie - 430 Mg/rok;
  • EUROGAZ – GDYNIA Sp. z o.o., odpady wapna pokarbidowego (07 01 80) w ilości 6000 Mg/rok, metoda R 10, na użytkach wymagających wapnowania na terenie powiatu kartuskiego.
  • Eugeniusz Droździak Usługi Transportowe, ul. Wilanowska 4 m. 113, 80-809 Gdańsk odzysk odpadów 07 01 80 w ilości 3000 Mg/rok metoda R 10 - Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby, na użytkach wymagających wapnowania na terenie powiatu kartuskiego
  • Zakład Usług Budowlanych Roman Las, Szymbark, ul. Rzemieślnicza 21 (adres do korespondencji: Zakład Usług Budowlanych, Roman Las, Rębiechowo 13 a, 80-297 Banino, Metoda R14 na terenie Zakładu Górniczego „KOSOWO” I w miejscowości Kosowo (wypełnianie wyrobiska), dot. odpadów 01 04 09, 01 04 08,17 05 04;
  • Radbur Sp.z.o.o. ul. Spółdzielców 1, 83-314 Somonino, Metoda R 14 (wypełnianie wyrobiska na terenie działki Nr 36/10 w Somoninie), dot. odpadów: 02 01 03 – 400 Mg/rok oraz 17 05 04, 19 12 09, 20 02 02 w ilości 200 000 Mg/rok, łącznie;
  • PPUH „VIKA” Kazimierz Wiśniewski, ul. Źródlana 5, 80-175 Gdańsk , dot. wyrobiska po eksploatacji złoża „Skrzeszewo III” w Skrzeszewie Żukowskim, metoda R 14, odpady 17 05 04 w ilości 800 000 Mg/rok;
  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „ORION” Sp. z o. o, 83-314 Somonino, ul. Osiedle nad Radunią 26, metoda R 14 (wypełnianie wyrobiska „BERNARDYNA”), dot. odpadów: 17 05 04, 19 12 09, 20 02 02 w ilości 200 000 Mg/rok łącznie;
  • Czesław Bielicki, Wyrobisko po eksploatacji złoża „Kobysewo 1” w Kobysewie, metoda R 14, odpady 17 05 04, 19 12 09, 20 02 02 w ilości 100 000 Mg/rok łącznie;
  • Firma „Richert” Katarzyna Richert,, ul. Sandomierska 13/2, 80-042 Gdańsk, dot. wyrobiska po eksploatacji złoża „Niestepowo II” w Niestępowie,Gm. Żukowo, metoda R 14, odpady 17 01 02 – 10 000 Mg/rok oraz 17 05 04 – 50 000 Mg/rok;
  • Zakład Robót Ziemnych, Transportowych i Elektromechanika Mirosława i Kazimierz Laska, Ul. Wyspiańskiego 19/1, 83-400 Kościerzyna, metoda R 14 (wykorzystanie w budownictwie), dot. odpadów: 10 01 01 -1000 Mg/rok, 10 01 15- 200 Mg/rok, 10 12 08-50 Mg/rok, 10 13 82-50 Mg/rok, 17 01 01 – 8000 Mg/rok, 17 01 02-1600 Mg/rok,17 01 03-100 Mg/rok, 17 01 07-100 Mg/rok, 17 03 02 – 3000 Mg/rok, 17 05 04 – 3000 Mg/rok, 17 05 08 – 500 Mg/rok.
  • P.P.H.U. „GABREX” Gabriel Regliński, Niestępowo, ul. Raduńska 66C, 83-331 Przyjaźń, zgodnie z metodą R 14, dot. odpadów: 17 01 01 – 20 000Mg/rok, 17 05 04 -20 000 Mg/rok, 19 12 09 -20 000 Mg/rok, 20 02 02 -17 000 Mg/rok, 17 05 06 w ilości 20 000 Mg/rok oraz 17 01 02 – 1000 Mg/rok, na terenie wyeksploatowanych części wyrobiska „GLINCZ” oraz w budownictwie; zgodnie z metodą R 10, dotyczy odpadów: 02 01 03 -10 000 Mg/rok na terenach zielonych w granicach gminy Żukowo oraz do rekultywacji biologicznej wierzchowiny wyrobiska „GLINCZ”, zgodnie z metodą R 15 (kruszenie w kruszarce ), dotyczy odpadów 17 01 01 i 17 05 04; zgodnie z metodą R 14 (wykorzystanie w budownictwie drogowym) dot. odpadów o kodach: 17 01 81 w ilości 10000 Mg/rok oraz 17 03 02 w ilości 500 Mg/rok
  • "WAKOZ BETON" Sp. z o.o., z siedzibą ul. Gen. Sikorskiego 3, 84-242 Luzino, metoda odzysku R 14 (wypełnianie niekorzystnie przekształconych terenów wyeksploatowanych części wyrobisk w Zakładzie Górniczym w Żurominie, dot. odpadów: 17 05 04– 5000 Mg/rok, 19 12 09 – 5000 Mg/rok, 20 02 02 – 5000 Mg/rok
  • SKANSKA S.A., Ul. Gen Zajączka 9, 01-518 Warszawa, metoda R 14 (wykorzystanie w budownictwie), dot. odpadów: 17 01 01 – 20 000, 17 01 02- 1000 Mg/rok, 17 01 81 – 20 000 Mg/rok, 17 03 02 – 1000 Mg/rok, 17 05 04 – 50 000, 17 05 06 – 10 000 Mg/rok;
  • Przedsiębiorstwo Budowlane "WACIŃSKI" Witold Waciński, z siedzibą: ul. Długa 15, 83-307 Kiełpino, metoda R 14 (wykorzystanie w budownictwie drogowym), dot. odpadów: 10 01 02; 
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WOD-KAN-GRZENKOWICZ" Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy, metoda odzysku R 14 (wykorzystanie w budownictwie), dot. odpadów: 01 01 02 – 10000 Mg/rok, 01 04 08 – 10000 Mg/rok, 01 04 09 – 10000 Mg/rok, 01 04 12 – 10000 Mg/rok, ex 02 03 01 – 10000 Mg/rok, ex 06 03 99- 5000 Mg/rok, 10 12 08 – 1000 Mg/rok, 10 13 82 – 1000 Mg/rok, 17 01 01 – 20000 Mg/rok, 17 01 02 – 1000 Mg/rok, ex 17 01 03 – 1000 Mg/rok, ex 17 01 07 – 5000 Mg/rok, 17 03 02 – 5000 Mg/rok, 17 05 04 – 30000 Mg/rok, 17 05 08 – 5000 Mg/rok, 19 12 19 – 10000 Mg/rok, 20 02 02 – 30000 Mg/rok, 10 01 02- 1000 Mg/rok; metoda odzysku R15 (kruszenie odpadów)- 10 12 08, 10 13 82, 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, ex 17 01 07;
  • "DIF" S.C. Lech Dzierżanowski i Jerzy Figwer Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe z siedzibą: ul. Rzemieślnicza 2 m. 4, 81-855 Sopot, metoda R 14 (wykorzystanie do utwardzenia terenu), dot. odpadów: 17 01 01 – 500 Mg/rok, 17 01 02 – 100 Mg/rok, 17 05 04 – 50 Mg/rok, 20 02 02 – 50 Mg/rok;
  • PPHU SOMBUD Mirosław Socha, ul. Ceramiczna 1a, 83-314 Somonino, metoda R14 ( wykorzystanie w budownictwie), dot. odpadów 17 01 01 – 5000 Mg/rok, 17 01 02 – 3000 Mg/rok, 17 01 07 – 5000 Mg/rok, 17 01 81 – 1000 Mg/rok, 17 05 04 – 1000 Mg/rok;
  • Firma B.T.H. Kotłowski S. j., 83-323 Kamienica Szlachecka, ul. Długa 14B, R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu wypełnianie niekorzystnie przekształconych terenów wyeksploatowanego wyrobiska "KAMIENICA SZLACHECKA II", w granicach części działek Nr 53 i 54/8 w miejscowości Kamienica Szlachecka;
  • "WROŃSKI" Spółka Jawna, z siedzibą w Lesznie, ul. Słoneczna 1, 83-307 Kiełpino, odzysk metodą R 14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu wykorzystanie odpadów w budownictwie drogowym, na budowach realizowanych na terenie powiatu kartuskiego, dotyczy odpadów 10 12 08- 12 000 Mg/rok, 17 01 01- 16 000 Mg/rok, 17 01 02 – 6874 Mg/rok;
  • „ZRYW-POL" Zbigniew Kruszyński, z siedzibą w Glinczu, ul. Kościerska 60, 83-330 Żukowo, odzysk metodą R14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu wypełnianie niekorzystnie przekształconych terenów wyeksploatowanego wyrobiska "GLINCZ I", dotyczy odpadów 01 04 09 – 1000 Mg/rok, 17 05 04 – 5000 Mg/rok, 19 12 09 – 2000 Mg/rok, 20 02 02 – 7000 Mg/rok;
  • Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "EWROM" Roman Kowalski, z siedzibą: ul. Leśna 2, 83-332 Dzierżążno, odzysk odpadów metodą R 14 – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu wykorzystanie odpadów do utwardzania powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny, tj. utwardzenia drogi dojazdowej i placu manewrowego do zakładu górniczego "SZCZUKOWO" i "SZCZUKOWO I", obręb Gapowo, gm. Stężyca, dotyczy odpadów 17 01 01 – w ilości 2 000 Mg/rok; oraz odzysk metodą R 14 - wypełnianie niekorzystnie przekształconych terenów eksploatowanego wyrobiska "SZCZUKOWO" i "SZCZUKOWO I", dotyczy odpadów 17 01 01 - w ilości 2000 Mg/rok oraz 20 02 02 – w ilości 2000 Mg/rok;
  • Ludmiła i Wacław Bastian, odzysk odpadów metodą R 14 - wypełnianie niekorzystnie przekształconych terenów wyeksploatowanego wyrobiska "Żukowo-Elżbietowo", Gm. Żukowo, dotyczy odpadów 17 05 04 – 4000 Mg/rok; 19 12 09 – 4000 Mg/rok, 20 02 02 – 2000 Mg/rok;
  • Oskar Bigus, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GBG-POLSKA Oskar Bigus, Al. Jana Pawła II 9 m. 27, 84-240 Reda, odzysk odpadów metodą R 15- Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu; dotyczy odpadów 16 01 03 (zużyte opony) w ilości 120 Mg/rok; w Pępowie, gm. Żukowo, ul. Gdańska;
  • Pan Michał Chmurzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Chmurzyński z siedzibą w miejscowości Borowiec 71, 83-320 Sulęczyno, odzysk odpadów metodą R14- – Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części; tu wypełnianie niekorzystnie przekształconych terenów wyeksploatowanej części wyrobiska „GAPOWO”, gm. Stężyca; dotyczy odpadów 17 05 04 - w ilości 1750 Mg/rok, 19 12 09 w ilości 21600 Mg/rok oraz 20 02 02 – w ilości 1750 Mg/rok;
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "CREON" Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Biwakowa 65, 80-299 Gdańsk, na odzysk odpadów 20 02 02 w ilości 563,1 Mg/rok metodą R 14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części (wg załącznika nr 5 do ustawy o odpadach); wykorzystanie odpadów do utwardzenia powierzchni terenu;

 

Składowiska odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.

