herb powiatuPowiat Słupski

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Obszar (km²)

2304,24

Liczba mieszkańców

97 367 

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gm. Damnica – 6 295
 • Gm. Dębnica Kaszubska – 9 810
 • Gm. Główczyce – 9 552
 • Gm. Kępice- 13 328
 • Gm. Kobylnica – 10 956
 • Gm. Potęgowo –7 168
 • Gm. Słupsk – 16 065
 • Gm. Smołdzino – 3 547
 • Gm. Ustka – 8 075
 • M. Ustka – 16 379

Razem 101 175 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

19 851, ok.20

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

63 965, ok.66

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

13 551, ok.14

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

229 

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

5 854 

porównaj z
Liczba rolników

482 podmioty gospodarcze 

porównaj z
Liczba bezrobotnych

2378 

porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

80

Budżet

wydatki 77 848 339

w tym dochody własne 25 043 811 zł 

porównaj z
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Sławomir Ziemianowicz  
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Ryszard Stus 

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane

8 215 ha; 4 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 1 259 ha
 • przemysłowe 305 ha
 • inne 6 651 ha
porównaj z
Lasy

85 651 ha; 37%
w tym:

 • lasy prywatne 1 542 ha
 • lasy komunalne 131 ha
 • lasy państwowe 83 978 ha 
porównaj z
Użytki rolne

117 351 ha; 51

porównaj z
Nieużytki

7 145 ha; 3

porównaj z
Wody

10 330 ha; 4

porównaj z
Inne

1 632 ha; 1%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] 

porównaj z

Zaopatrzenie w wodę

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 4 626 912
w tym:

 • przemysł bd
 • cele komunalne 4 274 150
 • rolnictwo i leśnictwo bd. 
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł


Gmina

Ujęcia komunalne

Studnie indywidualne

Ujęcia przemysłowe

wody podziemne

wody powierzchniowe

Wody podziemne

Wody powierzchniowe

Damnica

17 ujęć

brak

bd

bd

bd

Dębnica Kaszubska

98,1 %

brak

1,9 %

bd

bd

Główczyce

95 ujęć

brak

5 studni

bd

bd

Kobylnica

28 studni

brak

bd.

2 studnie

bd

Kępice

100 %

brak

bd

bd

bd

Potęgowo

93 %

brak

bd

bd

bd

Słupsk

99,4 %

brak

0,6 %

bd

bd

Smołdzino

99%

brak

bd

bd

bd

Ustka

bd

brak

bd

bd

bd

Miasto Ustka

95,89 %

brak

1,04 %

3,07 %

bd

 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]
 • Gmina Damnica - 96
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 140
 • Gmina Główczyce - 77,57
 • Gmina Kobylnica - 85
 • Gmina Kępice - 151
 • Gmina Potęgowo - 140
 • Gmina Słupsk - 128
 • Gmina Smołdzino - 85
 • Gmina Ustka - bd
 • Miasto Ustka - 116,48
 • Powiat Słupski - 113 
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

do celów komunalnych:

 • Gmina Damnica - 413
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 1 671,20
 • Gmina Główczyce - 744,75
 • Gmina Kobylnica - 906,86
 • Gmina Kępice - 1 366
 • Gmina Potęgowo - 497
 • Gmina Słupsk - 1737
 • Gmina Smołdzino - 298
 • Gmina Ustka - 1 541
 • Miasto Ustka - 2 527,03
 • Powiat Słupski - 11 710

do celów przemysłowych:

 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 12,1
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kobylnica - 161,11
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Potęgowo - 82
 • Gmina Słupsk - 260
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Ustka - bd
 • Miasto Ustka - 85,75
 • Powiat Słupski - 601 bez gm. Damnica, Główczyce, Kępice, Smołdzino, Ustka 
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Gmina Damnica - 99
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 98,97
 • Gmina Główczyce - 97
 • Gmina Kobylnica - 99
 • Gmina Kępice - 96
 • Gmina Potęgowo - 93
 • Gmina Słupsk - 99
 • Gmina Smołdzino - 99
 • Gmina Ustka - w r.2010- 98
 • Miasto Ustka - 100
 • Powiat Słupski - 98 bez danych z gm. Ustka  
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³

Gmina Damnica

 • 2,04 zł – wodomierz,
 • 2,84 zł - ryczałt

Gmina Dębnica Kaszubska - 2,89
Gmina Główczyce - 2,57
Gmina Kobylnica - 2,78
Gmina Kępice - 2,30
Gmina Potęgowo - dla wszystkich grup odbiorców – 2,84 zł/m3
Gmina Słupsk  

 • 2,61 ( dla osób fizycznych)
 • 2,95 zł ( dla przemysłu )

Gmina Smołdzino

 • 2,80
 • 3,99

Gmina Ustka

 • taryfa II-2,16
 • taryfa I-4,05

Miasto Ustka - 2,22 

Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych
 

 • Gmina Damnica - 100
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 97,54
 • Gmina Główczyce - 90
 • Gmina Kobylnica - 100
 • Gmina Kępice - 94
 • Gmina Potęgowo - 96
 • Gmina Słupsk - 100
 • Gmina Smołdzino - 100
 • Gmina Ustka - 100
 • Miasto Ustka - 100

parametrów bakteriologicznych

 • Gmina Damnica - 100
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 100
 • Gmina Główczyce - 90
 • Gmina Kobylnica - 100
 • Gmina Kępice - 100
 • Gmina Potęgowo - 100
 • Gmina Słupsk - 100
 • Gmina Smołdzino - 100
 • Gmina Ustka - 100
 • Miasto Ustka - 100 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina

Firma

Średnia wielkość produkcji [ m3/d]

% całkowitego zaopatrzenia gminy

Damnica

Zakład Gospodarki Komunalnej w
Damnicy

484

75

Dębnica Kaszubska

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej

1 869

98

Główczyce

Zakładu Usł.ug Publicznych Sp. z o.o. w Główczycach

365

93

Kobylnica

Wodociągi Słupsk Sp. zo.o.

37 608

99

Kępice

Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Sp. o.o. Kępice

1 366

bd

Potęgowo

Zakład Usług Publicznych Zakład Budżetowy w Potęgowie

933

93

Słupsk

ZGK Sp. z o.o. w Jezierzycach

1 997

99

 

Smołdzino

Zakład usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku

bd

99

RZI w Gdyni, jednostka wojskowa 40220

bd

0,06

Ustka

Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku

3 230

48

Miasto Ustka

Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

920

96

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. Korczaka

9

1

PPH Korab S.A.

27

3

Euro- Industry Sp. z o.o.

2

0,26

 

Ścieki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 2 266 508
w tym:

 • komunalne: bd
 • przemysłowe bd 
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Damnica
 

 • Nazwa Oczyszczalnia ścieków w Damnicy lokalizacja Damnica
  • użytkownik (prowadzący instalację) ZGK Damnica
  • ilość odbieranych ścieków 160 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300 , obciążenie [RLM] 1 667
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 96 , CHZT 95 , fosfor og. bd , azot og bd , zawiesina 94
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 30
  • Sposób zagospodarowania osadów przekazane na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Charstnica
 • Nazwa Oczyszczalnia ścieków w Bobrownikach lokalizacja Bobrowniki
  • użytkownik (prowadzący instalację) ) ZGK Damnica
  • ilość odbieranych ścieków 145 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 336 , obciążenie [RLM] 1840
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 89 , CHZT 96 , fosfor og. , azot og , zawiesina 91
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 24
  • Sposób zagospodarowania osadów przekazanie na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Łupawa
 • Nazwa Oczyszczalnia ścieków w Karżniczce lokalizacja Karżniczka
  • użytkownik (prowadzący instalację) ) ZGK Damnica
  • ilość odbieranych ścieków 66 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 68 , obciążenie [RLM]
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98 , CHZT 9 , fosfor og. bd, azot og bd , zawiesina 90
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 30
  • Sposób zagospodarowania osadów przekazanie na składowisko odpadów
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Charstnica

Gmina Dębnica Kaszubska 

 • Nazwa Dębnica Kaszubska lokalizacja Dębnica Kaszubska
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków 756.w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 1 550, obciążenie [RLM] 14 880
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny z podwyższonym usuwaniem biogenów
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,03, CHZT 96,80, fosfor og. 97,67, azot og 78,10, zawiesina 99,16
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 180,33
  • Sposób zagospodarowania osadów odwadnianie oraz składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Skotawa
 • Nazwa Borzęcino lokalizacja Borzęcino
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków 41 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 60, obciążenie [RLM] 375
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 89,33, CHZT 92,96, fosfor og. bd, azot og bd, zawiesina 94,34
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,48
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Graniczna
 • Nazwa Gogolewo lokalizacja Gogolewo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków 37,7 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 50, obciążenie [RLM] 525
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  •  
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,01, CHZT 95,43, fosfor og. bd, azot og bd, zawiesina 94,21
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1,45
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków ciek Gogolewski
 • Nazwa Budowo lokalizacja Budowo
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków 19,6 w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 135, obciążenie [RLM] 450
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,89, CHZT 99,05, fosfor og. bd, azot og bd, zawiesina 99,50
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 0,10
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Skotawa
  • Oczyszczalnia została wyłączona z eksploatacji z końcem marca 2012.!
 • Nazwa Podwilczyn lokalizacja Podwilczyn
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków 10,65w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 26, obciążenie [RLM] 206
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,52, CHZT 96,16, fosfor og. bd, azot og bd, zawiesina 96,02
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1,0
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Kamienna

Gmina Główczyce 

 • Nazwa Główczyce lokalizacja Główczyce
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Głowczycach
  • ilość odbieranych ścieków 157,17w m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 200, obciążenie [RLM] 1 500
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): : BZT5 1,54 mgO2/dm3, CHZT 27,2 m O2/dm3 fosfor og. 320,4 mg/dm3, azot og 70,0 m/dm3, zawiesina 12 mg/dm3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 20
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Ciek Główczycki
 • Nazwa: Pobłocie, lokalizacja Pobłocie
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Główczycach
  • ilość odbieranych ścieków 12,18 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 44, obciążenie [RLM] 160
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): : BZT5 258 mgO2/dm3, CHZT 545 m O2/dm3 fosfor og. bd mg/dm3, azot og bd mg/dm3, zawiesina 37,5 mg/dm3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków Kanał A Pobłocie
 • Nazwa Gorzyno lokalizacja Gorzyno
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Głowczycach
  • ilość odbieranych ścieków 17,51 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 30, obciążenie [RLM] 2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: bd
  • uzyskany efekt oczyszczenia ścieków (ścieki oczyszczone): : BZT5 300 mgO2/dm3, CHZT 545 m O2/dm3 fosfor og. bd mg/dm3, azot og bd m/dm3, zawiesina 53 mg/dm3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Rzechcianka
 • Nazwa: Stowięcino, lokalizacja: Stowięcino
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 38,8
  • przepustowość projektowa [m³/d]: ; obciążenie [RLM]: <2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku bd, efekt oczyszczenia: BZT5 2,64; CHZT 62; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 5,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - 1
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rzechcinka
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Szczypkowice lokalizacja: Szczypkowice
  • użytkownik (prowadzący instalację): Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: 16,6
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 75; obciążenie [RLM]: <2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku bd, efekt oczyszczenia: BZT5 2,644; CHZT 33; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina 5,5
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na wysypisku w Chlewnicy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Warblinka
 • Nazwa: Oczyszczalnia ścieków Żoruchowo
  • lokalizacja: Żoruchowo
  • użytkownik (prowadzący instalację): Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoruchowo
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d: bd
  • przepustowość projektowa [m³/d]: 100; obciążenie [RLM]: 86
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 bd; CHZT bd; fosfor og. bd; azot og. bd; zawiesina bd
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] - bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: bd
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Brodniczka

Gmina Kobylnica – brak oczyszczalni ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Słupsku
Gmina Kępice
 

 • Nazwa: oczyszczalnia ścieków w Kępicach , lokalizacja: ul. Składowa
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kępice
  • ilość odbieranych ścieków – 818 m3/d
  • przepustowość projektowa – 3463 m3/d, obciążenie [RLM] – 10 176
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 – 90%, ChZT – 95%, fosfor og 93, azot og 95 % zawiesina – 96%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 66 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów : prasa mechaniczna, składowisko odpadów przemysłowych
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, rz. Wieprza

Gmina Słupsk – brak oczyszczalni ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Słupsku
Gmina Potęgowo 
 

 • Nazwa: oczyszczalnia ścieków w Grąbkowie, lokalizacja: Grąbkowo
  • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków – 15,40 m3/d
  • przepustowość projektowa – 34 m3/d, obciążenie [RLM] – 240
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 – 94,8%, ChZT – 87,4%, zawiesina – 91,7%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 0,80 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów : składowisko odpadów w Chlewnicy
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny, Ciek Grąbkowski – dopływ Łupawy.
 • Nazwa: oczyszczalnia ścieków w Karżnicy, lokalizacja: Karżnica,
  • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków – 20,98 m3/d
  • przepustowość projektowa – 50 m3/d, obciążenie [RLM] – 333
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 – 98,5%, ChZT – 96,3%, zawiesina – 96,5%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 1,55 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów : składowisko odpadów w Chlewnicy
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Rębówka – dopływ Łupawy.
 • Nazwa: oczyszczalnia ścieków w Łupawie, lokalizacja: Łupawa,
  • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków – 153,27 m3/d
  • przepustowość projektowa – 290,4 m3/d, obciążenie [RLM] – 1850
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny ze wspomaganiem chemicznym
  • % redukcji ładunku BZT5 – 99,3%, ChZT – 96,3%, zawiesina – 99,0%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 11,33 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów : składowisko odpadów w Chlewnicy
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Łupawa.
 • Nazwa: oczyszczalnia ścieków w Potęgowie, lokalizacja: Potęgowo,
  • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków – 228,92 m3/d
  • przepustowość projektowa – 400 m3/d, obciążenie [RLM] – 2400
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5 – 98,9%, ChZT – 96,3%, zawiesina – 97,1%
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 16,92 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów : składowisko odpadów w Chlewnicy
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Darżynka – dopływ Łupawy.
 • Nazwa: oczyszczalnia ścieków w Skórowie, lokalizacja: Skórowo,
  • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków – 46,78 m3/d
  • przepustowość projektowa – 64 m3/d, obciążenie [RLM] – 355
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5, ChZT, zawiesina – brak badań ścieków surowych
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 3,46 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów : składowisko odpadów w Chlewnicy
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Czerwieniecka – dopływ Łeby.
 • Nazwa: oczyszczalnia ścieków w Warciminie, lokalizacja: Warcimino,
  • użytkownik: Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie
  • ilość odbieranych ścieków – 9,99 m3/d
  • przepustowość projektowa – 35 m3/d, obciążenie [RLM] – 250
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno – biologiczny
  • % redukcji ładunku BZT5, ChZT, zawiesina – brak badań ścieków surowych
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych – 0,74 tsm/rok
  • sposób zagospodarowania osadów : składowisko odpadów w Chlewnicy
  • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Pogorzelica – dopływ Łeby.
  • Oczyszczalnia w Grapicach- zlikwidowana

Gmina Smołdzino 
 

 • Nazwa Oczyszczalnia ścieków w Smołdzinie lokalizacja Smołdzino, dz. nr 348/7
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Usług Wodnych w Słupsku
  • ilość odbieranych ścieków 18 984 w m³/rok, 52 m3/dobę
  • przepustowość projektowa [m³/d] 280, obciążenie [RLM] 2000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 98, CHZT 92, fosfor og. 96, azot og 86, zawiesina 94
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Łupawa

Gmina Ustka 

 • Nazwa Oczyszczalnia ścieków w Rowach lokalizacja Rowy, ul. Polna
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Usług Wodnych
  • ilość odbieranych ścieków 447 000 w m³/rok, 1 224 m3/dobę
  • przepustowość projektowa [m³/d] 3 500, obciążenie [RLM] 12 815
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95, CHZT 88, fosfor og. bd, azot og bd, zawiesina 85
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 64
  • Sposób zagospodarowania osadów składowanie w Bierkowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Łupawa

Miasto Ustka 

 • Nazwa Oczyszczalnia ścieków w Ustce lokalizacja ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka
  • użytkownik (prowadzący instalację) Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków 6 281 m3/dobę
  • przepustowość projektowa [m³/d] 10136, obciążenie [RLM] 57 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/ chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99, CHZT 97, fosfor og. 97, azot og 85 zawiesina 98
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 406
  • Sposób zagospodarowania osadów odzysk
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Słupia  
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Gmina Damnica - 75
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 84,50
 • Gmina Główczyce - 46
 • Gmina Kobylnica - 82
 • Gmina Kępice - 76
 • Gmina Potęgowo - 68
 • Gmina Słupsk - 96
 • Gmina Smołdzino - 12
 • Gmina Ustka - 92
 • Miasto Ustka - 95

