herb powiatuPowiat Starogardzki

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Starogardzki

Obszar (km²)

1 345

porównaj z
Liczba mieszkańców

124587

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 15.338
 • Gmina Wiejska Osiek 2.458
 • Gmina Wiejska Kaliska 5.273
 • Gmina Miejska Czarna Woda 3.423
 • Gmina Wiejska Bobowo 3.035
 • Gmina Wiejska Lubichowo 6.212
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 14.191
 • Gmina Miejska Skórcz 3.678
 • Gmina Miejska Starogard Gdański 46.636
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne 5.465
 • Gmina Wiejska Zblewo 11.259
 • Gmina Wiejska Skórcz 4.690
 • Gmina Wiejska Osieczna 2.929 (stan na dzień 30 czerwca 2012 r.)
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat
 • gm. Bobowo- 786;
 • gm. Lubichowo- 1458;
 • gm. Skarszewy- 3340;
 • gm. Miejska Skórcz-783;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 9130;
 • gm. Czarna Woda 733;
 • gm. Kaliska 1271;
 • gm. Osiek 505;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 3669;
 • gm. Smętowo Graniczne 1267;
 • gm. Zblewo 2 654
 • gm. Wiejska Skórcz 1179;
 • gm. Osieczna 670

razem 27 445, 22%

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
 • gm. Bobowo- 1922;
 • gm. Lubichowo- 3801;
 • gm. Skarszewy- 9672;
 • gm. Miejska Skórcz- 2578;
 • Gmina Miejska Starogard- 32.389;
 • gm. Czarna Woda 2171,
 • gm. Kaliska 3353;
 • gm. Osiek 1567;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 10 138;
 • gm. Smętowo Graniczne 3439;
 • gm. Zblewo 7 417
 • gm. Wiejska Skórcz 3073;
 • gm. Osieczna – 1878

razem - 83 39867%

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
 • gm. Bobowo- 327;
 • gm. Lubichowo- 768;
 • gm. Skarszewy- 1170;
 • gm. Miejska Skórcz- 317;
 • Gmina Miejska. Starogard Gdański- 5117;
 • gm. Czarna Woda 519;
 • gm. Kaliska 649;
 • gm. Osiek 130;
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 1531;
 • gm. Smętowo Graniczne 667;
 • gm. Zblewo 1 355
 • gm. Wiejska Skórcz 438;
 • gm. Osieczna – 383

razem - 13 371, 11%

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego
 • gm. Czarna Woda 7;
 • gm. Osiek 8;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 143,
 • gm. Wiejska Skórcz 0;
 • gm. Kaliska – 12;
 • pozostałe gminy – b.d.
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego
 • gm. Bobowo- 118;
 • gm. Lubichowo- 595;
 • gm. Skarszewy- 510;
 • gm. Miejska Skórcz- 166;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 5230;
 • gm. Czarna Woda 143;
 • gm. Kaliska - 281;
 • gm. Osiek bd (w 2011 r. - 104);
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański – b.d.;
 • gm. Smętowo Graniczne 157;
 • gm. Zblewo b.d (r.2009-580);
 • gm. Wiejska Skórcz 129;
 • gm. Osieczna – 107

Razem bez Gm. Wiejskiej Starogard Gdański i Zblewo - 7540

Liczba rolników
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 44,
 • Gmina Wiejska Kaliska – 250,
 • pozostałe gminy – b.d.
Liczba bezrobotnych

dane z Powiatowego Urzedu Pracy:
stan na dzień 31.12.2012 r. - 9166 osób bezrobotnych w tym 5065 kobiet

dane przesłane z gmin:

 • gm. Bobowo- 257;
 • gm. Lubichowo- 450;
 • gm. Skarszewy-1048,
 • gm. Miejska Skórcz- 290;
 • Gmina Miejska Starogard Gdański- 3157 ;
 • gm. Czarna Woda 282;
 • gm. Kaliska – 473;
 • gm. Osiek – 195,
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański - 1019;
 • gm. Smętowo Graniczne 384;
 • gm. Zblewo 948;
 • gm. Wiejska Skórcz 345;
 • gm. Osieczna – 291
porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
 • Gmina Miejska Starogard Gdański – 100 %
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: ok.  40 %
 • Gmina Wiejska Osiek: ok. 70%
 • Gmina Wiejska Kaliska ok. 40% 
 • Gmina Miejska Czarna Woda: b.d
 • Gmina Wiejska Bobowo: 20%
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 42%
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz ok. 80%
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 60% (na podstawie  sołectw: Kopytkowo, Kamionka, Kościelna Jania, Lalkowy, Bobrowiec)
 • Gmina Wiejska Zblewo: b.d.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 75%
 • Gmina Wiejska Osieczna: ok. 40% (Na podstawie danych z sołectw: Szlachta Osieczna Osówek, Zimne Zdroje, Duże Krówno ,  Zdrójno)
Budżet

Budżet 121 445 919,13
w tym dochody własne: 19 199 045,50

porównaj z
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Leszek Burczyk
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane

1993 ha; 1,48 %
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 1374
 • przemysłowe 281
 • inne 338
porównaj z
Lasy

58334 ha; 43,36
w tym:

 • lasy państwowe  49408
 • lasy prywatne  8847
 • lasy komunalne  79
porównaj z
Użytki rolne

63569 ha; 47,25 %

porównaj z
Nieużytki

2474 ha; 1,84 %

porównaj z
Wody

3480 ha; 2,59 %

porównaj z
Inne

4684 ha; 3,48 %


Razem 134534ha ; 100%

porównaj z

Zaopatrzenie w wodę

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Roczne zużycie wody w powiecie (m3/r) 4 403 744

gm. Bobowo-  57.806; gm. Lubichowo – 255.700 gm. Skarszewy- 458.710,94; gm. Miejska Skórcz- 211900; Gmina Miejska Starogard Gdański-1.738.416; gm. Czarna Woda 180.000; gm. Kaliska 140108; gm. Osiek 34.500; Gmina Wiejska Starogard Gdański 431000; gm. Smętowo Graniczne 244.400; gm. Zblewo 301.208,18; gm. Wiejska Skórcz 196.400; gm. Osieczna 153.595 (Gm. Osieczna – 111.611, Stowarzyszenie – 41.984) 

-    przemysł: 67 748

gm. Skarszewy – b.d.; gm. Lubichowo – 1.595, gm. Miejska Skórcz- 6935; gm. Kaliska 2602; gm. Zblewo 18.616,05; gm. Wiejska Skórcz 0; gm. Osieczna – 0, gm. Czarna Woda - 38000

 -     cele komunalne: 3 427 479

gm. Bobowo – 57.806, gm. Lubichowo – 254.105; gm. Skarszewy – 458.710,94; gm. Miejska Skórcz- 204965; Gmina Miejska Starogard Gdański- 1.738.416; Gmina Wiejska Starogard Gdański – 431000; gm. Smętowo Graniczne – 244.400; gm. Czarna Woda 142.000; gm. Kaliska 135406; gm. Osiek 31.500; gm. Zblewo 282.592,13; gm. Wiejska Skórcz 110.000, gm. Osieczna – 153.595

 
-      rolnictwo i leśnictwo: 91 500

gm. Kaliska 2.100; gm. Wiejska Skórcz 86.400; gm. Osiek 3.000

porównaj z
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 100%

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 10 ujęć, 22 studnie

Gmina Wiejska Bobowo: (dane za 2011 r.)

 • ujęcie komunalne – wody podziemne 75%
 • studnie indywidualne    25%

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne: 93%
 • studnie indywidualne: 7%

Gmina Wiejska Osiek:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne, jedno w Osieku
 • studnie indywidualne: b.d.

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne   6 ujęć korzysta 5121 mieszkańców
 • studnie indywidualne      186 studni  korzysta 1091 mieszkańców
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne    brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe  brak

Gmina Wiejska Skórcz:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 92%
 • studnie indywidualne – 8%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne: 0
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe: 0

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • ujęcie komunalne – wody podziemne 99%
 • studnie indywidualne 1%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne - brak
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe - Steico Sp. z o.o. pobiera wodę z Wdy.

Gmina Miejska Skórcz:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne 211900 m3/r
 • studnie indywidualne b.d.

Gmina Wiejska Osieczna: b. d.

Gmina Wiejska Zblewo:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 99%

Gmina Wiejska Kaliska:

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 95%
 • studnie indywidualne – 5%
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne: 0
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe: 0

Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d. (dane z 2009 r.):

 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 98%
 • studnie indywidualne – 1%
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Średnio w powiecie 123
w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 101
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 78,30
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 48,8
 • Gmina Wiejska Osiek: 80
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 81
 • Gmina Wiejska Skórcz: 70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 68,69
 • Gmina Miejska Skórcz: 83
 • Gmina Wiejska Osieczna: 143,6
 • Gmina Wiejska Bobowo: 103
 • Gmina Wiejska Zblewo: 55,3
 • Gmina Wiejska Kaliska: 68
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 110
porównaj z
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Średnio w powiecie  12 019
w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4763
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 1181
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 669
 • Gmina Wiejska Osiek: 90
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 700,0; do celów komunalnych 695,2, do celów przemysłowych: 4,88
 • Gmina Wiejska Skórcz: 400
 • Gmina Miejska Czarna Woda: do celów komunalnych: 235,34, do celów przemysłowych:104,1
 • Gmina Miejska Skórcz: do celów komunalnych: 299, do celów przemysłowych 19
 • Gmina Wiejska Osieczna: 420,81
 • Gmina Wiejska Bobowo: 428
 • Gmina Wiejska Zblewo: do celów komunalnych: 774,22, do celów przemysłowych: 51,00
 • Gmina Wiejska Kaliska: 371,0
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 1256

do celów komunalnych średnio w powiecie  9390
w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4763
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 1181
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 669
 • Gmina Wiejska Osiek: 90
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 695,2
 • Gmina Wiejska Skórcz: 400
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 235,34
 • Gmina Miejska Skórcz: 299
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 774,22
 • Gmina Wiejska Kaliska: 7,1
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d.
porównaj z
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

Średnio w powiecie 92,76

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 86,4%
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 90%
 • Gmina Wiejska Osiek: b.d.(r.2008- 30)
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 82%
 • Gmina Wiejska Skórcz: 96%
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 99%
 • Gmina Miejska Skórcz: 99%
 • Gmina Wiejska Osieczna: 95,87%
 • Gmina Wiejska Bobowo: 73%
 • Gmina Wiejska Zblewo: 99%
 • Gmina Wiejska Kaliska: 95
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 97,8
Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 3,65
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 3,50
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 2,70
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,30
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 3,02
 • Gmina Wiejska Skórcz: 2,70
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 2,38
 • Gmina Miejska Skórcz: 3,02
 • Gmina Wiejska Osieczna: 2,20 + VAT ,
 • Gmina Wiejska Bobowo: 3,46
 • Gmina Wiejska Zblewo: 2,86
 • Gmina Wiejska Kaliska: 2,65
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 3,35
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

parametrów fizykochemicznych  100%

 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
 • Gmina Miejska Czarna Woda: dopuszczalna do spożycia
 • Gmina Miejska Skórcz: 100%
 • Gmina Wiejska Zblewo: 100 %
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: 99%
 • Gmina Wiejska Kaliska: 100%

parametrów bakteriologicznych 100%

 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 100%
 • Gmina Miejska Czarna Woda: dopuszczalna do spożycia
 • Gmina Miejska Skórcz: 100%
 • Gmina Wiejska Skórcz: 100%
 • Gmina Wiejska Bobowo: dobra
 • Gmina Wiejska Zblewo: 100 %
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy: 100%
 • Gmina Wiejska Kaliska: 100 %
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Star-Wik Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 5682,
  • 100% całkowitego zaopatrzenia Miasta Starogard Gd.

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie 73%
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STAR-WIK” w Starogardzie Gd. 12%
 • RSP „KOOPEROL” Zduny 15 %
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 1.409

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
 

 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne
  • wielkość produkcji śr. [m3/d]: 750

Gmina Wiejska Osiek:

 • Urząd Gminy Osiek
  • wielkość produkcji śr. [m3/d]: 90

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Lubichowo –b.d.

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa firmy: Urząd Gminy Skórcz,
  • wielkość produkcji śr. [m3] 543,              
  • 92% całkowitego zaopatrzenia gminy

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • Nazwa firmy: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie (Zakład Budżetowy), ul Mickiewicza 7, Czarna Woda 83-262 –b.d.

Gmina Miejska Skórcz:

 • Nazwa firmy: Zakład Gospodarki Miejskiej,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 580
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy – 100 %,

Gmina Wiejska Osieczna:

 • Urząd Gminy Osieczna
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] – 305,78
  • 72,67% całkowitego zaopatrzenia gminy,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi
  • wielkość produkcji śr.  [m3/d] – 115,02
  • 27,33% całkowitego zaopatrzenia gminy

Gmina Wiejska Bobowo: b.d.

Gmina Bobowo,

 • wielkość produkcji śr. [m3/d] b.d.
 • % całkowitego zaopatrzenia gminy – 100%

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa firmy: Zakład Komunalny Gminy Zblewo, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo,
  • wielkość produkcji śr [m³/d]     - 1101,37 (dane za 2011 r.)
  • % całkowitego zaopatrzenia gminy – 99,9%

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa firmy: Gmina Kaliska
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] 516,3

Gmina Miejsko Wiejska Skarszewy:

 • Nazwa firmy: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
  • wielkość produkcji śr. [m3/d] – 1620

Ścieki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

Razem w powiecie bez gmin Osieczna, Bobowo, Kaliska, Skarszewy - 3 825 651

w tym:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański:
  • ogółem 2.920.000, w tym
   • komunalne: b.d.,
   • przemysłowe: b.d.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:
  • ogółem 147200
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:
  • ogółem 37600, w tym:
   • komunalne 37600
 • Gmina Wiejska Osiek:
  • ogółem 35000, w tym
   • komunalne 35000
 • Gmina Wiejska Lubichowo:
  • 93.451, w tym
   • komunalne 93.451
 • Gmina Wiejska Skórcz:
  • ogółem 110.000, w tym:
   • komunalne 110.000,
 • Gmina Miejska Czarna Woda:
  • ogółem szacunkowo 100.000, w tym
   • komunalnych 100.000
 • Gmina Miejska Skórcz:
  • ogółem 162.300, w tym
   • komunalne: 111.100,
   • przemysłowe: 51.200
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo:
  • 220.100, w tym
   • komunalne: 198.100,
   • przemysłowe: 22.000
 • Gmina Wiejska Kaliska: b.d.
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d. (dane za 2011 r.- 232.608,24)
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • nazwa miejska oczyszczalnia ścieków lokalizacja ul. Droga Owidzka 3a użytkownik (prowadzący instalację) PWiK „Star- WiK”
  • ilość odbieranych ścieków 8000 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 16000 obciążenie [RLM] 70 000.
  • sposoby oczyszczania: 
  • mechaniczno-biologiczny /chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 99 , CHZT 95  fosfor og 91, azot og 88., zawiesina 97.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 1060
  • Sposób zagospodarowania osadów rolniczy
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Wierzyca

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Nazwa- Oczyszczalnia Jabłowo, lokalizacja Jabłowo;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków- [m3/d] 82,7
  • Przepustowość projektowa- [m3/d] 165-215, obciążenie  [RLM] 892
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  96,82, CHZT 93,08; fosfor og. b.d.; azot og b.d., zawiesina b.d.;
  • ilość wytworzonych odpadów ściekowych 0,096 [tsm/rok].
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Pliszka
 • Oczyszczalnia Kokoszkowy, lokalizacja Kokoszkowy;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków-  [m3/d] 95,9
  •  Przepustowość projektowa- [m3/d]  215-267, obciążenie  [RLM] 696
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  93,82, CHZT 88,6; fosfor og. b.d.; azot og b.d., zawiesina b.d.;
  • ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,44 [tsm/rok].
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Kochanka
 • Oczyszczalnia Szpęgawsk, lokalizacja Szpęgawsk;
  • użytkownik (prowadzący instalację) GZUK Jabłowo
  • Ilość odebranych ścieków- [m3/d] 84,93
  • Przepustowość projektowa [m3/d] 150- 195, obciążenie 756 [RLM]
  • Sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 97,3; CHZT 92,6; fosfor og. B.d., azot og. b.d; zawiesina b.d.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych 0,28 [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na składowisko odpadów.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Szpęgawa

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kopytkowie,
  •  lokalizacja Kopytkowo,
  •  użytkownik (prowadzący instalację)
  • ilość odbieranych ścieków 120 [m3/d] 
  • przepustowość projektowa [m3/d] 166 , obciążenie [RLM] 1499,
  •  sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: b.d. wynik oczyszczania: BZT5 3,4, CHZT 39,4, fosfor og b.d., azot og b.d., zawiesina 7,5,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]  b.d.
  • Sposób zagospodarowania osadów - wywóz osadu nadmiernego do Oczyszczalni Ścieków w Pelplinie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków - rów melioracyjny R-A

Gmina Wiejska Osiek:

 • Nazwa- Gminna Oczyszczalnia Ścieków,
  • lokalizacja- Osiek, Osiedle Polne;
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Urząd Gminy Osiek;
  • ilość odebranych ścieków- [m3/d] 80;
  • przepustowość projektowa- [m3/d]300], obciążenie [RLM]2000;
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny.
  • %redukcji ładunku: BZT5 98,5%, CHZT- 98%, fosfor og 95%, azot og 96%, zawiesina- 99%.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- 35,4 [tsm/rok];
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Osieku do lipca 2012 r. od sierpnia ZUOK Stary Las.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- kanał „A” Karszanek, dalej jez. Kałębie.