Brak w powiecie kartuskim 

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Somonino – tak
 • Gmina Przodkowo – tak
 • Gmina Stężyca – tak
 • Gmina Sierakowice – tak
 • Gmina Żukowo - tak
 • Gmina Chmielno – tak
 • Gmina Kartuzy - tak
 • Gmina Sulęczyno – tak 
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Kartuzy – uchwala z dnia 21.12. 2011 r.
 • Gmina Sulęczyno – data przyjęcia 14.07.2010 r.
 • Gmina Chmielno – data przyjęcia 27 luty 2009 r.
 • Gmina Przodkowo – uchwała z dnia 26 lutego 2009 r.
 • Gmina Stężyca – uchwała z dnia 28 grudnia 2007 r.
 • Gmina Somonino – data przyjęcia 25.04.2013 r.
 • Gmina Sierakowice – „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sierakowice na lata 2009-2018” - uchwała Rady Gminy Sierakowice nr XXVI/263/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. 
 • Gmina Żukowo – „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żukowo na lata 2007-2032” - uchwała Rady Miejskiej w Żukowie nr XIV/235/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski, na terenie powiatu kartuskiego nie ma zakładów posiadających PCB
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • -Józef Cybula „Hossa”, ul. Gdańska 28, 83-300 Kartuzy; http://www.pomorskie.eu/pl/bip/puw/urzad_wojewodzki/wydzialy_puw/wi/rejestry_wi

Stacje demontażu pojazdów:

 • Firma P.H.U. „JARBLACH”- Konkel Jarosław ul. Witosa 2, 83-330 Żukowo,
 • Przedsiębiorstwo Handlowe „We-Met” – Janusz Wenta, ul. Królewska 63, 83-342 Kamienica Królewska

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • SANIKO – ul. Ceynowy 8, 83-300 Kartuzy
 • KAPEO – ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
 • ELWOZ – Szklana 44, 83-340 Sierakowice
 • EKO-COMP Anna Grzonkowska-Dolniak, ul. Cicha 6, 83-322 Borowo

Gmina Kartuzy: nie ma stałego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ciągu roku na terenie gminy organizowanych jest kilka zbiórek takiego sprzętu o czym mieszkańcy są wcześniej informowani. (www.bip.kartuzy.pl)
Gmina Stężyca: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 31
Gmina Żukowo:

 • Żukowo, ul. Gdyńska, parking Supersamu,
 • Przyjaźń, ul. Spacerowa 1, parking przy Kościele,
 • Leźno, parking przy Kościele parafialnym Św. Stanisława Biskupa,
 • Chwaszczyno, ul. Oliwska 139, parking Biedronki.

www.zukowo.pl
Gmina Sulęczyno: prowadzona jest zbiórka okresowa przy okazji wywózek wielkogabarytowych
Gmina Somonino: przy oczyszczalni ścieków w Sławkach oraz punkt objazdowy zbierający „elektrośmieci” z terenu całej gminy
Gmina Chmielno:

 • Garcz, ul. Kartuska 25, parking przy Centrum Integracji Społecznej,
 • Miechucino, ul. Kartuska 5, hydrofornia gminna
 • Chmielno, parking przy skrzyżowaniu ulic Grodzkiej i Grzędzickiego.

Gmina Sierakowice:

 • Sierakowice, ul. Dworcowa w godz. 9.00-10.30 (parking między Urzędem Gminy i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych)
 • Os. Wichrowe Wzgórze w godz. 10.45-12.00 (parking przy sklepie)
 • Jedna miejscowość sołecka w godz. 12.00-14.00

Termin zbiórki każdy 3 poniedziałek miesiąca www.sierakowice.pl 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu. 

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego
 • przemysłowego
 • z imprez masowych
 • lotniczego 
Gdzie te uciążliwości występują
 • „Graham” z Sierakowic Buchacz Sp. J. 
 • UNILEVER POLSKA S.A. Oddział Lodów i Produktów Mrożonych – Banino, gm. Żukowo
 • ZEI Żukowo Sp. z o. o. w Żukowie – proces śrutowania, tj. oczyszczania elementów stalowych
 • Beckmann Volmer mechanical Engineering Sp.zo.o. w Żukowie
 • Problemy hałasu drogowego występują przy drogach wojewódzkich m.in. w miejscowości Garcz i Miechucino, lokalnie wzdłuż dróg krajowych nr 7 i 20, drogi powiatowej 1900G Przodkowo-Miszewo-Leźno
 • Problemy hałasu lotniczego w miejscowości Banino, Rębiechowo, Leźno, Czaple, Miszewo

 

Czy były dokonywane pomiary

Powiat nie dokonywał pomiarów
W r.2012 WIOŚ nie wykonywał pomiarów w powiecie kartuskim
 

Czy została opracowana mapa akustyczna

- TAK – „Mapa akustyczna dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR>16400 pojazdów na dobę – ciąg drogi krajowej Nr 20 na odcinku od km 297+486 do km 297+738” (Żukowo/przejście)
 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie  

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji , których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880), od 1 stycznia 2011 r. istnieje obowiązek zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne przekazanych do użytkowania po 28 lipca 2005 r., a od 1 stycznia 2013 r. - instalacji przekazanych do użytkowania przed dniem 28 lipca 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879).
Odbierający zgłoszenie nie prowadzi inwentaryzacji
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2012 WIOŚ nie wykonywał pomiarów w powiecie kartuskim. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono     

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie
 • Rzeźnia „Mięspol” Sp. z o.o. – Żuromino, gm. Stężyca
 • Gospodarstwo Rolne (chów drobiu) – Michał Marszk, Węsiory Wybudowanie, gm. Sulęczyno 
 • "Mielewczyk" s.j., ul. Podgórna 3, 83-332 Dzierżążno (rzeźnia drobiu)
 • UNILEVER POLSKA S.A. Oddział Lodów i Produktów Mrożonych – Banino, gm. Żukowo
 • ALMAR, ul. Kościerska 2, 83-300 Kartuzy (zamrażalnia),
 • KASO S.C., ul. Węglowa 1, 83-300 Kartuzy
 • ASHLAND POLAND Sp. z o.o. – fabryka żelkotu w Miszewie, gm. Żukowo
 • GASPOL w Łapalicach, gm. Kartuzy
 • Pomorski Okręg Gazowniczy – Oddział w Somoninie
 • MASFALT Sp. z o.o. Wytwórnia Mas Bitumicznych w Starej Pile, ul. Dworcowa 42, Przyjaźń
 • LONZA-NATA T. Zarębska, W. MICHAŁOWSKI, S.J. Zakład Borkowo
 • KADEK Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, Żukowo
 • ROCKFIN Sp. z o. o., Nowy Tuchom 10
 • DANFOSS LPM SP. Zo.o., ul. Tęczowa 46, Tuchom
 • MARCOPOL Sp. zo.o. Producent Śrub, ul. Oliwska 100, Chwaszczyno
 • ART.-METAL G.J. Dobrodziej S.j., Łapino
 • BECKMANN VOLMER MECHANICAL ENGINEERING Sp. Zo.o., ul. 2-Maja 25
 • WAKOZ-BETON, Tuchom
 • INTERPLASTIC Roger Żółtowski, Tuchom
 • R.B. Zakład Usług Budowlanych Sp. zo.o. z siedziba w Gdyni- Zakład Rębiechowo
 • BETA PACK Sp. zo.o., Małkowo
 • IZOLACJE Sp. zo.o., Miszewko
 • Tomasz Ryłko STOLMBRINGER Zakład Przetwórstwa Ryb, Miszewo
 • Terma Sp. zo.o., Czaple 100, 80-298 Gdańsk 
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

Żaden zakład nie ma strefy , a ich oddziaływanie powinno zamykać się w granicach zakład. 

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

60508  

porównaj z
Struktura użytków [ha]

Gmina

Grunty orne

- w tym grunty ugorowane

Łąki

Pastwiska

Sady

i ogrody

Razem użytki rolne

Kartuzy

5194

147

1160

1433

37

7824

Żukowo

9039

460

935

946

59

10979

Przodkowo

4420

246

513

1577

17

6527

Somonino

4122

636

615

996

38

5771

Chmielno

3496

20

393

597

223

4709

Stężyca

7074

70

279

1182

25

8560

Sierakowice

8297

180

1252

933

13

10495

Sulęczyno

4712

187

334

589

8

5643

Razem

w powiecie

46354

76,61%

1946

3,22%

5481

9,06%

8253

13,64%

420

0,69%

60508

100%

 

Ilość gospodarstw rolnych

8710 

porównaj z
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych 

Klasy gleby [ha]
 • I – 0,32
 • II – 4,21
 • III – 273,81
 • IIIa – 145,56
 • IIIb – 575,08
 • IV – 3 265,61
 • IVa – 2 780,64
 • IVb – 8 276,97
 • V – 34 584,22
 • VI – 21 835,06
 • VIz – 138,20 
Wielkość gospodarstw - ilość

Stuktura gospodarstw w ha

Kartuzy

Żukowo

Przodkowo

Somonino

Chmielno

Stężyca

Sierakowice

Sulęczyno

Razem

w powiecie

1-1,99

442

215

266

295

201

354

280

52

2105

2-4,99

337

220

304

342

169

261

315

51

1999

5-9,99

363

372

318

239

159

208

495

110

2264

10-14,99

293

153

136

52

110

109

189

112

1154

15-19,99

34

70

57

57

83

74

167

110

652

20-49,99

24

64

16

15

13

165

35

86

418

50-99,99

4

32

 

4

 

2

22

31

95

100-299,99

 

5

1

3

 

 

9

 

18

pow. 300

 

 

 

 

 

 

5

 

5

Razem

1497

1131

1098

1007

735

1173

1517

552

8710

 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Gmina Żukowo

 • produkcja mleka 2,76 [tyś. 1] 5,96 %
 • produkcja żywca wołowego 0,45 [tyś. t] 0,97 %
 • produkcja żywca wieprzowego 3,3[tyś. t] 7,12 %
 • produkcja zbóż 19,1[tyś. t] 41,21 %
 • produkcja ziemniaków 15,750[tyś. t] 33,98 %
 • produkcja buraków cukrowych - [tyś. t] - %
 • produkcja warzyw 4,7 [tyś. t] 10,11 %
 • produkcja owoców 0,3 [tyś. t] 0,64 %

Gmina Stężyca (dane za rok 2011)

 • produkcja mleka 3,4 [tyś. 1]  
 • produkcja żywca wołowego 0,28 [tyś. t]
 • produkcja żywca wieprzowego 1,1[tyś. t]
 • produkcja zbóż 9,2 [tyś. t]
 • produkcja ziemniaków 9,0[tyś. t]

Gmina Somonino

 • produkcja mleka 5 [tyś. 1]  
 • produkcja żywca wołowego 0,3 [tyś. t]
 • produkcja żywca wieprzowego 1,1[tyś. t]
 • produkcja zbóż 5,8 [tyś. t]
 • produkcja ziemniaków 5,1[tyś. t]
 • produkcja warzyw 0,02 [tyś.t]

Gmina Sierakowice

 • produkcja mleka 10,25 [tyś. 1]  
 • produkcja żywca wołowego 2,50 [tyś. t]
 • produkcja żywca wieprzowego 6,75 [tyś. t]
 • produkcja zbóż 13,98 [tyś. t]
 • produkcja ziemniaków 39,00[tyś. t]
 • produkcja owoców 1,50 [tyś. t]

Gmina Chmielno (dane za rok 2011)

 • produkcja mleka 3,68 [tyś. 1]  
 • produkcja żywca wołowego 0,25 [tyś. t]
 • produkcja żywca wieprzowego 0,60[tyś. t]
 • produkcja zbóż 5,732 [tyś. t]
 • produkcja ziemniaków 4,75[tyś. t]
 • produkcja warzyw 0,115[tyś. t]
 • produkcja owoców 1,136 [tyś. t]

Gminy Kartuzy, Przodkowo, Sulęczyno– bd 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych 

Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego
Dane za rok 2008, za rok 2012 – brak danych

Gmina

Liczba zgłoszeń ze wg na adres zamieszkania zgłaszającego

Powierzchnia całkowita działek (ha)

Całkowita powierzchnia działek użytkowanych rolniczo (ha)

Kartuzy

8

44,43

34,13

Przodkowo

2

18,13

15,41

Sierakowice

6

83,55

53,18

Somonino

3

299,14

269,87

Stężyca

3

75,61

27,43

Sulęczyno

1

52,86

23,92

Żukowo

20

454,53

383,79

 

Przyroda

Formy ochrony przyrody

Park Narodowy – nie występuje

 