Średnio w powiecie - 72,7 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Gmina Damnica

 • 3,25 zł – wodomierz
 • 4,04 zł – ryczałt 

Gmina Dębnica Kaszubska - 4,87
Gmina Główczyce - 4,92 zł
Gmina Kobylnica

 • gospodarstwa domowe, w których posiadaniu znajdują się przepompownie przydomowe będące własnością przedsiębiorstwa – do 30.06.2012r- 11,23 zł/m3 brutto, od 01.07.2012r- 13, 62 zł brutto
 • gospodarstwa domowe inne niż wymienione powyżej – do 30.06.2012r.- 10,15 zł brutto,, od 01.07.2012- 10,60 zł/m3 brutto

Gmina Kępice - 2,71
Gmina Potęgowo - 4,92
Gmina Słupsk - 6,05
Gmina Smołdzino  

 • 3,24;
 • 6,15;
 • 15,12

Gmina Ustka

 • 5,99
 • 8,26 

Miasto Ustka - 5,03 

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Gmina Kępice:

 • Zakład Garbarski w Kępicach – podczyszczalnia ścieków przemysłowych 
  • Lokalizacja: Kępice
  • Przepustowość: 300m3/d
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – miejska oczyszczalnia ścieków w Kępicach

Pozostałe gminy-brak  

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu
nazwa, długość (km), ujście

 • Charstnica (Karżniczka); 11,02; Łupawa
 • Rębówka;12,8; Łupawa
 • Graniczna; 10,5; Skotawa
 • Rzechcinka; 11,7; Łeba
 • Kwacza; 14,75; Słupia
 • Kamieniec; 9,17; Słupia
 • Struga Sycewicka; 15,90; Kwacza
 • Ścięgnica; 15,32; Wieprza
 • Bystrzenica; 15,46; Wieprza
 • Dzika; 12,56; Studnica
 • Jasieńka; 10,76; Grabowa
 • Podgórna; 12,34; Grabowa
 • Wieprza; 25,29; Morze Bałtyckie
 • Darżynka; 12,76; Łupawa
 • Pogorzelica; 10,73; Łeba
 • Brodniczka (Czarny Młyn); 9,95; Łupawa
 • Glęźna; 9,20; Słupia
 • Gnilna; 12,30; Słupia
 • Struga Warblewska; 10,40; Skotawa
 • Broknica – Wierzchocino; 12,65; Pustynka
 • Pustynka; 14,50; Jezioro Łebsko

kanały o długości powyżej 2 km
nazwa, długość (km), ujście

 • D Pompowy; 6,40; A Pompowy
 • A Pobłocie; 7,00; Łeba
 • Gardna – Łeba; 8,90; Jezioro Łebsko
 • Łupawa - Łeba (Smołdziński); 8,44; Jezioro Łebsko
 • Żelazo - Kluki (C-9); 8,80; Pustynka

jeziora powyżej 5 ha
nazwa, powierzchnia (ha), głębokość max, przepływowe – (tak, nie), ocena / rok badań

 • Lewarowe; 71,58; 4,5; tak
 • Obłęskie (Obłęże); 62,40; 8,9; tak
 • Przyjezierze; 25,7; 8,9; tak
 • Lipnik (Nakło); 11,02; 15; nie
 • Darnowskie (Darnowo); 13,25 8,5; nie
 • Mzdowo; 9,88; 3,0; tak
 • Korzybie; 5,10; 3,5; nie
 • Krzynia (Krzemień); 70,00; 5,5; tak
 • Kunitowskie; 21,20; 8,3; nie
 • Plasno (Piaszno); 17,88; 5,0; nie
 • Krzynia Mała; 14,90; 3,0; tak
 • Wiejskie; 6,25; 7,0; nie
 • Dobrskie (Dobre); 28,5; 12,0; tak
 • Czarne; 11,42; bd; tak
 • Głębokie; 107,5; 31,2; tak
 • Rybiec; 14,2; 2,8; tak
 • Godzież Mała; 7,4; bd; nie
 • Dąbrówka; 14,24;1,2; nie
 • Darżyńskie; 9,25; bd; nie
 • Łebsko; 7140,00; 6,3; tak st.ekol.umiarkowany, st JCW zły/11
 • Gardno; 2468,1; 2,6; tak
 • Dołgie Duże; 156,4; 2,9; nie
 • Dołgie Małe; 6,3; 1,7; nie
 • Modła; 61,9; 4,0; tak
 • Ścięgnica; 10,02; 14,0; tak

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Charstnica
 • rzeka Skotawa
 • rzeka Graniczna
 • rzeka Rzechcinka
 • rzeka Brodniczka
 • rzeka Wieprza
 • rzeka Ścięgnica
 • rzeka Słupia
 • rzeka Darżynka
 • rzeka Łupawa
 • rzeka Pogorzelica
 • rzeka Warblinka
 • rzeka Rębówka
 • rzeka Kamienna 
Monitoring jakości wody

Nie jest prowadzony przez powiat.
Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku, Oddział w Słupsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

 

 

Rzeka Gmina Punkt kontr./km rzeki ost Rok badań Wyniki badań Klasyf. og./st.JCW
        BZT5 *ChZTCr/OWO Nog Pog St. Sanit./St.ekol.  
  Słupia Kobylnica Łosino/39,0 2003 2,6 13,8 1,42 0,10 III II
    Łosiono/39,0 2007 2,09 18,4 1,74 0,09 III III
    Łosino/39,0 2012         Brak oceny  
  Słupsk pow. Słupska/33,7 2003 3,8 15,0 1,41 0,11 non II
    pow. Słupska/33,7 2009 3,50 7,78  1,338  0,085 
  Słupsk poniżej Słupska/30,2 2003 3,2 16,0 1,49 0,11 non II
  Ustka Charnowo-reper/11,3 2005 2,8 15,7 1,98 0,12 III II
    Charnowo, 11,3 2006 2,59 14,9 2,07 0,123 IV III
    Charnowo, 11,3 2007 2,59 21,1 2,23 0,12 V IV
    Charnowo, 11,3 2008 3,54 5,36* 1,56 0,321 bd bd
    Charnowo, 11,3 2009 3,83  8,81  1,611  0,101 
    Charnowo, 11,3  2010 3,28 6,23 1,995 0,104 - -
    Charnowo, 11,3 2011 2,6 6,7 2,24 0,13 - -
    Charnowo, 11,3 2012 3,3 6,0/7,5 1,97 0,108 umiarkowany  
  Ustka Ustka/2,0 2003 3,2 14,1 2,01 0,14 non II
    Ustka/2,0 2007 2,33 16,9 2,06 0,12 V III
    Ustka/2,0 2008 3,62 5,73* 1,71 0,113 bd bd
    Ustka/2,0 2009 2,66  7,14  1,480  0,087 
    Ustka/2,0 2012 2,9 5,5/5,7 1,95 0,097 dobry i pow.  
Skotawa Dębnica Kaszubska Jawory/25,8 2003 4,1 15,0 1,69 0,13 II II
    Jawory/25,8 2008 3,92 bd 1,47 0,128 bd bd
    Jawory/25,8 2009 4,78  7,73  1,563  0,096 
    Jawory/25,8 2011 4,7 6,5 1,56 0,14 D D
    Jawory/25,8 2012 - - - - dobry i pow.  
  Dębnica Kaszubska Starniczki/8,5 2003 3,9 27,1 2,21 0,19 non II
  Dębnica Kaszubska Skarszów Dln/1,0 2003 3,6 20,1 1,89 0,14 non II
    Skarszów Dln/1,0 2007  2,48  18,6  2,18  0,12  IV  IV 
    Skarszów Dln/1,0  2009  4,54  9,30  1,585  0,099 
    Skarszów Dln/1,0 2010 3,56 - - 0,124 - -
    Skarszów Dln./1,0 2011 3,5 6,7 1,81 0,12 d. i pow  b. dobry
    Skarszów Dln./1,0 2012         dobry i pow.  
Kwacza  Kobylnica  Kwakowo/2,1  2003  3,5  23,3  2,31  0,18  non  II 
    Kwakowo/2,1  2008  4,40  bd  2,59  0,143  bdbd   
    Kwakowo/2,1  2009  4,05  11,79  2,238  0,128 
    Kwakowo/2,1 2010 3,45 11,01 3,064 9,162 III -
    Kwakowo/2,1 2012 - - - - umiarkowany  
Gnilna  Ustka  Machowino/1,2  2003  3,6  14,8  4,35  0,15  non  II 
Głaźna  Słupsk  Łosino/0,1  2003  3,9  18,3  3,50  0,21  non  II 
    Łosino/0,1  2008  4,32  bd  3,19  0,107  bd  bd 
    Łosino/0,1  2009  3,75  9,30  3,453  0,121 
    Łosino/0,1 2012 3,0 4,8/4,2 3,63 0,091 umiarkowany  
Kamieniec  Kobylnica  Kobylnica/0,1  2003  6,2  19,2  3,13  0,30   non  non
    Kobylnica/0,1  2007  3,13  15,9  4,16  0,13 
    Kobylnica/0,1  2008  3,69  bd  3,15  0,125  bd  bd 
    Kobylnica/0,1  2009  3,76  9,25  2,771  0,130 
Darżyńska Struga  Potęgowo  Głuszyno/1,2  2004  2,8  33,6  5,34  0,18  III  II 
    Głuszyno/1,2  2007  2,40  26,5  5,17  0,12  IV 
    Głuszyno/1,2  2009  3,11  11,27  4,424  0,095 
    Głuszyno/1,2 2012 2,9 8,1/7,9 5,09 0,116 dobry i pow.  
Rębówka  Damnica  Rębowo/3,3  2004  4,3  45,2  4,50  0,2  III  III 
    Rębowo/3,3  2007  2,53  47,0  4,17  0,12 
    Rębowo/3,3 2011 2,5 8,8 4,3 0,11 Db i pow b. dobry
Charstnica  Damnica  Mianowice/10,5  2004  1,9  21,4  2,41  0,07  non  II 
  Damnica  Damnica/0,6  2004  4,0  24,7  2,77  0,18  non  III 
    Damnica/0,6  2007  4,33  29,4  3,15  0,32  IV 
    Damnica/0,6  2009  5,28  8,74  2,310  0,210 
    Damnica/0,6 2011 3,8 6,4 2,71 0,11 Db i pow b. dobry
    Damnica/0,6 2012 - - - - umiarkowany  
Łupawa   Potęgowo  Łupawa/58,8  2004  2,4  21,8  2,30  0,14  III  II 
    Łupawa/58,8  2007  3,15  21,4  1,60  0,14  IV  III 
    Poganice/54,4  2007  3,46  20,2  2,02  0,16  III  III 
    Poganice/54,4  2008  4,49  6,34*  1,74  0,138  bd  bd 
    Poganice/54,4 2011 3,6 7,5 1,79 0,13 Db i pow dobry
    Poganice/54,4 2012 - - - - dobry i pow.  
  Damnica  Damnica/42,2  2004  3,5  23,7  2,49  0,18  III  II 
    Damnica/42,2  2007  2,78  21,7  2,76  0,14  IV  IV 
    Damnica/42,2  2008  4,17  bd  2,20  0,153  bd  bd 
    Damnica/42,2  2009  3,75  6,60  2,158  0,100 
  Damnica  Damnica/38,4  2004  3,0  23,8  2,43  0,17  III  II 
  Damnica Damnica/38,4 2012 3,6 6,4/6,4 2,54 0,118 dobry i pow.  
  Główczyce  Żelkowo/23,0  2004  3,2  19,0  2,94  0,15  III  II 
  Smołdzino  Smołdzino/13,3  2006  2,78  14,4  2,92  0,138  IV  III 
  Smołdzino  Smołdzino/13,3  2007  2,45  19,5  3,14  0,13  IV  III
    Smołdzino/13,3  2008  3,79  5,50*  2,68  0,128  bd  bd 
    Smołdzino/13,3  2009  3,85  9,11  2,463  0,117  PD 
    Smołdzino/13,3 2010 2,90 6,23 2,700 0,116 - -
    Smołdzino/13,3 2011 2,9 6,2 2,84 0,11 dobry dobry
    Smołdzino/13,3 2012 2,9 5,9/6,5 2,60 0,154 dobry i pow  
  Ustka  Rowy/0,7  2007  4,35  45,4  2,27  0,10  II  IV 
    Rowy/0,7  2008  6,87  8,24*  1,59  0,104  bd  bd 
    Rowy/0,7  2009  5,66  13,93  1,760  0,069 
    Rowy/0,7 2010 4,72 - - 0,059 - -
    Rowy/0,7 2011 3,8 7,8 1,47 0,07 - -
    Rowy/0,7 2012 - - - - dobry  
  Główczyce  Gać/15,0  2000  2,8  25,1  2,16  0,16  III  II 
Ciek spod  Główczyce  Główczyce/10,0  2000  2,8  21,7  4,54  0,14  non  II 
Dargolezy  Smołdzino  Kluki/2,6  2000  3,0  31,4  3,20  0,13  non  II 
Pustynka  Smołdzino  Kluki/2,6  2007  3,28  36,9  4,97  0,19  IV 
    Kluki/2,6 2012         Brak oceny  
Rzechcianka  Główczyce  Karpno/1,8  2000  2,5  18,9  5,00  0,18  III  II 
    Karpno/1,8  2007  2,53  21,1  5,76  0,14  IV 
    Karpno/1,8  2008  4,54  bd  5,02  0,143  bd  bd 
    Karpno/1,8  2009  3,99  7,79  5,771  0,112 
    Karpno/1,8 2010 3,51 - - 0,133 - -
    Karpno/1,8 2012         Brak oceny  
Wieprza  Kępice  Biesowiczki/76,6  2007  2,18  25,4  1,23  0,10  IV  III 
    Biesowiczki/76,6  2008  2,63  6,13*  1,20  6,13  bd  bd 
    Biesowiczki/76,6 2010 2,75 - - 0,102 - -
    Biesowiczki/76,6 2012 2,3 5,7/4,8 1,25 0,115 umiarkowany  
Wieprza  Kępice  Kruszka/70,8  2002  2,6  14,1  1,29  0,11  non  II 
    Kruszka/70,8  2006  2,25  11,7  1,57  0,111  III  III 
  Kępice  pon.m.Kępice/65,2  2002  2,4  17,0  1,48  0,12  III  II 
  Kępice  pon.m.Kępice/65,2  2006  2,50  13,5  1,68  0,172  IV  III 
  Kępice  Korzybie/57,0  2002  2,2  20,8  1,80  0,13  III  II 
  Kępice  Korzybie/57,0  2006  2,53  14,4  1,73  0,113  IV  III 
  Kępice  Korzybie/59,0  2007  2,18  21,7 1,69  0,12   IV  III 
    Korzybie/59,0  2008  3,16  bd  1,30  0,103  bd  bd 
    Korzybie/59,0 2011 2,7 6,3 1,35 0,1 D i pow b. dobry
    Korzybie/59,0 2012 - - - - dobry i pow.  
Studnica  Kępice  Ciecholub/1,6  2002  2,4  15,2  1,54  0,12  III  II 
    Ciecholub/1,6  2006  3,04  13,2  1,79  0,170  IV  III 
    Ciecholub/1,6  2007  2,45  18,8  1,36  0,10  IV  III 
    Ciecholub/1,6  2008  bd  bd 

bd 

bd  bd   bd
    Ciecholub/1,6 2011 2,4 6,0 1,25 0,09 d. i pow b. dobry
    Ciecholub/1,6 2012 - - - - dobry i pow.  
Bystrzenica  Kępice  Barcino/10,2  2006  2,84  17,1  2,60  0,156  III 
    Korzybie/0,9  2006  2,48  21,1  2,49  0,142  IV  III 
    Korzybie/0,9 2007 2,52 31,2     IV IV
    Korzybie/0,9 2010 3,10 8,99 2,766 0,145 - -
Brodniczka  Słupsk  Czarny Młyn/0,4  2007  1,56  14,6  3,69 0,08  IV  III 
Potynia  Ustka  Potynia/0,3  2007  2,02  51,4  2,90  0,12  III  IV 
    Potynia/0,3  2008  2,67  18,71  2,66  0,105  bd  bd 
Orzechowa  Ustka  Orzechowo/0,3  2007  1,94  44,4  2,89  0,12  IV  IV 
Karwina    Duninowo/3,5  2007  2,90  21,2  3,10  0,17  IV  IV 
    Duninowo/3,5  2008  5,74  bd  3,33  0,199  bd  bd 
  Ustka Duninowo/1,2 2012         Brak oceny  
Łeba  Główczyce  Izbica/15,0  2008  3,36  bd  1,87  0,139  bd  bd 
    Izbica/15,0  2009  4,13  12,03  1,920  0,128 
    Izbica/15,0 2012 2,8 10,0 2,34 0,133 dobry  