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie,
  • Lokalizacja: Lubichowo, ul. Wdecka 30,
  • ilośc odebranych ścieków: ok. [m3/d] 256;
  • przepustowość projektowa [m3/d]627 , obciążenie [RLM] 2500,
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny.
  • % redukcji ładunku: BZT5 99,15, CHZT 96,47, fosfor og 97,16, azot og 83,63, zawiesina 98,67.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 55.
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rów melioracji szczegółowej ujście rzeki Zelgoszcz.

Gmina Wiejska Skórcz:
Z dniem 1.04.2011 wszystkie ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Skórczu (eksplorator oczyszczalni ścieków jest Gmina Miejska Skórcz)
Ilość odbieranych ścieków z Gminy Skórcz –77 m3/d,

Gmina Miejska Skórcz:

 • Nazwa- Oczyszczalnia Skórcz,
  • lokalizacja- Miasto Skórcz, ul. Gniewska 1;
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Zakład Gospodarki Miejskiej;
  • ilość odebranych ścieków- 561,6 m3/d;
  • przepustowość projektowa- 750 m3/d, obciążenie 5000 RLM;
  • sposób oczyszczania: mechaniczno-biologiczny/chemiczny.
  • %redukcji ładunku: BZT5 99,1%, CHZT- 96,8%, fosfor og b.d., azot og b.d. zawiesina- 95,5%
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych- 54 tsm/rok;
  • Sposób zagospodarowania osadów: do zakładu utylizacji
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Szoryca.

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa- gminna oczyszczalnia ścieków w Zblewie,
  • lokalizacja: ul. Pinczyńska 40, Zblewo
  • użytkownik (prowadzący instalację)- Zakład Komunalny Gminy Zblewo,
  • ilość odbieranych ścieków- w m3/d- 665
  • przepustowość projektowa [m3/d]- 800 obciążenie [RLM] – 7884
  • sposoby oczyszczania: biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 95,9 , CHZT 96,66 , fosfor og. b.d., azot og. b.d., zawiesina – 99,42 ,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]- 276
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowisko odpadów w Zblewie do 31. 07. 2012 r., od 01. 08. 2012 r. ZUOK Stary Las,
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- rzeka Piesienica

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kaliskach,
  • Lokalizacja: Kaliska, gmina Kaliska,
  • użytkownik (prowadzący instalację): Urząd Gminy Kaliska
  • ilość odebranych ścieków- 211 m3/d
  • przepustowość projektowa- 500 m3/d; obciążenie [RLM] 2000
  • sposób oczyszczania- mechaniczno- biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  99, CHZT  97, zawiesina  99.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych – 40 tsm/rok.
  • Sposób zagospodarowania osadów- składowanie na wysypisku.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków- kanał rzeki Wdy.

Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy

 • nazwa MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW lokalizacja SKARSZEWY UL. POLNA 33
  • użytkownik (prowadzący instalację)  GMINNE WODOCIAGI I KANALIZACJA SP Z O.O.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 832
  • przepustowość projektowa [m³/d] 770 obciążenie [RLM] 4682
  • sposoby oczyszczania: 
  • mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5  98,8 %, CHZT 94,7 % fosfor og b.d. azot og b.d., zawiesina 97,1 %
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 189,23
  • Sposób zagospodarowania osadów  - ROLNICZE
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków -RZEKA WIETCISA

Gmina Miejska Czarna Woda:
Gmina Miejska Czarna Woda nie posiada miejskiej oczyszczalni, przez co końcowy etap procesu odprowadzania ścieków realizowany jest w porozumieniu z gminami sąsiednimi. Ścieki komunalne z nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Czersku.
Ścieki bytowe oraz przemysłowe powstające w trakcie procesu produkcji płyt pilśniowych w zakładzie STEICO Sp. z o.o., odprowadzane są zakładowym układem kanalizacyjnym do przepompowni ścieków a następnie przetłaczane do tzw. rolniczej oczyszczalni ścieków. Ścieki z przydomowych zbiorników, wywożone są do oczyszczalni w gminach: Czersk i Zblewo.
 

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

Średnio w powiecie bez gmin Osieczna i Bobowo - 68,7%

 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 95
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 45
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 28
 • Gmina Wiejska Osiek: 40
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 58
 • Gmina Wiejska Skórcz: 30
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 70
 • Gmina Miejska Skórcz: 98
 • Gmina Wiejska Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo: 55
 • Gmina Wiejska Kaliska: 40
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d. (za rok 2010 - 59,94)
Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 4,83
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 6,42
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 3,35
 • Gmina Wiejska Osiek: 2,68
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 4,64
 • Gmina Wiejska Skórcz: 4,21
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 6,59
 • Gmina Miejska Skórcz:
  • 3,54 ścieki komunalne dopływające siecią,
  • 4,22 ścieki komunalne dowożone
  • 3,46 ścieki dostarczane  rurociągami z innych gmin ,
  • 3,74 przemysł
 • Gmina Wiejska Osieczna: 28,29 zł/m3 górna stawka opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za usługi opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w granicach gminy Osieczna.
 • Gmina Wiejska Bobowo: 6,42
 • Gmina Wiejska Zblewo: 5,12
 • Gmina Wiejska Kaliska: 4,30
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: 4,69
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

Nazwa prowadzącego instalację: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 • Oddział Oczyszczalni Ścieków i Spalarni Odpadów
 • lokalizacja: ul. Droga Owidzka 12, Owidz
 • przepustowość [m3/doba] 19.300
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca

nazwa prowadzącego instalację: STEICO SWp. Z o.o. Zakład w Czarnej Wodzie

 • lokalizacja: ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda
 • przepustowość [m³/doba]: 40608        
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: Rolnicze wykorzystanie ścieków - Kopleks łąk (trwałe użytki zielone) o pow. ok. 348 ha

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

 

Nazwa cieku

Długość w km

Ujście

Struga Studziennice

5,3

Jez. Wieckie

Struga Zimne Zdroje

2,7

Rz. Wda

Struga Lubiki

1,2

Struga Zimne Zdroje

Struga Młyńsk

1,6

Rz. Wda

Struga Tuczno

1,6

Jez. Trzechowskie

Żelgoszczówka

5,7

Rz. Wda

Stara Wda

2,2

Rz. Wda

Brzezianek

9,5

Rz. Wda

Święta

12,9

Rz. Wda

Brzeźnica

7,6

Rz. Wda

Struga Karszanek

4,6

Jez. Kałębie

Kałębnica

2,2

Jez. Słone

Siekierka

1,9

Jez. Słone

Prusina

8,6

Rz. Wda

Struga Młyńska Smętowo

3,5

Rz. Struga Młyńska

Struga Młyńska

5,3

Rz. Wisła

Struga Kazub

4,2

J. Struga

Stara Wierzyca

2

Rz. Wierzyca

Rutkownica

3,3

Rz. Wietcisa

Kanał "D"

2,3

Rz. Wietcisa

Kanał "E"

3,1

Rz. Wietcisa

Rz. Wietcisa

17,8

Rz. Wierzyca

Struga "C" Bączek

0,8

Rz. Wierzyca

Struga "A" Bietowo

4,8

Jez. Sumin

Smela

6,5

Rz. Piesienica

Piesienica

18,8

Rz. Wierzyca

Kochanka

10,2

Rz. Wierzyca

Pliszka

8,9

Rz. Węgiermuca

Węgiermuca

32,8

Rz. Wierzyca

Janka Zachodnia

4,1

Rz. Janka Główna

Janka Wschodnia

8

Rz. Janka Główna

Liszka

9,5

Rz. Janka

Beka II

2,2

Rz. Beka I

Janka Główna

4,8

Rz. Wierzyca

Wierzyca

54,8

Rz. Wisła

Czysta

2,4

Rz. Szpęgawa

Swarożynka

2,9

Rz. Szpęgawa

Szpęgawa

0,8

Rz. Motława

Struga "B" Godziszewo

1,1

Jez. Godziszewskie

Struga "A" Demlin

4

Jez. Godziszewskie

Godziszewska

3,4

Jez. Godziszewskie

Styna

2,1

Rz. Kłodawa

Wstążka

2

Rz. Wda

 

 

 • kanały

 

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Sztachta

7,7

b. danych

Kanał "D"

2,3

b. danych

Kanał "E"

3,1

b. danych

Kanał Bytoński

4,1

Rz. Piesienica

 

10,1

b. danych

Wysoka

4,0

b. danych

Kanał "A" Demlin

4,0

b. danych

 

 

 • jeziora powyżej 5 ha , badania WIOŚ:

 

 

Gmina

Nazwa jeziora

Powierzchnia
(ha)

Głębokość
max

Przepływowe

 Kl.czystości/rok badań/st ekol./st.jcw/rok 

    Wiejska Starogard

Sumińskie

95,4

7

Tak

-/07, -/09, zły/10, zły/11/st ekol. umiar/jcw zły/12

Zduńskie

77,92

12

Tak

 

Płaczewo

49,5

 

Nie

 

Szpęgawskie

31,34

 

Tak

 

Raduńskie

18,31

15

Tak

 

Staroleskie

15,01

 

Tak

 

Rokocińskie

13,05

 

Tak

 

Jabłowo

12,87

 

Tak

 

Jamertal

8,09

 

Tak

 

Dolina Łez

8,09

 

Nie

 

Żygowice

6,82

 

Tak

 

Sumin

 

5,34

 

Tak

 

Rywałd

49,50

 

Tak

 

Kochanka

16,40

 

Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiejska Osiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kałębie

446,3

6,4

Tak

III/05/st.ekol.umiar/st jcw zly/12

Udzierz

132,7

2,1

Tak

 

Słone

119,5

6,4

Tak

III/05

Czarne Poł.

98,02

 

Tak

II/05 

Czarne Pn.

79

 

Tak

 

Trzebiechowo

16,9

 

Tak

 

Karszanek

15,78

 

Tak

 

Wierzbiny

13,43

 

Tak

 

Brzezianek

12,8

 

Tak

 

Staw Młyński

11,81

 

Tak

 

Bobrówek

7,36

 

Tak

 

Siekerki

6,74

 

Tak

 

Wstążki

6,59

 

Tak

 

Okarpiec

6

 

Tak

 

 

 

 

 

 

Godnik

5,48

 

Tak

 

Głuche

20,00

 

Nie

 

Tuszynek

18,00

 

Nie

 

Wiejska Skarszewy

Godziszewskie

169,4

17,2

Tak

II/99  ?/09

Margiel Duży

35,4

12,1

 

III/99

Krawuńskie

28

12,3

Tak

 

Czarne

8,76

7

Tak

 

Trzciniec

7,54

 

Nie

 

Wiejska Osieczna

Długie

51,8

 

Tak

 

Babskie

13,6

 

Tak

 

Wiejska Skórcz

Czarnoleskie

45,56

 

Tak

 

Wiejska Lubichowo

Ocypel Wlk.

114

40,0

Tak

II/96, II/05

Szteklin

48,3

 

Tak

 

Jelonek

20,09

13,9

Tak

 

Smolniki

18,61

 

Tak

 

Kochanka

16.40

 

Tak

 

Zelgoszcz Długie

14,27

 

Tak

 

Zelgoszcz Stare

14,23

 

Tak

 

Święte

12,17

 

Tak

 

Ocypelek

9,95

 

Tak

 

Firek

7,06

 

Tak

 

Wiejska Kaliska

Trzebiechowskie

76,9

32

Tak

 

Kaszubskie

16,49

 

Tak

 

Smolnik

15,22

 

 

 

Studziennice

7,56

 

Tak

 

Kamionka

7,3

 

Tak

 

Wiejska Zblewo

Borzechowskie

237,7

35

Tak

 

Niedackie

115,3

30

Tak

sanit.I,og.II/05 

Semlińskie

29,1

6,8

Tak

 

Ostrowie

24,27

20,5

Tak

 

Borzechowskie

20,78 237,7

43,0

Tak

III/99

Grygorek

11,6

 

Tak

 

Lipia Góra I

9,50

 

Tak

 

Lipia Góra II

9,52

 

Tak

 

Szteklińskie

54,79

16,0

Tak

III/99

Berenta

7,27

 

Tak

 

Kleszczewskie

17,38

 

Tak

 

Piekiełko

9,92

 

Nie

 

 

Grabowskie

5,67

 

Nie

 

Wiejska Bobowo

 


 

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • rzeka Wierzyca - Starogard Gd.
 • rzeka Piesienica - Zblewo
 • rzeka Szoryca -Skórcz
 • kanał rzeki Wdy - Kaliska
 • rzeka Zelgoszczówka - Lubichowo
 • rów melioracyjny - Kopytkowo, Wietcisa - Skarszewy
 • rów melioracyjny - Kokoszkowy
 • rów melioracyjny - Szpęgawsk
 • rów melioracyjny – Skórcz
Monitoring jakości wody

Brak informacji o monitoringu prowadzonym przez gminy lub powiat.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej -  klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony  Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: dla badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie (kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe)
Dla badań wykonanych w r. 2004 i później, zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r. 2004
Dla badań z r.2007 i późniejszych dokonano  klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045. 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./km rzeki

ost. rok

Wyniki badań

St. sanit 

Klasyf.og.

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. ekolog.

