herb powiatu

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Zagospodarowanie terenu

Zaopatrzenie w wodę

Ścieki

Stan wód powierzchniowych

Kopaliny

Transport

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Energia odnawialna

Gospodarka odpadami

Hałas

Promieniowanie elektromagnetyczne

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Rolnictwo

Przyroda

Edukacja ekologiczna

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Projekty regionalne

Dane kontaktowe

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002