*ChZTMn

Od r.2009 OWO zamiast ChZT5, zamiast stanu sanitarnego-stan/potencjał ekologiczny, zamiast klasyfikacji ogólnej-stan JCW (jednolitej części wód)

 

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 55 km

Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 1 750 [m]/ 

Zgodnie z komunikatem nr 1/11 dotyczącym kąpielisk morskich, w powiecie słupskim PWIS dopuszcza następujące kąpieliska w gminie Ustka:

 • Ustka Zachód- plaża na zachód od portu  
 • Ustka Wschód- plaża na zachód od portu
Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:
 

 • wody morskie 
 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe 
 • retencja –rezerwowa [m³]  
 • umocnienia falochronu i wydm 
 • remont niepełnosprawnej kanalizacji deszczowej 
 • usuwanie lodowych zatorów na rzece i kanale portowym 

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych
 • wody lecznicze 
 • borowiny 
 • bursztyn 
 • glinoporyty 
Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • torfy  
Złoża kopalin

Gmina Damnica - bd
Gmina Dębnica Kaszubska - bd
Gmina Główczyce - bd
Gmina Kobylnica

 • Nazwa: „Kończewo”- Usługowy Zakład Wyrobów Betonowych- Piotr Wojciechowski, Komorczyn 6, 76-251 Kobylnica,
  • Rodzaj kopaliny: Kruszywo naturalne,
  • Powierzchnia złoża: 2 ha,
  • Wielkość zasobów złoża: bd
  • Położenie złożą: Dz. nr 5 i 6 obręb Kczewo,
  • Złoże jest eksploatowane
  • Organ koncesyjny: Starosta Słupski
 • Nazwa „Zagórki”- Mineral Polska Sp. z o.o ul. Wesoła 12, 58-2379 Czarny Bór,
  • Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne,
  • Powierzchnia złoża: 7,24 ha,
  • Wielkość zasobów złożą: 1 070,57 t,
  • Położenie złoża: dz. nr 23/7, 23/8, 34/6, 34/7 obręb Zagórki,
  • Złoże jest eksploatowane
  • Organ koncesyjny: pierwotną koncesję wydał Wojewoda Pomorskie, jej zmiany dokonał Marszałek Województwa Pomorskiego (ostatnia zmiana dokonana w dniu 15.02.2013. w drodze decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego zmieniając3ej koncesję na wydobywanie kopaliny pospolitej, w wyniku której poszerzono granicy złoża).
 • Kobylnica III- zlikwidowana

Gmina Kępice - bd
Gmina Potęgowo

 • nazwa - Wieliszewo 1 ,rodzaj kopaliny - torf
  • Powierzchnia złoża 18 (ha) , wielkość zasobów złoża 264,85 tys. m3 (t lub m3)
  • położenie złoża /gmina/ Potęgowo , złoże jest eksploatowane – po uzyskaniu koncesji czyli w 2013 roku.
  • Organ koncesyjny – Marszałek Województwa Pomorskiego decyzja z dnia 14 maja 2013 r.

Gmina Słupsk

 • Nazwa: Siemianice IV ( całość wyrobiska 13,77 ha)
  • Rodzaj kopaliny: kruszywo pospolite – żwir i piasek 
  • Powierzchnia łoża 8,8 ha
  • Wielkość zasobów złoża 20 tyś m3/rok
  • Położenie złoża Gmina Słupsk, obręb Siemianice dz. nr 306/1, 306/2, 307/123
  • Czy złoże jest eksploatowane? Tak
  • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego (organ nadzorujący – Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu)
 • Nazwa: Głobino V
  • Rodzaj kopaliny: Kruszywo pospolite- żwir i piasek 
  • powierzchnia złoża: bd
  • Wielkość zasobów złoża – bd  
  • Położenie: Gmina Słupsk, obręb Głobino
  • Czy złoże jest eksploatowane? Tak
  • Organ koncesyjny: Marszałek Województwa Pomorskiego (organ nadzorujący – okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu)

Gmina Smołdzino -bd
Gmina Ustka -brak
Miasto Ustka

 • Nazwa: Ustka IGH 1
  • Rodzaj kopaliny: wody lecznicze  
  • powierzchnia złoża: punktowy odwiert o głębokości 730 m 
  • Wielkość zasobów złoża – 31 m3/h 
  • Położenie: ul. Wczasowa na terenie zakładu przyrodniczego w Ustce 
  • Czy złoże jest eksploatowane? Nie 
  • Organ koncesyjny: bd 

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • pojazdów ciężarowych 5 828
 • pojazdów osobowych 40 936 
Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach

brak danych 

Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • pociąg
 • autobus 
Uciążliwości związane z komunikacją drogową
 • hałas  

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Gmina

indywidualne piece węglowe

gaz z butli

gaz z sieci

olej opałowy

ciepło z miejskiej sieci

piece na drewno lub inny rodzaj biomasy

inne odnawialne źródła energii

kolektory słoneczne

inne

Damnica

2

4

brak

3

5

1 (indywidualne piece  w gospodarstwach domowych )

-

6

-

Dębnica Kaszubska

2

3

brak

3

brak

1 (gospodarstwa domowe)

-

-

-

Główczyce

1

3

5

4

6

2

 

 

 

Kobylnica

1

-

3

4

-

Zob. rozdz. VIII

Pompy ciepła  (Zob. rozdz. VIII)

-

brak

Kępice

3

5

6

2

1

4

-

-

-

Potęgowo

2

4

brak

3

brak

1

6

5

brak

Słupsk

2

6

5

3

5

4 (Jezierzyce 1,3 MW)

-

4

-

Smołdzino

6

1

brak

2

brak

6

2

2

 

Ustka

1

2

3

4

-

-

-

5

-

Miasto Ustka

5

6

2

6

1

4

6

6

3

 

Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie

 • ZEC Kępice, 4 MW, biomasa i zrąbki 
 • PEC „EMPEC’ Sp. z o.o.- Ustka:
 • kotłowania KR-1 wyposarzona w 5 kotłów typu WR-5 o mocy 5,815 MW każdy, razem 29,08 MW opalanych miałem węglowym,
 • kocioł KD 6-1,6 o mocy 6 MW opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym

kotłownie:

 • „Flair-Poland” – 0,4 MW, gaz ziemny
 • „Presko” – 0,32 MW, olej opałowy,
 • „Real” 9hipermarket)- 0,85 MW, olej opałowy,
 • „Obi” – 0,8 MW, olej opałowy 
 • Kotłownia osiedlowa w Potęgowie moc: 2,2 MW, nośnik energii – miał węglowy
 • Kotłownia lokalna w Ustce, ul. Darłowska 57, o mocy 0,033 MW opalana olejem opałowym
 • Kotłownia lokalna w Ustce, ul. M. Polskiej 62, o mocy 0,027 MW, opalana olejem opałowym  
Główne źródła emisji

Powiat słupski 2012

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

Słupskie Zakłady Wyrobów Gumowych GUMA POMORSKA, 76-245 Głobino

 • dwutl. siarki 2,86
 • dwutl. azotu 0,59
 • tlenek węgla 17,93
 • dwutl.węgla 797,2
 • pył 2,97
 • sadza 0,58
 • RAZEM 823,10
 • Suma gazów 819,44
 • Suma pyłów 3,65
 • pyły ze spalania paliw 2,97

PHZ SM "Lacpol" Sp. z o.o., Skierniewicka 21, 01-230 Warszawa

 • dwutl. siarki 4,39
 • dwutl. azotu 1,86
 • tlenek węgla 1,16
 • dwutl.węgla 976,62
 • pył 1,72
 • RAZEM 985,80
 • Suma gazów 984,04
 • Suma pyłów 1,75

Słupska Fabryka Obuwia " NORD " Meka Sztrajbel Sp. J., Strzelinko 38, 76-200 Słupsk

 • aceton 3,67
 • octan etylu 0,45
 • RAZEM 5,47
 • Suma gazów 5,47

Przedsiębiorstwo Wyrobów Metalowych, Naprawa Urządzeń Elektrycznych, Bogusław Seemann, Młyńska 50, 76-251 Kobylnica

 • benzyna 0,88
 • ksylen 2,29
 • węglowodory 1,38
 • w.alif.od C13 0,82
 • w.alif.inne 1,83
 • RAZEM 8,36
 • Suma gazów 8,34

HYDRO-NAVAL Adkonis, Michałek, Sobków Spółka Jawna, Braci Staników 16, 76-200 Słupsk

 • ksylen 1,62
 • alk.butylowy 0,40
 • etylobenzen 0,46
 • nafta,solwent 1,02
 • octan butylu 0,41
 • RAZEM 4,23
 • Suma gazów 4,20

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o., Ekologiczna 7, 80-209 Chwaszczyno

 • dwutl. siarki 10,23
 • dwutl. azotu 3,15
 • tlenek węgla 94,54
 • dwutl.węgla 4202
 • pył 9,56
 • sadza 1,13
 • RAZEM 4320,66
 • Suma gazów 4309,96
 • Suma pyłów 10,70
 • pyły ze spalania paliw 9,56
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,13

IMS Sofa Sp. z o.o., Bydgoska 50, 85-790 Bydgoszcz

 • w.alif.do C12 10,59
 • ketony inne 6,04
 • RAZEM 16,64
 • Suma gazów 16,64

AEROSOL SERVICE SP. Z O.O., Charnowo 36, 76-270 Ustka

 • w.arom.inne 0,73
 • alk.alif.inne 0,97
 • RAZEM 2,05
 • Suma gazów 2,05

Zespół Szkół Samorządowych, Objazda 95, 76-211 Objazda

 • dwutl. siarki 1,08
 • tlenek węgla 8,00
 • dwutl.węgla 355,6
 • RAZEM 365,15
 • Suma gazów 364,86
 • Suma pyłów 0,29

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice sp. z o.o., Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice

 • dwutl. azotu 2,41
 • tlenek węgla 40,72
 • dwutl.węgla 4586,86
 • pył 4,97
 • RAZEM 4635,04
 • Suma gazów 4630,06
 • Suma pyłów 4,97
 • pyły ze spalania paliw 4,97

1 Logistics Żuralski, Włynkówko 20, 76-200 Słupsk

 • ksylen 2,07
 • RAZEM 2,30
 • Suma gazów 2,30

Przedsiębiorstwo Wyrobów Metalowych Naprawa Urządzeń Elektrycznych Ryszard Seeman, Świerkowa 8, 76-251 Kobylnica

 • ksylen 2,01
 • etylobenzen 0,59
 • mezytylen 0,20
 • pseudokumen 0,49
 • węglowodory 4,40
 • w.alif.inne 2,47
 • RAZEM 11,48
 • Suma gazów 11,36

MarKos Sp. z o.o., Głobino 79, 76-200 Słupsk

 • benzyna 0,85
 • ksylen 0,42
 • styren 9,4
 • aceton 12,39
 • heptan 0,65
 • octan butylu 0,73
 • dwutl.węgla 0,57
 • p.pozostałe 0,93
 • RAZEM 27,26
 • Suma gazów 25,94
 • Suma pyłów 1,32

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "EMPEC" - Spółka z o.o., Marynarki Polskiej 40, 76-270 Ustka

 • dwutl. siarki 63,44
 • dwutl. azotu 40,62
 • tlenek węgla 101,47
 • dwutl.węgla 21320,37
 • pył 34,18
 • sadza 0,43
 • RAZEM 21560,61
 • Suma gazów 21525,99
 • Suma pyłów 34,62

Inter Metal Pack Sp. z o.o., Ogrodowa 8, 76-270 Ustka

 • węglow.aroma 0,74
 • alk.alifatycz 0,63
 • RAZEM 2,35
 • Suma gazów 2,35

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe sp. z o.o. Komnino, 76-213 Gardna Wielka

 • ksylen 2,70
 • octan butylu 0,85
 • RAZEM 4,22
 • Suma gazów 3,81
 • Suma pyłów 0,41
 • pyły pozostałe 0,41

METPOL sp.j. Józef Łukasiak Piotr Freund, Jezierzyce, Główna 5, 76-200 Słupsk

 • benzyna 0,51
 • ksylen 2,42
 • ketony inne 1,42
 • RAZEM 7,15
 • Suma gazów 7,05

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Damnicy Przemysłowa 4, 76-231 Damnica

 • p.pozostałe 10,72
 • RAZEM 10,74
 • Suma pyłów 10,72
 • pyły pozostałe 10,72

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "Poltarex" Sp. z o.o. w Lęborku Tartak w Korzybiu, Tartaczna 2, 77-231 Korzybie

 • p.pozostałe 5,90
 • RAZEM 5,91
 • Suma pyłów 5,90
 • pyły pozostałe 5,90

KAPENA S.A., Włynkówko 49A, 76-200 Słupsk

 • glikol 1,23
 • ksylen 2,40
 • octan winylu 0,36
 • w.alif.inne 1,55
 • RAZEM 6,72
 • Suma gazów 6,67

Gorzelnia Rolnicza Irena i Andrzej Paszota, Podole Wielkie , 76-223 Stowięcino

 • dwutl. siarki 2,28
 • dwutl. azotu 0,83
 • tlenek węgla 21,30
 • dwutl.węgla 1240
 • pył 2,35
 • RAZEM 1267,268751
 • Suma gazów 1264,42
 • Suma pyłów 2,84

Spółdzielnia Mieszkaniowa POBłOCIE, Pobłocie 98, 76-220 Głowczyce

 • dwutl. siarki 2,04
 • dwutl. azotu 0,26
 • tlenek węgla 11,88
 • dwutl.węgla 528
 • pył 2,72
 • RAZEM 545,01
 • Suma gazów 542,18
 • Suma pyłów 2,82

SPV Spółka z o.o., Zjednoczenia 38, 76-248 Dębnica Kaszubska

 • dwutl. siarki 0,81
 • dwutl. azotu 1,36
 • chl. metylenu 11,864
 • dwutl.węgla 449,34
 • RAZEM 463,76
 • Suma gazów 463,72

Gospodarstwo Rolne RĘDZINA sp. z o.o. Redzikowo, 76-204 Słupsk

 • amoniak 5,63

KEGAR Sp. z o.o., REGON 771241815 Kępice, Składowa 5, 77-230 Kępice

 • dwutl. siarki 1,43
 • dwutl. azotu 4,20
 • tlenek węgla 0,50
 • dwutl.węgla 1387,32
 • pył 1,51
 • RAZEM 1395,79
 • Suma gazów 1394,28
 • Suma pyłów 1,51
 • pyły ze spalania paliw 1,51

AJ Fabryka Mebli sp. z o..o, Przemysłowa 15 , 76-200 Rędzikowo

 • w.arom.inne 1,65
 • alk.alif.inne 0,80
 • RAZEM 3,03
 • Suma gazów 2,97

Euro Industry sp. z o.o., Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin

 • dwutl. azotu 1,81
 • benzyna 0,49
 • ksylen 0,41
 • dwutl.węgla 92,25
 • flpochwęgHFC 2,73
 • p.krzemowe 1,05
 • RAZEM 99,11
 • Suma gazów 98,05
 • Suma pyłów 1,05 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Powiat Słupski

SUMA EMISJI [Mg/r] 2012

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

dwutl. siarki

88,67

dwutl. azotu

57,42

tlenek węgla

297,99

dwutl.węgla

35936,22

RAZEM

36585,34

Suma gazów

36502,30

Suma pyłów

83,03

        

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

 

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
 
Dwutlenek azotu dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³  poziom przekraczający 40 µg/m³ 
Tlenek węgla dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
8-godz. poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Pył zawieszony PM10 doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³
Ozon docelowy 8 godz.   nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    

Ochrona zdrowia: pył M2,5:

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B" Klasa C
Pył M2,5 dopuszczalny rok poziom nie większy niż 25 µg/m³ poziom przekraczający 25 µg/m³ i niewiększy niż 27 µg/m³ poziom przekraczający 27 µg/m³

03 Poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon zwykły uzdrowisko r poziom nie większy niż 120 µg/m³ poziom przekraczający 120 µg/m³

Ochrona roślin SO2, NOx i O3

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
Tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 30  µg/m³ poziom przekraczający  30 µg/m³
Ozon (wyrażony jako AOT40**)) docelowy okres wegetacyjny (1V - 31 VII) poziom nie większy niż 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

O3-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin

Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40**)) okres wegetacyjny (1V - 31VII) poziom nie większy niż 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat)

AOT40 - suma różnic pomiędzy stężeniem jednogodzinnym a wartością 80 µg/m³ w godzinach od 800 do 2000, gdy stężenie przekracza 80 µg/m³

 

Rok 2011
 

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia µg/m³
Maks. µg/m³
Pokr.
Częst. Przekr.
Klasa
a
24
SO2 manualny Gać
 
(24)
 