Rezerwat przyrody

Nazwa Lokalizacja Wielkość [ha] Główne walory przyrodnicze

 • Stare Modrzewie gm. Kartuzy 4,85 Stanowisko modrzewia europejskiego w wieku 200 lat na siedlisku kwaśnej buczyny i grądu.
 • Zamkowa Góra gm. Kartuzy 8,88 Kwaśna i żyzna buczyna pomorska z ok. 250-letnim drzewostanem na szczycie i zboczach wzgórza morenowego.
 • Kurze Grzędy gm. Kartuzy  170,7 Bór bagienny i lasy dębowo-bukowe, stanowiska szeregu rzadkich i chronionych roślin naczyniowych i zarodnikowych.
 • Jezioro Turzycowe gm. Kartuzy 11,39 Rezerwat utworzony dla ochrony stanowiska turzycy skąpokwiatowej, które zniknęło pomimo utworzenia rezerwatu. Jeziorko dystroficzne otoczone pyłem torfowiskowym z fragmentami boru bagiennego i brzeziny bagiennej.
 • Staniszewskie Błoto gm. Kartuzy 130,41 Leśne i fragmenty nieleśnych zbiorowisk roślinnych na glebach torfowych (bór bagienny, brzezina bagienna, fragmenty torfowisk przejściowych). Jedna z największych w województwie populacji widłaka jałowcowatego, stanowisko szeregu innych rzadkich i chronionych roślin naczyniowych i zarodnikowych-wrzościa bagiennego.
 • Leśne Oczko gm. Kartuzy 31,66 Jeziorko dystroficzne otoczone mozaiką zbiorowisk torfowiskowych o strefowym układzie. Stanowisko kilku chronionych gatunków roślin naczyniowych.
 • Żurawie Błoto gm. Kartuzy 109,13 Zespół stanowisk przejściowych i zbiorników dystroficznych. Fragmenty lasów dębowo-bukowych otaczających układy torfowiskowe. Stanowisko kilku gatunków chronionych roślin naczyniowych, ostoja ptaków wodno-błotnych.
 • Jezioro Lubygość gm. Kartuzy 70,85 Rynna jeziora dystroficznego otoczona kwaśną buczyną o ok. 200-letnim drzewostanie. Stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin i owadów.
 • Lechicka Szczelina gm. Kartuzy 41,32 Zalesione brzegi Jez. Kocenko. Dobrze zachowane fragmenty żyznej i kwaśnej buczyny pomorskiej. Nasadzenia gatunków obcych geograficznie, np. daglezji i pierścienice.
 • Staniszewskie Zdroje gm. Kartuzy 37,2 Strome zbocza górnego odcinka dol. Łeby z licznymi, bardzo dobrze zachowanymi źródliskami. Silna mozaika leśnych zbiorowisk roślinnych-buczyn, grądu, łęgów, w tym także łęgu podgórskiego. Bardzo łagodna i zróżnicowana flora roślin naczyniowych.
 • Jar Rzeki Raduni gm. Somonino 84,24  Zbiorowiska łęgów i grądów olszowych oraz buczyn. Bardzo bogata flora roślin naczyniowych z licznymi gatunkami rzadkimi i chronionymi. Bogate skupienie gatunków o podgórskim zasięgu.
 • Ostrzycki Las gm. Stężyca 55,13 Zbiorowiska żyznej i kwaśnej buczyny wapiennej. Bardzo bogata flora roślin naczyniowych, liczne gatunki storczyków, w tym najbogatsze stanowisko obuwika w regionie i stanowisko storzana bezlistnego.
 • Szczyt Wieżyca gm. Stężyca 33,59 Najwyższe wzniesienia niżu polskiego z ok. 150-letnim drzewostanem bukowym na siedliskach kwaśnej i żyznej buczyny pomorskiej. Fragmenty lasów dębowo-bukowych

 

Park krajobrazowy

Nazwa Lokalizacja Wielkość [km2] Główne walory przyrodnicze

 • Kaszubski Park Krajobrazowy powiat kartuski 33,59 Centralna część Poj. Kaszubskiego o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu z obecnością wysokich wzgórz morenowych (Wieżyca 328,6 m npm), rynien jeziornych, dolin rzecznych, fragmentów pół sandrowych. Silnie rozbudowana sieć hydrograficzna ze źródliskowymi odcinkami wielu rzek, np. Łeba, Radunia i szeregiem jezior o skomplikowanej linii brzegowej i znacznej głębokości, w tym także jezior lobeliowych. Fragmenty bardzo wartościowej roślinności leśnej i nieleśnej.

 

Obszary chronionego krajobrazu

 • Nazwa Lokalizacja Wielkość [km2] Główne walory przyrodnicze
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni Dno i zbocza doliny rzeki Raduni i sąsiadujące z osią doliny tereny leśne i rolne na terenie gm. Żukowo i Somonino 33,4 dolina rzeki z licznymi basenami i przełomami, z dobrze zachowanym strefowym układem zbiorowisk roślinnych
 • Kartuski Obszar Chronionego Krajobrazu Gminy: Kartuzy, Somonino, Kolbudy i Żukowo, na terenie Nadleśnictwa Kartuzy 68,8 obszar  w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego o młodoglacjalnej rzeźbie z licznymi jeziorami, w tym jeziora lobeliowe
 • Obszar Otomiński Chronionego Krajobrazu Leży na terenie Gdańska i gminy Kolbudy, w Nadleśnictwie Kolbudy 20,72 pow. ogółem dość silnie przekształcony kompleks leśny z dominacją buczyn i lasów dębowo-bukowych oraz jezioro Otominskie
 • Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu  Leży w gminach: Kolbudy, Przywidz i Nowa Karczma, Żukowo na terenie Nadleśnictwa Kolbudy i Kościerzyna 7,06 Na terenie pow.kar. obszar o silnie urozmaiconej rzeźbie terenu z rynnami jeziornymi, wzgórzami morenowymi i licznymi jeziorami
 • Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu Leży na terenie gminy Sierakowice i Sulęczyno Na terenie pow.kar 135,49 Obszar o młodoglacjalnym krajobrazie wzgórz morenowych i rozległych równin sandrowych

 

Pomniki przyrody – ilość z uwzględnieniem rodzaj

 • pomniki przyrody nieożywionej, łączna ilość – 16,
  • głazy – 13
  • grupa głazów – 3 sztuki.
 • pomniki przyrody ożywionej, pojedyncze, ilość – 82,
 • pomniki przyrody stanowiące grupy drzew: łącznie – 15,

 Szczegółowe informacje na temat pomników przyrody można uzyskać  w poszczególnych gminach

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Wyznacza się w celu ochrony zachowania ciągłości przestrzennej struktur przyrodniczo-krajobrazowych o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania Kaszubskiego Parku  i dla identyfikacji jego specyfiki krajobrazowej, w tym rewaloryzacja i ochrona krajobrazu rynien jeziornych, obejmujących różnorodne struktury przyrodnicze oraz walory kulturowe, ochronę lęgowisk ptaków wodno-błotnych, oraz przywrócenie ładu przestrzennego zdewastowanego krajobrazu osadniczo-rekreacyjnego wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego zachowania jego wartości estetycznych:

• Rynna Potegowska
• Rynna Kamienicka
• Dolina Łeby w KP
• Rynna Mirachowska
• Obniżenie Chmieleńskie
• Rynna Brodnicko-Kartuska
• Rynna Dąbrowko-Ostrzycka
• Rynna Raduńska

 

Użytki ekologiczne

 • Torfowisko w Przewozie    2,6 ha
 • Jezioro Lubowisko       2,6 ha
 • Torfowisko Utopiec     Przewóz,   11,7 ha
 • Przygiełka torfowisko wysokie       Miszewko, dz. 257/4, gm. Żukowo       1,24 ha

Na terenie gminy Kartuzy znajdują się 32 użytki ekologiczne:
nazwa lokalizacja powierzchnia

 • Torfowisko koło wsi Kobylasz gm. Kartuzy i Linia pow. 11,7 ha
 • Torfowisko na północ od jeziora Okuniewko gm. Kartuzy, Ndl. Kartuzy, Obręb Mirachowo, oddz. 288 f, g, 289 g-k, 294 b, c, 295, 296 a, b, c-część  pow. 16,0 ha
 • Źródliska na zboczu doliny Łeby na zachód od Starej Huty gm. Kartuzy, pow. 36,8 ha
 • Źródliska na zboczu doliny Łeby na północ od Stryszej Budy gm. Kartuzy,  pow. 24,3 ha
 • Żarnowczysko na południowy zachód od Nowej Huty gm. Kartuzy pow. 10,8 ha
 • Dolina mirachowskiej strugi Ndl. Kartuzy, Obręb Mirachowo, oddz. 110 f, o, cx - część użytku pow. 31,0 ha
 • Dolina między jeziorami Lubygość i Kłączyno  Ndl. Kartuzy, Obręb Mirachowo, obręby 66 c-część, 67 a, d,  pow. 28,1 ha
 • Uroczysko leśne na północny-zachód od rezerwatu “Kurze Grzędy” gm. Kartuzy, Ndl. Kartuzy, Obręb Mirachowo, oddz. 103 pow. 21,6 ha
 • Uroczysko “jelenie moczary”  Ndl. Kartuzy, Obręb Mirachowo, oddz. 113 a, b, d, f, g,  pow. 4,3 ha
 • Uroczysko leśne na wschód od rezerwatu “Kurze Grzędy” gm. Kartuzy, Ndl. Kartuzy, Obr. Mirachowo, oddz. 133 d, g , f-część,  pow. 9,0 ha
 • Łąki mirachowskie pow. 44,0 ha
 • Łąki i szuwary nad Jeziorem Bąckie pow. 8,3 ha
 • Źródliska koło Cieszonka pow. 2,4 ha
 • Czyżnie  na zachód od Cieszonka  pow. 2,8 ha
 • Dolinka erozyjna nad Jeziorem Sianowskim  pow. 1,4 ha
 • Źródliska  nad Jeziorem Sianowskim  pow. 4,4 ha
 • Jezioro małe Osuszyno   pow. 4,8 ha
 • Siedlisko Stare Staniszewo Ndl. Kartuzy, Obręb Mirachowo, oddz. 208 n, o, 209 p, r, s, t, w,  pow. 2,4 ha
 • Uroczysko leśne  na południe od rezerwatu “Staniszewskie Błota” Ndl. Kartuzy, Obręb  Mirachowo, oddz. 249 c, d, a-część, 248 - część,  pow. 25,4 ha
 • Jezioro Okoniwka Ndl. Kartuzy, Obręb Mirachowo, oddz. 249 k,  pow. 4,0 ha
 • Uroczysko leśne na wschód od Kamienicy Królewskiej Ndl. Kartuzy, Obręb Mirachowo, oddz. 109 h, j, i-część pow. 6,6 ha
 • Wyspy na Jeziorze Wielkie Łąki gm. Kartuzy pow. 0,2 ha
 • Jezioro Ciche   Ndl. Kartuzy, Obręb Kartuzy, oddz. 183 c + woda pow. 6,5 ha
 • Torfowisko na południowy-zachód od wsi Kosy Ndl. Kartuzy, Obręb Kartuzy, oddz. 131l-część pow. 7,8 ha
 • Torfowisko na południe od wsi Kosy pow. 8,5 ha
 • Mokradła nad jeziorem Wielkie Brodno gm. Kartuzy pow. 37,0 ha
 • Wyspa na jeziorze Brodno Wielkie gm. Kartuzy pow.0,6 ha
 • Mokradła na północ od Brodnicy Dolnej pow. 1,7 ha
 • Wyspa w zachodniej części Jeziora Ostrzyckiego gm. Kartuzy pow. 0,8 ha
 • Łąki nad jeziorem Małe Brodno gm. Chmielno i Kartuzy pow. 5,2 ha
 • Torfowiska na południe od Głodnicy gm. Linia i Kartuzy pow. 92,3 ha
 • Smolne Błoto gm. Kartuzy w otulinie KPK pow. 206,0 ha

 

 Obszary Natura 2000

Powiat kartuski - SOO - Specjalne Obszary Ochrony (siedliskowe)

 

Nazwa obszaru Kod obszaru Pow. ogółem pow woj. [ha] Gmina
Dolina Górnej Łeby PLH220006 2550,1 Chmielno, Kartuzy
Kurze Grzędy PLH220014 1586,6 Kartuzy, Sierakowice
Staniszewskie Błoto PLH220027 917,2 Chmielno, Kartuzy, Sierakowice
Jar Rzeki Raduni PLH220011 87,7 Żukowo, Somonino
Hopowo PLH220010 8,1 Somonino
Jezioro Chośnickie PLH220012 214,3 Sulęczyno
Mechowiska Sulęczyńskie PLH220017 45,6 Sulęczyno
Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 3922,3 Stężyca, Somonino, Kartuzy, Chmielno, pow. kościerski
Jezioro Kistowskie PLH2220097 367,5 Sierakowice, Sulęczyno
Nowa Sikorska Huta PLH220090 174,7 Stężyca
Piotrowo PLH220091 483 Somonino i pow. kościerski
Prokowo PLH220080 885,6 Kartuzy, Przodkowo

Powiat kartuski - OSO - Obszary Specjalnej Ochrony (ptasie)

 

Nazwa obszaru Kod obszaru Pow. ogółem pow. woj [ha] Gmina
Lasy Mirachowskie PLB220008 8232,4 Chmielno, Kartuzy, Sierakowice

 

1. Dolina Górnej Łeby, Powierzchnia : 2550.1 ha, Gminy Chmielno, Kartuzy
       


Ogólna charakterystyka obszaru
 
Obszar obejmuje dolinę rzeki Łeby, rozcinającą silnie sfałdowaną morenę denną, sandry i moreny czołowe. Rzeka płynie tu na dnie rynien subglacjalnych w różnym stopniu przekształconych przez rzekę, a w górnym odcinku przecina przepływowe Jezioro Sianowskie. W rozcięciach rygli tworzy przełomy, w których przybiera charakter rzeki podgórskiej. Jej spadek na odcinku ok. 50 km wynosi 96 m. Dno doliny tworzą piaski i gliny akumulacji lodowcowej oraz torfy niskie. Zbocza o wysokości nierzadko przekraczającej 100 m, mają nachylenie od ok. 15 stopni w odcinkach rynnowych do około 40 stopni w przełomach. Są one porozcinane przez liczne doliny erozyjne, przeważnie suche; u ich podstawy występują liczne wysięki i źródła. Rzeka zaliczana jest do pstrągowo-lipieniowych. Na dnie doliny panują wielogatunkowe wilgotne łąki; zachowały się też lasy łęgowe o cechach podgórskich oraz śródleśne i nieleśne wysięki i źródliska. W dolnych częściach stoków doliny między Stryszą Budą a Strzepczem licznie występują wiszące torfowiska źródłowe. Na zboczach doliny (od Jez. Reskowskiego do Stryszej Budy i od Osieka do Paraszyna) dominują lasy. W górnym odcinku są to buczyny, a na dnie doliny grądy i łęgi, a w dolnym - mieszane lasy z dużym udziałem sosny i świerka. Na mniej stromych zboczach w odcinkach rynnowych są pola uprawne 

Status ochrony

Obszar w większości położony jest na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (34 544 ha; 1983) - jego południowa część, natomiast część północna leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby (5 456 ha; 1994). Na terenie obszaru znajduje się także rezerwat przyrody Staniszewskie Zdroje (37,52 ha, 1972), Projektuje się utworzenie rezerwatu Dolina Mirachowskiej Strugi oraz Lęborskiego Parku Krajobrazowego.