 St. JCW

Wda Osiek Wdecki Młyn/ 60,4 2012 - - - - - -

Wda

Osiek

Błędno-stały pkt. / 62,3

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno/62,3

2005

2,4

17,9

1,05

0,14

III

III

 

 

Błędno/62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Wda

Czarna Woda

Klonowice/134,6

2000

2,2

14,6

1,07

0,11

II

II

 

 

Klonowice/134,6

2006

2,0

15,3

0,68

0,19

IV

III

 

Czarna Woda

Czarna Woda / 129,8

2000

2,1

17,9

1,26

0,11

II

II

 

 

Czarna Woda/129,8

2006

4,2

18,1

0,97

0,19

IV

III

 

Osieczna

Osowo Leśne/122,8

2000

2,3

19,2

1,09

0,11

II

II

 

 

Osowo Leśne/122,8

2006

2,2

18,7

0,91

0,22

III

III

 

 

 

Czechowskiego/113,3

2007

1,7

24,4

1,08

0,17

IV

IV

  Osieczna Czechowskiego/113,3 2011 1,7 4,9 1,37 0,166 db i pow dobry
Wda Lubichowo Czarne / 116,3 2012 - - - - - -

 

Osieczna

Zimne Zdroje/105,7

2000

2,2

18,0

1,28

0,11

II

II

 

 

Zimne Zdroje/105,7

2006

2,2

19,5

0,95

0,13

IV

III

 

Lubichowo

Wda/87,0

2000

1,9

17,8

1,13

0,12

II

II

 

 

Wda/87,0

2006

1,9

20,7

0,89

0,18

III

III

 

Osiek

Błędno-stały pkt / 62,3

2000

2,3

19,3

1,12

0,11

II

II

 

 

 

2002

1,4

22,8

0,91

0,13

II

II

 

 

 

2003

2,7

21,2

1,12

0,15

II

II

 

 

 

2004

2,6

21,1

1,04

0,31

III

III

 

 

Błędno-stały pkt / 62,3

2006

1,9

21,0

0,91

0,21

III

III

Niechwaszcz

Czarna Woda

Czarna Woda / 2,2

2000

2,6

26,2

1,42

0,21

II

II

Niechwaszcz Czarna Woda Zawada/2,2 2012 2,2 -/9,0 1,47 0,334 umiar  

Wierzyca

Skarszewy

Czarnocin/80,7

2007

2,5

27,2

1,94

0,21

IV

IV

      2010 3,7 12,4 3,9 0,36 - -
  Skarszewy Czarnocin/80,7 2011            
Wierzyca Skarszewy Czarnocin/80,7 2012 2,3 6,1 1,66 0,218 dobry  

 Wierzyca

Skarszewy

Zapowiednik / 74,8

2002

3,0

25,6

1,99

0,21

III

III

 

 

Zapowiednik / 74,8

2005

3,0

33,0

1,71

0,18

III

III

 

Starogard

pow.Starogardu / 59,4

2002

2,7

24,5

1,99

0,21

III

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2005

2,4

22,2

2,03

0,2

IV

III

 

 

pow.Starogardu / 59,5

2007

2,5

32,5

2,19

0,22

V

IV

   

pow.Starogardu / 59,5

2011 bd
 

 

 

 

 
    Starogard 2012 2,3 -/6,2 1,65 0,198 zły  

 

 

pon.Starogardu / most w Owidzu55,0

2005

3,7

19,8

2,22

0,22

IV

III

 

Starogard

Owidz / 51,8

2002

4,4

28,2

2,69

0,26

III

III

    Owidz/52,8 2010 5,0 12,4 4,75 0,44 III  
    Owidz/52,8 2011 bd          

 

Starogard

pow.uj.Węgiermucy / 40,0

2002

3,3

25,5

2,64

0,24

III

non

 

Starogard

pow.Pelplina

2002

2,9

26,7

2,87

0,22

III

non

 

Starogard

Stocki Młyn pon.Pelplina / 16,7

2002

3,5

28,0

2,87

0,22

non

non

Potok-dopływ z Kokoszków

Starogard

Starogard/0,0

2007

4,3

38,5

4,84

0,28

IV

IV

Piesienica

Starogard 

uj do Wierzycy 0,0

2005

2,9

24,4

2,46

0,19

III

III

Piesienica

Starogard 

Nowa Wieś Rzeczna/1,2

2007

2,6

32,3

3,02

0,22

IV

IV

Piesienica Starogard  Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2008 2,9 bd 3,37 0,305 bd  bd
Piesienica  Starogard  Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2010  5,9 12,9   4,61 0,34   III  zły
Piesienica  Starogard  Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2011 bd          
Piesienica Starogard Nowa Wieś Rzeczna/1,2 2012 - - - - db i pow.  
Piesienica Zblewo Piesienica 6/9 2012 - - - - -  
Wietcisa Skarszewy St. Wiec/18,9 2012 - - - - -  

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2002

3,0

35,5

2,17

0,13

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy

2005

2,9

20,6

1,58

0,18

III

III

Wietcisa

Skarszewy

uj.do Wierzycy/0,4

2007

2,8

25,2

1,97

0,25

IV

IV

Wietcisa Skarszewy  uj. do Wierzycy/0,4 2010 5,7 11,1 2,36 0,34 II  
Wietcisa Skarszewy uj. do Wierzycy/0,4 2011 bd          
Wietcisa Skarszewy uj. do Wierzycy/0,4 2012 - - - - -  
Węgiermuca Bobowo Bobowo/14,5 2012 - - - - -  

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2002

3,2

31,7

2,17

0,13

III

non

Węgiermuca

Starogard

uj.do Wierzycy Klonówka

2005

2,6

29,6

3,49

0,22

III

III

Węgiermuca

 

uj.do Wierzycy /1,4

2007

2,5

40,1

4,65

0,31

IV

IV

Węgiermuca   uj.do Wierzycy /1,4 2008 2,5 bd 4,14 0,317 bd  bd
Węgiermuca    uj.do Wierzycy /1,4 2010  3,6 17,0  7,15  0,420  III  zły 
Węgiermuca Starogard

uj. do Wierzycy/1,4

Wypływ z Jez

2012 - - - - dobry  

Styna

Skarszewy

Wypływ z Jez. Godziszewskiego / 14,9

2003

1,7

19,5

1,36

0,16

II

II

Od r.2009 OWO zamiast ChZT5, zamiast stanu sanitarnego-stan/potencjał ekologiczny, zamiast klasyfikacji ogólnej-stan JCW (jednolitej części wód)

Miano: BZT5(mgO2/dm3), ChZT(  mgO2/dm3  ) , OWO(mgC/ dm3), Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3).

 
 

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne
 • surowce ilaste
 • kreda jeziorna
Złoża kopalin

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E - złoże eksploatowane
M - złoże skreślone z bilansu zasobów
R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (kategorie A+B+C1)
Z - złoże zaniechane
T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo 

Lp.
Nazwa złoża
Stan zagospodarowania złoża
Zasoby (tys. t)
Złoże
Wydobycie
Geologiczne bilansowe
Przemysłowe
1
Barłożno
E
1859
-
Piaski i żwiry
-
2
Bobowo
Z
120
-
Kreda
-
3
Bobowo
Z
12
-
Piaski i żwiry
-
4
Bobowo II
R
137
-
Piaski i żwiry
-
5
Bobowo III
R
71
-
Piaski i żwiry
-
6
Dąbrówka
R
314
-
Piaski i żwiry
-
7
Demlin I
E
2003
-
Piaski i żwiry
-
8
Demlin
E
216
 
Piaski i żwiry
36-
9
Godziszewo-Damaszka
Z
-
-
Kreda
-
10
Gołębiewko II*
R
722
 
Piaski i żwiry
-
11
Grabowo
E
247
247
Piaski i żwiry
51
12
Kamierowskie Piece II*
R
31
-
Piaski i żwiry
-
13
Kochanka
Z
2028,65
-
Kreda
-
14
Klonówka
Z
689
-
Piaski i żwiry
-
15
Klonówka I
E
325,5
-
Piaski i żwiry
34
16
Klonówka III
E
188,4
-
Piaski i żwiry
35,5
17
Kolincz I
E
78
-
Piaski i żwiry
4
18
Kochanka
Z
2028,7
-
Kreda
-
19
Kolincz
Z
47
-
Piaski i żwiry
-
20
Mirowo *
Z
18265
-
Piaski i żwiry
-
21
Mirowo I*
T
1126
8
Piaski i żwiry
-
22
Mirowo II*
T
2999
2972
Piaski i żwiry
-
23
Nowa Wieś Rzeczna I
R
198
-
Piaski i żwiry
-
24
Osieczna
P
3064
-
Kreda
-
25
Osieczna I
R
524
-
Piaski i żwiry
-
26
Siwiałka
Z
156,80
-
Kreda
-
27
Siwiałka
E
576
-
Piaski i żwiry
418
28
Skarszewy II
Z
121
-
Piaski i żwiry
-
29
Szlachta
T
2255
2255
Piaski kwarcowe
-
30
Szteklin
R
42
-
Piaski i żwiry
-
31
Szteklin I
R
80
-
Piaski i żwiry
-
32
Sucumin
T
208 (tys. m3)
73 (tys. m3)
Ilaste ceramiki budowlanej
-
33
Rynkówka
E
354
-
Piaski i żwiry
-
34
Trzcińsk
Z
-
-
Kreda
-
35
Wolny Dwór
T
1503
62
Piaski i żwiry
-
36
Wolny Dwór II*
E
-
-
Piaski i żwiry
79
37
Wolny Dwór III*
R
312
-
Piaski i żwiry
-
38
Zblewo*
Z
53
-
Piaski i żwiry
-
39
Zielona Góra
Z
39
-
Piaski i żwiry
-
40 Piece E 496,2 - Piaski i żwiry -

 

 

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • pojazdów  ciężarowych 11 766
 • pojazdów  osobowych 87504
Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach

Miasto Starogard: (dane za 2011 r.)

 • Ciąg Drogi Krajowej 22, średnio 21029 poj./ dobę , tj. średnio 876 poj./h
 • Ciąg Drogi Wojewódzkiej 222, średnio 6654 poj./dobę, tj. średnio 277 poj./h

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku (dane za 2011 r.)

 • DK 22 odc. Zblewo-Starogard Gd., 13.244 pojazdów/dobę
 • DK 22 odc. Starogard Gd. (przejście), 21.029 pojazdów/dobę
 • DK 22 odc. Starogard Gd. - Czarlin, 9.060 pojazdów/dobę
 • DK 22 odc. Czersk – Zblewo, 7.542 pojazdów/dobę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku:

 • DW nr 222: odc. Starogard Gd. – Jabłowo 10798 poj./dobę , średnio 450 poj./godz.
 • DW nr 229: odc. A1 – Pelplin 4942 poj./dobę , średnio 206 poj/godz.
 • DW nr 214: odc. Nowa Kiszewa – Zblewo 3768 poj./dobę, średnio 157 poj/godz. (dane z Generalnego Pomiaru Ruchu 2010r.)

Gmina Osiek

 • Nazwa ulicy: Partyzantów Kociewskich, ilość pojazdów/dobę do 300, ilość pojazdów/ godzinę 20 - 30
 • Droga wojewódzka nr 214 Skórcz – Warlubie do 200 pojazdów/godzinę

Gmina Kaliska

 • ul. Północna, Kaliska- 100 pojazdów/dobę
 • ul. 6 Marca, Piece- 100 pojazdów/dobę
 • Studzienice- 30 pojazdów/dobę
Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • pociąg
 • autobus
Uciążliwości związane z komunikacją drogową
 • korki
 • spaliny 
 • hałas

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • indywidualne piece węglowe  1
 • gaz z butli    3  
 • olej opałowy    2
 • inne odnawialne źródła energii: 4

Gmina Bobowo:

 • indywidualne piece węglowe  1
 • gaz z butli 3
 • olej opałowy 5
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • kolektory słoneczne 6
 • inne:  elektryczne 4

Gmina Miejska Skórcz:

 • indywidualne piece węglowe     1
 • gaz z butli  3
 • olej opałowy   2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 4
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  6
 • kolektory słoneczne 5

Gmina Miejska Starogard Gdański: 

 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 2
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci  3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 6

Gmina Wiejska Osieczna:

 • indywidualne piece węglowe   2
 • gaz z butli                                 4
 • olej opałowy                             3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła   6
 • kolektory słoneczne   5

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • indywidualne piece węglowe 2
 • ciepło z miejskiej sieci  1

Gmina Wiejska Osiek:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli                                 4
 • olej opałowy                             3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • kolektory słoneczne 5

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli   5
 • gaz z sieci    2
 • olej opałowy   3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  4
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  6

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli   6
 • gaz z sieci   6
 • olej opałowy   2
 • ciepło z miejskiej sieci   2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy  1
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 5
 • kolektory słoneczne  5

Gmina Wiejska Skórcz:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli   3
 • olej opałowy   6
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne  6
 • inne  4

Gmina Wiejska Kaliska:

 • indywidualne piece węglowe   1
 • gaz z butli   4
 • olej opałowy   3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła  5
 • kolektory słoneczne
Główne obiekty energetyczne

a) elektrociepłownie:

 • nazwa: Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o. Moc 60,2 MWt
  • nośnik energii – węgiel kamienny

b) kotłownie:

Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o.o.

 • nazwa: Kotłownia KS-326, ul. Droga Owidzka 5, 83-200 Starogard Gd.
  •  Moc 0,040 MW,
  • nośnik energii: lekki olej opałowy
 • nazwa: Kotłownia KS-310, ul. Skarszewska 26, 83-200 Starogard Gd.
  •  Moc: 0,080 MW,
  • nośnik energii: miał węglowy, węgiel kamienny,
 • nazwa: Kotłownia KS-331, ul. Skarszewska 11, 83-200 Starogard Gd.
  •  Moc: 0,470 MW,
  • nośnik energii: gaz,
 • nazwa: Kotłownia KS-332, ul. Skarszewska 12, 83-200 Starogard Gd.
  •  Moc: 0,260 MW,
  • nośnik energii: gaz
 • nazwa: Ciepłownia Rejonowa Południe KS-101, ul. Pomorska 26, 83-200 Starogard Gd.
  • Moc: 58,150 MW,
  • nośnik energii: miał węglowy, węgiel kamienny

FAMOS Sp.z o.o., ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gd. (dane za 2011 r.)

 • nazwa: Kocioł KR-80,
  • moc: 1,86 MW,
  • nośnik energii: woda
 • nazwa: Kocioł RUMIA 400,
  • moc: 0,4 MW,
  • nośnik energii: woda

Gminna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skarszewach

 • nazwa: kotłownia Miejska KM-1 Skarszewy os. Sikorskiego,
  • moc zainstalowana: 3,72 kWt,
  • nośnik energii: woda
 • nazwa: Kotlownia Olejowa KO-2 Skarszewy Plac Hallera 18
 • nazwa: kotlownia Olejowa KO-3 Skarszewy ul. Kościuszki 2/10
 • nazwa Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o. o.  adres siedziby: ul. Za dworcem 3, 77-400 Złotów, w Czarnej Wodzie Kotłownia mieści się przy ul. Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda, moc  3,2  MW, nośnik energii: trociny

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • nazwa: POLBRAND Sp. z o.o. Warszawa, ul. Obozowa 20
  • nośnik energii: węgiel

Gmina Wiejska Kaliska:

 • nazwa: kotłownia w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach,
  • moc: 660 kW,
  • nośnik energii: brykiet drzewny (prasowane trociny)
 • nazwa: kotłownia w Ośrodku Zdrowia w Kalskach,
  • moc: 350 kW,
  • nośnik energii: pellet

Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy:

 • nazwa: Kotłownia Miejska KM-1 os. Sikorskiego, Skarszewy
  • moc zainstalowana: 3,72 MWt,
  • nośnik energii: woda

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa kotłowni: Szkoła Podstawowa Wielki Bukowiec,
  • moc: 0,17 MW,
  • nośnik energii: pelet, ekogroszek
 • nazwa kotłowni: Osiedle Wolental,
  • moc: 0,32 MW,
  • nośnik energii: węgiel, miał węglowy
 • nazwa kotłowni: RSP Czarnylas,
  • moc: 0,15 MW,
  • nośnik energii: miał węglowy, trociny
 • nazwa kotłowni: Zespół Szkół Publicznych w Pączewie,
  • moc: 0,40 MW,
  • nośnik energii: pelet, ekogroszek
Główne źródła emisji

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg]

Destylarnia Sobieski S.A., Skarszewska 1, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

 • dwutl. azotu 15,44
 • tlenek węgla 2,17
 • dwutl.węgla 15799,08
 • RAZEM 15816,99
 • Suma gazów 15816,88

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Sobieskiego 12, 83-220 Skórcz

 • dwutl. siarki 1,21
 • tlenek węgla 7,96
 • dwutl.węgla 354,04
 • pył 0,84
 • RAZEM 364,27
 • Suma gazów 363,40
 • Suma pyłów 0,87

FaSt S.A., Grunwaldzka 211, 80-226 Gdańsk

 • dwutl. siarki 1,91
 • tlenek węgla 6,89
 • węglow.aroma 0,66
 • ksylen 0,80
 • toluen 2,54
 • aceton 0,43
 • alk.butylowy 1,06
 • alk.etylowy 2,99
 • met.et.keton 1,15
 • octan butylu 3,23
 • octan etylu 1,69642
 • dwutl.węgla 311,20
 • metksypropano 0,23
 • pył 6,04
 • RAZEM 341,55
 • Suma gazów 335,43
 • Suma pyłów 6,12
 • pyły ze spalania paliw 2,48
 • pyły pozostałe 3,56

Zakład Produkcyjno-Usługowy "MET-LAK" Jerzy Suchomski, Kościerska 7, 83-250 Skarszewy

 • dwutl. siarki 0,74
 • dwutl. azotu 0,47
 • tlenek węgla 3,51
 • dwutl.węgla 570,28
 • pył 0,55
 • RAZEM 575,87
 • Suma gazów 575,08
 • Suma pyłów 0,78

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KASZUB" Marciniak Tomasz, Plac Jakuba Wejhera 4, 84-200 WEJHEROWO

 • dwutl. siarki 1,17
 • dwutl. azotu 0,93
 • tlenek węgla 13,48
 • pył 0,47
 • p.ze spal.pal 3,80
 • RAZEM 19,88
 • Suma gazów 15,60
 • Suma pyłów 4,27
 • pyły ze spalania paliw 3,80

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna, Pelplińska 21, 83-200 Starogard Gdański

 • fluor 1,00E-06
 • ksylen 0,54
 • RAZEM 0,93
 • Suma gazów 0,93

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "STAR-PEC" SPÓŁKA Z O.O., Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański

 • dwutl. siarki 142,52
 • dwutl. azotu 70,63
 • tlenek węgla 89,13
 • dwutl.węgla 40594,40
 • pył 32,12
 • sadza 1,15
 • RAZEM 40930,01
 • Suma gazów 40896,73
 • Suma pyłów 33,28
 • pyły ze spalania paliw 32,12
 • pyły węglowo-grafitowe,sadza 1,15

GRASO  Zenon Sobecki, Krąg 4 A, Krąg 4 A, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

 • dwutl. siarki 3,28
 • tlenek węgla 11,21
 • ksylen 1,29
 • dwutl.węgla 497,56
 • pył 2,34
 • RAZEM 518,94
 • Suma gazów 516,46
 • Suma pyłów 2,47
 • pyły ze spalania paliw 2,34

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S. A., Starogard Gdański, Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

 • dwutl. azotu 1,38
 • chlorowodór 2,29
 • alkohol metyl 10,63
 • amoniak 1,69
 • chl. metylenu 0,56
 • toluen 1,89
 • aceton 3,66
 • alk.etylowy 33,89
 • alk.izopropyl 1,28
 • dwmetformamid 0,46
 • octan etylu 0,77
 • dwutl.węgla 42,88
 • flpochwęgHFC 0,627
 • p.pozostałe 0,68
 • RAZEM 105,33
 • Suma gazów 104,58
 • Suma pyłów 0,75

Gminna Energetyka Cieplna Spółka z o.o., os. Sikorskiego 13 A 13, 83-250 SKARSZEWY

 • dwutl. siarki 16,88
 • dwutl. azotu 8,70
 • tlenek węgla 21,76
 • dwutl.węgla 4569,85
 • pył 3,63
 • RAZEM 4620,93
 • Suma gazów 4617,20
 • Suma pyłów 3,72

Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o., Dworcowa 4, 83-211 Jabłowo

 • dwutl. azotu 0,83
 • dwutl.węgla 276,44
 • pył 20,16
 • RAZEM 297,77
 • Suma gazów 277,60
 • Suma pyłów 20,16

ELEKTROCIEPŁOWNIA JABŁOWSKA 17, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

 • dwutl. siarki 31,21
 • dwutl. azotu 34,14
 • tlenek węgla 142,18
 • dwutl.węgla 62579,36
 • pył 2,63
 • sadza 1,31
 • RAZEM 62790,88
 • Suma gazów 62786,92
 • Suma pyłów 3,95

FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH "FAMOS" Spółka z o.o., Abisynia, GDAŃSKA 37, 83-200 Starogard Gdańsk

 • dwutl. azotu 1,24
 • benzyna 1,13
 • ksylen 0,73
 • toluen 2,20
 • octan butylu 3,47
 • octan etylu 0,74
 • w.alif.inne 0,49
 • alk.alif.inne 0,41
 • pył 1,24
 • p.pozostałe 0,42
 • RAZEM 13,93
 • Suma gazów 12,13
 • Suma pyłów 1,80

Kooperol Sp.z o.o., Zduny 40A, Zduny 40A, 83-115 Swarożyn

 • dwutl. siarki 6,0
 • dwutl.węgla 1109,95
 • pył 1,21
 • RAZEM 1117,17
 • Suma gazów 1115,96
 • Suma pyłów 1,21

DRAŻEL Sp. z o.o., Malinowska 18, 83-110 Tczew

 • dwutl. azotu 0,86
 • tlenek węgla 98,94
 • pył 0,84
 • p.pozostałe 0,52
 • RAZEM 101,32
 • Suma gazów 99,95
 • Suma pyłów 1,37

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "BOŚ-MET" s.c. Dorota Boś i Jarosław Boś, Borzechowska  17, 83-210 Zblewo

 • ksylen 1,74
 • RAZEM 2,98
 • Suma gazów 2,96

SW-SOLAR Czarna Woda Sp. z o.o., Przemysłowa  2, 64-700 Czarnków

 • dwutl. siarki 315,47
 • dwutl. azotu 113,38
 • tlenek węgla 141,82
 • chlor 16,99
 • dwutl.węgla 62360,05
 • pył 158,45
 • sadza 0,89
 • RAZEM 63107,08
 • Suma gazów 62947,74
 • Suma pyłów 159,34

Krzysztof Maguda Gospodarstwo Rolne, Wesołówko 7A, Wesołówko 7A, 12-160 Wielbark

 • amoniak 5,03
 • p.pozostałe 0,81
 • RAZEM 5,85
 • Suma gazów 5,03
 • Suma pyłów 0,81
 • pyły pozostałe 0,81
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Starogardzki powiat 2012
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł
według opłat powyżej 2000 zł
dwutl. siarki
521,06
dwutl. azotu
248,65
tlenek węgla
539,66
dwutl.węgla
189065,14
RAZEM
190732,16
Suma gazów
190491,04
Suma pyłów
241,11

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

 

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
 
Dwutlenek azotu dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³  poziom przekraczający 40 µg/m³ 
Tlenek węgla dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
8-godz. poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Pył zawieszony PM10 doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³
Ozon docelowy 8 godz.   nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    

Ochrona zdrowia: pył M2,5:

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B" Klasa C
Pył M2,5 dopuszczalny rok poziom nie większy niż 25 µg/m³ poziom przekraczający 25 µg/m³ i niewiększy niż 27 µg/m³ poziom przekraczający 27 µg/m³

03 Poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon zwykły uzdrowisko r poziom nie większy niż 120 µg/m³ poziom przekraczający 120 µg/m³

Ochrona roślin SO2, NOx i O3

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
Tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 30  µg/m³ poziom przekraczający  30 µg/m³
Ozon (wyrażony jako AOT40**)) docelowy okres wegetacyjny (1V - 31 VII) poziom nie większy niż 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

O3-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin

Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40**)) okres wegetacyjny (1V - 31VII) poziom nie większy niż 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat)

AOT40 - suma różnic pomiędzy stężeniem jednogodzinnym a wartością 80 µg/m³ w godzinach od 800 do 2000, gdy stężenie przekracza 80 µg/m³

 

Rok 2011:

Czynnik Pomiar Miasto Średnia ng/m³ Max ng/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24h 1h
SO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 5,7 126,1(h), 58(24) 96   A - A
pasywny Starogard Gd. 10,3 22,1(m) 100   A - -
pasywny Skórcz 11,2 26,6(m) 100   A - -
pasywny Skarszewy 20,3 50,0(m) 100   A - -
NO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 17,4 109,3(1h), 53,9(24) 94,9   A - A
pasywny Starogard Gd. 17,9 25,0(m) 100   A - -
pasywny Skórcz 12,2 20,2(m) 100   A - -
pasywny Skarszewy 15,9 27,6(m) 100   A - -
PM10 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 36 235(24h) 95,7 58 A CCp -
benzen automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 1 - 50,3   A - -
pasywny Starogard Gd. 2,6 - 100   A - -
pasywny Skórcz 2,9 - 100   A - -
pasywny Skarszewy 3,6 - 100   A - -
CO automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 486,5 707,7(8h max) 94,7   A - -
NOx automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 31,07   95        

 

Rok 2012:

Czynnik Pomiar Stacja Średnia ng/m³ Max ng/m³ Pokr % Częst. Przekr. Klasa
a 24h 1h
SO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 5,3 182,6(h), 21,3(24) 96   A A A
pasywny Starogard Gd. 6,8 30,9(m) 100   A A A
pasywny Skórcz 17,6 21,86(m) 100   A A A
pasywny Skarszewy 10,7 31(m) 92   A A A
NO2 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 20,2 144,5(1h) 73   A - A
pasywny Starogard Gd. 16,0 22,7(m) 100   A - A
pasywny Skórcz 11,0 18,3(m) 100   A - A
pasywny Skarszewy 15,8 27,5(m) 100   A - A
PM10 automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 37 150(24h) 96 64 A CCp -
benzen automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 0,9 - 89   A - -
pasywny Starogard Gd. 2,7 - 100   A - -
pasywny Skórcz 3,4 - 100   A - -
pasywny Skarszewy 3,5 - 100   A - -
CO automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 469 3042(8h max) 80,9   A - -
NOx automatyczny Starogard Gd., ul. Lubichowska 35,4   73   Ochr. roś.     

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2012

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
B
A
A
A
A
A
A
C
 c(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ powiat starogardzki włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach – Kościerzyna, Lębork, Starogard, Wejherowo), pyłu PM2,5 –klasa B i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Liniewo Kościerskie, Kwidzyn, Malbork,Lębork, Władysławowo,Wejherowo ), dla O3 pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin –przekroczenie –Liniewo Kościerskie oraz zagrożone poziomy celów długoterminowych (r.2020) do klasy D2 we wszystkich punktach pomiarowych.
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

 

 

Energia odnawialna

Elektrownie wodne

nazwa: Elektrownia Wodna Czarnocińskie Piece

 • miejscowość: Czarnocin, gmina Skarszewy
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • Nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 89+320
 • wysokość piętrzenia: 100,41 m npm
 • moc: 0,235 MW

nazwa: Elektrownia Wodna Owidz

 • miejscowość: Kolincz, gmina  Jabłowo
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 62 +330
 • wysokość piętrzenia: 69,31 m npm
 • moc: 0,250 MW

nazwa: Elektrownia Wodna Kolincz

 • miejscowość: Kolincz, gmina Jabłowo
 • właściciel: ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 49
 • wysokość piętrzenia: 58,00 m npm
 • moc: 0,407 MW

nazwa: Elektrownia wodna na rzece Wierzycy

 • miejscowość: Nowa Wieś Rzeczna,
 • właściciel: Elektrownia Wierzyca Sp. z o.o
 • nazwa rzeki: Wierzyca    
 • moc: 328 kW

Mała Elektrownia Wodna, miejscowość: Wdecki Młyn

 • Właściciel: Adam Okrój i Grzegorz Kowalski
 • nazwa rzeki: Wda
 • km rzeki 85+330
 • Moc: 0,065  MW

Elektrownia Wodna Młyńsk, 83-261 Piece, Struga Młyńska

 • Właściciel: Stanisław Pawłowski,
 • Moc: 0,0022 MW

Elektrownia Wodna ul. Kanałowa 19, Starogard Gd,

 • Właściciel: Przedsiębiorstwo Hurtu Przemysłowego „DOMAT” s.c. W.A.D. Drzewieccy
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 57+150, moc: 0,4 MW
 • wysokość piętrzenia: 76,83 m n.p.m.

Elektrownia Wodna M.E.W. Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gd

 • Właściciel: Janusz Kawski
 • nazwa rzeki: Piesienica
 •  km rzeki: 0 + 410, moc: 0,075 MW
 • wysokość piętrzenia: 85,59 m n.p.m.

Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

 • Właściciel: Gdańskie Młyny Sp. z o.o.,
 • nazwa rzeki: Wietcisa
 • km rzeki: 6+070, moc: 0,060 MWy
 • wysokość piętrzenia: 117,60 m n.p.m.

Elektrownia Wodna : M.E.W.Skarszewy,

 • Właściciel: Władysław Nagórski,
 • nazwa rzeki: Wietcisa
 • km rzeki: 2+300, moc: 0,035 MW
 • wysokość piętrzenia: 108,75 m n.p.m.

Elektrownia Wodna Klonówka

 • Właściciel: EDORADCA, ul.Kubusia Puchatka 5/12, 83-11- Tczew,
 • nazwa rzeki: Wierzyca
 • km rzeki: 37+850, moc: 0,190 MW
 • wysokość piętrzenia: 46,95 m npm
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

Gmina Smętowo Graniczne
Lokalizacja obiektów:

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym
 • Ośrodek Zdrowia w Kopytkowie,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy i świetlica wiejska w Lalkowach
 • Urząd Gminy w Smętowie Granicznym
 • Remizo-świetlica w Smętowie Granicznym
 • PSP i Sala gimnastyczna w Kopytkowie

Efekty wykorzystania kolektorów: ogrzewanie wody

Gmina Kaliska
Lokalizacja obiektu: Ośrodek Zdrowia w Kaliskach
miejscowość/gmina: Kaliska
Opisać efekty wykorzystania kolektorów.

 • Ogrzewanie wody - TAK
 • Ogrzewanie pomieszczeń: tylko wspomagająco.
Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne): ZSP Jabłowo      

 • Miejscowość/gmina Jabłowo
 • Efekt energetyczny w ciągu roku:
 • moc elektryczna: 0,15 [kW], pozyskane ciepło: 1280 [Gj]

Gmina Smętowo Graniczne: 1 gospodarstwo domowe

Gmina Kaliska: świetlica w m. Piece
Efekt energetyczny w ciągu roku: uruchomiona późną jesienią

Gmina Osiek: parafia Św. Rocha, pompa ciepła ALAND KAL 100, o mocy 100 kW, przystosowana do ogrzewania CO i nagrzewania CW,

 • Efekt energetyczny w cięgu roku COP 4
 • Zużyta energia elektr. 31 600 kW
 • Pozyskane ciepło: 451,47 Gj
 • system efektywny, nie kłopotliwy, bardzo duża sprawność, z 1 kWh energii elektr. otrzymujemy ok. 4 kWh energii cieplnej
Wykorzystanie biomasy

Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o. o. ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda

 • Biomasa: trociny
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku 2012 ogółem:  17815,00       [GJ]
 • sprzedana:  14453,50     [GJ]

Kotłownia Sydkraft Term Sp. z o. o.  ul. Za dworcem 3, 77-400 Złotów, w Czarnej Wodzie
Kotłownia mieści się przy ul. Mickiewicza, 83-262 Czarna Woda
Bilans masowy i rodzaje wykorzystywania materiałów, surowców na rok 2004

 • Trociny- 12 600 mp – 2550 Mg
 • Zrębki – 1600 mp – 350 Mg
 • Olej opałowy – 2,5 Mg
 • Energia elektryczna – 115000kW/h
 • woda 390 m³

Produkcja energii cieplnej 

 • ogółem 27382 GJ
 • sprzedana 27111GJ

Lokalizacja obiektu: Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach  miejscowość/gmina: Kaliska

 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: brykiet drzewny (prasowane trociny), ilość t/rok:
  • I – VI  449,3 mp
  • IX – XII 97,38 ton

Lokalizacja obiektu: Ośrodek Zdrowia w Kaliskach miejscowość/gmina: Kaliska

 • Rodzaj wykorzystywanej biomasy: pellet,
 • ilość t/rok: 54 ton/rok

Lokalizacja obiektu STEICO  miejscowość/gmina CZARNA WODA/CZARNA WODA

 • rodzaj wykorzystywanej biomasy 03 01 05 –odzysk R14  
 • ilość t/rok, 1401

Gmina Kaliska:

Lokalizacja obiektu Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach, miejscowość/gmina Kaliska

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy brykiet drzewny
 • Ilość t/rok: 
  • od I – VI 449,3 mp
  • od IX – XII 97,38 ton

Lokalizacja obiektu Ośrodek Zdrowia w Kaliskach, miejscowość/gmina Kaliska

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy pellet
 • Ilość t/rok: 54

Gospodarka odpadami

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Od r.2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013 r.) 
  

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański 21 grudnia 2012 r.
 • Gmina Wiejska Osiek  30 listopada 2012 r. zm. 25 marca 2013 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska 27 listopada 2012 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda 28 marca 2006 r. zm. 27 grudnia 2007 r. oraz zm. 28 marca 2012 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo 20 grudnia 2012 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo 26 kwietnia 2006 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy 7 grudnia 2012 r.
 • Gmina Miejska Skórcz 24 sierpnia 2010 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański 28 listopada 2012 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne 29 marca 2007 r.
 • Gmina Wiejska Zblewo 21 grudnia 2012 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz 26 października 2012 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna 30 marca 2006 r.
 • data aktualizacji: 21 grudnia 2012 r., 27 luty 2013 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

Razem w powiecie ilość zewidencjonowanych odpadów w 2012 r. 66 774,73  bez gmin: Zblewo i Miasta Skórcz
w tym:

 • komunalnych 43 440,84
 • przemysłowych 23 333,89

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca: 368 kg
Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o.o.

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów przemysłowych w 2012 roku- 3 598,089 Mg

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów - 2403 Mg w tym:
  • komunalnych 211,7 Mg
  • przemysłowych 2191,7 Mg

STEICO S.A. Czarna Woda

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2012 r.  - 6504 Mg w tym:
  • komunalnych: nie podlegają ewidencji
  • przemysłowych 6504 Mg

IGLOTEX S.A.

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2012 r.  – 365,852 Mg w tym:
  • komunalnych niesegregowane 79,4 Mg
  • przemysłowe  Kat III 71,088 Mg
  •   inne 215,364 Mg

Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o.