  A A
NO2 manualny Gać 10,8 37,3(m) 22   A  
NO2 pasywny Rowy 5,0 8,9(m) 100    A  
NO2 pasywny Jezierzyce 5,1 10,3(m) 100   A  
 
pasywny
Ustka’ul.MarynarkiPol.5
11,1
15,5(m)
72
 
A
 
 
pasywny
Ustka’Kościuszki
6,3
12,6(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Kępiceul.Niepodległości
6,4
12,5(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Kępice ul.Bielaka
3,8
7,8(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Dębnica Kaszubska
7,1
10,3(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Kobylnica
13,2
20,3(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Gać
3,1
5,6(m)
92
 
A
 
PM10 manualny Gać 15,5 69(24) 79 A  AAp
benzen
manualny
Gać
2,
-
89
 
A
 
pasywny
Ustka'
2,3
-
100
 
A
 
 
pasywny
Kępice
1,6
-
100
 
A
 
 
pasywny
Dębnica Kaszubska
3,0
-
100
 
A
 
 
pasywny
Kobylnica
3,3
-
100
 
A
 

Ustka’-uzdrowisko

Rok 2012
 

Czynnik
Pomiar
Miasto
Średnia µg/m³
Maks. µg/m³
Pokr.
Częst. Przekr.
Klasa
a
24
NO2 pasywny Rowy 5,2 10,0(m) 100    A  
NO2 pasywny Jezierzyce 5,8 13,7(m) 100   A  
 
pasywny
Ustka’ul.MarynarkiPol.5
11,0
15,6(m)
72
 
A
 
 
pasywny
Ustka’Kościuszki
6,6
12,2(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Kępiceul.Niepodległości
6,3
10,9(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Kępice ul.Bielaka
4,6
11,7(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Dębnica Kaszubska
8,3
12,6(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Kobylnica
14,4
25,8(m)
100
 
A
 
 
pasywny
Gać
3,2
9,2(m)
100
 
A
 
PM10 manualny Gać 11 66(24) 72 A  AAp
benzen
manualny
Gać
1,4
-
100
 
A
 
pasywny
Ustka'
2,0
-
100
 
A
 
 
pasywny
Kępice
2,0
-
100
 
A
 
 
pasywny
Dębnica Kaszubska
3,4
-
92
 
A
 
 
pasywny
Kobylnica
3,3
-
100
 
A
 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2012

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
B
A
A
A
A
A
A
C
 c(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ powiat sztumski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Lębork, Starogard, Wejherowo), pyłu PM2,5 –klasa B i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Liniewo Kościerskie, Kwidzyn, Malbork,Lębork, Władysławowo,Wejherowo ), dla O3 pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin –przekroczenie –Liniewo Kościerskie oraz zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2 we wszystkich punktach pomiarowych.
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl 

 

 

 

Energia odnawialna

Elektrownie wodne

Nazwa: Łebień I, II; miejscowość: Łebień /gmina: Damnica

 • właściciel: Energa Operator S.A., ul. Rybacka 4 a, 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km rzeki: 52,1;
 • wysokość piętrzenia: 2,3 m;
 • moc: 50 kW, 45 kW

Nazwa: Krzynia, miejscowość: Krzynia /gmina: Dębnica Kaszubska,

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Słupia;
 • km rzeki: 51,0;
 • wysokość piętrzenia: 8 m;
 • moc: 900 kW

Nazwa: Skarszów Dolny, miejscowość: Skarszów Dolny /gmina: Dębnica Kaszubska,

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Skotawa;
 • km rzeki: 10,0;
 • wysokość piętrzenia: 7,8 m;
 • moc:188 kW

Nazwa: Jawory, miejscowość: Jawory /gmina: Dębnica Kaszubska,

 • właściciel: Stanisław Czaszejko, ul. Limanowskiego 51, 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Skotawa;
 • km rzeki: bd;
 • wysokość piętrzenia: bd;
 • moc: 10 kW

Nazwa: Strzegomino, miejscowość: Konradowo /gmina: Dębnica Kaszubska,

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Słupia;
 • km rzeki: 59,0;
 • wysokość piętrzenia: 12,3m;
 • moc: 2400 kW

Nazwa: Drzeżewo, miejscowość: Drzeżewo/ gmina: Główczyce

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km rzeki: 36,0;
 • wysokość piętrzenia: 2,4 m;
 • moc: 110 kW

Nazwa: Główczyce; miejscowość: Główczyce /gmina: Główczyce

 • właściciel: Alfons Melka, ul. Słupska 32, 76-220 Główczyce
 • nazwa rzeki: Ciek Główczycki;
 • km rzeki bd;
 • wysokość piętrzenia: 3,4 m;
 • moc: 5 kW

Nazwa: Żelkowo; miejscowość: Żelkowo /gmina: Główczyce

 • właściciel: Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a, 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km rzeki: 31,0;
 • wysokość piętrzenia: 6 m;
 • moc: 382 kW

Nazwa: Kępice, miejscowość: Kępice/ gmina: Kępice

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Wieprza;
 • km. 73,0;
 • wysokość piętrzenia: 4 m;
 • moc: 504 kW

Nazwa: Kępka, miejscowość: Kępka/ gmina: Kępice

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Wieprza;
 • km. bd;
 • wysokość piętrzenia: 4,6 m;
 • moc: 520 kW

Nazwa: Biesowice I, miejscowość: Biesowice/ gmina: Kępice

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Wieprza;
 • km. 79,9;
 • wysokość piętrzenia: 5,1 m;
 • moc: 432 kW

Nazwa: Ciecholub, miejscowość: Ciecholub/ gmina: Kępice

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk,
 • nazwa rzeki: Studnica;
 • km. 2,5;
 • wysokość piętrzenia: 1,9 m;
 • moc: 60 kW

Nazwa: Poganice, miejscowość: Poganice/gmina: Potęgowo

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km. 54,4;
 • wysokość piętrzenia: 2 m;
 • 50 kW

Nazwa: Łupawa, miejscowość: Łupawa/gmina: Potęgowo

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa;
 • km. 63,0;
 • wysokość piętrzenia: 1,98 m;
 • 50 kW

Nazwa: Smołdzino, miejscowość: Smołdzino/gmina Smołdzino

 • właściciel: Energa Elektrownie Słupsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4 a., 76-200 Słupsk
 • nazwa rzeki: Łupawa; km. 15,0;
 • wysokość piętrzenia: 2,22 m;
 • 200 kW  
Elektrownie wiatrowe

Nazwa : Zespół siłowni wiatrowych, Sierakowo /gm. Kobylnica
 

 • właściciel Mitsui Japan Power
 • liczba wiatraków: 24
 • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
 • wysokość: 120 m
 • moc zespołu: 48 MW
 • sposób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej

Nazwa : Zespół siłowni wiatrowych, Lulemino – Maszkowo, Kwakowo, Płaszewo /gm. Kobylnica 

 • właściciel: Eko Energy Sp. z o.o.
 • liczba wiatraków: 18
 • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
 • wysokość: 130 mmoc zespołu: 36 MW
 • sposób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej

Nazwa Przydomowa Elektrownia wiatrowa w Kobylnica, ul. Kolejowa

 • moc : 5kW
 • sposób wykorzystania energii: do celów grzewczych (centralne ogrzewalnie i ciepła woda)

Nazwa :Park Elektrowni Wiatrowych, Darżyno / gm. Potęgowo

 • właściciel: Firma ZU – AN Sp. z o.o.
 • liczba wiatraków: 6
 • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
 • wysokość: 98 m
 • moc zespołu: 12 MW
 • sposób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej (sprzedaż przez dystrybutora)

Nazwa : ENERCON, Bierkowo /gm. Słupsk

 • właściciel: Baltic Wind S.J.
 • liczba wiatraków: 3
 • moc pojedynczego wiatraka: 2 MW
 • wysokość: 132 m
 • moc zespołu: 6 MW
 • osób wykorzystania energii: wprowadzanie do sieci krajowej 
Biogaz ze składowiska odpadów.

Bierkowo- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej , Słupsk Sp. z o.o.

 • obszar objęty poborem biogazu - bd
 • wielkość poboru gazu – bd
 • ilość uzyskiwanej energii cieplnej – bd
 • lub elektrycznej [kW] w ciągu roku – bd

„Wodociągi Ustka” Sp. z o.o.

 • Obszar objęty poborem biogazu – teren Ustki i Przewłoki
 • wielkość poboru gazu – 351 857 m3/rok
 • ilość uzyskanej energii cieplnej - bd
 • lub elektrycznej – 627,98 MWh w ciągu roku  
Kolektory słoneczne

Bobrowniki/Damnica

 • Drogowe oświetlenie solarne 70 W x 2 panele x 3 komplety - 420 W
 • ogrzewanie wody – bd
 • ogrzewanie pomieszczeń – bd

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy / gm. Kobylnica

 • instalacja solarna w układzie c.w.u.
 • ogrzewanie wody - tak
 • ogrzewanie pomieszczeń - nie

Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy / gm. Kobylnica

 • 61 kolektorów
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Szkoła Podstawowa w Kwakowie / gm. Kobylnica

 • 5 kolektorów
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

• Szkoła podstawowa w Kończewie / gm. Kobylnica

 • 5 kolektorów
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie 
   

Sala gimnastyczna w Kwakowie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Sala gimnastyczna w Kończewie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Boisko Orlik w Kwakowie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Świetlica wiejska w Kuleszewie / gm. Kobylnica

 • 8 lamp solarnych
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Świetlica wiejska w Widzinie / gm. Kobylnica

 • 5 lamp pojedynczych i 1 podwójna
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy / gm. Kobylnica

 • 4 lampy solarne
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Kobylnica, ul. Widzińska / gm. Kobylnica

 • 1 lampa solarna
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Bosko sportowe w Łosinie / gm. Kobylnica

 • 2 lampy solarne
 • ogrzewanie wody – nie
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Obiekt zabytkowy w Zajączkowie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • uzyskana moc: 4 kW
 • ogrzewanie pomieszczeń - tak

Obiekt produkcyjny w Sierakowie / gm. Kobylnica

 • 2 kolektory
 • uzyskana moc: 4 kW
 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie

Redzikowo-Aquapark w Redzikowie / gm. Słupsk

 • ogrzewanie wody - tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – bd

Gimnazjum ul. Wróblewskiego 7 w Ustce

 • ogrzewanie wody – tak
 • ogrzewanie pomieszczeń – nie


 

Pompy ciepła

Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach / gm. Kobylnica

 • efekt energetyczny w ciągu roku - bd
 • zużyta energia elektryczna – bd [kWh]
 • pozyskane ciepło- bd [Gj]

Świetlica wiejska w Kuleszewie / gm. Kobylnica jw
Ośrodek zdrowia w Kobylnicy/gm. Kobylnica jw
Szkoła Podstawowa w Słonowicach jw 

 

Wykorzystanie biomasy

Kotłownia w Kępicach i Biesowicach / gm. Kępice
 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna
 • ilość t/rok - 5796
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: 36 283
 • moc: bd

Łosino, ul. Starowiejska / gm. Kobylnica

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma
 • ilość t/rok: 7
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd

Bolesławice, ul. Akacjowa / gm. Kobylnica 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 25-35 kW

Kwakowo, ul. Słupska / gm. Kobylnica 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd

Łosino, ul. Starowiejska / gm.Kobylnica

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
 • ilość t/rok: bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd
 • moc: 14 -20 kW

Zajączkowo / gm. Kobylnica 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 25-35 kW

Kobylnica, ul. Główna / gm. Kobylnica 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: drewno
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 25-35 kW

Zajączkowo / gm. Kobylnica 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry, kora
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd

Widzino, ul. Kolejowa / gm. Kobylnica 

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry, kora
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd

Bolesławice, ul. Sosnowa / gm. Kobylnica

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, trociny, wióry
 • ilość t/rok – bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd
 • moc: 30 kW

Jezierzyce ZGK Sp. z o.o. / gm. Słupsk

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy: zrębki z drewna, wałki szczapy
 • ilość t/rok – 280 – 380
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj]: bd

Witkowo/ gm. Smołdzino

 • podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma
 • ilość t/rok: bd
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [Gj] : bd
 • moc: 35-41 kW  
Inne

Przydomowa instalacja geotermalna w Kobylnicy, ul. Główna / gm. Kobylnica

 • ciepło wykorzystywane do celów c.o. i c. w. u.
 • moc: 9 kW

Przydomowa instalacja geotermalna w Łosinie, ul. Wiatraczna / gm. Kobylnica

 • ciepło wykorzystywane do celów c.o. i c. w. u.
 • moc: 9 kW

Przydomowa instalacja geotermalna -Kobylnica, ul. Kosynierów

 • ciepło wykorzystywane la celów c.o. i c.u.w.
 • moc: 15kW 

Gospodarka odpadami

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

W r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)
 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Damnica - 06.12.2012 r., Uchwała Nr XXVI/185/12 Rada Gminy Damnica
 • Gmina Dębnica Kaszubska
 • Data uchwalenia – Uchwała Nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 marca 2013., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębnica Kaszubska
 • Gmina Główczyce - data uchwalenia 21.11.2012
 • Gmina Kobylnica - data uchwalenia – 05.07.2012r (zmieniony dn. 06.09.2012r)
 • Gmina Kępice - data uchwalenia – 25 czerwca 2008r.
 • Gmina Potęgowo - uchwała nr XXVI/197/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku
 • Gmina Słupsk - 27.09.2012r. uchwała Rady Gminy NR XX/2013/2012
 • Gmina Smołdzino - data uchwalenia – 02.02.2012r.
 • Gmina Ustka - data uchwalenia - 25.01.2006r.ze zmianami
 • Miasto Ustka - data uchwalenia 29 listopada 2012r. (Uchwała nr XXIX/253/2012 Rady Miasta Ustka z dnia 29 listopada 20122r.)

 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Ogółem -brak danych,
w tym : komunalne 14 365,338 Mg
w tym:
 

 • Gmina Damnica - komunalne- bd przemysłowe- bd razem: 634,6 Mg
 • Gmina Dębnica Kaszubska - komunalne- 739,4 przemysłowe- bd
 • Gmina Główczyce - komunalne- 544,7 przemysłowe- brak
 • Gmina Kobylnica - komunalne- 2 048,3 przemysłowe- bd
 • Gmina Kępice - komunalne- 978 przemysłowe- bd
 • Gmina Potęgowo - komunalne- bd(w r. 2011-328) przemysłowe- 13,45
 • Gmina Słupsk - komunalne- 2192,838 przemysłowe- bd
 • Gmina Smołdzino - komunalne- 404,6 przemysłowe- bd
 • Gmina Ustka - komunalne- 1 515 przemysłowe- bd
 • Miasto Ustka - komunalne- 5 614,5 przemysłowe- 643,6

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie na podstawie danych z gmin –147 kg/rok/os – bez danych z gm. Damnica
 

Sposób postępowania z odpadami

Gmina Damnica

 • szkło, papier
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Dębnica Kaszubska

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, plastik
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
 • odzysk

Gmina Główczyce

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Kobylnica

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, plastik, papier, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Kępice

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
 • szkło13 Mg i dalej do przerobu, papier 4 Mg i dalej do przerobu, plastik11 Mg i dalej do przerobu, niebezpieczne 214 kg
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie – 978 Mg, kompostowanie, inne
 • odzysk – 12, 9 Mg

Gmina Potęgowo

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie,
 • odzysk

Gmina Słupsk

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Na terenie gminy stasowane są wszystkie rodzaje selektywnej zbiórki odpadów
Gmina Smołdzino

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik 
 • odpady zbierane selektywnie oraz zmieszane odpady komunalne wywożone są do RIPOK w Bierkowie

Gmina Ustka

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt TV i AGD
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
 • odzysk

Miasto Ustka

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne,  
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie
 • odzysk  
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja – Gmina Potęgowo, Chlewnica, 76 230 Potęgowo

Prowadzący -"ELWOZ" Sp. z o.o. Oddział Sierakowice, 83 340 Sierakowice, ul. Słupska 2
Początek działalności -2001r

Składowisko odpadów inne niż obojętne

 • typ składowiska: odpady inne niż obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 22 ha cała działka, 2,52 ha teren składowiska
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) – 90 000 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) – 28 000 m3
 • masa dotychczas składowanych odpadów-56 237 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ) - 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0.
 • rekultywacja składowiska brak
 • monitoring składowiska tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie tak
  • bariera naturalna / bariera sztuczna tak
  • drenaż odcieków tak
  • oczyszczalnia odcieków tak
  • instalacja do odgazowania nie
  • waga tak
  • kompaktor tak
  • linia sortownicza tak
  • kompostownia nie

Ilość przyjętych w r. 2012 odpadów ok. 13000Mg , w tym składowanych 10 396Mg

Składowisko w Obłężu , Obłęże, 77 230 Kępice
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. ,77 230 Kępice, ul. Tadeusza Bielaka 8
Rozpoczęcie działalności 1991
typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

 • wielkość składowiska ( ha ): 1,5 
 • pojemność całkowita składowiska : 42 500 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ): 4779 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ): 1
 • liczba kwater eksploatowanych ( szt. ): 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.): -
 • rekultywacja składowiska: tak
 • monitoring składowiska: tak
 • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie tak
  • bariera sztuczna/naturalna tak
  • drenaż odcieków tak
  • oczyszczalnia odcieków nie
  • instalacja do odgazowania nie
  • waga tak
  • kompaktor nie
  • linia sortownicza nie

Ilość unieszkodliwionych w r.2012 r. odpadów na składowisku 867 w tym typu komunalnych[Mg]- 857
 

Lokalizacja składowiska - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie ,Bierkowo, 120, 76 200 Słupsk.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o. w Słupsku
76 200 Słupsk, ul. Szczecińska 112
Początek działalności -1985r

 • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska – 11,4 [ha]
 • pojemność całkowita składowiska - 1 212 780 [Mg] , 2 425 560m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia – 148 008 [Mg], 273 013 m3
 • liczba kwater ogółem - 5 (szt)
 • liczba kwater eksploatowanych - 5 (szt)
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska – uszczelnienie, bariera naturalna i sztuczna (żwiry i pyły dymnicowe, folia HDPE), drenaż odcieków, instalacje do odgazowywania, waga elektroniczna typu SCHENCK, 2 kompaktory, kompostownia
  • 3 linie sortownicze: -stłuczki szklanej -moc przerobowa 5500 [Mg/rok], -odpadów selektywnie zbieranych- moc przerobowa 3000 [Mg/rok],
  • odpadów zmieszanych- moc przerobowa 60 000 [Mg/rok],


Ilość odpadów przyjętych w r. 2012 - ok. 77 606 Mg w tym typu komunalnych 42 249 Mg
W tym ilość unieszkodliwionych przez składowanie w r. 2012 odpadów-33 883,81 Mg
w tym typu komunalnych- 2 332,36 Mg (bez balastu posortowniczego z grupy 19)

Spalarnia-brak
Kompostownia

 • lokalizacja: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie  
 • rodzaj / typ: Komposter typ 16 
 • podstawowe dane techniczne: projektowana moc przerobowa 1 500 [Mg/rok]
 • ilość odzyskanych w r. 2012 odpadów- 776,78 Mg
 • płyta kompostownicza moc przerobowa 20 000 [Mg/rok] 
Składowiska odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.