 

2. Kurze Grzędy, Powierzchnia : 1586.6 ha, Gminy: Chmielno, Kartuzy

Ogólna charakterystyka obszaru 
Obszar obejmuje duży, zwarty kompleks leśny, zlokalizowany w krajobrazie postglacjalnym. Rzeźba terenu jest urozmaicona (efekt zlodowacenia Bałtyckiego). Wzniesienia morenowe zwykle porośnięte są buczynami. W obniżeniach znajduje się część zespołu Jezior Potęgowskich, a także kompleks torfowisk wysokich i przejściowych oraz jeziorka dystroficzne. Często otoczone są one przez lasy i bory bagienne. 

Status ochrony

Obszar położony na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (33 202 ha; 1983), obejmuje rezerwaty przyrody: Kurze Grzędy (170,70 ha; 1957), Jezioro Turzycowe (11,39 ha; 1959), Żurawie Błota (109,13 ha; 1990), Lubygość (70,75 ha; 1962), Lechicka Szczelina (41,32 ha; 1990).

 

3. Staniszewskie Błoto, Powierzchnia : 917.2 ha, Gminy Chmielno, Kartuzy, Sierakowice

Ogólna charakterystyka obszaru
 
Obszar obejmuje fragment kompleksu Lasów Mirachowskich, otaczający torfowisko Staniszewskie Błota i jezioro Leśne Oczko. Torfowisko jest silnie odwodnione, ale pewne jego fragmenty zachowały jeszcze wysokie walory przyrodnicze. Dominującymi zbiorowiskami na torfowisku są: bór i brzezina bagienna. W otoczeniu torfowiska występują acydofilne dąbrowy. Na pozostałym terenie dominują kwaśne buczyny. 

Status ochrony

Obszar w całości położony na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (33 202 ha; 1983) z rezerwatami przyrody: Staniszewskie Błoto (130,41 ha; 1962) i Leśne Oczko (31,66 ha; 1990).
 

 

4. Jar Rzeki Raduni, Powierzchnia : 87.7 ha, Gmina Żukowo, Somonino

Ogólna charakterystyka obszaru 
Obszar obejmuje przełomowy odcinek rzeki Raduni. Rzeka płynie dnem kamienistego jaru, tworząc meandry. Dolina i strome zbocza (do 45 st. nachylenia) o wysokości do 40 m, porośnięte są lasem liściastym (grądy, łęgi); miejscami na dnie wąwozu występują podmokłe łąki. Rośnie tu wiele roślin górskich i innych rzadkich gatunków. Ostoja ma specyficzny mikroklimat, o wysokiej wilgotności i niższych temperaturach w porównaniu z przyległymi terenami. Przełom rzeki rozcina rozległy kompleks leśny, w którym dominują siedliska grądowe. 

Status ochrony

Obszar w całości położony na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni (3 556,7 ha; 1994) w granicach rezerwatu przyrody Jar rzeki Raduni (84,24 ha, 1972).

 

5. Hopowo, Powierzchnia : 8.1 ha, Gmina Somonino

Ogólna charakterystyka obszaru
 

Obszar stanowi śródleśny zbiornik o długości ok. 250 i szerokości ok. 50 m . Ma on charakter dystroficznego jeziora o głębokości ok. 1,5 m, którego brzegi zajmuje trzymetrowej szerokości pas pła torfowcowego. Roślinność wodną tworzy zespół rdestnicy pływającej Potamogetoneteum natantis, który poza gatunkiem charakterystycznym, porastającym obficie cały akwen, reprezentowany jest przez grążela żółtego Nuphar luteum, a w strefie przybrzeżnej przede wszystkim przez rogatka sztywnego Ceratophyllum demersum. Płytkie przybrzeżne partie we wschodniej i zachodniej części zbiornika zajmuje zespół pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae otoczony od strony lądu zaroślami brzozowymi zespołu Betuletum pubescentis. Bezpośrednie otoczenie zbiornika stanowi las sosnowy.  
 

 


6. Jeziorka Chośnickie, Powierzchnia : 214.3 ha, Gmina Sulęczyno

Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar położony jest na pograniczu sandru i moreny. Obejmuje kompleks torfowiska wysokiego typu kopułowego (bałtyckiego), z siedmioma wodnymi zbiornikami o charakterze dystroficznym i mineralnymi wyniesieniami. Zlokalizowany jest na granicy wododziału Słupi i Łupawy. Torfowisko porośnięte jest częściowo borami i brzezinami bagiennymi. Mineralne wyniesienia pokrywają zbiorowiska leśne: kwaśna dąbrowa, kwaśna buczyna i bory sosnowe.  

Status ochrony

Obszar obejmuje teren rezerwatu przyrody Jeziorka Chośnickie (213,54 ha; 1985).


 

7. Mechowiska Sulęczyńskie, Powierzchnia : 45.6 ha, Gmina Sulęczyno.

Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar obejmuje kompleks źródliskowych oraz przejściowych torfowisk alkalotroficznych, położonych wśród wału moren czołowych, podścielonych osadami gytii wapiennej. W części obszar porastają naturalne zespoły łąk hydrofilnych. 

Status ochrony

Obszar w całości na terenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (15 661,7 ha; 1994). Projektuje się utworzenie rezerwatu przyrody Karwęczyno.


 

8. Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego, Powierzchnia : 3922.3 ha, Gmina Stężyca, Kartuzy, Somonino, ChmielnoOgólna charakterystyka obszaru 

Ostoja położona jest w centralnej, najwyższej części Pojezierza Kaszubskiego, o typowej młodoglacjalnej rzeźbie terenu. Obejmuje zespół rozległych form dolinnych zwanych rynnami polodowcowymi wraz z jeziorami wypełniającymi ich najgłębsze miejsca oraz fragmenty wysoczyzn (morena czołowa strefy marginalnej, morena denna) i fragmenty terenów sandrowych. Rejon omawianej ostoi jest najwyżej wyniesionym obszarem w całym pasie Pojezierza Pomorskiego oraz w całej Polsce niżowej.
Najwyższe są tzw. Wzgórza Szymbarskie, gdzie "szczyt" Wieżyca (najwyższy na całym niżu środkowoeuropejskim) dochodzi do wysokości 329,5 m.npm. Z racji sąsiedztwa najwyższych wyniesień pojeziernych i głęboko wciętych rynien polodowcowych, mamy tu do czynienia z bardzo dużymi, jak na warunki nizinne, deniwelacjami dochodzącymi do 160 metrów i mocno zróżnicowaną rzeźbą terenu. W podłożu (w obszarach wysoczyznowych) występują głównie piaski zwałowe i wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe. Spośród utworów holoceńskich ważną rolę w kształtowaniu cennej roślinności odgrywają torfy (niskie, rzadziej wysokie) oraz pokłady kredy jeziornej. Kreda występuje najczęściej w rynnach i wytopiskach, (przykryta jest wtedy najczęściej torfami) lub ponad współczesnymi dnami doliny (nawet kilkanaście metrów). Rozwinięta jest sieć hydrograficzna obszaru (10 dużych jezior, rzeka Reda, liczne drobne oczka), obszar jest bardzo silnie zasilany przez wody wysiękowe, źródła, występują tu różne pod względem hydrologicznym typy torfowisk: pojeziorne, przepływowe, źródliskowe, kotłowe (zróżnicowane dodatkowo wewnętrznie pod względem panujących warunków edaficznych).
Najbardziej charakterystyczną cechą omawianego obszaru jest "łańcuch" jezior rynnowych. Są to jeziora: Kłodno, Małe Brodno, Wielkie Brodno, Ostrzyckie, Patulskie, Dąbrowskie, Lubowisko i Stężyckie oraz Bukrzyno Duże i Bukrzyno Małe. Wszystkie wraz z Jeziorami Raduńskimi (które to nie znajdują się aktualnie w projektowanej ostoi) są połączone ciekami i tworzą charakterystyczne ciągi o układzie kaskadowym. Odwadniane są przez wypływającą z Jeziora Ostrzyckiego Radunię i stanowią jej rejon źródłowy. Poza wielkimi jeziorami zajmującymi dna rynien polodowcowych, licznie występują równieŜ niewielkie, często bezodpływowe jeziorka tzw. oczka wytopiskowe. Kilka zbiorników w części południowo-wschodniej ostoi (koło Drozdowa, w rejonie wzniesień morenowych w rejonie Szymbarka) zasiedlonych jest przez strzeblę błotną. Zbiorniki te mają powierzchnie 0,07-0,25 ha (razem 0,80 ha).
Szata roślinna obszaru jest silnie zróżnicowana - z wieloma rzadkimi zespołami roślinnymi oraz bogatą florą, w której obecne są liczne zagrożone gatunki. Kompleksy leśne w planowanej ostoi związane są ze wzgórzami moren czołowych, fragmentami moreny dennej, kemami i sandrami oraz stokami rynien glacjalnych, które wcinają się w powierzchnie morenowe i sandrowe. Duże powierzchnie lasy zajmują zwłaszcza na wzgórzach moreny czołowej, w części południowo-wschodniej ostoi. Część drzewostanów ma charakter wtórny - porolny. Najpowszechniejszymi zespołami leśnymi są: kwaśna buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum, żyzna buczyna niżowa Galio odorati-Fagetum; niekiedy towarzyszą im subatlantyckie grądy gwiazdnicowe Stellario holosteae-Carpinetum, acydofilne dąbrowy Fago-Quercetum - zajmując jednak zdecydowanie mniejsze powierzchnie. Miejscami występują drzewostany sosnowe prawdopodobnie na siedliskuh śródlądowego boru świeżego Leucobryo-Pinetum. Najcenniejszym z zespołów leśnych, lecz zajmującym niewielką powierzchnię, jest kaszubska buczyna storczykowa ze związku Cephalanthero-Fagenion o prowizorycznej nazwie Fagus silvatica Cypripedium calceolus. W ostoi notowana nad Jeziorem Ostrzyckim, gdzie wykształca się na rędzinach brunatnych wytworzonych z kredy jeziornej, której pokłady znajdują się kilka metrów powyŜej obecnego poziomu tafli jeziora. W ostoi część areału siedliskowego tego zespołu jest zajęta przez zastępcze zbiorowiska leśne i nieleśne. W niższych położeniach wytępują łęgi zajmując małe powierzchnie, a w bliskim sasiedztwie tali jezior olsy i zarośla wierzbowe.
Typowym dla obszaru zespołem łęgowym jest łęg olszowy Fraxino-Alnetum. Wzdłuż cieków, zwłaszcza w odcinkach
przebiegających dnami dolin rynnowych, wykształca się on w postaci typowej, natomiast w miejscach wysięków i wypływów wód (na stokach dolin rynnowych) występuje w podzespole źródliskowym F-A cardaminetosum amarae. Zbiorowisko to tworzy z reguły niewielkie enklawy wśród łąk i w obrębie kompleksów leśnych. Małe powierzchnie w ostoi zajmuje prawdopodobnie łęg wiązowy Ficario-Ulmetum minoris, m in. w dolnych partiach stoków obniŜenia Jez. Bukrzyno Małe. Do rzadkich ugrupowań leśnych w dnach rynien i w należą bory bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum. Brzeziny bagienne Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis występują z kolei ponad górnymi krawędziami dolin rynnowych - w niektórych zagłębieniach terenu.
Na stokach rynien ugrupowaniom leśnym najczęściej towarzyszą - zróżnicowane co do zajmowanego areału - zbiorowiska polne, łąki i pastwiska świeże, suche murawy napiaskowe murawy bliźniczkowe) z rzędu Nardetalia, samosiewy różnych gatunków drzew i krzewów, płaty czyżni z klasy Rhamno-Prunetea. W części są to wtórne zbiorowiska rozwijające się na porzuconych, jałowych lub trudnodostępnych polach i łąkach. Aktualnie są one bądź użytkowne pastwiskowo, koszone z różną intensywnością,
bądź odłogowane przez długie lata. Często fitocenozy mają charakter przejściowy. Decyduje o tym m.in. sposób użytkowania. Najbardziej urozmaicona jest roślinność nieleśna w dnach układów dolinnych, w szczególności na przesmykach jezior rynnowych, w ujściach rzek do jezior, w zatoczkach jezior oraz w dolnych partiach stoków rynien. Roślinność zdominowana jest tu przez ugrupowania nieleśne: wodne, szuwarowe, ziołoroślowe, łąkowe, młaki i mechowiska. Towarzyszące im fitocenozy leśne i zaroślowe, z reguły rozwijają się w procesach sukcesji wtórnej.
Przesmyki jezior są jednym z miejsc koncentracji zasadowych i kwaśnych młak, mechowisk, turzycowisk z rzędów Caricetalia davallianae i Caricetalia nigrae oraz ze związku Caricion lasiocarpae, jak np.: Caricetum appropinquatae, C. diandrae, C. lasiocarpae, C. nigrae, Calamagrostietum strictae, Menyantho-Sphagnetum. Drugim z takich miejsc w ostoi są niektóre wytopiska
znajdujące się ponad górnymi krawędziami rynien glacjalnych (najcenniejsze w Gołubiu i w śurominie). Największy areał w dnach dolin zajmują jednak ugrupowania łąkowe z rzędu Molinietalia, wśród nich zwłaszcza łąki wilgotne i bagienne ze związku Calthion, jak cenne łąki ostożeniowe Angelico-Cirsietum oleracei, w tym w postaci źródliskowej z pełnikiem europejskim Trollius europaeus i wielosiłem błękitnym Polemonium europaeum. Rzadziej występują: Caricetum caespitosae, Scirpetum silvatici, zbiorowisko z Deschampsia caespitosa. W niektórych fitocenozach łąk wilgotnych pojawiają się gatunki kalcyfilne. Łąkom tym często towarzyszą również ziołorośla ze związku Filipendulion ulmariae, jak np. Filipendulo-Geranietum oraz szuwary turzycowe i trawiaste.
Na roślinność szuwarową omawianej części ostoi składają się fitocenozy ze związków Phragmition i Magnocaricion, Jak m in.: Phragmitetum australis, Typhetum latifoliae, Equisetetum fluviatile, Eleocharietum palustris, Caricetum rostratae, Glycerietum maximae, Caricetum paniculatae, Caricetum acutiformis, Phalaridetum arundinaceae. Niektóre z nich wykształcone są zarówno na siedliskach typowo bagiennych, jak i w obszarach źródliskowych, dotyczy to np. Caricetum acutiformis, C. paniculatae. Pierwsze pięć z wymienionych zespołów należy do tych, które najczęściej tworzą wąskie pasy roślinności przybrzeżnej w jeziorach rynnowych. Roślinność wodną mezo-eutroficznych jezior rynnowych tworzą m.in. zbiorowiska ze związków Potamion i Nymphaeion, jak: Potametum natantis, Nypharo-Nymphaetum, Hydrocharietum morsus-ranae. W Jez. Bukrzyno Małe łanowo występują ramienice z rodzaju Chara sp. Ponad górną krawędzią rynien glacjalnych - w bezodpływowych zagłębieniach terenu - wykształciły się cenne zbiorowiska torfowisk przejściowych i niekiedy wysokich z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae (rząd Scheuchzerietalia palustris, rząd Caricetalia nigrae) oraz klasy Oxyccoco-Sphagnetea (rząd Sphagnetalia magellanici). Ich największe zgrupowanie znajduje się w rejonie Wzgórz Szymbarskich - leśniczówki Drozdowo i osady Rybaki. Z kolei największe torfowiska występują w zagłębieniach w południowo-zachodniej części ostoi - w rejonie Delewa, śuromina. W obrębie tych torfowisk występują liczne drobne zbiorniki dystroficzne, często poeksploatacyjne. 
 