 • Ilość zewidencjonowanych odpadów w 2012 r.  w tym:
  • komunalnych 211,2 Mg
  • przemysłowe  785,716 Mg
Sposób postępowania z odpadami

selektywna zbiórka odpadów w gminach:

Gmina Miejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik,

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk

Gmina Wiejska Starogard Gdański: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, biodegradowalne, gruz, sprzęt elektryczny, wielkogabarytowe

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk

Gmina Miejska Czarna Woda: b.d.

Gmina Wiejska Kaliska: szkło, papier, plastik, niebezpieczne
Gmina Lubichowo: szkło, plastik

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, odzysk

Gmina Wiejska Osiek: szkło, papier, plastik

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Skarszewy: szkło, papier, plastik, niebezpieczne

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Miejska Skórcz: szkło, plastik, niebezpieczne, inne

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie

Gmina Wiejska Skórcz: szkło, papier, plastik
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, opony

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie

Gmina Osieczna: szkło, papier, plastik

 • odzysk

Gmina Wiejska Bobowo: szkło, plastik

Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja - Osiek, Osiedle Polne
Urząd Gminy Osiek , 83 221 Osiek, ul. Kwiatowa 30

Składowisko  -  Osiek, Osiedle Polne

 • typ składowiska  -  inne niż obojętne i bezpieczne   (komunalne)
 • wielkość składowiska ( ha )  - 1,23 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   -  9 661, 7 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )   -  706,7  m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. )    -     1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )    -    1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)  -     0
 • rekultywacja składowiska    -  planowane  2014 r.
 • monitoring składowiska   -  tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie   -  tak
  • bariera sztuczna
  • drenaż odcieków    -   tak
  • oczyszczalnia odcieków  -  tak,  przepompowanie do pobliskiej oczyszczalni
  • instalacja do odgazowania  - nie
  • waga  - tak,
  • umowa użyczenia kompaktor    - nie
  • linia sortownicza   -  nie
  • kompostowni    -  nie

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów na składowisku[Mg] - 86,4 w tym komnalne - 68,6

Składowisko Odpadów w Linowcu
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. STARKOM 83 200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 22
Linowiec, 83 200 Starogard Gdański
Rozpoczęcie działalności  1992

 • typ składowiska- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • wielkość składowiska ( ha ) 15,41
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) 322 400
 • pojemność pozostała do wypełnienia (Mg  ) – 60 100
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych (szt.) - 0
 • monitoring składowiska 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    
  • bariera naturalna / bariera sztuczna
  • drenaż odcieków  tak   
  • instalacja do odgazowania – na etapie budowy – 33 studnie
  • waga    
  • spychacz gąsienicowy szt. 2

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów(Mg), 30 864, w tym komunalne 20574, odzysk 3608 

Składowisko Odpadów Komunalnych w Bobrowcu
Urząd Gminy Smętowo Graniczne , Bobrowiec, 83 230 Smętowo Graniczne
Początek działalności 1993
typ składowiska- innych niż niebezpieczne i obojętnych

 • wielkość składowiska- ogółem 2,3, powierzchnia uszczelniona 0,6 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 7050, 35 250 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) –bd,  12 383 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 0
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 1
 • rekultywacja składowiska    
 • monitoring składowiska     tak 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie: bariera sztuczna/bariera naturalna
  • drenaż odcieków- tak  
  • oczyszczalnia odcieków- nie  
  • instalacja do odgazowania- tak  
  • waga- tak (umowa)     

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów na składowisku [Mg ]- 48,08

Składowisko Bietowo
składowisko Gminne składowisko odpadów komunalnych
Urząd Gminy Lubichowo, Bietowo, 83 240 Lubichowo
Początek działalności 1993r.

 • typ składowiska -  składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,2
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) 12 560 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) 0 Mg
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   0
 • rekultywacja składowiska  w trakcie 
 • monitoring składowiska jest 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie -bariera sztuczna
  • drenaż odcieków   
  • waga     
  • kompaktor    

Ilość unieszkodliwionych w 2011 r. odpadów na składowisku [Mg] 1195,4  w tym komunalnych  546,50

Składowisko Zblewo, ul. Sportowa
Urząd Gminy Zblewo, 83 210 Zblewo

 • typ składowiska
 • wielkość składowiska ( ha ) 1,1
 • pojemność całkowita składowiska ( m3 ) 50 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( m3 ) 3648
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) 1
 • rekultywacja składowiska  (w trakcie realziacji w ramach umowy partnerskiej z ZUOK Stary Las)
 • monitoring składowiska   
 • wyposażenie składowiska:
  • uszczelnienie: bariera sztuczna
  • waga    
  • kompaktor   

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów na składowisku w tym typu komunalnych 5232,9 Mg

Składowisko Odpadów Komunalnych Strych
Urząd Gminy Kaliska , lokalizacja – Strych, 83 – 260 Kaliska
Początek działalności 1987
składowisko odpadow funkcjonowało do lipca 2012 r. – obecnie trwają prace związane z rekultywacją

 • typ składowiska – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska – powierzchnia w granicach korony [m2] – 11115 m2
 • pojemność całkowita składowiska  50 000 m3)
 • pojemność do wypełnienia  0
 • masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania b.d.
 • liczba kwater ogółem ( 1 szt. )
 • liczba kwater eksploatowanych  ( 0 szt. )
 • liczba kwater zamkniętych ( 1 szt.)
 • rekultywacja składowiska  tak 
 • monitoring składowiska        TAK  
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie tak,
  • bariera naturalna- glina zwałowa, gr. ok. 50 cm,
  • warstwa izolacyjna  z podbudowy betonowej ok. 5 cm
  • instalacja do odgazowania tak 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów na składowisku (Mg) 911, w tym typu komunalnych 753

   
Wysypisko Odpadów Komunalnych Osówek
lokalizacja: Gmina Osieczna
składowisko w miejscowości Osówek
Składowisko z dniem 31 lipca 2012 r. zostało zamknięte.
 
Miejskie Składowisko Odpadów w Skarszewach
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

lokalizacja  83 250 Skarszewy, ul. Gdańska 6
Początek działalności 1988r
Składowisko  Miejskie

 • typ składowiska - komunalne
 • wielkość składowiska ( ha )   1,125
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   22 500, 90000  m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia (m3  ) 17 891
 • masa składowanych odpadów -17 891
 • liczba kwater ogółem ( szt. )  1
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 0
 • monitoring składowiska  tak 
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie - asfalt, geomembrana 
  • waga tak

Ilość unieszkodliwionych w r.2012 odpadów na składowisku [Mg] 2476, w tym komunalnych 2400, odzysk 16,6

Spalarnia
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A

 • lokalizacja spalarni- ul. Droga Owidzka 12, Owidz
 • podstawowe dane techniczne- wydajność: 3200 Mg/rok (odpady stałe), 700 Mg/rok (rozpuszczalniki)

Ilość unieszkodliwionych odpadów - 803 Mg

Składowiska odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.

Brak wydzielonych składowisk przemysłowych.

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Gmina Wiejska Bobowo:tak
 • Gmina Wiejska Lubichowo: tak
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: tak
 • Gmina Miejska Skórcz: tak
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Miejska Czarna Woda: tak
 • Gmina Wiejska Kaliska: tak
 • Gmina Wiejska Osiek: tak
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: tak
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: tak
 • Gmina Wiejska Zblewo: tak
 • Gmina Wiejska Skórcz: tak 
 • Gmina Osieczna: tak
Programy usuwania azbestu
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: 10 marca 2011 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo: b.d.
 • Gmina Wiejska Lubichowo: 22 kwietnia 2009
 • Gmina Miejsko – Wiejska Skarszewy: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: 30 grudnia 2009
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: 25 lutego 2009
 • Gmina Miejska Czarna Woda: 28 marca 2012 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska: 27 grudnia 2012 r.
 • Gmina Wiejska Osiek: 20 lutego 2009
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 29 marca 2011
 • Gmina Wiejska Zblewo: 31 lipca 2007
 • Gmina Wiejska Skórcz: 19 listopada 2009 r.
 • Gmina Osieczna: 04 czerwca 2009 r.
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Czarna Woda Steico S.A. ul. Przemysłowa 2 64700 Czarnków-transformator przekazane  do unieszkodliwienia.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja Demontażu Pojazdów PUK STARKOM sp. z o.o ul. Tczewska 22, Starogard Gd.
 • „Armotex” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Armatowski, ul Rolna 12, Starogard Gdański.
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • PHU PONIK Jarosław Ptasznik, ul. Chojnicka 37, 83-200 Starogard Gdański;
 • Hurtownia AGD IR-KOR, Irena Korynth, ul. Sobieskiego 2, 83-200 Starogard Gd.
 • MARS S.A ul. Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański
 • Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA ul. Zielona 30, Starogard Gd.
 • JWB Sp. z o.o Apteka Joannicka, os. 60-cio lecia ONP, 83-200 Starogard Gd.
 • MIX Elektronics S.A, ul Lubichowska 2, 83-200 Starogard Gd.
 • Telekomunikacja S.A ul. Rynek 10, 83-200 Starogard Gdański
 • J-W sp. z o.o, ul. Skarszewska 4, 83-200 Starogard Gdański
 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe MORS Sp. z o.o, ul. Skarszewska 4, Starogard Gd.
 • CARREFOUR, ul. Niepodległości 2a, 83-200 Starogard Gdański
 • JERONOMO MARTINS dystrybucja S.A, ul. Paderewskiego 6, Starogard Gd.
 • 1PTH PESTAR, ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański
 • Firma Handlowa NASZ DOM AGD-RTV s.c.  M. Kosecki, R. Klein, ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański
 • Market TESCO/POLSKA, ul. Droga Nowowiejska 9a, 83-200 Starogard Gdański
 • PUK STARKOM sp. z o.o, ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański
 • ZIP Computer Piotr Gadomski, ul. Kościuszki 55, 83-200 Starogard Gdański
 • Przedsiębiorstwo KOLTEL S.C. M i T, Kolbusz, ul. Droga Owidzka 2a, 83-200 Starogard Gdański.
 • Starogard Gdański – ElektroEko, Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański
 • BIMs PLUS FHH Sp. z o.o., ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański
 • PHU Joanna Landowska, ul. Chojnicka 1, 83-200 Starogard Gdański
 • PEPCO Poland Sp. z o.o., ul. Chojnicka 6/8, 83-200 Starogard Gdański
 • Sklep RTV EURO AGD, ul. Zblewska 10b, 83-200 Starogard Gdański
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują
 • Powiat starogardzki  161,18 ha
 • Gm. Lubichowo  9,40 ha
 • Gm. Starogard Gdański  37,80 ha
 • Gm. Zblewo   2,38 ha
 • Gm. Skarszewy   93,92 ha
 • Gm. Bobowo   4,80 ha
 • Miasto Starogard Gdański 2,0 ha
 • Gm. Osieczna   10,88 ha

* wymienione obszary są obszarami pokopalnianymi, na które nie została wydana decyzja o zakończeniu rekultywacji (dane za rok 2012)
 

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • Hałas drogowy, 
 • kolejowy,
 • przemysłowy,
 • z imprez masowych.
Gdzie te uciążliwości występują
 • Gmina Miejska Skórcz: w ulicach Dworcowej, Pomorskiej, Hallera.
 • Gmina Smętowo Graniczne: przebieg autostrady A1
 • Gmina Wiejska Skórcz: drogi wojewódzkie, autostrada A1
 • Gmina Wiejska Osiek: teren przy drodze wojewodzkiej nr 214 Skórcz – Warlubie
 • Gmina Miejska Czarna Woda: drogowy - droga krajowa nr 22, kolejowy - linia kolejowa Tczew – Piła, przemysłowy – Steico Sp. z .o.o.
 • Miasto Starogard (informacja za 2011 r.):
  • w ciągu Drogi Krajowej 22
  • w ciągu Drogi Wojewódzkiej 222
  • ul. Skarszewska
  • ul. Lubichowska
Czy były dokonywane pomiary

W r. 2010 WIOŚ w Gdańsku wykonywał pomiaru hałasu komunikacyjnego w Starogardzie

Skutki hałasu dla organizmu:

 • ok. 70 dB – niekorzystne zmiany wegetatywne w organizmie,
 • powyżej 75 dB – rozmaite uszkodzenia organiczne i choroby, m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy żołądka, wzrost wydzielania adrenaliny, wrzody żołądka, przyspieszenia procesu starzenia,
 • od 90 dB – osłabienie i ubytek słuchu

 

Na obu wykresach poziom hałasu podano w dB

W r. 2012 WIOŚ nie wykonywał badań na terenie powiatu starogardzkiego 

 

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Brak informacji z terenu powiatu

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia     
 • stacje transformatorowe      
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 

Gmina Osiek:  

 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej- Jeżewnica-2, Kasparus-1, Karszanek-1,   Suchobrzeżnica- 1 

Gmina Bobowo:

 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej – 1szt.  

 

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2012 WIOŚ w Gdańsku  wykonywał pomiary w Starogardzie Gd. przy ul. Kopernika.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

 •  rodzaj i wielkość produkcji: produkcja farmaceutyczna,
 •  liczba zatrudnionych: 1483 - dane za rok 2010

Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 37, 83-200 Starogard Gdański

 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja drzewna i metalowa
 • liczba zatrudnionych: 452

Destylarnia Sobieski, ul. Skarszewska 1, 83-200 Starogard Gdański

 •  rodzaj i wielkość produkcji: produkcja wyrobów spirytusowych,
 •  liczba zatrudnionych: 385

STEICO Sp. z o.o. Zakład w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10

 • rodzaj produkcji: produkcja płyt twardych i porowatych,
 • wielkość produkcji: 54918  Mg/rok,
 • liczba zatrudnionych: 170

Zakład Energetyki Cieplnej STAR-PEC Sp. z o.o., ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański

 • rodzaj i wielkość produkcji: główny rodzaj działalności: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę  wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • liczba zatrudnionych: 55

nazwa IGLOTEX S.A. Adres: 83-220 Skórcz, ul. Leśna 2

 • rodzaj i wielkość produkcji: 21 288,84
 • branża spożywcza – produkcja mrożonych wyrobów garmażeryjnych tj. pizza zapiekanki, pierogi, knedle kluski, kopytka ,pyzy, uszka itp.
 • liczba zatrudnionych: 531

Gminna Energetyka Cieplna sp. z o. o. w Skarszewach, os. Sikorskiego 13A,
Ogrzewanie, zasilanie w energię, emisja, stan zanieczyszczenia powietrza GEC Skarszewy:

 • Główne sposoby ogrzewania budynków
  • ciepło z miejskiej sieci – 1

Główne obiekty energetyczne

 • Kotłownia Miejska KM-1
  • moc zainstalowana – 3,72 MWt;
  • nośnik energii – woda,

Główne źródła emisji: Kotłownia Miejska KM-1 Skarszewy os. Sikorskiego.
Wpływ na stan środowiska – GEC Skarszewy:
wskaźniki dot. korzystania ze środowiska w 2012 r:

 • zużycie wody: 782,00 m3
 • zużycie energii elektrycznej: 192,4 MWh
 • ilość wytwarzanych odpadów: mieszanka żużla i pyłów dymnicowych – 217,5 Mg;
 • wytworzona energia cieplna w kotłowniach GEC Skarszewy: 34.117,00 GJ;
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

występowanie strefy ograniczonego użytkowania dla zakładu NIE WYSTĘPUJĄ

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

63482 ha

porównaj z
Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 50213 ha 79,09%
 • łąki 7501 ha 11,81 %
 • pastwiska 3376 ha 5,32 %
 • sady 420 ha 0,66 %
 • inne 1972 ha 3,1
Ilość gospodarstw rolnych
 • Gmina Bobowo: 463 (dane za 2011 r.)
 • Gmina Lubichowo: 658
 • Gmina Skarszewy: b.d.
 • Gmina Skórcz: b.d. (dane za rok 2010 – 36)
 • Gmina Starogard Gdański: 97
 • Gmina Czarna Woda: indywidualne: 108, ANR: 1, Lasy Państwowe: 1
 • Gmina Kaliska: 381
 • Gmina Osiek: 539
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański:1213
 • Gmina Smętowo Graniczne: 392
 • Gmina Zblewo: b.d.
 • Gmina Wiejska Skórcz: 558
 • Gmina Osieczna: b.d 
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Gmina Wiejska Skórcz:

 • RSP- 453 ha,
 • przedsiębiorstwa- 623 ha,
 • nadleśnictwa 25 ha,
 • parafie- 168 ha.