Brak składowisk wydzielonych.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie posiada wydzieloną kwaterę na azbest
 

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Damnica - tak
 • Gmina Dębnica Kaszubska - tak
 • Gmina Główczyce - tak
 • Gmina Kobylnica - tak
 • Gmina Kępice - tak
 • Gmina Potęgowo - tak
 • Gmina Słupsk - tak
 • Gmina Smołdzino - tak
 • Gmina Ustka - tak
 • Miasto Ustka - tak 
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Damnica - 27.01.2010r.
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 30.03.2011
 • Gmina Główczyce - brak
 • Gmina Kobylnica - 27.05.2010
 • Gmina Kępice - 18.12.2009r.
 • Gmina Potęgowo - Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 26.08.2011 r.
 • Gmina Słupsk - 26.02.2009r. uchwała NR XXIV/213/2009
 • Gmina Smołdzino - 28.12.2011r.
 • Gmina Ustka - 30.12.2009r.
 • Miasto Ustka - 29.12.2011r. 
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski w powiecie słupskim nie ma urządzeń zawierających PCB
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gmina Damnica - brak
 • Gmina Dębnica Kaszubska - brak
 • Gmina Główczyce - brak
 • Gmina Kobylnica - „AUTOTRANS” Lucjan Szewczuk, ul. Witosa 8, 76-251 Kobylnica
 • Gmina Kępice - brak
 • Gmina Potęgowo -brak
 • Gmina Słupsk - AUTO BAAR P.H.U. 76-200 Słupsk
 • Gmina Smołdzino - brak
 • Gmina Ustka - brak
 • Miasto Ustka - brak 
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gmina Damnica - brak
 • Gmina Dębnica Kaszubska - brak
 • Gmina Główczyce - brak
 • Gmina Kobylnica - brak punktów stacjonarnych na terenie gminy, cyklicznie organizowane są bezpłatne zbiórki mobilne
 • Gmina Kępice - PGK Sp. z o.o. Kępice
 • Gmina Potęgowo - składowisko w Chlewnicy
 • Gmina Słupsk - PGK Słupsk Sp. o.o. ul. Bałtycka, 76-200 Słupsk ( na terenie miny Słupsk dwa razy w ciągu oku orgaznizowana jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
 • Gmina Smołdzino - punkty tworzone doraźnie w zależności od potrzeb
 • Gmina Ustka - sprzęt RTV i AGD organizowana jest we współpracy z sołtysami w poszczególnych miejscowościach w razie potrzeb
 • Miasto Ustka - cyklicznie organizowane zbiórki mobilne


 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Była żwirownia w Głobinie ŻWIRBET (rekultywowania) 

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu

Gmina

Hałas

 

drogowy

tramwajowy

kolejowy

lotniczy

przemysłowy 

z imprez masowych

inny

Damnica

+

 

+

 

 

 

 

Dębnica Kaszubska

+

 

 

 

 

 

 

Główczyce

 

 

 

 

 

 

 

Kobylnica

+

 

 

 

 

 

 

Kępice

 

 

+

 

 

 

 

Potęgowo

+

 

+

 

 

 

 

Słupsk

 

 

 

 

 

 

 

Smołdzino

 

 

 

 

 

 

 

Ustka

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Ustka

+

 

+

+

+

+

 

 

Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Damnica - droga S6, linia kolejowa – 202 relacji Gdańsk –Starogard Szczeciński
 • Gmina Dębnica Kaszubska - droga wojewódzka nr 201
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kobylnica - droga ekspresowa nr S6, droga krajowa nr 6 i nr 21
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Potęgowo - droga krajowa nr 6, linia kolejowa Gdańsk – Stargard Szczeciński
 • Gmina Słupsk - nie
 • Gmina Smołdzino - nie
 • Gmina Ustka - nie
 • Miasto Ustka - droga krajowa nr 21, tereny postyczniowe, obszar promenady nadmorskiej i ośrodka sportu i rekreacji

 

Czy były dokonywane pomiary

W r. 2012 WIOŚ nie prowadził badań na terenie powiatu słupskiego

 

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie  

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie  

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Pomiar pola elektromagnetycznego na terenie straty uzdrowiskowej Ustka wykonane zostały 13 maja 2008r. przez Centralny Instytut Ochrony Środowiska.
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia - tak  
 • stacje transformatorowe - tak  
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej - tak  
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2012 WIOŚ prowadził badania w Ustce. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

Nazwa – Flair Poland Sp. z o.o.

 • adres – Kobylnica, ul. Kilińskiego 1
 • rodzaj i wielkość produkcji – produkcja mebli tapicerowanych
 • liczba zatrudnionych - bd

Nazwa – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „ Krężel” Sp. z o.o.

 • adres – Kobylnica, ul. Kasztanowa 1
 • rodzaj i wielkość produkcji – budowa dróg, prace ziemne
 • liczba zatrudnionych – bd

Nazwa – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Presko” S.j.

 • adres – Kobylnica, ul. Kwiatowa 8
 • rodzaj i wielkość produkcji – produkcja obuwia
 • liczba zatrudnionych – bd

Nazwa – „Seemann”

 • adres – Kobylnica, ul. Młyńska 50
 • rodzaj i wielkość produkcji – produkcja wyrobów metalowych
 • liczba zatrudnionych – bd

Nazwa – „Gomet”

 • adres – Kobylnica, ul. Widzińska 44
 • rodzaj i wielkość produkcji – produkcja elementów metalowych
 • liczba zatrudnionych – bd

Nazwa – „Krat – Met” S.j.

 • adres – Kobylnica, ul. Witosa 21
 • rodzaj i wielkość produkcji – produkcja drzwi stalowych
 • liczba zatrudnionych – bd

Nazwa – Centrum Handlowe Real Kobylnica

 • adres – Kobylnica, ul. Szczecińska 6
 • rodzaj i wielkość produkcji – centrum handlowe
 • liczba zatrudnionych – bd

Nazwa – Market budowlany OBI

 • adres – Kobylnica, ul. Szczecińska 8
 • rodzaj i wielkość produkcji – market budowlany
 • liczba zatrudnionych – bd

Nazwa – „Sekam” Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne

 • adres – Dobrzęcino19, gm. Kobylnica
 • rodzaj i wielkość produkcji – przetwórstwo spożywcze
 • liczba zatrudnionych – bd

Nazwa – Ferma kur Adkonis 

 • adres – Kwakowo, ul. Słupska 1
 • rodzaj i wielkość produkcji – ferma kur
 • liczba zatrudnionych – bd

Nazwa – Man Fashion Sp. z o.o.

 • adres – Łosino, ul. Główna 11A
 • rodzaj i wielkość produkcji – produkcja obuwia męskiego
 • liczba zatrudnionych – bd

Nazwa – Forum s.j.

 • adres – Sycewice, ul. Sportowa 5
 • rodzaj i wielkość produkcji – przetwórstwo spożywcze
 • liczba zatrudnionych – bd

Nazwa – Plasmet

 • adres – Widzino, ul. Krzywa 8
 • rodzaj i wielkość produkcji – produkcja wyrobów metalowych
 • liczba zatrudnionych – bd

Nazwa – Kapena S.A.

 • adres – Włynkówko 49A, 76-200 Słupsk
 • rodzaj i wielkość produkcji – autobusy / samochody ciężarowe
 • liczba zatrudnionych – 300

Nazwa – Łosoś Sp. z o.o.

 • adres – Włynkówko 49B, 76-200 Słupsk
 • rodzaj i wielkość produkcji – przetwory rybne
 • liczba zatrudnionych – 350

Nazwa – Morpol

 • adres – Duninowo 39 gm. Ustka
 • rodzaj i wielkość produkcji – przetwórstwo ryb
 • liczba zatrudnionych - bd 
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

brak danych 

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

117 351 

porównaj z
Struktura użytków [ha]
 • grunty orne- 87 335 ha, 74 %
 • łąki- 18 652 ha, 16 %
 • Pastwiska- 8 198 ha, 7%
 • Sady, ogrody- 265 ha, 0,6 %
 • Inne grunty-2 901 ha, 2,4 % 
Ilość gospodarstw rolnych
 • Gmina Damnica - 409
 • Gmina Dębnica Kaszubska - 522
 • Gmina Główczyce - 847
 • Gmina Kobylnica - 813
 • Gmina Kępice - 506
 • Gmina Potęgowo - 597
 • Gmina Słupsk -1077
 • Gmina Smołdzino - 557
 • Gmina Ustka - 991
 • Miasto Ustka - bd

Razem: 6 391 

Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]
 • Gmina Damnica - Spółki z o.o. ( ilość 5, 5000,57 ha),
  • parafie (ilość 2, 29, 32 ha),
  • jednostki Skarbu Państwa 702 ha
 • Gmina Dębnica Kaszubska - bd
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kobylnica - 813
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Potęgowo - brak
 • Gmina Słupsk - bd
 • Gmina Smołdzino - brak
 • Gmina Ustka - 465,2065
 • Miasto Ustka - bd 
Klasy gleby [ha]
 • I brak
 • II 7,17
 • III 17441
 • IV 29 753
 • V 19 490
 • VI 5 652

Zestawienie bez danych z Gmin Słupsk, Potęgowo i Kępice  

Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha 2 115
 • 2-5 ha 1 689
 • 5-10 ha 935
 • 10-15 ha 490
 • 15-25 ha 334
 • 25-50 ha 268
 • 50-100 ha 175 dane bez gmin Dębnica Kaszubska i Smołdzino ( >15 -215)
 • 100 – 200 ha 62
 • > 200 ha 50

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie 12,57- dane bez gm. Potęgowo  

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów – Gmina Ustka 

 • a) produkcja mleka 20 [%]
 • b) produkcja żywca wołowego -- [%]
 • c) produkcja żywca wieprzowego 25 [%]
 • d) produkcja zbóż 40 [%]
 • e) produkcja ziemniaków 10 [%]
 • f) produkcja buraków cukrowych -- [%]
 • g) produkcja warzyw 2,5 [%]
 • h) produkcja owoców 2,5 [%]

Pozostałe Gminy – brak danych  

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych. 

Rolnictwo ekologiczne

Gmina Dębnica Kaszubska:

 • Ilość gospodarstw – 1
 • Ogólna powierzchnia upraw - 337 ha
 • Plantacje roślin ekologicznych - bd
 • Rodzaj plantacji: produkcja zbóż - 337 ha

Gminy Główczyce,

 • Dane w ARiMR Słupsk ul. Jana Pawła II

Gmina Kępice:

 • Ilość gospodarstw – 3
 • Ogólna powierzchnia upraw - bd
 • Plantacje roślin ekologicznych:
 • Rodzaj plantacji: wierzba energetyczna lokalizacja plantacji teren gminy Kępice w miejscowościach: Przytocko, Płocko, Pustowo, Osowo, Barcino, Obłęże - o łącznej pow. 37 ha

Kobylnica – nie występują
Gmina Potęgowo:

 • Ilość gospodarstw – 2
 • Ogólna powierzchnia upraw - bd
 • Plantacje roślin ekologicznych - bd
 • Rodzaj plantacji: produkcja zbóż - bd

Gmina Słupsk – nie występują

Gmina Smołdzino – nie występują
Gmina Ustka:

 • Ilość gospodarstw – 4
 • Ogólna powierzchnia upraw – 500 ha
 • Rodzaj plantacji: produkcja roślin energetycznych - wierzba energetyczna- Objazda

Miasto Ustka – brak  

Charakterystyczne produkty regionalne

Produkty regionalne - Onisówka – nalewka na miodzie produkowana we wsi Krzemienica gm. Słupsk
 

Przyroda

Formy ochrony przyrody

1.1 Park Narodowy

 • Nazwa : Słowiński Park Narodowy
  • Lokalizacja: położony jest w północnej części województwa pomorskiego na Wybrzeżu Słowińskim, które wchodzi w zasięg Pobrzeża Słowińskiego.
  • Wielkość: 16 850 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Unikatowy w skali Europy obszar ruchomych wydm zwanych "Białymi Górami" wraz z przymorskimi jeziorami: Łebsko, Gardno, Dołgie Małe, Dołgie Duże. Występują cenne zbiorowiska leśne takie jak: bór bażynowy, brzezina bagienna, świeży bór bagienny, oraz bardzo rzadkie gatunki fauny, w tym awifauny, jak orzeł bielik i orzeł przedni.
  • Występują także gatunki roślin reprezentujące grupy wymienione w załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej UE oraz 28 gatunków ptaków z listy załącznika I do Dyrektywy Ptasiej UE, co dało podstawę do włączenia Parku do sieci obszarów chronionych Natura 2000. Park jest włączony do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery i obszarów chronionych w ramach Konwencji Ramsarskiej.