Status ochrony

Ostoja obejmuje ważny w regionie gdańskim fragment systemu obszarów chronionych o wybitnych wartościach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Tworzą go tu:
"Kaszubski Park Krajobrazowy" (utworzony w 1983 r., aktualna powierzchnia całkowita wynosi 303202 ha). Ostoja w całości zawiera się w obszarze Parku, obejmując południową i centralną jego część.
Rezerwaty przyrody (w całości zawierające się w ostoi):

 • "Ostrzycki Las" - rezerwat leśny (utworzony w 1960 r. na terenie gminy Stężyca, obecna powierzchnia wynosi 55,13 ha). Obiekt chroni buczynę nawapienną oraz bogatą florę, w tym rzadkie gatunki storczyków (jedno z nielicznych stanowisk obuwika na Pomorzu).
 • "Szczyt Wieżyca" - rezerwat krajobrazowy (utworzony w 1962 r., pow. 33,59 ha, gm. Stężyca). Chroni najwyższe wyniesienie Niżu

Środkowoeuropejskiego oraz las bukowy.
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - wszystkie utworzone w 1998 r.:

 • "Obniżenie Chmieleńskie" (pow. ca 1112 ha. Ostoja obejmuje część zespołu z jeziorami Kłodno i Małe Brodno - na terenie gmin Chmielno i Kartuzy.
 • "Rynna Brodnicko-Kartuska" (pow. ca 825 ha). Ostoja obejmuje część zespołu z jeziorem Wielkie Brodno - na terenie gmin Kartuzy, Somonino.
 • "Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka" (pow. ca 1756 ha). Ostoja obejmuje większość zespołu z jeziorami Bukrzyno Małe Bukrzyno DuŜe, Ostrzyckie, Patulskie, Dąbrowskie (z torfowiskiem Gołubie), Lubowisko - na terenie gmin Kartuzy, Somonino, Kościerzyna i Stężyca.
 • "Rynna Raduńska" (pow. ca 3137 ha). Ostoja obejmuje dwa stosunkowo nieduże fragmenty obiektu: z Jeziorem Stężyckim i torfowiskiem Delewo oraz torfowisko Żuromino - na terenie gmin Stężyca i Kościerzyna.

Użytki ekologiczne (w całości leżące na terenie ostoi):

 • "Jezioro Lubowisko" - nr 281 w rejestrze WKP w Gdańsku (utworzony w 2006 r., pow. 0,70 ha, gm. Stężyca). Obiekt chroni torfowisko przejściowe na zachodnim brzegu jeziora Lubowisko.
 • "Utopiec" - nr 283 w rejestrze WKP w Gdańsku (utworzony w 2006 r., pow. 2,79 ha, gm. Stężyca). Chroni śródleśne torfowiska i oczka wodne.

Rezerwaty projektowane (wg projektu zawartego w nie obowiązującym obecnie planie ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego):

 • Jezioro Bukrzyno Małe – rezerwat krajobrazowy (pow. ok. 55 ha, gminy Stężyca i Chmielno). W całości mieści się w obrębie ostoi.
 • Torfowisko koło Czapielskiego Młyna - rezerwat torfowiskowy (pow. ok. 19 ha, gminy Stężyca i Chmielno). W całości zawiera się się w ostoi.
 • Łąki nad Jez. Potulskim - rezerwat florystyczny (pow. ok. 17 ha, gm. Stężyca). W całości, wraz z zaplanowana otuliną, mieści się w ostoi.
 • Torfowisko koło Gołubia - rezerwat torfowiskowy (pow. ok. 11 ha, gm. Stężyca). Obiekt wraz z planowaną otuliną, obejmującą bezpośrednią zlewnię torfowiska, zawiera się w ostoi.
 • Torfowiska kotłowe koło śuromina - rezerwat torfowiskowy (pow. ok. 8 ha, gm. Stężyca). Wskazana ochrona ścisła. Obiekt, razem z planowaną otuliną, mieści się w ostoi.

Użytki ekologiczne projektowane (wg nie obowiązującego planu ochrony KPK); wszystkie w całości leżą na terenie ostoi:

 • Ujście Raduni do jeziora Kłodno (pow. 17 ha, gm. Chmielno). Dla ochrony lęgowisk ptaków wodno-błotnych.
 • Łąki nad Jeziorem Małe Brodno (pow. 5,2 ha, gminy Chmielno i Kartuzy).
 • Mokradła nad Jeziorem Wielkie Brodno (pow. ok. 37 ha, gm. Kartuzy).
 • Wyspa na Jeziorze Brodno Wielkie (pow. 0,6 ha, gm. Kartuzy) - dla ochrony lęgowiska ptaków wodnych i błotnych.
 • Mokradła na północ od Brodnicy Dolnej (brzeg Jez. Wielkie Brodno) (pow. 1,7, ha, gm.Kartuzy).
 • Wyspa w zachodniej części Jeziora Ostrzyckiego (pow. 0,8 ha, gm. Kartuzy) - dla ochrony lęgowiska ptaków wodnych i błotnych.
 • Przesmyk między Jez. Potulskim i Jez. Ostrzyckim (pow. 11 ha, gm. Stężyca).
 • Torfowisko nad Jez. Dąbrowskim (pow. 7,6 ha, gmina Stężyca).
 • Przesmyk między Jez. Lubowisko i Jez. Dąbrowskim (pow. 6,1 ha, gm. Stężyca).
 • Brzegi Jeziora Stężyckiego (pow. 14 ha, gm. Stężyca).
 • Torfowisko na południe od Zdrębowa (pow. 9,5 ha, gminy Stężyca i Kościerzyna). Chronić będzie m.in. stanowisko lipiennika Loesela.
 • Torfowisko na południowy-wschód od Delewa (koło Kucborowa) (pow. 12 ha, gm. Stężyca).
 • Torfowisko na północ od Delewa (pow. 15,8 ha, gm. Stężyca).
 • Uroczysko Żuromino - Jezioro Żuromińskie z torfowiskiem w zatoce (pow. 18,3 ha, gm. Stężyca). Chronić będzie biocenozy i florę torfowiskową oraz lęgowiska ptaków wodno-błotnych.

Użytki ekologiczne planowane dodatkowo w efekcie inwentaryzacji obszaru ostoi (wg projektu Zespołu Dokumentacji Przyrodniczej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku); wszystkie obiekty w całości leżą na terenie ostoi:

 • Oczko wodne z ponikłem igłowatym koło Czapielskiego Młyna (gm. Stężyca).
 • Torfowisko koło Rątów (gm. Somonino).
 • Torfowisko "Widłaczkowe Torfy" koło Szymbarka (gm. Stężyca).
 • Łąki pełnikowe nad Jeziorem Stężyckim (gm. Stężyca).
 • Łąki storczykowe koło Rybaków (gminy Stężyca i Somonino).
 • Torfowisko koło Rybaków (gm. Somonino).

Planowane poszerzenie rezerwatu "Las Ostrzycki" (projekt Zespołu Dokumentacji Przyrodniczej) - w celu objęcia ochroną nowych

stanowisk obuwika oraz wielu innych zagrożonych gatunków roślin, znajdujących się nad Jeziorem Ostrzyckim około 1 km na zachód od granic obecnego rezerwatu (gmina Stężyca).

 

9. Jeziora Kistowskie, Powierzchnia : 376.8 ha, Gmina Sulęczyno, Sierakowice
 

Ogólna charakterystyka obszaru 
Na terenie ostoi są trzy jeziora lobeliowe (Chojnackie, Warleńskie, Ostrowickie), w każdym z nich występuje populacja elismy wodnej. Są to stosunkowo niewielkie jeziora o zróżnicowanej głębokości (głębokości maksymalne 8 - 19 m). Woda tych jezior cechuje się lekko kwaśnym lub bliskim obojętnemu odczynem wody (pH 6,63 - 6,95) oraz niskim przewodnictwem elektrolitycznym (39,8 - 52,2 S/cm). Jest ona dość mocno zabarwiona, co wynika ze znacznej zawartości substancji humusowych. Obecnie są to jeziora mezo- i eutroficzne.
Roślinność podwodna jezior jest słabo wykształcona. W jeziorach Warleńskim i Chojnackim występują płaty zbiorowiska zespół poryblinu jeziornego i lobelii jeziornej. Znajdują się tutaj trzy potwierdzone stanowiska Elismy wodnej, w tym jedno dość liczne w Jeziorze Chojnackim. Jest to największe z nieobjętych dotychczas siecią Natura 2000 skupisko stanowisk tego gatunku na Pojezierzu Kaszubskim. W jeziorach tych są także dwa stanowiska poryblinu kolczastego.