Gmina Czarna Woda:

 • ANR – 165 ha,
 • Lasy Państwowe – 36 ha
 • Gmina Smętowo Graniczne: 1311 
Klasy gleby [ha]

bez gmin Bobowo, Osieczna, Zblewo, Wiejskiej Starogard Gdański

Gmina Lubichowo:

 • I -
 • II -
 • IIIa 29
 • IIIb 176
 • IVa 971
 • IVb 1056
 • V 1199
 • VI 779

Gmina Skarszewy:

 • I -
 • II 6
 • IIIa 171
 • IIIb 480
 • IVa 1687
 • IVb 3354
 • V 2379
 • VI 1336

Gmina Miejska Skórcz:

 • I
 • II 0,5
 • IIIa 90,5
 • IIIb 39,0
 • IVa 33,4
 • IVb 0,9
 • V 11,3
 • VI 0,4

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • I 0
 • II 0
 • IIIa 44
 • IIIb 118
 • IVa 325
 • IVb 242
 • V 336
 • VI 186

Gmina Kaliska:

 • I
 • II
 • IIIa
 • IIIb
 • IV 171 ha
 • Iva 4
 • IVb 117
 • V 757
 • VI 1769

Gmina Osiek:

 • I -
 • II -
 • IIIa -
 • IIIb 26
 • IVa 27
 • IVb 367
 • V 779
 • VI 1340

Gmina Smętowo Graniczne:

 • I -
 • II 48,90
 • IIIa 670,13
 • IIIb 1778,93
 • IVa 1835,88
 • IVb 571,84
 • V 480,71
 • VI 67,86

Gmina Wiejska Skórcz:

 • I 0
 • II 3
 • IIIa 833
 • IIIb 2008
 • IVa 1793
 • IVb 592
 • V 724
 • VI 293

Gmina Czarna Woda:

 • I
 • II
 • IIIa
 • IIIb
 • IVa i IVb 194
 • V 254
 • VI 447 
Wielkość gospodarstw - ilość

(Bez gmin: Osiek, Osieczna i Skarszewy)

 • 1-2 ha 1594
 • 2-5 ha 1254
 • 5-10 ha 764
 • 10-15 ha 623
 • 15-25 ha 423
 • 25-50 ha 121
 • 50-100 ha 57
 • 100 – 200 ha 17
 • > 200 ha 8

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie

 • Gmina Bobowo: 8,78 (dane za 2011 r.)
 • Gmina Lubichowo: 7,5 ha
 • Gmina Skarszewy: b.d.
 • Gmina Miejska Skórcz: b.d. ( za rok 2010 - 5 ha)
 • Gmina Miejska Starogard Gdański: b.d. (dane za 2011 r. - 12,50 ha)
 • Gmina Czarna Woda: 6,4 ha
 • Gmina Kaliska: b.d. (dane za 2011 r. - 5,70 ha)
 • Gmina Osiek: b.d. (2011 r. - 4,14 ha)
 • Gmina Osieczna: b.d.
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański: b.d.
 • Gmina Zblewo: b.d.
 • Gmina Smętowo Graniczne 16,29 ha
 • Gmina Wiejska Skórcz: 13,40 (13 ha) 
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • produkcja mleka 40 [tys. l] [%]
 • produkcja żywca wołowego 0,05 [tys. t] [%]
 • produkcja żywca wieprzowego 0,40 [tys. t] [%]
 • produkcja zbóż 1,20 [tys. t] [%]
 • produkcja ziemniaków 0,15 [tys. t] [%]
 • produkcja buraków cukrowych - [tys. t] [%]
 • produkcja warzyw 0,01 [tys. t] [%]
 • produkcja owoców [tys. t] [%]

Gmina Wiejska Skórcz:

 • produkcja mleka [tys. l] 2273 [%] 1,94
 • produkcja żywca wołowego [tys. t] 340 [%]0,29
 • produkcja żywca wieprzowego [tys. t] 3870  [%]3,31
 • produkcja zbóż [tys. t] 9471 [%]80,98
 • produkcja ziemniaków [tys. t] 2502 [%]2,14
 • produkcja buraków cukrowych [tys. t] 12400 [%]10,60
 • produkcja warzyw [tys. t] 600 [%]0,51
 • produkcja owoców [tys. t] 272 [%]0,23

Pozostałe gminy-brak danych 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Miasto Starogard (dane za 2011 r.):

 • NPK [kg/ha] 200
 • CaO [kg/ha] 50

Gmina Wiejska Skórcz:

 • NPK [kg/ha] 200-340
 • CaO [kg/ha] 600 
Rolnictwo ekologiczne

Ilość gospodarstw (wymień jakie) 1- LABOFARM
Ogólna powierzchnia upraw [ha]- 4,00

Plantacje roślin energetycznych-brak danych 

Charakterystyczne produkty regionalne

Powiat starogardzki:
Informacje na temat kuchni regionalnej na stronie:
http://www.powiatstarogard.pl/index.php?page=3eb7e4858403b3308ddb39f96953d4ca&pp=46&id=299

Sołectwo Zelgoszcz (gmina Lubichowo):

 • produkty regionalne: kiełbasa polska ze słoika
 • wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: ser smażony

Sołectwo Kopytkowo (gmina Smętowo Graniczne):

 • produkty regionalne: jaja faszerowane, bigos po kociewsku, smalec z skwarkami + ogórek kiszony
 • wyroby regionalne stanowiące dziedzictwo: rękodzieła, obrusy haftowane z motywem kociewskim.
 • Dziedzictwo kulinarne jak i rękodzieła zawarte są w różnych pieśniach gwary kociewskiej, np. Pieśń pt: „Smakuj, pracuj“. Produkty regionalne i wyroby dziedzictwa kulinarnego podtrzymuje działające koło gospodyń wiejskich w Kopytkowie.

Sołectwo Zimne Zdroje (gmina Osieczna):

 • produkty regionalne: pasztet z grzybów, kluski kociewskie, dynia po królewsku,
 • wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: ser smażony, jagody we własnym soku, kurczak wędzony

Sołectwo Osówek (gmina Osieczna):

 • wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: kura w potrawce, pieróg z gomułką, szandor, chleb ze smalcem, chleb bieda, sok z kwiatu czarnego bzu, drożdżówka kiszona,

Sołectwo Osieczna (gmina Osieczna):

 • produkty regionalne: dynia po kociewsku, borówki w zalewie octowej
 • wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: jagodnica po kociewsku, kurczak wędzony

Sołectwo Czarne (gmina Kaliska):

 • Produkty regionalne: chleb wypiekany w piecu chlebowym
 • Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: szandar 

Przyroda

Formy ochrony przyrody

Park Narodowy - nie występuje

 
Rezerwat przyrody
 
 • Jezioro Udzierz, leśnictwo Leśna Jania, pow. 229,88 ha,
                            Ochrona ornitofauny i zbiorowisk roślinno-wodnych.
 • Krzywe Koło w Pętli Wdy, leśnictwo Błędno, pow. 10,00 ha,
                            Naturalne lasy, ochrona krajobrazów ekologicznych.
 • Czapli Wierch, leśnictwo Kałębnica, pow. 5,26 ha,
                           Kolonia Czapli siwej w starodrzewiu sosnowym.
 • Zdrójno, leśnictwo Błędno, Długie, Brzeźnica ,  pow. 168,97 ha,
                           Stanowisko reintrodukcji bobra europejskiego.
 • Brzęczek, leśnictwo Jastrzębce, pow. 25,49 ha (Gmina Skarszewy: 9,95 ha)
                          Główne walory przyrodnicze: Przeważająca część rezerwatu to zbocze ciągnące się wzdłuż jeziora oraz cieku. Różnica poziomów lustra jeziora i najwyższych wzniesień                           (około 150 m n.p.m.) wynosi około 30 m. Część południowa to około 600 metrowa smuga o szerokości do 75 m otoczona użytkami rolnymi, pozostała część łączy się                             z lasami gospodarczymi Nadleśnictwa.  Są tu zbiorowiska buczyny pomorskiej z okazałymi fragmentami starodrzewu bukowego 170 letniego, który jest coraz mniej                               odporny na podmuchy silnych wiatrów. Rezerwat zatwierdzono w 1983 r. Rezerwat posiada aktualny plan ochrony rezerwatu.
 
Park krajobrazowy - nie występuje
 
Obszary chronionego krajobrazu:
 
OChK Borów Tucholskich
Data wyznaczenia: 8. 11. 1994 rok

Tytuł aktu prawnego: Rozp.5/94
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994, Nr 27, poz.139

Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005, Nr 29, poz. 585

 
• powierzchnia całkowita 65 780 ha,

• teren Nadleśnictwa Lubichowo: 27 570,25 ha. Charakteryzuje się dużą lesistością drzewostanów sosnowych i siedliskami borowymi oraz niespotykanymi specyficznymi krajobrazami,

• teren Nadleśnictwa Starogard – 72,36 ha
• teren Nadleśnictwa Kaliska - 12 264,2 ha
• całą gminę Osieczna, pow. 12 326 ha
• Obejmuje 2 powiaty: starogardzki i kościerski,

• Obejmuje gminy: Czarna Woda, Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo,

 
 

• Obszar zlokalizowany w południowo - zachodniej części Starogardu Gdańskiego. Obejmuje między innymi jeziora Sumińskie, Borzechowskie Wielkie i Szteklin, położone przy jego wschodniej granicy. Drzewostany zajmują tu żyzne siedliska i nie przypominają swoją budową właściwych temu obszarowi borów. Chroni się tu urozmaicony krajobraz oraz doliny rzek z cenną roślinnością. Obszar chronionego krajobrazu Borów Tucholskich obejmuje swoim zasięgiem gminy: Zblewo, Osieczną, Lubichowo, Osiek, Skórcz, Czarną Wodę, Smętowo Graniczne oraz Kaliska. Na powierzchni 65 780 ha. chroni się drzewostany w przewadze sosnowe na gruntach porolnych. Jest największym obiektem chronionym w województwie pomorskim. Około 30 % tego kompleksu leśnego zwanego "zielonym morzem" mieści się w granicach Kociewia.

• Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich to szczególne miejsce ochrony ptaków. Występuje tu m.in. bocian czarny (Ciconia nigra), cyranka (Anas querquedula), myszołów (Buteo buteo), derkacz (Crex crex), brzegówka (Riparia riparia), gąsiorek (Lanius collurio). Bardzo często można spotkać na ternie OCHK Borów Tucholskich jelenia europejskiego (Cervus elephus), dzika (Sus scrofa), sarnę (capareolus capreolus). Natomiast z drobnej zwierzyny objętej ochroną występuje tu: jeż wschodnioeuropejski, kret, ryjówki aksamitna i malutka, mroczek późny, nocek rudy oraz nocek duży, a także większy bóbr i wydra.

 
 
OChK Doliny Wierzycy
Data wyznaczenia: 8. 11. 1994 rok

Tytuł aktu prawnego: Rozp.5/94
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994, Nr 27, poz.139

Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005, Nr 29, poz. 585

• powierzchnia całkowita: 10 784 ha,

• na gruntach Nadleśnictwa Starogard 2697,02 ha,

• na gruntach nadleśnictwa Kalsika:Obszar Chronionego Krajobrazu – Doliny Wierzycy w części Północnej obrębu Bartel Wielki (części oddz. 16, 21, 22, 23, 29),

• obejmuje 2 powiaty: starogardzki i kościerski,

• obejmuje gminy: Skarszewy, Starogard Gdański; Kościerzyna, Liniewo, Stara Kiszewa.

• Na powierzchni około 10 784 ha ze względu na walory krajobrazowe: urozmaicone ukształtowanie terenu oraz bogatą ornitofaunę powstał obszar chronionego krajobrazu. Obszar ten obejmuje kilku-dziesięciokilometrowy odcinek rzeki Wierzycy z jej doliną, wieloma jeziorami, z których najbardziej znaczące to Jezioro Godziszewskie, Krąg
i Przywłoczno wraz z przylegającymi do nich gruntami. Znajduje się tu rezerwat Brzęczek oraz projektowany rezerwat Jeziorka. Gnieździ się tu m.in. bocian czarny (Ciconia nigra), żuraw (Grus grus), gągoł (Bucephala clangula) i wiele innych gatunków ptaków, związanych z podmokłymi lasami, bagnami torfowiskami.

 
     
 
OChK Doliny Wietcisy
Data wyznaczenia: 8. 11. 1994 rok

Tytuł aktu prawnego: Rozp.5/94
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994, Nr 27, poz.139 

Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005, Nr 29, poz. 585

 
powierzchnia całkowita: 3 352 ha,

• grunty Nadleśnictwa Starogard:  795,13 ha,

• obejmuje 3 powiaty: gdański, kościerski, starogardzki
• obejmuje gminy: Przywidz; Liniewo, Nową Karczmę; Skarszewy

• Ze względu na ciekawą faunę i florę odcinek doliny rzeki Wietcisy oraz dolny odcinek rzeki Rutkownicy wraz z przyległymi lasami zostaje przekształcony w obszar chronionego krajobrazu.  Chroni się tu urozmaicony krajobraz oraz doliny rzek z cenną roślinnością. Cechą charakterystyczną tego terenu jest występowanie roślinności terenów podmokłych, drzewostany w przewadze sosnowe na gruntach porolnych, w dolinach rzek, głównie Rutkownicy spotyka się zabagnienia oraz olszyny. Powierzchnia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Wietcisy" szacowana jest na około na 3 352 ha. Szczególną wartością przyrodniczą tego miejsca jest meandrujące koryto rzeczne ze starorzeczami oraz urozmaicony teren pod względem ukształtowania powierzchni.

    
    

Pomniki przyrody – ilość z uwzględnieniem rodzaju

Gmina Wiejska Lubichowo:
22 szt. (aleja lipowa, głaz, drzewa)
Gmina Wiejska Kaliska:
1. Dąb szypułkowy (Leśna Huta)
2. Klon jawor (Kaliska)
3.Dąb szypułkowy (Leśnictwo Czubek)

Gmina Wiejska Osiek: 27 szt. w tym lipa-5 szt, dąb- 10 szt, sosna- 2 szt, buk- 3 szt, wiąz- 1 szt, olsza- 1 szt, klon- 2 szt, akacja- 1 szt, brzoza- 2 szt.

Gmina Miejska Czarna Woda: topola biała 1 szt. o obwodzie 4,15 m i wysokości 26 m w wieku około 150 lat (nr 144 w Rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku). Rośnie w pasie drogi powiatowej nr 2701G (ul. Dworcowa).

Gmina Wiejska Osieczna:

a) drzewo – dąb szypułkowy przy zabudowaniu (posesja 58 przy ul. 3 Maja w m. Szlachta)

b) drzewo – dąb szypułkowy przy zabudowaniu (posesja 28 w m. Klaniny)

c) drzewo – sosna o pięciu koronach położone na terenie Gminy Osieczna w Leśnictwie Leśny Dwór, Nadleśnictwo Lubichowo)

Gmina Miejska Starogard

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

Cztery pomniki przyrody (drzewa)- dwa 2 okolicy jeziora Sumińskiego, po jednym w rejonie Sucumina i Szpęgawska

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

Pojedyncze stare drzewa - 17 sztuk
Gmina Wiejska Zblewo: 11 (3 głazy, 8 drzew)
Gmina Wiejska Skórcz: 7
 
 
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - Gmina Wiejska Smętowo Graniczne: 4 parki zabytkowe, obiekty w rejestrze zabytków - 8 szt
 
Użytki ekologiczne:
 
Nr Rej WKP
Typ użytku
Nazwa/ opis użytku
Pow. [ha]
Gmina
Powiat
263
torfowisko przejściowe
Lisie Jamy
9,69
Lubichowo
Starogard Gdański
264
torfowisko przejściowe
Zgniłki
2,3
Lubichowo
Starogard Gdański
265
torfowisko przejściowe
Jeleni Moczar
3,59
Lubichowo
Starogard Gdański
266

 śródleśne oczko wodne i torfowisko

Jezioro Pikowe
6,68
Stara Kiszewa
Starogard Gdański
331
śródleśne oczk, torfowisko
Jezioro Małe Nierybno
2,72
Kaliska
Starogard
332
śródleśne oczko wodne
Jezioro Piaszczyste
2,46
Kaliska
Starogard
333
śródleśne oczko wodne
Jezioro Piaseczenko
3,52
Kaliska
Starogard
334
torfowisko przejściowe
Kaczaki
6,37
Zblewo
Starogard
335
łaki , zarośla i lasy
Łoza nad Piesienicą
3,99
Zblewo
Starogard
336
czyżnie
Czyżnie nad Jeziorem Borzechowskim
2,98
Zblewo
Starogard
337
 
łąki i torfowiska
 
Niedzierzwa
 
 
6,53

 (2,01 - Gmina Zblewo, obręb ewidencyjny Borzechowo działka 22)

Zblewo
 
Starogard
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Kaliska:

Płocicki Moczar, obszar torfowiska przejściowego i fragment boru bagiennego (obręb Bartel Wielki)- 3,04 ha

Gmina Wiejska Zblewo: 4 („Kaczaki“, „Loza nad Piesienicą“, „Czyżnie nad jeziorem Borzechowskim“, „Niedzierzwa“)

Wielkość: 19,87 ha
 
 
Obszary  Natura 2000
 
 
Powiat starogardzki  - SOO - Specjalne  Obszary Ochrony 
Nazwa obszaru
Kod obszaru
Pow.ogółem
pow.woj[ha]
Gmina
Krzewiny
PLH040022
499
264,46
Osiek,pozostałe
kujawsko-pom.
Sandr Wdy
PLH040017
7492,6
Osiek,Osieczna,
pozostałe
kujawsko-pom.
Szczodrowo
PLH220101
223,6
Skarszewy
Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim
PLH220067
236,3
Starogard Gd.

pozostałe pow. tczewski

 
Zielenina
PLH220065
643,8
Skarszewy

pozostałe pow.gdański

Dolina Wierzycy
PLH220094
4618,3
Skarszewy
Starogard Gd.

pozostałe pow.kościerski

 

Powiat starogardzki  - OSO - Obszary Specjalnej  Ochrony  .