1.2 Rezerwat przyrody

 • Nazwa: Bagna Izbickie
  • Lokalizacja: gm. Główczyce, obręb Główczyce
  • Wielkość: 281,18 ha.
  • Główne walory przyrodnicze: Ochronie rezerwatu podlegają głównie brzeziny bagienne i zbiorowiska wrzosowisk atlantyckich. Występuje tu sześć dominujących zespołów roślinnych, charakteryzujących środowisko wilgotne,- bardziej interesujące rośliny rezerwatu to: wrzosiec bagienny, woskownica europejska, rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, turzyca bagienna, modrzewnica, bażyna czarna, bagno zwyczajne.
 • Nazwa: Torfowisko Pobłockie
  • Lokalizacja: gm. Główczyce, Nadleśnictwo Damnica
  • Wielkość: 112,31 ha.
  • Główne walory przyrodnicze: Rezerwat jest cennym obszarem retencji wodnej,- wśród najbardziej interesujących roślin występują tu m. in.: woskownica europejska, wrzosiec bagienny, modrzewnica, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne.
 • Nazwa: Torfowisko Potoczek
  • Lokalizacja: gm. Kępice, obręb Obłęże
  • Wielkość: 15,24 ha.
  • Główne walory przyrodnicze: Bór bagienny o powierzchni 3,86 ha,- rezerwat usytuowany jest w malowniczej dolinie otoczonej zalesionymi stokami wzniesień,- ostoja zwierzyny płowej i czarnej. Znajdują się tu rówież stanwiska licznych gatunków roślin podlegających ochronie (m. in. listeria sercowata, bagno zwyczajne, paprotka zwyczajna)
 • Nazwa: Grodzisko Runowo
  • Lokalizacja: gm. Potęgowo
  • Wielkość: 29,66 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Ochronie rezerwatu podlegają stanowiska buczyny, buków i dębów o obwodach przekraczających 3 metry, jak również pozostałości słowiańskiego grodziska wraz z osadą i cmentarzyskiem kurhanowym nad rzeką Pogorzelicą (pochodzącymi z II poł. IX wieku).
 • Nazwa : Wzgórze Rowokół
  • Lokalizacja: gm. Smołdzino, obręb Smołdzino
  • Wielkość: 562,81 ha.
  • Główne walory przyrodnicze: Położenie stożka Rowokołu (115 m n.p.m.) w odległości zaledwie 6 km od morza wywołuje w nizinnym krajobrazie nadmorskim nieoczekiwane urozmaicenie oraz widokowy kontrast,- las na stokach wzgórza sprawia miejscami wrażenie regla dolnego (udział buka i jodły).
 • Nazwa: Wierzchocińskie Jałowce
  • Lokalizacja: Gmina Smołdzino, Nadleśnictwo Damnica
  • Wielkość: 1,92 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Skupienie ok. 150 okazów jałowca pospolitego (Juniperus communis) o zróżnicowanych formach w drzewostanie sosnowym (kolumnowe, piramidalne, stożkowe i t.p. do wysokości 10 m.) wśród wzniesień morenowych.
 • Nazwa : Jezioro Modła
  • Lokalizacja: gm. Ustka, obręb Lędowo
  • Wielkość: 194,80 ha.
  • Główne walory przyrodnicze: Miejsce lęgowania ptactwa wodnego np. mewy śmieszki, mewy srebrzystej, mewy pospolitej, rybitwy czarnej, kaczki krzyżówki, łabędzia niemego, błotniaka łąkowego, remiza, kwiczoła,- występowanie roślinności będącej podstawowym elementem decydującym o warunkach lęgowania ptaków, a także zespołów roślinności wodnej i szuwarowej typowej dla płytkiego, zarastającego jeziora przymorskiego.
 • Nazwa : Buczyna Nad Słupią
  • Lokalizacja: gm. Ustka, Nadleśnictwo Ustka
  • Wielkość: 18,92 ha.
  • Główne walory przyrodnicze: Obiekt stanowi interesujący przykład drzewostanu bukowego.

1.3 Park krajobrazowy

 • Nazwa: Dolina Słupi    
  • Lokalizacja: gm. Kobylnica, obszar od środkowego biegu rzeki Słupi i jej zlewni od miejscowości Soszyca do drogi Krępa – Łosino
  • Wielkość: 37040 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
   • w granicach Parku znajduje się 60 jezior z których najcenniejsze pod względem przyrodniczym to: Jasień, Skotawskie Małe i Duże, Głębokie, Borzytuchomskie Duże, Konradowo, Krzynia
   • siedliska roślinne o cechach zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych,
   • występowanie rzadkich roślin: np. wawrzynek wilczełyko, pływacz zwyczajny,  rosiczka
   • najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Parku i jego otuliny zostały wydzielone w postaci ośmiu rezerwatów przyrody.

1.4 Obszary chronionego krajobrazu

 • Nazwa: Jezioro Łętowskie oraz okolice Kępic wraz z fragmentem doliny rzeki Wieprzy
  • Lokalizacja: Obszar na północny zachód od Kępic do miejscowości Łętowo oraz ok. 7 km na południowy wschód od Kępic
  • Wielkość: 6 880 ha
  • Główne walory przyrodnicze
   • dwa duże jeziora: Łętowskie w północno - zachodniej części obszaru oraz Obłęskie na północno-wschodnim krańcu obszaru,
   • bardzo duża lesistość obszaru - 76%,
   • duża ilość pomników przyrody (13 szt.),
   • interesujące obiekty przyrodnicze jak sędziwe drzewa i okazałe głazy polodowcowe (eratyki).
 • Nazwa: Fragment Pradoliny Łeby i wzgórza morenowe na południe od Lęborka
  • Lokalizacja: W obrębie jego granic znajduje się zachodnia część Pradoliny Łeby-Redy od miejscowości Orle do jeziora Lubowickiego w okolicach Lęborka.
  • Wielkość: 19 516 ha.
  • Główne walory przyrodnicze: Środowisko przyrodnicze na dnie doliny tworzą głównie użytki zielone (łąki i pastwiska). Lasy porastające strefę krawędziową budowane są przez drzewostany buczyny niżowej, która na stożkach napływowych przechodzi w bory mieszane.
 • Nazwa: Pas pobrzeża na wschód Ustki
  • Lokalizacja: Na wschód od ujścia rzeki Słupi, wzdłuż wybrzeża do jeziora Gardno
  • Wielkość: 3 336 ha
  • Główne walory przyrodnicze
   • wybrzeże morskie z plażami wydmami i klifem,
   • cała gama roślinności nadmorskiej, od maleńkiej wydmotwórczej honkenii, aż po zespoły leśne jak: bory nadmorskie i buczyny.
 • Nazwa: Pas pobrzeża na zachód od Ustki (wschodnia część)
  • Lokalizacja: Na zachód od ujścia rzeki Słupi, wzdłuż wybrzeża do granicy powiatu
  • Wielkość: 7 520 ha (pow. całk.)
  • Główne walory przyrodnicze
   • bezpośrednie sąsiedztwo morza i związany z tym urozmaicony świat roślinny - roślinność wydmowa, bagienna, bory nadmorskie,
   • kryptodepresyjne jezioro przymorskie: Modła,
   • rezerwat przyrodniczy obejmujący najbliższe otoczenie Jeziora Modła.

1.5 Pomniki przyrody – ilość z uwzględnieniem rodzaju

 • Gmina Damnica – 37 w tym 3 grupy drzew – pojedynczych 33
 • Gmina Dębnica Kaszubska – 54 w tym 8 grup drzew, 1 grupa krzewów, 3 skupisk drzew, 1 aleja drzew, 41 pojedynczych drzew
 • Gmina Główczyce – 75 w tym 14 grup drzew, 3 aleje, 57 pojedynczych drze i 1 głaz
 • Gmina Kępice – brak
 • Gmina Kobylnica – 27 w tym 23 pojedynczych drzew, 2 grup drzew i 2 głazy narzutowe
 • Gmina Potęgowo – 19 drzew
 • Gmina Smołdzino – brak 
 • Gmina Słupsk - 82 pomników przyrody – w tym jedna aleja 211 Lip Wieszyno oraz 7 zbiorowych pomników przyrody
 • Gmina Ustka – 86 drzew
 • Miasto Ustka – brak

1.6. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

 • Nazwa: m. Ustka,,Ostoja łabędzi” - uchwała Nr II/10/94 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 18 marca 1994 r. (uchwała Nr XXXIII/270/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/94 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 18 marca 1994 r.)
 • Nazwa: ZPK 6, gm. Dębnica Kaszubska- odcinek Doliny Słupi do połaczenia kanału elektrowni Krzynia z korytem Słupi do północnej granicy Parku, wraz z odcinkiem Doliny Kamiennej od mostu na trasie Dębnica Kaszubska- Podwilczyn do jej ujścia do Słupi
 • Nazwa: ZPK 2, gm. Dębnica Kaszubska- odcinek Doliny Słupi od miejscowości Młynki do Jeziora Głębokiego, ochrona interesującej rzeźby krajobrazu, walorów karajobrazowych, faunistycznych i kulturowych fragmentu Doliny Słupi, stanowiska i miejsca rozrodu lipienia, głowacza białopłetwego, pstrąga potowego oraz strzelby potokowej, tereny lęgowe specyficznej dla rzek Pomorza awifauny
 • Nazwa: ZPK 4, gm. Dębnica Kaszubska, Odcinek Doliny Słupi (Stara Słupia) od ujścia Bytowy do Słupi do Gałąźni Małej- ochrona interesującej rzeźby krajobrazu, walorów krajobrazowych, faunistycznych i kulturowych, stanowiska i miejsca rozrodu lipienia, głowacza białopłetwego, pstrąga potokowego oraz strzelby potokowej, tereny lęgowe specyficznej dla rzek Pomorza awifauny
 • Nazwa: ZPK 10 Budówko-Budowo-Jawory, gm. Dębnica Kaszubska- ochrona walorów krajobrazowych i kulturowych; Budowo-Bukówko-dwa grodziska wczesnośredniowieczne z osadami przygrodowymi i cmentarzyskami kurhanowymi. kultury łużyckiej. Założenie parkowe i zabytkowy kościół z 1350 r. zabytki techniki-kolejowa wieża ciśnień: Jawory- zabytkowy dwór z założeniem parkowym i grodzisko wczesnośredniowieczne  z dwoma osadami o własnej formie krajobrazowej oraz dwa cmentarzyska kurhanowe z kultury łużyckiej. 
 • Nazwa: „Bruskowskie Bagno”. gm. Słupsk
 • Nazwa: „Kraina w  Kratę w Dolinie Rzeki Moszczeniczki”

1.7. Użytki ekologiczne

Nazwa: Torfowisko Wieliszewo 3 

 • Lokalizacja: Gm. Dębnica Kaszubska, obręb Dobra
 • Wielkość: 0,50 ha

Nazwa: Torfowisko Wieliszewo 4

 • Lokalizacja: Gm. Dębnica Kaszubska, obręb Dobra
 • Wielkość: 1,22 ha

Nazwa: Torfowisko Wieliszewo 5

 • Lokalizacja: Gm. Dębnica Kaszubska, obręb Dobra
 • Wielkość: 0,60 ha

Nazwa: Torfowisko Wieliszewo 6

 • Lokalizacja: Gm. Dębnica Kaszubska, obręb Dobra
 • Wielkość: 0,37 ha

Nazwa: Torfowisko Wieliszewo 7

 • Lokalizacja: Gm. Dębnica Kaszubska, obręb Dobra
 • Wielkość: 0,60 ha

Nazwa: Torfowisko Wieliszewo 8

 • Lokalizacja: Gm. Dębnica Kaszubska, obręb Dobra
 • Wielkość: 3,45 ha

Nazwa: Łąki nad Ciekiem Gogolewskim 

 • Lokalizacja: Gm. Dębnica Kaszubska, obręb Gogolewko
 • Wielkość: 23,39 ha

Nazwa: Torfowisko Dobra

 • Lokalizacja: Gm. Dębnica Kaszubska, obręb Dobra
 • Wielkość: 0,50 ha

Nazwa: Torfowiska Gogolewo

 • Lokalizacja: Gm. Dębnica Kaszubska, obręb Gogolewo
 • Wielkość: 4,55 ha

Nazwa: Studnia Nietoperzy

 • Lokalizacja: Gm. Dębnica Kaszubska
 • Wielkość: 0,10 ha

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Damnica, obręb Damno
 • Wielkość: 0,58 ha
   

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Damnica, obręb Domaradz
 • Wielkość: 1,60 ha
   

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Damnica, obręb Stara Dąbrowa
 • Wielkość: 11,45 ha
   

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Damnica, obręb Damnica
 • Wielkość: 5,50 ha
   

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Damnica, obręb Łebień
 • Wielkość: 0,35 ha
   

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Damnica, obręb Strzyżyno
 • Wielkość: 3,26 ha
   

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Damnica, obręb Bięcino
 • Wielkość: 0,32 ha
   

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Damnica, obręb Damnica Leśnictwo
 • Wielkość: 4,62 ha
   

Nazwa: Krakulice 

 • Lokalizacja: Gm. Główczyce, obręb Gać
 • Wielkość: 314,63 ha

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Główczyce, Leśnictwo Wolinia
 • Wielkość: 59,01 ha

Nazwa: brak 

 • Lokalizacja: Gm. Główczyce, Leśnictwo Izbica
 • Wielkość: 118,58 ha

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Główczyce, Leśnictwo Główczyce
 • Wielkość: 18,48 ha

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Główczyce, Leśnictwo Gorzyno
 • Wielkość: 28,53 ha

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Główczyce, Leśnictwo Gorzyno
 • Wielkość: 7,26 ha

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Główczyce, Leśnictwo Szczypkowice
 • Wielkość: 8,09 ha

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Główczyce, Leśnictwo Wielka Wieś
 • Wielkość: 11,98 ha

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Główczyce, Leśnictwo Wierzchocino
 • Wielkość: 118,37 ha
   

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Główczyce, Leśnictwo Lipno
 • Wielkość: 18,86 ha

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Główczyce, Leśnictwo Żoruchowo
 • Wielkość: 15,98 ha

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Główczyce, Leśnictwo Bięcino
 • Wielkość: 0,26 ha

Nazwa: brak

 • Lokalizacja: Gm. Główczyce, Leśnictwo Ciemino
 • Wielkość: 216,67 ha

Nazwa: Bór bagienny

 • lokalizacja: gm. Kobylnica, Nadleśnictwo Sławno
 • Wielkość: 4,64 ha
   

Nazwa: Torfowisko niskie nadrzeczne

 • Lokalizacja: Gm. Kobylnica, obr. Komiłowo
 • wielkość: 5,7 ha
   

Nazwa: Torfowisko niskie nadrzeczne

 • Lokalizacja: Gm. Kobylnica, obr. Komiłówko
 • wielkość:4,39 ha
   

Nazwa: Torfowisko niskie nadrzeczne

 • lokalizacja: Gm. Kobylnica, obr. Lubuń
 • wielkość:1,56 ha
   

Nazwa: Łąka torfowiskowa 

 • lokalizacja: Gm. Kobylnica, obr. Żelkówko
 • wielkość:1,24 ha
   

Nazwa: Łąka torfowiskowa

 • lokalizacja: Gm. Kobylnica, obr. Żelkówko
 • wielkość:10,43 ha
   

Nazwa: Łąka torfowiskowa

 • lokalizacja: gm. Kobylnica, obr. Żelkówko
 • wielkość:15,63 ha
   

Nazwa: Torfowisko Wieliszewo 1

 • lokalizacja: gm. Potęgowo, Wieliszewo
 • wielkość:4,26 ha
   

Nazwa: Torfowisko Wieliszewo 2

 • lokalizacja: gm. Potęgowo, Wieliszewo
 • wielkość:1,39 ha
   

Nazwa: Leśnictwo Modlinek

 • lokalizacja: gm. Ustka, Modlinek
 • wielkość:50,5 ha
   

Nazwa: Leśnictwo Zaleski

 • lokalizacja: gm. Ustka, Zaleskie
 • wielkość:33,3 ha
   

Nazwa: Leśnictwo Radwanki

 • lokalizacja: gm. Ustka, Radwanki
 • wielkość:1,15 ha
   

1.8 Obszary  Natura 2000

Powiat słupski- SOO – Specjalne Obszary Ochrony (siedliskowe)

 

Nazwa obszaru
Kod obszaru
Pow.ogółem
pow.woj[ha]
Gmina
Ostoja Słowińska
PLH220023
32150,54
21354,49
Główczyce, Smołdzino, Ustka
(część)
 
 
 
 
Bagna Izbickie
PLH220001
786,35
Główczyce
Torfowisko Pobłockie
PLH220042
111,63
Główczyce
Przymorskie Błota
PLH220024
1688,87
1587,53
Ustka
Dolina Grabowej
PLH320003
8255,34
48,46
Kępice
Dolina Łupawy
PLH220036
5508,63
Smołdzino,Główczyce, Damnica, Potęgowo
Dolina Wieprzy i Studnicy
PLH220038
14349,03
10187,81
Kępice, Kobylnica
Klify Poddębskie
PLH220100
594,4
Ustka
 
 
Powiat słupski-OSO – Obszary Specjalnej Ochrony (ptasie)
 
Nazwa obszaru Kod obszaru Pow. ogółem pow. woj[ha] Gmina
Ostoja Słowińska PLB220003 21 819,4 Słupsk, Smołdzino
Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 194626,7 Graniczy z gm. Ustka i Smołdzino
Doliny Słupi PLB220002 37471,8 Dębnica Kaszubska, Kobylnica

 

1.9 Wielkość obszaru objętego prawną ochroną przyrody.[ha] 

Powiat Słupsk: 52 294,4 ha

 

Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody

Ścieżki edukacyjne

 • Nazwa: Krzynia
  • długość – 4 km
  • czas wędrówki: ok 1,5 h
  • ciekawostki przyrodnicze: pomniki przyrody, zabytki dendrologiczne, starorzeczy z porostami, czarcia miotła, bogata fauna i lora
  • ciekawostki turystyczne: elektrownia wodna, zbiornik zaporowy, park podworski, pałac z 1878r., kuźnia
  • Nazwa: Gałęźnia Mała:
  • długość trasy: 4 km,
  • czas wędrówki: 2 h,
  • ciekawostki przyrodnicze: torfowiska niskie, storczyki, ols, jaszczurka zwinka,
  • cenne gatunki ptaków: plusz, pliszka górska, zimorodek, nurogęś, samotnik,
  • buczyna niżowa: graby, buki, wiąży, olsze, kaliny koralowe, zawilce, skrzypy olbrzymie, naparstnice zwyczajne,
  • ciekawostki turystyczne: elektrownia wodna, zamek wodny, osada średniowieczna
 • Nazwa: Słonecznikowym szlakiem:
  • ścieżka przyrodniczo- historyczna
  • długość trasy: 15 km,
  • łączy 2 gminy i 2 powiaty,
  • ukazuje lokalne wartości przyrodniczo – kulturowe
 • Nazwa: Ścieżka edukacyjna Nadleśnictwa Leśny Dwór:
  • leśna ścieżka przeznaczona dla turystów pieszych i rowerowych, plansze z rysunkami występującymi na tym terenie gatunkami zwierząt i roślin,
  • ścieżka rozpoczyna się przy szkółce leśnej a kończy przy budynku Nadleśnictwa Leśny Dwór. Na trasie znajduje się 15 przestanków także miejsca na odpoczynek i przeinaczone do palenia ognia.
 • Nazwa: „Szlakiem troci i łososia”
  • Długość 4 km
  • Ścieżka powstała w ramach projektu „Ochrona ekosystemu rzeki Słupi” realizowanego przez gminę Kobylnica wspólnie z Dyrekcją PK Dolina Słupi i dotyczy następujących zagadnień:
  • Charakterystyka geograficzna i hydrologiczna dorzecza Słupi
  • Charakterystyka biologiczna rzeki
  • Antropogeniczne zmiany doliny Słupi
  • Ichtiofauna dorzecza Słupi
  • Naturalny rozród rodzimych ryb łososiowatych
  • Działanie ochronne dla zachowania cennych ryb łososiowatych
  • Znaczenie rybacko-wędkarskie łososia i troci
  • Park podworski w Łosinie
  • Awifauna i teriofauna doliny Słupi
  • Grodzisko wczesnośredniowieczne przy Krępie
 • Nazwa: Dolina rzeki Łupawy,
  • Długość: 6 km,
  • Podstawowa tematyka:
  • Nazwy przystanków:
   • 1. Drzewostany sosnowe
   • 2. Gospodarowanie w drzewostanach bukowych
   • 3. Pożyteczna i szkodliwa fauna lasów
   • 4. Proces kształtowania się jezior
   • 5. Naturalna sukcesja roślinna
   • 6. Sposoby pielęgnowania lasu
   • 7. Jezioro Kozińskie, lasy wodochronne
   • 8. Pomniki przyrody
   • 9. Drzewostan olchowy
   • 10. Jak człowiek kształtuje środowisko. Zalew Mikorowski
   • 11. Przebudowa drzewostanów
   • 12. Podział lasu na oddziały
   • 13. Poletko łowieckie i paśnik
   • 14. Zagospodarowanie luk. Mchy i grzyby
 • Nazwa: „Charstnica” pomiędzy miejscowościami Damnica a Karżniczka. Opiekunem szlaku jest gimnazjum w Damnicy
 • Nazwa: Szlak zwiniętych torów
  • Długość: 21 km
  • Tematyka: punkty widokowe, plaża, wydmy, podmokłe łąki, las sosnowy
 • Nazwa: „Gardeńskie lęgi”
  • Długość: 5,5 km
  • Tematyka: ornitologiczno – ekologiczna
 • Nazwa: „Rowokół”
  • Długość: 5 km
 • Nazwa: „Światło latarni”
  • Długość: 5,5 km
  • Tematyka: przyrodniczo – kulturowa
 • Nazwa: „Klucki Las”
  • Długość: 5 km
  • Tematyka: Ekologiczno – kulturowa
 • Nazwa: Obwód Ochronny Rabka „ 
  • Długość: 13 km
  • Tematyka: Przyrodniczo- - geograficzno - historyczna
 • Nazwa: Park przy Technikum Leśnym w Warcinie
  • Długość: ok. 3 km
  • Podstawowa tematyka – przyroda w lesie i jej ochrona
  • sosnowy

Wycieczki z przewodnikiem

 • nazwa obiektu chronionego- Zespół Pałacowo – Parkowy w Warcinie / gm. Kepice
 • ilość wycieczek - nieograniczona

Prelekcje

 • nazwa obiektu chronionego – Zabytkowa Wozownia przy Technikum Leśnym
  • tematyka prelekcji – nieograniczona i wg potrzeb
 • ilość prelekcji- kilkanaście w roku

Wydawnictwa – podać:

 • tytuł ,nakład ,wydawnictwo cykliczne, czy jedno razowe

Gmina Kobylnica- Kurier Sołecki, nakład 1000 szt., miesięcznik
Gmina Smołdzino - „EKO Gmina Smołdzino” mapa i film DVD 100 szt. mapa, forma standard 300 szt, forma kieszonkowa 1500 szt.
 

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Program realizowany przez Fundację Nasza Ziemia- „Sprzątanie Bałtyku”
 • Akcja „Sprzątanie świata”
 • XII edycja kampanii „Czyste palże”
 • Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży obejmujące zagadnienia z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami 
 • Konkursy organizowane przez Oczyszczalnię Ścieków w Słupsku, koncern ENRGA, PZW Potęgowo, im ELWOZ, organizację REBA, Nadleśnictwo w Łupawie 
 • Konkurs „Posprzątajmy sój dom”  
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Gmina Kępice- olimpiada wiedzy ekologicznej 
 • Gmina Smołdzino – konkurs fotograficzny dot. ptaków, publikacja dotycząca ptaków, udział w konkursie „Bądź na pTAK”
 • Miasto Ustka- akcja sprzątania świata,
 • Gmina Kobylnica- XII edycja gminnego konkursu ekologicznego KOLANDIA 2012

 

Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • Gmina Kępice- konkurs prac artystycznych wytworzonych z przedmiotów i odpadów, które są przydatne w gospodarstwie domowym
 • Miasto Ustka – organizacja ni energii w ramach realizacji SEAP – porozumienie pomiędzy burmistrzami
 • Gmina Kobylnica – kolejna edycja konkursu EKOLANDIA

 

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • ograniczenia związane z przyciąganiem inwestorów,
 • racjonalne używanie energii,
 • Prawidłowa gospodarka wodno – ściekowa 
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • rozwój sieci wodno – kanalizacyjnej,
 • rozwój energetyki odnawialnej,
 • likwidacja mogielnika w Bięcinie,
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • poprawa jakości wód powierzchniowych,
 • nielegalne składowiska odpadów
 • wymiana pokryć eternitowych  
 • uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
 • problemy z segregacją odpadów
 • nadal zbyt niska świadomość ekologiczna części mieszkańców powiatu.  
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - nd
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kobylnica -współpraca z miastem Słupsk i gminą Słupsk w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, współpraca ze Strażą Gminną w zakresie realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Gmina Kępice - pozyskiwanie ekologicznego paliwa do gminnych kotłowni opalanych biomasą
 • Gmina Potęgowo
  • firma Elwoz – edukacja w zakresie segregacji, współpraca z powiatem słupskim przy Programie usuwanie eternitu,
  • Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie
 • Gmina Słupsk - współpraca z NFOŚiGW w Warszawie przy projektach związanych z oświetleniem solarno - hybrydowym
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Ustka - nie
 • Miasto Ustka - bd 
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - Gmina Schwarzenbek (Niemcy)
 • Gmina Główczyce - bd
 • Gmina Kobylnica - Gminy: Kościelisko, Zaraszyn, Walce, Przemęt, Valga (Estonia), Valka (Łotwa), Nižnà Sitnica, Ol`ka, Tvrdosin (Słowacja), Mala Moravka (Czechy), Weiβenburg (Niemcy, Valas-les-Bains ( Francja), Uusikaupunki, Orimattila ( Finlandia), Östhammar (Szwecja), Batonyterenye (Węgry) Durbuy (Belgia)
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Potęgowo - Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie
 • Gmina Słupsk - współpraca partnerska zz Gminą Raba Wyżna
 • Gmina Smołdzino - nie
 • Gmina Ustka - nie
 • Miasto Ustka - miast partnerskie gminy Miasto Ustka: Kappeln ( Niemcy), Homecourt (Francja), Pioniersk (Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), Palanga (Litwa), Słupsk, Bielsko- Biała

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Gmina Damnica -bd

Gmina Dębnica Kaszubska - nie

Gmina Główczyce - bd

Gmina Kobylnica  

 • Teatralne Multi-Culty 2012” - w dniach 10-15 lipca 2012r. gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy gościło dwudziestoosobowe grupy młodzieży z państw należących do Grupy Wyszehradzkiej. Młodzi Czesi, Słowacy, Węgrzy i Polacy w wieku 10-16 lat wraz z opiekunami uczestniczyli w projekcie współfinasowanym przez „International Visegrad Fund”. W ramach festiwalu teatralnego odbyło się wiele ciekawych zajęć jak: warsztaty teatralne, gry i zabawy integracyjne, wspólne mecze, wycieczki, w ramach podsumowania projektu w piątek 13 lipca w Sali teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy ości zaprezentowali spektakle lokalnych grup teatralnych i tanecznych oraz podzielili się wiedzą o swoich rodzimych miejscowościach. Głównym celem projektu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez integrację młodych ludzi z czterech sąsiadujących państw :Polski, Czech, Słowacji i Węgier .Gmina Kobylnica corocznie organizuje spotkania kulturalne i wymianę młodzieży ze swoimi partnerami ramach programu Town Twinning- miasta i gminy bliźniacze 2004-2006 oraz Europa dla obywateli 2007-20013 – spotkania miast partnerskich, a także w ramach programu Comenius, finansowanego prze Unię Europejską.

Gmina Kępice - bd

Gmina Potęgowo - nie

Gmina Słupsk - nie

Gmina Smołdzino - nie

Gmina Ustka - nie

Miasto Ustka

 •  przystąpienie o porozumienia między burmistrzami w 2012r.: INTERFACE PLUS – INNOVATITIVE INVESTMENTS FOR IMPROVED PUBLIC PASSAGER TRABSPORT IN SBA – AN UPGRADE OF THE INTERFACE PROJEKT- „INTEREFACE PLUS”- projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznego Południowy Bałtyk 2007-2013: BALTIK AMBER COAST – DEVELOPMENT OF CROSSBORDER AREA THROUGH BUILDING UP AND MODERNIZATION OF TOURISM INFRASTRUCRURE- projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska- Rosja 2007-2013
Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Gmina Damnica - nie
Gmina Dębnica Kaszubska - nie
Gmina Główczyce - bd
Gmina Kobylnica

 • Słupska Izba Przemysłowo – Handlowa na Region Słupski – Laur Słupskiej Izby Przemysłowo- Handlowej dla Urzędu Gminy Kobylnica za stwarzanie warunków rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy w 2012r. oraz dynamiczny rozwój infrastruktury w okresie 2010 – 2012
 • Fundacja Innowacji i Rozwoju – Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – tytuł Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju – 2012 ( kategoria : innowacyjna gmina, podkategoria; mina wiejska )
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Promocji Gmin Polskich – lider Zielonej Energii – Nagroda za dobre praktyki rozwijaniu energetyki odnawialnej w ramach projektu „ Nasza gmina chroni klimat”
 • Rzeczpospolita – Najlepsza mina Wiejska – IV miejsce w rankingu samorządów Rzeczpospolitej 2011
 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Laur Gospodarności – Wyróżnienie w kategorii „Rozwój kapitału społecznego”
 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Laur Gospodarności - Wyróżnienie w kategorii „Harmonijny rozwój”
 • Newsweek Polska, Związek Powiatów Polskich – I miejsce w rankingu Energii Odnawialnej w 2010r.
 • Newsweek Polska, Związek Powiatów Polskich - I miejsce w Rankingu Gmin wiejskich w 2010r.
 • Newsweek Polska – I miejsce w Rankingu Energii odnawialnej 2009r.
 • Newsweek Polska- -I miejsce w Rankingu gmin wiejskich w 2009
 • Związek Powiatów Polskich – Honorowy tytuł „Dobry Polski samorząd 2010” za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim rankingu Gmin Związku Powiatów Polskich w kategorii gmin wiejskich
 • Fundacja Innowacji i Rozwoju – „Innowacyjna Gmina” konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji”
 • Newsweek Polska – I miejsce w rankingu Newsweek Polska „ Najlepsze miny i powiaty w Polsce”
 • Rzeczpospolita – Najlepsza mina wiejska – IX miejsce w rankingu samorządów „Rzeczpospolita „ 2009
 • Marszałek Województwa Pom0orskiego – Gmina Managar 2009 II miejsce w konkursie za najlepiej zarządzaną gminę w woj.. Pomorskiem w kat. Gmin wiejskich
 • Związek Powiatów Polskich – I miejsce w 2008r. w ogólnopolskim Rankingu /Gmin Związku Powiatów Polskich kategorii gminy wiejskie
 • Gminess – Oskar sportowy w kategorii „Gminne wydarzenie sportowe” za organizację Biegu olimpijskiego w Kwakowie 2008
 • Fundacja Innowacji i Rozwoju – wyróżnienie w kat. Innowacyjna gmina konkursie „Krajowi Liderzy innowacji 2008”
 • Ministerstwa rozwoju Regionalnego, Gazeta Prawna, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ernst & Young – 6 miejsce w ogólnopolskim rankingu „Europejska Gmina Europejskie Miasto 2008”
 • Marszałek Województwa Pomorskiego, Uniwersytet Gdański, Bałtycki Instytut Gmin. MG S.A. – Gmina Manager 2008 zajęcie III miejsca w konkursie na najlepiej zarządzana gminę w woj. Pomorskiem w kat. Gmin wiejskich
 • Związek Powiatów Polskich – II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin Związku Powiatów Polskich w kat. Gmin wiejskich 2007
 • Marszałek Województwa Pomorskiego, Pomorskie Towarzystwo Promocji Sportu, pomorski Portal Sportowy M Sport, Gmina Przyjazna Sportowi Pomorskie Oskary Sportu za wkład samorządu w rozwój w promocję kultury fizycznej w woj. Pomorskim 2007
 • Związek powiatów polskich – II miejsce w 2006 r w kat. Min wiejskich w Ogólnopolskim rankingu gmin Związku Powiatów Polskich
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, gazeta wyborcza, Fundacja Agory, Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja im. St. Batorego, Bank Światowy – wyróżnienie za pojęcie dodatkowego wyzwania realizacji zadań fakultatywnych w ramach kontynuacji akcji „Przejrzysta Polska 2006
 • Fundacja Trzeźwy umysł, Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych – Kampania profilaktyczna „zachowaj trzeźwy umysł”
 • Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, Sejmik Województwa Pomorskiego, Pomorski Kurator Oświaty – Laureat II Edycji Konkursu „Samorząd Przyjazny Oświacie” w kat. Gmin wiejskich 2008
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazeta Wyborcza, Fundacja Agory, Polsko-Amerykanka ?Fundacja Wolności, Fundacja im. Batorego, Bank Światowy- Certyfikatu za udział w akcji „Przejrzysta Polska” w 2005
 • Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, Sejmik Województwa Pomorskiego, Pomorski Kurator Oświaty – Laureat II edycji konkursu „samorząd Przyjazny Oświacie” 2005
 • Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność „Regionu Gdańskiego, Sejmik Województwa Pomorskiego, Polski Kurator Oświaty – Wyróżnienie I Edycji Konkursu „Samorząd
 • przyjazny oświacie” w kat. Gmin wiejskich 2004
 • Centrum Badan Regionalnych – Dyplom Srebrnej Setki Samorządów w uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny w latach 2000-2002
 • Krajowa Izba Gospodarcza- Gmina Fair Play 2002
 • Krajowa Izba Gospodarcza – Honorowe Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Gmina Fair Play 2002 w kat. Gmin wiejskich i małych miast

Gmina Kępice - Gmina Przyjazna Środowisku 2004r.
Gmina Potęgowo - nie
Gmina Słupsk

 • 16 lipca 2012r. w Warszawie ogłoszono ostateczne wyniki Rankingu Samorządowców w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2012, gmina Słupsk zajęła II miejsce w kategorii gmina wiejska. Gmina Słupsk zdobyła 64,12 pkt., w tym 36,15 pkt. Za sytuację finansową, a w 27,98 pkt. 

Gmina Smołdzino - nie
Gmina Ustka - nie
Miasto Ustka

 • Perła Pomorza (2001)- nagroda w plebiscycie Dziennika Bałtyckiegi9 i Radia Plus, Złota Kotwice (2007)- za promenad dolną, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ustki; Dyplom Uznania (2007) za kontynuację idei dwumiasta, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ustki; Modernizacja Roku 2007- finalista konkursu za adaptacje budynku szkoły na siedzibę miasta; Perła w koronie pomorza (2008)- certyfikat w plebiscycie na 10 największych atrakcji turystycznych województwa pomorskiego; Najlepsza miejsca gmina (2009) – laureat rankingu Rzeczpospolitej , Dyplom za działalność dla zrównoważonego rozwoju energetycznego (2009) – Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energe Cites”; Gmina Dbająca o finanse mieszkańców (2010)- -wyróżnienie, Wawrzyn Polskiej turystki ( 2010), tytuł najbardziej innowacyjnej gminy (2010), Najlepsze miejsce nad Bałtykiem (2011), Najlepszy kurort Pomorza (2012).