 


10. Nowa Sikorska Huta, Powierzchnia : 176.1 ha, Gmina Stężyca
 

Ogólna charakterystyka obszaru 

Ostoja leży na Pojezierzu Kaszubskim, między Nową Sikorską Hutą a Kłobuczynem, w powiatach kartuskim i kościerskim. Obejmuje swym zasięgiem fragment wysoczyzny morenowej o rzeźbie falistej z lokalnym wyniesieniem Serża Góra oraz z zespołem niewielkich torfowisk i oczek wodnych w lokalnych obniżeniach terenu. Większość oczek ma charakter zbiorników dystroficznych. Zdecydowaną większość powierzchni terenu zajmują lasy iglaste (85%), natomiast pozostałą część siedliska rolnicze.
Powierzchnie wysoczyznowe zajęte są w przewadze przez leśne zbiorowiska zastępcze z sosną, świerkiem i brzozą w drzewostanach, w części przez odłogowane pola i grunty orne. W obrębie torfowisk wykształciła się głównie roślinność mszarna. W dystroficznych oczkach wodnych i dołach potorfowych występują agregacje pływaczy Utricularia vulgaris, U. minor.
Na obrzeżach torfowisk obecne są wąskie pasy łąk, lokalnie suche wrzosowiska. W ostoi znajduje się kilka śródleśnych, niewielkich zbiorników z dość liczną strzeblą. Powierzchnia tych zbiorników wynosi od 0,03 ha do 0,37 ha (razem 0,50 ha). W zbiornikach strzeblowych stwierdzono też liczne karasie pospolite i pojedyncze karasie srebrzyste 

 

 11. Piotrowo, Powierzchnia : 503.6 ha, Gmina Somonino


 

Ogólna charakterystyka obszaru 

Ostoja położona jest pomiędzy Piotrowem, Chylową Hutą, Grabowską Hutą oraz wybudowaniami Kłobuczyna - w powiatach kościerskim i kartuskim. Obejmuje ona wysoczyznę moreny dennej przeciętą doliną rzeki Wierzycy, z zagłębieniami wypełnionymi różnej wielkości torfowiskami i zbiornikami wodnymi. Na północnym wschodzie obejmuje fragmentarycznie wzniesienia czołowomorenowe. W ostoi znajduje się obszar źródliskowy rzeki Wierzycy wraz z jej górnym odcinkiem. Ponad połowę obszaru stanowią siedliska rolnicze, zaś lasy iglaste to 35% powierzchni obszaru, pozostałą część stanowią lasy liściaste i mieszane.
Obszar charakteryzuje się zróżnicowaną strukturą użytkowania terenu. Występują tu:
• duże powierzchnie nieużytków w postaci kompleksu torfowisk, bagien, zbiorników wodnych (w obniżeniach terenu),
• łąki i pastwiska (te głównie w dolinach cieków oraz na obrzeżach torfowisk),
• zróżnicowanej wielkości kompleksy leśne (najczęściej na stromych stokach wzgórz i dolin oraz w obrębie torfowisk),
• duże kompleksy pól uprawnych,
• zabudowa wsi Piotrowo oraz pojedyncze rozproszone gospodarstwa rolne osad związanych z obszarem,
• droga przecinająca ostoję, prowadząca z Kłobuczyna do Grabowskiej Huty oraz sieć lokalnych dróg gruntowych,
• linie energetyczne.
Torfowiska i towarzyszące im zbiorniki (oczka potorfowe, rzadziej naturalne jeziorka) mają zróżnicowaną wielkość. Wśród nich jest rozległy, cenny kompleks torfowiskowy, z dużym zbiornikiem dystroficznym - Jeziorem Piotrowskim - położony pomiędzy Piotrowem, a Grabowską Hutą. Większość torfowisk była w przeszłości eksploatowana. Obecnie torfowiska zdominowane są przez zróżnicowaną roślinność mszarną z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae oraz roślinność szuwarową - rozwijającą się wtórnie w potorfiach.
Na przesuszonych kopułach torfowiskowych występują fitocenozy mszarne, w których dominują wrzos i wełnianka, licznie pojawia się sosna. Różnej wielkości powierzchnie w obrębie torfowisk zajmują płaty boru bagiennego, a także drzewostany sosnowe z trzęślicą modrą i roślinami borowymi w runie. Niekiedy pojawiają się degeneracyjne postaci brzeziny bagiennej. Pło mszarne szeroką strefą występuje również na obrzeżach Jeziora Piotrowskiego.
W obrębie kompleksu torfowisk i bagien występuje wiele zbiorników wodnych o zróżnicowanej powierzchni i głębokości, zasiedlonych przez strzeblę błotną, w tym kompleks częściowo połączonych mniejszych zbiorników. W niektórych zbiornikach, poza strzeblą stwierdzono karasia pospolitego.
Ostoja klasyfikuje się w czołówce najwartościowszych w regionie obszarów siedliskowych strzebli błotnej. Znajdują się tu liczne zbiorniki, w większości potorfowe i śródleśne, o stosunkowo małym zagrożeniu, z liczną populacją strzebli. Niektóre zbiorniki są stosunkowo duże. Ostoja chroni głównie siedliska strzebli.

Status ochrony

 formy ochrony przyrody
Kaszubski Park Krajobrazowy  


12. Prokowo, Powierzchnia: 887,4 ha, Gmina: Kartuzy, Przodkowo

Ogólna charakterystyka obszaru 
Obszar obejmuje fragment terenu o urozmaiconej rzeźbie, w większości pokryty lasem (około 60% to siedliska lasów mieszanych), z obecnością Jeziora Białego, szeregiem zatorfionych zagłębień, w tym - ze zbiornikami dystroficznymi i obecnością strzebli błotnej, a także stanowiskiem buczyny nawapiennej, z udziałem w runie storczyków - m.in. obuwika pospolitego. Jedną czwartą terenu stanowią siedliska rolnicze, a pozostałą część zajmują siedliska leśne i wody śródlądowe (stojące i płynące).
 Ostoja obejmuje Jezioro Białe wraz z jego zlewnią całkowitą. Jezioro jest głębokim (31 m) i dość dużym, oligotroficznym i umiarkowanie twardowodnym zbiornikiem. Woda w jeziorze jest przezroczysta i niemal bezbarwna. Jest ona dobrze natleniona w całym profilu głębokości. Jezioro cechuje się dobrym stanem zachowania i względnie dużą odpornością na degradację. Roślinność podwodną jeziora budują rosnące do 8 m głębokości ramienice i rośliny naczyniowe. W niemal całym litoralu występują zwarte łąki ramienicowe. Tworzą je przede wszystkim ramienica krucha i świecznica giętka. W płytkim litoralu (0-1 m) płaty budują także ramienica przeciwstawna oraz ramienica delikatna. Skład gatunkowy zbiorowisk ramienic jest typowy dla siedlisk umiarkowanie twardowodnych.
W szeregu zagłębień terenu, w których są torfowiska przejściowe, znajdują się oczka wodne lub dawne wyrobiska potorfowe. Występuje w części z nich strzebla błotna. Torfowiska otaczają miejscami płaty boru bagiennego i brzeziny bagiennej. Stosunkowo szeroko rozpowszechnionym siedliskiem leśnym jest siedlisko grądu subatlantyckiego. Szczególnie cenny jest fragment terenu leśnego z siedliskiem kaszubskiej buczyny storczykowej, ze stanowiskiem kilku gatunków storczyków, a zwłaszcza obuwika pospolitego. Jego populacja jest tu stosunkowo obfita i wydaje się być stabilna. Obszar obejmuje też szereg rynien z łąkami wilgotnymi, o bogatej florze, z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami, jak m.in. kukułka szerokolistna, pełnik europejski. Na tym obszarze występują następujące siedliska: twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea, pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie), niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion), grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe).  

 

13. Lasy Mirachowskie-OSO; Powierzchnia : 8232.4 ha, Gmina: Chmielno, Kartuzy, Sierakowice
 

Ogólna charakterystyka obszaru 
Ostoja Lasy Mirachowskie obejmuje kompleks lasów leżących w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego na Wysoczyźnie Mirachowskiej. Lasy te są największym zwartym kompleksem leśnym na Pojezierzu. W środkowej i południowej części ostoi lasów jest mało, gdyż zostały one wycięte, a grunty zajęte pod uprawy rolne. Ostoja obejmuje fragment centralnej, najwyższej części pojezierza morenowego. Krajobraz ostoi charakteryzuje niezwykle urozmaicona rzeźba terenu, z charakterystycznymi głęboko wciętymi rynnami jezior, dolinami małych strumieni oraz stromymi stokami opadającymi ku dolinom rzecznym. Jest to obszar wododziałowy pomiędzy dwoma dużymi rzekami przymorskimi, biora tu poczatek Łupawa z Bukowiną. W północnej części przebiega równoleżnikowo głęboka rynna, w której układają się jeziora Lubygość i zespół jezior Potęgowskich. Jest tu też wiele małych jeziorek i oczek dystroficznych, otoczonych torfowiskami, z borami sosnowymi i brzezinami bagiennymi Przeważają siedliska lasu mieszanego świeżego, boru mieszanego świeżego, boru mieszanego bagiennego i lasu świeżego. W drzewostanie dominuje sosna (58% udziału), mniejszy udział świerka (17%), buka (18%) i brzozy (3%). Drzewostan jest stosunkowo młody, najstarsze płaty obejmują rezerwaty przyrody. Osadnictwo jest mocno rozwinięte na terenach nieleśnych. 

Status ochrony
 

Rezerwat Przyrody: Jezioro Turzycowe (11,4 ha) Kurze Grzędy (170,7 ha) Leśne Oczko (31,7 ha) Lubygość (70,8 ha) Szczelina Lechicka (41,3 ha) Staniszewskie Błoto (130,4 ha) Staniszewskie Zdroje (37,5 ha) Żurawie Błoto (109,1 ha) Park Krajobrazowy: Kaszubski Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Łeby

 

Wielkość obszaru objętego prawną ochroną przyrody.[ha]  
Brak Informacji z powiatu. 

Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody

Ścieżki edukacyjne

 • Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Brzegiem Jeziora Węgorzyno”; dł. 5 km, gm. Sulęczyno (tematyka leśno-przyrodnicza),
 • Ścieżka dydaktyczna „Rynna Rzeki Słupii”, dł. 2 km, gm. Sulęczyno,
 • Ścieżka edukacyjna w Mojuszu „Poznać i zrozumieć las”; podstawowa tematyka: edukacja leśna; pow: 8232,38 ha
 • Arboretum Leśników Kartuskich (Nadleśnictwo Kartuzy) tematyka: rozpoznawanie roślinności, w tym głównie gatunków drzew, dł. ok. 1 km,
 • Kartuska Aleja Filozofów, tematyka: zasady przyrody Poj. Kaszubskiego, w tym świat zwierząt, roślin, grzyby i ekosystem wodny, dł. 1,1 km
 • Ścieżka edukacyjna wokół jeziora Kłodno, gm. Chmielno
 • Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna wokół rezerwatu „Ostrzycki Las”, gm. Stężyca
 • Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna w Węsiorach (Kamienne Kręgi), gm. Sulęczyno

Wycieczki z przewodnikiem
Brak danych z powiatu
Prelekcje
Gmina Sulęczyno:

 • 4 prelekcje „Ochrona przyrody i lasu, łowiectwo”,

Gmina Stężyca:

 • zajęcia prowadzone w Zielonej Szkole w Szymbarku

Wydawnictwa – podać:

 • ulotki informacyjne 

Brak danych z powiatu 

Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych

Brak 

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Gmina Kartuzy:
 

 • kampania informacyjna dotycząca segregacji odpadów w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (spotkania sołeckie, strona internetowa, broszury informacyjne, informacje w lokalnych mediach)
 • Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,

Gmina Sierakowice:

 • wspieranie konkursów ekologicznych(np. zbiórka nakrętek, baterii)
 • wycieczki dla dzieci i radnych na składowisko i do sortowni odpadów
 • spotkania z dziećmi w szkołach

Gmina Sulęczyno

 • spotkania z Muzyką Łowiecką, Dni Ziemi

Gmina Somonino:

 • Sejmik ekologiczny Zespół Szkół w Goręczynie

Gmina Żukowo:

 • sprzątanie świata przez dzieci szkolne połączone z edukacją
 • „Najwyższa pora ratować Kaszubskie Jeziora” - kampania organizowana przez Zespół Szkół w Goręczynie, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Zarządu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, na rzecz ochrony jezior Kaszubskich-kontynuacja z r.2011
 • „Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny” – cykliczne spotkania edukacyjne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, organizowane z inicjatywy Zespołu Szkół w Goręczynie-kontynuacja z r.2011
 • „Zielona afera” – przedstawienia o tematyce ekologicznej (gm. Kartuzy) -kontynuacja z r.2011
 • „Coś z niczego” – konkursy dla szkół związane z recyklingiem odpadów (gm. Kartuzy) -kontynuacja z r.2011
 • Monitoring rzeki Słupii przez młodzież szkolną (gm. Sulęczyno) -kontynuacja z r.2011
 • kółka ekologiczne
 • konkurs „Piękna Wieś”
 • spotkania z leśnikami, ornitologami,
 • prelekcje,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • akcje sprzątania świata,
 • zbiórki surowców wtórnych w szkołach np. zużytych baterii,
 • Szkolenia rolników z zakresu ekologii (produkcja zdrowej żywności, uprawa, zabiegi przechowywania zbóż),
 • pochody ekologiczne,
 • wycieczki edukacyjne: ''Formy ochrony przyrody'',
 • budowanie ścieżek zdrowia,
 • zielone szkoły w Sulęczynie,
 • Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku
 • Ogród Botaniczny w Gołubiu - zwiedzanie
 • Pikniki Ekologiczne w Szymbarku 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Kartuzy:

 • Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata,
 • Spektakl ekologiczny „Zielona Afera”.