Nazwa obszaru
Kod obszaru
Pow.ogółem
pow.woj[ha]
Gmina
Bory Tucholskie
PLB220009
322535,9
215037,0

Kaliska,Lubichowo,Czarna Woda,Osieczna, Osiek,Skórcz, Smętowo Gran.,Zblewo, pozostałe

kujawsko-pom.
 
 
 
Wielkość obszaru objętego prawną ochroną przyrody [ha]

Powiat starogardzki: 30369 w tym:

Gmina Lubichowo: 12 658,4

Gmina Wiejska Osiek: 15589,5 ha
Gmina Miejska Skórcz: 20 ha

Gmina Wiejska Skórcz: 2 101,13 ha             

Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody

Gmina Smętowo Graniczne:

 • Edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych, Gimnazjum, koła LOP

Gmina Osiek:

 • Informacje w Informatorze Osieckim

Ścieżki edukacyjne
Gmina Wiejska Kaliska:

 • nazwa: Dydaktyczna Ścieżka Leśna „Bartlewianka” długość 6,4 km
  • podstawowa tematyka: tablice edukacyjna (19 szt.), opisy zjawisk przyrodniczych

Nadleśnictwo Kaliska:

 • nazwa „Leśna Szkoła“ , długość: 2,7 ha, podstawowa tematyka: leśne prace

Wycieczki z przewodnikiem 

 • Nadlesnictwo Kaliska:
  • Arboretum Wirty, ilość wycieczek 140

Prelekcje

 • Nadleśnictwo Kaliska:
  • Szkoły z obszaru działania nadleśnictwa – 49 prelekcji o tematyce przyrodniczo - leśnej
  • Gmina Wiejska Osiek: Zespół Szkół Publicznych w Osieku

Miasto Starogard:

 • Gmina Miejska Starogard Gdański przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, który skierowany jest do publicznych szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie wybranych miast.
 • Placówki oświatowe, otrzymały bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych. Pakiet ten obejmuje m.in. scenariusze zajęć edukacyjnych dla nauczyciela, broszurę edukacyjną, plansze edukacyjne do sali lekcyjnej, płytę dvd z materiałami edukacyjnymi a także niespodziankę.
 • Więcej informacji na stronie internetowej programu, pod adresem: http://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/

Wydawnictwa 

 • Nadleśnictwo Kaliska:
  • „Arboretum Wirty“ – album; wydawnictwo jednorazowe – 1100 sztuk

Inne
Gmina Czarna Woda: Stała wystawa przyrody Doliny Rzeki Wdy i Borów Tucholskich

 • Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych 

Gmina Osiek:

 • Nazwa projektu: „Plan ochrony rezerwatów na terenie RDLP w Gdańsku“

Nadleśnictwo Kaliska:

 • Nazwa: „Program ochrony i restytucji cisa na terenie RDLP Gdańsk“ – poniesione dotychczas nakłady: 24800 zł; wartość całego projektu 120000 zł
 • Nazwa: „Program ochrony ex situ gatunków chronionych w Arboretum Wirty na lata 2010-2020“ – poniesione dotychczas nadkłady: 800 zł, wartość całego projektu: 24800 zł
 • Nazwa: „Program ochrony i restytucji jarzęba brekinii na terenie RDLP Gdańsk na lata 2010-2025“, poniesione dotychczas nakłady: 10400 zł, wartość całego projektu: ok. 30000 zł

 

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Miasto Starogard:

 • Konkursy, cykliczne akcje proekologiczne, pogadanki w szkołach i przedszkolach.

Gmina Smętowo Graniczne:

 • Koło Ligii Ochrony Przyrody

Gmina Osiek:

 • Akcja Sprzątania Świata

Gmina Bobowo:

 • Młodzież szkolna uczestniczy w akcji sprzątania świata
 • Sadzenie drzew w ramach Dnia Ziemi

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • akcja „Sprzątanie Świata”, szkolne konkursy ekologiczne, konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Dzień sprzątania świata

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim:

 • Współdziałano w organizacji i współfinansowano przedsięwzięcia:
  • Sejmik Ekologiczny pn.: „Zdrowa żywność – zdrowe życie” zorganizowany na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie,
  • wykonanie doświadczenia związanego z uzyskaniem ekologicznej kiszonki z kukurydzy na potrzeby prowadzonego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie gospodarstwa ekologicznego,
  • festyn „Bobry w przyrodzie powiatu starogardzkiego” w Wilczych Błotach, na którym przeprowadzono konkurs wiedzy ekologicznej,
  • szkolenie w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń ekologicznych oraz kształtowania świadomości proekologicznej dla Zastępów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu starogardzkiego,
  • XVII Kociewska Wystawa i Pokaz Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie połączona z Targami Rolno-Ekologicznymi.
 • Organizowano wraz z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej oraz współfinansowano IV Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej.
 • Współfinansowano projekt ekologiczno-regionalny „Smaki i barwy Kociewia – w lasach i jeziorach ukryte”, propagujący zachowania proekologiczne, organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim.
 • Objęto honorowym patronatem Starosty Starogardzkiego oraz współfinansowano:
  • Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem: „Powietrze, ziemia, woda” organizowany z okazji Światowego Dnia Ziemi,
  • Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod nazwą: „W zgodzie z naturą – Zielone Kociewie” zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie.
 • Współfinansowano w części zadań z zakresu ochrony środowiska III Festyn Strażacki „Poczuj się strażakiem”. 
 • Sfinansowano zakup nagrody dla uczestników organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu szkolnego marszu na orientację – „Owidz i okolice” pod hasłem: „Czy las to tylko drewno?”.
 • Współorganizowano „Akcję sprzątania świata 2012”, wydano gminom i jednostkom organizacyjnym Powiatu Starogardzkiego 8930 szt. worków i 13620 szt. rękawic.
 • Przekazywano jako pomoc dydaktyczną dla szkół powiatowych broszury na temat energetyki przyjaznej środowisku wykonane w ramach realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przedsięwzięcia pn.: „Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat”.
 • Zakupiono książki pt.: „Na zdrowie Kociewie” oraz kalendarze promujące przyrodę Kociewia na organizowane przez Starostwo Powiatowe konferencje związane tematycznie z ochroną środowiska.
 • Zakupiono torby ekologiczne w ramach akcji „Dbaj o zielone Kociewie, oddychaj świadomie”.
 • Współorganizowano obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w ramach których zakupiono opaski odblaskowe i kamizelki dla rowerzystów.
 • Zorganizowano konkurs ekologiczny w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i przekazano nagrody dla uczestników ww. konkursu.
 • Współtworzono system informacji dla społeczeństwa województwa pomorskiego dotyczący zrównoważonego rozwoju i stanu środowiska w układzie powiatów (www.infoeko.pomorskie.pl).
 • Opublikowano następujące artykuły w Biuletynie Samorządowym Powiatu Starogardzkiego:
  • Bobowo stawia na czystą energię,
  • Dyskutowaliśmy o klimacie i rozwoju lokalnej gospodarki.
 • Wygłaszano prelekcje na tematy ekologiczne w szkołach powiatu starogardzkiego. 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 • Konkursy ekologiczne w szkołach, akcja "Sprzątanie Świata",
 • zajęcia promujące ochronę środowiska w przedszkolach miejskich.

Gmina Wiejska Kaliska

 • Dzień sprzątania świata

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych (baterie, sprzęt elektroniczny)

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Akcja Sprzątanie Świata 2010 rok.”
 • Konkursy z okazji „Dnia Ziemi”
 • Dzień ekologiczny pod nazwą „Zielony Las”

Gmina Miejska Skórcz:

 • Zakup zestawów edukacyjnych dla szkół.
 • Zakup nagród za udział w konkursach o tematyce ekologicznej.
 • Akcja Sprzątania Świata 2012.
 • Dofinansowanie dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu udziału w seminarium „Zielono mi“. 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Gmina Wiejska Kaliska

 • zbiórka makulatury

Gmina Smętowo Graniczne

 • dalsze uświadamianie społeczności wiejskiej co do konieczności zorganizowanej zbiórki odpadów (w tym niebezpiecznych)

Gmina Bobobwo

 • uczestnictwo w pikniku ekologicznym w Starym Lesie 

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin,
 • ochrona wód rzeki Wierzycy i jej zlewni,
 • ochrona wód rzeki Wietcisy i jej zlewni,
 • ochrona wód rzeki Wdy i jej zlewni,
 • zanieczyszczenie powietrza spowodowanego niską emisją,
 • zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych,
 • uciążliwości spowodowane transportem samochodowym – konieczność realizacji obwodnic z powiecie starogardzkim, a w szczególności w m. Starogard Gdański

Miasto Starogard:

 • mała świadomość ekologiczna mieszkańców powiatu,
 • zbyt mały udział produkcji energii elektrycznej i cieplnej z źródeł odnawialnych,
 • brak infrastruktury zabezpieczającej zwierzęta dzikie przed wtargnięciem na jezdnie;
 • brak infrastruktury umożliwiającej swobodne i bezpieczne przemieszczanie się zwierząt dzikich przez jezdnie.

Gmina Smętowo Graniczne:

 • Niski stopień skanalizowania Smętowa Gr.

Gmina Kaliska:

 • budowa sieci kanalizacyjnej,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Miasto Starogard:

 • Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

Gmina Wiejska Kaliska-

 • budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Kaliskach,
 • przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej,

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

2007

 • budowa kanalizacji w Kokoszkowach ul. Leśna, 0,9 km
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Zdunach, 3,7 km.
 • Budowa drugiej studni na ujęciu wody w Jabłowie

2009 

 • budowa kanalizacji w Kokoszkowach, 0,6 km.
 • Modernizacja oczyszczalni w Kokoszkowach

2010

 • budowa kanalizacji w Szpęgawsku, 2,1 km.
 • Budowa studni głębinowej na ujęciu w Kręgu
 • budowa kanalizacji w Żabnie 4,8 km
 • budowa kanalizacji Kolincz- Owidz- Barchnowy, 14 km

2011

 • Budowa kanalizacji w Szpęgawsku 2,2 km
 • Budowa kanalizacji w Dąbrówce 8,7 km
 • Budowa kanalizacji w Kokoszkowach 2.0 km
 • Budowa kanalizacji w Jabłowie 0,4 km
 • Budowa wodociągu Dąbrówka 0.5 km

2012

 • Budowa kanalizacji w Kokoszkowach 0,7 km
 • Budowa wodociągu w Kręgu 0,3 km
 • Budowa wodociągu w Okolu 0,4 km
 • Budowa wodociągu w Janinie 1,8 km
 • Budowa wodociągu w Trzcińsku 0,3 km

 

Zorganizowano i przeprowadzono prace związane ze zwalczaniem groźnego szkodnika kasztanowca- Szrotówek kasztanowcowiaczek

 • 2005 – 160 szt.,
 • 2006 – 90 szt.,
 • 2008 – 83 szt.,
 • 2010 – 79 szt.,
 • 2011 – 0,
 • 2012 - 0

Nowe nasadzenia drzew oraz krzewów:

 • 2005- 610 drzew, 145 krzewów
 • 2006- 450 drzew, 360 krzewów
 • 2007- 800 drzew, 210 krzewów
 • 2008- 820 drzew, 120 krzewów
 • 2009- 1030 drzew, 370 krzewów
 • 2010- 550 drzew, 30 krzewów
 • 2011 – 500 drzew, 350 krzewów
 • 2012 – 318 drzew, 500 krzewów


Gmina Smętowo Graniczne

 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopytkowo i Smętowo Graniczne (etap I) oraz punktu zlewnego w miejscowości Kopytkowo.
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejascowości Smętowo Graniczne 2012-2013

Gmina Wiejska Skórcz:

 • wprowadzenie częściowej segregacji odpadów
 • rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

Gmina Osiek:

 • skanalizowanie miejscowości Osiek
 • oddanie do użytkowania ni ścieków w Osieku
 • przystąpienie do Związku Gmin Wierzyca dot. gospodarki odpadami komunalnymi

Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC“ Sp. z o.o.:
Ograniczenie zużyć węgla, emisji zanieczyszczeń do powietrza:

 • Modernizacja kotłowni i podnoszenie sprawności wytwarzania energii cieplnej oraz ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji energii cieplnej.
 • Termomodernizacja obiektów własnych.
 • Modernizacja systemów automatyki z zastosowaniem falowników (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej)
 • Modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. 
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • gospodarka odpadami, słabo rozwinięta segregacja odpadów,
 • ochrona powietrza atmosferycznego (niska emisja), smog w Starogardzie Gdańskim (szczególnie w okresie grzewczym).
 • zanieczyszczenie wód podziemnych,
 • hałas komunikacyjny,
 • budowa systemu kanalizacyjnego,
 • bezpieczeństwo energetyczne gminy,
 • rekultywacja jezior w celach rekreacyjnych, turystycznych 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska

Gminy utworzyły Związek Gmin Wierzyca w celu wspólnego gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las“ Sp. z o.o.
Ogłoszenia wywieszone na tablicy ogłoszeń i BIP
Racjonalizacja gospodarki odpadami w 18 gminach regionu poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Gmina Miejska Starogard Gdański jest inicjatorem powołania spółki oraz jej głównym udziałowcem.
 

Realizacja współpracy partnerskiej

http://www.powiatstarogard.pl/index.php?page=ba3808886a2fa61eeb2fff85594ebb40

Powiat Wolsztyński oraz Miasto i Gmina Wolsztyn

 • Limerick Country (Irlandia)
 • Rejon polesski, obwód kaliningradzki (Rosja)
 • Rejon solecznicki (Litwa)

Gmina Kaliska:

 • Współpraca partnerska z miastem Reinfeld od 1998 r. 
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Miasto Starogard:

 • w projekcie grantowym z miastem Hillerod w Danii,
 • wymiana uczniów pomiędzy miastami partnerskimi - Starogardem Gd., a Diepholz w Niemczech.


 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Miasto Starogard:

 • tytuł Finalisty ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal”,
 • tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011”.