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Gmina Damnica -

 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa
  • Lata realizacji: 2006 - 2011
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich
  • Kwota: 1 504 822,00 zł

Gmina Dębnica Kaszubska -

 • Nazwa projektu: Modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej
  • Lata realizacji: 2005-2007
  • Źródło dofinansowania: EkoFundusz
  • Kwota: 2 385 000 zł
 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w Krzyni, Niemczewie, Goszczynie, Motarzynie i Kotowie
  • Lata realizacji: 2009-2010
  • Źródło dofinansowania: Fundusz UE w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota: 4 683 678 zł
 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Bukowo, Gałęzów, Niepoględzie,- II etap
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Fundusz UE w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota: 3 000 041 zł
 • Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową i wymianą źródła ciepła gm. Dębnica Kaszubska
  • Lata realizacji: 2011 r
  • Źródło dofinansowania: Fundusz UE w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota: 1 077 279 zł
 • Nazwa projektu: Energia odnawialna – instalacje solarne i geotermalne dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska
  • Lata realizacji: 2011
  • Źródło dofinansowania: Fundusz UE w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota: 2 026 808 zł
 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Dębnica Kaszubska –III etap
  • Lata realizacji: 2012- 2014
  • Źródło dofinansowania: Fundusz UE w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Kwota: 6 822 420 zł

Gmina Główczyce

 • Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce
  • Lata realizacji: 2010-2012
  • Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP 2007-2013)
  • Kwota: 1 668 030,49 zł
 • Nawa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków na pobrzeżu SPN w Stowięcinie
  • Lata realizacji: 2009-2012
  • Źródło finasowania: Europejki Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju8 Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013)
  • Kota: 1 175 401,0)

Gmina Kobylnica 

 • Nazwa projektu- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kwakowie, Kobylnicy, Słonowicach i Sycewicach (montaż pomp ciepła, termomodernizacją budynków)
  • Lata realizacji- czerwiec- sierpień 2010r.
  • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – m2013
  • Nakłady na inwestycję/kwota dofinasowania – 0,23 mln zł / 0,12 mln zł
 • Nazwa projektu – Remont świetlicy i adaptacja na ośrodek prac z młodzieżą w Kuleszewie (montaż pomp ciepła i lamp solarnych )
  • Lata realizacji – 2010r.
  • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • Nakłady na inwestycję/ Kwota dofinasowania- 0,02 mln zł/ 0,01 mln zł
 • Nazwa projektu – Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica (zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej, budynkach komunalnych oraz indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kobylnica)
  • Lata realizacji – 2011 – 2012r.
  • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego la Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
  • Przewidywana kwota dofinasowania – 6,0 mln zł
 • Nazwa projektu – Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Kobylnicy oraz sieci wodociągowej Bolesławice – Reblino wraz z przyłączami
  • Lata realizacji – 2010 - 2011
  • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
  • Nakłady na inwestycję/ kwota dofinasowania – 947 263,95 zł/ 355 951,00 zł
 • Nazwa projektu – Budowa drogowego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kobylnica
  • Lata realizacji – 2012 - 2013
  • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013
  • Nakłady na inwestycję / kwota dofinasowania – 442 897, 91 zł/ 177 019,00 zł
 • Nazwa projektu – Program wymianu wyrobów zawierających azbest w Gminie Kobylnica ( demontaż, zbieranie, transport, i unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych )
  • Lata realizacji – 2011r.
  • Źródło dofinansowania – program realizowany przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsk, który pełni rolę instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Nakłady na inwestycję/ kwota dofinasowania – 27 667,00 zł / 19 367,00 zł
 • Nazwa projektu Program wymianu wyrobów zawierających azbest w Gminie Kobylnica ( demontaż, zbieranie, transport, i unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych )
  • Lata realizacji – 2012r.
  • Źródło dofinansowania- – program realizowany przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsk, który pełni rolę instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Nakłady na inwestycję/ kwota dofinasowania – 27 276,04 zł/ 19 093,00 zł
 • Nazwa projektu – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - szkół podstawowych w Kwakowie, Kobylnicy, Kończewie – projekt stanowi przedsięwzięcie partnerskie Gminy Kobylnica, gminy Słupsk, i Powiatu słupskiego w ramach projektu uzyskano dofinasowanie na termomodernizację 19 obiekt w z ternu powiatu słupskiego
  • Lata realizacji – 2012 - 2013
  • Źródło dofinansowania – środki NFOŚGW zgromadzone na Rachunku klimatycznym w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green
  • Investment Scheme ), część 1 – zarządzanie energią odnawialną w budynkach użyteczności publicznej.
  • Nakłady na inwestycję / kwota dofinasowania1 989 434,00 zł, dofinasowanie dla Gminy Kobylnica w wysokości 946 807,00 zł
  • Kwota
 • Nazwa projektu – Budowa przyłączeń budynków w miejscowościach: Reblinom, Reblino, Bolesławice i Kruszyna dla zbiorczego systemu kanalizacyjnego
  • Lata realizacji – 2012 – 2013
  • Źródło dofinansowania – środki NFOŚ i GW
  • Nakłady na inwestycję/ kwota dofinasowania – 405 317,73 zł

Gmina Kępice -

 • Nazwa projektu - Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice w miejscowości Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko i Przytocko”
  • Źródło dofinansowania- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
  • Kwota- ok. 4 800 tys. Zł
 • Nazwa projektu - Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice w miejscowości Barcino, Obłęże, Osieki i Barwino – I etap”
  • Kwota- ok. 2 500 tys. zł

Gmina Potęgowo -

 • Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Potęgowo
  • Lata realizacji: 2007-2013
  • Źródło dofinansowania: RPO WP
  • Kwota: 6 366 489,93zł.
 • Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Poganice - Żochowo
  • Lata realizacji: 2009-2010
  • Źródło dofinansowania: PROW
  • Kwota: 1 234 673,00 zł.

Gmina Słupsk -

 • Nazwa projektu Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Słupsk
  • Lata realizacji: 2012r.
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
  • Kwota: koszty inwestycyjne projektu ; 702 100,33 zł
  • Kwota dofinasowania: 285 405,00 zł
 • Nazwa projektu: Montaż oświetlenia drogowego, zasilanego hybrydowo w Gminie Słupsk
  • Lata realizacji 2009-2013
  • Zakres: zamontowano 60 lamp w miejscowościach: Wieszyno, Włynkówko, Włynkowo, Głobino, Kusowo, Stanięcino, Wierzbięcin, Bierkowo
  • Źródło dofinansowania: Program rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Działanie:321 : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
  • Koszty inwestycyjne projektu; 821283,69, kwota dofinasowania: 333 855,15 zł


Gmina Smołdzino -

 • Nazwa projektu: Ochrona Bałtyku i Słowińskiego Parki Narodowego poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smołdzinie”
  • Lata realizacji: 2009
  • Źródło dofinansowania: Ekofundusz w kwocie 789000,00 zł, pożyczka z WFOŚ 980000,00 zł, całkowita kwota 2 036 000,00 zł

Gmina Ustka - brak informacji
Miasto Ustka -

 • Nazwa projektu: EKOTURYSTYKA- nowa gałąź współpracy miast partnerskich Ustki i Pionierska
  • Lata realizacji: 2009
  • Źródło dofinansowania; Fundusz Młodych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych/Wsparcie udzielone przez Islandie, Lichtenstein i Norwegie przez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • Kwota: 9 963,63 EURO


 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Damnica - nie
Gmina Dębnica Kaszubska - brak informacji
Gmina Główczyce -

 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dargoleza, Poole Wielkie, Gorzyno, Stowięcino wraz z przepompowaniami i przyłączami
  • Nawa programu UE: Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 2 046 375,0 zł

Gmina Kobylnica

 • Nazwa projektu – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Reblino i Reblinko
  • Przewidywana kwota dofinasowania – 871 214,00 zł
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem? - weryfikacja wniosku
 • Nazwa projektu - Program wymiany wyrobów zawierających azbest w Gminie Kobylnica ( demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestowych pokryć dachowych )
  • Lata realizacji – 2013r.
  • Źródło finasowania – program realizowany przy współudziale środków z WFOŚ i GW w Gdańsku. Który pełni rolę instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Przewidywana kwota dofinasowania – 70 % nakładów poniesionych na realizację inwestycji
  • Czy został złożony wniosek o finasowanie i uzyskano promesę finansowania - tak
Gmina Kępice

 • „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice w miejscowości Kępice ul. Kopernika i I-go Maja oraz w m. Korzybie-
 • ok. 700ys. zł

Gmina Potęgowo -

 • nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji w miejscowości Grąbkowo
  • nazwa programu UE – PROW 2007-2013
  • przewidywana kwota dofinansowania: 372 746,00 zł.
 • nazwa projektu: Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo – Usługowego w Potęgowie
  • nazwa programu UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  
  • przewidywana kwota dofinansowania: 332 285,00 zł.

 

 • nazwa projektu: Wyposażenie placu przy remizie w Łupawie w infrastrukturę do organizacji imprez plenerowych
  • nazwa programu UE – PROW 2007-2013
  • przewidywana kwota dofinansowania: 25 416,00 zł.
    
 • Została podpisana umowa o dofinansowanie i projekt jest w trakcie realizacji.

Gmina Słupsk  

 • Nazwa projektu: Zabezpieczeni przed degradacja obszaru chronionego Doliny Moszczenicki
  • Nazwa programu UE – za pośrednictwem Słowińskij Gupy Rybackiej
  • Przewidywana kwota dofinasowania: 235 344,71 zł
 • Czy został złożony wniosek o finasowanie i uzyskano promesę finasowania i jest na etapie wykonawstwa

Gmina Smołdzino  

 • Nazwa projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Smołdzino”
 • Nazwa programu: UE PROW „Odnowa wsi i rozwój”
 • Przewidywana kwota dofinasowania: 4 000 000,00

Gmina Ustka - nie
Miasto Ustka

 • Nazwa pojęku: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości świadczenia usług edukacyjnych
  • nazwa projektu UE: PO Kapitał Ludzki przewidywana kwota dofinasowania: 1 691 410, 29 zł
  • Projekt jest w fazie oceny merytorycznej  

 

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Rok uchwalenia przez Radę Gminy Okres, na który została uchwalona
 • Damnica bd bd
 • Dębnica Kaszubska 2006 2007-2015
 • Główczyce 2000 bd
 • Kobylnica 2007 2007-2015
 • Kępice 2000 2000-2015
 • Potęgowo nie ma -
 • Słupsk nie ma -
 • Smołdzino 2007 2007-2015
 • Gm. Ustka 2009 2009-2016
 • Ustka 2012 bd 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Gmina Rok uchwalenia przez Radę Gminy
 • Damnica 2000
 • Dębnica Kaszubska 2011
 • Główczyce 2000
 • Kobylnica 2010
 • Kępice 1989
 • Potęgowo 2007
 • Słupsk 2004
 • Smołdzino 2001
 • Ustka 2002
 • Ustka 2012 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Gmina Rok uchwalenia
 • Damnica 2003
 • Dębnica Kaszubska Uchwała Nr XXX/196/2009
 • Główczyce 2002
 • Kobylnica 2004
 • Kępice 2009
 • Potęgowo 2004
 • Słupsk 2004
 • Smołdzino 2003
 • Ustka 2009
 • Ustka 2004 
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

zgodnie z obowiązującymi przepisami Powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami nie obowiązują od 2012r.
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Damnica - 2007
 • Gmina Dębnica Kaszubska - aktualizacja w 2011
 • Gmina Główczyce - 2006
 • Gmina Kobylnica - 2010
 • Gmina Kępice - bd
 • Gmina Potęgowo -2004
 • Gmina Słupsk - 2011
 • Gmina Smołdzino - 2007
 • Gmina Ustka - 2002
 • Miasto Ustka - data zatwierdzenia planu- 28.02.2008r, data aktualizacji; 31.05.2012

 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)
 • Gmina Dębnica Kaszubska - debaty społeczne
 • Gmina Smołdzino - partnerstwo prywatno – publiczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Gmina Ustka - 1999
 • Pozostałe gminy nie prowadzą LA21 
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Gmina Dębica Kaszubska - Stowarzyszenie Przyjaciół Niepoględzia i Gałęzowa SPERANDA
 • Gmina Kobylnica – 
  • Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Gmina 2010”
  • „Nasze środowisko” – Bierkowo
  • „Nasza Krępa” – Krępa Słupska
  • „Starz Ochrony Zwierząt”
 • Gmina Słupsk - „Nasze środowisko” - Bierkowo i „Nasza Krępa” - Krępa Słupska
 • pozostałe gminy-bd 

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • Gmina Damnica - www.damnica.pl
 • Gmina Dębnica Kaszubska - www.debnica.pl/gmina/index.php?
 • Gmina Główczyce - www.glowczyce.pl
 • Gmina Kobylnica - www. kobylnica.pl
 • Gmina Kępice - www.ip.kepice.pl
 • Gmina Potęgowo - www.potegowo.pl www.gck.potegowo.pl
 • Gmina Słupsk - www.gminaslupsk.pl/strony/menu/218.dhtml
 • Gmina Smołdzino -www.smołdzino.com.pl
 • Gmina Ustka - www.ustka.ug.gov.pl
 • Miasto Ustka - www.ustka.pl/new/index.php?fm+resident&fp=zil&id=214
 • Powiat Słupski - - www.powiat.slupsk.pl  
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Gmina Damnica - bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - www.debnica.pl/gmina/index.php?
 • Gmina Główczyce - www.glowczyce.pl
 • Gmina Kobylnica -bd
 • Gmina Kępice - www.bip.kepice.pl
 • Gmina Potęgowo - www.potegowo.pl www.gck.potegowo.pl
 • Gmina Słupsk - www.gminaslupsk.pl/strony/meny/218.dhtml
 • Gmina Smołdzino - www.smołdzino.com.pl
 • Gmina Ustka - www.ustka.ug.gov.pl
 • Miasto Ustka - www.ustka.pl/new/index.php?fm+resident&fp=zil&id=215
 • Powiat Słupski - - www.powiat.slupsk.pl  
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Gmina Damnica -bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - nd
 • Gmina Główczyce - www.glowczyce.pl
 • Gmina Kobylnica -bd
 • Gmina Kępice -bd
 • Gmina Potęgowo -bd
 • Gmina Słupsk - brak
 • Gmina Smołdzino - www.smołdzino.com.pl
 • Gmina Ustka -bd
 • Miasto Ustka - www.ustka.pl/new/index.php?fm+resident&fp=zil&id=216
 • Powiat Słupski - - www.powiat.slupsk.pl  
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)
 • Gmina Damnica -bd
 • Gmina Dębnica Kaszubska - ścieżki przyrodnicze, turystyczne, rowerowe, piesze, gospodarstwa agroturystyczne, spływy kajakowe
 • Gmina Główczyce -www.glowczyce.pl - zakładka turystyka
 • Gmina Kobylnica -bd
 • Gmina Kępice - ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne
 • Gmina Potęgowo -bd
 • Gmina Słupsk -www.gminaslupsk.pl/slupsk/menu/42.dhtml - gospodarstwa agroturystyczne
 • www.gminaslupsk.pl/stony/menu/218.dhtml - szlaki turystyczne
 • www.gminaslupsk.pl/strony/menu/45.dhtml- atrakcje na terenie gminy
 • Gmina Smołdzino - bd
 • Gmina Ustka -bd
 • Miasto Ustka - www.lot.ustka.pl/k5-atrakcje-regionu.html
 • Powiat Słupski - - www.powiat.slupsk.pl  

Projekty regionalne

Zadania, projekty
 • realizacja „Programu demontażu eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim – edycja 2012”,
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
 • rozbudowa infrastruktury pozyskującej energię ze źródeł odnawialnych- farmy wiatrowe.

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Słupsku
www starostwo@powiat.slupsk.pl
tel: 59 841 85 00
Nazwę wydziału przygotowującego dane Wydział Środowiska i Rolnictwa
Nazwisko naczelnika wydziału: Eugenia Bereszyńska
Tel: 59 841 85 90
e-mail: bereszynska@powiat.slupsk.pl
Nazwisko, stanowisko osoby przygotowującej dane: podinspektor Małgorzata Wojtan
tel.: 59 841 85 34
e-mail: mwojtan@powiat.slupsk.pl

 


 

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002