Gmina Somonino:

 • Spotkania z Muzyką Łowiecką 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Kartuzy:

 • W 2013 r. planowana jest aranżacja gry komputerowej mającej na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych poprzez naukę segregacji odpadów

 

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • bezrobocie,
 • trudności z dostępem młodzieży z poza miast do edukacji,
 • słaba jakoś dróg powiatowych i gminnych,
 • słaba dostępność komunikacyjna z wybranych gmin do Trójmiasta
 • zanikający transport kolejowy
 • niedostateczne zagospodarowanie jezior ich otoczenia
 • grabieżcza gospodarka rybacka prowadzona na wodach śródlądowych,
 • słabo rozwinięta turystyka kwalifikowana,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • upadające rolnictwo,
 • brak uregulowania gospodarki odpadami, 
 • nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa, 
 • zanieczyszczenie powietrza (przekroczona norma PM10 i benzopirenu),
 • problem spalania odpadów komunalnych w domowych paleniskach, 
 • problem niekontrolowanego odprowadzania nieczystości ciekłych do środowiska, 
 • dzikie wysypiska śmieci,
 • intensywny ruch komunikacyjny,
 • intensywna emisja do atmosfery z indywidualnych palenisk zabudowy mieszkaniowej wielo - i jednorodzinnej,
 • konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków,
 • brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zwiększona ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy), co może powodować nieład przestrzenny w szczególności w zakresie uciążliwości środowiskowych
 • brak nowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • niezorganizowana turystyka oraz problematyka odpadów komunalnych i ścieków  
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Gmina Kartuzy:

 • rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kartuzach
 • skuteczna realizacja Programu Usuwania Azbestu na terenie gminy Kartuzy,
 • rozbudowa i tworzenie nowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej,
 • wybudowanie 50 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Głusino i Stara Huta, zrealizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Gmina Sulęczyno:

 • rozbudowa systemu gospodarki wodno- ściekowej

Gmina Stężyca:

 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klukowa Huta, Gołubie
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Delowie,
 • rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołubie (planowane zakończenie – sierpień 2012 r.)

Gmina Somonino:

 • Ochrona wód Bałtyku poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji w Gminie Somonino (2008-2010)
 • Wykonanie termomodernizacji budynku gimnazjum publicznego w Somoninie, w ramach projektu „ Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Poeiatu Kartuskiego (2010-2011)
 • Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica (2009-2010)

Gmina Sierakowice:

 • budowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
 • budowa kanalizacji w gminie Sierakowice

Gmina Żukowo:

 • coroczne usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych,
 • modernizacja indywidualnych kotłowni węglowych

Gmina Przodkowo:

 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilanowie,
 • Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kobysewie,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobysewo i Smołdzino,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie o dł. 6 901 mb, 119 przyłączy, 4 przepompownie,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Czeczewie o dł. 6 908 mb, 2 przepompownie,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Przodkowo – Kawle Górne – Pomieczyno o dł. 10 888 mb,
 • Modernizacja ujęcia wody w Kobysewie.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej w Kosowie o długości 6792 mb, 4 przepompownie ścieków, 2 przepompownie przydomowe
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Barwiku o długości 820 mb, 1 przepompownia ścieków 
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • słabo rozwinięty system kanalizacji sanitarnej,
 • zbyt silnie postępująca eutrofizacja wód powierzchniowych i degradacja terenów po wyrobiskach,
 • brak skutecznego systemu gospodarki odpadami,
 • wylewiska ścieków szczególnie poubojowych,
 • nielegalna zabudowa letniskowa nad brzegami jezior, 
 • zanieczyszczenie jezior
 • niska świadomość mieszkańców z zakresu problemów z ochrony środowiska,
 • brak wspólnych wysypisk śmieci dla gmin, położonych na terenie powiatu,
 • zmniejszenie tzw. niskiej emisji, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
 • zbyt niski poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
 • potrzeba kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Delowie. 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Związek Międzygminny Gmin Dorzecza Rzeki Raduni
 • Związek Miast i Gmin dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy
 • Porozumienie międzygminne dot. użytkowania i eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Chlewnicy,
 • Spółka Wodno-Kanalizacyjna Gminy Sulęczyno z Gminą Sierakowice w sprawie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej,
 • Współpraca Urzędu Miejskiego w Kartuzach z Kartuskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej.

 

Realizacja współpracy partnerskiej
 • współpraca partnerska powiatu z trzema powiatami: łowickim, tatrzańskim, świdnickim i zakopiańskim,
 • Współpraca Gminy Somonino z Nową Rudą i Gminą Giżycko
 • Współpraca partnerska Gminy Stężyca z gminą Koszarowa (woj. śląskie) oraz z niemiecką gminą Schlangen.
 • współpraca partnerska miasta Kartuzy z Duderstadt i Caissargues
 • trójporozumienie o partnerstwie i współpracy między gminami Polski, Niemiec i Francji: Żukowo- Markt Wendelstein - Saint-Junien

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach
 • szkoły współpracują z innymi krajami UE oraz Turcją – projekty w ramach Programu Leonardo da Vinci i Comenius 
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Kartuzy:

 • Certyfikat Przewodniczącego Rady Ekologicznej Stanisława Kostrzewskiego z 2009 r.
 • Urząd Gminy Kartuzy otrzymał wyróżnienie w Podkategorii POLSKA WOLNA OD AZBESTU w X Edycji Narodowego konkursu „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
 • W 2008 roku Urząd Gminy Kartuzy otrzymał Akt Nominacji przewodniczącego Rady Ekologicznej Stanisława Kostrzewskiego.
 • Na wniosek kapituły nominowano Urząd Gminy Kartuzy w kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku
 • w roku 2010 Gmina Somonino uzyskała tytuł „Aktywnej Gminy”

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Kartuzy:

 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy”
  • Lata realizacji 2007-2012
  • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Kwota: 18 000 000 zł
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy etap II (w tym budowa kanalizacji sanitarnej Mezowo i Kaliska)
  • Okres realizacji: 2012,
  • Łączna wartość inwestycji – 500,0 tys. zł. w tym:
  • Środki własne – 500,00 tys. zł.
 • Sieć kanalizacji sanitarnej w Kartuzach (ul. Cicha, Węglowa-Gdańska)
  • Okres realizacji: 2007-2011,
  • Łączna wartość inwestycji – 1 280,0 tys. zł. w tym:
  • Środki własne – 1 280,0 tys. zł.
 • Nazwa projektu: „Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach”
  • Lata realizacji: 2009-2010
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalny Program Operacyjny
  • Kwota: 2 701 052 zł
 • Nazwa projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni w m. Głusino i Stara Huta”
  • Lata realizacji: 2010
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota: 214 726 zł
 • EKO Kartuzy – termomodernizacja placówki oświatowej ZSO nr 2 w Kartuzach
  • Okres realizacji: 2009-2010,
  • Łączna wartość inwestycji – 3 350,0 tys. zł. w tym:
  • Środki własne – 3 350,0 tys. zł.
  • Środki zewnętrzne – 21 386,5 tys. Zł
 • Gmina Kartuzy w 2012 r. uzyskała dofinansowanie z programu PO RYBY na uporządkowanie zlewni jeziora Karczemnego i Klasztornego Małego (I etap rekultywacji). Rekultywacja planowana jest na lata 2012-2020. Kolejne etapy to opracowanie planu i rekultywacja finansowana z WFOŚ i GW.
  • Kwota dofinansowania – 365 751,45 zł – etap I , etap II – 87 156 zł

Pozostałe dane na stronie www.bip.kartuzy.pl

Gmina Chmielno:

 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie i budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszeniu
  • Źródło dofinansowania: PROW- na lata 2007-2013-06-26
  • Kwota: 3 000 0000

Gmina Sierakowice:

 • Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice (tzw. duża kanalizacja)
  • Źródło dofinasowania: Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Kwota: 48 126 339,23 zł
  • Koszt całkowity: 65 875 291,47 zł
 • Nazwa projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice (tzw. mała kanalizacja)
  • Źródło dofinansowania: EFRROW – PROW
  • Kwota: 3 432 632 zł
  • Koszt całkowity: 7 085 662 zł
 • Nazwa projektu: Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych w gminie Sierakowice, celem poprawy środowiska naturalnego
  • Kwota dotacji: 1 037 229,29 zł
  • Koszt całkowity: 1 309 5777,12 zł
 • Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego – Szkoła Podstawowa wraz z przedszkolem w Sierakowicach (projekt partnerski 8 gmin powiatu oraz starostwa)
  • Kwota dotacji: 1 037 229,29 zł
  • Koszt całkowity: 4 095 828,96 zł

Gmina Sulęczyno:

 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Słupi i Łupawy”
  • Lata realizacji: 2009-2013
  • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
  • Kwota: ok. 17 mln zł
 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Słupi’
  • Lata realizacji: 2010-2013
  • Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
  • Kwota: w trakcie realizacji
 • Termomodernizacja budynków oświatowych, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sulęczynie
  • Lata realizacji – 2010
  • Źródło dofinansowania – RPO EFRR
  • Koszt – ok.. 300 000

Gmina Stężyca:

 • Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stężyca, Gołubie – etap I”
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP
  • na lata 2007-2013

Gmina Somonino:

 • Nazwa projektu: „Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica”
  • Lata realizacji: 2009-2010
  • Źródło dofinansowania: RPO WP na lata 2007-2013
  • Kwota: 340 873,28 zł
 • Nazwa projektu: „Ochrona wód Bałtyku poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji”
  • Lata realizacji: 2008-2010
  • Źródło dofinansowania: EKOFUNDUSZ
  • Kwota: 5,4 mln zł
 • Wykonanie termomodernizacji budynku gimnazjum publicznego w Somoninie, w ramach projektu „ Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego, regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Kwota: 183 155,53 zł

Gmina Przodkowo:

 • Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przodkowo: Kawle Górne – Przodkowo – Pomieczyno”, lata realizacji 2008-2010
  • Żródło dofinansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • kwota dofinansowania: 3 653 872 zł
 • Nazwa projektu: Rozwiązanie Gospodarki Ściekowej w południowo-wschodniej części gminy Przodkowo poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Kobysewie i Smołdzinie, lata realizacji: 2009 rok
  • Żródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • kwota dofinansowania: 1 418 924 zł
 • Nazwa projektu: Rozwiązanie Gospodarki Ściekowej we wsi Kosowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, lata realizacji: 2011 – 2012
  • Żródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • kwota dofinansowania: 730 193 zł

Gmina Żukowo:

 • „Budowa kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa” , Lata :2007-2012
  • Źródło dofinansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Konkurs nr 5.2_1) Działanie nr 5.2. Kwota : 8 546 467,78 – całkowita wartość projektu 6 409 850,82 – dofinansowanie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla Banina ul. Tuchomska i ul. Polna i Miszewka (Etap II), Lata 2009-2011, Źródło dofinansowania : Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Lokalna infrastruktura podstawowa, działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
  • Kwota: 4 620 201,39– całkowita wartość projektu 2 163 962,16 – dofinansowanie
 • Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Niestępowie, Lata: 2009-2011, Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku. Kwota: 457 210,83 – całkowita wartość projektu 457 210,83 – dofinansowanie
 • Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo – Stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Glinczu i Sulminie, Lata: 2009-2012, Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 4: Leader Kwota: 946 038,29 – całkowita wartość projektu 500 000 – dofinansowanie
 • Zagospodarowanie centrów wsi w Gminie Żukowo – powstanie parków w Leźnie i Pępowie, Lata: 2010-2012,
  • Źródło dofinasowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 4: Leader
  • Kwota: 492 542,00 zł – całkowita wartość projektu
  • 252 019,00 zł – dofinansowanie
 • Rewitalizacje starego centrum Żukowo oraz utworzenie parku w Żukowie nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, rok 2012
  • Całkowita wartość projektu – 4 494 160,64 zł
  • Dofinansowanie – 2 921 205,42 zł
 • Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Żukowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Banino, Leźno, Czaple oraz budowę wodociągu w miejscowości Czaple, Leźno
  • Źródło dofinansowania: PROW rok 2011-2012
  • Całkowita wartość projektu – 3 123 020,77 zł
  • Dofinansowanie – 1 207 810 zł
 • Utworzenie ogrodu „ Kraina bożków kaszubskich”
  • Źródło dofinansowania – PROW, 2011-2012
  • Całkowita wartość projektu – 38 713,20 zł
  • Dofinansowanie – 25 000 zł
 • Budowa przepompowni ścieków Kaszubska Droga w Chwaszczynie
  • WFOŚiGW w Gdańsku, 2011-2012 r.
  • Całkowita wartość projektu – 198 600 zł
  • Dofinansowanie – 47 400 zł
 • Dotacje udzielane osobom fizycznym, do usuwania wyrobów zawierających azbest z dachów
  • WFOŚiGW w Gdańsku, lata 2008-2012 r.
  • w 2008 r. 108 023 zł całkowita wartość zadania
  • 64 814 zł dotacja WFOŚiGW
  • w 2009 r. 89 634 zł całkowita wartość zadania
  • 35 853 zł dotacja WFOŚiGW
  • w 2011 r. 128 609 zł całkowita wartość zadania
  • 89 331 zł dotacja WFOŚiGW
  • w 2012 r. 53 346 zł całkowita wartość zadania
  • 37 341 zł dotacja WFOŚiGW
 • Dotacje udzielane osobom fizycznym do modernizacji źródeł grzewczych
  • WFOŚiGW w Gdańsku, lata 2011-2012
  • w 2011 r. 38 368 zł całkowita wartość zadania
  • 11 410 zł dotacja WFOŚiGW
  • w 2012 r. 64 649 zł całkowita wartość zadania
  • 17 043 zł dotacja WFOŚiGW