Gmina Kaliska:

 • Nagroda „HIT 2012“ za działalność na rzecz społeczności gminnej,
 • certyfikat za udział w programie „Samorząd wspierający szkołę z pasją“ 
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Powiat Starogardzki:

 • Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel - Drewniaczki
  • lata realizacji: 2010-2011
  • źródło dofinansowania: Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Oś Priorytetowa 8
  • Kwota dofinansowania: 4.124.723,93 zł
 • Nazwa projektu: Oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
  • Lata realizacji: 2010
  • źródło dofinansowania: Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Oś Priorytetowa 8
  • Kwota: 991.931,62 zł

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne:

 • Nazwa projektu: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kopytkowie
  • źródło dofinansowania: SAPARD
  • Kwota: 488 000 zł
 • Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoły Państwowej w Smętowie Granicznym
  • Źródło dofinansowania: EOG
  • Kwota: 275 000 EURO

Gmina Wiejska Lubichowo:

 • Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowych w Gminie Lubichowo etap I
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny program operacyjny dla województwa Pomorskiego
  • działanie 82
  • Kwota: 1.671.761,88 zł

Gmina Wiejska Kaliska:

 • Nazwa projektu: Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją 4 obiektów użyteczności publicznej
  • Lata realizacji: 2012 - 2013
  • Źródło dofinansowania: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota: 3 688 517 zł
 • Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Kaliskach
  • Lata realizacji: 2011 - 2013
  • Źródło dofinansowania: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Kwota: 9 030 898,25 zł

Gmina Wiejska Starogard Gdański:

 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gdański.
  • Lata realizacji: 2009- 2011
  • Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Dofinansowanie: 2 445,11 tys. zł. Całkowita wartość projektu: 4 561,99 tys. zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce- Gmina Starogard Gdański i Jabłówku- Gmina Bobowo
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013
  • Kwota dofinansowania 1 350,98 tys. zł, całkowita wartość projektu: 1 929,97 tys. zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kokoszkowy, Żabno wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Żabno
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota dofinansowania: 996,02 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1 725,17 tys. zł.
 • Termomodernizacja budynków szkół w Gminie Starogard Gdański
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
  • Kwota dofinansowania: 677,32 tys. zł, całkowita wartość zadania: 1 583,41 tys. zł
 • Budowa kanalizacji w Kolinczu, Rywałdzie i Kokoszkowach wraz z budową wodociągu w Kokoszkowach
  • Lata realizacji: 2011-2013
  • Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Kwota dofinansowania: 1713,8 tys. zł, całkowita wartość zadania: 2883,20 tys. zł

Gmina Miejska Czarna Woda:

 • Projekt pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda - etap I" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowana wartość zadania wynosi 1 780 171.18 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 1 142 073.12 zł, co stanowi 70 % wartości kosztów kwalifikowanych. W ramach tej inwestycji wykonano ponad 7 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie ponad 180 nieruchomości. Możliwość korzystania z kanalizacji sanitarnej uzyska ok. 900 mieszkańców Czarnej Wody.
 • Projekt pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda - etap II" realizowany był w latach 2010-2011. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie - w ramach działania "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość zadania wynosi 1 526 760 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 938 313.00 zł, co stanowi 75 % wartości kosztów kwalifikowanych. W ramach tej inwestycji wykonano 7769,6m sieci kanalizacji sanitarnej, 151 przyłączy kanalizacyjne i dwie przepompownie ścieków. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia prawie 550 osób.

Gmina Osiek

 • „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Osiek“
  • Lata realizacji: 2005-2007
  • Źródło dofinansowania Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego z Urzędu Wojewódzkiego
  • Kwota: 2 026 445,89

Gmina Miejska Starogard Gdański

 • Nazwa projektu: Likwidacja azbestu
  • Lata realizacji: 2009-2012
  • Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  • Kwotadofinansowania: 2009 r. - 1362 zł, 2012 r. - 29860 zł
 • Nazwa projektu: Czyste Powietrze Pomorza
  • Lata realizacji: 2011-2012
  • Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  • Kwota dofinansowania: 2011 r. - 49800 zł, 2012 r. - 155502 zł 
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Gmina Miejska Skórcz:

 • nazwa projektu: „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego w Skórczu”
  • nazwa programu UE: objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
  • Koszt całkowity: 1 017 025,41 (dofinansowanie w 2012 r. – 410 266,00 zł)
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w m. Skórcz – etap IV iV,
  • Lata realziacji 2007-2013: Regionalny Program Operacyjny,
  • Koszt całkowity 4 222 876,22 (dofinansowanie w roku 2012 - 410 266,00 zł)

Gmina Wiejska Osiek:

 • „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miescowości Osiek, Wycinki i Jaszczerz (Gminie Osiek)“
  • Nazwa programu UE: Konkurs 8.2-5 (Działanie 8.2 Lokalna Infrastruktura Ochrony Środowiska RPO WP 2007-2013)
  • Przewidywana kwota dofinansowania ok. 7 mln zł
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania . Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem: uzyskano pozwolenie na budowę

Miasto Starogard:

 • Nazwa projektu: „Budowa kanalziacji sanitarnej w Staorgardzie Gdańskim“ 2013-2014
  • Nazwa programu UE: POIiŚ
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 3 923 928,54 zł
 • Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Rolnej, Heweliusza w Starogardzie Gdańskim” 2013 2014
  • Nazwa programu: RPO WP
  • Przewidywana kwota dofinansowania: 8 792 933,24 zł

Gmina Wiejska Skórcz:

 • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora sanitarnego „Północ" – „Pączewo“
  • Nazwa programu UE: Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej“ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  • Kwota dofinansowania : 800 967,00 zł
  • Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Skórcz. Realizacja inwestycji została rozpoczęta w roku 2012, zakończenie w 2013 r.
 • Nazwa projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz - budowa kolektora sanitarnego „Północ" - Czarnylas"
  • Nazwa programu UE: Działanie 321"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  • Kwota dofinansowania : etap konkursu

Gmina Wiejska Zblewo:

 • Nazwa projektu: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Zblewo – etap I“
  • Nazwa programu UE: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
  • Kwota dofinansowania : 5 285 470,30 zł wartość całego projektu: ponad 13 mln zł, w tym koszty kwalifikowane ponad 9,15 mln zł

 

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2012 r.
 • Gmina Wiejska Osiek rok uchwalenia przez radę: 2010 r.
  • okres, którego dotyczy: 2015 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska rok uchwalenia przez radę: 2005 r.
  • okres, którego dotyczy: 2005 – 2020 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda rok uchwalenia przez radę: nie posiada
 • Gmina Wiejska Bobowo rok uchwalenia przez radę: b.d.
  • okres, którego dotyczy: 2004-2015 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
  • okres, którego dotyczy: 2003 – 2015 r.
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
  • okres, którego dotyczy: 2015 r.
 • Gmina Miejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
  • okres, którego dotyczy: do 2015 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2008- 2018” przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Starogard Gdański nr XXIII/217/2008 w dniu 14 maja 2008 r. realizuje założenia zrównoważonego rozwoju.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne rok uchwalenia przez radę: b.d.
 • Gmina Wiejska Zblewo rok uchwalenia przez radę: bd
 • Gmina Wiejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2001 r.
  • okres, którego dotyczy: do 2015 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna rok uchwalenia przez radę: b.d. 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

Gmina Wiejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2012 r.
Gmina Wiejska Osiek rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Gmina Wiejska Kaliska rok uchwalenia przez radę: 2010 r.
Gmina Miejska Czarna Woda rok uchwalenia przez radę: 2011 r.
Gmina Wiejska Bobowo rok uchwalenia przez radę: 2000 r.

 • aktualizacja: 2011 r.

Gmina Wiejska Lubichowo rok uchwalenia przez radę: 2009 r.
Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy rok uchwalenia przez radę: 1998 r.
Gmina Miejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2002 r.

 • (aktualizacja: 2006 r.)

Gmina Miejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2005 r.

 • Miasto posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański – uchwalone uchwałą Nr XXXVIII/353/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2005r., zmienione uchwałą nr XLVI/400/2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.

Gmina Wiejska Smętowo Graniczne rok uchwalenia przez radę: 2012 r.
Gmina Wiejska Zblewo rok uchwalenia przez radę: 2012 r.
Gmina Wiejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: brak
Gmina Wiejska Osieczna rok uchwalenia przez radę: 2005 r. 

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

Powiat Starogardzki rok uchwalenia przez radę: 2012 r.
Gmina Wiejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
Gmina Wiejska Osiek rok uchwalenia przez radę: 2011 r.
Gmina Wiejska Kaliska rok uchwalenia przez radę: 2002 r.

 • aktualizacja 12.10.2011 r

Gmina Miejska Czarna Woda rok uchwalenia przez radę: 2003r.

 • aktualizacja: 2011 r.

Gmina Wiejska Bobowo rok uchwalenia przez radę: 2000 r.

 • aktualizacja 2011 r.

Gmina Wiejska Lubichowo rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Gmina Miejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2004 r.

 • aktualizacja 2011 r.

Gmina Miejska Starogard Gdański „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017” przyjęta Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/116/2011 z dnia 28.09.2011 r.
Gmina Wiejska Smętowo Graniczne rok uchwalenia przez radę: 2011 r.
Gmina Wiejska Zblewo rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Gmina Wiejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2003 r.
Gmina Wiejska Osieczna rok uchwalenia przez radę: 2012 r. 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

Od r.2012 nie ma obowiązku posiadania powiatowego gminnego i planu gospodarki odpadami
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Gmina Wiejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Osiek rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Kaliska rok uchwalenia przez radę: 2006 r.
 • Gmina Miejska Czarna Woda rok uchwalenia przez radę: 2000 r.
 • Gmina Wiejska Bobowo rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Wiejska Lubichowo rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Miejsko-Wiejska Skarszewy rok uchwalenia przez radę: 2002 r.
 • Gmina Miejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Miejska Starogard Gdański rok uchwalenia przez radę: 2000 r., zmiana: 2005 r.
 • Gmina Wiejska Smętowo Graniczne rok uchwalenia przez radę: nie ma
 • Gmina Wiejska Zblewo rok uchwalenia przez radę: 2012 r.
 • Gmina Wiejska Skórcz rok uchwalenia przez radę: 2004 r.
 • Gmina Wiejska Osieczna rok uchwalenia przez radę: 2005 r 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Miasto Starogard:

 • Społeczność miasta bierze udział w pracach nad lokalnymi planami rozwojowymi w ramach konsultacji i badań społecznych.

 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

Miasto Starogard:

 • Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
 • Kociewski Klub Turystyczny
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals 

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • Gmina Kaliska- www.kaliska.pl
 • Miasto Starogard: http://starogard.pl
 • Gmina Czarna Woda – www.czarna-woda.pl
 • Gmina Smętowo Graniczne- www.bip.smetowograniczne.pl 
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa
 • Gmina Kaliska- www.kaliska.pl
 • Miasto Starogard: http://starogard.pl/pl/dokumenty/projekty_unijne
 • Gmina Smętowo Graniczne- www.smetowograniczne.pl 
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www
 • Gmina Kaliska- www.kaliska.pl 
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Gmina Kaliska- www.kaliska.pl
Gmina Czarna Woda – www.czarna-woda.pl (w zakładce turystyka)
Miasto Starogard:

 • Trasy turystyczne w Starogardzie Gdańskim:
 • http://starogard.pl/pl/dokumenty/trasa_turystyczna
 • Trasy rowerowe:
 • http://rowery.kociewie.eu/
 • Baza hotelowa, agroturystyczna:
 • http://www.powiatstarogard.pl/index.php?page=9399fb08f168bb3377970b954c10c380&pp=24&id=189

Szlaki piesze:

 • Szlak „Kociewski” tzw. „Kociewski Szlak Centralny” – trasa znakowana na żółto – długość 80 km, prowadzi od Tczewa przez Starogard Gdański do Czarnej Wody, a przez Las Szpęgawski ze Swarożyna przez leśniczówkę Boroszewo, wzdłuż jeziora Zduńskiego i Szpęgawskiego II do Szpęgawska i dalej przez ostępy leśne nad jezioro Płaczewskie oraz bagno jeziora Kochanka do Starogardu Gdańskiego.
 • „Szlak grodzisk i gotyku Kociewia” – nieznakowana trasa – długość 136,8 km – do stacji kolejowej Olpuch – Wdzydze do Gniewa przez Las Szpęgawski.

Szlaki piesze (mogą być wykorzystywane jako trasy rowerowe, a zimą jako narciarskie na nartach biegówkach):

 • Godziszewo – Skarszewy biegnie wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, nad jeziorem Mały Margiel, do wsi Obozin i dalej, w kierunku zachodnim, wzdłuż ciągu czterech jezior: Duży Margiel, Rokitki, Małe Borówno i Wielkie Borówno, aż do małego śródleśnego jeziorka o nazwie Gruszka, a stąd do doliny Wietcisy i dalej do Skarszew, długość ok. 20 km.
 • Skarszewy – Bolesławowo – Demlin i dalej, wzdłuż północnej części zachodniego brzegu jeziora Godziszewskiego, do Godziszewa, Siwiałki, Obozina i z powrotem przez Bolesławowo do Skarszew, długość ok. 20 km.
 • Ze wsi Skrzynia do Skórcza wzdłuż jeziora Słonego, przez Leśniczówkę Kałębnicę, nad jeziorem Kałębie do Osieka i dalej przez Cisową Górę oraz okolice Tuszynek i wieś Mielniczki, długość 19 km.
 • Szlak lasacki z Czarnej Wody do Skórcza przez Ocypel, Długie, Kasparus, Skrzynię, Skorzenno, Czapli Wierch i dalej przez Osiek i Cisową Górę, długość 54,4 km.
 • Przez „Raj” nad „Kociewskie Morze” – wyłącznie przyrodniczy – z miejscowości Wda przez Wdecki Młyn, Kasparus, Błędno, Krzywe Koło do Dębiej Góry i przez Radogoszcz do leśniczówki Kałębnica, długość 24,7 km.
 • Szlak Grzymisława (częściowo) ze Skorzewa przez Łuby do Błędna.
 • „Szlak pomników i rezerwatów przyrody” (częściowo) z Krzywego Koła przez leśnictwa: Kałębnica, Stara Rzeka, Dębowice i dalej nad jeziorem Miedzno przez Bąkowo i Kuźnicę wzdłuż jeziora Udzierz do Osin.
 • „Szlak jezior kociewskich” (częściowo) znad jeziora Niedackiego wzdłuż jezior: Borzechowskiego Wielkiego, Wielkiego Ocypla, Długiego, Słonego, Kałębie, Udzierz i Radodzierz nad jezioro Łąkosz, długość ok. 50 km.

Szlaki kajakowe:

 • Szlak Wdy na odcinku od Wdeckiego Młyna do wsi Błędno przez rezerwat przyrody „ Krzywe Koło w Pętli Wdy”.
 • Szlak Kałębnicy rozpoczynający się na Jeziorze Czarnym północnym, obok leśniczówki Czarne, a kończy się w pobliżu wsi Szeląg w ujściu Kałębnicy do Wdy.
 • Szlak górnej Mątawy początek w jeziorze Mątasek, , łączy jeziora Radodzierz, Łąkosz i Czarne.
 • Szlaki na terenie Gminy Czarna Woda: www.czarna-woda.pl (w zakładce „Turystyka”)
 • Szlak wodny Wierzycy: www.wierzyca.pl

Ścieżki i trasy rowerowe:

 • http://www.powiatstarogard.pl/index.php?menu=archiwum_wd&wd=117
 • www.kociewie.eu/rowery
 • trasa istniejąca: Grzymisława – oznaczona kolorem zielonym, długość ok. 100 km, trasa: Tczew - Śliwiny - Gniszewo - Wielgłowy - Leśnictwo Bukowiec - Rajkowy - Pelplin - Bielawki - Rombark - Nowa Cerkiew - Gętomie - Dzierżążno - Leśnictwo Brody Pomorskie - Gniew - Nicponia - Gogolewo - Piaseczno - Wielkie Wyręby - Czerwińsk - Bobrowiec - Kościelna Jania - Stara Jania - Leśna Jania - Frąca - Lalkowy - Milewko - Twarda Góra - Nowe

Gospodarstwa agroturystyczne:

 • www.powiatstarogard.pl > turystyka > noclegi > gminy 

Projekty regionalne

Zadania, projekty

Nazwa zadania, ujętego w Programie lub w Planie, przewidzianego do realizacji na terenie powiatu:
 

 • Gmina Wiejska Osiek - „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
 • Wartość zadania- ponad 719 000 zł., czas realizacji od 2014 roku

Miasto Starogard:

 • „Osiedle Derdowskiego, uzbrojenie terenu III etap”; przewidywana wartość zadania: 2,4 mln zł; rzeczywiście poniesione nakłady finansowe na realizację zadania: 1 671 206,13 zł ;okres realizacji zadania: 2008- 2010. Zadanie zrealizowane.
 • "Budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Gdańska, Kochanki, Ceynowy, Legionów", ”; przewidywana wartość zadania: 3,5 mln zł; rzeczywiście poniesione nakłady finansowe na realizację zadania:
  • 2 632 346,00 zł; okres realizacji zadania: 2006- 2011. Zadanie zrealizowane.
 • zadania nieinwstycyjne opisane w dokumencie: „AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS” SP. Z O.O. NA LATA 2010 – 2013, Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014 – 2017” dostępnym na stronie internetowej BIP Gminy Miejskiej Starogard Gdański, pod adresem: bip.starogard.pl/file.php?attachment=16577.

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - Janusz Urban
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska – Joanna Mospinek
Tel. (58) 7673587
Fax. (58) 7673505
e-mail: starostwo@powiatstarogard.pl, srodowisko@powiatstarogard.pl,
strona www: www.powiatstarogard.pl

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002