Powiat kartuski:

 • Nazwa projektu: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie powiatu kartuskiego”
  • Partnerzy współfinansujący i współrealizujący projekt: wszystkie gminy powiatu
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota dofinansowania: 5 984 459,97 zł
  • Okres realizacji: kwiecień 2010 - styczeń 2011
  • Obiekty objęte projektem: Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy, Gimnazjum w Somoninie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, Szkoła Podstawowa w Wilanowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach, Szkoła Podstawowa w Sierakowicach, Szkoła Podstawowa w Niestępowie, Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie.

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Sulęczyno:

 • Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dorzecza Słupii i Jeziora Gowidlińskiego”
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Mściszewice, Węsiory, Kistowo, Skoczkowo, Bukowa Góra i Żakowo w gminie Sulęczyno
  • PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” kwota: 1 229 544 zł
 • Budowa łowisk dla wędkarzy oraz chodnika wraz z ścieżka rowerowa wzdłuż j. Węgorzyno, PO RYBY 2007-2013
  • Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 kwota: 588 092,59 zł
 • rewitalizacja miejscowości Sulęczyno polegająca na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno-kulturowe
  • Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, kwota: 588 092, 59 zł
 • Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyno
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, kwota 612 393 zł
 • Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sulęczynie
  • Regionalny Program Operacyjny, kwota 355 470 zł
 • Przedszkole- mały światek dla dzieci od 3 latek
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, kwota 254 702,20 zł

Gmina Przodkowo:

 • Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Przodkowie
  • Regionalny Program Operacyjny WP 2007 – 2013 Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
  • przewidywana kwota dofinansowania: 1 587 529,99 zł (podpisano umowę 10 czerwca 2013 r.)

Gmina Sierakowice:

 • Nazwa projektu: Ogród edukacji i rekreacji
  • PROW-LEADER, Przewidywana kwota dofinansowania: 302 000,00 zł,
  • Koszt całkowity: 1 158 000,00 zł
  • Wniosek został złożony
 • Nazwa projektu: Utworzenie produktu turystycznego w formie ścieżki przyrodniczo-rekreacyjnej „Lasowi Drếfta Serakὸjce – Wigὸda Serakówskô” poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej oraz promocję walorów przyrodniczych i kulturowych Kaszub
  • PROW-LEADER, Przewidywana kwota dofinansowania: 25 000 zł
  • Koszt całkowity: 43 983,00 zł
  • Wniosek został złożony

Gmina Somonino

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Przewidywana kwota: 470 900 zł (informacja o przyznaniu dofinansowania)
 • Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  • Przewidywana kwota: 766 430 zł (na etapie oceny merytorycznej)
 • Rybny świat – budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta
  • Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013-06-26
  • Przewidywana kwota: 307 298,68 zł (informacja o przyznaniu dofinansowania)
 • Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino – etap II
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
  • Przewidywalna kwota: 1 248 853,34 zł (informacja o przyznaniu dofinansowania)
 • Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  • Przewidywana kwota: 24 368 zł (na etapie oceny)
 • Remont pozostałych pomieszczeń w świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem
  • Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  • Przewidywana kwota: 36 592 zł 

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Powiat Kartuzy – uchwała nr XXXVII/298/06 z dnia 27.09.2006 r., planowana aktualizacja
 • Gmina Sierakowice – tak, rok uchwalenia 1999; okres, którego dotyczy: 2015
 • Gmina Przodkowo- tak, rok uchwalenia 2000; do 2015
 • Gmina Sulęczyno –tak, rok uchwalenia 2001; do 2015
 • Gmina Stężyca – tak, 2002 r.
 • Gmina Chmielno – tak, uchwała Nr XX/179/2011 z dnia 27.02.2011 r.; do 2015 roku
 • Gmina Kartuzy – tak, aktualizacja strategii, uchwała nr XVI/257/2012 z dnia 25 IV 2012 r., okres, którego dotyczy: 2020
 • Gmina Żukowo- tak, rok uchwalenia 2002, okres do 2013 r.
 • Gmina Somonino – tak, rok uchwalenia 2000, okres do 2010 r., w trakcie opracowywania 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Kartuzy – TAK, uchwała nr XXXVI/296/97 z dnia 24 czerwca 1997 r. (zmiany: 6.07.2005 r.; 27.12.2007 r., 25.06.2008 r.)
 • Gmina Somonino – TAK, uchwała Nr XXXII/232/09 z dnia 29.12.2009 r.
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2005
 • Gmina Sierakowice – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Sulęczyno –tak, rok uchwalenia 2010
 • Gmina Żukowo – TAK, uchwała nr XXXII/344/2013 z dnia 26.04.2013 r. ze zm. XXXIII/349/2013 z dnia 09.05.2013 r.
 • Gmina Przodkowo – TAK, rok uchwalenia 2009
 • Gmina Chmielno – TAK, uchwała nr XXVIII/232/2002 z dnia 5.04.2002 r. 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Kartuzy – TAK, aktualizacja - uchwała nr XLIII/570/10 z dnia 28 czerwca 2010 r.
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2004 na okres 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 Gmina Sulęczyno – TAK, rok uchwalenia 2008
 • Gmina Przodkowo – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Somonino – TAK, uchwała z dnia 23.07.2004 r.
 • Gmina Sierakowice – TAK, rok uchwalenia 2004
 • Gmina Chmielno – TAK, uchwała z dnia 27.08.2004 r.
 • Gmina Żukowo – TAK, rok uchwalenia 2004, raport z wykonania planu ochrony środowiska z dnia 05.02.2011 r. – uchwała nr XL/655/2010

 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Zgodnie z nową regulacją gminy nie są zobowiązane do tworzenia nowych planów gospodarki odpadami. Obowiązująca jest Uchwała nr 3/107/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2012 r. – Plan Gospodarki Odpadami dla województwa Pomorskiego 2018.
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina: Sulęczyno, Żukowo – nie
 • Gmina Kartuzy – tak, uchwała nr IV/59/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. , zmiana z dnia 22 czerwca 2011 r., uchwała nr VII/131/2011
 • Gmina Stężyca – TAK, rok uchwalenia 2004 r.
 • Gmina Przodkowo – TAK, rok uchwalenia 2002
 • Gmina Somonino – tak, rok uchwalenia 2003
 • Gmina Sierakowice – tak, rok uchwalenia 2003
 • Gmina Chmielno – tak, rok uchwalenia 2006 r. 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

jeżeli tak, podać rok od kiedy prowadzona jest LA 21,
jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane , inne godne uwagi informacje
Gminy: Stężyca, Sulęczyno, Przodkowo, Somonino, Sierakowice, Żukowo, Kartuzy, Chmielno – nie  

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Gmina Sierakowice:

 • Kaszubskie Stowarzyszenie Truskawek, ul. Długa 13, Kamienica Szlachecka 
 • Stowarzyszenie na rzecz sołectwa Kamienica Królewska 

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • - http://somonino.pl/contents/31
 • - http://somonino.pl/contents/58
 • - www.spow.kartuzy.ibip.pl
 • - www.sierakowice.pl
 • - www.kartuskipowiat.com.pl
 • - www.żukowo.pl
 • - www.chmielno.pl
 • - www.bip.chmielno.pl
 • - www.bip.kartuzy.pl
 • - www.kartuzy.pl 
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Utworzenie trasy rowerowej „Szlak Hutniczy” oraz jej promocja 

 • http://somonino.pl/news/content/564

Utworzenie trasy narciarstwa biegowego pn. „Z nartami w kaszubskie zakątki”

 • http://somonino.pl/news/content/557

„Rewitalizacja miejscowości poprzez utworzenie Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie” 

 • http://somonino.pl/content/content/86/465
 • http://www.projektyue.kartuskipowiat.com.pl
 • www.kartuzy.pl
 • www.sierakowice.pl
 • www.przodkowo.pl
 • http://somonino.pl/contents/64
 • http://somonino.pl/contents/68 
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

http://www.projektyue.kartuskipowiat.com.pl 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • http://somonino.pl/contents/44
 • http://somoninogok.pl

Brak informacji z powiatu 

Projekty regionalne

Zadania, projekty

Gmina Somonino

 • Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kaplica ujęta w Planie
  • Gospodarki Odpadami dla gminy Somonino
  • Szacowana wartość zadania  663 533,33 PLN
  • Czas realizacji VII 2009 – IX 2010
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2008 – prace projektowe o wartości 14 980,00 PLN
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Somonino ujęta w Programie Ochrony Środowiska
  • Gminy Somonino 2004 – 2011
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Goręczyno, Rąty, Hopowo
  • Wartość zadania 3 712 116,19 PLN
  • Czas realizacji VII 2008 – XI 2009
  • Zrealizowany zakres projektu do końca roku 2008 – prace projektowe oraz część robót 
  • Budowlanych o wartości 2 488 333,36 PLN – 67,03%

Gmina Przodkowo:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobysewie i Smołdzinie
  • Kwota dofinansowania: 1 420 106,77 PLN
 • Budowa kanalizacji sanitarnej (Kawle Górne – Przodkowo – Pomieczyno)
  • Kwota dofinansowania: 3 546 264,28 PLN

Gmina Sulęczyno:

 • Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kłodno ujęta w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Sulęczyno
  • Wartość zadania ok. 500 000,00 PLN
  • Czas realizacji do końca 2012 r. 

Gmina Kartuzy:

Informacje na stronie www.bip.kartuzy.pl

 • Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej Dzierżążno I i II etap, Borowo i Sitno)
  • Okres realizacji: 2007 – 2012,
  • Łączna wartość inwestycji – 39 814,7 tys. zł w tym:
  • Środki własne – 17 428,2 tys. zł.
  • Środki zewnętrzne – 21 386,5 tys. zł.

Projekt w realizacji.

 • Uporządkowanie gospodarki wodno – sciekowej na terenie gminy Kartuzy epat II (w tym budowa kanalizacji sanitarnej Mezowo i Kaliska)
  • Okres realizacji: 2012,
  • Łączna wartość inwestycji – 500,0 tys. zł w tym:
  • Środki własne – 500,00 tys. zł.
 • Sieć kanalizacji sanitarnej w Kartuzach (ul. Cicha, Węglowa – Gdańska)
  • Okres realizacji: 2007 – 2011,
  • Łączna wartość inwestycji – 1 280,0 tys. zł w tym:
  • Środki własne – 1 280,0 tys. zł.
 • Budowa przydomowych oczyszczalnie ścieków w miejscowości Stara Huta i Głusino
  • okres realizacji:  2009 – 2010,
  • Łączna wartość inwestycji – 430,0 tys. zł w tym:
  • Środki własne – 17 428,2 tys. zł.
  • Zakończono wybudowaniem 51 przydomowych oczyszczalni ścieków, koszt całkowity realizacji inwestycji wyniósł 320 tys. zł.
 • Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach
  • Okres realizacji: 2007 – 2011,
  • Łączna wartość inwestycji – 5 261,6 tys. zł w tym:
  • Środki zewnętrzne – 3 661,4 tys. zł.
  • Zakończono w 2010 roku, obecnie rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Kartuzach obejmuje monitoring procesów zamian zachodzących na składowisku.
 • EKO Kartuzy – termomodernizacja placówki ZSO nr 2 w Kartuzach Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016
  • Okres realizacji: 2009 – 2010,
  • Łączna wartość inwestycji – 3 350,0 tys. zł w tym:
  • Środki własne – 3 350,0 tys. zł
  • Środki zewnętrzne – 21 386,5 tys. zł.

 

Dane kontaktowe

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002